BIO

Urodzony 14 lipca 1900 w Warszawie; syn Antoniego Sujkowskiego, geografa, profesora Warszawskiej Szkoły Handlowej, i Heleny z Chmieleńskich, nauczycielki. Uczęszczał do Szkoły Realnej Prywatnej Witolda Wróblewskiego w Warszawie; w tym czasie związał się z Polską Organizacją Wojskową (m.in. uczestniczył w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy). W 1918 zdał egzamin maturalny i podjął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920; został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Następnie wznowił studia; w 1923 uzyskał dyplom inżyniera leśnika i podjął pracę w Administracji Lasów Państwowych. Zatrudniony był w nadleśnictwach Hoża (pod Wilnem; 1923), potem Glinna (pod Warszawą; 1924 na stanowisku adiunkta) i od 1924 w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (referendarz do 1929). W lutym 1929 objął kierownictwo nadleśnictwa Chylonia (pod Gdynią), gdzie pracował do 1939. Ożenił się z Cecylią Choiną. Ogłaszał artykuły w fachowych czasopismach leśniczych. Jako prozaik debiutował w 1930 powieścią pt. Może już jutro.... We wrześniu 1939 ochotniczo (jako oficer rezerwy) zgłosił się do wojska i walczył w szeregach Morskiej Brygady Obrony Narodowej; 19 września na Oksywiu dostał się do niewoli niemieckiej i do końca II wojny światowej był więziony w oflagach, kolejno Prenzlau, Neubrandenburg II E i Gross-Born II D (Borne-Sulinowo). Uczestniczył tam w obozowym życiu literackim i rozwijał twórczość powieściopisarską. Po wyzwoleniu obozu powrócił do kraju w lutym 1945. Pracował jako leśnik w Bydgoskiem; był nadleśniczym w Szubinie (do 1946), inspektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (od lipca 1946), a potem nadleśniczym w Bydgoszczy, w dzielnicy Jachcice. Kontynuował twórczość literacką, ogłosił wiele powieści historycznych. Był od 1947 członkiem kandydatem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; w 1956, z chwilą wygaśnięcia tej formy członkostwa, nie starał się o ponowne przyjęcie do Związku). Otrzymał nagrodę literacką miasta Bydgoszczy za rok 1958. Zmarł 5 grudnia 1964 w Bydgoszczy.

Twórczość

1. Może już jutro... Powieść. Warszawa: Wiarus 1930, 113 s.

2. Strzeż się fortuny! Powieść. [Cz. 1-] 2. Warszawa: Drukarnia Rotacyjna 1933, 64 + 65-126 s. Dod. powieściowy „Kuriera Porannegonr 3-4.

Utwór napisany na konkurs powieściowy „Kuriera Porannego”.

3. Garść wspomnień piechura. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1935, 88 s.

Na części nakładu wydrukowano błędnie imię autora: Bogdan.
Wspomnienia z lat 1919-1920.

4. Drzewo przeklęte. Cykl opowieści. Ilustrowany Kurier Polski 1947 nr 112-121, 123-145, 147-154, 156-161, 163-166, 170-175, 177-180, 192-203.

5. Opowieść o Warszawie. [Z tego cyklu:] Pierwsza krew; Pierwsze chwile wielkości. Ilustrowany Kurier Polski 1951 nr 128-130; 132-135.

6. Liście koka. [Powieść]. Gazeta Białostocka 1954 nr 42-203. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1954, 319 s. Wyd. 2 tamże 1955.

Ciąg dalszy zob. poz. .

Przekłady

rosyjski

List'ja koki. [Przeł.] S. Larin. Moskva 1965.

słowacki

Kokové listy. [Przeł.] R. Turňa. Bratislava 1962.

7. Bogowie osądzą. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1955, 375 s.

8. Bolko Zapomniany. [Powieść]. Posłowie: R. Kiersnowski. Warszawa: Czytelnik 1956, 630 s. Wyd. 2 tamże 1959.

9. Trzy czarne włócznie. Powieść historyczna z czasów Stefana Batorego. Warszawa: Iskry 1957, 348 s.

10. Ave libertas. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1958, 566 s.

11. Gasnące błyski. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1958, 373 s.

Zawartość

Bogna; Sobótki; Prawo pierwszej nocy; Czasy saskie; Gasnące błyski; Barwy.

12. Nie bogowie. Powieść o wyprawie Corteza. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1958, 456 s. Wyd. 2 tamże 1967.

13. Banderę podnieść. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1959, 286 s.

14. ...I śpiące niech obudzi!. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 414 s.

15. Dwa zakony. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 371 s. Wyd. 2 tamże 1969 [właśc. 1968].

16. Insz Allach. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 457 s.

17. Lisowczycy. [Powieść]. Powst. 1960. Druk Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 282 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 z podtytułem Powieść historyczna z XVII w. 1988.

Data powstania według rękopisu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.

18. Dziewice słońca. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1961, 271 s.

Początek zob. poz. .

19. Miasto przebudzone. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1961, 545 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1968.

Według informacji autora („Pomorze1959 nr 22) pierwsza redakcja powieści złożona w 1939 do druku zaginęła w czasie II wojny światowej.

Przekłady

niemiecki

Karthago. [Przeł.] U. Brewing. Berlin 1975.

