BIO

Urodzona 6 marca 1938 w Krakowie w rodzinie kupieckiej; córka Józefa Szlagi i Stefanii z domu Nalepa. Po zdaniu w 1956 matury w Technikum Ekonomicznym studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 1966 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1960 wierszem Widzę zawsze..., opublikowanym w miesięczniku „Głos Młodzieży Wiejskiej” (nr 6). W 1960-61 należała do grupy literackiej Wielopole. Uczestniczyła w studenckim życiu literackim, m.in. w działaniach i publikacjach warszawskiej Orientacji Poetyckiej Hybrydy. Brała udział w konkursach literackich; w 1961 otrzymała I nagrodę w konkursie poetyckim krakowskich juwenaliów, w 1966 II nagrodę w konkursie jednego wiersza o nagrodę Nike Warszawskiej. Wiersze, a od 1968 także przekłady poetyckie z języka rosyjskiego i czeskiego, publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim” (stale w 1961-68), „Życiu Literackim” (1961-85), „Poezji” (1973-75, 1977). W 1967 otrzymała stypendium twórcze im. T. Borowskiego, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1968-91 pracowała w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia; opracowywała cykle pt. Autoportret pisarza, Rodowody poetyckie, Ludzie, epoki, obyczaje, Panorama literacka, W pracowni pisarza oraz w 1979-81 słuchowiska dokumentalne dla redakcji literackiej Programu III. Zajmowała się też twórczością plastyczną. Od 1967 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w 1972-79 członek egzekutywy komitetu dzielnicowego). W 1970 została członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1970-74 była kierownikiem literackim Teatru „Rozmaitości” w Krakowie. Od 1971 należała do Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1989-91 była prezesem zarządu Oddziału Krakowskiego oraz członkiem Zarządu Głównego, a w 1993-2000 wiceprezesem Zarządu Głównego nowego Związku. Publikowała wiersze w „Miesięczniku Literackim” (1983, 1986), „Piśmie Literacko-Artystycznym” (1985, 1987), „Sycynie” (od 1995), „Wiadomościach Kulturalnych” (od 1997), „Poezji Dzisiaj” (od 1999) oraz w „Metaforze” (od 2000). W 1985 otrzymała nagrodę miasta Krakowa. W 2002 zrezygnowała z członkostwa w ZLP. Zmarła 27 lutego 2016 w Krakowie.

Twórczość

1. Korzeniami w ziemię. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 55 s.

2. Dialog. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 40 s. Przedruk zob. poz. .

3. Mielizna. [Groteska]. Powst. 1974. Druk zob. poz. s. 7-47.

Data powstania pod tekstem.

Nagrody

Nagroda IX Łódzkiej Wiosny Artystycznej w 1977.

4. Arena. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1978, 67 s.

Zawartość

Cykle: Obrona Cheronei; Nastroje; Pogoń; Światła cieni.

5. Kanał. [Groteska]. Powst. 1978. Druk zob. poz. s. 48-91.

Data powstania pod tekstem.

6. Galicja i niepodległość – o Krakowskiej Komisji Likwidacyjnej. [Słuchowisko]. [Cz.] 1-3. Polskie Radio 1979.

7. Szach, generale. Dokumentalne widowisko teatralne. Powst. 1979. Polskie Radio 1980. Druk zob. poz. s. 113-150.

Data powstania pod tekstem.

8. Krok w tył. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1980. Druk zob. poz. s. 92-112.

9. Słowo Wilka. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 65 s.

Zawartość

Cykle: Słowo Wilka [przedruk zob. poz. , ]; Schody wiodące w ocean; Tu jesteś najbliżej, – oraz: Nie. (Poemat w sześciu częściach).

10. Ziemia. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 53 s.

Zawartość

Cykle: Słowo Wilka [poz. ]; Ziemia [przedruk zob poz. ]; Stworzenie świata; Morze.

11. Utwory sceniczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 150 s.

Zawartość

Mielizna [poz. ]; Kanał [poz. ]; Krok w tył [poz. ]; Szach, generale [poz. ].

