BIO

Twórczość

1. Dlatego żyjemy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1952, 44 s. Wyd. 2 tamże 1954, 41 s.

2. Pytania zadawane sobie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 35 s.

3. Wołanie do Yeti. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 51 s. Wyd. nast. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2017, wyd. 2 tamże 2022, 54 s., wyd. łącznie z przekł. włoskim pt. Appello allo Yeti. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2005, 99 s., wyd. nast. tamże 2009.

Przekłady

słowacki

Volanie na Yetiho. [Przeł.] V. Mihálik. Bratislava 1966.

włoski

zob. wyżej.

4. Sól. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 57 s. Wyd. nast. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2018, wyd. 2 tamże 2022. Wyd. nast.: łącznie z przekł. włoskim pt. Sale. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2005, 122 s., wyd. nast. tamże 2009.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia w 1963.

Przekłady

niemiecki

Salz. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1973.

perski

Namak. [Przeł.] R. Azīmī. Tehrân [2018], wyd. nast. tamże 2020.

słowacki

Soľ. [Przeł.] S. Kaščáková. Fintice 2019.

włoski

zob. wyżej.

Adaptacje

filmowe

wiersza Na wieży Babel: Scenariusz i reżyseria: M. Wróż-Prusiewicz. Poznań: Ars Integra 2015.

5. Wiersze wybrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 115 s.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. ; ; ; , – nadto działy: Z niewydanego tomu wierszy; Z wierszy nowych.

6. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autorki. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 118 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Warszawa: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych [1997], 2 kasety dźwiękowe, wyd. nast. tamże 2000.

7. Sto pociech. Wiersze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 58 s. Wyd. nast. łącznie z przekł. włoskim pt. Uno spasso. Poesie. [Wyd.:] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2003, 106 s., wyd. nast. tamże 2009; Kraków: Wydawnictwo Znak 2019, wyd. 2 tamże 2022, 64 s.

Nagrody

Nagroda nadzwyczajna Miejskiej Rady Narodowej na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi w 1969 oraz nagroda za najlepszy tomik poetycki 25-lecia na XI Łódzkiej Wiośnie Poetów w 1969.

Adaptacje

filmowe

wiersza Radość pisania: Scenariusz i reżyseria: P. Kurzawa. Warszawa: Telewizja Polska, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 2018.

8. Poezje. [Wybór]. Przedmowa: J. Kwiatkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 169 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1977; [wyd. 3] Warszawa: „Alfa” 1987.

Zawartość

Wiersze zgrupowane w dwóch działach: Z poprzednich zbiorów; Z nowych wierszy.

9. Wisława Szymborska. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1970, 142 s. Poeci Polscy.

Tu też dział: Z nowych wierszy.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , – nadto: dwa wiersze z niewydanego zbioru oraz Z nowych wierszy .

10. Wszelki wypadek. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1972, 45 s. Wyd. 2 tamże 1975; wyd. nast. Kraków: Wydawnictwo Znak 2020, wyd. 2 tamże 2022, 72 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi w 1972.

11. Lektury nadobowiązkowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973–2002.

Wybór felietonów na temat książek z różnych dziedzin, drukowanych w stałej rubryce w „Życiu Literackim” (1967–1981), „Piśmie” (1983), „Odrze” (1984–1985), „Gazecie Wyborczej” (od 1993).

Przekłady

angielski

Lektury nadobowiązkowe; Nowe lektury nadobowiązkowe: Nonrequired reading. Prose pieces. [Przeł.] C. Cavanagh. London 2002. Wyd. nast. Boston 2015.

chiński

Lektury nadobowiązkowe; Nowe lektury nadobowiązkowe: Fei biyao yuedu = Nonrequired reading. Prose pieces. [Przeł.] C. Huang. Nanjing 2022.

hebrajski

Qriy'at ršẇt. [Przeł.] R. Weichert. Tel-'Abiyb 2005.

hiszpański

Lecturas no obligatorias. Prosas. [Przeł.] M. Bellmunt Serrano. Barcelona 2009.
Más lecturas no obligatorias prosas. [Przeł.] M. Bellmunt Serrano. Barcelona 2012.
Nowe lektury nadobowiązkowe: Siempre lecturas no obligatorias. [Przeł.] M. Bellmunt Serrano. Barcelona 2014.
Lecturas no obligatorias. Prosa. [Przeł.] M. Bellmunt Serrano. Santiago de Chile 2016.
Lektury nadobowiązkowe; Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2; Nowe lektury nadobowiązkowe 1997–2002: Prosas reunidas. [Przeł.] M. Bellmunt Serrano. Barcelona 2017.

litewski

Neprivalomi skaitiniai. [Przeł.] L. Liubinavidiute. Vilnius 2006.

niderlandzki

Onverplichte lectuur. [Wybór]. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 1998.

serbski

Neobavezna lektira. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2006.
Wszystkie lektury nadobowiązkowe (Wybór): Neobavezna lektira. Przeł. B. Rajčić. Novi Sad 2019.

szwedzki

Bredvidläsning. [Przeł.] A. Bodegård. Stockholm 1997. Wyd. jako dokument dźwiękowy Enskede 2004.

włoski

Nowe lektury nadobowiązkowe: Ok? Nuove letture facoltative. [Przeł.] L. Rescio. Milano 2006.
Lektury nadobowiązkowe; Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2; Nowe lektury nadobowiązkowe 1997–2002: Come vivere in modo più confortevole. Altre „Letture facoltative. [Przeł.] V. Parisi. Milano 2014. Wyd. jako dokument elektroniczny 2016.

[Cz. 1; wybór tekstów z lat 1967–1972]. 1973, 272 s.

[Cz. 2; wybór tekstów z lat 1972–1978]. 1981, 237 s.

[Cz. 3; wybór tekstów z cz. 1–2 oraz z lat 1973–1985]. 1992, 249 s.

[Cz. 4; wybór tekstów z cz. 1–3 oraz z lat 1993–1996]. 1996, 276 s. Wyd. nast. tamże: 1997, 1998.

[Cz. 5; Nowe lektury nadobowiązkowe. 1997–2002]. 2002, 157 s. Wyd. nast. tamże 2003; [Warszawa]: TMM Polska/Planeta Marketing 2007.

Zawiera felietony, które ukazywały się od kwietnia 1997 do czerwca 2002 na łamach „Gazety Wyborczej”.

Wszystkie lektury nadobowiązkowe. Red.: A. Czesak. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2015, 845 s. Wyd. 2 tamże 2023.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix [2018], 1 plik cyfrowy, czytak.

Ćwiartka Szymborskiej czyli Lektury nadobowiązkowe. Wybór: J. Dehnel. Kraków: Wydawnictwo Znak 2021, 507 s.

12. Wybór wierszy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 189 s. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1979, 221 s.

Zawartość

Zawiera wybór z poz. , , , , , .

13. Tarsjusz i inne wiersze. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, [16] k.

14. Wielka liczba. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1976, 43 s. Wyd. 2 tamże 1977; wyd. nast. [b.m.]: Towarzystwo Miłośników Poezji 1996; wyd. łącznie z przekł. włoskim pt. Grande numero. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2006, 102 s., wyd. nast. tamże 2009; wyd. 1 Kraków: Wydawnictwo Znak 2021, 62 s. Wyd. 2 tamże 2023.

Przekłady

niemiecki

Die grosse Zahl. [Przeł.] K. Dedecius. W: W. Szymborska: Auf Wiedersehn, bis morgen. Frankfurt am Main 1998.

słowacki

Veľké číslo. [Przeł.] S. Kaščáková. Košice 2016.

włoski

zob. wyżej.

Adaptacje

radiowe

pt. Pisanie życiorysu. Adaptacja: T. Kalińska, E. Stocka-Kalinowska. Reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 1996.

filmowe

wiersza Portret kobiecy: Scenariusz i reżyseria: N. Durszewicz. Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna 2019.

15. Sounds, feelings, thoughts. Seventy poems. [Wybór wierszy; przekł. i wstęp:] M.J. Kryński, R.A. Maguire. [New York 1977?], nadbitka „The Polish Review”, [New York] 1979 [t.] 24 [nr] 3, s. 3–44. Wyd. osobne Princeton, Guildford: Princeton University Press 1981, 215 s. Wyd. nast. tamże [po 1996].

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Princeton: Princeton University Press 2020, plik PDF.
Tekst w języku polskim i angielskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. ; ; ; ; .

16. Gedichten. Poolse en Nederlandse tekst. [Wybór wierszy; przeł.:] P. van Sambeek. Leiden: De Lantaarn 1983, 55 s. Wyd. nast. tamże 1996.

Tekst w języku polskim i niderlandzkim.

17. Poezje wybrane II. Wyboru dokonała autorka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 127 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , .

18. Ludzie na moście. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 1986, 44 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1988; łącznie z przekł. włoskim: Gente sul ponte. Poesie. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 1996, 103 s., wyd. nast. tamże 1997, 2003, 2009; Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016, 64 s., wyd. 2 tamże 2023.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Odra” w 1987, Nagroda Kulturalna „Solidarności” za r. 1987, poetycka nagroda im. M. Sępa Szarzyńskiego w 1989, nagroda im. Z. Kallenbacha, przyznana przez Fundację im. Kościelskich w Genewie w 1991. Przyznanej w 1986 nagrody Funduszu Literatury W. Szymborska nie przyjęła.

Przekłady

gruziński

Lek'sebi. [Przeł.] M. Kvlividze, G. Alxazišvili. T'bilisi 1999 [zawiera także tekst przemowy W. Szymborskiej z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla].

japoński

Hashi-no ue-no hitotachi. [Przeł.] Y. Kudō. Tōkyō 1997, wyd. nast. tamże 2006.

niemiecki

Menschen auf der Brücke. [Przeł.] K. Dedecius. W: W. Szymborska: Auf Wiedersehn, bis morgen. Frankfurt am Main 1998.

serbsko-chorwacki

Ljudi na mostu. [Przeł.] P. Vujičić. Osijek 1989.

włoski

zob. wyżej.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz i reżyseria: V. Zygmunt. Wystawienie: Kraków, Teatr Stygmator 1992.
wiersza Pogrzeb: Łódź 2007 [inscenizacja studencka].

filmowe

wiersza Ludzie na moście: Scenariusz i reżyseria: B. Poźniak. Telewizja Polska 2014.
wiersza Tortury pt. Tortures: Reżyseria: B. Poźniak-Daniels. [USA] 2017.

19. Kwartet żeński = Frauen Quartet. Kazimiera Iłłakowiczówna; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; Wiesława Szymborska; Ewa Lipska. Wiersze. Dwie wariacje w instrumentacji K. Dedeciusa. Wybór i tłumaczenie: K. Dedecius. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 162 s.

Teksty w języku polskim i niemieckim. Wiersze W. Szymborskiej i ich przekłady s. 85–127.

20. Poezje = Poems. Wybór, przekł. i posłowie: M.J. Kryński, R.A. Maguire, J. Magnus. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 237 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. ; ; ; ; , – nadto wiersz Trema [por. poz. ].

21. Wieczór autorski. Wiersze wybrała autorka. Wstęp: W. Ligęza. Warszawa: Anagram 1992, 191 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , nadto dwa wiersze przedrukowane z miesięcznika „Odra1986 nr 2.

22. Koniec i początek. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo a5 1993, 41 s. Wyd. nast.: tamże: 1995, 1996, 1997; łącznie z przekł. bułgarskim pt. Kraj i načalo. [Przeł.] I. Angełowa. Sofiâ: Literaturen vestnik 1997, 79 s.; łącznie z przekł. włoskim pt. La fine e l'inizio. Poesie. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 1997, 96 s. wyd. nast. tamże 2009; wyd. 2 Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2015 [edycja specjalna], wyd. 3 tamże 2022.

Nagrody

Wyróżnienie „Tygodnika Powszechnego” za 1993 r.

Przekłady

arabski

An-Nihāya wa-l-bidāya wa-qaṣāʾid uḫrà. [Przeł.] H. Janabi. Dimašq 1998, wyd. nast. tamże 2002.

grecki

Télos kai archī'. Káthe endechòmeno. [Przeł.] N. Chadzinikolau. Athéna 1997.

hiszpański

Fin y principio. [Przeł.:] R. Estevez. Matanzas, Cuba [2004?].

islandzki

Endir og upphaf. [Przeł.] G. Magnússon. Reykjavík 1999.

japoński

Owari-to hajimari. [Przeł.] M. Numano. Tōkyō 1997, wyd. nast. tamże 2002, 2010, 2011, 2012.

macedoński

Kraj i početok. [Przeł.] P. Nakovski. Skopje 1994, wyd. nast. tamże 1996.

niderlandzki

Einde en begin. Gedichten. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 2000.

niemiecki

Ende und Anfang. [Przeł.] K. Dedecius. W: W. Szymborska: Auf Wiedersehn, bis morgen. Frankfurt am Main 1998.

serbsko-chorwacki

Kraj i početak. [Przeł.] B. Rajčić. Vršac 1996.

włoski

zob. wyżej.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz: A. Kierc, K. Szwajgier. Reżyseria: A. Kierc. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1995.

filmowe

Koniec i początek – wiersze Wisławy Szymborskiej. Audycja TV .

rysunkowe

wiersza Miłość od pierwszego wejrzenia: Adaptacja: J. Lio. Tajwan 1999, ekranizacja pt. Heung jeh chow heung yau chow. Reżyseria: J. To, W. Ka-Fai. Hongkong 2003; przekł.: polski: J. Lio: Jak bawi się nami miłość. Od pierwszego wejrzenia do uszczęśliwienia. Przeł. K. Lipiński. Kraków 2004.

Bibliofilskie wydanie osobne wiersza Koniec i początek : Fin y principio = Koniec i początek. [Ilustracje] R. Estevez. [Przeł.:] A.A. Murcia Soriano, S. Barańczak. C. Cavanagh, P. Kamiński. [B.m.:] Vigia [ok. 1996], [16] k. [tekst także w języku hiszpańskim, angielskim i francuskim].

23. La fiera dei miracoli. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Marchesani. [Ilustrowała] A. Kalczyńska. Milano: Libri Scheiwiller 1993, 64 s.[wyd. bibliofilskie]. Wyd. nast. tamże 1994.

Tekst w języku polskim i włoskim.

24. Wiersze. [Wiersze wybrane]. Zduńska Wola: Fast 1994, 88 s.

25. Dans le fleuve d'Héraclite. [Wybór wierszy; przeł.:] Ch. Jezewski, I. Macor-Filarska, [przy współpracy:] D. Autrand i in. Beuvry: Maison de la Poésie Nord/Pas de Calais 1995, 257 s.

Tekst w języku francuskim i polskim.

26. Verrukking & wanhoop = Zachwyt i rozpacz. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J. Vereecken. Gent: Poëziecentrum 1996, wyd. nast. tamże 1997.

Tekst równolegle w języku niderlandzkim i polskim.

27. Widok z ziarnkiem piasku. 102 wiersze. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonała autorka. Poznań: Wydawnictwo a5 1996, 186 s., wyd. nast. tamże 2002. Wyd. nast. łącznie z przekł. angielskim pt. Widok z ziarnkiem piasku = View with a grain of sand. [Przeł.:] S. Barańczak, C. Cavanagh. [Holandia: Maria Diduch] 1997, 4 składki luźne.

Tu też dział: Nowe wiersze.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , , , – nadto Nowe wiersze.

Przekłady

angielski

zob. wyżej.

hiszpański

Paisaje con grano de arena. [Przeł.] J. Sławomirski, A.M. Moix. Barcelona 1997, wyd. nast. tamże 2005, 2009, 2011, 2019; wyd. 1 przedruk Bogotá 2020; Barcelona 2022.

kataloński

Vista amb un gra de sorra. [Przeł.] J.M. de Sagarra. Barcelona 1997, wyd. nast. tamże 1998.

koreański

Morae algaengi-ga innŭn p'unggyŏng. [Przeł.] Yi Haegyŏng. Seoul 1997.

niderlandzki

Uitzicht met zandkorrel. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 1997. Wyd. nast. tamże 1998, 2001, 2003.

portugalski

Paisagem com grão de areia. [Przeł.] J. Sousa Gomes. Lisboa 1998.

28. Wybór wierszy Wisławy Szymborskiej laureatki Nagrody Nobla. Oprac.: H. Wolny. Kielce: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział 1996, 62 s.

29. Życie na poczekaniu. Lekcja literatury z Jerzym Kwiatkowskim i Marianem Stalą. [Wiersze wybrane]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 45 s. Wyd. 1 w tej edycji tamże 1997.

Przedruki wierszy pochodzą z poz. , wyd. 1977.

Zawartość

Zawiera wybór 10 wierszy W. Szymborskiej z poz. , , oraz szkice: J. Kwiatkowski: Wisława Szymborska [pierwodruk jako wstęp do poz.], przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; M. Stala: Nic zwyczajnego. (Kilka uwag o poezji Wisławy Szymborskiej: Od „Wielkiej liczby” po „Koniec i początek”).

30. Nic dwa razy = Nothing twice. [Wybór wierszy i przekł.:] S. Barańczak, C. Cavanagh. [Posłowie:] S. Barańczak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 396 s. Wyd. nast.: tamże: 1998, 2000, 2001, wyd. 3 dodruk 2003, wyd. 3 dodruk 2004, wyd. 5 2005, wyd. 5 2006, wyd. 5 dodruk 2007, wyd. 5 dodruk 2008, 2009, 2012, 2016.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Princeton: Recording for the Blind & Dyslexic 2009, 1 płyta CD.
Tekst w języku polskim i angielskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. ; ; ; ; .

Przekłady

serbski

Ništa dva puta. [Przeł.] S. Milić. Podgorica 2012.

31. O śmierci bez przesady = De la mort sans exagérer. [Wybór wierszy i przekł.:] P. Kamiński. [Posłowie:]. M. Stala. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 231 s. Wyd. nast. 1998.

Tekst w języku polskim i francuskim.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , .

32. Pod jedną gwiazdką = Pìd odnìêû zìročkoû. [Wybór wierszy i przekł.:] N. Sydiaczenko, S. Szewczenko. [Słowo wstępne:] W. Smaszcz. L'viv: Kamenjar 1997, 107 s.

Tekst w języku polskim i ukraińskim.

33. Sto wierszy – sto pociech = Hundert Gedichte – hundert Freuden. [Wybór wierszy, przekł. i posłowie:] K. Dedecius. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 335 s. Wyd. nast.: tamże: dodruk 1998, wyd. 4 2005, 2006, wyd. 4 dodruk 2008.

Tekst oparto na poz. .
Tekst w języku polskim i niemieckim.

34. [Czternaście] 14 wierszy. Wybór: E. Dziadek i in. Supraśl: Stowarzyszenie „Uroczysko 1998, 47 s.

35. Nic darowane = Nulla è in regalo. [Wybór i przekł.:] P. Marchesani. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 220 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , .

36. Poezje wybrane = Poezijos rinktine. [Oprac.:] A. Kaleda. Vilnius: Baltos Lankos 1998, 251 s.

Tekst w języku polskim i litewskim.

37. Nic darowane = Nothing's a gift = Nichts ist geschenk. [Przekł. angielski] S. Barańczak, C. Cavanagh, [przekł. niemiecki] K. Dedecius, [przekł. jidysz] M.Ch. Porajer, [przekł. hebrajski] R. Weichert. Wybór: M.Ch. Porajer. Warszawa: Fundacja Shalom 1999, 7 k.

7 wierszy w języku polskim, angielskim, niemieckim, hebrajskim i jidysz.

38. Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem. Wybór i układ tekstów: T. Walas. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 143 s. Wyd. 1 dodruk tamże 2012.

Tu także wywiad z W. Szymborską: Rozmowa o „Poczcie literackiej. Rozm. T. Walas, s. 5–11.
Wybór odpowiedzi W. Szymborskiej drukowanych w dziale „Poczta literacka” „Życia Literackiego” w latach 1960–1968.

Przekłady

angielski

How to start writing (and when to stop): advice for writers. [Przeł.] C. Cavanagh. New York 2021. Wyd. także jako dokument elektroniczny 2021.

chiński

Ximuboersika xinza = Poczta literacka Wisławy Szymborskiej: xie gei wenxue aihaozhe de xin. [Przeł.] Y. Li, L. Gong. Shanghai 2019.
Xinbosika tan xiezuo: zhi reng zai lushang de chuanzuo zhemen = Poczta literacka, czyli jak zostać (lub nie zostać) pisarzem. [Przeł.] X. Zhan. Taibei shi 2022. Wyd. też jako dokument elektroniczny.

hebrajski

Dŵ’ar siprwtiy ’eyk lihyŵt (’ŵ lŵ lihyŵt) l-sŵper. [Przeł.] R. Weichert. Tel-'Abiyb 2014.

hiszpański

Correo literario o Cómo llegar a ser (o no llegar a ser) escritor. [Przeł.] A. Murcia, E.K. Mołoniewicz. Madrid 2018.

niemiecki

Sie sollten dringend den Kugelschreiber wechseln. Anregungen für angehende Literaten. [Przeł.] R. Schmidgall. Berlin 2023.

portugalski

Correio literário – ou Como se tornar (ou não) um escritor. [Przeł.] E. Favre. [Belo Horizonte] 2021.

szwedzki

Litterär post eller hur man blir (eller inte blir) författare. [Przeł.] E. Jasińska Brunnberg. Lund 2010.

włoski

Posta letteraria. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 2002, wyd. nast. tamże 2003.

39. Wiersze wybrane. Wybór i układ autorki. Kraków: Wydawnictwo a5 2000, 363 s. Wyd. nast.: tamże: 2000, wyd. 3 2001, 2002, 2003, 2004, nowe, rozszerzone 2005, 375 s., 2006, wyd. 3 2007, wyd. nowe, uzupełnione 2010, 433 s., 2012 + 1 płyta CD, [2017], wyd. nowe, uzupełnione i rozszerzone tamże 2020, 476 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo a5 2020, plik tekstowy PDF.
Płyta CD zawiera nagranie wieczoru autorskiego Wisławy Szymborskiej w dniu 5 czerwca 2003 r. w Krakowie; wiersze czyta autorka.

Zawartość

W wyd. rozszerzonym 2007 nadto wiersze z tomików: , , , , ; wyd. 2010: , wyd. 2020: , oraz kilka wierszy niedokończonych, odczytanych z rękopisów przez Ryszarda Krynickiego.
Wybór wierszy z poz. ; ; ; ; , nadto Poeta i Świat [odczyt noblowski W. Szymborskiej].

40. Ženskij portret. [Przekł. i przedmowa:] A. Nechaj. Gatčina: Severo-Zapadnyj Pečatnyj Dvor 2000, 81 s.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , .

41. Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska. [Przeł.] J. Vereecken. Gent: Poëziecentrum 2001.

Tekst równolegle w języku niderlandzkim i polskim.

42. Poezje = Poems. [Przeł.] M.J. Kryński. Maastricht: Jan van Eyck Akademie 2001, 59 s.

Tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

43. Wybrane wiersze i eseje = Vibranì poezìï ta eseï. [Przeł.] J. Senčišin. L'viv: Lìtopis 2001, 222 s.

Tekst w języku polskim i ukraińskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , – nadto eseje w języku ukraińskim.

