BIO

Urodzony 22 marca 1949 w Gliwicach; syn Kazimierza Szuby, ekonomisty, i Ireny z domu Pochopin, księgowej. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach; w 1966 zdał maturę. Następnie studiował filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 1972 uzyskał magisterium. W tymże roku zamieszkał w Katowicach i podjął pracę w liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel języka angielskiego. W 1972 zawarł związek małżeński z Krystyną Wesołowską, polonistką. W 1972-81 był członkiem grupy poetyckiej Kontekst. Debiutował w 1973 jako poeta wierszem [inc.] być jamochłonem frazesów, opublikowanym na łamach czasopisma „Student” (nr 14), a jako tłumacz przekładami wierszy Richarda Brautigana pt. Kalifornijski Instytut Technologii i Śmierć to jest piękne auto co czeka, ogłoszonymi w miesięczniku „Poezja” (nr 4). W 1974 został lektorem języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wiersze, artykuły i przekłady z języka angielskiego drukował na łamach wielu czasopism, m.in. „Literatury na Świecie” (1975-87, z przerwami), „Poezji” (1974-75), „Poglądów” (1975-83), „Tak i nie” (1983-88) i „Opola” (1985, 1987, 1988). Współpracował także jako autor wierszy i przekładów z Polskim Radiem. W 1979-81 był przewodniczącym Koła Młodych przy Oddziale Katowickim Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1981 został zastępcą redaktora naczelnego almanachu literacko-artystycznego „Studio”, wydawanego do 1986, wznowionego w 1992. W 1981 został członkiem ZLP, a następnie w 1983-90 należał do nowego ZLP. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w 1996 Polskiego PEN Clubu. Mieszka w Katowicach.

Twórczość

1. Karnet na życie. [Wiersze]. Katowice: Fundusz Literacki Związku Literatów Polskich, Oddział w Katowicach 1976 20 s.

Wydane przy współpracy Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

2. Wejście zapasowe. Wiersze. Katowice: Śląsk 1980, 59 s.

Nagrody

Literacka Nagroda Młodych, przyznana przez Oddział Katowicki Związku Literatów Polskich w 1980.

Zawartość

Cykle: Zamiast wstępu; Stacje.

3. Na czerwonym świetle. Wiersze. Katowice: Śląsk [1983], 51 s.

Zawartość

Cykle: Listy otwarte; Telegramy; Rewizje.

4. Postscripta. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 91 s.

Nagrody

Nagroda grupy literackiej ECCE przy Uniwersytecie Śląskim za najlepszy tom poetycki w 1986, przyznana w 1987.

Zawartość

Cykle: Izaak; Postscripta.

5. Dzieci, frezje, zające. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo M-ska z o.o. 1992, 159 s.

6. Strzępy. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1998, 57 s.

7. [Pięćdziesiąt] 50 strzępów. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2001, 61 s.

8. Postscripta wybrane. Selected postscripta. [Wiersze]. Przeł. J. Ward. Posł. opatrzył P. Sarna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003, 139s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

9. [Sto siedem] 107 strzępów. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2003, 80 s.

10. [Dziewięćdziesiąt dziewięć] 99 strzępów. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2006, 104 s.

Przekłady

1. Wyspy na jeziorze. William Butler Yeats, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot i imagiści. [Wiersze]. Przeł.: K. Boczkowski, L. Engelking, A. Szuba. Kraków: Miniatura 1988, 63 s.
2. G. Mackay Brown: Antologia z wyspy fok. [Wiersze]. Wybrał i przeł. A. Szuba. Posłowie: A. Węgrzyniakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 153 s.
3. E. Morgan: Interferencje. [Wiersze]. Wybór i przekł. A. Szuba. Wstęp: T. Sławek. [Katowice:] Śląsk [1990], 156 s.
4. Aforyzmy i sentencje angielskie i amerykańskie. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1991, 47 s.
5. S. Crane: Sto wierszy. Kraków: Miniatura 1991, 86 s.
6. Geografia z wyobraźni. (Antologia osobista). Wiersze poetów brytyjskich i amerykańskich w tłum. T. Sławka i A. Szuba. Katowice: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Katowicach 1991, 77 s.
7. Jak trudna jest droga. Wiersze zen Chin i Japonii. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1991, 30 s.
8. E.L. Masters: Spoon River. [Wiersze]. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1991, 60 s.
9. Miłość po amerykańsku. Wiersze wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1991, 104 s.
10. T. Stoppard: Trawestacje. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Studyjny' 83 im. J. Tuwima 1991.
11. W. Whitman: Kobieta czeka na mnie. [Wiersze]. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Wydawnictwo M 1991, 101 s.
12. L. Ferlinghetti: Wiersze. Przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1992, 85 s.
13. Pieśń cykady. Wiersze zen chińskie i japońskie. Kraków: Miniatura 1992, 111 s.
14. W. Whitman: Pieśń o sobie. [Wiersze]. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył A. Szuba. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992, 431 s.