12. W pobliżu. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów Podgórze 1990, 31 s. Przedruk zob. poz. .

13. Spotkanie z manichejczykiem. [Wiersze]. Red.: J. Kajtoch. Kraków: PiT 1994, 62 s.

14. Wybór wierszy. Słowo wstępne: J. Kajtoch. Kraków: PiT 1995, 207 s.

Zawartość

Cykle: Dialog [poz. ]; Ziemia [poz. ]; Słowo Wilka [poz. ]; W pobliżu [poz. ].

15. Północ. [Wiersze]. Oprac.: J. Lubart-Krzysica. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1997, 61 s.

Zawartość

Cykle: Północ; Przypuszczenia; Ktoś stoi obok.

16. Czas zyskany. Wybór liryki miłosnej. Kraków: WiR Partner 2006, 64 s.

17. Niebo po Ikarze. [Wiersze]. Słowo wstępne: M. Grześczak. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury 2006, 110 s.

Prace redakcyjne

1. R. Sidorkiewicz: Jeszcze... [Wiersze]. Wybór wierszy i red. K. Szlaga. Częstochowa: Galeria, Wydawnictwo Mikołaja 1993, 58 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2001, 2007.

Ogólne

Artykuły

J. Kajtoch: Godne trudy. Gazeta Krakowska 1990 nr 23.
E. Biela: Pragnienie nieśmiertelnego światła. Magdalenka Literacka 1996 nr 15/17.
L. Mańczyk: Mniej oświetlona strona Parnasu. Akant 2004 nr 8.

Korzeniami w ziemię

K. Nowicki: Rozminęły się światy. Współczesność 1967 nr 14.
M. Waliński. „Agora1967 nr 18.
R. Sulima. „Poezja1968 nr 6.

Dialog

T. Nyczek: Dialog ze światem i samym sobą. Poezja 1970 nr 9.
T. Olszewski. „Kierunki1970 nr 49.
A. Zagajewski: Artystyczny dylemat. Współczesność 1970 nr 23.
S. Balbus. „Życie Literackie1971 nr 35.

Arena

M. Malessa: Gdzie się spełniam?Nowe Książki1978 nr 23.
K. Pieńkosz: Rozczarowanie. Poezja 1978 nr 11/12.
B. Rogatko: Z areny nie ma odwrotu. Życie Literackie 1978 nr 44.
K. Zygma. „Magazyn Kulturalny1978 nr 4.
P. Rakowski: Z popiołu mózgu. Nowy Wyraz 1980 nr 4.

Słowo Wilka

S. Jurkowski: Dziesięć wcieleń Wilka. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 26.
M. Krassowski: Liryka doznań minoderyjnych „Tu i Teraz 1982 nr 2.
A. Warzecha: Kto nas szczuje?Życie Literackie1982 nr 44.
M. Malessa: Filozoficzna przypowiastka zamiast wiersza. Nowe Książki 1983 nr 2.
A. Patey-Grabowska: Słowo Wilka. Słowo Powszechne 1985 nr 53.
J. Fiutowski: Nie ubliżajmy zwierzętom. Gazeta Krakowska 1987 nr 81.
S. Fryc: Kontynuacje. Życie Literackie 1987 nr 35.
J. Tulik: Prawem wilka. Poezja 1987 nr 9 [dot. też: Ziemia].

Ziemia

J. Drzewucki: Budowanie świata ze słów. Pismo Literacko-Artystyczne 1987 nr 6.
J. Tulik: Prawem wilka. Poezja 1987 nr 9 [dot. też: Słowo Wilka].

Utwory sceniczne

l. Bodnar: Słowo: znak dobra lub zła. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 9.
W. Ślusarski: Podpatrywanie władzy. Życie Literackie 1988 nr 48.
K. Karwat: Groteska, obyczajowość, historia. Tak i Nie 1989 nr 9.

Spotkanie z manichejczykiem

S. Fiut: Poezja traktatem pisana. Magdalenka Literacka 1994 nr 2.
A. Warzecha: Szansa. Dziennik Polski 1995 nr 116.

Wybór wierszy [2000]

A.K. Waśkiewicz: Poezja rzetelna. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 2.
Z. Kresowaty: Ciągle dopełniany cykl. Akant 2001 nr 2.

Północ

L. Żuliński: Bezprizorna. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 34.

Niebo po Ikarze

J. Kajtoch: Erotyki z dawnych lat. Akant 2006 nr 3.
J. Drzewucki. „Magazyn Literacki Książki2007 nr 3.