44. Chwila. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2002, 44 s., wyd. nast.: łącznie z przekł. angielskim pt. Chwila = Moment. [Przeł.:] C. Cavanagh, S. Barańczak. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2003, 88 s., wyd. nast. tamże 2011; łącznie z przekł. rumuńskim pt. Chwila = Clipa. [Przeł.] C. Geambaşu. Bucureşti: Paideia 2003, 100 s.; łącznie z przekł. włoskim pt. Attimi. [Przeł.] P. Marchesani. Fermo: Grafiche Fioroni 2003, 46 s.; pt. Attimo. [Wyd.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2004, 89 s., wyd. nast. tamże 2009; łącznie z przekł. hiszpańskim: Instante. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia. Montblanc Tarragona: Igitur [2004], 85 s., wyd. nast. tamże 2005, 2011; łącznie z przekł. białoruskim: Hvìlâ. [Przeł.] N. Macaš. Minsk: Beloruski Knigazbor 2005, 67 s.; łącznie z przekł. niemieckim: Der Augenblick [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005, 106 s.; wyd. nast. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2012, wyd. nast. tamże 2014, s. 58 [edycja specjalna], 2015; łącznie z przekł. katalońskim: Instant. [Przeł.] J. Bielak. Vic: Café Central, Eumo Editorial 2018, 83 s.; wyd. 2 Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2022, 58 s.

Podstawę przedruku z 2022 r. stanowią ostatnie wydania, jakie ukazały się za życia autorki.

Przekłady

angielski

zob. wyżej.

białoruski

zob. wyżej.

bułgarski

Mig. [Przeł.] I. Angełowa. Sofiâ 2008.

czeski

Okamžik. Wyd. łącznie z przekł. Dwukropek [poz. ] i Tutaj [poz. ] pt. Okamžik; Dvojtečka; Tady. [Przeł.] V. Dvořáčková. Přibram 2009.

fiński

Hetki. [Przeł.] M. Puukko. Helsinki 2004.

hebrajski

Rega. Mibhar šiyriym. Przeł. D. Waynpeld. Yrwšalayim 2011; wyd. nast. Tel-ʾAbiyb 2015.

hiszpański

zob. wyżej.

japoński

Shunkan. [Przeł.] Tōkyō 2022.

kataloński

zob. wyżej.

maltański

Waqt. [Przeł.] A. Cassar. Rabat 2022.

niderlandzki

Het moment. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 2003. Wyd. nast. tamże 2004, 2006.

niemiecki

zob. wyżej.

portugalski

Instante. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia. Montblanc (Tarragona) 2005, wyd. nast. tamże 2011.
Instante. [Przeł]. E. Milewska, S. Neves. Lisboa 2006.

rumuński

zob. wyżej.

serbski

Trenutak. [Przeł.] B. Rajčić. Vrsač 2002.

słowacki

Chvíľa. [Przeł.] V. Kovalčik. Bratislava 2003.

słoweński

Trenutek. [Przeł.] N. Jež. Ljubljana 2005.

włoski

zob. wyżej.

Adaptacje

teatralne

Scenariusz: E. Golińska. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny, Scena u Aktorów 2003.

45. Taccuino d’amore. [Wybór wierszy; przeł. i oprac.] P. Merchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2002, 104 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , .

46. Rymowanki dla dużych dzieci. [Wybór wierszy]. Kraków: Wydawnictwo a5 2003, 53 s. Wyd. nast. tamże [2007], [2012] Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, t. 43, wyd. nowe tamże 2023.

Z wyklejankami W. Szymborskiej.

Przekłady

portugalski

Riminhas para crianças grandes. [Przeł.] E. Favre, P. Kilanowski. Veneza 2018.

47. Wiersze. Zielniki. [Ilustrowała]: E. Hołowieńko-Matuszewska. Olszanica: Bosz [2003], 64 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 [2004], wyd. 4 2005, wyd. 4 [2006], wyd. 5 2010, wyd. 6 [2012].

Nagrody

Nagroda dla wydawnictwa i Tytuł Książki roku 2003 na Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , .

48. Zogiert`ebs uqvart` poezia = Niektórzy lubią poezję. [Przeł.] G. Alxazišvili, N. Gavašeli, M. Kvlividze. [Wybór, wstęp i red.] M. Filina. T'bilisi: Merani 2003, 197 s.

Tekst w języku gruzińskim i polskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , .

49. Może być bez tytułu = Koī sīrṣ̣ak nahiṁ. [Przeł. na język hindi:] R. Czekalska, A. Vājpeyi. Nayī Dillī: Vāṇī Prakaśān 2004, 209 s.

Tekst w języku polskim i hindi.

50. Dwukropek. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo a5 2005, 41 s. Wyd. nast. tamże 2006; łącznie z przekł. włoskim pt. Due punti. Wyd. łącznie z przekł. Tutaj [poz. ] pt. Due punti; Qui. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2010, 139 s.; wyd. łącznie z przekł. białoruskim pt. Dvukrop'e. Veršy. [Przeł.] N.Ì. Macâš. Mìnsk: Pro Hrysto 2010, 71 s.; wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Znak 2022, 68 s.

Przekłady

białoruski

zob. wyżej.

chiński

Gei suoyou zuori de shi = Here. Wyd. łącznie z przekł. Tutaj [poz. ]. [Przeł.] L. Chen, Z. Fenling. Changsha 2018.

czeski

Dvojtečka. Wyd. łącznie z przekł. Chwila [poz. ] i Tutaj [poz. ] pt. Okamžik; Dvojtečka; Tady. [Przeł.] V. Dvořáčková. Přibram 2009.

hebrajski

Nqwdatayiym. [Przeł.] R. Weichert. [Tel-'Abiyb] 2009.

hiszpański

Dos puntos. [Przeł.] G. Beltrán, R. Cano Gaviria, A. Murcia. Montblanc 2007, wyd. nast. Montblanc (Tarragona) 2011.

niderlandzki

Dubbele punt. Gedichten. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2007, wyd. nast. tamże 2013.

serbski

Dve tačke. [Przeł.] B. Rajčić. Vršac 2006.

szwedzki

Ett kolon. [Przeł.] A. Bodegård. [Lund] 2008, wyd. nast. tamże 2009. Wyd. jako dokument elektroniczny Enskede 2008.

włoski

zob. też wyżej.
Due punti. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 2006, wyd. nast. tamże 2013.

51. Wersja wydarzeń = Versìâ podìj. Wybór, przekł. z polskiego, posłowie i komentarze: A. Savencâ. Lublin: Europejskie Kolegium Polsko-Ukraińskie Uniwersytetów; Wydawnictwo UMCS 2005, 317 s.

Tekst w języku polskim i ukraińskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , .

52. Grande numero. [Wybór wierszy]. [Wyd.:] P. Marchesani. Milano: Scheiwiller 2006, 102 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

53. Monologue of a dog. New poems. [Wybór wierszy]. [Przeł.:] C. Cavanagh, S. Barańczak. Orlando: Harcourt 2006, XIV, 96 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

54. Zmysł udziału. Wybór wierszy. Grafiki: B. Gawdzik-Brzozowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006, 52 s. Wyd. nast.: tamże: 2008, 2012, 2014, 2017, 2018.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. ; ; ; ; ; ; [wyd. 2006].

55. Izbrannoe = Wiersze wybrane. [Tłumaczenie, wybór i posłowie:] A. Eppel. Moskva: Tekst 2007, 299 s. Wyd. nast. tamże 2017.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

56. Miłość szczęśliwa i inne wiersze. Wiersze wybrał R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2007, 80 s. Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5, t. 57.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , , , , nadto wiersz dotąd niepublikowany: Gdyby.

Przekłady

hiszpański

Amor feliz y otros poemas. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia. Caracas 2010.

niemiecki

Glückliche Liebe und andere Gedichte. [Przeł.] R. Schmidgall, K. Dedecius. Berlin 2012.

57. Życie na poczekaniu. Wiersze wybrane = Žizn' s buhty-barahty. Izbrannoe. [Tłumaczenie i posłowie] V. Vinogorova. Sankt-Peterburg: VVM 2007, 189 s.

Tekst w języku polskim i rosyjskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , .

58. La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945–2009). [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Adelphi 2009, 774 s., wyd. nast.: tamże: wyd. 3 2010, wyd. 5–7, 9 2012, wyd. 10–11 2013, wyd. 12 2015, wyd. 15 2018, wyd. 16 2019, wyd. 18 2021.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Feltre: Centro Internazionale del Libro Parlato 2012, 1 płyta CD.
Tekst w języku polskim i włoskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. , , , , , , , , , , , .

59. Tutaj. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2009, 40 s., wyd. nast. łącznie z przekł. hiszpańskim pt. Aquí. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia. Madrid: Bartleby Editores 2009, 67 s., wyd. nast. tamże 2010; łącznie z przekł. angielskim pt. Tutaj = Here. New poems. [Przeł.] C. Cavanagh. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2009, 76 s., wyd. nast. tamże 2012 + 1 płyta CD; łącznie z przekł. angielskim pt. Here. Przeł. C. Cavanagh, S. Barańczak. Boston: Houghton Mifflin Harcourt 2010, 85 s., wyd. nast. tamże 2012, wyd. jako dokument elektroniczny 2013; łącznie z przekł. włoskim pt. Qui. Wyd. łącznie z przekł. Dwukropek [poz. ] pt. Due punti; Qui. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Libri Scheiwiller 2010, 139 s.; Kraków Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014 [edycja specjalna, 59 s.], 2015 [red.: K. Macios], wyd. 2 tamże 2022, 56 s.

Edycja specjalna tomu ilustrowana jest skanami rękopisów i maszynopisów poetki.

Przekłady

angielski

zob. wyżej.

chiński

Gei suoyou zuori de shi = Here. Wyd. łącznie z przekł. Dwukropek [poz. ]. [Przeł.] L. Chen, F. Zhang. Changsha 2018.

czeski

Tady. Wyd. łącznie z przekł. Dwukropek [poz. ] i Chwila [poz. ] pt. Okamžik; Dvojtečka; Tady. [Przeł.] V. Dvořáčková. Přibram 2009.

fiński

Täällä. [Przeł.] M. Puukko. Turku 2012.

hiszpański

zob. wyżej.

koreański

Ch'ungbukhada. Pisŭwaba Swimborŭsŭk'a yu go shijip. Wyd. łącznie z przekł. Wystarczy [poz. ]. [Przeł.] S. Choi. Sŏul 2016.

niderlandzki

Hier. Gedichten. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2009, wyd. nast. tamże 2010, 2013.

perski

Īnjâ. [Przeł.] B. Tâlebī-nežâd, A. Marcinkowska. Tehrân [2015].

serbski

Ovde. [Przeł.] B. Rajčić. Vršac 2009.

szwedzki

Här. [Przeł.] A. Bodegård. Lund 2009.

włoski

zob. wyżej.

60. Milczenie roślin. [Wybór wierszy]. Wybór: J. Gromek-Illg. Kraków: Wydawnictwo Znak 2011, 46 s. Wyd. nast. tamże 2012.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , .

Przekłady

węgierski

A növények hallgatása. Válogatott versek. [Przeł.] G. Csordás, V. Szathmáry-Kellermann. Budapest 2021.

61. Może to wszystko = Može, ce vse. [Wybór wierszy]. Wybór, wstęp i przekł.: A. Saweneć. Oprac.: R. Romanišin. Olszanica: Wydawnictwo Bosz 2011, wyd. nast. tamże 2012.

Tekst równolegle w języku polskim i przekładzie ukraińskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , , .

62. Poemas. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Przybycień. São Paulo: Companhia das Letras 2011, 165 s. Wyd. nast.: tamże: 2012, wyd. 4 2014, wyd. 5 2015, 2019.

Tekst w języku polskim i portugalskim.

63. Versos escollidos. [Wybór wierszy]. [Wybór i przekł.:] L. Caeiro. Santiago de Compostela: Ediciòns Positivas 2011, 321 s.

Tekst w języku galicyjskim i polskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. , , , .

64. Wystarczy. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo a5 2011, 53 s., wyd. nast.: tamże: [2012?]; łącznie z przekł. hiszpańskim pt. Y hasta aquí. [Przeł.] A. Murcia, G. Beltrán. Culiacán, Sinaloa: Universidad Autónoma de Sinaloa; Monterrey, Nuevo León: Editorial Buró Blanco – Posdata Editores [2012], 37 s.; łącznie z przekł. hiszpańskim pt. Wystarczy = Hasta aquí. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia. Velilla de San Antonio Madrid: Bartleby Editores 2014, 65 s; łącznie z przekł. angielskim pt. Enough = Wystarczy. [Przeł.] C. Cavanagh. Kraków: Wydawnictwo a5 2014, 2021, 85 s.; wyd. 1 Kraków: Wydawnictwo Znak 2023. 36 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kraków: Wydawnictwo a5 2014, plik tekstowy PDF.

Przekłady

angielski

zob. wyżej.

estoński

wiersza Życie na poczekaniu pt. Ootuses elu. W: V. Ruttass: Jäämine ja saamine. Tallinn [2023].

hiszpański

zob. wyżej.

koreański

Ch'ungbukhada. Pisŭwaba Swimborŭsŭk'a yu go shijip. Wyd. łącznie z przekł. Tutaj [poz. ]. [Przeł.] S. Choi. Sŏul 2016.

niderlandzki

Zo is het genoeg. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2013.

perski

Hamīn qadr kâfī âst. [Przeł.] M. Serâj. Tehrân [2017].

serbski

Dovol̂no. [Przeł.] B. Rajčić. Vršac 2012.

szwedzki

Nog nu. [Przeł.] A. Bodegård. [Lund] 2013; wyd. nast. Johanneshov 2014.

65. Błysk rewolwru. [Wybór wierszy]. Wstęp i komentarz naukowy B. Maj. Wybór, red. i przypisy: S.L. Kudas, M. Rusinek. Warszawa: Agora 2013, 142 s.

Zawartość

Wiersze ułożone w części: Juwenilia; Na Krupniczej, w szufladzie, na rybach; Utwory gatunkowe; W Lubomierzu.

66. Czarna piosenka. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014, 94 s. Wyd. 2 tamże 2023; wyd. łącznie z przekł. włoskim pt. Canzone nera: edizione con testo a fronte. [Przeł.] L. Del Sarto. [Red.] A. Ceccherelli. Milano: Adelphi Edizioni 2022, 154 s., wyd. też jako dokument elektroniczny.

Wiersze z lat 1944–1948, zebrane przez A. Włodka w 1970 roku.

Przekłady

chiński

Heise de ge. [Przeł.] W. Lin. Wuhan 2019.

hebrajski

Zamar shaḥor. [Przeł.] M. Paz. Yerushalayim 2018.

hiszpański

Canción negra. [Przeł.] E.K. Mołoniewicz, A. Murcia. Madrid 2020.

koreański

Kŏmŭn norae. [Przeł.] S. Choi. Seoul 2021.

niderlandzki

Zwart lied. Gedichten. [Przeł.] A. van. Rijsewijk. Amsterdam [2017].

włoski

zob. wyżej.

67. Dodici poesie = Dwanaście wierszy. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Marchesani. [Oprac.] A. Kalczyńska-Scheiwiller. Milano: All'Insegna del Pesce d'Oro 2015, [49] s.

Tekst równolegle w języku polskim i w przekładzie włoskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. , , , , , .

68. Zgubiony kapelusz. Wiersze Wisławy Szymborskiej dla Umberta Eco = Il cappello smarrito. Poesie di Wisława Szymborska per Umberto Eco. Red. J. Czerwińska, A. Gałkowski, J. Ciesielka, I. Cola, T. Roszak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, 63 s.

Tekst w języku polskim i włoskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , .

69. Małe wieczności. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak [ok. 2016/2017], 60 s.

70. Na wieży Babel. Wiersze Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu zwycięzców konkursu: rosyjskich, ukraińskich i białoruskich tłumaczy polskiej poezji = Na Vavilonskoj bašne. Stihi Vislavy Šimborskoj v perevodah pobeditelej konkursa: russkih, ukrainskih i belorusskih perevodčikov pol'skoj poèzii. Wrocław: Wydawnictwo Gajt 2016, 256 s.

Tekst w językach: polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , , , , , , .

71. Um amor feliz. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Przybycień. São Paulo: Companhia das Letras 2016, wyd. nast. tamże 2018.

Tekst w języku polskim i portugalskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz.: , , , , , , , , , , .

72. Wybór poezji. Wstęp i oprac.: W. Ligęza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2016, CCLXXXIX, 481 s. Biblioteka Narodowa. Seria 1, nr 327. Wyd. nast. tamże 2018.

Zawartość

Zawiera wiersze z lat czterdziestych oraz wiersze wybrane z poz. , , , , , , , , , , , , .

73. Wybór poezji. Wybór, wstęp i oprac.: W. Ligęza. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2016 [wyd. 2017], 771 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.

Nagrody

Tytuł „Krakowskiej Książki Miesiąca Października” (2017) za wybór, wstęp i opracowanie W. Ligęzy.

74. Amore a prima vista. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Adelphi 2017, 104 s. Wyd. nast. tamże 2021.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Milano: Adelphi 2017, plik w formacie EPUB.
Tekst równolegle w języku polskim i w przekładzie włoskim.

Zawartość

Wybór wierszy z poz. .

75. Miłość od pierwszego wejrzenia = Coup de foudre. [Wybór wierszy]. Przeł. P. Kamiński. Wrocław: Wydawnictwo Format 2019, 70 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

76. Miłość od pierwszego wejrzenia. [Książka poetycka]. Ilustracje: B. Gasca Queirazza. Wrocław: Wydawnictwo Format 2022, [30] s.

77. 33 eilėraščiai = 33 wiersze. [Wybór wierszy]. [Przeł.] T. Venclova. Vilnius: Apostrofa [2023], 139 s.

Tekst równolegle w języku polskim i w przekładzie litewskim.
Wybór wierszy zawiera przetłumaczone wcześniej wiersze Szymborskiej przez Tomasa Venclovę oraz 25 nowo wybranych i przetłumaczonych przez niego na język litewski, nadto książkę uzupełnia rozdział „Tomas Venclova. Spotkania z Wisławą Szymborską” z esejem i wierszem poświęconym Szymborskiej.

78. Partrèt z pamâcì = Portret z pamięci. [Wybór wierszy]. Wybór i przedmowa: A. Hadanovìč. [Przekł.] A. Emâl'ânava-Šylovìča, M. Kazloǔskaj, A. Lojkì i inni. Krakaǔ: Wydawnictwo Gutenberg Publisher 2023, 677 s.

Tekst w języku polskim i białoruskim.

79. Wiersze wszystkie. Oprac. i posłowie: W. Ligęza. Oprac. i komentarz: R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo Znak 2023, 793 s.

Opublikowane przez Wydawnictwo a5 w 2012 w tomie „Wystarczy” utwory niedokończone odczytał z rękopisów i opatrzył komentarzem R. Krynicki.

Zawartość

Zawiera poz. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , – nadto Wiersze rozproszone.

80. Zabawy literackie. [Wiersze wybrane]. Posłowie: J. Szczęsna. Kraków: Wydawnictwo Znak 2023, 279 s.

Zawiera m.in. aforyzmy, anegdoty, limeryki, wiersze okolicznościowe W. Szymborskiej.

Listy

1. Najlepiej w życiu ma Twój Kot. Listy. [Korespondencja 1966–1985] [Autorzy:] W. Szymborska, K. Filipowicz. Red.: T. Fiałkowski, S.L. Kudas. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016, 441 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” [2017], czytak.

Adaptacje

radiowe

Powiedz to słowo. Adaptacja i reżyseria: J. Kukuła. Polskie Radio 2019.
2. Karteczki własnego wyrobu. Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu. [Korespondencja 1977–1987]. Oprac.: Z. Jędrzyński. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu 2012, 44 s.
3. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955–1996. [Autorzy]: W. Szymborska, Z. Herbert. Red.: R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2018, 165 s.

Adaptacje

teatralne

Kochana Wisełko, Najdroższy Zbyszku. Scenariusz: T. Nyczek. Reżyseria: M. Grabowski. Wystawienie: Kraków, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 2020.
4. Podobne, a tak różne życie... Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954–2003. Oprac. naukowe: I. Skrzypczyk-Gałkowska. Częstochowa: Muzeum Częstochowskie [współpraca wydawnicza] 2018, 159 s.
5. Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972–2011. [Autorzy:] W. Szymborska, S. Barańczak. Oprac. edytorskie: R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2019, 348 s.
6. Kryniccy, to przecież dla Was! Listy, karteczki i dedykacje 1966–2011. [Autorzy:] W. Szymborska, R. i K. Kryniccy. Oprac. edytorskie: R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5 2023, 165 s.
7. Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! Listy. [Korespondencja 1954–2011]. [Autorki:] J. Kulmowa, W. Szymborska. Wstęp, oprac. i posłowie: U. Chęcińska. Kraków: Wydawnictwo Znak 2019, 382 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

albański

As fund as fillim. [Przeł.] M. Saneja. Pejë 1997.
Poezi të zgjedhura. [Przeł.] Q. Kambo. Tiranë 1997.
Poezi të zgjedhura. [Przeł.] P. Çina. Tiranë 2015, wyd. nast. tamże 2018.

angielski

Selected poems. [Przeł.:] G. Drabik, A. Flint, S. Olds. [USA ok. 1986].
People on a bridge. [Wstęp i przekł.:] A. Czerniawski. London, Boston 1990. Wyd. nast. tamże: 1991, 1996.
View with a grain of sand. Selected poems. [Przeł.:] S. Barańczak, C. Cavanagh. San Diego 1993, wyd. nast. New York, San Diego, London 1995; London 1996. Wyd. jako dokument elektroniczny 2015.

Nagrody

Przekład nagrodzony w 1996 przez Amerykański PEN Club i klub książki Book-of-the Month.
Poems new and collected 1957–1997. [Przeł.:] S. Barańczak, C. Cavanagh. New York 1998. Wyd. nast. London 1999.
Miracle fair. [Przeł.] J. Trzeciak. New York 2001. Wyd. nast. [Wstęp:] C. Miłosz. New York; London 2002.
Nonrequired reading. Prose pieces. [Przeł.] C. Cavanagh. New York 2002.
Wisława Szymborska's poetry. Choice of essays. [Przeł.:] J. Burszta, K. Krasuska. Frankfurt am Main 2015.
Map. Collected and last poems. [Przeł.] S. Barańczak, C. Cavanagh. New York; Boston, MA 2016, wyd. też jako dokument elektroniczny tamże 2016.
Love at first sight. From Map. Collected and last poems. [Przeł.] C. Cavanagh, S. Barańczak. New York 2022. Wyd. też jako dokument elektroniczny 2022.

Zob. też poz. , , , , , , , , .

arabski

Fīswāfā Šīmbūrskā. Šāʿirat Nūbil 1996. [Przeł.] H. Abd Al-Fattāḥ. Al-Qāhira 1996.
Aš-Šāʿir wa-l-ʿālam. Ašʿār muḫtāra. [Przeł.] H. Janabi. Dimašq 1997.
An-Nihāya wa-l-bidāya wa-qaṣāʾid uḫrà. [Przeł.] H. Janabi. Dimašq 1998, wyd. nast. tamże 2002.
Abḥaṯ ʿan kalima. Muḫtārāt min ašʿār Fīswāfā Šīmbūrskā. [Przeł.] H. Abd Al-Fattāḥ. Al-Qāhira 2012.

bengalski

Wistawa [!] Szymborska-r kavitā. [Przeł.] M. Bandyopādhẏāẏ. Kolkātā 2002.

białoruski

Svet, varty vârtannâ. Lìryka. [Przeł.:] N.Ì. Macâš. Minsk 1991.
Kanec ì pačatak. Vybranyâ veršy. [Przeł.] M.M. Kazloŭskaâ. Mìnsk 2013.

Zob. też poz. ; , .

bułgarski

Obmislâm sveta. [Przeł.] B. Dimitrova. Sofiâ 1989. Wyd. nast. tamże 1998.

