BIO

Urodzona 25 grudnia 1904 w Łodzi; córka Michała Szenwica, buchaltera, i Emilii z domu Tom. Uczęszczała do Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Łodzi; w 1922 zdała maturę. Następnie studiowała chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1928 uzyskała magisterium. Od 1929 pracowała w laboratorium Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi; była jednym z członków założycieli Związku Chemików i Bakteriologów (1931). Równocześnie zajmowała się twórczością literacką, m.in. tłumacząc utwory poetów niemieckich. Debiutowała w 1930 wierszem pt. Dwie proste, ogłoszonym w łódzkim „Głosie Porannym” (nr 134). W 1931 wyszła za mąż za Mieczysława Szleyena, chemika. Wraz z mężem utrzymywała kontakty z aktywem Komunistycznej Partii Polski (KPP) w Łodzi (od 1933 mąż był redaktorem odpowiedzialnym organu partii „Kronika”, wydawanego oficjalnie jako niezależny dwutygodnik). W 1934 na łamach innego pisma partii, „Dwutygodnika Ilustrowanego”, debiutowała jako tłumaczka przekładem wierszy Christiana Morgensterna. Po uwięzieniu męża w 1936, a następnie jego wyjeździe za granicę, w maju 1937 przy pomocy KPP też opuściła kraj i udała się do Hiszpanii, gdzie zgłosiła się ochotniczo do Brygad Międzynarodowych. W 1937 współredagowała w Madrycie pismo Brygady im. J. Dąbrowskiego „Dąbrowszczak”, a w 1938 jego barcelońską kontynuację „Ochotnik Wolności”; w pismach tych publikowała wiersze, przekłady i reportaże. W końcu 1938 i na początku 1939 pracowała pod Barceloną przy produkcji materiałów wybuchowych na potrzeby frontu. W tym okresie wstąpiła do Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Katalonii (PSUC). Po klęsce wojsk republikańskich przedostała się na początku lutego 1939 do Francji, gdzie przez rok była internowana w obozach odosobnienia w St. Zacharie, Viduban i Draguignan. Od marca 1940 pracowała w laboratorium szpitala miejskiego w Draguignan. Po zajęciu Francji przez Niemców w czerwcu 1940, nawiązała kontakt z francuskim ruchem oporu; od końca 1941 współpracowała przy wydawaniu miejscowego, tajnego, komunistycznego pisma „La Lutte” i kierowała sekcją Secours Populaire, organizacji niosącej pomoc działaczom rewolucyjnym i antyfaszystowskim. W 1943-44 należała do aktywu lokalnej grupy Franc-tireurs et Partisans Français, prowadzącej walki partyzanckie w okręgu Draguignan. Po wylądowaniu wojsk alianckich na południu Francji w sierpniu 1944, przeniosła się na polecenie sekcji polskiej Komunistycznej Partii Francji do Marsylii, gdzie prowadziła pracę polityczną w środowiskach polskich. Pracowała w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego jako sekretarz na miasto Marsylia. Współpracowała jako autorka artykułów i reportaży z wydawanym w Paryżu czasopismem „Combat” (1944; podpisana: Hélène Mistral). Od stycznia 1945 przebywała w Paryżu; była członkiem redakcji czasopisma „Niepodległość” (później pt.Gazeta Polska”). W lipcu tegoż roku powróciła do Polski i zamieszkała w Łodzi, a następnie przeniosła się do Warszawy. Została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)). Pracowała kolejno w Spółdzielni Księgarsko-Wydawniczej „Książka” (1945-46), w Teatrze Ludowym w Warszawie, jako kierownik literacki (1949-50), oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1950-51). Następnie zajmowała się wyłącznie twórczością literacką oraz działalnością społeczną. Od 1949 należała do Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). Uczestniczyła w organizowaniu Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu (1949) oraz Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie (1950). W 1951-55 była członkiem zarządu Sekcji Tłumaczy ZLP. W 1951-56 prowadziła wykłady z literatury hiszpańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Była w 1957 współzałożycielką i do 1962 prezesem Klubu Przyjaciół Kultury Iberyjskiej. Od 1965 była członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1980 wystąpiła z PZPR. W 1985 została członkiem honorowym nowo powstałego przy Wydziale Iberystyki UW Związku Hispanistów Polskich. Odznaczona m.in. Krzyżem Grunwaldu III klasy (1945) i Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1956) oraz hiszpańskim La Medalla de Oro en Merito de las Bellas Artes (1990). Zmarła 30 października 1994 w Warszawie.

Twórczość

1. Hiszpańskie lato. Warszawa: Iskry 1961, 243 s.

Wrażenia z pobytu w Hiszpanii.

