BIO

Urodzony 6 stycznia 1906 we wsi Rogatka niedaleko Chełma w rodzinie chłopskiej; syn Michała Szczawieja i Anastazji z domu Daniluk. W czasie I wojny światowej został w 1916 ewakuowany wraz z rodziną do Żytomierza na Ukrainie. W 1918 powrócił do kraju i od 1923 uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie; w tym czasie wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Debiutował w 1925 opowiadaniem pt. Biszkopt na warcie, ogłoszonym w harcerskim miesięczniku „Nasz Hufiec” (nr 1; tu też artykuł Dlaczego starsi chłopcy opuszczają drużyny); współpracę z tym pismem kontynuował do 1926; był też jego administratorem, a później redaktorem naczelnym. Po ukończeniu w 1926 seminarium został nauczycielem w szkole powszechnej w Irenie pod Dęblinem. Jako poeta debiutował w 1927 wierszem pt. Bogini, opublikowanym w warszawskim dwutygodniku „Od A do Z” (nr 7). Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” (ZMW); od 1928 pełnił funkcję instruktora powiatowego w Krasnymstawie. Wiersze, opowiadania, recenzje i artykuły publikował m.in. w pismach „Głos Literacki” (1928-29), „Głos Prawdy” (1928-29), „Strzelec” (1929-34), „Gazeta Polska” (1930-33); redagował również tygodniowe dodatki literackie dzienników „Ziemia Lubelska” (1929) i „Hasło Łódzkie” (pt. „Współczesność Literacka”; 1929-30). W 1929 wszedł w skład lubelskiej grupy literackiej Kadra i współpracował z miesięcznikiem o tej samej nazwie (1930). Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) (od 1929). Po rezygnacji z pracy nauczycielskiej był od 1930 zatrudniony jako instruktor ZMW w Garwolinie. W 1932 wstąpił do Stronnictwa Ludowego. W następnym roku przeprowadził się do Warszawy i został urzędnikiem w Zarządzie Miejskim. Kontynuował prace literackie: redagował czasopismo „Współczesność Polska” (1934-35), a potem współpracował z periodykiem „Wieś Polska” (1937-39); występował na antenie Polskiego Radia jako autor cotygodniowych audycji pt. Na froncie literatury. W czasie okupacji niemieckiej nadal mieszkał w Warszawie i pracował w Zarządzie Miejskim. W 1940 ożenił się z Jadwigą Radlińską, literatką. Brał udział w działalności konspiracyjnej. W 1941 (po śmierci Witolda Hulewicza) objął redakcję organu Komendy Obrońców Polski „Polska Żyje” (do 1944). Należał do podziemnego Stronnictwa Ludowego „Roch” i do Batalionów Chłopskich (pseudonim Rokita), wchodził w skład Komisji Informacji w Centralnym Kierownictwie Ruchu Ludowego. Redagował powiązane z ruchem ludowym pisma: „Nurty” (1942-44), „Agencja Informacyjna «Wieś»” (1943-44; początkowo z Kazimierzem Bagińskim i Karolem Pędowskim, a od nru 23 samodzielnie) i „Przez Walkę do Zwycięstwa” (1944). W swoim warszawskim mieszkaniu gromadził i przechowywał dokumenty zbrodni hitlerowskich i pisma konspiracyjne. Jesienią 1944, po upadku powstania warszawskiego, przedostał się do Chełma, gdzie w 1945 założył Teatr Ziemi Chełmskiej i objął jego dyrekcję. W końcu 1945 powrócił do Warszawy i od stycznia 1946 do 1959 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki, najpierw w Zarządzie Centralnym, a potem jako wicedyrektor Departamentu Teatru. Należał do ZZLP (od 1949 Związek Literatów Polskich; wielokrotny członek zarządu Oddziału Warszawskiego) i do Związku Zawodowego Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (od 1951 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich). W 1946 założył dwutygodnik literacki „Warszawa” i pełnił funkcję jego redaktora naczelnego do zamknięcia pisma w 1950. Kontynuował działalność w ruchu ludowym: był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 1949 Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL); w 1946 był współzałożycielem Wydawnictwa Ludowego (prezes zarządu do 1949); pracował jako dziennikarz w prasie ludowej: „Dzienniku Ludowym” (1945-47; kierownik działu kulturalnego; współpracownik w 1957-69, z przerwami), „Gazecie Ludowej” (1946-49; kierownik działu kulturalnego), „Woli Ludu” (1950-51) i „Orce” (1957-61; kolejno: kierownik działu, sekretarz i zastępca redaktora naczelnego). Współpracował też m.in. z „Życiem Warszawy” (1951-56; zastępca redaktora), „Pracą Świetlicową” (1953-56) i „Zielonym Sztandarem” (1954-69, z przerwami). Około 1952 zamieszkał w Podkowie Leśnej. Rozwijał twórczość poetycką i krytyczną oraz zajmował się opracowywaniem antologii poetyckich. Od 1962 do przejścia na emeryturę w 1970 był zatrudniony w administracji ZSL (najpierw w Wydziale Prasowym, a od 1965 w Wydziale Propagandy i Szkolenia Naczelnego Komitetu ZSL). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1946), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1969), Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1971). Zmarł 23 kwietnia 1983 w Podkowie Leśnej; pochowany w Warszawie.
Od 1984 organizowano w Chełmie Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. J. Szczawieja.