Zob. też poz. .

chiński

Xinbosika shixuan. Przeł. L. Chen, F. Zhang. Taibei shi 1998.
Hūhuàn xuěrén. [Przeł.] H. Lin. Guilin 1999. Wyd. nast. tamże 2000, 2001, 2002.
Shiren yu shijie. [Przeł.z angielskiego] Z. Zhenghui. Beijing [Pekin] 2003.
Shīrényŭshìjìe. Wéisīwăwá Xīmŭbóĕrsīkă shīwénxuăn. Bĕijīng 2003.
Yījiàn zhōngqíng. Przeł. H. Lin. Beijing 2003.
Xīnbōsīkǎ shījí. [Przeł.] L. Chen, F. Zhang. Taibei 2011.
Wanwu jingmo ru mi. Xinbosika shixuan. [Przeł. z języka angielskiego] L. Chen, F. Zhang. Changsha 2012, wyd. nast. tamże 2016.
Weishengzhi + 16 = Off the roll, poetry+ 16. Meili wan. [Red.] H. Hong. Taibei shi 2012 nian 7 yue.
Gěi wǒ de shī. Xīnbōsīkǎ shīxuǎn 1957–2012. [Przeł.] W. Lin. Taibei shi 2013, wyd. nast. tamże 2014, 2016.
Wo ceng zheyang jimo shenghuo. Xinbosika shi xuan. 2. [Przeł.] S. Hu. Changsha 2014.
Jing guang = Silent & light. [Red.] L. Huang. [B.m.w.] 2015.
Heise de ge = Czarna piosenka. [Przeł.] W. Lin. Taibei shi 2016.
Ximuboersika shiji = Wiersze Wisławy Szymborskiej. 1–2. [Przeł.] H. Lin. Shanghai 2019.
Ximuboersika xuandu zhaji = Wybrane lektury Wisławy Szymborskiej. [T. 1. Przeł.] Y. Wu. [T. 2. Przeł.] N. Gong, Z. Zhao, H. Zhang. Shanghai 2019.
Xinbosika Zuihou = The final, Xinbosika shiji. [Przeł.] L. Chen, F. Zhang. Taibei 2019.
Wo shi ge ci di wu ren denghou de ren = Jak ktoś, kto wie, że nikt go tu nie czeka. [Przeł.] H. Lin. Shanghai 2021.
Wo zhenshi de linghun you ru lizi you he = Mam oczywistą duszę jak śliwka ma pestkę. [Przeł.] H. Lin. Shanghai 2021.
Women wei ci er huozhe. [Przeł.] H. Lin. Shanghai 2021.
Zai xuanxiao he jijing zhi jian = Między łoskotem a ciszą. [Przeł.] H. Lin. Shanghai 2021.

chorwacki

Radost pisanja. [Wybór, przekł. i wstęp:] Z. Malić. Zagreb 1997. Wyd. też jako dokument dźwiękowy [2016].
Sretna ljubav. [Przeł.] P. Mioč. Dubrovnik 2011.
Svijet koji nije od ovoga svijeta. Izabrane pjesme. [Przeł.] Đ. Čilić Škeljo. Zaprešić 2020, wyd. 2 tamże 2022.

czeski

Sůl. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1965.
V Hérakleitově řece. [Przekł.] V. Dvoráčková. Praha 1985.
Konec a počátek. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1997.
Okamžik; Dvojtečka; Tady. [Przeł.] V. Dvořáčková. Přibram 2009.

duński

Lots hustru og andre kvinder. [Przeł.:] J. Katz, I. Christensen. [København] 1981. Wyd. nast. tamże 1982.
En kat i en tom lejlighed. [Przeł.:] J. Katz, U. Harder. Århus 1996; wyd. nast. [København] 2018.
Et liv ind i mellem. [Przeł.:] J. Katz, J. Blum. [København] 1998.

esperanto

Poloneza poitria. Vraveio Nompel 1996. Wierzchoniów, Kazimierz Dolny 2003.
Mi inventas la mondon = Obmyślam świat. [Wiersze wybrane]. [Przeł.:] T. Chmielik, I. Ertl, D. Kowalska [i inni]. Bjalistoko 2015.

estoński

Oma aja lapsed. [Przeł.] H. Lindepuu. Laiuse [Jõgevamaa] 2008.

fiński

Ihmisiä sillalla. Runoja vuosilta 1957–1996. Parvoo 1998. Wyd. nast. tamże 2006.
Saman tähden alla. [Przeł.] L. Helistö, L. Hoffman. Helsinki 1999.
Sata Szymborskaa. [Przeł.:] M. Puukko, J. Laine. Helsinki 2003, wyd. nast. tamże 2005.
Jotkut pitävät runoudesta. [Przeł.] L. Helistö. Helsinki 2008.

francuski

De la mort sans exagérer. [Przekł. i przedmowa:] P. Kamiński. Paris 1996.
Deux poétesses polonaises contemporaines. [Autorki:] W. Szymborska, E. Lipska. [Przeł.:] I. Macor-Filarska, G. Spławiński. Mundolsheim 1996.
Je ne sais quelles gens. [Przeł.] P. Kamiński. [Paris] 1997.
De la mort sans exagérer. Poèmes 1957–2009. Przeł. P. Kamiński. Paris 2018, wyd. także jako dokument elektroniczny 2018.

Zob. też poz. , , .

galicyjski

• Zob. poz. .

grecki

Télos kai archī'. [Przeł.] N. Chadzinikolau. Athī'na 1997.
Mia poiītikī diadromī. [Przekł. i przedmowa] V. Karavítīs. Athīna 2003.
Epilegména poiī'mata. Apó 7 poiītikés syllogés. [Przeł.] A. Tselénte. Athī'na 2006.
'Edō̂. Poiī́mata 2005–2009. Miá 'anthológīsī. [Przeł.] V. Karavítīs. Athī́na 2013.

gruziński

Lotis c'oli. Lek'sebi, eseisturi č'anacerebi, sanobelo sityqva. [Przeł.] G. Alxazišvili, N. Gavašeli, Gia. Ĵoxaje, M. Kvlividze. Tbilisi 2012 .

Zob. też poz. .

hebrajski

’Atlantiys. Mibhar šiyriym. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Weicher. Achszaw: Tel-’Abiyb 1993.
Sô̄p we-ha̱tḥalā(h). Mi̱bḥār šîrîm. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Weichert. Tēl-'Ā̱bî̱b [1996].
Šilhê ha-mē'ā(h). Mi̱bḥār šîrîm. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Weichert. Tēl-'Ā̱bî̱b [1998], wyd. nast. tamże 2011.
B-šebah ha-halŵmŵt. [Przeł.] R. Weichert. Tel-’Abiyb 2004, wyd. nast. tamże 2012.
Rega. Mibhar šiyriym. [Przeł.] D. Waynpeld. Yrwšalayim 2011.

Zob. też poz. .

hindi

• Zob. poz. .

hiszpański

El gran numero; Fin y principio y otras poémas y otros poemas. [Przeł.] X. Ballester. Madrid 1997, [wyd. 2] tamże 1998, wyd. 3 2007, wyd. 4 2008, wyd. 5 2010, wyd. 6 2014.
Paisaje con grano de arena. [Wybór wierszy]. [Przeł.] J. Sławomirski. Barcelona 1997, wyd. nast. Barcelona 2005; wyd. 2 Barcelona 2009, wyd. 3 2011, wyd. 3 [dodruk] 2019; wyd. 3 [dodruk] Bogotá 2020.
Poesía no completa. [Przeł.:] G. Beltrán, A.A. Murcia. México 2002. Wyd. 2 tamże 2008, wyd. 3 2012, 2014, wyd. 2 [dodruk] 2017. Wyd. też jako dokument elektroniczny 2013.
Poemas escogidos. [Przeł.] Á. Zuazo. Ciudad de La Habana 2009.
Poesía. [Wybór wierszy]. México 2009.
Antología poética. [Przeł.] E. Bortkiewicz. Madrid 2015, wyd. nast. Bogotá [2016]; wyd. 2 Madrid 2016, 2017.
Saltaré sobre el fuego. [Przeł.] A. Murcia, G. Beltrán. Madrid 2015, wyd. nast. tamże 2017, 2021, 2023.
Wislawa Szymborska 1923–2012. Przeł. E. Bortkiewicz. Barcelona, Madrid 2017.
Wisława Szymborska. [Przeł.] G. Beltrán, K. Mołoniewicz, A. Murcia. Madrid 2021.

Zob. też. poz. , , , .

islandzki

Útópía. [Wybór wierszy]. [Przeł.] P. Jónsdóttir. Reykjavík 1996.

japoński

Shinborusuka shishū. [Wybór wierszy]. [Przeł.] M. Tsukado. Tōkyō 1999.

jidysz

• Zob. poz. .

kataloński

• Zob. poz. .

kazachski

Isaaktyņ žazyfy nede? = V čem povinen Isaak? [Przeł.] A. Ķajran, K. Starosielska, S. Svâckij. Almaty 2013.

koreański

Kkŭt'kwa sijak. Pisŭwaba Swimborŭsŭk'a sisŏnjip = selected poems of Wisława Szymborska. [Przeł.] S. Choi. Sŏul 2007, wyd. nast.: tamże: 2016, 2021.
Ikkŏna malgŏna. [Przeł.] S. Choi. Sŏul 2018.

litewski

• Zob. poz. , .
Kitaip. Poezijos vertimų rinktine. [Przekł.] T. Venclova. Vilnius 2006.

łotewski

Apsveiksim skudras. [Przekł. i wstęp:] U. Bērziņš. Riga 1979.
Dzeja. [Przeł.] U. Bērziņš. Rïga 1998.

macedoński

Izbor poeziǰa. [Przeł.] P. Nakovski. Bitola 2009.

malajalam

Atbhutaṅṅaḷuṭe mēḷa. Przeł. V. Revikumar. Thrissur 2019.

niderlandzki

De vreugde van het schrijven. Een keuze uit de poëzie van Wisława Szymborska. [Przeł.] J. Govaerts. Leuven 1997.
Einde en begin. Gedichten 1957–1997. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 1999, wyd. nast.: Terhorst 1999 (pt. Elk geval); Amsterdam 2000, 2001, 2003, 2004.
Einde en begin. Verzamelde gedichten. [Przeł.] G. Rasch. Amsterdam 2007, wyd. nast.: tamże: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2021. Wyd. też jako dokument elektroniczny 2015.
Krijtdiertjes. [Przeł.] G. Rasch. K. Lesman. Gent 2012.
Einde en begin. Verzamelde Gedichten. [Przeł.] G. Rasch, A. van Rijsewijk. Amsterdam 2023.

Zob. też poz. ; ; .

niemiecki

Salz. Gedichte. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1973. Wyd. 4 tamże 1997.
Vokabeln. [Przeł.] J. Janke. Berlin 1979.
Deshalb leben wir. Gedichte. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main [1980]. Wyd. nast. tamże 1991, 2018.
Lesarten. Texte zu Gedichten. [Przeł.] J. Janke. Berlin 1982.
Hundert Freuden. Gedichte. [Przeł.] K. Dedecius. [Przedmowa:] E. Borchers. [Posłowie:] J. Kwiatkowski. Frankfurt am Main 1986. Wyd. nast.: tamże: 1991, 1996; Wiedenbrück [1996], Rheda-Wiedenbrück [1997]; Wien [1997].
Auf Wiedersehen, bis morgen. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1995, wyd. nast. tamże 1996, 1998.
Auf Wiedersehn, bis morgen. Nobelpreis 1996 Polen. [Przeł.] U. Kiermeier. Lachen am Züriche 1997. Wyd. nast. w: Nobelpreis für Literatur 1995–1997. Heaney, Szymborska, Fo. Lachen am Zuerichsee 2001.
Die Gedichte. [Wiersze]. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1997, wyd. nast. [Hamburg 2006].
Wisława Szymborska. Wstęp: A. Nasiłowska. Red. E. Kalinowska-Styczeń, I. Kaluta, A. Kutte. [Przeł.] L. Murawski. Krakau: Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000.
Liebesgedichte. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main, Leipzig 2005.
Gesammelte Gedichte. Geschenkausgabe zum 100. Geburtstag der Literaturnobelpreisträgerin. [Wybór wierszy]. [Przeł.] R. Schmidgall, K. Dedecius. Berlin 2023.

Zob. też poz. , , , , .

norweski

Utsikt med et sandkorn. [Przeł.] O.M. Selberg. Oslo 1996.
Livet er den eneste måten. Dikt 2002–2012. [Przeł.] C. Kjelstrup. Oslo 2013.

ormiański

Berkrank' ew howsahatowt'yown. Banasteġçowt'yownner, nobelyan banaxosowt'yown. [Przeł.] N. Maxčanyan. Erewan 2013.

perski

Ādamhâ rū-ye pol. [Przeł.:] M. Esmūženskī, Š. Šeydâyī, Č. Čekâd. Tehrân [1997], wyd. nast. tamże [1998].
Aksī az yâzdah-e septâmbr. [Przeł.:] I. Nowicka, A. Doulatšâhī. Tehrân [2003], wyd. nast. tamże [2004], [2014].
Hīč čīz dūbâr ettefâq nemiyoftad. [Przeł.] M. Bahârlū. Tehrân [2015].
ʿAjīb-tarīn kalamât. [Przeł.] B. Zamânī. Tehrân [2016].
Ḵâtameh nadârad. [Przeł.] R. Azīmī, E. Ebadī. [Tehrân] [2019], wyd. nast. tamże [2022].

portugalski

Leyendo a Wisława Szymborska. [Przeł.] G. Beltrán, A. Murcia, A. Drewno. Madrid [2013].
Um passo da arte eterna. [Przeł.] T. Fernandes Świątkiewicz. Lisboa 2013.
Uma noite de insónia. Antologia temática. Bestiário poético e ecocrítico ilustrado. [Przeł.] T. Fernandes Świątkiewicz. Lisboa 2019.
Para o meu coração num domingo. [Przeł.] G. Borowski, R. Przybycień. São Paulo 2020.

Zob. też poz. , .

rosyjski

Ženskij portret. [Przeł.] A. Nehaa. Gatčina 2000.
Dve obez'âny Brejgelâ; Utopiâ. [Przeł.] I. Adelgejm. W: Inostrannaâ literatura. Moskva 2003.
Sol'. Stihotvoreniâ. [Przeł.] S. Svâckij. Sankt-Peterburg 2005 .
Isaaktyņ žazyfy nede? = V čem povinen Isaak? [Przeł.] A. Ķajran, K. Starosielska, S. Svâckij. Almaty 2013.

Zob. też poz. , , , .

rumuński

Bucuria scrierii. [Przekł. i wstęp:] N. Mares. Cluj-Napoca 1977.
Sub o singurǎ stea. [Przeł.:] P. Stoicescu, C. Geambaşu. Bucureşti 1999.
În râul lui Heraclit. [Przeł.:] P. Stoicescu, C. Geambaşu. Bucureşti 2003.
Poezii alese. [Przeł.] N. Mareş. Chįsinău 2006.
Portret din memorie. [Przeł.] C. Geambaşu. Bucureşti 2014.
Versiunea întâmplărilor. [Przeł.] P. Stoicescu, C. Geambaşu. Bucureşti 2018.

Zob. też poz. .

serbski

Svaki slučaj. Izabrane pesme. [Przeł.] P. Vujičić. Beograd 1983.
Naivna pitanja. [Wybór i przekł.:] S. Janković, P. Bunjak. Beograd 1996.
Izabrane pesme. [Przeł.:] P. Vujičić, B. Rajčić. Beograd 1997, wyd. nast. tamże 2014, 2022.
Život na licu mjesta. [Przeł.:] M. Trumić, S. Šantić. Sarajevo 1997.
U Heraklitovoj rijeci. [Przeł.] S. Milić. Podgorica 2008.
Pohvala lošeg mišljenja o sebi. Izabrane pesme. [Przeł.] B. Rajčić, P. Vujičić. Banja Luka 2017.

słowacki

Neprítomnosť. [Przeł.] S. Galajda. Prešov 2008.
Trochu o duši. [Przeł.] S. Galajda. V Poprade 2016.

słoweński

Semenj čudežev. [Przeł.:] R. Štefan, J. Unuk. Radovljica 1997. Wyd. jako dokument dźwiękowy: Ljubljana 2020.
[Štyridsaťdeväť] 49 básní. [Przeł.] V. Kovalčík. Bratislava 1999.
Ključ. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2014, wyd. nast. tamże 2015.
Radost pisanja. Zbrane pesmi. [Przeł.] J. Unuk. Ljubljana 2019, wyd. 2 tamże 2023. Wyd. jako dokument elektroniczny 2020.

szwedzki

Aldrig två gånger. [Przeł.:] P.A. Bodin, R. Fjellström. Sthlm 1980. Wyd. nast. Nordingrå 1996. Wyd. jako dokument elektroniczny 2015.
Utopia. [Przeł.] A. Bodegård. Stockholm 1989. [Wyd. 3] tamże 1996. Wyd. jako dokument dźwiękowy Enskede 2005.
Nära ögat. [Przeł.] A. Bodegård. Stockholm 1996. Wyd. jako dokument dźwiękowy 2008.
Dikter 1945-2002. [Przeł.] A. Bodegård. Stockholm 2003. Wyd. nast.: tamże: 2004, 2009.
Sena dikter. [Przeł.] A. Bodegård. Lund [2018].

turecki

Başlıksız olabilir. [Przeł.] A.A. Kaim, N.T. Yüce. İstanbul 1998.

ukraiński

• Zob. poz. , , , , .
Versìâ podìj. [Wybór:] A. Savencâ. Lûblìn 2005.

węgierski

Csodák vására. [Przeł.] G.C. Csajka. Budapest 1988.
Kilátás porszemmel. [Przeł.] G.C. Csajka [i in.]. Pécs 1997.

wietnamski

Thơ Wislawa Szymborska. Giải Nôben văn học năm 1996. [Przeł.] M.Ch. Tạ. Hà Nội 1997.
Thơ chọn lọc. [Przeł.] M.C. Tạ. H. 2014.

włoski

• [wiersze w:] N. Ricci: Sei rilievi. Milano 1993.
La fine e l'inizio. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 1997.
Trittico. Tre poesie di Wisława Szymborska. Tre collage di A. Kalczyńska. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 1997.
[Venticinque] 25 poesie. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 1998.
Vista con granello di sabbia. Poesie 1957–1993. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 1998. [Wyd. nowe poprawione] tamże 2004, wyd. nast.: tamże: 2008, 2014, 2020.
Ogni caso. [Wyd.] P. Marchesani. Milano 2003. Wyd. nast. tamże 2009.
Discorso all'ufficio oggetti smarriti. Poesie 1945–2004. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 2004. Wyd. 2 tamże 2005, wyd. 3 2007, wyd. 4 2010, wyd. 5 2012.
Letture facoltative. [Przeł.] V. Parisi. Milano [2006].
Opere. [Przeł.] P. Marchesani, L. Rescio. Milano 2008. Wyd. nast. tamże 2009.
Herakleitose jões. Valitud luuletused. [Przeł.] H. Lindepuu. Tartu 2012.
La prima frase è sempre la più difficile. [Przeł.] S. Crimi. Milano 2012, wyd. nast. tamże 2019.
Wisława Szymborska. [Przeł.] P. Marchesani. Torino 2021.
Il libro degli eventi è sempre aperto a metà. [Przeł.] P. Marchesani. Milano 2023.

Zob. też poz. , ,, , , , , , , , , .

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

albański

Vetëm Itaka mbetet = Tylko Itaka pozostanie; Antologji e poezisė shqipe dhe polake sh.XX = antologia poezji albańskiej i polskiej XX w. [Przeł.] M. Saneja. Warszawa 1993 [tekst w języku polskim i albiańskim].
Letërsia Polake në shqip. Almanak. Tiranë 2013.

angielski

The new Polish poetry. A bilingual collection = Z nowej polskiej poezji. Zbiór w dwóch językach. Pod red. M. Holton i P. Vangelisti. Pittsburgh 1978.
A book of women poets from antiquity to now. [Antologia]. [Red.:] A. Barnstone, W. Barnstone. New York 1981.
Contemporary East European poetry. An anthology. [Red.] E. George. Ann Arbor, MI 1983, wyd. nast. New York; Oxford 1993.
Att översätta polsk poesi. [Antologia]. [Przekł.:] L. Kleberg, P. Bodin, A. Bodegård [i inni]. Stockholm 1986 [tekst w językach: szwedzkim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim].
Ariadne's thread. Polish women poets. [Antologia]. [Tłumaczenie z języka polskiego i wstęp:] S. Bassnett, P. Kuhiwczak. London, Boston, MA 1988.
The burning forest. [Antologia]. [Przeł.] A. Czerniawski. Newcastle upon Tyne 1988.
Polish poetry of the last two decades of communist rule. Spoiling cannibals' fun. [Antologia]. [Przeł.:] S. Barańczak, C. Cavanagh. Evanston, IL 1991.
The poetry of survival. Post-war poets of Central and Eastern Europe. [Red.] D. Weissbort. London 1991.
Ambers aglow. An anthology of Polish women's poetry (1981–1995). [Przeł.] R. Grol. Austin, TX 1996.
The Auschwitz poems. An anthology. [Wybór, przygotowanie i oprac.:] A.A. Zych. Oświęcim 1999.
Japonią zauroczeni = Charmed by Japan. Tłumaczenie C. Miłosz. Kraków 2002.
Treasury of Polish love poems. [Antologia]. [T.] 2. [Przeł.] M. Lipiński. New Jork 2003.
Polish writers on writing. [Antologia]. [Przeł.:] A. Valles, D.C. Gerould, W. Arndt [i inni]. San Antonio, TX 2007.
Something indecent. Poetry recommended by Eastern European poets. [Antologia]. [Red.] V. Mort. Pasadena, CA [2014].
Scattering the dark. An anthology of Polish women poets. [Przeł.:] S. Barańczak, D. Bourne, B. Carpenter [i inni]. Buffalo 2015.
Worldviews in literature. An anthology. [Oprac.:] T. Black. Dubuque, IA 2015.
Centres of cataclysm. Celebrating fifty years of Modern poetry in translation. [Antologia]. [Red.] S. Dugdale, D. Constantine, H. Constantine. Hexham, Northumberland 2016.
Poems of healing. [Antologia]. [Red.] K. Kirchwey. New York 2021.
The uncommon speech of paradise. [Antologia]. [Red.] R. Hedin, J. Lenfestey. Buffalo, NY 2021.

azerbejdżański

Qǝfil görüş. Çağdaş polyak poeziyası antologiyası. [Przeł.:] S. Babullaoğlu, R. Tağızadǝ. Bakı: 2010.

białoruski

Lìsce srèbnaj tapolì. Z pol'skaj lìrykì XX st. [Antologia]. [Wybrał i przeł.] Â. Čykvìn. Belastok 1999.
Napârèŭmy. Ad Buga da Varty. Antalogìâ pol'skaj paèzìì XX stagoddzâ. [Antologia]. [T.] 2. [Przeł.] A. Lojki. Mìnsk 2003, wyd. nast. [tamże] 2013.

chiński

Bolan shi xuan. T. 2. [Antologia poezji polskiej]. [Przeł.] H. Lin, Z. Zhang,L. Yi, Lijun. Beijing 2023.
Lishi quantao li de dubai. Bolan dangdai shi xuan bai shou. [Antologia poezji polskiej]. [Przeł.] R. Chen. Taibei shi 2023.

chorwacki

Tijekom riječi. Prijevodi iz poljske poezije. [Antologia]. [Przeł.] Z. Malić. Zagreb 1978.
Antologija svjetske ljubavne poezije 20. stoljeca. [Antologia]. [Red.] Z. Golob. Zagreb 1997.
Plejada poljskih pjesnika XX. stoljeća. [Antologia]. [Przeł.:] P. Mioč. Split 1997.

czeski

Brevíř lásky. Z poezie 20. století. [Antologia]. [Wybór:] M. Florian. Praha 1971.
Čistý zpěv. 10 současných polských básníků. [Antologia]. [Przeł.] J. Pilař. Praha 1974.
Setkáni nad Vislou. Polští básnici 20. stoleti. [Antologia]. [Przeł.] J. Pilař. Praha 1979.
Paní pána zabila. Výbor z polských balad. [Przeł.] V. Dvořáčková. Praha 1986.

czuwaski

Pol'ša poèčesem XIX–XX ěměrsem. [Antologia]. [Przeł.] G. Ajchi. Aslǎ Nagatkin 1974.

francuski

Att översätta polsk poesi. [Antologia]. [Przekł.:] L. Kleberg, P. Bodin, A. Bodegård [i inni]. Stockholm 1986 [tekst w językach: szwedzkim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim].
La littérature polonaise du XXe siècle. Textes, styles et voix. [Antologia]. [Red.] H. Konicka, H. Włodarczyk. Paris 2000.
Vingt-quatre poètes polonais. [Antologia]. [Przeł.] G. Lisowski. Neuilly-lès-Dijon 2003.
Le pire est certain. Antologie de la poésie catastrophiste polonaise du XXe siècle. [Przeł.] C.H du Bord, K.A. Jeżewski. Orthez 2009.

grecki

Dōdeka Polōnides poiītries. [Antologia]. [Przeł.] A. Tselentī. Athīna 1996.
Polōnoi poiītes. [Antologia]. [Przeł.] S.E. Gyftákīs. Athī́na [2007].
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. Méros 3, (1900–1968). [Antologia]. [Oprac.:] S. Gyftákīs. Athī́na 2008.

gruziński

T'anamedrove polonuri poezia. Laroslav Ivaškeviči, Tadeuš Ruževiči, Zbignev Herberti, Vislava Šimborska = Współczesna poezia [!] polska. [Antologia]. [Przeł.] M. Kvlividze. T'bilisi 1984.
Polonur-K'art'uli sabavšvo literaturuli almanaxi = Dziecięca antologia literatury polskiej. Edycja polsko-gruzińska. [Przeł.] O. Kaxije, L. Doreuli, M. Margvelašvili. T'bilisi 2009.

hindi

Ādhunik polís kavitā̃e. [Antologia]. [Przeł.] H. Śarmā. Nai Dilli 1999.

hiszpański

Poesia polaca contemporánea. [Antologia]. [Przeł.] K. Rodowska. Mexico [1980].
Infierno poetico de Polonia (antologia de 27 poetas contemporáneos 1942–1981). [Przeł.] B. Piotrowski. Bogota 1982.
Poesia polaca. Antologia. [Przeł.:] S. Feijóo, H.C. Śliwiński, F. De Oraa [i inni]. La Habana 1984.
Poesía polaca contemporánea. De Czeslaw Milosz a Marcin Halas. [Antologia]. [Przeł.] F. Presa Gonzales. Madrid 1994.
Krug ponadzemnij. Svìtova poezìâ vìd VI po XX stolìttâ. Perekladi. [Antologia]. [Przeł.] Ì. Kačurovs'kij. Kiïv 2007 [tekst w językach: ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim].

japoński

Gendai Tōō shishū. [Antologia]. [Przeł.] M. Tsukada. Tōkyō 1989.
Bungaku-no okurimono. Tōchūō bungaku ansorojī. [Antologia]. [Red.] M. Kohara. Tōkyō 2000.

litewski

Pokalbiai apie atminties ateitį = Gespräche über die Zukunft der Erinnerung = Rozmowy o przyszłości pamięci. [Oprac.:] G. Grass [i inni]. Vilnius 2001.
Garsios lenkų moterys = Wybitne Polki. [Antologia]. B. Januškaitė. Vilnius 2021.

