BIO

Born on 1 February 1931 in Krakow into an assimilated Jewish intelligentsia family; son of the civil servant, trader and reserve officer of the Polish Army Józef Löw, and the Polish philologist Dora, née Hecker. He spent his childhood in Krakow, where he attended the St Adalbert (św. Wojciech) Elementary School from 1937. Following the outbreak of the Second World War, he found himself in Brest on the Bug, under temporary German occupation at the time, and then in Lwów (Lviv), which was under Soviet occupation. He was deported from there to the Aldan region of Siberia in June 1940, where he remained until August 1941. He spent the following years in several locations in Central Asia, including periods in children's homes, while intermittently attending either Polish- or Russian-language schools. He returned to Krakow in June 1946. He attended the King Jan Sobieski Secondary and Grammar School, completing his advanced secondary education in 1948. He joined the Youth Organization of the Society of Workers' Universities (OM TUR) during this time. In 1948, he started studying history at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow and economics at the city's Higher School of Economics. In January 1950, he left for Paris where he continued his degrees in history and economics at the Sorbonne and the École pratique des hautes études (Science Economiques et Sociales), graduating in 1952. In summer 1950, he also took a course in the culture of French civilization for foreigners at the Sorbonne. In 1952, he settled in Israel. He soon completed two and a half years of compulsory military service, remaining a member of the active army reserve until 1985. As a member of the infantry he was involved in several of Israel's military campaigns, including those in 1956, 1967 and 1973. He made his debut in 1953 with a review of Czesław Miłosz's Zniewolony umysł (published in English as The Captive Mind). Löw's review appeared in the Tel Aviv-based newspaper "Nowiny Izraelskie" (published for a time as "Nowiny Poranne"; no. 127). He continued to collaborate with this daily until 1960. From 1954 he worked for many years mainly in financial institutions as a statistician and economist, with the exception of 1957/58 when he was a bibliographer at the Beit Ariela Municipal Library in Tel Aviv. His interests as a writer, researcher and bibliographer focused on Polish-Hebraic literary relations. He also conducted research on Hebrew texts on Poland, publishing bibliographic overviews on the subject, including an article in "Przegląd Orientalistyczny" in 1959 and a series of contributions to "Twórczość" in 1963-65 and 1967. He also examined the influence of some Polish writers on Hebrew literature and the representation of Jews in Polish literature, as well as documenting Polish-language literary life in Israel. From 1958 to 1981, he was a correspondent for the Poznan-based Department of Current Bibliography of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), submitting information on Hebrew texts on Poland. He also cooperated with several other libraries in Poland (the National Library, the Jagiellonian Library and the IBL Library), as well as the Adam Mickiewicz Museum of Literature, supplying them with archival Hebrew texts on Poland and with Polish-language books published in Israel. From 1960, he took a series of trips, some lasting several months, around Western European countries and the USA. Between 1981 and 1985, he took supplementary courses at a university in Tel Aviv on the history of ideology, the history of Russia, and general historiography. In 1986, he took his first trip in decades to Poland. It was the first of what would become regular visits to the country as part of his activities as a scholar and writer. In 1986, he co-founded the Association of Authors Writing in Polish in Israel (which was affiliated to the Federation of Writers' Associations in Israel). From 1987 to 1998, and again from 1990, he was its chair. In 1993, he was appointed editor of the Association's yearbook "Kontury", which had been published in Tel Aviv since 1988. He used the pseudonym Leon R. Sawin for some of his own texts. He established a publication series focusing on Israeli Polish writers under the auspices of "Kontury". The series published works in Hebrew and Polish, as well as in bilingual editions. His articles and archival materials on Polish-Hebrew literary relations appeared in many periodicals and journals, including the London-based "Wiadomości" (1969-70, 1972, and 1976-77; here he used the name Leon R. Sawin), "Zeszyty Literackie" (1992-95), "Dekada Literacka" (intermittently between 1994 and 2005), "Akcent" (1997, 2001, and 2005-06), "Archiwum Emigracji" (1999-2003 and 2006-07), "Teksty Drugie" (2000-03 and 2012), "Miasteczko Poznań" (2013-17) and "Kwartalnik Artystyczny" (2016). In 1987, he joined the Israeli PEN Club, while in 1997 he became a member of the Israeli Association of Slavic and East European Studies. In 1998, he joined the advisory board of the journal "Archiwum Emigracji". In 2007, he was appointed as an international member of the Philological Section of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Krakow. He has received numerous Israeli honours for his role in military campaigns, while in 1999 he received the Officer's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland. In 1956, he married Nina Finzi, a chemist of Bulgarian origin. They have two children, a son Gabriel Meir (1961) and a daughter Michal (1968). He lives in Tel Aviv.