20. Rydwany bojowe. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1962, 430 s.

21. Sploty i węzły. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1962, 266 s.

22. Wyszczerbione topory. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1962, 395 s.

23. Drwiny szatańskie. [Powieść]. Powst. 1963. Wyd., [red. i posłowie:] M. Kalota-Szymańska. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1973, 391 s.

Data powstania według rękopisu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.
Powieść niedokończona przez autora; uzupełniona przez M. Kalotę-Szymańską.

24. Słońce nad Bakongo. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1963, 243 s.

25. Strzała z diabelskiego herbu. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1963, 282 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i Wydawnictwa Morskiego w Gdyni za 1960 na powieść o ziemi bydgoskiej.

26. Cena wielkości. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1964, 305 s. Wyd. nast. z podtytułem Powieść historyczna z XVII wieku tamże 1988.

27. Jantarowy szlak. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 407 s.

28. Srebrne obrączki. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 211 s.

Utwory niepublikowane

Zachowane (w postaci rękopisów lub maszynopisów) w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy:.

Bogna z puszczy. Powst. ok. 1939-1945.
Dobry interes. Powieść. Powst. ok. 1939-1945.
Dwie godziny. Powieść. Powst. ok. 1939-1945.
Orle gniazdo. Powieść. Powst. ok. 1939-1945.
Złoto i ogień. Powieść. Powst. ok. 1939-1945.
Listy niewysłane. Wspomnienia z niewoli [z lat 1939-1945]. Powst. ok. 1946-1948.
Rogate czapy i dusze. Powieść. Powst. 1955.
Joanna D'Arc. Powieść. Powst. 1958.
Groza od zachodu. Powieść. Powst. przed 1964.
Mgły. Powieść. Powst. przed 1964.
Próg. Sztuka w 3 aktach. Powst. przed 1964.
Rycerski pas. Powieść. Powst. przed 1964.
Spartakus. Powieść. Powst. przed 1964.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Bogusław Sujkowski. Rozm. Z. Nowicka. Pomorze 1959 nr 22.
Z Bogusławem Sujkowskim o powieści historycznej. Spojrzenia 1961 nr 188.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1964 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Z. Jędrzyński: Literat w mundurze leśnika. (Szkic o życiu i twórczości Bogusława Sujkowskiego). Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1965.
J. Makowski: Bogusław Sujkowski. Pomorze 1969 nr 22.
Cz. Kłak: Proza historyczna Bogusława Sujkowskiego wobec tradycji literackiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska 1970 z. 5(8).
Cz. Kłak: Popularne pisarstwo Bogusława Sujkowskiego. Profile 1971 nr 10.
P. Kocikowski: Bogusław Sujkowski. (Sylwetka pisarza oraz jego twórczość w okresie międzywojennym). Kalendarz Bydgoski 1971.
B. Roganowicz: Nad tekstem „Listów niewysłanych” Bogusława Sujkowskiego. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego 1973 seria B nr 8.
S. Stabryła: W obronie słabych i pokonanych. W tegoż: Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Kraków 1983 [m.in. o B. Sujkowskim].
Z. Jędrzyński: Leśnik i pisarz. (W 20 rocznicę śmierci Bogusława Sujkowskiego). Gazeta Pomorska 1984 nr 291.
Z. Mrozek: Bogusław Sujkowski (1900-1964). Fakty 1985 nr 4.
Z. Mrozek: Nie wydane powieści Bogusława Sujkowskiego. Kalendarz Bydgoski 1992.
J. Węgrzyn: Niesłusznie zapomniany. W stulecie urodzin Bogusława Sujkowskiego. Trybuna 2000 nr 181.

Liście koka

J. Smulski: Kostium historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej. W tegoż: Od Szczecina do... Października. Toruń 2002.

Bogowie osądzą

A. Łubkowski. „Życie Literackie1955 nr 52.

Bolko Zapomniany

J. Szczawiej: Bolko z dziejów narodu nie znany. W tegoż: Owoc dobrego i złego. Warszawa 1959.

Trzy czarne włócznie

Z. Jędrzyński: Nowe powieści Sujkowskiego. Pomorze 1958 nr 7 [dot. też: Ave libertas].

Ave libertas

Z. Jędrzyński: Nowe powieści Sujkowskiego. Pomorze 1958 nr 7 [dot. też: Trzy czarne włócznie].
J. Ratajewski: Nauczyciele Spartakusa. Mówią Wieki 1958 nr 9.

Dwa zakony

J. Piechocki: Dwie nowe powieści Bogusława Sujkowskiego. Pomorze 1960 nr 18 [dot. też: Insz Allach].

Insz Allach

J. Piechocki: Dwie nowe powieści Bogusława Sujkowskiego. Pomorze 1960 nr 18 [dot. też: Dwa zakony].

Lisowczycy

M. Ruszczyc: Kondotierzy i monarchowie. Nowe Książki 1970 nr 6.

Rydwany bojowe

S. Zieliński: Befsztyk z kaszki. W tegoż: Wycieczki balonem. Nr 2: Gawędy z pretekstem. Warszawa 1964.

Strzała z diabelskiego herbu

J. Makowski. „Pomorze1963 nr 15.

Srebrne obrączki

Z. Ziętek: ...i lasu też nie będzie. Miesięcznik Literacki 1967 nr 11.