BIO

Urodzony 9 września 1907 w Warszawie; syn Antoniego Szymańskiego, robotnika, i Józefy z Frankowskich. W okresie I wojny światowej mieszkał wraz z matką i rodzeństwem we wsi Komorów pod Sochaczewem. W 1918 powrócił do Warszawy. Uczęszczał najpierw do Gimnazjum Zgromadzenia Kupców, a następnie do III Gimnazjum Miejskiego w Warszawie. W tym okresie powstały jego pierwsze wiersze i przekłady z literatury niemieckiej. W 1927 zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim; w 1932 uzyskał magisterium. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” (od 1928), Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (współpracował m.in. z jego amatorskimi teatrzykami, gdzie wystawiał często swoje wiersze i montaże sceniczne), Czerwonego Harcerstwa. Już w okresie studiów zarabiał na życie pracując w różnych zawodach, m.in. jako urzędnik pocztowy i korepetytor. Jakiś czas był mierniczym na Lubelszczyźnie. Wówczas poznał pierwszą żonę, Marię Patryn, nauczycielkę wiejską (wkrótce zmarła). Debiutował w 1929 wierszem pt. Ojciec i syn, opublikowanym na łamach czasopisma „Pobudka” (nr 4); z czasopismem tym współpracował następnie do 1930. Wiersze, prozę drukował na łamach wielu czasopism, głównie związanych z PPS, w pismach związkowych, spółdzielczych i dziecięcych, m.in. w „Robotniku” (1930-39; też pod pseudonimem Marian Patryn), „Kolejarzu Związkowcu” (1931-38; tu stała współpraca w dziale literackim), „Wyzwoleniu” (1932), „Naprzód” (1932, 1935-39), „Nowym Piśmie” (1933), „Tygodniu Robotnika” (1933-36; też pod pseudonimem Marian Patryn). W 1932-33 prowadził dział literacki w tygodniku „Płomienie” (pod pseudonimem Marian Patryn), a w 1932-35 pracował jako redaktor „Przeglądu Futrzanego i Kuśnierskiego”. Był autorem tekstów do szopek satyrycznych i wielu piosenek (m.in. hymnu Związku Walki Młodych – Zdobywczym krokiem). Przekładał też utwory poetyckie z języka łacińskiego i niemieckiego. W 1934 zawarł związek małżeński z Natalią Ładosz. W tymże roku znalazł stałe zatrudnienie w redakcji czasopism dziecięcych Wydziału Wydawniczego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Zaczął też ogłaszać swoje utwory dla dzieci w „Płomyku” i „Płomyczku”. Pracował także jako nauczyciel w Wieczorowej Szkole Powszechnej dla Dorosłych Magistratu m. Warszawy (1935-36) i sekretarz techniczny w Związku Zawodowym Transportowców (1936). Prowadził działalność społeczno-polityczną w związkach zawodowych (przede wszystkim ZNP), ruchu spółdzielczym, Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela (do 1937) i Polskim Związku Myśli Wolnej (do 1936). Uczestniczył w wielu polityczno-społecznych akcjach o charakterze antyfaszystowskim. Współpracował w tym czasie z „Lewym Torem” (1935- 36), „Obliczem dnia” (1936), „Dziennikiem Popularnym” (1936-37) oraz dwutygodnikiem satyrycznym „Szpilki” (1936-39). W 1938 zamieszkał wraz z rodziną w miejscowości Drgicz koło Stoczka (Podlasie). Po wybuchu II wojny światowej próbował przedostać się na wschód, w drodze uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, po którym nie powrócił już do pełnego zdrowia. W latach okupacji niemieckiej mieszkał nadal we wsi Drgicz i prowadził działalność konspiracyjną; współpracował z radzieckim wywiadem wojskowym i pomagał działaczom ukrywającym się przed władzami okupacyjnymi. Kontynuował twórczość literacką. Zagrożony denuncjacją, od 1942 ukrywał się przed gestapo w okolicznych wsiach na Podlasiu (m.in. w Międzylesiu, Wrotnowie i Majdanie), a następnie w miejscowości Pniewnik koło Stoczka. Aresztowany 9 czerwca 1942, po trzymiesięcznym pobycie na Pawiaku został wywieziony do Oświęcimia, gdzie zmarł 15 grudnia 1943. W 1946 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Grunwaldu II klasy.

