BIO

Urodzony 18 listopada 1903 w Warszawie w rodzinie robotniczej; syn Bolesława Sygi i Heleny z Gajewskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie. Pierwsze utwory drukował jako uczeń w tygodniku „Sowizdrzał” około 1917. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Maturę uzyskał na przyspieszonych kursach organizowanych przez Dowództwo Okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie. W 1925-29 studiował filologię polską i filozofię w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jednocześnie kształcił się w Studium Teatralnym Mieczysława Limanowskiego i uczęszczał do Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, którą ukończył w 1929. W 1927 zaczął drukować recenzje teatralne na łamach „Gazety Warszawskiej Porannej” (później „Gazety Warszawskiej”), z którą współpracował do 1935. W 1931-38 odbył wiele podróży po Europie, m.in. do Łotwy, Estonii, Austrii, Włoch, Jugosławii i na Węgry. W 1935-39 redagował tygodnik „Kino”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i uczestniczył w działalności konspiracyjnej. Współpracował z Delegaturą Rządu oraz Kierownictwem Walki Cywilnej. Redagował dwutygodnik „Rzeczpospolita Polska” (1941-45), pismo informacyjne dla prasy podziemnej „Serwis” (1942-44) oraz dziennik „Dzień Warszawy” (1943-44). Współredagował dywersyjne czasopismo „Kennst du die Wahrheit?”. Był członkiem Armii Krajowej i dla jej potrzeb organizował nasłuchy radiowe, za tę działalność został w 1944 odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Brał udział w akcji pomocy Żydom. Walczył w powstaniu warszawskim, został ranny. Po upadku powstania przebywał w Milanówku. Po zakończeniu wojny powrócił do Warszawy i pracował społecznie w polskiej organizacji Young Men's Christian Association jako organizator bibliotek na terenie całego kraju. Był od 1945 członkiem redakcji „Gazety Ludowej”; w 1946-47 kierował jej działem literackim. W 1950 został aresztowany w związku ze swą działalnością w okresie wojny, a następnie skazany na osiem lat więzienia. Przebywał w zakładzie karnym w Rawiczu, gdzie po pewnym czasie uzyskał możność pisania wewnętrznych recenzji wydawniczych. W 1954 uzyskał bezterminowy urlop zdrowotny z więzienia. Podjął pracę w redakcji tygodnika „Stolica”; zamieszczał tu liczne recenzje literackie i teatralne (też pod pseudonimem Jan Styczeń), a w 1964-82 drukował cykl pt. Gawędy o książkach. Stałą współpracę nawiązał także z tygodnikiem „Świat” (1955-62; tu anonimowa rubryka pt.Antykwariat Świata). Zajmował się badaniem życia i twórczości Adama Mickiewicza. W 1957 został członkiem Związku Literatów Polskich; pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczącego Komisji Bibliotecznej w Oddziale Warszawskim Związku. W tymże roku należał do założycieli Towarzystwa Miłośników Książki, którego był następnie wiceprezesem. W 1960 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1961 otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS” za twórczość eseistyczną. Współpracował z Polskim Radiem jako współautor (ze Stanisławem Szenicem) cyklów popularnonaukowych audycji pt. Dyliżans historyczny (1962) oraz Antykwariat z kurantem (1964). W 1972-77 współpracował stale z czasopismem „Za i Przeciw” (tu m.in. w 1975-77 cykl felietonów pt. Rozmowy Pana Pawła z Gawłem). Brał udział w działalności Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Honorową miasta Warszawy (1962). Zmarł 12 lipca 1983 w Warszawie.

Twórczość

1. Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza. [Szkice]. Przedmowa: S. Pigoń. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 327 s.

Zawartość

Ballady i romanse”; Mickiewiczowskie corollaria; „Sonety”; „Konrad Wallenrod”; Edycja paryska [dot.: Poezje]; Pierwsze wydanie poznańskie [dot.: Poezje]; Wydanie petersburskie [dot.: Poezje]; Nowe wydania zbiorowe; „Dziadów” część trzecia; „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”; „Pielgrzym Polski”; „Druki tajne”; „Pan Tadeusz”; „Giaur”; Ostatni tom pierwszej edycji paryskiej; Druga edycja paryska [dot.: Poezje]; Prelekcje paryskie; Trzecia edycja paryska [dot.: Pisma]; „Simbolo politico polacco”; „Trybuna Ludów”; Książka ozdobna; Inne sprawy wydawnicze, prace edytorskie. – Inne druki: Wiersz do Lelewela; „Oda do młodości”; W Saint-Pétersburgu w 1833; „Bywaj mi zdrowa, biedna cenzuro!”; Druki lipskie; Wyjaśniona tajemnica „Grażyny”; Mickiewicz – Dawison; „Ad Neapolionem III”. – Wydawcy; Honoraria i nakłady; Uroki książek zakazanych. – Dodatek.