2. Wiatraki i Messerschmitty. Warszawa: Iskry 1963, 202 s. Wyd. nast. tamże 1965.

Wspomnienia dotyczące udziału Polaków w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936-1939.

3. Mistral w dolinie. [Wspomnienia]. Warszawa: Iskry 1965, 234 s.

Wspomnienia z pobytu we Francji w 1939-1945.

Przekłady i adaptacje

1. Hiszpania walcząca. Poezje. [Wybór, przekł. i wstęp] Z. Szleyen. [B.m.:] Książka 1945, 59 s.
Cz. I zawiera tłumaczenia wierszy autorów: R. Alberti, F. Garcia Lorca, J. Herera Petere, M. Hernandez, A. Machado, G. Nicolas.
Cz. II: Walczącej Hiszpanii poeci polscy: W. Broniewski, M. Jastrun, L. Pasternak, S. Pollak, L. Szenwald.
2. V. Blasco Ibañez: Ziemia przeklęta. [Powieść]. Tłum. i wstęp Z. Szleyen. Warszawa: Książka 1947, 193 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1949, tamże 1951.
3. S. Marszak: 12 miesięcy. Bajka sceniczna w 4 aktach. Wystawienie: Łódź, Teatr Wojska Polskiego 1947. Warszawa: Współpraca 1948, 114 s.
4. A.P. Serrano: Niebo i ruiny. Opowiadania madryckie. Warszawa: Książka 1948, 151 s.
5. W. Mass, M. Czerwiński: Dorożką po Warszawie. [Utwór dramatyczny]. Adaptacja: Z. Szleyen. Wystawienie: Warszawa, Ludowy Teatr Muzyczny 1949.

Adaptacje

utworu pt. Gde to v Moskve.
6. E. Amorim: Księżyc odmieniał się nad Neuquenem. [Powieść]. Tłum. i wstęp Z. Szleyen. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 248 s. Wyd. 2 tamże 1951.
7. F. Garcia Lorca: Mariana Pineda. [Utwór dramatyczny]. Tłum. i adaptacja [oraz wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 97 s. Centralna Rada Związków Zawodowych w Polsce. Wystawienie: Tarnów, Teatr Miejski im. L. Solskiego 1956.
8. F. Garcia Lorca: Panna Rosita, czyli Mowa kwiatów. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 1951. Druk zob. poz. s. 93-147. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ludowy 1953. Telewizja Polska 1966. Przedruk z podtytułem Poemat granadyjski lat dziewięćdziesiątych podzielony na równe obrazy ze śpiewem i tańcem zob. poz. .
9. F. Garcia Lorca: Wiersze i dramaty. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 146 s.

