BIO

Urodzony 27 października 1925 we wsi Sitno pod Zamościem w rodzinie chłopskiej; syn Andrzeja Szai i Tekli z Lisów. W czasie okupacji niemieckiej wyjechał w 1940 do Niemiec i pracował w gospodarstwie rolnym; ukarany za ucieczkę z miejsca pracy, przebywał w obozie karnym Breitename pod Kusselin. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W 1946-48 ukończył tu w trybie przyspieszonym szkołę średnią oraz kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie. Należał w tym czasie do Związku Młodzieży Wiejskiej. Następnie rozpoczął studia na roku wstępnym Akademii Nauk Politycznych i w Szkole Głównej Handlowej, które w 1950 przerwał. Równocześnie pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnej oraz jako robotnik budowlany. W 1952-53 przebywał we wsi Krzynka pod Myśliborzem (Szczecińskie), gdzie mieszkali jego rodzice. W 1954 wyjechał do Krakowa i pracował w Nowej Hucie jako brygadzista budowlany. Debiutował w 1954 wierszami pt. Spawacz, Zimowe światła Nowej Huty, opublikowanymi na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 45); z pismem tym współpracował z przerwami do 1979. Cierpiał na neurastenię i depresję; okresowo przebywał na leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W 1956-68 był członkiem Koła Młodych Pisarzy w Krakowie. Od 1963 otrzymywał rentę inwalidzką. Kontynuował twórczość literacką. Wiersze drukował m.in. na łamach „Życia Literackiego” (1967-82), „Wieści” (1970, 1977-82, 1988-89, z przerwami) i „Współczesności” (1970-73). W 1967-72 należał do krakowskiej grupy literackiej Barbarus. W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich. Zmarł 25 lipca 1993 w Krakowie.

Twórczość

1. Ziarnko piasku. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 49 s.

2. Wyrobiska pamięci. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 39 s.

3. Odyseusz samotny. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 58 s.

4. Utwory wybrane. [Wiersze i opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 227 s.

Zawartość

M.in. cykl: Wiersze nowe, – oraz opowiadania: Tartak; Czarne buty; Okrągły czerwony pieniądz.

5. Rok polski. Wiersze z lat 1975-1978. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 141 s.

6. Równowaga. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 107 s.

7. Szlachetna zabawa. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1995, 47 s.

Wybór wierszy z lat 80. i początku 90.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Ogólne

Artykuły

J. Baran: Daj mi radosną obojętność jaśminu. Wieści 1978 nr 29.
B. Mamoń: Umarł Tadeusz Szaja. Tygodnik Powszechny 1993 nr 32.

Ziarnko piasku

S. Kryska: Średniak. Nowa Kultura 1962 nr 36.
J. Łukasiewicz. „Tygodnik Powszechny1962 nr 42.
A. Wilkoń: Ziarna piasku. Życie Literackie 1962 nr 42.
J.J. Lipski: Piach i ił. Twórczość 1963 nr 4.

Wyrobiska pamięci

J. Łukasiewicz: Odyseusz na wyrobisku. Odra 1968 nr 12.
M. Skwarnicki. „Tygodnik Powszechny1968 nr 44.
W.P. Szymański: Mały poemat o ciemności. Życie Literackie 1968 nr 51/52, przedruk w tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.
M. Kozanecki: Poezja rzetelna. Kultura 1969 nr 28.
J. Prokop. „Poezja1969 nr 1.

Odyseusz samotny

M. Skwarnicki. „Tygodnik Powszechny1971 nr 19.
S. Stanuch: Odyseusz samotny” Tadeusza Szai. Dziennik Polski 1971 nr 97, przedruk w tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1977.
S. Balbus: Stylizacje, kontestacje, zwierzenia. Nowe Książki 1972 nr 5 [dot. m.in. T. Szai].

Utwory wybrane

H. Siewierski: Poezja znaczy nadzieja. Życie Literackie 1978 nr 46.
S. Jurkowski: Zmagania Tadeusza Szai. Magazyn Kulturalny 1979 nr 2.
K. Kania: Wobec losu. Kierunki 1979 nr 7.
B. Maj: Samotny Odyseusz. (O twórczości Tadeusza Szai). Tygodnik Powszechny 1979 nr 29.
M. Kąkiel: Lęki egzystencjalne. Poezja 1981 nr 9.

Rok polski

B. Dopart: Pod znakiem klasycyzmu i poza konwencją. Życie Literackie 1980 nr 40.
K. Kania: Ocalenie poezji. Kierunki 1980 nr 36.
J.B. Ożóg: Przejmujące nuty. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 49, przedruk w tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989.
J. Gizella: Przeciw paranoi. Literatura 1981 nr 11.

Równowaga

M. Kościelski: Samozadowolenie. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 48.
J. Michniak: Poeta samotności. Tu i Teraz 1983 nr 37.
J. Tulik: Godność osobista w błędzie. Życie Literackie 1983 nr 38.
J.K. Adamkiewicz: Między rozczarowaniem, a nadzieją. Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 1.
K. Kania: Poezja wyznań i zwierzeń. Kierunki 1984 nr 41.
M. Skwarnicki: Równowaga” Tadeusza Szai. Tygodnik Powszechny 1984 nr 10.
J. Kajtoch: Samotny wśród ludzi. W tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1985.