Twórczość

1. Hebrajska obecność Juliana Tuwima. Szkice bibliograficzne. Tel Awiw: Hasefer 1993, 47 s. Wyd. 2 rozszerzone i poprawione Łódź: Oficyna Bibliofilów 1996, 74 s.

Zawartość

Przekłady na język hebrajski; „My, Żydzi Polscy” w hebrajskiej opinii literackiej; W kręgu hebrajskim; Jerozolimski przyjaciel [dot. L. Jaffego]; Leib Jaffe: Dzienniki [fragment dot. J. Tuwima]; Teksty pamięci. − W wyd. 2 nadto: Przedmowa do wydania pierwszego; Przedmowa do wydania drugiego; Listy Stefanii i Juliana Tuwimów do Leiba Jeffego; Aneksy [listy J. Tuwima do E. Zakowicza i D. Szymonowicza].

2. Pod znakiem starych foliantów. Cztery szkice o sprawach żydowskich i książkowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1993, 82 s.

Zawartość

Z. Libera: Słowo wstępne. − O żydowskich antykwariuszach księgarskich w Krakowie; O (żydowskiej) miłości do (hebrajskich) ksiąg; Zdarzenia wśród książek; Zdarzenia wśród ludzi; Końcówki. Rzecz o polskich księgarzach i księgarniach w Tel Awiwie.

3. Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich. [Szkice literackie]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1995, 138 s.

Zawartość

Wstęp. – Hebrajskie dzieje Sienkiewicza; Wyspiański w piśmiennictwie hebrajskim; Utwory Tuwima w przekładach hebrajskich; Adolfa Rudnickiego hebrajska (nie)obecność; Izraelskie ślady Artura Sandauera; Stanisława Wygodzkiego znaki izraelskiej obecności; Tematy Meira Bosaka; „Między Syonem a Golgotą” [dot. K. Dresdnera]; Czytanie [M.] Borwicza; Zapomniany historyk wileński [dot. P. Kona]; Stulecie [Jakuba] Szackiego.

4. Rozpoznania. Szkice literackie. Kraków: Księgarnia Akademicka 1998, 129 s.

Zawartość

Ażeby nie był zapomniany [dot. P. Gliksona]; Wilhelm Fallek; Porzucenie gry [dot. Sz. Wolfa]; Filolog jako artysta [dot. S. Dykmana]; Tematy Aleksandra Zygi; „Pan Tadeusz” po hebrajsku. Dzieje przekładu, wydania i recepcji krytycznej; Prus w domenie hebrajskiej. Rekonesans; Żeromski w literaturze hebrajskiej; Z dziejów Bolesława Leśmiana w Izraelu; Rozpoznanie. O izraelskiej prasie w języku polskim.

5. Literackie podsumowania. Polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie. Red. tomu, oprac. tekstu: M. Siedlecki i J. Ławski. Posłowie: B. Olech. Białystok: Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 2014, s. 256. Przełomy, Pogranicza, t. 9.