Twórczość

1. Miłość tworząca. Poezje. Warszawa: Związek Wydawniczy Młodych 1930, 68 s.

Zawartość

Cykle: Miłość tworząca; Zamyślenie wieczorne; O chleb powszedni.

2. Oskarżamy dzień dzisiejszy. [Ulotka publicystyczna]. Warszawa: Kadra 1930, 7 s.

Dotyczy sytuacji materialnej literatów w Polsce.

3. Gałąź czeremchy. Poezje. Warszawa: F. Hoesick [1932], 28 s.

4. Ochotnicy. Widowisko popularne w 3 odsłonach. [Współautor: R. Horoszkiewicz] R.H. Woynicz. Warszawa: Wydawnictwo Związku Teatrów Ludowych 1936, 36 s.

5. Radio swatem. Widowisko popularne w 3 odsłonach. Oprac. na podstawie pomysłu M. Kisińskiego J. Szczawieja. Warszawa: Wydawnictwo Związku Teatrów Ludowych 1936, 33 s.

6. Wiatr wolności. Poezje. [Współautor: T. Demczyk, T. Faszczewski]. Red. i wyd. [T. Faszczewski] K. Czarowic. Warszawa: Wydawnictwo „Zrywu Wolnych” [1942], 70 s.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

7. Pole bitwy. [Wiersze]. [Warszawa: druk Agencja Informacyjna „Wieś”] 1943, 32 s., masz. Wyd. nast. [zmienione] z podtytułem (1940-1944) Warszawa: Panteon 1947, 45 s. Przedruk zob. poz. .

Wydanie z 1943 konspiracyjne; druk anonimowy.

8. Hymn podczas bitwy. (1940-44). [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Ludowe 1947, 45 s.

Zawartość

jak w poz. .

9. Łuny kamienne. Poezje. Warszawa: Panteon 1949, 24 s.

10. Owoc dobrego i złego. Szkice. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, 487 s.

Zawiera drobne szkice, w większości drukowane wcześniej w prasie, dotyczące głównie literatury chłopskiej i wojennej.

11. Łuny kamienne 1930-1959. [Wiersze]. Przedmowa: J.N. Miller. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 154 s.

12. Dom sercu bliski. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 30 s.

13. Jarzębiny. Wiersze z lat 1929-1965. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 202 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów poz. , oraz cykl: Zmaganie dnia z nocą.

