BIO

Urodzony 14 marca 1932 w Puławach; syn Michała Szczygła, zecera, i Marii z Kowalczyków. W czasie II wojny światowej mieszkał nadal w Puławach. W 1941 zmarł jego ojciec, a w 1944 matka. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako łącznik między oddziałami Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. W 1945 podczas rozbrajania pocisku stracił wzrok. Po zakończeniu wojny uczył się w 1946-50 w zakładzie dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. Następnie kontynuował naukę w liceum w Bernerowie i w szkole działającej przy sanatorium przeciwgruźliczym w Otwocku, gdzie przebywał na leczeniu. Po zdaniu matury w 1953, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1957 uzyskał magisterium. W 1953 ożenił się z Lucyną Marią Kowalewską. W tymże roku został członkiem Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP). Debiutował w 1954 opowiadaniem pt. Karta z dziennika, opublikowanym w dodatku literackim „Sztandaru Młodych” pt. „Przedpole” (nr 6). Od 1957 był redaktorem naczelnym miesięcznika dla niewidomych „Nasz Świat” (tu m.in. w 1969-75 stały felieton pt. Od kuchni). W 1958 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1961 należał do ZLP. W 1964 objął również funkcję redaktora naczelnego „Niewidomego Spółdzielcy” (tu m.in. stały cykl pt. Felieton aktualny). W 1971 oraz w 1981 otrzymał nagrodę Orlego Pióra, przyznawaną przez dwutygodnik „Płomyk”. W 1976 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1970) oraz Złotą Odznaką Janka Krasickiego (1970). Zmarł 21 sierpnia 1983 w Warszawie.
W 1986 została ustanowiona przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych doroczna nagroda im. J. Szczygła za utwór literacki lub publicystyczny poświęcony problematyce niewidomych.

Twórczość

1. Tarnina. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 309 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1969, wyd. 4 1971, wyd. 5 1973, wyd. 6 1979, wyd. 7 1989.

Przekłady

bułgarski

Tr„nakt. [Przeł.] A. Božkova. Sofija 1982.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: B. Papis. Polskie Radio 1970.

Wyd. łącznie z poz. pt. Tarnina; Ziemia bez słońca. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 399 s.

2. Drogi rezygnacji. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1962, 248 s.

3. Milczenie. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 254 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1977. Por. poz. .

Przekłady

węgierski

Hallgatás. [Przeł.] B. Murányi. Budapest 1964.

4. Milczenie. Scenariusz filmowy. [Współautor:] K. Kutz. Ekranizacja 1963. Por. poz. .

5. Dopalające się drzewa. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 379 s.

6. Sen o brzozowych bucikach. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 160 s. Wyd. 2 tamże 1971. Por. poz. .

7. Ziemia bez słońca. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 263 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1976, wyd. 4 1983. Wyd. łącznie z Tarnina zob. poz. .

8. Szare rękawiczki. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 167 s.

9. Powódź. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 246 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1973; wyd. 3 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1978.

10. Nigdy cię nie opuszczę. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 206 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1980, wyd. 4 1983.

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka w 1973, wyróżnienie przez Międzynarodowe Kuratorium Książki Dziecięcej (IMBY) wpisaniem na Listę Honorową H.Ch. Andersena.

11. Sen o brzozowych bucikach. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Brzozowski. Powst. ok. 1972. Por. poz. .

Maszynopis w zbiorach Filmoteki Polskiej w Warszawie.

12. Gdzie jest twoje miejsce. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1974, 41 s.

13. Ścieżka. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1975, 44 s.

14. Jak trudno kochać. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 186 s.

15. Po kocich łbach. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 242 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1978, wyd. 3 1985.

16. Nie jesteś inny. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 291 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1986, wyd. 3 2000.

Nagrody

Nagroda w konkursie Nasza Księgarnia na powieść w 1977.

