BIO

Urodzony 1 stycznia 1918 w Smoleńsku (Rosja); syn Wilhelma Szweda, urzędnika, i Rosjanki, Anastazji Nikołajewej, nauczycielki. Uczęszczał do Liceum Aurša w Kownie; w 1940 zdał maturę. W 1941-45 studiował (z przerwą w 1943-44) germanistykę na uniwersytecie wileńskim. W tym okresie rozpoczął twórczość poetycką. Po zakończeniu II wojny światowej w ramach tzw. repatriacji w 1946 przyjechał do Gdańska, a następnie zamieszkał we Wrocławiu. W 1948-58 śpiewał w chórze rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia. W 1950 zawarł związek małżeński z Reginą Skrzypkowską, sędziną (zmarła 1986). W 1958-61 przebywał w Chicago i pracował jako robotnik w American Can Company. Debiutował w 1959 na łamach miesięcznika „Twórczość”: jako prozaik opowiadaniem pt. Ucieczka (nr 3), a jako poeta wierszami pt. Chłopiec mówi, Człowiek gotujący raki, W oczach pana Chagalla", Wielokształtna nagość aktora, Z kotem przy otwartym piecu (nr 5). Od tej pory wiersze, opowiadania i szkice drukował m.in. w czasopismach „Odra” (1962, 1964-73, 1977-83, z przerwami), „Twórczość” (1962, 1963), „Poezja” (1968-71), a utwory dla dzieci w „Płomyczku” (1962, 1965-72), Od 1962 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1970-71 ponownie przebywał w Stanach Zjednoczonych (pracował jako ładowacz w Nabisco Company w Chicago) oraz krótko w Anglii i Niemczech. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyróżniony odznaką „Budowniczy Wrocławia” (1974). Zmarł 5 czerwca 2003 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Ogród spadających masek. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 63 s.

2. Żółw listonosz. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, [12] k.

3. Horyzonty barbarzyńskie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965 [właśc. 1966], 47 s.

Tu m.in. cykl: Angelomania.

4. Na razie nigdy. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 287 s.

Zawartość

Na razie nigdy; Ucieczka; Pozwól mi zostać; Zwycięstwo; Powołanie.

5. Wysokie oko. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 51 s.

6. Głosy ze źródła. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 69 s.

7. Punkt zerowy. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 161 s.

8. Kody. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 206 s.

Zawartość

Kody; Polowanie; Wystawa psów; Klozet; Huśtawka; Awans; Nawrócenie; Dochodzenie.

9. Przemiany i znaki. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 79 s.

Zawartość

Cykle: Słowo i rzecz; Prawa sztuki; Kondensacje; Krajobrazy analityczne; Transcendencje ego; Projekcje ciała; Krążenie; Konstelacje.

10. Sonety 111. K.K.K. [Wiersze]. Wrocław: [Antiqua] 1994, 124 s.

Zawartość

Cykle: Sonety kremlowskie; Sonety katyńskie; Sonety komunistyczne.

Wybory utworów literackich w przekładach

litewski

Poezija 1946-1982. Vilnius 1995. [Informacja autora].

Przekłady

1. J.W. Goethe: Faustas. Tragedija. [Przeł. na język litewski] L. Szwed. Kaunas 2001. [Informacja autora].

Prace redakcyjne

1. Poezja XX wieku. Austria, NRD, RFN, Szwajcaria. Wybór i przekł.: B. Antochewicz, K. Karkowski, T. Karpowicz, L. Szwed. Wstęp L. Szwed. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 618 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 2001.

Ogólne

Artykuły

Z. Łukaszewicz: Kształty nadziei. Nadodrze 1967 nr 13.
A. Jasion: Świat jest nie tylko śmietnikiem. Magazyn Kulturalny 1978 nr 3 [z fragmentem wywiadu].

Ogród spadających masek

J. Kwiatkowski: Młodzi poeci wrocławscy. Życie Literackie 1961 nr 4.
P. Soszyński: Maski. Odra 1961 nr 1.
J. Trznadel: Debiuty wrocławskie. Twórczość 1961 nr 7.

Horyzonty barbarzyńskie

M. Sprusiński: Drugie horyzonty. Nowe Książki 1966 nr 17.

Na razie nigdy

J. Kajtoch: Wrocławskie debiuty. Współczesność 1966 nr 21.
K. Karkowski: Między sytuacją, a psychoanalizą. Odra 1966 nr 5.
B. Niedoba: Pozornie zwykłe sprawy. Poglądy 1966 nr 12.
E. Feliksiak: Książka z tezą. Miesięcznik Literacki 1967 nr 2.
J. Przyboś: Tęgi talent. W: Proza, poezja. Warszawa 1967.

Wysokie oko

M. Bocian: Zbieranie masek. Nadodrze 1970 nr 14.
E. Dyczek. „Sigma1970/71 nr 4.
M. Jodłowski: Więcej niż wiedzieć. Wiadomości”, Wrocław 1970 nr 38.
T. Olszewski: Urzeczenia i liryka. Kierunki 1970 nr 38.
M. Orski: Powrót w zielone. Odra 1971 nr 2.
J. Trznadel: Ocalenie Sodomy. Twórczość 1971 nr 6.

Głosy ze źródła

M. Bocian: Dialog z rzeczywistością. Odra 1973 nr 11.
S. Melkowski: Omnipotencja konceptu. Nowe Książki 1973 nr 19, przedruk w tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1980.

Punkt zerowy

E. Balcerzan: Komponowanie ciszy. Odra 1973 nr 6.
L. Bugajski: Punkt zerowy sztuk. Twórczość 1973 nr 11.
K. Henzel. „Sigma1973/74 nr 3.
Z. Łukaszewicz: Powieść na głosy rozpisana. Nadodrze 1973 nr 25/26.
M. Orski: Krąg winy. Literatura 1973 nr 45.

Kody

Cz. Karkowski: Kody prawdziwe, kody fałszywe. Odra 1976 nr 7/8.
M. Orski: Kody podświadomości. Twórczość 1977 nr 8.

Przemiany i znaki

M. Orski: Logika i ironia. Odra 1983 nr 7/8.

Sonety 111. K.K.K.

J. Trznadel: Poezja stworzona z gniewu. Gazeta Polska 1994 nr 50.