14. Krzesanie ognia. Szkice. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 325 s.

Stoję wysoko na górce w Chełmie [wstęp]. – Szkice literackie m.in. o pisarzach: W. Bartyzelu, F. Becińskim, W. Breowiczu, S. Cebulskim, S. Chojnowskim, S. Ciesielczuku, S. Czerniku, K. Gawron, J. Górkiewiczowej, B. Jasieńskim, M. Kajce, P. Kamińskim, F. Kantyce, J. Kapuścińskim, J. Kawalcu, J.N. Kłosowskim, M. Konopnickiej, W. Kowalskim, L. Kruczkowskim, J. Kruku, P. Krzykalskim, F. Kularze, Z. Kupiszu, M. Lengowskim, A. Leśniaku, Z. Łoboda-Zyzańskiej, T. Machnowskim, E. Marcu, S. Młodożeńcu, J. Modrzejewskim, G. Morcinku, S. Nędzy-Kubińcu, W. Nosalu, J. Ozga-Michalskim, S. Pięcie, J. Pocku, F. Raku, W. Reymoncie, T. Ruczyńskim, S. Skulskim, A. Suskim, F. Święckim, G. Timofiejewie, J. Wantule, J. Wiktorze, K. Zaborowskiej.

15. Żytnia ruń. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 94 s.

Zawiera także przekłady wierszy V. Nezvala, A. Twardowskiego, V. Zavady.

16. Ciosy. Z lat walki 1939-1945. T. 1-2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 461 + 423 s.

Zawartość

T. 1: Od autora; Agencja Informacyjna „Wieś”; [J.] Grudziński; Nieznany numer „Trybuny Wolności” [organu podziemnej Polskiej Partii Robotniczej z 15 czerwca 1942]. – T. 2: Muza w żołnierskim hełmie; Wiara przypieczętowana krwią [dot. poezji polskiej]; Wtedy będziesz, Polsko, sławna! [dot. polskich lewicowych ugrupowań politycznych]; Z trudu naszego i znoju [dot. Z. Jarosza]; Tu bije serce naszej ojczyzny! [dot. Ł. Buczyńskiego]; Wprost na oczach Generalnego Gubernatora [dot. I. Fika]; Byłby Słowackim naszej epoki [K.K. Baczyński]; Nie dla piękna słów ani dla chwały poety [dot. okupacyjnych antologii poetyckich]; „Sztuka i Naród”: Królestwo śmierci [dot. pisma]; Walka trwa. Zwyciężymy! [dot. ruchu oporu w Warszawie]; My, ze spalonych wsi [o wojennych pieśniach i piosenkach]; „Steyer” pierwszą nagrodą w konkursie na wiersz [dot. życia literackiego w okupowanej Warszawie]; W XX wieku, w środku Europy [problematyka oświęcimska w literaturze polskiej]; Drwiący śmiech pokoleń? [dot.: T. Borowski: Gdziekolwiek ziemia]; Bo ten zwycięża, który się śmieje [satyra w literaturze i plastyce]; „Kamienie na szaniec” [A. Kamińskiego]; „Wiatr wolności” [dot. tomu poezji T. Faszczewskiego, T.J. Demczyka i J. Szczawieja]; Antologia Narcyza Kwiatka. [dot. „Antologii poezji współczesnej” z 1941]; Póki my żyjemy [życie literackie w okupowanej Polsce]; Podziemne dzienniki Warszawy, Krakowa i Lublina; Jak Was, i nas trafia śmierć [dot. życia literackiego we Lwowie pod okupacją niemiecką]; Gdzie tylko stanęła stopa Polaka [o twórczości literackiej polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej]; „Dźwigary”; Grunwald 1945 [dot. Warszawy].

17. Zmaganie dnia z nocą. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 207 s. Wyd. nast. tamże 1981.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów: poz. , , , – nadto cykle: Pieśń o ziemi lubelskiej (1963); Zmaganie dnia z nocą (1963-1969), – tu także przekłady wierszy M. Nahnybidy, V. Nezvala, M. del Picchio, A. Sofronowa, A. Twardowskiego, P. Worońki, V. Zavady.