łotewski

Laiki un domas. Nobel premijas laureati literatura par pasauli un sevi 1901–2002. [Antologia]. [Przeł.] A. Rijnieks. Riga 2003.

łużycki

Wuhladko 1. Literarny almanach. [Oprac. i tłumaczenie:] R. Domašcyna. Budyšin Bautzen 2000.

macedoński

Sovremena polska poezija = Contemporary Polish poetry = Polska poezja współczesna. [Antologia]. [Przeł.:] T. Nikolovski, P. Nakovski. S.l. [1973] [tekst w języku polskim i macedońskim].
Drvoto vo svetskata poeziǰa. [Antologia]. [Red. i wybór:] S. Hristova-Jocik'. Skopǰe 2013.
Što si ti? Antologiǰa na našite omileni pesni od evropski poetesi. [Red.] K. Velevska. Skopǰe 2016.

niderlandzki

Een gevecht om lucht. Een keuze uit de naoorlogse Poolse poëzie. [Antologia]. [Oprac.:] J.W. Oovereem, E. Dijk-Borkowska. Maasbree [1978].
Poolse poëzie 1826, 1976–1986 = Poezja polska 1826, 1976–1986. [Antologia]. [Przeł.:] G. Rasch, E. Hart, K. Lesman [i inni]. Vlijmen 1987 [tekst w języku polskim i niderlandzkim].

niemiecki

Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts. [Red.] K. Dedecius. München 1964, wyd. nast. tamże 1968; Frankfurt am Main 1982.
Der Monarch und der Dichter. Polnische Märchen und Legenden. [Antologia]. [Wybór:] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1983, wyd. nast. tamże 1984.
Die Dichter Polens. Hundert Autoren vom Mittelalter bis heute. [Antologia]. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1983, wyd. nast. tamże 1995.
Ein Jahrhundert geht zu Ende. Polnische Gedichte der letzten Jahre. [Antologia]. [Przeł.] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1984.
Welches Tier gehört zu dir? Eine poetische Arche Noah. [Antologia]. [Oprac.:] P. Hamm. Wien 1984.
Att översätta polsk poesi. [Antologia]. [Przekł.:] L. Kleberg, P. Bodin, A. Bodegård [i inni]. Stockholm 1986 [tekst w językach: szwedzkim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim] .
Lyrisches Quintett. Fuenf Themen der polnischen Dichtung. [Antologia]. [Red. i tłumaczenie] K. Dedecius. Frankfurt am Main 1992.
Frauen in Polen. Erzählungen und Gedichte. [Red.] O. Mannheimer. München 1994.
Willkommen und Abschied. Eine literarische Weltreise 1995. [Przeł.] J. Janke, G. Kunert, K. Lebedewa. Berlin 1994.
Nach den Gewittern. Ein polnisch-deutsches Lesebuch. [Antologia]. [Red.] K.D. Sommer. Göttingen 1995.
Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 1. Poesie: Gedichte, Fragmente aus Versdramen und poetischer Prosa von 100 Autoren [w 2. cz.]. [Antologia]. [Red. i tłumaczenie] K. Dedecius. Zürich 1996.
Poesie. [Antologia]. [T. 2]. [Oprac. i przekł.:] K. Dedecius. Zürich 1996.
[Hundert] 100 polnische Gedichte. [Antologia]. [Wybór i tłumaczenie:] K. Dedecius. Kraków 1997 [tekst w języku polskim i niemieckim].
Pokalbiai apie atminties ateitį = Gespräche über die Zukunft der Erinnerung = Rozmowy o przyszłości pamięci. [Oprac.:] G. Grass [i inni]. Vilnius 2001.
Krakau. [Anthologie]. [Oprac.:] E. Brix. Klagenfurt 2002.
Polnische Literatur und deutsch-polnische Literaturbeziehungen. [Antologia]. [Oprac.:] M. Kneip, M. Mack, K. Götz, R. Schliephacke. Berlin 2003 [tekst w języku polskim i niemieckim].
Irdisches Leben, blauer Dunst. Berliner Anthologie. [Red.:] B. Faßbender, U. Schreiber. Berlin 2004.
Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte. [Antologia]. [Przeł.] P. Gehrisch. [Leipzig] 2010.
Niemals eine Atempause. Handbuch der politischen Poesie im 20. Jahrhundert. [Antologia]. [Red.] J. Sartorius. Köln 2014.

ormiański

Erkxosowt'yown = Dialog. [Antologia]. [Przeł.] N. Maxčanyan. Erewan 2005 [tekst w języku polskim i ormiańskim].

portugalski

Versos polacos. [Antologia]. [Przeł.] M.T. Bação, H. Siewierski. Lisboa 1985.
Quatro poetas poloneses. [Antologia]. [Przeł.] H. Siewierski, J.S. Naud. Curitiba 1994.
Céu Vazio. 63 poetas eslavos. [Antologia]. [Oprac. i tłumaczenie:] A. Jovanović. Sao Paulo 1996.
Poesia alheia. 124 poemas traduzidos. [Antologia]. [Red. i tłumaczenie] N. Ascher. Rio de Janeiro 1998.
Brasil – Europa: poesia da união. [Antologia].. São Paulo 2002 [tekst w języku portugalskim i wielu językach].

rosyjski

Pol'skie poèty. [Antologia]. [Oprac.:] V. Britanišskij. Moskva 1978.
Pol'skaâ poèziâ. XX vek. Antologiâ. 1. [Wybór i red.:] A. Bazilevskij. Moskva 1993.
Preljudija. [Antologia]. [Przeł.] N. Arestova, N. Grachov, I. Zerkina [i inni]. Ufa 1997 [tekst w języku polskim i rosyjskim].
V ožidanii varvarov. [Antologia]. [Przeł.] J. Brodski. Sankt-Petersburg 2001.
Pol'skie poètessy. Antologija. [Oprac. i tłumaczenie:] N. Astaf'eva. Sankt-Peterburg 2002.
Pol'skaâ poèziâ. XX vek. [Antologia]. [Przeł.] V.L. Britanišskij, I.A. Brodskij, M. Kubinova [i inni]. Semej 2005.
Polskie słowo = Pol'skoe slovo. [Antologia]. [Przeł.:] N.N. Gil'mutdinova, D. Mullaânova, M. Kišalova [i inni]. Ufa 2006.
Krug ponadzemnij. Svìtova poezìâ vìd VI po XX stolìttâ. Perekladi. [Antologia]. [Przeł.] Ì. Kačurovs'kij. Kiïv 2007 [tekst w językach: ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim].
Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ. [Przeł.] A.B. Bazilevskij. Moskva 2009.

rumuński

Romano-Polonica. 1, Studii de istorie culturală. [Antologia]. [Przeł.] M. Mitu. Bucureşti 2007.

serbski

Savremena poljska poezija. [Antologia]. [Przeł.] P. Vujičić. Beograd 1985.
Pet vekova poljske poezije. Antologija. Gornji Milanovac 1991.
Antologija poljskog eseja. [Antologia]. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2008.
Slovenska čitanka. Ogledi i prevodi iz slovenskih kn̂iževnosti XX veka. [Antologia]. [Red.] Z. Đerić. Novi Sad 2013.

słowacki

V. Mihálik: Preklady. Bratislava 1979.

słoweński

Tiho ti govorim. [Antologia]. [Przeł.] T. Pretnar. Celovec 1993.

szwedzki

Att översätta polsk poesi. [Antologia]. [Przekł.:] L. Kleberg, P. Bodin, A. Bodegård [i inni]. Stockholm 1986 [tekst w językach: szwedzkim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim].
Om hon från Polen vore här. [Antologia]. [Przeł.] A. Bodegård, B. Persson. Stockholm 1999.

ukraiński

[P'yatdesyat] 50 pol's'kih poetìv. Antologìâ pol's'koï poezìï. [Przeł.] D. Pawłyczko. Kiïv 2001.
Tomu ŝo voni suŝì. Antologìâ sučasnoï pol's'koï poezìï. [Przekł.:] A. Glušak, A. Irwaniec, T. Karabowicz [i inni]. [Red.] S. Ševčenko. L'vìv 2005 [tekst w języku polskim i ukraińskim].
Krug ponadzemnij. Svìtova poezìâ vìd VI po XX stolìttâ. Perekladi. [Antologia]. [Przeł.] Ì. Kačurovs'kij. Kiïv 2007 [tekst w językach: ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim].

węgierski

Az ismeretlen fa. Modern lengyel versek antológiája. [Antologia]. [Przeł.] G. Gömöri. Washington 1978.
Nők, kezdőknek és haladóknak. Hét lengyel költőnő. [Antologia]. [Przeł.] G. Zsille. Budapest 2003.
Hű maradok hozzád. Lengyel szerelmes versek. [Antologia]. [Przeł.:] L. Kaiser, A. Fodor, D. Tandori [i inni]. Budapest [2004].
A csend visszhangjai. Lengyel költők a XX. és XXI. század fordulóján. [Antologia]. [Przeł.] G. Cséby. Keszthely 2010.

Montaże utworów

Czy to kwiat a może kamień. Adaptacja: S. Grochowiak, W. Rutkiewicz. Reżyseria: L. Wojciechowski. Telewizja Polska 1969.
Koloratura. Adaptacja i reżyseria: H. Kajzar. Polskie Radio 1969.
Obmyślam świat. Scenariusz: J. Szymkiewicz. Reżyseria: A. Lutosławska-Jaworska. Telewizja Polska 1972.
Czy na imię jej miłość? (Wiersze W. Szymborskiej i M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Telewizja Polska 1973.
Radość pisania. Wg wierszy: T. Różewicz, W. Szymborska, U. Kozioł, Z. Herbert, J.M. Rymkiewicz. Reżyseria: W. Siemion. Scenariusz: A. Lam. Telewizja Polska 1974.
Ziemia ojczysta. Wiersze I. Krasickiego, A. Słonimskiego, W. Szymborska. Telewizja Polska 1974.
Od jutra na nowo... Scenariusz i reżyseria: M. Straszewska. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy, Mała Scena 1975 .
Piąte wesele. Wg wierszy: W. Szymborska, U. Kozioł, W. Dąbrowski, T. Chudy, A. Ziemianin, T. Nowak. Scenariusz: M. Pałłasz, W. Siemion. Reżyseria: W. Siemion. Telewizja Polska 1975.
Dialog. [Monodram]. Reżyseria: A. Wierzba. Wykonanie: A. Lutosławska-Jaworska. Telewizja Polska 1976.
Niedomówienie. Scenariusz: R. Bobrowska. Polskie Radio 1976.
Trzy miłości. [Montaż utworów:] B. Okudżawy, W. Szymborskiej, J. Tuwima. Wystawienie: Szczecin, Teatr Krypta 1977.
Wielka liczba. [Monodram]. Reżyseria: Z. Wróbel. Wykonanie: W. Czerniawska. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza, Scena Kameralna 1978.
Gawęda o miłości do ziemi ojczystej. [Teledysk poetycki]. Reżyseria: P. Karpiński. Telewizja Polska 1979.
Wielka liczba. Scenariusz i reżyseria: S. Szlachtycz. Telewizja Polska 1979.
Od jutra na nowo. Oprac. dramaturgiczne tekstu: M. Straszewska. Reżyseria: S. Domańska. Wystawienie: Katowice: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1980.
Pejzaż. Reżyseria: A. Minkiewicz. Telewizja Polska 1985.
Portret kobiecy. [Monodram]. Scenariusz, oprac. i wykonanie: I. Jun. Wystawienie: Teatr Jednego Aktora 1987.
Wybór poezji. Oprac.: B. Sałacka. Telewizja Polska 1987.
Bez tej miłości można żyć. [Słuchowisko poetyckie]. Wg wierszy: K. Iłłakowiczówna, J. Iwaszkiewicz, A. Kamieńska, C. Miłosz, J. Pocek, T. Różewicz, W. Szymborska, J. Tuwim, K. Wierzyński, K. Wojtyła. Adaptacja: S. Żaboklicka. Reżyseria: Z. Dąbrowski. Polskie Radio 1989.
Żona Lota. Inscenizacja: B. Kierc. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 1990 .
Pisanie życiorysu. Adaptacja: T. Kalińska, E. Stocka-Kalinowska. Reżyseria: W. Modestowicz. Rozgłośnia Polskiego Radia w Szczecinie 1991.
Monolog dla Kasandry i inne wiersze. Polskie Radio 1993 .
Pukam do drzwi kamienia. [Monodram]. Wykonanie: A. Polony. Oprac.: B. Markowska. Polskie Radio 1993.
Widzenie bliskie i dalekie. Adaptacja: G. Gronczewska. Polskie Radio 1994.
Koniec i początek. Scenariusz: A. Kierc, K. Szwajgier. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1995.
Buffo. Scenariusz: F. Zylbert. Telewizja Polska 1996.
Młodzieżowe studio poetyckie – poezja Wisławy Szymborskiej. Telewizja Polska 1996 .
Wisława Szymborska. Reżyseria: J. Sopoćko. Wystawienie: Tarnów, Teatr im. L. Solskiego 1996.
Znaki szczególne. Reżyseria: B. Tosza. Wystawienie: Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1996.
Allegro ma non troppo. Scenariusz: H. Słojewska. Reżyseria: G. Chrapkiewicz. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże, Scena Mała im. S. Hebanowskiego 1997 .
Arka. Scenariusz i reżyseria: J. Andrucki. Wystawienie: Płock, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 1997.
Nic dwa razy się nie zdarza. Oprac.: K. Łaniewska. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ochoty 1997.
Nobel do Szymborskiej, czyli Fundator i noblistka. Scenariusz: B. Miecugow. Wystawienie: Wrocław, Kino Oskar 1997 [w scenariuszu wykorzystane wiersze W. Szymborskiej].
Obmyślam świat. Reżyseria: A. Błaszczyk. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Na Barce 1997.
Pani Szymborskiej poręcz. Scenariusz i reżyseria: S. Szlachtycz. Wystawienie: Częstochowa, Teatr im. A. Mickiewicza, Scena Kameralna 1997.
Szymborska – Lekcja w stylu buffo. Scenariusz: M. Wójcikowska. Wystawienie: Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1997.
[Dworzec w mieście N.]. Reżyseria: R. Kudzmanitë. Wystawienie: Wilno, Narodowy Teatr Dramatyczny 1999.
Życie na poczekaniu. Scenariusz i reżyseria: J. Witaszczyk. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rampa 2002.
Obmyślam świat. Scenariusz: J. Szajna. Reżyseria: J. Szajna, S. Szulc. Wystawienie: Zielona Góra, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego, Scena Inicjatyw Aktorskich 2003.
O tym nie można ani mówić, ani milczeć. Poezja w Oświęcimiu i po Oświęcimiu. [Słuchowisko poetyckie]. Wg tekstów: T. Borowski, J. Przyboś, S. Quasimodo, T. Różewicz, J.S. Sito, W. Szymborska. Przekł. A. Międzyrzecki. Adaptacja: W. Tkaczuk. Reżyseria: D. Bałaza. Polskie Radio 2005.
...jesteś piękne, mówię życiu!...” według wierszy Wisławy Szymborskiej. Reżyseria: W. Śmigasiewicz. Wystawienie: Leszno, Teatr Miejski 2011.
Od 25 października 2011 spektakl wszedł do repertuaru warszawskiego Teatru Powszechnego.
...świat, wydanie drugie. Wg tekstów W. Szymborskiej. Pomysł: K. Pietrzyk. Zakopane, Teatr im. S.I. Witkiewicza 2012.
Wszędzie jest wyspa tu. Scenariusz i reżyseria: M. Smalara. Warszawa, Teatr Polski, Scena Kameralna 2012 .
Nic dwa razy. Adaptacja: W. Modestowicz. Polskie Radio 2014.
Wycinanka z Szymborskiej. Scenariusz i reżyseria: A. Głogowska. Polskie Radio 2022.

Inna twórczość

Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu. Teksty i wyklejanki poetki z kolekcji Ryszarda Matuszewskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga 2008, 105 s.

Przekłady

1. J.P.E. Martini: Miłości blask. [Partytura]. Przekł. z języka francuskiego W. Szymborska. Red.: J. Hoffman, S. Hoffman. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, 6 s. Pieśni, Które Lubimy, 48.
Słowa w języku polskim i francuskim.

Adaptacje

M. Leaf: Byczek Fernando. Przeł. I. Tuwim-Stawińska. Adaptacja: W. Szymborska i W. Jarema. Prapremiera: Kraków, Teatr Lalek „Groteska 1960.
W. Bogusławski: Amant, autor i sługa. Adaptacja: W. Szymborska. Reżyseria: H. Szletyński. Telewizja Polska 1965.

Prace redakcyjne

1. J. Racine: Berenika. Przeł. K. Brończyk. Oprac. tekstu: W. Szymborska. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 1962.
2. Romanse. [Muzyka:] M.K. Ogiński. Wersję polską tekstów oprac. W. Szymborska. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 87 s.
3. K. Filipowicz: Rzadki motyl. [Opowiadania]. Wyboru dokonała W. Szymborska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995, 229 s.
4. Godzina dla Adama [Włodka]. Wspomnienia, wiersze, przekłady. Wybór wierszy: W. Szymborska. Wybór przekł. z czeskiego: J. Baluch. Wybór pozostałych przekł.: I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 246 s.
5. A. Międzyrzecki: Wiersze. 1946–1996. Wybrała i słowem wstępem opatrzyła W. Szymborska. Kraków: Wydawnictwo a5 2006, 159 s.
6. K. Filipowicz: Cienie. [Wybór opowiadań]. Wybrała W. Szymborska. Rysunki: M. Jarema. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 203 s.

Przekłady

rosyjski

Teni. Rasskazy = Cienie. [Przeł.] K. Starosielska, I.V. Podčiŝaeva, E.V. Gubina, E.A. Barzova, G.G. Muradân, M. Kurganskaâ, I.V. Podčiŝaeva. Moskva 2014.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1975, 2001, informacje sekretarza poetki Michała Rusinka 2001.

Wywiady

• Rozm. K. Nastulanka. W tejże: Sami o sobie. Warszawa 1975.
Przepustowość owiec. „Teksty Drugie1991 nr 4.
• [Rozm.] K. Kumańska. „Warsztaty Polonistyczne1996 nr 4.
I shall defend myself. Rozm. G. Łęcka. Polish Literature 1996 nr 1.
Jeden dzień z Noblistką. [Rozm.] A. Szymkiewicz. „Przegląd Tygodniowy1996 nr 41 [głównie dot. przyznanej Nagrody Nobla].
Jestem po stronie ludzi. Rozm. A. Rudnicka, T. Nyczek. Gazeta Wyborcza 1996 nr 234.
Trochę ciszy dla poezji. Rozmowa z Wisławą Szymborską, laureatką literackiej Nagrody Nobla. [Rozm.] D. Wieromiejczyk. „Życie1996 nr 7.
Niebezpiecznie łatwe wiersze. Rozmowa Wisławy Szymborskiej z tłumaczami jej wierszy. [Fragment audycji radiowej]. „Notes Wydawniczy1997 nr 9.
On był do końca cyganem (Rozmowa z Wisławą Szymborską). Rozm. K. Lisowski. W: Stanisław Czycz mistrz cierpienia. Kraków 1997.
Będę się bronić. Rozmowa z Wisławą Szymborską. W: Salon literacki. Z polskimi pisarzami rozmawia G. Łęcka. Warszawa 2000.
Jestem osobą kameralną (Im więcej guziczków do przyciskania – tym bardziej jestem zagubiona). Rozm. M. Baran, A. Lempp. Przekrój 2000 nr 44.
Jestem do siebie podobna. Rozm. K. Janowska. Polityka 2001 nr 51/52.
Netrudno byt' prorokom. [Rozm.] J. Strzałka. „Novaja Pol'sha2002 nr 6.
Szukajcie jedenastego wiersza. Rozm. J. Gromek-Illg. Przekrój 2002 nr 33.
Trudno jest wspinać się do wiersza. Rozm. J. Szczęsna. Gazeta Wyborcza 2002 nr 203 [dot. też tomiku Chwila].
Oddychając kurzem. Rozm. A. Bikont, J. Szczęsna. „Gazeta Wyborcza2007 nr 105 dod. „Duży Format” nr 16.
…czy homo sapiens się udał w ogóle?” Z Wisławą Szymborską rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie. Kwartalnik Artystyczny 2012 nr 1.

Zob. też poz. .