Nagrody

Nagroda „Literatura na Świecie” za przekład poezji w 1992.
15. Źródło wszelkiego zła. Kobieta w przysłowiach i porzekadłach afrykańskich. Kraków: Wydawnictwo M 1992, 125 s.
16. S. Crane: Wiersze zebrane. Kraków: Miniatura 1995, 159 s.

Nagrody

Nagroda literacka Kapituły Śląsko-Dąbrowskiego Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w 1996.
17. W. Whitman: Słyszę śpiew Ameryki. [Wiersze]. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 1995, 96 s.
18. Cień mgły. Antologia haiku północnoamerykańskiego. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatira 2000, 295 s.
19. E.L. Masters: Epitafia ze Spoon River. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2000, 264 s.
20. R.S. Thomas: Biały tygrys. Wiersze z lat 1945-1990. Wybrał, przeł. i oprac.: A. Szuba. Legnica: Biuro Literackie „Port Legnica2001, 87 s.
21. W. Whitman: [Dwieście pięćdziesiąt sześć] 256 wierszy i poematów. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2002, 528 s.
22. Jak trudna jest droga. Wiersze zen. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2003, 96 s.
23. D. Abse: Stetoskop. Wiersze wybrane. Wybrał i przeł A. Szuba. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2004, 85 s.
24. E. Dickinson: Godzina to oceany. [Wiersze]. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2004, 112 s.
25. N. MacCaig: Wiersze wybrane. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2004, 135 s.
26. A. Stevenson: Korespondencje. Historia rodziny w listach. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 2004, 160 s.
27. E. Dickinson: Wiersze. Poems. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2005, 120 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
28. W. Whitman: [Siedemdziesiąt siedem] 77 wierszy. 77 Poems. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2005, 166 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
29. W. Whitman, E. Dickinson, S. Orane, E.L. Masters: Cztery twarze Boga; The four images of God. Wybrał i przeł. A. Szuba. Kraków: Miniatura 2006, 174 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2001, 2002, 2003, 2004, 2006.

Ogólne

Artykuły

B. Tokarz: Poetyka Nowej Fali. Katowice 1990, passim.
M.M. Szczawiński: Ja, czyli jest nas wielu. Śląsk 2003 nr 3.

Karnet na życie

M.M. Szczawiński. „Poezja1977 nr 9.
L. Szaruga: Sterylizacja. Nadodrze 1978 nr 4.
B. Tokarzowa: Karnet na życie” wobec „Kontekstu. Poglądy 1978 nr 7.

Wejście zapasowe

R. Chojnacki: Kontekst jako norma klasycyzmu. Odra 1981 nr 4, przedruk w tegoż: Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. Warszawa 1984.
A. Ogrodowczyk: Wejście zapasowe – wyjście metafory?Nowy Wyraz1981 nr 7.

Na czerwonym świetle

J.K. Adamkiewicz: Rób to z nienawiścią. Pismo Literacko- Artystyczne 1984 nr 5.
R. Bednarczyk: Przesłuchiwanie rzeczywistości. Tak i Nie 1984 nr 27.
K. Karwat: Bez metafory. Integracje 1987 nr 21.

Postscripta

W. Kawiński: Obłaskawiona nieobecność. Tak i Nie 1986 nr 43.
M. Kisiel. „Życie Literackie1987 nr 26.
T. Olszewski: Fotografie i skupienia. Nowe Książki 1987 nr 1.
A. Winowiecka: Z punktu widzenia przedmiotu. Poezja 1987 nr 6.

Dzieci, frezje, zające

P. Majerski: Między pretekstem a konkluzją. Śląsk 2001 nr 11 [dot. też: Strzępy].

Strzępy

A. Szymańska: Lapidarium. Przegląd Powszechny 1998 nr 11.
P. Majerski: Między pretekstem a konkluzją. Śląsk 2001 nr 11 [dot. też: Dzieci, frezje, zające].

Postscripta wybrane

E.E. Nowakowska: Przysługujący limit słów” w poezji Andrzeja Szuby. „Topos2004 nr 6.
B. Gruszka-Zych: Słowo zagęszczone. Śląsk 2005 nr 10.
R. Chłopek. „Odra2006 nr 1.