Zawartość

Cz. I: Mickiewicz w kręgu hebrajskim; Julian Klaczko w literaturze i opinii hebrajskiej; „Trylogia” [H. Sienkiewicza] w oczach krytyki hebrajskiej; „Chłopi” [W.S. Reymonta] w literaturze hebrajskiej; Brzozowski wśród lektur syjonistycznych; Syjonistyczna recepcja Żeromskiego; Aleksandra Zygi studium o problemie żydowskim w twórczości J.I. Kraszewskiego. – Cz. II: Rzecz o Berku Neumanie, drukarzu wileńskim; Rzecz o Józefie Chazanowiczu – lekarzu białostockim; Ukochała obydwa narody. Dora Kacnelson 1921-2003-2013. – Cz. III: „Kontury”. Pismo – autorzy – tematy – recepcja; Andrzej Sycz; Ażeby nie był zapomniany [dot. P. Gliksona]; O Yoramie Bronowskim; Pani Łucja [[Pieczewska-Gliksman]; Józefa Baua znaki obecności; Różne oblicza samotności [dot. F. Istnera]; Poprzez trwającą po nich ciszę [dot. N. Grossa]; Późne pożegnanie [dot. Z. Frankla]; Poetka wydarta niepamięci [dot. A. Wolfstein]; Z maską na twarzy [dot. M. Lewińskiej]; Ze wspomnień telawiwskich: ludzie wśród książek [dot. J. Foka i M. Morgensterna].

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Druki polskie w Izraelu. Bibliografia 1948-1990. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce1991 nr 3 s. 71-81.
Anhelli” a „Zwój ognisty” Bialika; Słowacki w przekładach hebrajskich. W: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła jego twórczości. Warszawa 1999 s. 199-210; 211-216.
Mickiewicz w świecie hebrajskim. „Blok-Notes Muzeum Litterackiego im. Adama Mickiewicza1999 nr 12/13 s. 271-277.
Literatura polska w przekładach hebrajskich. „Twórczość2000 nr 4 s. 125-131, przedruk w „Archiwum Emigracji” 2000 z. 3 s. 93-101.
Uwagi do przyszłej historii literatury (polskiej) o Zagładzie. W: Literatura polska wobec Zagłady. Warszawa 2000 s. 71-87.
Polskojęzyczne życie literackie w Izraelu. Wstępne rozpoznanie. W: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Toruń 2001 s. 81-91.
Hebrajska recepcja twórczości Słowackiego. „Szczecińskie Prace Polonistyczne2003 nr 14 s. 51-64, przedruk pt. Słowacki w piśmiennictwie hebrajskim . W: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim. Warszawa 2005 s. 157-172.
Brzozowski w świecie hebrajskim. „Lithuania2005 nr 1 s. 68-79, przekł. angielski: Brzozowski in the Hebrew World, tamże s. 196-206.
Pan Tadeusz” [A. Mickiewicza] po hebrajsku. W: Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Kraków 2006 s. 381-395.
Biblioteka Jerozolimy. „Miasteczko Poznań2013 nr 3-4 s. 112-121.
Dow Sadan – historyk literatury Żydów. W: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 4. Uczeni żydowscy. Białystok 2016 s. 235-247.
Łucja Gliksman, albo świadek naszych tęsknot. „Miasteczko Poznań2017 nr 2 s. 40-47, przedruk w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Wybitne postaci kobiece. Białystok-Warszawa 2021 s. 93-100.

Prace redakcyjne

1. Wygodzki. Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim. Oprac.: R. Löw. Praca zbiorowa pod red. K. Bernard. Tel Awiw: [b.w.] 1992, 124 s.
2. Z izraelskich „Konturów. [Przedmowa: L. Skompska]. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1998, 127 s.
Informacja o udziale redaktorskim od R. Löwa.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2008.

Autor o sobie

Gospodarz polskiej literatury. Ryszard Löw opowiada o życiu literackim (i nie tylko) w Izraelu. „Gazeta Poznańska1995 nr 77.

Wywiady

Literatura polska w języku hebrajskim. Rozm. N. Gross. „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw 1975 nr 74.
Mieć jakąś zadrę w sercu. Z Ryszardem Löwem, przewodniczącym Związku Autorów Piszących po Polsku w Izraelu rozm. A. Zechenter. „Czas Krakowski1991 nr 35.
Najciekawsze jest pogranicze. Rozm. z Ryszardem Löwem, bibliografem i historykiem literatury z Izraela. Rozm. P. Szewc. „Życie Warszawy1991 nr 240.
Nasza obecność w kulturze kraju. Rozm. A. Ćwiakowska. „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw 1991 nr z 15 III.
Sąsiedzi z tej samej ulicy. Rozm. z Ryszardem Löwem izraelskim krytykiem literackim. Rozm. A. Kozioł. „Koniec Wieku1992 nr 4.
Najbardziej jestem związany z Krakowem. Rozm. T.J. Żółciński. „Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort1994 nr 17.
Z polską w sercu. Rozm. S.J. Żurek. „Tygiel Kultury2000 nr 7/9.