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (F. Lichodziejewska).
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989. ([M. Głowiński] mg).
Z. Miernik: Wisława Szymborska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 7/8.
S. Żak: Wisława Szymborska. W tegoż: Polscy pisarze nobliści. Kielce: STON 2 1998 .
H. Fleszar, M. Pieszczachowicz: Wisława Szymborska; Czesław Miłosz. Bibliography. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1999.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (S. Balbus).
Wisława Szymborska. W: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. Oprac.: G. Borkowska, M. Czermińska, U. Philips. Gdańsk 2000.
Bibliografia przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Pod red. M. Heydel. Przekładaniec 2003 nr 10.
E. Dobek: Wisława Szymborska (1923–2012). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Ostrołęka: Biblioteka Pedagogiczna 2003. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 7 lipca 2022].
Bibliografia. W: A. Bikont, J. Szczęsna: Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. Kraków 2012 s. 422–504 [oprac. A. Biknot].
A. Malińska, K. Kowalczyk: Wisława Szymborska (1923–2012). Życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Koło 2013.
Wisława Szymborska. Bibliografia podmiotowa. Oprac.: A. Czesak. Fundacja Wisławy Szymborskiej [ok. 2020]. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp: 8 grudnia 2023].
E. Trojan: Wisława Szymborska (1923–2012). Zestawienie bibliograficzne. „Poradnik Bibliotekarza2022 nr 12.

Ogólne

Książki

U. Biełous: Szymborska. [Przeł.] B. Grzegorzewska-Bojańczyk. Warszawa: Agencja Autorska 1974, 41 s.
M. Tsukada: Kyurii Fujin-no matsuci. Porando-no onnatachi. Tōkyō: Chikuma-shobo 1988, 290 s.
Wisława Szymborska. Goethepreis 1991 der Stadt Frankfurt am Main. Red.: M. McClennan. Frankfurt am Main 1991, 28 s.

Zawartość

Zawiera m.in.: A. von Schoeler: Engagement für den Mitmenschen; K. Dedecius: Persppektiven der Poesie; Wisława Szymborska: Achtung vor der Wirklichkeit. [Przeł.] K. Staemmler, – nadto nota biograficzna i bibliograficzna oraz wybór wierszy W. Szymborskiej w języku polskim i przekładzie na niemiecki.
N. Ricci: Sei rilievi. Con una poesia di Wisława Szymborska. Milano: All'insegna del Pesce d'Oro 1993, [15] s.
Vislava Szymborska – doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 15 V 1995. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 1995, 38 s.

Zawartość

Zawartość: B. Walczak: Decani oratio; E. Balcerzan: Laudatio, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; W. Szymborska: Doctoris lectio; D. Walczak: [Bibliografia], – Appendix: M. Wyka: W. Szymborska; M. Głowiński: Opinia o twórczości poetyckiej pani W. Szymborskiej; E. Wiegandt: Opinia o dorobku twórczym W. Szymborskiej.
Wokół Szymborskiej. Red. B. Judkowiak, E. Nowicka, B. Sienkiewicz. Poznań: Wydawnictwo WiS 1995, 143 s. Wyd. nast. tamże 1996 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.
W. Antoszewska-Twora: Niektórzy lubią Szymborską. Mały przewodnik po twórczości. Warszawa: Stenor 1996, 124 s. Wyd. też jako dokument dźwiękowy: [Warszawa]: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych [1997], 4 kasety dźwiękowe.
S. Balbus: Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 249 s. Wyd. 2 tamże 1997 [tu także wybór 21 wierszy W. Szymborskiej].
M. Baranowska: Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć.... Szymborska i świat. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1996, 134 s.
Wisława Szymborska – Nobel '96 for literature. [Przeł.] Ch. Kisiel i inni. Warszawa: Polish Information Agency 1996, 103 s. [tu m.in.: M. Baranowska: Poet of the conscious of being. [Przeł.] M. Chmielewska-Szlajfer].
M. Fox: Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało. Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1996, 158 s. [Wyd. 2]. Wrocław: Siedmioróg 2002.

Zawartość

Zawiera m. in. wypowiedzi następujących osób na temat wierszy poetki: Jerzy Adamski, Maria Ewa Aulich, Jan Z. Brudnicki, Bożena Budzińska, Marek Chorabik, Maciej Cisło, Ewa Filipczuk, Darek Foks, Marta Fox, Jerzy Fryckowski, Józef Hen, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Inga Iwasiów, Anna Janko, Andrzej Kaliszewski, Bogusław Kierc, Marian Kisiel, Dorota Koman, Julian Kornhauser, Jan Paweł Krasnodębski, Stanisław Krawczyk, Józef Krupiński, Elżbieta Lisak-Duda, Zdzisław Łączkowski, Jacek Łukasiewicz, Jarosław Michalak, Anna Nasiłowska, Feliks Netz, Lesław Nowara, Marek Obarski, Agnieszka Osiecka, Wilhelm Przeczek, Anne Sexton, Ewa Sonnenberg, Tina Stroheker, Marek Śnieciński, Anna Wernerowa, Anna Węgrzyniakowa, Leszek Żuliński; zawiera także wiersze poświęcone poetce oraz Marcie Fox (autor: Eugeniusz Kupper).
E. Krajska, S. Krajski: Dwie twarze Wisławy Szymborskiej. Warszawa: Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu 1996, 139 s.
A. Legeżyńska: Wisława Szymborska. Poznań: Rebis 1996, 127 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1996, wyd. 3 uzupełnione 1997.
J. Majda: Świat poetycki Wisławy Szymborskiej. Kraków: Impuls, Text 1996, 55 s.
O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje. Pod red. J. Brzozowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, 130 s.

Zawartość

J. Brzozowski: Poetycki sen o dojrzałości. O „Dwóch małpach Bruegla”, przedruk pt. Wisława Szymborska: „Dwie małpy Bruegla” w tegoż: 11 szkiców o czytaniu wierszy. Łódź 2013; J. Więckowska: „I Hiob pozwala na to. Hiob się godzi”. Na marginesie „Streszczenia”; M. Woźniak-Łabieniec: Wśród prorockich rupieci. o „Monologu dla Kasandry”; J. Poradecki: „Ogród, którego nigdy tu nie było”. Interpretacja „Klasyka”, przedruk w tegoż: Prorocy i sztukmistrze. Warszawa 1999; J. Bożyk: Stereotyp czy ideał? Wokół interpretacji „Portretu kobiecego”; A. Morawiec: Miało być lepiej. O „Schyłku wieku”; M. Berkan: Historie Wielkie i Małe. O wierszu „Może być bez tytułu”; K. Pietrych: „Może to wszystko” – pytania o transcendencję.
Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Oprac.: S. Balbus i D. Wojda. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1996, 381 s.

Zawartość

[Wybór prac krytyczno-literackich z 1953–1996:] A. Pleijel: Do fotografii Wisławy Szymborskiej wykonanej przez Joannę Helander. [Przeł.] L. Neuger [wiersz]; S. Balbus: Słowo wstępne. Tak mało wierszy, tak wiele poezji; Lekcja zdziwienia światem. Pierwszy wywiad telewizyjny z Wisławą Szymborską przeprowadzony przez Teresą Walas w dniu przyznania Poetce Nagrody Nobla [emisja: TV Polska, 3 X 1996, program I; w ramach audycji „Pegaz”]. – I. „Niektórzy lubią poezję”: J. Przyboś: Poezja Szymborskiej; C. Miłosz: Poezja jako świadomość; C. Miłosz: Wydaje mi się... [dot. poezji W. Szymborskiej i A. Świrszczyńskiej]; C. Miłosz: A nie mówiłem, przedruk w: Zachwyt i rozpacz. Warszawa 2014]; E. Balcerzan: Laudatio [wystąpienie na uroczystości wręczenia poetce doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1995]; M. Głowiński: Jest wielkim poetą. – II. Próby całości: A. Sandauer: Pogodzona z historią; J. Kwiatkowski: Wisława Szymborska; M. Stala: Radość czytania Szymborskiej. – III. Rzeczy wielkie, najdrobniejsze: W. Ligęza: Świat w stanie korekty. O poezji Wisławy Szymborskiej; L. Neuger: „Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry”. Próba lektury „Elegii podróżnej” Wisławy Szymborskiej; G. Borkowska: Szymborska eks-centryczna; J. Łukasiewicz: Miłość, czyli zmysł udziału. O wierszach Wisławy Szymborskiej; W. Wantuch: Miłość na wieży Babel (O liryce miłosnej Wisławy Szymborskiej); J. Grądziel: Świat w pułapce wiersza. Autorefleksje a praktyka poetycka Wisławy Szymborskiej; P. Michałowski: Wzruszający „szczegół niewzruszony”; D. Wojda: „Spisane na wodzie babel”. Przemilczenie a strategie retoryczne Wisławy Szymborskiej, przedruk w: Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa 1998. – IV. Spojrzenia z różnych lat: M. Wyka: O poezji Wisławy Szymborskiej; J. Rogoziński: „Nie starczy ust...”; J. Pieszczachowicz: Syzyf i piekło poezji; R. Matuszewski: O wierszach Wisławy Szymborskiej; A. Zagajewski: Poezja swobody; S. Barańczak: Posążek z soli; J. Kornhauser: Czarodziejstwo; S. Balbus: Wisława Szymborska czyli Pytanie w Odpowiedzi na Pytanie; T. Nyczek: Nieogarnione. Zapiski nieśpiesznego czytelnika [dot.: Lektury nadobowiązkowe]. – V. Poezja i niepoezja: S. Barańczak: Amerykanizacja Wisławy albo: O tym, jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem „Głos w sprawie pornografii” [dot. wspólnego tłumaczenia z C. Cavanagh]; M. Baranowska: Fragment Cesarza od pięt po kolana [pocztówka i kolaż w twórczości poetki]; T. Walas: Poetka jako czytelniczka [dot.: Lektury nadobowiązkowe]. – VI. Blisko wiersza: U. Kozioł: „Przekład podobieństwa” [dot. wierszy: W. Szymborskiej: Akrobata; M. Jastruna: Tren]; S. Balbus: „Wszelki wypadek” [dot. wiersza]; A. Kamieńska: Heroizm racjonalizmu [dot. dowcipu w twórczości poetki oraz wiersza: Tomasz Mann]; J. Kwiatkowski: Arcydziełka Szymborskiej [dot. tomu: Wielka liczba]; M. Stala: Kot i puste mieszkanie, przedruk w tegoż: Blisko wiersza. Kraków 2013 [dot. wiersza: Kot w pustym mieszkaniu]. – Materiały do bibliografii prac krytycznych o twórczości Wisławy Szymborskiej [opublikowane w języku polskim]. – Dorota Wojda, Stanisław Balbus: Nota edytorska.
Szymborska. Szkice. Warszawa: Open 1996, 103 s. [przedruk z „Teksty Drugie” 1991 nr 4].

Zawartość

J. Jarzębski: Zamiast wstępu: Kilka zdań o wstydzie istnienia; C. Miłosz: Poezja jako świadomość; J. Łukasiewicz: Wiersz wewnątrz gazety [dot. wierszy publikowanych w „Walce” dod. „Dziennika Polskiego”]; E. Balcerzan: W szkole świata [dot. twórczości W. Szymborskiej]; G. Borkowska: Szymborska eks-centryczna [dot. twórczości W. Szymborskiej]; M. Baranowska: Straszne światło stoicyzmu [dot. wątków filozoficznych w poezji W. Szymborskiej]; W. Ligęza: Marzenie o lepszym świecie [dot. motywu rzeczywistości i świata w twórczości W. Szymborskiej]; S. Barańczak: Amerykanizacja Wisławy, albo: O tym, jak z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem „Głos w sprawie pornografii”; L. Neuger: Wysławianie Szymborskiej. Na marginesie przekładów na język szwedzki Andersa Bodegårda.
A. Węgrzyniakowa: Nie ma rozpusty większej niż myślenie. O poezji Wisławy Szymborskiej. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury [1996], 149 s.
A. Wiatr: Syzyf poezji w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej. Warszawa: Kram 1996, 186 s.
D. Wojda: Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej. Przedmowa: S. Balbus. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1996, 136 s.
L. Zarnowski: The phenomen of Wislawa Szymborska. Clayton: Polish Studies Departament of German Studies and Slavic Studies. Slavic Section. Monash University 1996 9 k.
B. Zeler: O poezji Wisławy Szymborskiej. Opracowanie szkolne. Katowice: Książnica 1996, 120 s. Wyd. nast. dodruk 1997.
L. Żuliński: Lekcje z Szymborską. Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza 1996, 96 s.
A. Bikont, J. Szczęsna: Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej. Warszawa: Prószyński i Ska 1997, 255 s. Wyd. nast.: tamże 1997, wyd. 3 zmienione i uzupełnione pt. Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny tamże 2003; wyd. nast. pt. Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. Kraków: Wydawnictwo Znak 2012, 477 s.; wyd. 4 poszerzone Warszawa: Wydawnictwo Agora 2023, 605 s. Przekł. niderlandzki pt. Wisława Szymborska: prullaria, dromen en vrienden. [Przeł.] K. Lesman. Breda: De Geus 2007, 331 s., wyd. też jako dokument dźwiękowy 2014; , przekł. hebrajski: Skiyŵt zikarŵn mi-hayey Wiyslabah Šiymbŵrsqah. Biyŵgrapyah. [Przeł.] M. Paz. Yrwšalayim: Karmel 2014, przekł. hiszpański: Trastos, recuerdos. Una biografía de Wisława Szymborska. [Przeł.] E. Bortkiewicz, E. Quirós. Valencia: Editorial Pre-Textos 2015, przekł. włoski: Cianfrusaglie del passato. La vita di Wislawa Szymborska. [Przeł.] A. Ceccherelli. Milano: Adelphi Edizioni 2015; przeł. portugalski: Quinquilharias e recordações. Biografia de Wisława Szymborska. [Przeł.] E. Favre. Veneza: Editora Âyiné 2020, 560 s.
J. Moskalczuk, G. Dżuła, A. Krasowiak: Wisława Szymborska – laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Bełchatów: Miejska Biblioteka Publiczna 1997, 23 s.
T. Nyczek: 22 x Szymborska. Poznań: Wydawnictwo a5 1997, 166 s.
Omaggio a Wisława Szymborska. Premio Nobel 1996 per la letteratura. Tribuna Dantesca, 10 marzo–10 aprile 1997. [Firenze:] Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 1997, 32 s.

Zawartość

Zawiera noty biograficzne i bibliograficzne oraz artykuł: L. Bernardini: Wisława Szymborska, questa sconosciuta, nadto 3 wiersze W. Szymborskiej w języku polskim i włoskim.
Z. Fu: Zai Bolan de feixu shang. Xinbosika de shige yishu yu wenhua chuantong = The Polish Zhuangzi. Wis mawa Szymboraka's art of poetry and cultural traditions. Beijing: Wenhua Yishu Chubanshe 1998, 446 s.
D. Lütvogt: Untersuchungen zur Poetik der Wisława Szymborska. Wiesbaden: Harrassowitz 1998, 317 s.
Nobel dla Szymborskiej. Inscenizacja: klasy VII-VIII. Oprac.: J. Frączek, U. Kośla, W. Kozłowska. Rzeszów: Centrum Doskonalenie Pedagogicznego 1998, 14 s.
Obmyślam świat, czyli O poezji Wisławy Szymborskiej. Pod red. S. Żaka. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego 1998, 151 s.

Zawartość

S. Żak: Wstęp. O Wisławie Szymborskiej i jej poezji. – A. Biała: O poetyckiej kosmogonii Wisławy Szymborskiej; S. Bortnowski: Co kryje się w „Pejzażu” Wisławy Szymborskiej; J. Chałońska: „Sto pociech” – arcydzieło kondensacji treści filozoficznych; H. Gradkowski: Imiona nienawiści. (Analiza wiersza „Nienawiść” Wisławy Szymborskiej); M. Inglot: Między sztuką teatru a realiami życia. (O wierszu Wisławy Szymborskiej „Wrażenia z teatru”); M.J. Kowalczyk: O porządkowaniu powojennego świata. Wisławy Szymborskiej – „Koniec i początek”; A. Krawczyk: Człowiek i kamień (Wisława Szymborska „Rozmowa z kamieniem”); H. Kurczab: Poszukiwanie wartości w wierszu Wisławy Szymborskiej „Może być bez tytułu”. Codzienność i indywidualne przeżycia egzystencjalne a wydarzenia dziejowe i doświadczenia zbiorowości; E. Kula: Wisława Szymborska – „Tortury”. Wiersz o odwiecznym cierpieniu człowieka; M. Łojek: A to jest moja głowa pełna wątpliwości w świetle „Rachunku elegijnego” Wisławy Szymborskiej; A. Łopata: Moja przypadkowość w wierszu „Sens” Wisławy Szymborskiej; M. Łuczyńska: ...co to takiego poezja? Próba interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję”; S. Żak: „... tego nie robi się kotu”. Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”; M. Mochoń: Przekład jako rodzaj interpretacji. O trzech wierszach Wisławy Szymborskiej [Fotografia zbiorowa; Miniatura średniowieczna; Nadmiar] w przekładzie Karla Dedeciusa.
B. Piotrowski: La gran dama de la lírica: Wisława Szymborska. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo 1998, 124 s. [tu też wybór utworów W. Szymborskiej w przekł. B. Piotrowskiego].
T. Fernandes Świątkiewicz: A ironia em vista com grao de areia. Um estudo da poesia de Wislawa Szymborska. Lisboa: [b.m.w.] 2000, 129 s.
U. Lementowicz: Poezje Wisławy Szymborskiej. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa 2000, 45 s. Wyd. nast.: tamże: 2003, 2004, 2005; Lublin: Wydawnictwo Biblios 2006, wyd. nast. tamże 2009 [oprac. dla szkół].
J. Potkański: Wiersz Szymborskiej. Pod red. E. Czaplejewicza. Warszawa: Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW 2000, 98 s.
B. Halicka: Zur Rezeption der Gedichte von Wisława Szymborska in Deutschland. Berlin: Logos 2002, przekł. polski: Niektórzy lubią poezję”. Wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech. Wstęp: A. Lawaty. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, 315 s.
W. Ligęza: O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, 386 s., przekł. angielski: World under revision. The poetry of Wisława Szymborska. [Przeł.] M. Gołubiewski. Wien: Peter Lang 2019, 196 s. Wyd. angielskie też jako dokument elektroniczny 2019.
J. Majda: Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz. Kraków: Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów 2002, 143 s.
G. Bauer: Frage-Kunst. Szymborska Gedichte. Frankfurt am Main, Basel: Stroemfeld-Nexus 2004, 280 s.
Wisława Szymborska. Tradice – současnost – recepce. Materiály z mezinárodni vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 4.–5. prosince 2003 u příležitosti 80. narozenin Wisławy Szymborské. [Red.] M. Balowski, J. Raclavská. Ostrava: Ostravská Univerzita Ostrava. Filozofická Fakulta 2004, 350 s.

Zawartość

Úvodem; Dopis účastníků konference Wisławĕ Szymborské. – J. Brzozowski: O wierszu „Uprzejmość niewidomych”; E. Butler: Między zachwyceniem a przerażeniem. Zdumienie jako postawa oraz formuła poetyki w utworach Wisławy Szymborskiej; T. Cieślak: Opowieść o Holocauście. „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej, przedruk pt. O Holokauście. „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej w tegoż: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Łódź 2009; E. Dąbrowska: Wisławy Szymborskiej poetycka sztuka „przekładu” sztuki; M. Gajak-Toczek: Człowiek i jego nadzieje u progu nowego milenium; J. Grądziel-Wójcik: „Obmyślanie świata”. O sztuce pisania Wisławy Szymborskiej; K. Kardyni-Pelikánová: Wisławy Szymborskiej igraszki z genealogią (problematyka kwalifikacji gatunkowej utworów polskiej noblistki); Z. Kaźmierczyk: Poezja Wisławy Szymborskiej w oczach Czesława Miłosza; D.T. Lebioda: Głębia kamienia. O świadomości, czasie i przestrzeni w poezji Wisławy Szymborskiej; A. Legeżyńska: „Milczenie roślin”. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej; P. Marciniak: „Historia magistra mortalium est”. Antyk i średniowiecze w poezji Wisławy Szymborskiej; L. Martinek: Recepce díla Wisławy Szymborské v Československu a v České republice, przedruk w języku polskim Polscy nobliści literaccy. Bydgoszcz 2003 oraz „Znaj2009 nr 3; Z. Matyskowa: Wisława Szymborska w wypowiedziach krytyków literackich, badaczy i historyków literatury, tłumaczy, kolegów poetów i przyjaciół; E. Piasecka: „Zwodnicza prostota”, czyli Wisławy Szymborskiej sposób na czytelnika; K. Pietrych: Co robią dwie Małe Dziewczynki? O dwu późnych wierszach Wisławy Szymborskiej [dot. wierszy: Może to wszystko; Mała dziewczynka ściąga obrus]; R. Putzlacher-Buchtová: Rozbawiona powaga pierwszej damy polskiej poezji; M. Radłowska-Obrusník: „Nic dwa razy...” Czytelnicza recepcja jednego wiersza; T. Świętosławska: Wisławy Szymborskiej „Nowe lektury nadobowiązkowe”; J. Wiśniewski: O jazzie, operze i klasycznym kompozytorze, czyli portrety muzyków w utworach Wisławy Szymborskiej; M. Woźniak-Łabieniec: Kilka uwag o pejzażu (na marginesie wiersza „Pożegnanie widoku”); K. Żółtański: Gra o Dobro między Platonem, kotem i Losem. Coincidentia oppositorium na przykładzie dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej [dot. wierszy: Platon, czyli dlaczego; Kot w pustym mieszkaniu]; A. Zarzycka: Racjonalizm a doświadczenie nieoczywistości świata w poezji Wisławy Szymborskiej. – M. Baltowski: Wietrzna czy wieczna chwila? O trwaniu w „Chwili” Wisławy Szymborskiej [dot. wierszy z tomiku]; D. Damborská: Verše Wisławy Szymborské v překladech studentů polské filologie; J. Damborský: Korespondence báseň – obraz („Wiersze” W. Szymborské – „Zielniki” E. Matuszewské); R. Madecki: Žánry řeči v básnickém jazyce Wisławy Szymborskié, przedruk w: „Česká polonistická studia”, Praha 2014 [t.] 56; J. Raclavská: Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej; A. Rejter: Wartościowanie – rozważanie – humor. O stylu felietonów Wisławy Szymborskiej; I. Seiffert: Kolorowy świat Wisławy Szymborskiej. – M. Bienioszek: Wisławy Szymborskiej limeryki i inne formy „poezji żartobliwej”; M. Starobrzańska: Wisława Szymborska – kobieta radosna; A. Szuster: Milcząca poezja Wisławy Szymborskiej, czyli o czym milczy poetka i co wyraża przez milczenie.
K. Filipczuk: Próba syntezy szkolnego odbioru poezji Wisławy Szymborskiej. Wnioski dydaktyczne dla edukacji polonistycznej. Katowice: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM 2005, 42 s.
M. Gammaitoni: L'agire sociale del poeta. Wislawa Szymborska nella vita dei lettori, in Polonia e in Italia. Milano: Franco Angeli 2005, 297 s.
T. Nyczek: Tyle naraz świata. 27 x Szymborska. Kraków: Wydawnictwo a5 2005, 307 s.
E. Ostrowski: Szymborska: „Odyseja kosmiczna. Kraków: WiR Partner 2006, 182 s.
A.M. Savenec': Poezìâ u perekladì. „Ukraïns'ka” Šimbors'ka. Žitomir: Polìssâ 2006, 364 s.
K. Świegocki: Człowiek wobec Boga i świata w poezji. Antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2006, 222 s.
Wisława Szymborska – a Stockholm Conference, may 23–24, 2003. [Red.] L. Neuger, R. Wennerholm. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2006, 217 s.
A. Wiśniak: Od urodzenia w pożegnalnych ciałach...” Śmierć w poezji Lipskiej, Poświatowskiej i Szymborskiej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006, 184 s.
G. Bauer: Radość pytania. Wiersze Wisławy Szymborskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2007, 339 s.
P. Bąk: Die Metapher in der Übersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanislaw Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska. Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 330 s.
D. Lütvogt: Zeit und Zeitlichkeit in der Dichtung Wisława Szymborskas. München: Otto Sagner 2007, 388 s. Wyd. nast. Berlin: Frank & Timme 2018.
T. Skubalanka: Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008, 156 s.
R. Gabriele: Sette saggi di poesia polacca: Szymborska, Miłosz, Herbet [!], Hartwig, Twardowski, Herbet [!], Różewicz. Roma: Lithos Editrice 2010, 143 s.
A. Zarzycka: Rewolucja Szymborskiej 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2010, 342 s.
J. Illg: Gražūs laikai. Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska. Vilnius: Homo Liber 2011, 102 s.
J. Salamon: Plus minus Atlantyda albo ukłony parzyste. Rzecz o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu. Red. M. Chyc. Kraków: Korporacja Ha!art 2011, 259 s.
A. Brajerska-Mazur: Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, 368 s.
M. Burzka-Janik: Tyle naraz świata. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2012, 119 s.
Z. Jędrzyński: Karteczki własnego wyrobu. Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu 2012, 44 s.
Kiïvsʹkì polonìstičnì studìï. T. 22. [Red. nauk.] R. Radiševsʹkij. Kiïv 2013. [tutaj cztery artykuły z okazji rocznicy urodzin i śmierci W. Szymborskiej].