Twórczość

1. [Dwadzieścia] 20 milionów. Poezje. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Młodzieży Socjalistycznej 1932, 43 s.

Wydawnictwo fikcyjne związane ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie” i z Organizacją Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. – Nakład częściowo skonfiskowany. – Zawiera m.in. utwór sceniczny Wojna, oraz wiersz 20 milionów, który był wstępem do utworu scenicznego Bezrobotni, wyst. 1 V 1939 przez Centralną Sekcję Teatru Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (inf. w przypisie Ł. Szymańskiego do poz. , wyd. 2 s. 327).

2. Do mieszkańców Marsa. Poezje. Warszawa: Druk Grafika 1933, 64 s.

Na okładce data 1934.

3. Miłość przez małe „m. Impresje erotyczne. Wiersze. [Warszawa:] Nakład Przyjaciół Autora 1933, 68 s.

Autor podpisany: E.Sz.

4. ABC. [Wiersze dla dzieci]. Ilustracje: F. Themerson. Warszawa: Społem” Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczpospolitej Polskiej 1936, 46 s.

5. Płomień nad Sierra Morena. [Powieść; współautor:] L. Marczak. „Tydzień Robotnika”. 1936 nr 41-53.

6. Słońce na szynach. Poezje. Warszawa: Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej 1937, 32 s.

7. Rycerze pracy; Spółdzielczy świat. Inscenizacje spółdzielcze. [Współwyd. z:] B. Hertz: W bilansie jak w kontredansie. Warszawa: Wydawnictwo Związku Młodzieży Spółdzielczej 1938, 15 s.

8. Przyjaciele. Wybór wierszy [dla starszych dzieci]. Przedmowa: W. Grodzieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 41 s.

9. Wiersze wybrane. Przedmowa: S.R. Dobrowolski. Posłowie: R. Loth. Warszawa: Czytelnik 1954, 194 s. Wyd. 2 rozszerzone Wybór i przypisy: Ł. Szymański. Przedmowa: W. Broniewski. Tamże 1959, 347 s.

Zawiera też przekłady wierszy następujących autorów: R. Nunens, J. Patino, L. Uhland, Lukrecjusz [fragment: O naturze wszechrzeczy; zob. Przekłady poz. ].

10. Zgaduj, zgadula. [Zagadki dla dzieci]. [Przedmowa:] R. Loth. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 31 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 zmienione 1963.

11. Historia o lwie, co miał kleks na ogonie. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, [8] k. Wyd. 2 tamże 1959.

12. Wiersze. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 60 s.

Tu także opowieści wierszowane: Opowieść o trzech ludziach; Mikołaj Kopernik.

13. Koralowa opowieść. [Opowieść wierszowana dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1961, [8] k.

14. Niespodzianka. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1961, [24] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1978.

15. Satyry. Wybór: Ł. Szymański. Przedmowa: i komentarz: H. Ładosz. Warszawa: Czytelnik 1962, 215 s.

Zawiera działy: Satyra społeczno-polityczna. – Satyra antyklerykalna. – Fraszki [tu m.in. cykle:] Fraszki cyniczne; Fraszki z domu boleści. – Liryka satyryczna [tu m.in. cykl:] Wiersze pisane w szpitalu Św. Ducha.

16. Sportowcy. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, [8] k.

17. W słoneczny świat. Wybór wierszy dla dzieci. [Przedmowa:] H. Ładosz. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 98 s.

18. Mikołaj Kopernik. [Opowieść wierszowana dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1965, [6] k. Wyd. 2 tamże 1970. Zob. poz. .

19. Skowronkowa piosenka. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [6] k.

20. Dzieła zebrane. Oprac.: Ł. Szymański. Przypisy: E. Rudziński, Ł. Szymański. [Przedmowa:] R. Matuszewski. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 709 + 787 s.

T. 1: Poezja rewolucyjna, liryczna i satyryczna.

T. 2: Utwory dla dzieci; Przekłady [A. Bürger, Lukrecjusz oraz utwory anonimowe]; Proza, publicystyka; Aneks [wspomnienia o E. Szymańskim].

21. Pod tęczowym sztandarem. Wiersze spółdzielcze. Wybór i wstęp: Z. Janczykowa. Warszawa: Zakład Wydawniczy Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska 1971, 247 s.

22. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik 1972, 126 s.

23. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i oprac. H. Ładosz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 122 s.

24. Wybór wierszy. Wyboru dokonał Ł. Szymański. Warszawa: Czytelnik 1977, 266 s.

25. Poezje. Wyboru dokonał Ł. Szymański. Wstępem opatrzył: S.R. Dobrowolski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 240 s.

Zawartość

Zawiera także przekł. z A. Bürgera i Lukrecjusza.

26. Świat oczom ciekawym otwarty. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonał Ł. Szymański. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 154 s. Wyd. 2 tamże 1986.

27. Wtajemniczenie. [Wybór wierszy]. Wyboru dokonał Ł. Szymański. Warszawa: Iskry 1984, 145 s.

28. Słońce nam twarze opali. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1987, [24] s.

29. Opowieść o trzech ludziach. [Wiersze]. Wyboru wierszy dokonał Ł. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1988, 32 s.

Zawartość

Zawiera m.in. Opowieść o trzech ludziach [poz. ].

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Wódz; Marszałku! [Muzyka:] T. Mayzner. [Warszawa 1939], 6 s.
Hymn ZZK [Związku Zawodowego Kolejarzy]. [Muzyka:] L. Marczak. Warszawa: Centrala Związku Zawodowego Kolejarzy 1938, [4] s.
Marsz młodych spółdzielców. [Muzyka:] E. Milewski. Warszawa: Społem 1938, 4 s.
Majowe tango. (Tango bolero). [Muzyka:] L. Marczak. Warszawa: Akord [1939], [4] s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Harcerze na dożynkach. Polskie Radio 1931.
Prometeusz. Polskie Radio 1931.

Przekłady

1. A. Bürger: Lenora. [Poemat]. Warszawa: Druk Antiqua 1925 [właśc. 1932], 18 s.
Rok zmieniony na życzenie autora.
2. T. Lucretius Carus: O naturze wszechrzeczy. Druk fragmentów: Droga 1934 nr 12, „Zet” 1936/1937 nr 7, „Nowa Kwadryga” 1937 nr 3, „Pion” 1937 nr 9, „Skamander” 1937 nr 78/80, „Sygnały” 1937 nr 27, „Lewy Tor” 1946 nr 7. Zob. też Twórczość poz. . Wyd. całości: Do druku przygotował I. Krońska. Komentarzem opatrzył K. Leśniak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, 429 s. Polska Akademia Nauk Komisja Filozoficzna.

Prace redakcyjne

1. Piosenki robotnicze. Oprac. literackie: E. Szymański. Oprac. muzyczne: L. Marczak. Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1938, 43 s.
Tu także teksty piosenek oraz przekłady E. Szymańskiego.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (J.Z. Białek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Książki

