BIO

Urodzony 19 listopada 1913 w Petersburgu; syn Franciszka Sznarbachowskiego, adwokata, i Heleny z Kozakowskich. Jesienią 1919 cała jego rodzina, jako polscy uchodźcy, ewakuowała się z Kijowa i przez Symferopol na Krymie, Warnę, Sofię i Bukareszt przybyła na wiosnę 1920 do Polski. W związku z pracą ojca mieszkał początkowo w Poznaniu, od 1922 w Konstancinie pod Warszawą, a od 1926 w Warszawie, gdzie uczył się w Gimnazjum Wojciecha Górskiego. W 1931 zdał maturę i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Będąc studentem I roku poznał Bolesława Piaseckiego. Działał w organizacji katolickiej Iuventus Christiana, został administratorem miesięcznika tej organizacji pt.Iuventus Christiana”. Zbliżył się też do katolickiego stowarzyszenia Odrodzenie. Po opuszczeniu Iuventus wstąpił do Konfederacji Filarecja, był kilkakrotnie jej marszałkiem. W 1932/33 związał się organizacyjnie z B. Piaseckim, od 1933 był członkiem organizacji studenckiej Młodzież Wszechpolska; w tymże roku wszedł w skład redakcji pisma „Akademik Polski”, na przełomie 1933/34 został jego redaktorem naczelnym. Objął też kierownictwo propagandy prasowej Oddziału Akademickiego. Publikował w „Akademiku Polskim” i „Sztafecie”, w której od pierwszego numeru ogłaszał artykuły programowe. Od 1934 należał do Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). W czerwcu tego roku aresztowany wraz z grupą przywódców ONR, mylnie podejrzewanych o udział w zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, został umieszczony w więzieniu w Berezie Kartuskiej (zwolniony we wrześniu). W 1935 ukończył prawo na UW i odbywał służbę wojskową w podchorążówce artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W styczniu 1936 ciężko się rozchorował, początkowo został przewieziony do szpitala do Chełma, następnie ponad dwa lata spędził w Sanatorium Akademickim w Zakopanem (1936-39). W 1939 rozpoczął pracę w Związku Szlachty Zagrodowej w Przemyślu i w redakcji pisma „Pobudka”. Po powrocie do Warszawy został kierownikiem wyszkolenia ideowego Narodowej Organizacji Bojowej „Życie i Śmierć dla Narodu”, powstałej wewnątrz ONR „Falanga”. W tym czasie publikował artykuły w miesięczniku ojców marianów „Pro Christo”. Po wybuchu II wojny światowej przebywał nadal w Warszawie. W grudniu 1939 wyjechał do Rzymu jako konwojent archiwum ambasady włoskiej w Warszawie. Pracował w Delegaturze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Włochy. Wstąpił do nielegalnej Włoskiej Partii Socjalistycznej. Od 1944 publikował sporadycznie przekłady z włoskiego, artykuły i recenzje w wydawanych przez Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie pismach „Orzeł Biały” i „Ochotniczka”. W 1945 założył i redagował wychodzący w Rzymie kwartalnik społeczno-kulturalny w języku włoskim „Iridion” (nr 1/2 i 3/4). Od 1946 był członkiem Komitetu Zagranicznego Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), w którym pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej w Londynie i Komitetu Głównego w Niemczech; był też przewodniczącym Klubu PPS w Polskiej Radzie Narodowej. Po rozpadzie Włoskiej Partii Socjalistycznej należał również do Socjalistycznej Partii Pracujących Giuseppe Saragata i w 1947 przewodniczył jej Sekcji Międzynarodowej. Od 1947 współpracował z dziennikiem „L'Umanitá”, w którym prowadził przegląd wydarzeń w Polsce Ludowej. Był współpracownikiem Biura Włoskiego Radia Wolna Europa (RWE), a po przeniesieniu się w 1952 do Monachium stałym pracownikiem Rozgłośni Polskiej RWE (do 1990). W 1953 ożenił się z Olgą Caminati, architektem. W 1967 debiutował jako poeta cyklem wierszy pt. Kantata, ogłoszonym w „Oficynie Poetów” (nr 3); publikował następnie w tym londyńskim kwartalniku do 1977. Wiersze, artykuły publicystyczne i literackie zamieszczał nadto w innych czasopismach emigracyjnych, m.in. londyńskich „Tygodniku Polskim” i „Wiadomościach” oraz w paryskich „Zeszytach Historycznych”. Około 1963 wstąpił do Związku Pisarzy na Obczyźnie. W październiku 1978 został wiceprzewodniczącym Centralnego Komitetu Zagranicznego PPS. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). Zmarł 24 stycznia 2003 w Locarno; pochowany w Pollone, w północnych Włoszech.

Twórczość

1. Złoty szkwał potopu na flotę z papieru. (Minidramat albo Ofiara Siostry Zefiry czyli Strajk w klasztorze. (Tytuł do uznania Czytelnika i Widza). Błazenada tragiczno-metaforyczna z dwoma morderstwami, poczwórnym gwałtem i paralelicznymi kopulacjami (na scenie) wzbogacona przez budujące rozważania płynące z nauk św. Augustyna, dr Zygmunta Freuda oraz teologów śmierci boga, zakończona pojawieniem się (na ekranie): Oka Opatrzności. [Utwór dramatyczny]. Oficyna Poetów”, Londyn 1971 nr 4 s. 48-54. Przedruk pt. Złoty szkwał potopu na flotyllę z papieru. „Archipelag”, Berlin Zachodni 1984 nr 5 s. 43-57.

2. Wieczorna Wenus i inne wiersze. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1984, 43 s. Wyd. 2 przejrzane i poprawione tamże 1986.

Zawartość

Cykle: Życiorys wielkiego zmarłego; Przemytnicy. (Mały cykl biblijny); Madrygały osobiste; Dystanse i krajobrazy; Dwie Madonny; Ikarowe skrzydła; Wieczorna Wenus.

3. Eurydyki. Wiersze, ballady. Berlin [Zachodni]: „Archipelag1986, 45 s. Wyd. [2 przejrzane i poprawione Londyn: Polska Fundacja Kultury 1986, 47 s.

Zawartość

Cykle: Galanterie i refleksje; Bunt i nowe kamienie; Czarne słońca; Ballady; Eurydyki.

4. Charonowe sanie. Wiersze i minidramaty. Londyn: Polska Fundacja Kultury 1989, 71 s.

5. [Trzysta] 300 lat wspomnień. Londyn: Aneks 1997, 341 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Moje włoskie przygody. Rozm. R. Stefanowski. Tygodnik Powszechny 1994 nr 34.

Ogólne

Artykuły

W. Odojewski: O wierszach Włodzimierza Sznarbachowskiego. Archipelag”, Berlin Zachodni 1984 nr 2, przedruk w tegoż: Raptularz krytyczny. Lublin 1994.
E. Morgiewicz: Między polityką a poezją. Słowo 1990 nr 8.

Wieczorna Wenus

J.J. Maciuszko. „World Literature Today”, Oklahoma 1985 nr 3.
T. Mieleszko: Piękno przemijania. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 56.
W. Wirpsza: Kwiat na strunach. Archipelag”, Berlin Zachodni 1985 nr 1/2.

300 lat wspomnień

M. Karpiński: Pod prąd. Nowe Książki 1997 nr 11.