BIO

Urodzony 13 marca 1909 w Warszawie; syn Jakuba Szenwalda, handlowca, i Eugenii z Maliniczków. Uczęszczał do I Gimnazjum Męskiego Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich w Warszawie. W 1924, wraz z kolegą szkolnym Romanem Kołonieckim, założył grupę literacką My i wydawał organ grupy – szkolne pisemko „Pochodnia”; debiutował na łamach grudniowego numeru tego periodyku wierszem pt. Widzenie Pytagory, a następnie do 1926 drukował tu wiersze, artykuły i przekłady, głównie z języka angielskiego (przedruki wybranych juweniliów w: Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie. Warszawa 1963). Utwory oryginalne i tłumaczenia publikował także w innych szkolnych pisemkach: „Brzoskwini”, „Samopomocy” i jednodniówce „Camera obscura”. Interesował się muzyką, grał na fortepianie, a w ostatniej klasie gimnazjum podjął indywidualną naukę języka greckiego. W 1925 ogłosił w „Skamandrze” (nr 40) wiersz pt. Przybierający księżyc; z pismem tym współpracował do 1926. Po zdaniu matury rozpoczął w 1926 studia z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim (nieukończone). W tym też czasie został członkiem grupy literackiej Kwadryga i współpracownikiem wydawanego przez nią pod tą samą nazwą pisma (1928-30). Należał też do uniwersyteckiego Koła Polonistów i do Organizacji Młodzieży Socjalistycznej (OMS) „Życie”. Utrzymywał się głównie z prac przekładowych z języka angielskiego, a potem rosyjskiego (m.in. pod pseudonimem redakcyjnym wydawnictwa Rój: Dr. J.P. Zajączkowski, używanym też przez innych autorów); przez krótki czas pracował także jako korektor i adiustator w tym wydawnictwie. W 1930 otrzymał stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na tłumaczenie poezji Roberta Browninga. W tymże roku wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (KZMP; od 1931 był sekretarzem organizacji dzielnicowej Związku), a w 1932 do Komunistycznej Partii Polski. Uczestniczył w spotkaniach członków Akademickiego Klubu Literacko-Artystycznego działającego przy OMS „Życie”, a potem współdziałał także, głównie jako autor piosenek i wierszy satyrycznych, z nielegalnym zespołem estradowym Czerwona Latarnia, utworzonym z koła dramatycznego tego klubu (1932-38). Około 1933 ożenił się z Rozą Zaks, pielęgniarką (rozwiedzeni około 1937). Od 1934 współpracował, głównie jako poeta i tłumacz, z prasą lewicową; wchodził w skład zespołów redakcyjnych pism „Na przełaj” (1934; tu też utwory pod pseudonimami: Adam Greczan, Myx, Marian Wohl) i „Lewar” (1935-36), był współredaktorem „Dziennika Popularnego” (1936-37) i „Nowej Kwadrygi” (1937). Równocześnie od 1936 był pracownikiem Centralnej Redakcji KPP (do rozwiązania partii w 1938); w tymże roku odbył podróż do Belgii jako delegat na zjazd KZMP. Podczas likwidacji w 1937Dziennika Popularnego”, jako jeden z kierowników literackich zdelegalizowanej gazety, został aresztowany i przez kilka miesięcy oczekiwał na proces w więzieniu przy ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie (sprawę umorzono); w następnych latach pozostawał pod stałym nadzorem policji i w 1938-39 jeszcze dwukrotnie był aresztowany. Około 1937 ożenił się ze Stefanią Aliną Liwicką, pianistką. Utrzymywał się nadal głównie z przekładów dla wydawnictwa Rój. Kontynuował twórczość literacką, pisał m.in. utwory dla teatru Polskiego Radia oraz dramaty poetyckie (m.in. zaginione: Ptaki i gady oraz Gęsi kapitolińskie). Po wybuchu II wojny światowej przebywał na terenach zajętych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, najpierw w Kowlu, a od grudnia 1939 we Lwowie. Złożył podanie o przyjęcie do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). W 1940 został członkiem Związku Pisarzy Radzieckich Ukrainy. Był redaktorem audycji dla młodzieży polskiej w Obwodowym Radiokomitecie Lwowskim; współpracował też z Radiem Lwów jako autor słuchowisk. Wiersze i tłumaczenia poezji rosyjskiej publikował w tym czasie m.in. w „Czerwonym Sztandarze” (1940, 1942) i w „Nowych Widnokręgach” (1941). W 1941 zgłosił się ochotniczo do służby w Armii Czerwonej i walczył w formacji reflektorów przeciwlotniczych; brał udział m.in. w bitwie pod Charkowem, gdzie został ranny. W 1942 został skierowany do pracy przymusowej w okolicy Nowosybirska; był tam drwalem, a potem także pianistą w objazdowym kinie. Wiosną 1943 wstąpił ochotniczo do I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i służył kolejno w żandarmerii, kompanii rusznic, a potem w batalionie sanitarnym. Od sierpnia 1943 do wiosny 1944 prowadził Kronikę I Dywizji. Brał udział w walkach frontowych; za zasługi w bitwie pod Lenino (gdzie walczył w stopniu podporucznika) otrzymał w 1943 Krzyż Walecznych i radziecki Order Czerwonej Gwiazdy. Kontynuował współpracę z pismem „Nowe Widnokręgi” (1943-44) i gazetą „Żołnierz Wolności” (1943-44; tu m.in. cykl gawęd Kapral Gorzała ma głos), drukował też wiersze, m.in. we frontowej gazecie „Zwyciężymy” (1944). W 1944, awansowany do stopnia kapitana, wykładał w Szkole Oficerów Polityczno-Wychowawczych. Zginął 22 sierpnia 1944 w wypadku samochodowym niedaleko Kurowa w Lubelskiem; pochowany w Warszawie.