Zawartość

W. Felski: Szczeliny. Antropologia poetycka Wisławy Szymborskiej w ostatnich tomikach wierszy; M. Żmudzka-Brodnicka: Dama i bokser. O Wisławie Szymborskiej i Andrzeju Gołocie, – nadto dwa artykuły w języku ukraińskim .
La vita a volte è sopportabile. Ritratto ironico di Wisława Szymborska. [Przeł.] M. Campagnoli, I. Salvatori. Bellinzona: Edizioni Casagrande 2013, 83 s. [dodatek do filmu K. Kolendy-Zaleskiej pod tym samym tytułem; zawiera wykład noblowski W. Szymborskiej].
I. Szczepankowska: Człowiek, język, wizja świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Studia semantyczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2013, 338 s.
I. Gralewicz-Wolny: Poetka i świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 214 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3144.
Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Wybór, red. i oprac.: A. Papieska. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN 2014, 525 s.

Zawartość

S. Balbus: Tyle śmierci, ile życia (rozmawia A. Papieska); J. Baran: Spotkania na odległość; A. Bodegård. Jak czytano Szymborską w Szwecji; A. Bogdańska: Powściągliwa akrobatka. Wisława Szymborska we Włoszech; A. Boniecki MIC: Nie ma pytań pilniejszych; W. Bonowicz: Buty z Chełmka; K. Dedecius: Wisława Szymborska; B. Dimitrowa: Tajemnica Wisławy; J. Drzewucki: Elegancja, wytworność i dym z papierosa; A. Filipowicz: Garść wspomnień; M. Filipowicz: Z Wisławą o… żabach; M. Filipowicz (Mysza): Glosa Myszy; A. Fiut: Wisława; M. Fox: Historia jednego autografu; A. Frajlich: Widzieliśmy ją po raz ostatni…; M. Głowiński: O Wisławie Szymborskiej słów kilka; J. Hartwig: O Wisławie; J. Hen: Sygnały pamięci; J. Hennelowa: Dwa wspomnienia; B. Jaroszyńska-Stern: O rybach, myszkach i kotce Mizi; T. Jastrun: Czarne skarpetki w czerwone kraby; I. Kania: Wchodzimy w tajemnicę jak w kałużę (rozmawia A. Papieska); B. Kierc: Taka Jedna; W. Klominek: Dar przyjaźni; K. Kolenda-Zaleska: Radość pisania, możność utrwalania; A. Kosińska: Radosny, suwerenny obłok; U. Kozioł: Wisełka; A. Krawczuk. Atena; K. Krawiarz: Śladem rodziny Szymborskich; R. Krynicki: Drugi talent Wisławy Szymborskiej (rozmawia Maria Anna Potocka); B. Latawiec: Jestem i patrzę; B. Latawiec: Kogo róża pocałuje; W. Ligęza: Wspominać z wdzięcznością; K. Lisowski: O Wisławie (w czasie teraźniejszym); K. Lisowski: Motyl Wisławy; M. Lityńska: Drzwi; A. Lutosławska-Jaworska: Umiała słuchać; B. Maj: Kilka słów… (rozmawia M.I. Niemczyńska); R. Matuszewski: Wisława Szymborska; J. Mikołajewski: Instynkt źródła. Osobiście o Wisławie Szymborskiej; C. Miłosz: A nie mówiłem?; L.A. Moczulski: Niespłacalny dług; L.A. Moczulski: Piosenka na koniec świata. Wołamy; K. Myszkowski: W niezwykłe; L. Neuger: „Prosto z uchylonej jeszcze chwili”; T. Nyczek: Życie bez próby; J. Pieszczachowicz: Byłem szefem Szymborskiej; J. Pilch: O przewadze życia duchowego nad materialnym; E. i J. Pindlowie: Przy niej człowiek czuł się najważniejszy; M. Podraza-Kwiatkowska: „Ale ja jestem nieśmiała!”; A. Polony: W wawelskich klamrach (rozmawia M. Rozmarynowska); B. Rogatko: Życie bez kropki u nogi; M. Rusinek: Szymborska jest jakby poza wiekiem, poza czasem i miejscem (rozmawia J. Nizinkiewicz); M. Rusinek: Zachwyt i rozpacz Piotrusia Pani (rozmawia A. Sosnowska); M. Skwarnicki: Podziękowanie Wisławie Szymborskiej; K. Starosielska: Nie przepadała za słowami; J. Stępiński: W dobrym cieniu…; A. Szostkiewicz: Między noblistami; B. Tosza: Ślad ptaka na piasku; T. Venclova: Spotkania z Wisławą Szymborską; T. Walas: Stać między światem a Szymborską (rozmawia A. Papieska); A. Włodek: Debiut z przygodami; M. Wyka: Niepodobna do nikogo; A. Zagajewski: Kawa po turecku; E. Zechenter-Spławińska: Dalej z nami jesteś. – Kalendarium życia i twórczości Wisławy Szymborskiej.
M. Żmudzka-Brodnicka: Wisława Szymborska i niewyrażalne. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses 2014, 203 s.
A. Milani: Wislawa Szymborska. Si dà il caso che io sia qui. [Komiks biograficzny]. Padova: Becco Giallo 2015, 144 s. Wyd. 2 tamże 2022, przekł. chiński: Xinbosika. Pintie rensheng. [Przeł.] W.Y. Lin. Taibei: Dakuai Wenhua Chuban Gufen Youxian Gongsi 2021, przekł. polski: Wisława Szymborska. Życie w obrazkach. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016, 130 s.
Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej. Pod red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibskiego. Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2015, 473 s.

Zawartość

J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski: „Szymborska po”. – I. Koniec i początek: A. Legeżyńska, Pełnia. Kilka uwag o poetyckiej antropologii Wisławy Szymborskiej; J. Kisiel: „Nikt w rodzinie nie umarł z miłości”. Szymborska po Pawlikowskiej; A. Czyżak: „Świat nie z tego świata” – o pożegnalnym tomie Wisławy Szymborskiej; A. Rydz: Wisławy Szymborskiej „trudne życie z pamięcią”. – II. Możność utrwalania: E. Balcerzan, Wyklejanki – felietony – wiersze; W. Sadowski: Żart wersyfikacyjny w poezji Wisławy Szymborskiej; A. Kwiatkowska: „Groza tego widoku jest umiarkowana”. Właściwości spojrzenia w poezji Wisławy Szymborskiej; D. Kujawa: Poezja Wisławy Szymborskiej i koncepcja ironii Richarda Rorty’ego; G. Pertek, „Cisza”. Nie-me pisanie i naddźwiękowość poezji Wisławy Szymborskiej; M. Graf, P. Graf: „Nie, nie, to na nic” – Szymborskiej poszukiwanie słowa. – III. Odróżnić od próżni: A. Szóstak: Racja Logos i racja Mythos. Metafizyczne wymiary poezji Wisławy Szymborskiej; A. Kluba: Szymborska wobec (nie)pewności; K. Hoffmann: „Ach, poezja”. Ateizm w poezji Wisławy Szymborskiej; S. Panek, Po Platonie, po Heideggerze. Metafizyka Szymborskiej; B. Skrzypczak-Walkowiak: Przychodzi Platon do… Szymborskiej, czyli o filozofowaniu poezją Noblistki na lekcjach języka polskiego. – IV. Z wnętrza gatunku: K. Pietrych: O czym mówią zwierzęta (u) Szymborskiej?; J. Grądziel-Wójcik: „Sztuka kulinarna” Wisławy Szymborskiej; B. Przymuszała: Bezradność. Na marginesach wierszy Szymborskiej; M. Telicki: Szymborskiej rzeczy osierocone; K. Kuczyńska-Koschany, „Życie – jedyny sposób / żeby (…) // odróżniać ból / od wszystkiego, co nim nie jest”. Próba czytania wierszy „Tortury”, „Rozpoczęta opowieść”, „Identyfikacja”. – V. Na wieży Babel: A. Brajerska-Mazur: „Waligórzanka” kontra „filutka z filigranu”. O pewnych tendencjach w pracy translatorskiej Barańczaka / Cavanagh nad przekładem utworów Wisławy Szymborskiej na język angielski; A. Kovacheva: Szymborska zwielokrotniona w tłumaczeniu; M. Balowski: Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej; A. Michalska: Poezją (s)przeciw nicości. Przekłady francuskiej poezji barokowej i twórczość poetycka Wisławy Szymborskiej: spotkania i inspiracje. – VI. Portret kobiecy: W. Wantuch, „Damą być” – wizerunek Wisławy Szymborskiej w prasie codziennej i kolorowej; M. Düring: Po Szymborskiej. Nekrologi o Wisławie Szymborskiej w prasie niemieckiej; Unthinkable coincidence. On poetry by Wisława Szymborska.
A. Nożyńska-Demianiuk: Śladami Wisławy Szymborskiej. Poznań: Wydawnictwo Ibis 2015, 87 s.
T. Nyczek: Jarmark cudów. 30 x Szymborska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2015, 469 s.
Wisława Szymborska's poetry. Choice of essays. [Red.] A. Nasiłowska. [Przeł.] K. Krasuska, J. Burszta. Frankfurt am Main: PL Academic Research – Peter Lang 2015, 261 s.

Zawartość

Introduction: W. Szymborska: The poet and the world: Nobel lecture; C. Miłosz: Poetry as consciousness [było po polsku gdzieś]; – Essays: C. Cavanagh: The limits of lyric: Western theory and postwar Polish practice; W. Ligenza: The world in state of revision: the poetry of Wisława Szymborska; A. von Nieukerken: Wisława Szymborska and the wonders of a disenchanted world; J. Grądziel: The world trapped in a poem. Self-reflection and the Poetical Practice of Wisława Szymborska; G. Borkowska: Szymborska ex-centric; B. Karwowska: Women's perspectibe in Szymborska's poetry – an attempt at a postfeminist perspective; A. Zarzycka: „Calling out to Yeti” as an expression of existential crisis; P. Michałowski: The touching „Untouched detail”; D. Wojda: „Written on waters of Babel”: Silence and Rhetorical Strategies of Wisława Szymborska; M. Baranowska: Postcard, a sister of lyric poetry. – Close Reading: E. Tabakowska: Closer to the Poem: cognitive grammar as tool of interpreting poetic text (Wisława Szymborska's „A medieval minature”); A. Kopacki: A flawless mirror, a distorting mirror of postmodernism: Szymborska's poetry in German; K. Rodowska: No conversation or translating Szymborska into French; T. Pióro: Rampa pampa pam: Szymborska in the USA; K. Rodowska: Tandem and the team spirit. Szymborska translated into Spanish; L. Neuger: Prising Wisława Szymborska. On the margins of Swedish translations by Anders Bodegard; S. Barańczak: The americanization of Wisława, or: How I was translating „An opinion on the question of pornography” with one young Californian; T. Nyczek: An opinion on the question of pornography. – Afterword: A. Nasiłowska: Szymborska's World. Closing Remarques.
A. Ceccherelli: Szymborska. Un alfabeto del mondo. Roma: Donzelli 2016, 274 s.
W. Ligęza: Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2016, 329 s., przekł. ukraiński: Bez rutini. Pro poezìû Vìslavi Šimbors'koï ta Zbig̀nêva Gerberta. [Przeł.] T. Pavlìnčuk. L'vìv: Lìtopis 2021.
M. Rusinek: Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016, 313 s. Wyd. 2 tamże 2023; przekł. serbski: Ništa obično. O Vislavi Šimborskoj. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd: Srebrno drvo 2020, przekł. włoski: Nulla di ordinario. Su Wisława Szymborska. [Przeł.] A. Ceccherelli. Milano: Adelphi 2019. Wyd. polskie też jako dokument dźwiękowy: Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016; Warszawa: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX 2016, wyd. 2 tamże 2017.
Szymborska, la gioia di leggere. Lettori, poeti, critici. [Red.] D. Bremer, G. Tomassucci. Pisa: Pisa University Press 2016, 155 s.

Zawartość

Introduzione: G. Tomassucci: Ad alcuni piace la Szymborska. – Tradurre: P. Marchesani: Il calabrone sgraziato; L. Novati: Pietro Marchesani e il „gioco dei destini incrociati”. – Ricordi e progetti: J. Mikołajewski: I cappellini di Szymborska; E. Lipska: Ricordo di un’amica, Wisława Szymborska; M. Rusinek: La Fondazione Wisława Szymborska. – Poeti: A.M. Carpi: Wisława Szymborska; P. Febbraro: Lo spettacolo di Wisława Szymborska; A. Donati: Perché mai a tal punto singolare? – Critici: A. Berardinelli: Wisława Szymborska in Italia: perché ci mancava; R. Galaverni: Per un uso non ordinario della vita e della poesia. Su Wisława Szymborska; D. Bremer: „La signora Atropo? Esatto, sono io”. Nomi e non-nomi nella poesia di Wisława Szymborska; G. Tomassucci: „Sagge tautologie”.
Wisława Szymborska. [Przeł.] P. Marchesani. Milano: Rcs Mediagroup 2016, 138 s.
M. Tsukada: Shinborusuka no hikidashi. Pōrando bunka to bungaku no hanashi. Kamakura: Minato no Hito 2017, 197 s.
O nada virado do avesso. Em torno de Wisława Szymborska. [Red.] R.G. Soeiro, T. Fernandes Świątkiewicz. Lisbon: Poética Edições 2019, 189 s.

Zawartość

Autorzy artykułów polonicznych: A.J. Pascoal, A. Moura, B. Trotzig, E. Ferraz, J. Trzeciak, J.L. Barreto Guimarães, J.L. Tavares, G. Tomassucci, G. Ramos Rosa, L.F. Parrado, M. Rusinek.
J. Studzińska: Reszki orła-Hektora. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2019, 240 s.
A. Wilkus-Wyrwa: Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. Wisława Szymborska og Czesław Miłosz i norske oversettelser. Berlin: Peter Lang 2019, 283 s. Wyd. też jako dokument elektroniczny 2019.
J. Gromek-Illg: Szymborska. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna. Kraków: Wydawnictwo Znak 2020, 653 s.
E. Pedrotti: La poesia di Wisława Szymborska in Russia. Saarbrücken: Edizioni Accademiche Italiane 2021, 76 s. Wyd. też jako dokument elektroniczny 2021.
M. Okła: Obraz – wiersz – przekład. Wisławy Szymborskiej „historie (nie)namalowane” w tłumaczeniu na język angielski i hiszpański. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2022, 353 s.
A. Frajlich: Szymborska poeta poetów. Szczecin, Bezrzecze, Toronto: Wydawnictwo FORMA, Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie 2023, 147 s.

Zawartość

Poeta poetów” i… czytelników; Duch Szekspira i Szymborska; Od służącej „Hani” do „Żony Lota”; Jeszcze chwilę o „Chwili”, – nadto; wiersz A. Frajlich; „Monolog”; Epistoły [korespondencja W. Szymborskiej i A. Frajlich z lat 1996-2011, s. 48–86; Wyklejanki i listy Wisławy Szymborskiej, s. 87–139; Zdjęcia z archiwum A. Frajlich, s. 140–147.
I. Kania: Tłuk pięściowy i czerwone jabłuszko. Uwagi o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Kraków – Budapeszt – Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria 2023, 31 s.
M. Kijowska: Nichts kommt zweimal vor. Wisława Szymborska. Eine Biografie. Frankfurt am Main: Schöffling & Co. 2023, 316 s.
J. Kisiel: Szymborska po Pawlikowskiej. Dialogi mimowolne. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2023, 64 s.
A. Piątkowska: Pluszowe małpy, loteryjki i poetka w szufladzie. Kraków i Zakopane Wisławy Szymborskiej – miejsca obowiązkowe. Bielsko-Biała: Pascal 2023, 253 s.
Przed i po. Wisława Szymborska. Pod red. J. Olejniczak. Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2023, 284 s.

Zawartość

M. Mańka-Szulik: Introdukcja. – I. Niektórzy lubią poezję: T. Bocheński: Groza pod konceptem ukryta; W. Ligęza: „Zaranność mistrzowsko zamieniona w poranność” – stwarzanie świata. Wokół wiersza „Wczesna godzina” Wisławy Szymborskiej; P. Próchniak: Naturalna oddychacja (ćwiczenia z respirologii poetyckiej); A. Fiut: Szymborska barokowa. – II. Mogłam być sobą – ale bez zdziwienia: E. Graczyk: Dwie Szymborskie. Czy szubieniczkę da się dodać potem?; A. Zieniewicz: Zamiennik istnieniowy. Po-etyka Wisławy Szymborskiej; A. Nawarecki: „Sól” bez soli. O „wybrakowanym” tomie wierszy Wisławy Szymborskiej; A. Spólna: Późne zmysły. Sensualność tomu „Wystarczy” Wisławy Szymborskiej. – III. W tym przeklętym areszcie wszystko trzeba zamieniać na słowa: J. Paszek: Trojaki dowcip Szymborskiej: seryjny, półserio, „sierioznyj”; J. Olejniczak: Mnie to nie dotyczy... Impresja; D. Wojda: Serdeczne idiomy w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza; K. Hoffmann: „Eksperyment nade wszystko”. O wyklejankach. – IV. Nad białą kartką czają się słowa do skoku: G.B. Szewczyk: „W utopii nie można się utopić”. O fenomenie Wisławy Szymborskiej w Szwecji; M. Okła: „Oto do jakich sztuczek zmuszony jest czas”. „W uśpieniu” Wisławy Szymborskiej w przekładzie na język angielski i hiszpański. – V. Nie brakłoby tematów, bo łączy nas tak wiele: J. Stępiński: O Wisławie słów parę.

Artykuły

R. Matuszewski: Liryka podwładna myśli. W tegoż: Szkice krytyczne. Warszawa 1954.
W.P. Szymański. „Tygodnik Powszechny1964 nr 31.
J. Łukasiewicz: Rozmowa z kamieniem. W tegoż: Zagłoba w piekle. Warszawa 1965.
J. Rogoziński: Wisława Szymborska. „Tygodnik Kulturalny1965 nr 2.
A. Wilkoń: Zemsta ręki śmiertelnej. W: Proza, poezja 1964. Warszawa 1965.
M. Wyka: O poezji Wisławy Szymborskiej. „Życie Literackie1965 nr 2, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
J. Rostworowski: Wiersze Wisławy Szymborskiej. „Wiadomości”, Londyn 1968 nr 18.
A. Włodek: Debiut z przygodami. „Miesięcznik Literacki1968 nr 10.
A. Sandauer: Na przykład Szymborska. W tegoż: Liryka i logika. Warszawa 1969, wyd. 2 tamże 1971, przedruk w: O literaturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 1976, pt. Pogodzona z historią. (Rzecz o Wisławie Szymborskiej) w tegoż: Poeci czterech pokoleń Kraków1977, Zebrane pisma krytyczne. T. 1. Warszawa 1981, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
J. Kwiatkowski: [Wstęp do:] W. Szymborska: Poezje. Warszawa 1970, przedruk w tegoż: Magia poezji. Kraków 1995, oraz w: W. Szymborska: Życie na poczekaniu. Kraków 1996.
J. Rogoziński: ...nie starczy ust.... „Poezja1970 nr 1, przedruk w tegoż: Preteksty. Warszawa 1985 oraz w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
J. Pieszczachowicz: ... Póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia .... „Twórczość1972 nr 12, przedruk w rozdziale pt. Syzyf i piekło poezji w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991 oraz w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
J. Prokop: Wisława Szymborska albo wstydliwość uczuć. W tegoż: Lekcja rzeczy. Kraków 1972.
J. Zacharska: Poezja Wisławy Szymborskiej. „Polonistyka1972 nr 4.
J. Kwiatkowski: Błazen i Hiob. W tegoż: Klucze do wyobraźni. Wyd. 2 poszerzone Kraków 1973.
A. Libera: Konstelacja Szymborskiej. „Tygodnik Powszechny1973 nr 10.
R. Matuszewski: Ścierp tajemnico bytu, że wyskubuję nitki z twego trenu. „Literatura1974 nr 25, przedruk pt. Wątpienie terapeutyczne, w rozdziale: *O wierszach Wisławy Szymborskiej. W tegoż: Z bliska. Kraków 1981.
T. Nyczek: O poezji Wisławy Szymborska. „Miesięcznik Literacki1974 nr 3.
J. Faryno: Semiotyczne aspekty poezji o sztuce. (Na przykładzie wierszy Wisławy Szymborskiej). „Pamiętnik Literacki1975 z. 4.
L. Szaruga: Moja wiara jest silna, ślepa i bez podstaw. „Kultura1975 nr 16.
I. Koltaševa: Filosofskaja lirika V.Š. W: Pisateli Narodnoj Pol'ši. Moskva 1976.
P. Kuncewicz: Chytrość rozumu. (O poezji Wisławy Szymborskiej). W tegoż: Cień ręki. Łódź 1977.
K. Mętrak: Wybieram odrzucając.... „Kultura1977 nr 19, przedruk w tegoż: Krytyka – twórczość przeklęta. Warszawa 1995.
D. Mazurek: Poezja Wisławy Szymborskiej a socrealizm. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F1978/1979 t. 33/34.
L. Topp: Poetka wylansowana. [Cz. I]–II. „Poezja1978 nr 5, 1979 nr 2.
A. Zagajewski: Poezja swobody. W tegoż: Drugi oddech. Kraków 1978, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
S. Barańczak: Posążek z soli. W tegoż: Etyka i poetyka. Paryż 1979. Wyd. nast. Kraków* 1981, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
A. Konieczna: Stan zagrożenia. (Problematyka alienacji w poezji Wisławy Szymborskiej). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1979 nr 328.
T. Worowska: Postawa heroicznego racjonalizmu i irracjonalizmu w twórczości Wisławy Szymborskiej i Ágnes Nemes Nagy. W: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa 1979.
J. Pieszczachowicz: Syzyf przypisany do piekła poezji. „Nowe Książki1980 nr 1, przedruk w rozdziale: Syzyf i piekło poezji, w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1997.
M.G. Levine: Wisława Szymborska („The masking of despair”). W tejże: Contemporary Polish poetry 1925–1975. Boston 1981.
G. Tomassucci: Poesia in Polonia: Wisława Szymborska. „Stilb”, [Włochy] 1981 nr 3/4.
M. Ignjatović: Poetski prosede V.Š… i Branka Miljkovića. „Gradina”, [CSRS] 1982 nr 7/8.
E. Sławkowa: Mechanizmy budowy tekstu w wierszach Wisławy Szymborskiej (Artystyczny neofrazeologizm „egzystencjalny”). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1982 nr 537.
A. Śmieciuch: Wokół liryki refleksyjnej Wisławy Szymborskiej. „Prace Humanistyczne1982 nr 23.
E. Kram-Mikoś: Obmyślam świat. (Nad wierszami Wisławy Szymborskiej). „Polonistyka1983 nr 4.
W. Ligęza:Świat w stanie korekty. (O poezji Wisławy Szymborskiej). „Twórczość1983 nr 9, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
J. Kornhauser: Czarodziejstwo. W tegoż: Światło wewnętrzne. Kraków, Wrocław 1984, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
W. Ligęza: Miary i liczby. (O poezji Wisławy Szymborskiej). „Znak1984 nr 360/361.
M. Jentys: W niepomyślenie w nieodżałowanie. (O twórczości Wisławy Szymborskiej). „Odra1985 nr 3, przedruk w tejże: I światłem być, i źrenicą. Warszawa 1990.
• „Slovo”, Uppsala 1986 nr 30 [nr poświęcony twórczości W. Szymborskiej].

