BIO

Urodzona 29 stycznia 1938 w Puławach; córka Adolfa Szymańskiego, chemika, i Janiny Gawalewicz. W 1944-52 mieszkała kolejno w Tymbarku, Pustkowie pod Wrocławiem oraz w Jaworznie. W 1952 zamieszkała w Krakowie i tu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Po zdaniu matury w 1955, studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ); w 1960 uzyskała magisterium. Od 1958 studiowała też filozofię na UJ i w 1963 otrzymała dyplom magisterski. Debiutowała w 1958 wierszem pt. Drogi, opublikowanym w „Głosie Młodzieży Wiejskiej” (nr 1). Za właściwy debiut uważa wiersz Bóg uśmiechnięty, wydrukowany w almanachu Próby literackie Nr 2 (wydany przez Korespondencyjny Klub Młodych przy Zarządzie Głównym Związku Walki Młodych, Warszawa 1959). W 1959 wyszła za mąż za Jerzego Aleksandrowicza, psychiatrę. Należała do Grupy Poetyckiej Młodzieżowego Klubu Literackiego „Żaczek” (1959-62), skupionej przy miesięczniku „Głos Młodzieży Wiejskiej”, grupy literackiej Wielopole (1960-61) i do kręgu Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” (1960-71). Wiersze, a także nieliczne artykuły i recenzje publikowała w „Nowej Wsi” (1959-61), „Dzienniku Polskim” (1960-71) i „Życiu Literackim” (1960-68). Za utwory poetyckie otrzymała w 1960 i 1961 nagrody w konkursie poetyckim krakowskich juwenaliów. Od 1961 należała do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP) w Krakowie (była jego wiceprzewodniczącą, potem przewodniczącą). Zajmowała się też dziennikarstwem, pracowała w redakcji „Głosu Młodzieży Wiejskiej”, zamieszczając na jego łamach wiersze (1964-68). Należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do ogłoszenia stanu wojennego w 1981). W 1967 została zatrudniona w Instytucie Filozofii UJ, najpierw jako stażystka, potem starszy asystent, a następnie kierownik Zakładu Filozofii Kultury. Od 1970 należała do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1974 uzyskała tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. Poglądy filozoficzne Antoniego Langego (promotor profesor Zbigniew Kuderowicz) i stanowisko adiunkta. Rozwijała nadal twórczość poetycką. Była członkiem zespołów redakcyjnych kwartalnika „Magazyn Kulturalny” (1975-77) i pisma „Zdanie” (1978-79; tu wiersze); publikowała m.in. w „Poezji” (1975-83, z przerwami) i w „Życiu Literackim” (1980-81). Podjęła również działalność przekładową, tłumacząc wiersze z języka francuskiego, słowackiego i angielskiego. W 1988 habilitowała się na UJ na podstawie rozprawy pt. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu i uzyskała stanowisko docenta. W 1992 została członkiem Komitetu Redakcyjnego serii Polskiej Akademii Nauk (PAN) Nauka dla Wszystkich. W 1993 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ, a w 1998 tytuł profesorski. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Association Internationale des Professeurs de Philosophie oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1988). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Próba porównania. Poezja. [Autorzy:] B. Szymańska, M. Czuma, W. Faber, L. Moczulski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 83 s.

Zawartość

14 wierszy B. Szymańskiej, s. 7-21.

2. Sny o porządku. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 38 s.

3. Sztychy reńskie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 65 s.

Zawartość

Cykle: Sztychy reńskie; Pytania nie obowiązujące.

4. Trzciny. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 61 s.

5. Opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 105 s.

Zawartość

Mur; Jak szef znalazł magistra Oreszkę; Paprotka; Naukowiec albo o śmiechu; Na schodach; Fotografia; Pies albo byt administracyjny; Opowieści Przedstawiciela: I. Joanna d'Arc. II. Staruszek. III. Inżynier; Ballada o Pustelniku; Kury; Tropiciele; Pan Mrałek w górach; Jak Janka Bulcyny karierę robiła.

6. Wiersze. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 53 s.

7. Wybór wierszy. Wstęp: J. Pieszczachowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 113 s.

Zawartość

Wiersze z poz. , , , , oraz proza poetycka.

8. Anioły mojej ulicy. [Wiersze]. Kraków: Plus 2000, 65 s.

Zawartość

Anioły mojej ulicy; O milczeniu i mowie; Na poboczu; Mysz, komar i inne; Basho.