Twórczość

1. Scena przy strumieniu. Poemat. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1936, 93 s. Przedruk poz. .

Zawiera też L. Szenwalda: Komentarz, s. 89-93.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Ostromęcki. Polskie Radio 1972.

2. Krzysztof Kolumb na Morzu Sargassowym. [Poemat dramatyczny]. Powst. ok. 1937.

Rękopis zaginął w czasie powstania warszawskiego [informacja: J. Tarczałowicz: Lucjan Szenwald. Warszawa 1977].

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: I Byrska. Polskie Radio 1938.

3. Rower. (Na tle prawdziwego zdarzenia). [Poemat]. Nowa Kwadryga 1937 z. 1 s. 25-33. Przedruk w poz. .

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: J. Kierst. Telewizja Polska 1958.

4. Jarosław Dąbrowski. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1940.

Tekst nie zachował się.

5. Z ziemi gościnnej do Polski. [Wiersze]. Moskwa: Związek Patriotów Polskich w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 1944, 37 s. Przedruk zob. poz. .

6. Utwory poetyckie. Słowo wstępne: S.R. Dobrowolski, S. Pollak, W. Bieńkowski. Przejrzał: S. Pollak. Łódź: Książka 1946, 247 s. Wyd. 2 poszerzone ze wstępem S. Wygodzkiego Warszawa: Książka i Wiedza 1950.

Zawartość

M.in.: Scena przy strumieniu [poz. ]; Z ziemi gościnnej do Polski [poz. ]; Wiersze ostatnie; Z przekładów [R. Browninga, W. Majakowskiego i P. Shelley’a), – W wyd. 2 dodano dalsze przekłady poezji W. Majakowskiego.

7. W boju. Wiersze. [B.m.:] Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP [Wojska Polskiego] 1946, 35 s.

Wybór wierszy z lat 1941, 1943-1944.

8. Wiersze żołnierskie. Wstęp: S.R. Dobrowolski. [Warszawa:] Ministerstwo Obrony Narodowej 1953, 93 s.

Zawartość

Oprócz wierszy zawiera gawędy: Kapral Gorzała ma głos; Feluś Słonko ma głos; Kapral Gorzała ma głos.

9. Pisma wybrane. Przedmowa: W. Wasilewska. Warszawa: Czytelnik 1955, 324 s.

Zawartość

Wiersze (m.in. inedita), prozę i publicystykę L. Szenwalda oraz przekłady wierszy R. Browninga, P. Shelley’a, W. Majakowskiego i W. Shakespeare’a.

10. Wiersze liryczne. Wybór i układ: B. Ostromęcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 167 s.

11. Wiersze wybrane. Przedmowa: S. Pollak. Warszawa: Czytelnik 1964, 183 s.

12. Młodość niezwyciężona. Wybór poezji. Wyboru dokonał B. Ostromęcki. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 86 s.

13. [Wybór wierszy]. Warszawa: Czytelnik 1970, 140 s.

14. [Wybór wierszy]. Wybór i wstęp: S. Atlas. Warszawa 1974, 48 s.

15. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył S.R. Dobrowolski. [Nota biograficzna:] J. Bandrowska-Wróblewska. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 120 s.

16. ...Wojny drogą zwycięstwa. [Wybór wierszy]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej [1983], 29 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

rosyjski

Plečom k pleču. Izbrannoe perevody s polskogo. Moskva 1949.