Słowniki i bibliografie

K. Famulska-Ciesielska, S.J. Żurek: Löw Ryszard. [Hasło w tychże:] Literatura polska w Izraelu. Leksykon. Kraków, Budapeszt 2012.

Ogólne

Artykuły

A. ZYGA: Krakowianin w Tel Awiwie. „Kraków1988 nr 3.
A. KOZIOŁ: Wyspa Kraków. „Dziennik Polski”, Kraków 1998 nr 297.
R. WASITA: Polsko-izraelski eseista i bibliograf. „Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort1998 nr 14.
Z.A. JUDYCKI, B. KLIMASZEWSKI: Ryszard Löw. W: Krakowianie w świecie. T. 1. Toruń 2000.
A. KOZIOŁ: Ryszard Löw ostatni krakowianin w rodzinie. W: Krakowianie. Kraków 2002.
Ł.T. SROKA: Ryszard Löw jakiego (nie) znamy. „Teksty Drugie2019 nr 4.

Hebrajska obecność Juliana Tuwima

N. GROSS: Izraelska Tuwimiada. „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw 1993 nr z 7 V.
N. GROSS: O Tuwimie inaczej. „Życie Codzienne1993 nr 106.
M. NIEMIEC: Polska poezja w Izraelu – o szkicach Ryszarda Löw. „Zeszyty Literackie1994 nr 3.
A. ZYGA. „Ruch Literacki1995 nr 1.
Z. PAKUŁA: Spowiedź Tuwima. „Gazeta Poznańska1997 nr 43.
H. WEBER: Pamiętajmy!Wiadomości Kulturalne1997 nr 16.
M. ADAMCZYK-GRABOWSKA: Trudna obecność. „Teksty Drugie1999 nr 5.

Pod znakiem starych foliantów

N. GROSS: Jeszcze książka nie zginęła. „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw 1994 nr z 17 V.
M. HEYDEL: Takich sklepów jest kilka w Krakowie. „Dekada Literacka1994 nr 5.
J. LEOCIAK: O związkach serdecznych ludzi i książek. „Nowe Książki1994 nr 9.
R. WASITA. „Więź1994 nr 4.
E. PROKOP-JANIEC. „Pamiętnik Literacki1997 z. 1 [dot. też: Znaki obecności].

Znaki obecności

N. GROSS: Nieobecna obecność. „Nowiny-Kurier”, Tel Awiw 1995 nr z 31 III.
Z. PAKUŁA: Zagroda polskości. „Gazeta Poznańska1995 nr 116.
W. PIOTROWSKI: Zignorowane przez krytykę. „Głos Pomorza1995 nr 83.
P. SZEWC: Przyczynki i epizody. „Rzeczpospolita1995 nr 48.
R. WASITA. „Więź1995 nr 8.
T.J. ŻÓŁCIŃSKI: Wpisani w trzy literatury. „Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort1995 nr 4.
A. ZYGA. „Ruch Literacki1996 z. 4.
E. PROKOP-JANIEC. „Pamiętnik Literacki1997 z. 1 [dot. też: Pod znakiem starych foliantów].

Rozpoznania

J. LEOCIAK: Epitafium. „Nowe Książki1999 nr 4.
J. WRÓBEL: Milknący dialog. „Dekada Literacka1999 nr 3.
K. WIĘCŁOWSKA: Löw o literackich związkach polsko-żydowskich. „Akcent2000 nr 4.

Literackie podsumowania

Z. PAKUŁA: Izrael.pl. „Miasteczko Poznań2014 nr 3/4.
B. TARNOWSKA: Literatura i pamięć. Literackie podsumowania Ryszarda Löwa. „Archiwum Emigracji2014 z. 1/2.
U. GLENSK: Wspólnota pamięci. „Odra2015 nr 6.
S. GRUDZIŃSKA: Waga pamięci. „Bibliotekarz Podlaski2015 nr 1.
Ł.T.SROKA. „Scripta Judaica Cracoviensia2016 vol. 14.