B. Krzywobłocka: Edward Szymański. [Szkic biograficzny]. Warszawa: Iskry 1983, 132 s.

Artykuły

B. Dudziński: Poezja Szymańskiego. Sygnały 1939 nr 65.
H. Ładosz: Edward Szymański – poeta polskiego proletariatu. Lewy Tor 1946 nr 7.
M. Piechal: Edward Szymański – poeta wspólnoty robotniczej (w czwartą rocznicę zgonu). Robotnik 1948 nr 133.
R. Loth: Posiew czerwony. W dziesiątą rocznicę śmierci Edwarda Szymańskiego. Nowa Kultura 1954 nr 6.
W. Broniewski: O poezji Edwarda Szymańskiego. Trybuna Literacka 1958 nr 50.
H. Ładosz: Edward Szymański. Życie Literackie 1958 nr 49.
[H. Ładosz] W. Wrotnowski: Die Szene am Bach. (W 15 rocznicę śmierci Edwarda Szymańskiego). Nowa Kultura 1958 nr 50, przedruk zmieniony i rozszerzony pt. Scena nad strumieniem. W: E. Szymański: Dzieła zebrane. T. 2. Kraków 1971.
H. Zatorska: O Edwardzie Szymańskim wspomnienie (ściśle osobiste). Polonistyka 1963 nr 2, przedruk w: E. Szymański: Dzieła zebrane. T. 2. Kraków 1971.
Z. Mitzner: Słowo o Edwardzie Szymańskim. Twórczość 1964 nr 4, przedruk: rozszerzony w: E. Szymański: Dzieła zebrane. T. 2. Kraków 1971 oraz w: Z. Mitzner: Spotkania, polemiki, korespondencja. Kraków 1979.
M. Warneńska: Pieśń o Woli. W: Mazowieckie ścieżki pisarzy. Warszawa 1966.
J. Dąbrowski: Wspomnienie o Edwarda Szymańskiego. Pokolenia 1969 nr 2/3, przedruk w: E. Szymański: Dzieła zebrane. T. 2. Kraków 1971.
R. Matuszewski: Edward Szymański i jego poezja. Miesięcznik Literacki 1969 nr 11, przedruk jako przedmowa W: E. Szymański: Dzieła zebrane. T. 1. Kraków 1971.
K. Woźniakowski: Poeta proletariatu. Życie Literackie 1973 nr 50.
J. Żernicki: Konsekwencje Edwarda Szymańskiego. Poezja 1973 nr 12.
E. Scherner: Eine Botschaft trifft ein E. Szymański. (Zeilen für Edward Szymański). Neue Deutsche Literatur,” Berlin 1974 nr 12.
J. Wegner: Piewca ludzkiej tęsknoty. Kultura 1974 nr 1.
B. Drozdowski: Edward Szymański – poeta. W tegoż: O poezji. Warszawa 1977.
B. Drozdowski: Poeta bez legendy. Życie Literackie 1977 nr 28, polemika: [K.T. Toeplitz] K.T.T.: Po co łamać krzesła? „Kultura” 1977 nr 35, przedruk „Poezja” 1977 nr 12.
B. Drozdowski: Poeta na tle. Poezja 1977 nr 12.
M. Piechal: Zasadniczy Edward Szymański. Miesięcznik Literacki 1977 nr 11, polemika: R. Matuszewski: Zasadniczy, ale żywy. (Glosa w sporze o poezję Edwarda Szymańskiego). Tamże 1978 nr 2.
B. Faron: Poezja agitacyjno-estradowa Edwarda Szymańskiego. Zdanie 1978 nr 3, przedruk w: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 2. Warszawa 1982.
M. Milewski: Poeta klasy walczącej. Nowe Książki 1978 nr 9.
H. Zatorska: Edward Szymański. Literatura 1984 nr 7.
K. Niedźwiecki: Nieobecny buntownik. (Edward Szymański). Kultura 1987 nr 38.
R. Matuszewski: Edward Szymański. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Kraków 1993.

Do mieszkańców Marsa

J.N. Miller: Mars na służbie ziemi. Naprzód 1934 nr 27, toż „Robotnik” 1934 nr 43.
S. Napierski. „Miesięcznik Literatury i Sztuki1935/36 nr 4.

Słońce na szynach

H. Domiński. „Pion1937 nr 13.

Wiersze wybrane

J. Rużyło-Pawłowska. „Polonistyka1954 nr 5.
L. Kobied: Nowy wybór wierszy Edwarda Szymańskiego. Nowa Kultura 1960 nr 11 [dot. wyd. 2 rozszerzonego].
E. Pieńkowska: Spotkanie po latach. Polonistyka 1960 nr 3 [dot. wyd. 2 rozszerzonego].
S. Piętak: Poeta robotniczej Woli. Orka 1960 nr 12 [dot. wyd. 2 rozszerzonego].
S. Pollak: Poeta żywej struny. Twórczość 1960 nr 5 [dot. wyd. 2 rozszerzonego].
J. Śpiewak: Poeta trybun. Nowe Książki 1960 nr 7 [dot. wyd. 2 rozszerzonego].

Dzieła zebrane

B. Faron: Poeta rewolucji społecznej. Nowe Książki 1971 nr 20.
J. Marx. „Tygodnik Kulturalny1971 nr 49.
S.R. Dobrowolski: Zaproszenie do dyskusji. Poezja 1972 nr 3.

Świat oczom ciekawym otwarty

J. Papuzińska: Wystawa poezji. Nowe Książki 1983 nr 3.

T. Lucretius Carus: O naturze wszechrzeczy

S. Kołodziejczyk. „Rocznik Literacki 1957wyd. 1962.