Zawartość

S. Gustavsson: Förord; P.A. Bodin: I gränslandet mellan kultur och verklighet. (Om Wisława Szymborska poesi); S. Gustavsson: Wisława Szymborska dikt „Widok z ziarnkiem piasku”; L. Kleberg: Szymborska och det dubbla perspektivet; L. Neuger: „Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry”. (Próba lektury „Elegii podróżnej” Wisławy Szymborskiej), przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996 oraz w tegoż: Pomysły do interpretacji. Kraków 1997; A.N. Uggla: Wisława Szymborska – en i Sverige föga uppmärksammad poet.
J. Kram: Dzieła plastyczne – inspiracje w poezji współczesnej. (Herbert – Grochowiak – Szymborska). „Polonistyka1986 nr 3.
A. Lam: Gedichte Wisława Szymborska in deutscher Übersetzung. [Przeł.] K. Hoferland.Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1986 nr 4.
K. Pieńkosz: Ścierp, tajemnico bytu, że wyskubuję nitki z twego trenu. „Literatura1986 nr 3.
L. Szaruga: Rozumna wyobraźnia. „Tygodnik Powszechny1986 nr 38.
W. Woroszylski: Święto i żałoba. „Więź1986 nr 11/12.
S. Gębala: Zobaczyć świat na nowo. „Zdanie1987 nr 7/8.
A. Lam: Echa baroku w poezji Wisławy Szymborskiej. „Życie Literackie1987 nr 47, przedruk w: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Warszawa 1992 oraz w tegoż: Inne widzenie. Warszawa 2001.
Z. Bieńkowski: O radości. „Tygodnik Kulturalny1988 nr 9, przedruk w tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
K. Karasek: W stronę Szymborskiej. „Literatura1988 nr 6.
J. Buś: Ktoś wołał coś. Niczego nikt. Wisława Szymborska. W: Do współczesności. Wrocław* 1989.
G. Csordás: Spójrzcie na siebie z gwiazd. O poezji Wisławy Szymborskiej. Tłumaczyła: T. Worowska. „Literatura na Świecie1989 nr 11/12.
M. Fręś: Życie teatrem. (O poezji Wisławy Szymborskiej). „Integracje1990 nr 26.
J. Zachorska: Wisława Szymborska. W: Literatur Polens 1944 bis 1985. Berlin 1990.
• „Teksty Drugie1991 nr 4, przedruk w: Szymborska. Szkice. Warszawa: Open 1996, 103 s. [numer poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

J. Jarzębski: Kilka zdań o wstydzie istnienia; C. Miłosz: Poezja jako świadomość, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; J. Łukasiewicz: Wiersz wewnątrz gazety; E. Balcerzan: W szkole świata, przedruk w tegoż: Śmiech pokoleń – płacz pokoleń. Kraków 1997; G. Borkowska: Szymborska eks-centryczna, przedruk w: Radość czytania. Kraków 1996; M. Baranowska: Straszne światło stoicyzmu; W. Ligęza: Marzenie o lepszym świecie; S. Barańczak: Amerykanizacja Wisławy, albo: O tym, jak z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem „Głos w sprawie pornografii,” przedruk w tegoż: Ocalone w tłumaczeniu. Poznań 1992 oraz w: „High Park1996 nr 5 oraz Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; L. Neuger: Wysławianie Szymborskiej. Na marginesie przekładów na język szwedzki Andersa Bodegårda.
J. Buś: Ktoś wołał coś. Niczego nikt” (Wisława Szymborska). W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Kraków 1991.
K. Dedecius: Poetycka wyspa myśli. Laudacja ku czci Wisławy Szymborskiej wygłoszona we frankfurckim kościele Św. Pawła. „Tygodnik Powszechny1991 nr 37 [w związku z przyznaniem W. Szymborskiej nagrody im. J.W. Goethego].
M. Stala: Radość czytania Szymborskiej. W tegoż: Chwile pewności. Kraków 1991, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
K. Dedecius: Poetik nach 1945; Poetik der Pointen. W: Poetik der Polen. Frankfurt am Main 1992 [dot. m.in. W. Szymborskiej].
B. Dimitrova: Zagadkata... W tejże: Otsam i otv''d. Sofija 1992.
A. Gronczewski: Śmiech wielki i mały. W tegoż: Obiad na ruinach. Warszawa 1992 [dot. W. Szymborskiej].
A. Krawczyk: Wisława Szymborska – „poetka mądrego sceptycyzmu. W: Lekcje poezji w szkole średniej. Kielce 1992.
J. Drzewucki: Gdzieś obok, poza wszystkim. „Twórczość1993 nr 12, przedruk w tegoż: Smaki słowa. Wrocław 1999.
S. Gębala: Zobaczyć świat na nowo (O poezji Wisławy Szymborskiej). W: Odpowiedzialność za słowo. Bielsko-Biała 1993.
J. Łukasiewicz: Miłość, czyli zmysł udziału. O wierszach Wisławy Szymborskiej. W tegoż: Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980. Wrocław 1993, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
NaGłos 1993 nr 12 [numer poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

Tu dot. W. Szymborskiej: T. Nyczek: Wielki ser [dot. poetów XX wieku, m.in. W. Szymborskiej]; S. Balbus: Poezja w poezji; M. Baranowska: Fragment cesarza od pięt po kolana, przedruk w: Radość czytania. Kraków 1996; M. Stala: *Kot i puste mieszkanie, przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997, Blisko wiersza. Kraków 2013; W. Bonowicz: Niepewność piękniejsza, przedruk: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996, – nadto: wiersze W. Szymborskiej i innych poetów i poetek.
A. Pajdzińska: Bez wyjścia z siebie (frazeologizmy w poezji Wisławy Szymborskiej). W: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin 1993.
A. Węgrzyniakowa: Elegijne rachunki Wisławy Szymborskiej. W: Znajomym gościńcem. Katowice 1993, przedruk w tejże: Egzystencjalne i metafizyczne. Katowice 1999.
S. Balbus: Poetyka i światopogląd „światów możliwych” Wisławy Szymborskiej. „Ruch Literacki1994 nr 1/2.
S. Balbus: Wisława Szymborska, czyli Pytanie w Odpowiedzi na Pytanie. „Dekada Literacka1994 nr 1, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
A. Obrzud: Nicość przenicowała się także i dla mnie...” Rozważania na temat twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 1. Katowice 1994 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1447).
M. Baranowska: Szymborska i Świrszczyńska – dwa bieguny codzienności. „Teksty Drugie1995 nr 3/4, przedruk w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Warszawa 1996.
A. Biernacki: Polska Akademia Umiejętności i Wisława Szymborska. „Arcana1995 nr 1.
M. Głowiński: Jest wielkim poetą. „Arkusz1995 nr 5, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
Z. Kozmin: Struktury. Brno 1995, passim.
J. Kram: O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3.
J. Michalak: Granice refleksji aksjologicznej w twórczości Wisławy Szymborskiej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie1995 nr 34.
J. Misiak: Samotny guru. O rozdzielaniu i łączeniu płci w poezji Wisławy Szymborskiej. „Odra1995 nr 2.
V. Rosella: Il minimalismo metafisico di Wisława Szymborska. „Poesia”, Mediolan 1995 nr 85.
B. Truchlińska: Między afirmacją a sceptycyzmem. W tejże: Między afirmacją a sceptycyzmem (W kręgu literatury i filozofii). Kielce 1995 [dot. twórczości poetek: M. Hillar, A. Kamieńska, U. Kozioł, H. Poświatowska, H. Raszka, W. Szymborska].
Wokół Szymborskiej. „Studia Polonistyczne” Seria 2 (22): 1995 [zawiera też teksty drukowane wcześniej w: Vislava Szymborska [...] Poznań 1995].

Zawartość

B. Walczak: Decani oratio; E. Balcerzan: Laudatio, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; W. Szymborska: Doctoris lectio; D. Walczak: [Bibliografia], – Appendix: M. Wyka: W. Szymborska; M. Głowiński: Opinia o twórczości poetyckiej pani W. Szymborskiej; E. Wiegandt: Opinia o dorobku twórczym W. Szymborskiej; A. Stankowska: Poeta – cud nienaturalny, przedruk w tejże: Kształt wyobraźni. Kraków 1998; A. Legeżyńska: Barbarzyńca oświecony; J. Grądziel: Świat w pułapce wiersza. Autorefleksja a praktyka poetycka Wisławy Szymborskiej, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; J. Wantuch: Miłość na wieży Babel, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; J. Wciórka: Homo lector; D. Walczak: Poszukiwanie pestki; I. Jezierska: „Homo Ludens z Książką”. Wisławy Szymborskiej „Lektury nadobowiązkowe”; P. Łuszczykiewicz: Klasa poezji. Dwa wiersze Wisławy Szymborskiej w translatorskich namysłach Karla Dedeciusa i Stanisława Barańczaka [dot.: Zwierzęta cyrkowe; Nadmiar], przedruk w tegoż: Po balu. Warszawa 1997].
Dekada Literacka 1996 nr 10.

Zawartość

Tu artykuły poświęcone W. Szymborskiej: A. Pleijel: Do fotografii Wisławy Szymborskiej wykonanej przez Joannę Helander. [Przeł.] L. Neuger [wiersz]; W. Maciąg: W innych wymiarach [dot. poezji W. Szymborskiej]; M. Wyka: Kunszt Szymborskiej; P. Bukowski: Opowiedzieć Szwecji Szymborską; J. Kowalikowa: Polski Nobel w Korei; A. Bodegård: Zawrót głowy; L. Neuger: Szymborska w Szwecji; S. Balbus: Szkic do portretu, przedruk w: Lektury polonistyczne. Kraków 1997 [dot. życia W. Szymborskiej], – nadto szkice i wiersze W. Szymborskiej.
NaGłos 1996 nr 24 [numer poświęcony W. Szymborskiej; część artykułów drukowane wcześniej w: „NaGłos1993 nr 12].

Zawartość

T. Nyczek: Wielki ser [dot. poetów XX wieku, m.in. W. Szymborskiej]; S. Balbus: Poezja w poezji; M. Baranowska: Fragment cesarza od pięt po kolana, przedruk w: Radość czytania. Kraków 1996; M. Stala: *Kot i puste mieszkanie, przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997, Blisko wiersza. Kraków 2013; W. Bonowicz: Niepewność piękniejsza, przedruk: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996, – nadto: wiersze W. Szymborskiej i innych poetów i poetek; „Cette Dame”. Oprac.: S. Balbus [tekst humorystyczny nt. poetki]; M. Stala: 16 maja 1973 roku [dot.: Dnia 16 maja 1973 roku], przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997, Blisko wiersza. Kraków 2013; T. Walas: Skazana na wielkość rozgłoszoną. Wisława Szymborska; M. Stala: Wolę możliwość. O jednym wierszu W. Szymborskiej, przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997, Blisko wiersza. Kraków 2013 [dot.: Możliwości]; S. Barańczak: Konferencja w „Astorii” [tekst humorystyczny].
Tygodnik Powszechny 1996 nr 41 [numer poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

Tu m.in. artykuły: C. Miłosz: A nie mówiłem, przedruk w: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996; S. Barańczak: Bierze nas na serio; T. Fiałkowski: Stan oblężenia; M. Stala: Wolę możliwość. O jednym wierszu Wisławy Szymborskiej; S. Heaney: Głos Sybilli; M. Baranowska: Zachwyt i rozpacz.
• „Tygodnik Powszechny” dod. „Kontrapunkt1996 nr 12 [dodatek poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

M. Baranowska: Liczba pojedyncza [fragment książki „Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... Szymborska i świat”]; J. Illg: Z Szymborską w Sztokholmie; A. Bodegård: Jędrny, soczysty i konkretny. Rozm. M. Pramfelt-Orzegowska; M. Woźniak z Rzymu: Krajobraz po Noblu [recepcja polskiej literatury współczesnej we Włoszech w kontekście przyznania W. Szymborskiej literackiej nagrody Nobla], J. Baluch: Trzy limeryki dla Wisławy Szymborskiej (i z przypisem) [3 wiersze], – nadto: przemówienie noblowskie Poeta i świat oraz wiersze poetki.
S. Balbus: Eros w Rzece Heraklita. Miłość w poezji Szymborskiej. Teksty Drugie 1996 nr 6.
S. Balbus: Miłość niemożliwa. „Dekada Literacka1996 nr 3 [dot. liryki miłosnej W. Szymborskiej].
S. Barańczak: Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Tłumaczenie J. Kozak. „Gazeta Wyborcza1996 nr 239.
J. Brzozowski: W stronę Lozanny. Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza1996 t. 31, przedruk w tegoż: Późne wiersze poetów polskich XX wieku. Łódź 2007.
A. Czarniawski: Szymborska – bez końca poezja. „Kultura”, Paryż 1996 nr 11.
A.J. Dąbrowski: Wisławy Szymborskiej sprawy ostateczne. „Nowy Dziennik1996 nr z 10 X dod. „Przegląd Polski”.
G. Drabik: Między kropką a znakiem zapytania (Moja przygoda z Szymborską). „Nowy Dziennik1996 nr z 10 X dod. „Przegląd Polski”.
J. Drzewucki: Radość pisania i radość czytania. „Rzeczpospolita1996 nr 40 dod. „Plus Minus”, przedruk w tegoż: Smaki słowa. Wrocław 1999.
L. Dziedzic: Konieczny bytu cień” – ironia romantyczna w poezji Wisławy Szymborskiej. „Akcent1996 nr 1.
A. Frajlich: Najpiękniejszy polski wiersz... („Poeta poetów” i... czytelników: Wisława Szymborska). „Nowy Dziennik1996 nr z 21 III dod. „Przegląd Polski”, przedruk w tejże: Szymborska poeta poetów. Szczecin, Bezrzecze, Toronto 2023.
N. Gardini: Wisława Szymborska. Una persona leggerezza. „Poesia”, Mediolan 1996 nr 100.
J. Grądziel: Akrobata i błazen. O poezji miłosnej Wisławy Szymborskiej. „Opcje1996 nr 1.
J. Grądziel: Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej; P. Michałowski: Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń. „Pamiętnik Literacki1996 z. 2, przedruk fragmentów artykułu P. Michałowskiego pt. Wzruszający szczegół niewzruszony. W: Radość czytania Szymborskiej. Kraków 1996.
D. Grzemny: Aspekt stylistyczny amerykańskich przekładów poezji Wisławy Szymborskiej. „Studia i Materiały. Filologia Polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze1996 [z.] 9.
E. Hirsch: A poetry that matters. New Horizon 1996 [nr] 11/12 [dot. twórczości W. Szymborskiej].
S. Inglot, A. Stodolna, M. Hernasowa, D. Bator, N. Różanowska: Nad wierszami Wisławy Szymborskiej. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4.
S. Janowski: Poezja pytań naiwnych (Szkic o wierszach Wisławy Szymborskiej). Strony 1996 nr 3/4.
T. Kijonka: Koniec wyznacza początek. „Wyrazy1996 nr 2.
W. Ligęza: Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996.
M. Martini: Szymborska, questa sconosciuta. „L'Espresso”, Mediolan 1996 nr 44.
D. Mazurek: Flirt z tajemnicą bytu – czyli Szymborska. Akcent 1996 nr 4 [dot. filozoficznej refleksji w twórczości poetki].
C. Miglio: La verita della poesia. „MicroMega”, Rzym 1996 nr 3.
[L.] Neuger: Nobel dla czystej poezji. „Kultura”, Paryż 1996 nr 12.
K. Pieńkosz: Staroświecka” jak przecinek: Nobel 96. „Literatura1996 nr 11.
J. Pieszczachowicz: Zachwyt i rozpacz (O poezji Wisławy Szymborskiej). „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1996 nr 10 X dod. „Przegląd Polski”.
J. Poradecki: Gdy nie widać Absolutu. O poezji Wisławy Szymborskiej. „Tygiel Kultury1996 nr 10/11, przedruk pt. Spójrzcie na siebie. Humanistyczny relatywizm w tegoż: Prorocy i sztukmistrze. Warszawa 1999.
A. Rejter: Zrodzone, aby cierpieć (Poetycka kreacja kobiety w twórczości Wisławy Szymborskiej). Opcje 1996 nr 2.
A. Wiatr: Wiersze Heraklitejskie” Wisławy Szymborskiej na lekcjach języka polskiego a problem prawdy w szkole. „Ojczyzna Polszczyzna1996 nr 4.
M. Adamiec: Wisława Szymborska: „Tarsjusz; Wisława Szymborska: „W biały dzień; Wisława Szymborska: „Głosy; Wisława Szymborska: „Słówka. W tegoż: Czytamy polskie wiersze współczesne. Gdańsk 1997 [analizy wierszy].
G. Bilska: Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Wisława Szymborska. „Biblioteka w Szkole1997 nr 1.
J. Bolewski: Za głosem serca (W kręgu teo-logiczno-lirycznym). „Znak1997 nr 6, przedruk pt. Za głosem serca. W duchu poezji Wisławy Szymborskiej w tegoż: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. Warszawa [2003] [dot. także książki: S. Tamaro „Idź za głosem serca”].
W. Bonowicz: Pochwała smutku i różnicy. „Znak1997 nr 2 [dot. Cenię wątpliwości (Przemówienie; druk 1996 nr 10)].
S. Bortnowski: Notatki do wierszy Wisławy Szymborskiej; Wisława Szymborska po Noblu. W tegoż: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. Warszawa 1997.
N. Buczyńska: Portret współczesnej kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej. Test 1997 nr 3.
C. Cavanagh: Wisława Szymborska and the political age. Periphery 1997 nr 1/2.
M. Dąbrowski: Powtórne debiuty. W tegoż: Literatura polska 1945–1995. Główne zjawiska. Warszawa 1997 [dot. też T Nowaka].
E. Dühnfort: Manche mögen Poesie. Die Drei. Zeitschrift für Anthroposophie 1997 nr 5.
G. Halkiewicz-Sojak: Jeszcze słowo o Wisławie Szymborskiej. Przegląd Powszechny 1997 nr 3.
Literatura na Świecie 1997 nr 12 [numer poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

A. Kopacki: Lustro bez skazy, krzywe zwierciadło postmodernizmu [dot.: Sto wierszy – sto pociech; Hundert Gedichte – hundert Freuden]; K. Rodowska: Nie ma rozmowy [dot.: Dans la fleuve d'Héraclite; O śmierci bez przesady; De la mort sans exagérer; Deux poétesses polonaises contemporaines; El gran numero]; D. Cirlić-Straszyńska: Bogate żniwo. [dot.: Izbrane pesme; Život na licu mjesta].
Magazyn Literacki 1997 nr 1.

Zawartość

Tu artykuły: A. Głowaczewski: Babie lata Wisławy; I. Smolka: Byt ma swoją rację; Ł. Gołębiewski: Nasi za granicą; A. Rossmanith: Przeciw obojętności; M. Wittman: U boku króla.
M. Męczyk-Murawska: O języku poezji Wisławy Szymborskiej. „Społeczeństwo Otwarte1997 nr 1 dod. Wisława Szymborska [wkładka].
J. Michalak: Jedynka na końcu wielkiej liczby; D. Foks: Wiersze Wisławy Szymborskiej i system. „Odra1997 nr 2.
L. Neuger: Biedna Uppsala z odrobiną wielkiej katedry. Próba lektury „Elegii podróżnej” Wisławy Szymborskiej; W otchłani. Próba lektury „Końca i początku” Wisławy Szymborskiej; Żydzi w powojennej poezji polskiej [dot. m.in. W. Szymborskiej]. W tegoż: Pomysły do interpretacji. Kraków 1997.
K. Nowosielski: Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej. „Topos1997 nr 1, przedruk w tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.
A. Pantuchowicz: Śmiech na tragicznych przełęczach. Motyw „zmierzchu świata” w poezji Wisławy Szymborskiej. W: Zmierzch świata? Olsztyn 1997.
Polonistyka 1997 nr 8 [numer poświęcony W. Szymborskiej].

Zawartość

A. Legeżyńska: Powtórka z Szymborskiej, przedruk w tejże: Krytyk jako domokrążca. Poznań 2002; M.A. Packalén: „Tyle naraz «święta» ze wszystkich stron świata”. O Szymborskiej w Szwecji; J. Arlt: „piszę więc jestem – nie bezbronna...”. O Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii; W. Pelczar: Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu; M. Inglot: „Koniec i początek” – interpretacja wiersza; L. Dziedzic: Szymborskiej rozumienie poezji; A. Wójtowicz: „Sto pociech” – wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny; K. Kuczyńska: Kot i śmierć [dot. Kot w pustym mieszkaniu]; Z. Budrewicz, M. Sienko: Gry ironiczne (w szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: „Pogrzeb”, „Urodziny”, „Jarmark cudów”); W. Wantuch: Wielkie odkrycie małych światów („Muzeum”, „Urodziny”).
I. Smolka: Byt ma swoją rację. W tejże: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. Warszawa 1997.
W.P. Szymański: Bezwonny niebyt. (Literacki Nobel 1996). „Arcana1997 nr 2, przedruk w tegoż: Uroki dworu. Wyd. 3 poszerzone Kraków 1997, polemika: J. Pilch: Za dużo pradziadków. „Tygodnik Powszechny” 1997 nr 21.
M. Tuora: Wisławy Szymborskiej rzecz o człowieku. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 1 wkładka.
A.N. Uggla: Wisława Szymborska i Sverige. [Cz.] 1. Fore Nobelpriset. „Acta Sueco-Polonica1997 nr 5; [Cz.] 2. Den forsta reaktionen pa Nobelpriset.„ Acta Sueco-Polonica” 1998 nr 6 [cz. 1 dot. recepcji twórczości W. Szymborskiej w Szwecji w latach 1960–1995; cz. 2 dot. pierwszych reakcji na przyznanie nagrody Nobla].
A. Wiatr: Szymborska – poetka nie znana. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997.
A. Baluch: W kręgu poetycko-paidialnym – na podstawie wierszy Wisławy Szymborskiej. W tejże: Czyta, nie czyta... (O dziecku literackim). Kraków 1998, przedruk w tejże: Uważne czytanie. Kraków 2000.
P. Fast: Brodski i Szymborska – czas, miłość, twórczość. „Arkusz1998 nr 3, przedruk pt. Brodski i Szymborska – kilka analogii w tegoż: Spotkania z Brodskim (stare i nowe). Katowice 2000.
M. Głowiński: Szymborska i krytycy. Kilka uwag na początek. „Teksty Drugie1998 nr 4, przedruk w tegoż: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000.
E. Grodecka: Niezwykłość i pospolitość w wierszach Wisławy Szymborskiej. Polonista i Szkoła 1998 nr 6.
I. Kania: Perypetie czerwonego jabłuszka i pięściowego tłuka, czyli garść uwag o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Dekada Literacka 1998 nr 8/9.
Literatura polska w przekładzie. Kraków 1998 [tu artykuły poświęcone przekł. twórczości Wisławy Szymborskiej].