2. Pana Adama dzień powszedni. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 180 s.

Szkice dla młodzieży o A. Mickiewiczu w większości drukowane w tygodniku „Świat” w 1955-1956.

Zawartość

Kraj lat dziecinnych; Takie były zabawy, spory...; W Wilnie wielkim mieście; W oczach filomatów; Szopka akademicka A.D. 1816; Kiedym go zobaczył; Przyjrzyjmy się jego oczom; Jaki głos miał Mickiewicz; Naiwny jak Homer; Mickiewicz roztargniony; Dwaj poeci (Mickiewicz i Słowacki); Mickiewicz w anegdocie; Poczucie humoru; Drzewa ulubione; Domniemany pojedynek z zabójcą Puszkina; Pojednanie z Warszawą; Zaproszenie do Krakowa; Kucharz doskonały; Spojrzenie w rok dwutysięczny; Wieczory muzyczne u państwa Mickiewiczów. – Od autora.

3. Woda z Niemna. [Opowiadania o A. Mickiewiczu]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 258 s.

Nagrody

Opowiadanie „Pierścień z lirą” otrzymało I nagrodę w konkursie Mickiewiczowskim zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich w 1955.

Zawartość

Matka; W moskiewskim salonie; Apassionata; Epilog z „Reduty Ordona”; Na chrzcinach „Pana Tadeusza”; Toast; Woda z Niemna; Czerwone jabłuszko; Wernisaż; Pierścień z lirą; Spotkanie. – Kilka słów od autora.

4. Maria Szymanowska i jej czasy. [Biografia; współautor:] S. Szenic. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 524 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
• „Rocznik Literacki 1983” (A. Biernacki).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 3. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000 (B. Bogołębska).

Ogólne

Artykuły

• [W. Natanson] W.N.: Teofil Syga. Twórczość 1983 nr 11.
Z. Libera: Teofil Syga. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1985.

Te księgi proste

P. Grzegorczyk. „Rocznik Literacki 1956”.
• [J.Z. Jakubowski] J. Leszcz: Wszystko co się tyczy Mickiewicza powinniśmy ratować od niepamięci. W związku z nowymi książkami o Mickiewiczu. Polonistyka 1957 nr 3 [dot. też: Pana Adama dzień powszedni].
W. Natanson: Nieznane sprawy Mickiewiczowskie. Twórczość 1957 nr 3.
S. Strumph Wojtkiewicz: Książka zrodzona z miłości. Nowiny Literackie i Wydawnicze 1957 nr 3.
A. Hamerliński: Mickiewicz na cokole i w szlafroku. Świat 1958 nr 11 [dot. też: Woda z Niemna; Pana Adama dzień powszedni].

Pana Adama dzień powszedni

• [J.Z. Jakubowski] J. Leszcz: Wszystko co się tyczy Mickiewicza powinniśmy ratować od niepamięci. W związku z nowymi książkami o Mickiewiczu. Polonistyka 1957 nr 3 [dot. też: Te księgi proste].
M. Sadzewicz. „Poradnik Bibliotekarza1957 nr 6.
A. Hamerliński: Mickiewicz na cokole i w szlafroku. Świat 1958 nr 11 [dot. też: Te księgi proste; Woda z Niemna].
W. Natanson: Bonjour monsieur Mickiewicz. Życie Literackie 1958 nr 26.

Woda z Niemna

J.Z. Jakubowski: Znów w kręgu Mickiewicza. (Na marginesie nowej książki Teofila Syga). Polonistyka 1957 nr 6.
W. Zabrzycki: Rzecz nowa o Mickiewiczu. Nowe Książki 1957 nr 22.
A. Hamerliński: Mickiewicz na cokole i w szlafroku. Świat 1958 nr 11 [dot. też: Te księgi proste; Pana Adama dzień powszedni].
W. Natanson: O tajemnicy oddziaływania. Twórczość 1958 nr 4.
S. Podhorska-Okołów: Obcując z Mickiewiczem. Kamena 1958 nr 6.

Maria Szymanowska i jej czasy

H. Bereza: Użytecznie i pięknie. Argumenty 1960 nr 31.
M. Danilewiczowa: Jej Arcymuzyczna Mość. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 29.
J. Iwaszkiewicz: Muzykologia. Nowa Kultura 1960 nr 43.
W. Natanson: Genialna pianistka – teściowa Mickiewicza. Kamena 1960 nr 18.
W. Natanson: Zdumiewające życie Marii Szymanowskiej. Życie Literackie 1960 nr 31.
S. Podhorska-Okołów: Maria Szymanowska. Twórczość 1960 nr 9.
M. Prosnakówna: Książka o Marii Szymanowskiej. Polonistyka 1960 nr 6.
J. Susuł: Biografia kultury. Tygodnik Powszechny 1960 nr 43.
S. Zabiełło: Prekursorka feministek. Kierunki 1960 nr 32.
S. Treugutt: Szymanowska i jej czasy. Nowe Książki 1961 nr 2.