Przekłady

1. E. Wallace: Straszliwy hotel. [Powieść]. Gazeta Poranna 1928 nr 206-269. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1929, 279 s. Wyd. nast.: tamże 1937; wyd. poprawione Szczecin: Glob 1992, 170 s.
2. E. Wallace: Zagadkowa hrabina. Warszawa: Rój 1930 [antydatowane 1929], 223 s. Wyd. 2 tamże 1937.
3. Sen nocy letniej. [Film amerykański według sztuki W. Shakespeare’a]. Reżyseria: W. Dieterle i M. Reinhardt. Ekranizacja 1935. Oprac. tekstu polskiego L. Szenwald. Emisja w Polsce [ok. 1938].
4. J. Chancellor: Złote kajdany. [Powieść]. Warszawa: Minerwa [1936], 364 s.
5. A. Döblin: Podróż do krainy wiecznego życia. [Powieść]. Przedmowa: J. Wittlin. Warszawa: Rój 1939 [antydatowane 1938], 409 s.
6. K. Roberts: Arundel. (Kronika prowincji Maine). [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Rój [1939], 345 + 385 s. Wyd. nast. T. 1-2. Katowice: Śląsk 1991.
T. 1. Warownia Arundel; T. 2. Pochód straceńców.
7. W. Shakespeare: Burza. Komedia w 5 aktach. Przekł. powst. ok. 1939.
Przekład nie zachował się [informacja rodziny]; prawdopodobnie był początkiem realizacji zamówionego przez wydawnictwo Rój tłumaczenia „Dzieł wszystkich” W. Shakespeare’a [informacja: E. Wodnarowa: Lucjan. W: Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie. Warszawa 1963].

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (T. Bujnicki).

Ogólne

Książki

S. Biskupski: Spotkania z kapitanem Szenwaldem. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 81 s. [zbeletryzowane wspomnienia].
Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie. Red. G. Pauszer-Klonowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 385 s. [zawartość: G. Pauszer-Klonowska: Zamiast wstępu. – R. Kołoniecki: Młodość i przyjaźń 1922-1928 [tu także teksty młodzieńczych utworów L. Szenwalda]; A. Słonimski: Lucjan Szenwald; S.R. Dobrowolski: Lucek; S. Flukowski: Marzenie, entuzjazm, kameny; M. Bibrowski: Poeta i rewolucja; W. Słobodnik: W cieniu poezji i muzyki; S.M. Saliński: Okruchy lustra; A. Maliszewski: Lucek; S. Pollak: W terminie u wielkoludów; J. Wyka: Wzdłuż i obok „Sceny przy strumieniu”; A. Olcha: Po latach; T. Byrski: Narodziny i śmierć poematu; E. Wodnarowa: Lucjan; J. Sigalin: Jeżeli Fatum pozwoli do nadwiślańskiej wrócić Itaki; A. Rafałowski: Na szosie pod Kurowem].
J. Tarczałowicz: Lucjan Szenwald. Życie i twórczość. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 275 s.