18. Laur i cierń. Szkice. Wybór: T. Jodełka-Burzecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 553 s.

Zawartość

Zawiera wybór z poz. oraz m.in. szkice: Tradycje literatury ludowej w Polsce i jej dorobek; Oryginalne wartości pisarstwa ludowego; Jan Wiktor; Od Ściegiennego do dni dzisiejszych [dot. twórczości H. Syski]; Muza w żołnierskim hełmie [dot. literatury i kultury polskiej podczas okupacji niemieckiej]; Pochwała prawdziwego teatru [dot. występów moskiewskiego Teatr Dramatyczny w Warszawie]; George Bernard Shaw; Taras Szewczenko; A może by taki właśnie bohater? [wypowiedź w ankiecie tygodnika „Fundamenty”].

Prace redakcyjne

1. Antologia polskiej poezji podziemnej. 1939-1945. [Oprac. i wstęp:] J. Szczawiej. Warszawa: Wspólna Sprawa 1957, 591 s. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Por. poz. , .
Zawiera m.in. wiersze J. Szczawieja.
2. Imię nam Polska. Antologia. [Oprac. i przedmowa:] J. Szczawiej. Warszawa: Wspólna Sprawa 1958, 348 s.
Wybór z poz. wydany na zlecenie Ministwerstwa Oświaty, przeznaczony dla bibliotek szkolnych.
Zawiera m.in. wiersze J. Szczawieja.
3. Takie będą rzeczpospolite. Wspomnienia i wypowiedzi nauczycieli. Przygotował i wstępem poprzedził J. Szczawiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 459 s.
4. A. Suski: Utwory zebrane. Poezje, opowiadania, artykuły. Zebrał, oprac. i wstępem poprzedził J. Szczawiej. Przedmowa: K. Banach. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 296 s.
5. Antologia współczesnej poezji ludowej. [Oprac. i przedmowa:] J. Szczawiej. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 879 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione i uzupełnione 1972, 1049 s., wyd. 3 poprawione i rozszerzone pt. Antologia poezji ludowej. 1830-1980. Posłowie: A. Śledziewski. 1985.

Nagrody

Nagroda im. T. Nocznickiego za działalność publicystyczną w 1967.
6. P. Kamiński: Wiersze z Podlasia. Wybór, oprac. i wstęp: J. Szczawiej. [Warszawa:] Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ziemi Sokołowskiej [1971], 102 s.
7. Poezja Polski Walczącej. 1939-1945. Antologia. [Wybór, oprac. i wstęp:] J. Szczawiej. [Przedmowa:] K. Rusinek. Red.: L. Michalska. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 1206 + 705 s.
Poszerzona i zmienione wersja poz. 1.
Zawiera m.in. wiersze J. Szczawieja.
8. P. Kamiński: Kwiat ostu. [Wiersze]. [Wybór, oprac. i przedmowa:] J. Szczawiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 106 s.
9. Poeci robotnicy. Księga twórczości. [Antologia]. Oprac. [i wstęp]: J. Szczawiej. Warszawa: Książka i Wiedza 1979, 659 s.
10. W. Strzelecki: Najwyższy czas. [Wiersze]. Wybór, oprac. i wstęp: J. Szczawiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 59 s.
11. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta. Antologia [poetycka]. [Wybór i przedmowa:] J. Szczawiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 502 s.
12. Poezja patriotyczna. 1939-1945. Antologia. Wybrał: E. Wiekiera. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Poezji Patriotycznej 1989, 304 s.
Tom ogłoszony pod nazwiskiem J. Szczawieja stanowi wybór z poz. , opracowany po śmierci J. Szczawieja przez E. Wiekierę.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1956.

Wywiady

Ein Leben für die Allgemeinheit. Rozm. R.W. Kołodziejczyk. Polnische Rundschau”, Warszawa 1971 nr 43.
Poeta i kronikarz. Rozm. J. Szczawiej. Czajkowski. Rzeczywistość 1982 nr 26.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
• „Rocznik Literacki 1983” (A. Biernacki).
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu ludowego. Makieta. Warszawa 1989.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (S. Lichański).