17. Zejść z traktu. [Powieść]. Powst. 1979. Wyd. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1989, 277 s.

18. Poczekaj, błyśnie! Poczekaj, otworzy się! [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1983, 207 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1979.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).
• „Rocznik Literacki 1983” (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

J. Niemczuk: Rodzaje problemów. Nowe Książki 1970 nr 15.
M. Dąbrowski: Zrozumieć i opisać. (O prozie Jerzego Szczygła). Współczesność 1971 nr 1.
J.Z. Białek: Formuła realizmu w prozie Jerzego Szczygła. W: Dziecko w literaturze współczesnej. Kielce 1981.
K. Napiórkowska: Wychodzenie z ciemności, czyli o twórczości dla młodzieży Jerzego Szczygła. Studia o Sztuce dla Dziecka 1994 [z.] 8.

Tarnina

A. Chruszczyński: Obiecujący precedens. Współczesność 1961 nr 3.
Z. Irzyk: Na przykład „Tarnina. Kierunki 1961 nr 8.
J.Z. Słojewski: Debiut zbyt pokorny. Nowa Kultura 1961 nr 9, polemika J. Szczygieł. Tamże nr 12.

Drogi rezygnacji

D. Cirlić: Saga rodu Wernichów. Nowa Kultura 1962 nr 19.
S. Melkowski: Obłaskawienie „outsiderów. Nowa Kultura 1962 nr 38.
J. Katz: W szkole Żeromskiego. Twórczość 1963 nr 3.

Milczenie [Powieść]

J. Chociłowski: Różny sens milczenia. Trybuna Młodych 1962 nr 233.
A. Chruszczyński: Powieść o ludziach. Walka Młodych 1962 nr 15.
D. Cirlić: Dwojakie działanie milczenia. Nowe Książki 1962 nr 12.
A. Drawicz: Świat odnaleziony. Sztandar Młodych 1962 nr 170.
R. Marszałek. „Współczesność1962 nr 10.
S. Melkowski: Nieprzystosowany tworzy swój świat. Nowa Kultura 1962 nr 28, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980.
B.W. Olszewska: Studium milczenia. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 14.
R. Wójcik: Ciemność na dwa głosy. Wiatraki 1963 nr 8.

Dopalające się drzewa

A. Budzyński: By znaleźć swoje miejsce. Kultura 1966 nr 3.
A. Chruszczyński: Bez wyboru. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 9.
E. Kabatc: Studium o trudnym dojrzewaniu. Współczesność 1966 nr 2.
B. Kogut. „Życie Literackie1966 nr 14, przedruk w tegoż: Manowce. Poznań 1969.
M. Wiśniewska: Kłopoty z talentem. Nowe Książki 1966 nr 1.

Sen o brzozowych bucikach [Powieść]

H. Zaworska: Tristan i Izolda w „czasach pogardy. Nowe Książki 1966 nr 15.

Ziemia bez słońca

K. Nowicki: Kopciuszek na tronie: Zuch chłopiec. Życie Literackie 1968 nr 32.
W. Sadkowski: Pisarstwo Jerzego Szczygła. Trybuna Ludu 1968 nr 244, toż „Nowa Szkoła” 1968 nr 12.
H. Skrobiszewska: Legenda ojców; Dziecko wojny. Wychowanie 1968 nr 7.
A. Chruszczyński: Cień nad „Tarniną. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 12.

Szare rękawiczki

M. Wiśniewska: Człowiek wśród ludzi. Nowe Książki 1969 nr 19.
J. Żurek: Smak codzienności. Kultura 1969 nr 35.
Z. Ziątek: Ucieczka na wczasy. Miesięcznik Literacki 1970 nr 4.

Nigdy cię nie opuszczę

Z. Szopiński: Poszukiwanie codzienności. Nowe Książki 1972 nr 24.

Jak trudno kochać

H. Gosk: O radiu, chłopcu skaczącym z burty i drewnianym mieczu Don Kichota. Literatura 1977 nr 15.

Po kocich łbach

D. Walczak: Po kocich łbach, ale wśród przyjaciół. Nowe Książki 1977 nr 1.

Nie jesteś inny

J. Maruszewski: Inni czy tacy sami?Nowe Książki1978 nr 20.

Poczekaj, błyśnie! Poczekaj, otworzy się!

J. Nieporowski: Błysnęło, otworzyło się. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 47.
J.T. Żółciński: Ballada o Ptaku-Prostaku. Tu i Teraz 1983 nr 45.