Artykuły

A. Wolica: Wspomnienia, których jeszcze nie ma. Tygodnik Ilustrowany 1932 nr 12.
W. Słobodnik: Lucjan Szenwald. (Próba wizerunku). Nowe Widnokręgi”, Moskwa 1944 nr 22.
H. Boguszewska: Wspomnienie o Lucjanie Szenwaldzie. Nowa Epoka 1945 nr 15.
S.R. Dobrowolski: Droga poety. Odrodzenie 1946 nr 33.
S. Pollak: Lucjan Szenwald. Kuźnica 1946 nr 34.
S. Flukowski: Kwadryga”, Lucjan Szenwald i jego poezja. Twórczość 1947 nr 11.
V.A. Chorev: Tvorčestvo Lucjana Šenvalda v 20-30 gody. W: Literatura slavjanskich narodov. [T.] 4. Moskva 1959.
M. Bibrowski: Nieznane wiersze Lucjana Szenwalda. Polityka 1960 nr 40 [dot. utworów publikowanych w piśmie „Na Przełaj” w 1934].
S.R. Dobrowolski: Nowa Kwadryga. W: Księga wspomnień 1919-1939. Warszawa 1960 [dot. m.in. L. Szenwalda].
T. Bujnicki: Od katastrofizmu do poezji proletariackiej. (Ewolucja twórcza Lucjana Szenwalda 1925-1937). Ruch Literacki 1963 nr 3.
J.M. Rymkiewicz: Ogród Persefony. Pamiętnik Literacki 1965 z. 4 [dot. poematu: Kuchnia mojej matki].
T. Bujnicki: Między ideologią a poetyką. Miesięcznik Literacki 1968 nr 5, przedruk w: Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku. Warszawa 1969 [m.in. o L. Szenwaldzie].
D. Chróścielewska-Kuźniak: Poetycka polemika Lucjana Szenwalda z Władysławem Broniewskim. „Prace Polonistyczne” Seria 30: 1974.
Czy tylko poeta żołnierz? Wywiad z A. Szenwaldową. Rozm. J. Skarżyński. Za Wolność i Lud 1974 nr 34.
J. Kropiwnicki: Lucjan Szenwald – poeta znany? (W 30 rocznicę śmierci). Życie Literackie 1974 nr 41, polemika [J. Łobodowski] Szperacz: O Lucjanie Szenwaldzie. „Tydzień Polski”, Londyn 1974 nr 45.
A. Zieniewicz: Granat z nasieniem wolności. (O Lucjanie Szenwaldzie). Poezja 1975 nr 5.
T. Bujnicki: Przemiany w poezji Lucjana Szenwalda; Trzy poetyki rewolucyjne (Bruno Jasieński; Władysław Broniewski; Lucjan Szenwald). W tegoż: O poezji rewolucyjnej. Katowice 1978.
P. Dybel: Lucjan Szenwald – rewolucjonista w zaklętym kręgu tradycji. Nowy Wyraz 1979 nr 7.
J. Tarczałowicz: W kręgu poetyki zbiorowej „Kwadrygi. (Na przykładzie poezji Lucjana Szenwalda). Poezja 1979 nr 11/12.
T. Budrewicz: Podwójna istota” Lucjana Szenwalda. Poezja 1980 nr 2.
T. Bujnicki: Stare dzbany i młode wino – Lucjan Szenwald. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 2. Warszawa 1982.
E. Syzdek: Z „Kroniki I DP [Dywizji Piechoty]” Lucjana Szenwalda [cz. 1]; Narodziny armii. Z „Kroniki” Szenwalda [cz.] (2). Tu i Teraz 1982 nr 22, 25, polemika tamże: O. Terlecki: Prośba o komentarz, nr 40, W. Sokorski: O Lucjanie Szenwaldzie – do red. Olgierda Terleckiego, nr 45/46.
M.O. Glovačev: Tvorčestvo Lucjana Šenvalda v 40-te gody. Sovetskoe Slavjanovedenie”, Moskwa 1983 nr 6.
J. Marx: Poezja nie jest kwestią moralności” – o poezji Lucjana Szenwalda, pieśniarza Pierwszej Dywizji. W tegoż: Grupa poetycka „Kwadryga. Warszawa 1983.
D. Chróścielewska-Kuźniakowa: Szenwald contra Szenwald. Osnowa 1984 nr 5/6.
G. Macenko: Lucjan Szenwald na ziemi radzieckiej. (80-lecie urodzin). Literatura Radziecka”, Moskwa 1989 nr 4.
P. Dybel: Lucjan Szenwald. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.
J. Łukasiewicz: Ballada spod Lenino. Odra 2003 nr 5.
Cz. Miłosz: Straszny Kapitan. Tygodnik Powszechny 2004 nr 10 [dot. głównie piosenki pt. Kapitan Papawaj].
M. Piotrowiak: Ekscentryzm programowy. Historyczno-literackie konteksty „Kuchni mojej matki” Lucjana Szenwalda. W: Literatura polska. Studia i szkice. T. 1. Katowice 2004.

Scena przy strumieniu

S. Napierski. „Droga1937 nr 4.
K.W. Zawodziński: Czyżby odrodzenie poezji epickiej?Wiadomości Literackie1937 nr 26, przedruk w tegoż: Z pism. Wśród poetów. Kraków 1964.

Krzysztof Kolumb na Morzu Sargassowym

T. Byrski: Tragiczne dzieje Szenwaldowego „Kolumba. Odrodzenie 1949 nr 47, przedruk zmieniony w: Wspomnienia o Lucjanie Szenwaldzie. Warszawa 1963.

Z ziemi gościnnej do Polski

H. Michalski: Nad wierszami Szenwalda. Kultura 1964 nr 35.
D. Chróścielewska: Wiersze żołnierskie. Odgłosy 1977 nr 45.

Utwory poetyckie

H. Kamieniecka: Poeta płonącej młodości. Tygodnik Warszawski 1946 nr 48.
H. Markiewicz: Droga przerwana. Odrodzenie 1946 nr 49.
M.A. Wasilewski: Oto poeta. Dziś i Jutro 1946.
A. Sowiński: Poezja Lucjana Szenwalda. Kuźnica 1948 nr 3.

Wiersze liryczne

S.R. Dobrowolski: Przed czasem uposągowany. Nowe Książki 1965 nr 6 [dot. też: Wiersze wybrane].
J. Rogoziński: Prekursor. Współczesność 1965 nr 2.

Wiersze wybrane

S.R. Dobrowolski: Przed czasem uposągowany. Nowe Książki 1965 nr 6 [dot. też: Wiersze liryczne].

J. Prevért: Poezje wybrane

M. Piechal: Ostatni „Kwadrygiści. Nowe Książki 1978 nr 14.