Zawartość

Z. Szleyen: Federico Garcia Lorca. [Wstęp]. – Wiersze; Z teki pośmiertnej Garcia Lorki; Kasydy; Adaptacje pieśni ludowych; Yerma. (Bezpłodna) [poz. ]; Panna Rosita, czyli Mowa kwiatów [poz. ].
10. F. Garcia Lorca: Yerma. (Bezpłodna). Poemat tragiczny w 3 aktach i 6 obrazach. Przekł. powst. przed 1951. Druk zob. poz. s. 37-91. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1957. Przedruk zob. poz. .
11. M.T. Leon: Przeciw wiatrowi i burzy. [Powieść]. Tłum. [i wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 350 s.
12. C. Muñoz Arconada: Nad Tagiem. [Powieść]. Tłum. [i wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1951, 420 s. Wyd. 2 t. 1-2 tamże 1952.
13. V. Blasco Ibañez: Wesoła Walencja. [Powieść]. Tłum. [i wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 298 s. Wyd. 2 tamże 1953.
14. C.L. Fallas: Mateczka Yunai. [Powieść]. Tłum. [i wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1953, 249 s.
15. N. Guillen: Śpiewak z Kuby. [Wiersze]. Tłum. i opatrzyła wstępem Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1954, 98 s.
16. C. de la Mora: Dwa światy. [Wspomnienia]. Przekł. Z. Szleyen. Wstępem opatrzył M. Szleyen. Przypisy i oprac.: Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1954, 562 s.
17. B. Pérez Galdós: Bailen. [Powieść]. W: B. Pérez Galdós: Saragossa. Tłum.: Z. Szleyen, K. Wojciechowska. Wstępem opatrzyła Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1955 s. 197-361.
18. B. Pérez Galdós: Marzec i maj. [Powieść]. W: B. Pérez Galdós: Saragossa. Tłum.: Z. Szleyen, K. Wojciechowska. Wstępem opatrzyła Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1955 s. 19-195.
19. R. Alberti: Noc wojny w Prado. (Akwaforta w 1 akcie. W dwudziestą rocznicę hiszpańskiej wojny poświęcam tę akwafortę bohaterskim obrońcom Madrytu). Dialog 1956 nr 2 s. 60-79. Przedruk zob. poz. . Wystawienie: Warszawa, Hybrydy 1962.
20. N. Guillén: Trzystrunna gitara. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1957, 105 s.
21. B. Pérez Galdós: Juan Martin el Empecinado. [Powieść]. W: B. Pérez Galdós: Bitwa pod Arapilami. Tłum.: Z. Szleyen, K. Wojciechowska. Wstępem opatrzyła Z. Szleyen. Warszawa: Czytelnik 1957 s. 221-397.
22. F. Garcia Lorca: Romans Perlimplina i Belisy. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: łącznie z Szopka Don Cristobala [poz. ]: Kraków, Teatr Lalek „Groteska 1958. Druk z podtytułem Rycina erotyczna w 3 obrazach. Wersja kameralna zob. poz. .
23. F. Garcia Lorca: Szopka Don Cristobala. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: łącznie z Romans Perlimplina i Belisy [poz. ]: Kraków, Teatr Lalek „Groteska 1958. Druk zob. poz. .
24. M.T. Leon: Opowieść o Cydzie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 130 s.
25. O pasterzach, Maurach i damach. Hiszpańskie romance. [Wiersze]. Wybrała i przeł. Z. Szleyen. Warszawa: Iskry 1960, 122 s.
26. I. Hidalgo de Cisneros: Dobry wiatr alisio. [Wspomnienia]. Przekł. [i wstęp] Z. Szleyen. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1961, 249 s.
27. B. Pérez Galdós: Złota fontanna. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 492 s.
28. G. de Castro: Cyd pod Zamorą. [Utwór dramatyczny]. Przekł. i adaptacja Z. Szleyen. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 1962.
29. C.J. Cela: Rodzina Pascuala Duarte. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1963, 205 s.
30. F. Garcia Lorca: Romanse cygańskie. Przeł.: J. Ficowski, Z. Szleyen. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza 1963.
31. F. Garcia Lorca: Czarująca szewcowa. Przeł.: Z. Szleyen, J. Chodakowski. Wystawienie: Poznań, Teatr Rozmaitości 1965. Druk z podtytułem Jaskrawa farsa w 2 aktach. zob. poz. . Telewizja Polska 1983.
32. M. Cervantes de Saavedra: Sędzia rozwodów. Przekł. powst. przed 1966. Druk zob. poz. . Telewizja Polska 1974.
33. F. Garcia Lorca: Teatro breve. Groteski teatralne. Zebrała i przeł. Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 221 s.

Zawartość

Scena z podpułkownikiem Gwardii Cywilnej; Chimera; Dziewica, Marynarz i Student; Spacer Bustera Keatona; Szopka Don Cristobala [poz. ]; Romans Perlimplina i Belisy [poz. ]; Kukły i maczuga. Tragikomedia o don Cristobalu i Rosicie. Farsa dla teatru kukiełkowego w 6 obrazach, z jednym Wyjaśnieniem; Czary motylkowej panny. Komedia w 2 aktach z prologiem. – Z. Szleyen: Groteski teatralne Lorki [posłowie].

Adaptacje

telewizyjne

utworu Czary motylkowej panny: Adaptacja i reżyseria: J. Krysiak. Telewizja Polska 1997.
34. M. Cervantes de Saavedra: Intermedia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 193 s. Wystawienie: Łódź, Teatr Studyjny '83 im. J. Tuwima 1985. Zob. poz. , .