Ogólne

Książki

J. Okoń: Portret Jana Szczawieja. [Cz. 1]. Sądy i opinie. [Cz. 2]. Życie i twórczość. Chełm: Wojewódzki Dom Kultury 1985, 16 + 16 s.

Miłość tworząca

L. Fryde. „Kuźnica1930 nr 6.
K. Czachowski: Poeci „Kadry. Czas 1932 nr 94 [dot m.in. J. Szczawieja].

Gałąź czeremchy

J. Kott. „Kuźnia Młodych1932 nr 12.

Łuny kamienne

S. Piętak. „Orka1961 nr 6.

Owoc dobrego i złego

A. Olcha: Dobrze o szkicach Szczawieja. Orka 1959 nr 24.
Jan Szczawiej. Poeta i krytyk. 30 lat pracy twórczej. 5 V 1960. [Warszawa 1960], 40 s., powielone [Nota biograficzna oraz wybór recenzji z lat 1957-1959 publikowanych wcześniej w prasie; dot. też: Antologia polskiej poezji podziemnej].
A. Wilkoń: Przeciw izolacji. Życie Literackie 1962 nr 11, polemika tamże: A. Olcha. 1962 nr 12, J.B. Ożóg. 1962 nr 15.

Jarzębiny

R. Sulima: Obcoplemienna i własna. Poezja 1966 nr 8.

Ciosy

A. Wierzbicki: Jana Szczawieja portret prasy konspiracyjnej. Nowe Książki 1976 nr 2.
Z. Wilczewski: Agencja Informacyjna „Wieś” – podziemne pismo społeczne i literackie; S. Dąbrowski. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1977 nr 3.

Laur i cierń

B. Pigłowska: Jan Szczawiej krytyk literacki. Nowe Książki 1978 nr 16.

Antologia polskiej poezji podziemnej. 1939-1945

J. Chudek: Parę uwag i trochę wspomnień. Orka 1957 nr 29/30.
Z. Herbert: Ojczyzna – blizna. Nowe Książki 1957 nr 21.
T. Kłak. „Kamena1957 nr 21.
W. Bartoszewski. „Tygodnik Powszechny1958 nr 2, uzupełnione nr 7.
Z. Lichniak. „Kierunki1958 nr 11.
Z. Jastrzębski: Duch wolny w pieśni. Więź 1959 nr 6, sprostowanie nr 9 [dot. także oprac.: Imię nam Polska].
Jan Szczawiej. Poeta i krytyk. 30 lat pracy twórczej. 5 V 1960. [Warszawa 1960], 40 s., powielone [Nota biograficzna oraz wybór recenzji z lat 1957-1959 publikowanych wcześniej w prasie; dot. też: Antologia polskiej poezji podziemnej].

Imię nam Polska

Z. Jastrzębski: Duch wolny w pieśni. Więź 1959 nr 6, sprostowanie nr 9 [dot. także oprac.: Antologia polskiej poezji podziemnej].

Antologia współczesnej poezji ludowej

A. Adamczyk: Antologia chaosu. Kultura 1968 nr 9.
M. Bocian: Poezja ludowa?Kontrasty1968.
S. Czernik: O poezji ludowej. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 12, przedruk w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.
R. Sulima: Współczesna poezja ludowa. Nowe Książki 1968 nr 14.

Poezja Polski Walczącej

L.M. Bartelski: Poezja walcząca. Nowe Książki 1975 nr 10.
S. Bereś. „Literatura Ludowa1975 nr 4/5.

Poeci robotnicy

J.Z. Brudnicki: Tuż obok. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 7.
C. Hernas: Na zamówienie. Polityka 1980 nr 11, polemika tamże: R. Siudalski: Jeszcze wokół „Poetów – robotników”. 1980 nr 23, C. Hernas. 1980 nr 23.
J. Niemczuk: Metoda odkrywania w poezji. Kultura 1980 nr 13.

Piękna jesteś ziemio moja ojczysta

M. Piechal. „Nowe Książki1982 nr 4.