Zawartość

M. Surma: Polska muza pod niebem Italii – Szymborska i Herbert po włosku; B. Piotrowski: Szymborska po hiszpańsku w Kolumbii; B. Rajčić: Tłumaczenie i recepcja Szymborskiej w Serbii; M. Pavičić: Dwanaście prób przekładu wiersza Wisławy Szymborskiej „Obmyślam świata” na słoweński; A. Bednarczyk: Przesunięcia w hiperprzestrzeni wiersza; J. Brzozowski: Kilka uwag o przekładach polskiej poezji Szymborskiej na francuski; G. Beltrán, M. Soriano: Mała antologia problemów przekładu poezji polskiej na hiszpański; E. Bartkiewicz: Portret kobiecy; K. Starosielska: Wisława Szymborska w Rosji.
A. van Nieukerken: Wisława Szymborska i cudowność odczarowanego świata. W tegoż: Ironiczny konceptyzm. Kraków 1998.
A. Niewolak-Krzywda: Kultura dawna jako inspiracja w poezji Wisławy Szymborskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury 1998 z. 4.
M. Ołdakowska-Kuflowa: Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 nr 1/2.
J. Orlikowski: Wisława Szymborska; O jednym wierszu Szymborskiej [dot. wiersza: Głos w sprawie pornografii]. W tegoż: Radość i dyskoteka. Kraków 1998.
W. Pelczar: Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka1998 z. 5.
K. Pisarkowa: Rozpoczęta opowieść” a prawa małych narodów; Słowotwórcza miniatura gotycka Szymborskiej [dot. wiersza: Miniatura średniowieczna]; Tajemnica „Cebuli” Szymborskiej; Prawda o „Kobietach Rubensa” Szymborskiej: Barok a kwestia smaku; „Nic dwa razy” – piosenka z morałem. W tejże: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. Kraków 1998.
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1996, wyd. 1998.

Zawartość

Tu artykuły: A. Wiatr: Szymborska – poetka nie znana; E. Kasperski: Poezja filozoficzna Szymborskiej (Człowiek, byt, poznanie, etyka); W. Ligęza: Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej; J. Brzozowski: W stronę Lozanny. Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza; A. Nasiłowska: Szymborska w szkole świata; S. Tomala: Homo ludens z książką w ręku (Na marginesie „Lektur nadobowiązkowych” Wisławy Szymborskiej); A. Zieniewicz: Alergia na słuszność (Poezja Wisławy Szymborskiej w świetle jej debiutu); K. Sybilska: Pozorna lekkość bytu [dot. wiersza: Akrobata].
P. Roguski: Jaki stąd płynie morał. Uwagi o poezji Wisławy Szymborskiej. „Kwartalnik Artystyczny1998 nr 2, przekł. niemiecki: Und die Moral von der Geschicht ...?”: Amerkungen zur Lyrik von Wisława Szymborska. „Zeitschrift für Slavistik”, Berlin 1999 nr 44.
T. Rosenlöcher: Der Sinn der Anteilnahme. Zu Wisława Szymborska Gedichten. „Neue Deutsche Literatur”, Berlin 1998 z. 517.
J. Rurawski: Wisława – Sława czy nie-Sława. W tegoż: Nie tylko o literaturze... (felietony, eseje, rozprawy). Piotrków Trybunalski 1998 [dot. twórczości W. Szymborskiej].
E.M. Slaska: Poezja w czasach pieniądza. Pogranicza 1998 nr 2 [dot. obecności literatury polskiej w Niemczech, m.in. W. Szymborskiej].
A. Stankowska: Poeta – cud nienaturalny. Szymborska o kondycji człowieka i artysty. W tejże: Kształt wyobraźni. Kraków 1998.
A. Warchałowska: Nieliterackie gatunki mowy jako tworzywo poezji Wisławy Szymborskiej; I. Morawska: Od wieży Babel” ku miłości i szczęściu. Nad wierszami W[isławy] Szymborskiej, Vaclava Havla i Czesława Miłosza. W: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Cz. 2. Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty. Kielce 1998.
M. Zarębina: Cztery wiersze Wisławy Szymborskiej odczytane przez językoznawcę. Stylistyka 1998 [t.] 7 [dot. wierszy: Miniatura średniowieczna; W rzece Heraklita; Wszelki wypadek; Głosy].
J. Zgrzywa: Stylizacja na mowę potoczną w wierszach Wisławy Szymborskiej „Terrorysta”, „On patrzy” i „W przytułku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5.
S. Balbus: Jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. („Ja” wobec rzeczy w poezji Szymborskiej). W: Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce. Poznań 1999.
A. Bednarczyk: Szymborska po rosyjsku – mikro i makroprzestrzeń tekstu. W tejże: Wybory translatorskie. Łódź 1999.
C. Geambasu: Wisława Szymborska intre admiratie si disperare. Peisaj liric interbelic. W tegoż: Ipostaze lirice si narative. Medro 1999.
M. Gibańska: Art and life: Szymborska's constant amazement. W tejże: Polish poets read Shakespeare. Kraków 1999, przedruk: „Przekładaniec” 2000 nr 6.
E. Hirsch: Responsive reading. Ann Arbor, MI 1999, passim.
J. Poradecki: Spójrzcie na siebie (Humanistyczny relatywizm Wisławy Szymborskiej); Ogród, którego nigdy tu nie było („Klasyk” Wisławy Szymborskiej). W tegoż: Prorocy i sztukmistrze. Warszawa, Łódź 1999.
R.J. Reisner: The notion of text culture as process in translation of Patrick White and Wisława Szymborska. W: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. Katowice 1999.
P. Roguski: Und die Moral von der Gesicht...? Anmerkungen zur Lyrik von Wisława Szymborska. „Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1999 nr 44.
M. Szabłowska: Nie wszyscy lubią poezję... Rzecz o poezji W. Szymborskiej. Scriptores Scholarum 1999 nr 1.
P. Śliwiński, P. Czapliński: Lekcja Starych Mistrzów (Nastroje egzystencjalno-elegijne w polskiej poezji [Herbert, Szymborska], negacje Różewicza, afirmacje Miłosza). W tychże: Literatura polska 1976–1998. Kraków 1999, wyd. nast.: tamże: 2000, 2002.
A. Biała: O poetyckiej neokosmogonii Wisławy Szymborskiej. W tejże: W kręgu polskich mitów literackich. Piotrków Trybunalski 2000.
D. Bralewski: Les expressions figées dans la poésie de Wisława Szymborska. Problèmes de traduction. Acta Universitatis Wratislaviensis Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46.
S. Falkowski, P. Stępień: Znaki szczególne – zachwyt i rozpacz. W tychże: Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000.
D. Mazurek: Dziwny jest ten świat. O poezji Wisławy Szymborskiej w gimnazjum. Język Polski w Szkole – Gimnazjum 2000 nr 1.
J. Narbutt: Pani Szymborska w tramwaju. W tegoż: Od Kraszewskiego do Parnickiego. Główne etapy rozwoju polskiej powieści historycznej i inne szkice. Katowice 2000.
M. Niemczyńska: Wisława Szymborska. W tejże: Analiza poezji. Szkice interpretacyjne wierszy współczesnych. Kraków 2000 [dot. Cień, Cebula, Kot w pustym mieszkaniu].
R. Sadziński: Zwischen Sinn wiedergabe und Expersivität. Zur K. Dedecius Translationkunst in seiner Szymborska Anthologie. W: Karl Dedecius ambasadorem literatury polskiej. Łódź 2000.
M. Smurzyński: Zwielokrotniona przekora perskiej Szymborskiej; A. Pieczyńska: Indywidualne modyfikacje frazeologizmów w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki. W: Przekładając nieprzekładalne. Gdańsk 2000.
P. Śliwiński, A. Legeżyńska: Przygody poety w wierszach Wisławy Szymborskiej. W: Poezja polska po 1968 roku. Warszawa 2000.
A. Węgrzyniakowa: Przy winie” W. Szymborskiej; „Dworzec” W. Szymborskiej; „Kot w pustym mieszkaniu” W. Szymborskiej; „Radość pisania” W. Szymborskiej. W: Poezja polska. Interpretacje. Katowice 2000.
K.O. Beilin: Photographing sky: time and beyond in Tokarczuk and Szymborska. „The Polish Review2001 nr 4.
C. Cavanagh: Przepisywanie” Wielkiej Historii. Achmatowa, Szymborska i żona Lota. Przeł. T. Kunz. „Teksty Drugie2001 nr 2, przedruk w: Polonistyka po amerykańsku. Warszawa 2005.
E. Dąbrowska: Ja” w egzystencjalnych medytacjach Wisławy Szymborskiej; „O śmierci niechybnej” – czyli topika vanitatywna w przestrzeni wiersza współczesnego [dot. m.in. twórczości W. Szymborskiej]. W tejże: Teksty w ruchu. Opole 2001.
A. Dziadek: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 [dot. wierszy Z. Herberta, A. Wata, S. Grochowiaka, T. Różewicza, E. Brylla, W. Szymborskiej z lat 1956–1969 inspirowanych malarstwem P. Bruegela, zwłaszcza obrazem „Upadek Ikara”].
M. Heydel: Przekraczanie granic. Szymborska i Miłosz jako poeci amerykańscy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 8.
J. Januszewska-Skreiberg: Nagroda dla Wisławy Szymborskiej. W tejże: Od Ibsena do Twardowskiego. Norwesko-polskie pejzaże kulturalne. Warszawa 2001 [dot. przyznania Nagrody Nobla].
E. Jaskółowa: Poezja Wisławy Szymborskiej. W tejże: Literatura polska. Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. Chicago – Warszawa 2001.
K. Kallas: O neologizmach Wisławy Szymborskiej. „Prace Filologiczne2001 t. 46.
M. Kociuba: Przestrzeń zamknięta w metaforach. Akcent 2001 nr 1/2 [analiza metafor i rozbudowanych obrazów poetyckich wykorzystująca metody G. Bachelarda w twórczości: W. Szymborskiej, S. Żeromskiego i U. Eco].
L. Mac'ko: Leksicheskie realizacii temporal'nogo dejksisa v poehticheskikh tekstakh Vislavy Shimborskoj (na materiale originala i ukrainskogo perevoda). W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Katowice 2001.
A. Lam: Echa baroku w poezji Wisławy Szymborskiej. W tegoż: Inne widzenie. Warszawa 2001.
J. Lewiński: Wisławy Szymborskiej przypadki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2.
L. Martinek: Przekłady i echa twórczości Wisławy Szymborskiej w Czechosłowacji i Republice Czeskiej. Zwrot 2001 nr 7.
I. Misiak: Zmysł wzroku Wisławy Szymborskiej. „Fraza2001 nr 3, przedruk w tejże: Zmysł czytania. Rzeszów 2003.
R. Reisner: A textual model of literary translations. A view from translation of Patrick White and Wisława Szymborska. W: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 1. Ottawa – Lublin 2001.
E. Szkudlarek: Środki kohezji w utworach poetyckich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2001 nr 5 [dot. m.in poezji W. Szymborskiej].
S. Żak: Wisława Szymborska. W tegoż: Polscy nobliści. Kielce 2001.
J. Brzozowski: Wiersze Starych Poetów „na koniec wieku. W: Literatura polska 1990–2000. Tom 1. Kraków 2002 [dot. m.in. W. Szymborskiej].
[Cztery] 4 x Nobel. Warszawa 2002.

Zawartość

Tu o W. Szymborskiej: M. Inglot, F. Tomaszewski: Portret poety i koncepcja literatury w przemówieniach noblowskich Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej; W. Pelczar: Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog; F. Tomaszewski: Niebieski Wymiar Ziemi. Wisławy Szymborskiej „Niebo”; I. Żukowska-Rumin: Od Bizancjum do Japonii – inspiracje sztuką w poezji Wisławy Szymborskiej (Propozycja lekcji w liceum); M. Jankowiak: Poezja wielka i bliska. Próba odczytania „Rozmowy z kamieniem” Wisławy Szymborskiej.
J. Kornhauser: Zwyczajne niebo Wisławy Szymborskiej. „Kwartalnik Artystyczny2002 nr 2, przedruk w tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003.
J. Ładyga: Pani Poezja – Wisława Szymborska. W tegoż: Kultura i światopogląd. Warszawa 2002.
P. Łuszczykiewicz: Wisława Szymborska. W tegoż: Bliskie czytanie. Kalisz 2002.
J. Majda: Świat poetycki Wisławy Szymborskiej. W tegoż: Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz. Kraków 2002.
W. Rzońca: Dialektyka nieba – Szymborska i Norwid. „Przegląd Humanistyczny2002 nr 6.
J. Zacharska: Od damy do baby. Obraz kobiety w twórczości najwybitniejszych polskich poetek XX w. W: Polonistyczne spotkania. Warszawa 2002 [dot. poetek: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, W. Szymborska, U. Kozioł, A. Świrszczyńska].
Nowa Okolica Poetów 2003 nr 2/3.

Zawartość

Tu artykuły dot. W. Szymborskiej: K. Maliszewski: Czytam Szymborską z pożółkłej książki; E. Mazur: Wisława Szymborska wobec końca wieku; R. Misiewicz: Duch Wisławy Szymborskiej; A. Szymańska: „Urwać się na chwilkę z zatracenia”. O poezji Wisławy Szymborskiej; Z. Zarębianka: Kilka refleksji wokół wiersza Wisławy Szymborskiej „Niebo”.
P.A. Bodin: Kultura i rzeczywistość w poezji Wisławy Szymborskiej; O poezji Wisławy Szymborskiej [Przeł. z języka szwedzkiego] D. Tubielewicz Mattsson. W tegoż: Studia nad polską literaturą współczesną. Warszawa 2003.
M. Burzka: Ewa z żebra”, „Wenus z piany”, „Minerwa z głowy Jowisza. Trzy oblicza jeden portret, czyli obraz kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej. Kwartalnik Opolski 2003 nr 4.
M. Czermińska: Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie2003 nr 2/3, przekł. angielski: Ekphrasis in Szymborska’s poetry. W: Wisława Szymborska. A Stockholm Conference May 23–24 2003. Stockholm 2006.
Dekada Literacka 2003 nr 5/6 [numer z okazji urodzin W. Szymborskiej].

Zawartość

C. Miłosz: Szymborska i Wielki Inkwizytor [dot. wiersza: Mała dziewczynka ściąga obrus]; H. Ligęza: Historia naturalna według Wisławy Szymborskiej; P. Kowalski: Życie, czyli pełne dramaturgii igraszki z banałem; Z. Fajfer: Czas na liberacką Nagrodę Nobla? [dot.: Rymowanki dla dużych dzieci]; T. Cieślak-Sokołowski: Zdziwiona, porównująca. O poznawaniu autorki „Chwili”; – nadto wiersze poświęcone W. Szymborskiej.
J. Hurnik: Kobieta wobec świata. Oblicza polskiej współczesnej poezji kobiecej. Częstochowa 2003, passim.
K. Maliszewski: Czytam Szymborską z pożółkłej książki... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 12/13.
Polscy nobliści literaccy. Bydgoszcz 2003.

Zawartość

Tu artykuły dot. W. Szymborskiej: M. Inglot: „Rehabilitacja” Wisławy Szymborskiej i „Święto zmarłych” Stanisława Barańczaka. (Interpretacja porównawcza); S. Melkowski: Słowo między znakiem a przedmiotem. Wokół poezji Wisławy Szymborskiej; L. Martinek: Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej w Czechosłowacji i w Republice Czeskiej. Przeł. L. Sztulovâ, przedruk w „Znaj” 2009 nr 3, wersja w języku czeskim: Wisława Szymborska. Tradice – současnost – recepce. Ostrava 2004.
Przekładaniec 2003 nr 10 [numer poświęcony tłumaczeniom poezji W. Szymborskiej].

Zawartość

C. Cavanagh: Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przeł. M. Heydel; J. Trzeciak: W zatrzęsieniu nagłych skrzydeł: o tłumaczeniu Wisławy Szymborskiej. Przeł. A. Skucińska [dot. własnych przekładów poezji W. Szymborskiej na język angielski]; V. Carlin: Kilka uwag o przekładzie poezji. Przeł. E. Wójcik-Leese [szerzej o przekładach wierszy: Widok z ziarnkiem piasku; Milczenie roślin]; M. Woźniak: „Wieczór autorski” na wiele głosów; C. Geambaşu: Wisława Szymborska w przekładach rumuńskich; L. Dyevre: Od wypadku do chaosu: o francuskich przekładach wiersza „Wszelki wypadek” Wisławy Szymborskiej; K. Pisarkowa: „Wszelki wypadek” między wersami [dot. różnych przekładów wiersza na język niemiecki i angielski]; Wolfgang Görtschacher: Wisława Szymborska w przekładach na język niemiecki. Przeł. M. Heydel [dot. recepcji w Niemczech]; M. Riederer: Wiersze dla każdego? Przeł. A. Skucińska [dot. recepcji w Niemczech]; René Smeets: Zwodnicza prostota: refleksje na temat holenderskich przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Przeł. A. Romanowska; A. Bodegård: Wisława-wirówka? [dot. przekładów na język szwedzki, m.in. własnych]; L. Neuger: Mówi się... „W zatrzęsieniu” Wisławy Szymborskiej – „Vimmelkantig” Andersa Bodegårda; – nadto wiersze W. Szymborskiej i ich przekłady.
Sprawa Miłosza i Szymborskiej. „Akant2003–2004 [dyskusja dot. socrealistycznego etapu w twórczości C. Miłosza i W. Szymborskiej].
W dyskusji wzięli udział m.in. A. Nagórska, J. Jakubowski, S. Pastuszewski, A. Makles, S. Jurkowski, L.F. Czech (2003 nr 10); T. Chróścielewski, B. Witucka, M. Trynkiewicz, K. Strzelewicz, S. Jurkowski, S. Pastuszewski (2003 nr 11); R. Czop, M. Porzycki, K. Grys, Z. Kresowaty (2003 nr 12); A. Frania, D.M. Sułkowska, H. Mierzwa, S. Chyczyński, Z. Szwaja, S. Pastuszewski, J. Kajtoch, J. Jakubowski, K. Kozłowski, A. Adamski, J.S. Jackiewicz, M. Porzycki, P. Pawlak, M. Trynkiewicz (2004 nr 1–2); J. Baziak, J.S. Smalewski, R. Kornacki, K. Wesołek, S. Melkowski (2004 nr 3); U.M. Benka, A. Frania, W. Ostrycharczyk, S. Pastuszewski (2004 nr 4); Z.J. Prusiński, W. Sobecki, J. Tabisz (2004 nr 5); J.A. Tomaszkiewicz, S. Pastuszewski, J. Kawałek (2004 nr 6), – nadto A. Frania: Sprawa Miłosza i Szymborskiej. Epilog. „Akant2004 nr 7.
J. Szczęsna, A. Bikont: Pierwsza poetka i jej pierwszy sekretarz. „Gazeta Wyborcza2003 nr 261 dod. „Wysokie Obcasy” nr 45 [dot. W. Szymborskiej i M. Rusinka].
K. Świegocki: Debiut Wisławy Szymborskiej w kontekście ideologicznym epoki. W: Ziemia zakrzeńska. T. 7. Mława 2003.
M. Woźniak: Jak zbanalizować niebanalną poetkę. Albo dlaczego Włochów nie zachwyca Wisława Szymborska. W: Stereotyp a przekład. Kraków 2003.
P. Bąk: Das Problem intertextueller Bezüge in der Übersetzung am Beispiel der Metaphern in der Dichtung Wisława Szymborskas in der Übersetzung von Karl Dedecius. Studia Germanica Resoviensia 2004 z. 2.
A. Bielak: Tropy duszy w poezji Wisławy Szymborskiej. Kresy 2004 nr 1/2.
W. Bolecki: Wisława Szymborska i modernizm w Polsce. Pogranicze 2004 nr 1.
B. Karwowska: Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej – próba postfeministycznej refleksji. Teksty Drugie 2004 nr 3.
A. Kopacki: O sposobach na niepochwytność świata (o Ilse Aichinger i Wisławie Szymborskiej). „Tygodnik Powszechny2004 nr 29, przedruk pt. Aichinger i Szymborska. O sposobach na niepochwytność świata w tegoż: Muszle w kapeluszu. Wrocław 2012.
K. Myszkowski: Rymowanka, łopian i sowa. Kwartalnik Artystyczny 2004 nr 4 [dot. twórczości W. Szymborskiej].
K. Nowosielski: Zapytujące słowo Wisławy Szymborskiej; Ironia i rzeczywistość. W tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.
A.M. Savenec': Vìslava Šimbor̕ska v ukraïn̕skij kuľturi. Problemi metatekstu. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych = Teka Commission of Polish-Ukrainian Cultural Ties 2004 t. 1.
M. Banak-Zmyślna: W natchnionym odniechceniu”, czyli o neologizmach w wierszach Wisławy Szymborskiej. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2005 t. 18.
A. Bogdańska: Powściągliwa akrobatka. Wisława Szymborska we Włoszech. Pogranicza 2005 nr 3.
V. Britanišskij: Pjat' poetov: Staff, Illaković, Pšybos’, Ruževič, Š. W tegoż: Reč Pospolitaja poetov. Sankt-Peterburg 2005.
K. Dłużniewska: Zdążyć z opisywaniem chmur, czyli o tłumaczeniu Szymborskiej na hiszpański. Recepcja, Transfer, Przekład 2005 nr 1.
A. Dombrowski: Tłumaczenie frazeologizmów z języka polskiego na niemiecki. Wybrane przykłady z poezji Wisławy Szymborskiej. W: Spojrzenia. Literatura polska, czeska i niemiecka – problemy translacji. Kraków 2005.
D. Dworakowska: Wielcy tego świata w twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej; M. Gajak-Toczek: Szymborska o radości pisania. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2005 [nr] 7/2.
A. Graf: Representing the Other: A conversation among Mikhail Bakhtin, Elizabeth Bishop, and Wisława Szymborska. Comparative Literature 2005 [nr] 1.
B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński: Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej. W tychże: Literatura polska XX wieku. Poznań 2005.
K. Kardyni-Pelikánová: Wisława Szymborska wobec poezji czeskiej. W: Masarykova univerzita. Brno 2005.
K. Krasuski: Wisława Szymborska nowoczesna i ponowoczesna. W tegoż: Dylematy współczesności literackiej. Katowice 2005.
U. Laudański: Iluzje. Z poetką Szymborską w tle. W tegoż: Szkice polskie. Rzeszów 2005.
E. Ostrowski: Wisława Szymborska otwiera drzwi:)*. „Ha!art2005 nr 21 [dot. twórczości W. Szymborskiej].
K.S. Santilli: The redemptive gestures of the poetry of Wisława Szymborska. W: The Enigma of Good and Evil. Dordrecht 2005.
I. Seiffert: Barwy achromatyczne w poezji Wisławy Szymborskiej. W: Pejzaże kultury. Wrocław 2005.
K. Skibski: Tekstowe metafory miłości w wierszach Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej i Julii Hartwig. Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2005 t. 14.
S. Skowron: O klasykach polskiej literatury współczesnej: „Jej znaki szczególne to zachwyt i rozpacz” – refleksje o wierszach Wisławy Szymborskiej. „Gazeta Noworudzka2005 nr 434, przedruk w tejże: Piękno i myśl w najnowszej sztuce słowa, linii i barwy (recenzje, analizy, interpretacje). Nowa Ruda 2009.
J. Abramowska: My i one. Wariant Szymborskiej. W: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006.
J. Bekkenkamp: Why on earth? Creation and creativity in the vocabularies of Patricia de Martelaere, Wis