Zawartość

Teatr cudów; Pieczara Salamanki; Czujny strażnik; Sędzia rozwodów; Fałszywy Baskijczyk; Stary zazdrośnik; Nicpoń owdowiały; Wybory rajców w Daganzo. – Z. Szleyen: Zwierzenia tłumacza.
35. M. Cervantes de Saavedra: Teatr cudów. Przekł. powst. przed 1967. Druk zob. poz. . Telewizja Polska 1989.
36. F. Garcia Lorca: Momento de verdad, czyli chwila prawdy. Wystawienie: Wrocław, Teatr Lalek „Chochlik 1967.
37. S. Pitol: Każdy ze swoim piekłem. [Opowiadania]. Tłum.: Z. Szleyen, K. Wojciechowska. Warszawa: Iskry 1967, 144 s.
W przekł. Z. Szleyen: Amelia Otera; Dom dziadka; Z kroniki rodzinnej 1943 roku; W drodze do Warszawy.
38. F. Garcia Lorca: Dom Bernardy Alba. Tragedia w 3 aktach i 7 obrazach. Przekł. powst. przed 1968. Druk zob. poz. . Telewizja Polska 1973. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza 1977.
39. F. Garcia Lorca: Dramaty. Tłum.: Z. Bieńkowski, M. Jastrun, Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 557 s.
W przekł. Z. Szleyen: Czarująca szewcowa [poz. ]; Kiedy minie 5 lat. Legenda czasu w 3 aktach i 4 obrazach; Yerma czyli Bezpłodna [poz. ]; Panna Rosita czyli Mowa kwiatów [poz. ]; Dom Bernardy Alba [poz. ].
40. N. Gullién: Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył J. Zych. Tłum.: Z. Szleyen, J. Zych. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 132 s.
41. M. Aub: Nic tu nie zmyślono. Opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 206 s.
42. I. Hidalgo de Cisneros: Lotnik republiki. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 373 s.
43. R. Alberti: Dramaty. Przeł. i posłowiem opatrzyła Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 453 s.

Zawartość

Kwitnąca koniczyna. Tragikomedia w 3 aktach; Ochyda. Opowieść o miłości i starych kobietach w 3 aktach; Urodziwa Andaluzyjka. Notatnik w 3 aktach z prologiem; W przededniu. Dramat hiszpańskiej rodziny w 3 aktach z prologiem; Noc wojny w Prado. Akwaforta w 1 akcie z prologiem [poz. ].
44. M. Aub: Ulica Valverde. Powieść. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 423 s.
45. R. del Valle-Inclán: Tyran Banderas. [Powieść]. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 213 s.
46. F.R. Sánchez: Doświadczenia i wędrówki chłopca Alfanui. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 155 s.
47. J. Texidor: Szopka z flecistą. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 1973.
Informacja o powst. przekł.: „Nowiny Teatralne1973 nr 8.
48. S. Pitol: Przedślubne spotkanie. [Opowiadania]. Przeł.: Z. Szleyen, A. Sobol-Jurczykowski. Posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 132 s.
W przekł. Z. Szleyen: Nicią powiązani; Przedślubne spotkanie; Powrót.
49. R. Solis: Spiskowcy w teatrze „Principal. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1974, 275 s.
50. R. del Valle-Inclán: Dziwadła i makabrydy. Teatr. [Utwory dramatyczne]. Tłum. i opatrzyła posłowiem Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 316 s.

Zawartość

Blaski cyganerii. Komedia krzywego zwierciadła. (Esperanto); Córka kapitana. Komedia krzywego zwierciadła. (Esperanto); Słowo Boże. Tragikomedia wiejska; Niedzielny garnitur nieboszczyka. Komedia krzywego zwierciadła. (Esperanto); Papierowa róża. Melodramat dla marionetek.
51. M. de Unamuno: Miłość i pedagogika. [Powieść]. Posłowie: A. Komorowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 237 s.
52. F. Delicado: Konterfekt zalotnej Andaluzyjki. [Powieść]. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 298 s.
53. C.F. Lope de Vega: Peribañez i Komandor. Sztuka w trzech aktach. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 123 s. Polskie Radio 1977.
54. P. Neruda: Wyznaję, że żyłem. Wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 361 s.
55. N. Giullén: Wiersze wybrane. Wybór i posłowie: J. Zych. Przeł.: P. Fornelski, Z. Szleyen, J. Zych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 256 s. Wyd. 2 tamże 1985, 144 s.
W wyd. 1 tekst w języku polskim i hiszpańskim.
56. M. Cervantes de Saavedra: Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy. Powieść północna. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 365 s.
57. J. Ruiz: Księga dobrej miłości. [Wiersze]. Wybór, przekł. i wstęp Z. Szleyen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 117 s.
58. Czekając na lubego. Poezja miłosna dawnej Hiszpanii. Wybór, przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 164 s.
59. F.C. Lope de Vega: Nowele dla Marcii Leonardy. [Opowiadania]. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 183 s.
60. R. Alberti: Utracony gaj. [Pamiętnik]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 382 s.
61. F. Garcia Lorca: Publiczność. Sztuka bez tytułu. Tłum. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 94 s. Wystawienie: pt. Sztuka bez tytułu. Publiczność: Łódź, Teatr Studyjny '83 im. J. Tuwima 1984.
62. P. Neruda: Oda do typografii. [Wiersze]. Oprac.: J. Bokiewicz, W. Freudenreich. Przeł. Z. Szleyen. Warszawa: Iskry 1982, 24 s.
63. J. Marti: Wiersze. Wybrała, przeł. i opatrzyła posłowiem Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 127 s.
64. B. Pérez Galdós: Misericordia. [Powieść]. Przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 264 s.
65. F. Garcia Lorca: Od pierwszych pieśni do słów ostatnich. (Wiersze, proza, listy, wypowiedzi). Wybór, przekł. i posłowie Z. Szleyen. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 357 s.
66. F. Garcia Lorca: Kiedy minie pięć lat. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Słupsk, Teatr Dramatyczny 1988.
67. F. Garcia Lorca: Suity i sonety. Wybór i przekł. Z. Szleyen. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1989, 182 s.
68. L.E. Dolano: Strajk. Sztuka w 3 aktach. Przekł. powst. przed 1994.
Egzemplarz teatralny w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , , .

Nadto

Wydania osobne przekładów pieśni z nutami:.

Pieśni hiszpańskie. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Z. Szleyen. Oprac. muzyczne: W. Raczkowski. Warszawa: Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego 1947, 25 s. Wyd. 2 tamże 1952.
F. Garcia Lorca: Piosenka o trzech Mauretankach. [Muzyka:] T. Szeligowski. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, 6 s.
Ludowe pieśni hiszpańskie z teki Federica Garcia Lorki. Red. wyboru i przekł. tekstów pieśni Z. Szleyen. Oprac. muzyczne: W. Raczkowski, A. Bloch. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1957, 14 s.

Prace redakcyjne

1. Karabin i serce. Listy Dąbrowszczaków. Madryt: [Nakład „Dąbrowszczak”] 1937. Wyd. 2 z posłowiem Z. Szleyen. Warszawa: Książka i Wiedza 1956, 40 s.
2. M. Cervantes de Saavedra: Przemyślny hidalgo Don Kichot z Manczy. Powieść. Przeł. E. Boyé. Tekst przejrzane, poprawione i uzupełnione na podstawie skolacjonowania z oryginałem przez zespół redakcyjny w składzie: Z. Szmydtowa, Z. Szleyen, T. Jodełka. T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, XXI, 534 + 603 s.
3. Dąbrowszczak. Organ Polskich Ochotników Republikańskiej Armii Hiszpańskiej. Nr 82. Red. zespół „madrycki” w składzie [zmniejszonym]: S. Ajzner, Z. Szleyen, J. Wyka. Warszawa: Komitet Obchodu 20-lecia Powstania Oddziałów Polskich w Hiszpanii (Dąbrowszczaków) [1957], 23 s.
4. Ochotnicy wolności. Księga wspomnień Dąbrowszczaków. Zebrała, oprac. i opatrzyła słowem wiążącym Z. Szleyen. Warszawa: Wiedza Powszechna 1957, 440 s.
5. R. Alberti: Wiersze wybrane. Red. i wstęp Z. Szleyen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 169 s.
Tu też przekł. Z. Szleyen.
6. Dotykam twoich brzegów. Młoda poezja Kuby. Wybór i oprac.: Z. Szleyen. Warszawa: Iskry 1967, 371 s.
Tu też przekł. Z. Szleyen.
7. Z Hiszpanią w sercu. Poeci hiszpańskiej walki i nadziei. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie Z. Szleyen. Przeł.: M. Baterowicz i in. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 374 s.
Tu też przekł. Z. Szleyen.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. , , , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1975, 1979, 1988.

Wywiady

Rozm. R. Popkiewicz-Tajchert. Kierunki 1987 nr 5.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

K. Sabik: Zofia Szleyen. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta Stołeczna 1994 z 22 XI.

Hiszpańskie lato

A. Mostowicz: Hiszpańskie konfrontacje. Nowe Książki 1961 nr 7.
F. Śmieja. „Kontynenty”, Londyn 1965 nr 76 [dot. też: Wiatraki i Messerschmitty].

Wiatraki i Messerschmitty

A. Mostowicz: Od Krakowa do Madrytu. Nowe Książki 1964 nr 1.
Z. Sielczak. „Życie Partii1964 nr 2.
F. Śmieja. „Kontynenty”, Londyn 1965 nr 76 [dot. też: Hiszpańskie lato].

Mistral w dolinie

A. Mostowicz: Już nie epopeja. Nowe Książki 1965 nr 23.

O pasterzach, Maurach i damach

A. Międzyrzecki: Romance i nowości. Świat 1960 nr 49.
A. Tchórzewski: Romance hiszpańskie. Orka 1961 nr 1.

Ochotnicy wolności

J. Biełous: Na polach Hiszpanii. Nowe Książki 1957 nr 22.
J. Broszkiewicz: O ochotnikach wolności. Życie Partii 1957 nr 7.