9. Kultury i porównania. [Rozprawa]. Kraków: Universitas 2003, 197 s.

Zawartość

Kultura a sztuka przypisów; O milczeniu; Umysł jasny i czysty; Uważnie przyglądaj się światu; Haiku i Młoda Polska; Duchowość pogranicza.

10. Słodkich snów, Europo! [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 78 s.

Prace z dziedziny filozofii

Immanuel Kant. [Szkic]. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 30 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
Poeta i nieznane. Poglądy filozoficzne Antoniego Langego. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 151 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej.
Praca napisana na podstawie rozprawy doktorskiej.
Co to jest strukturalizm? Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 66 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Nauka dla Wszystkich, 334.
Metafizyka i pesymizm. O niektórych koncepcjach filozofii drugiej połowy XIX wieku. [Współautor:] B. Markiewicz. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1983, 49 s.
Od mistycyzmu do symbolizmu. (Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg). [Współautor:] B. Markiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 63 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
Berkeley znany i nieznany. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 49 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1988, 154 s. Wyd. 2 zmienione pt. Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1991.
Rozprawa habilitacyjna.
W wyd. 2 dodano rozdział pt. Miłość i lęk.
Co to znaczy „być sobą. Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji. Kraków: Księgarnia Akademicka 1997, 242 s.

Przekłady

angielski

What is self-realization. [Przeł.] E. Klimontowicz. Cracow 1998.

Przekłady

1. J. Guitton: Bóg i nauka. [Rozm.:] G. Bogdanov, I. Bogdanov. Tłum. z francuskiego: P. Mróz, B. Szymańska, A. Nurkowski. Kraków: Editions Raymond, Wydawnictwo WAM 1994, 125 s.
2. F. Jullien: Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin. Przeł.: B. Szymańska, A. Śpiewak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, 131 s.

Prace redakcyjne

1. Filozofia marksistowska. Wybór tekstów do ćwiczeń. Kraków: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1978, 303 s.
2. J. Pawlica: Etyka. Cz. 2. Wybór tekstów. Wybór: B. Szymańska, A. Śpiewak. Pod. red. J. Pawlicy. Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1980, 260 s.
3. Studia z teorii poznania, etyki i filozofii człowieka. Redakcja naukowa B. Szymańska. Kraków: PK [Politechnika Krakowska] 1993, 94 s.
4. Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 7-8 czerwca 1993. Pod red. B. Szymańskiej i J. Pawlicy. Kraków: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993, 198 s.
5. Filozofia Wschodu. [Podręcznik akademicki]. Pod red. B. Szymańskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, 380 s.
6. Poezja i gwiazdy. [Antologia]. Red. B. Szymańska. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 66 s. Wyd. nast. tamże: 2004, 2005.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 2001.

Sny o porządku

A.K. Waśkiewicz: Próba tradycji. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 37.
E. Balcerzan: Tęsknota do powikłań. Nurt 1966 nr 2.
A. Wilkoń: Małe chwile określenia. Twórczość 1966 nr 2.

Sztychy reńskie

I. Smolka: Świat zgodny z wyobrażeniem. Poezja 1970 nr 2.
W.P. Szymański: O słodka erudycjo. Twórczość 1970 nr 2.

Trzciny

S. Stabro: Safo bez maski. Współczesność 1971 nr 7.
T. Szyma: Między buntem a przekorą. Twórczość 1971 nr 12.

Opowiadania

M. Gierycz: Bezpieczne dziwy codzienności. Nowy Wyraz 1978 nr 6.
A. Hamerliński: Śmiech bezinteresowny. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 16.
A. Kaliszewski: Pan Mrałek i Apokalipsa. Magazyn Kulturalny 1978 nr 2.
W. Próchnicki: Jak toczy się światek. Życie Literackie 1978 nr 12.

Wiersze

S. Stanuch. „Dziennik Polski1983 nr 260.
J. Pieszczachowicz: Poezja dramatycznego szeptu. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Wybór wierszy [2000]

M. Markowski: Wzruszenia. Kultura 1987 nr 51/52.

Anioły mojej ulicy

W. Wantuch: Filozofia dnia powszedniego. Nowe Książki 2001 nr 7.

Kultury i porównania

W. Stróżewski. „Kwartalnik Filozoficzny2004 z. 1.

Słodkich snów, Europo!

A. Kałuża: Przyczajony tygrys. Nowe Książki 2006 nr 1.