BIO

Urodzony 27 listopada 1939 w Biadolinach Szlacheckich pod Brzeskiem (Krakowskie); syn Jana Stycznia, urzędnika, i Heleny z Obłąków. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Borzęcinie. W 1946 zamieszkał we Wrocławiu. Tu uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego; w 1957 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). Debiutował w 1960 na łamach miesięcznika „Odra” opowiadaniem pt. Requiem dla nieśmiałego (nr 7), a jako poeta wierszem pt. Niewymierność (nr 18); z pismem tym współpracował do 1970. Wiersze i recenzje zamieszczał nadto w „Nadodrzu” (1963-69, z przerwami). W 1960-61 był członkiem redakcji czasopisma polonistów UWr.Cegła”. Po uzyskaniu w 1962 magisterium pracował kolejno, jako aplikant w „Dzienniku Zachodnim” w Katowicach, od 1963 w dziale reklamy i upowszechniania książki w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, od 1964 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, a od lutego do kwietnia 1965 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W 1966 był kierownikiem klubu przy Zakładach INCO we Wrocławiu. Od tegoż roku był z przerwami członkiem zespołu redakcyjnego pisma Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej we Wrocławiu „Kontrasty” (później „Kontrasty Nadodrzańskie”); do 1971 ogłaszał tu również swoje wiersze. W 1966-72 był członkiem Ugrupowania Literackiego 66 we Wrocławiu. Publikował utwory nadal na łamach „Odry” oraz „Kultury” (1967-69), „Miesięcznika Literackiego” (1967-70), „Sigmy” (1968-76), „Poezji” (1970-81, z przerwami), „Nowego Wyrazu” (1972-78, 1981), „Opola” (1972, 1974-86), „Poglądów” (1972-81), „Literatury” (1974, 1977-81) i „Kameny” (1975-81, z przerwami). Od 1969 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1999 drukował felietony na łamach miesięcznika „Że”. Dwukrotnie wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978, 1999). Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Kontury. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 62 s.

Zawartość

Cykle: W stronę noża; Ile?; Granice spojrzenia.

2. Lustro-sofista. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 59 s.

Zawartość

M.in. cykle: Liryzm; Ręka się pali.

3. Boski paragraf. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 66 s.

Zawartość

M.in. cykle: Sztuka zamku, czyli zapis mniej definitywny; Kuszenie św. Antoniego; Wszystko co w muzyce możliwe – jest muzyką; Klucze.

4. Ten najżarliwszy seans spirytystyczny. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 115 s.

Zawartość

Cykle: Podróże; Magdalena; Anarchistyczni argonauci; Ewa Góral; Wszystkie pory roku.

5. Uśnij snem morskim i inne dramaty. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 174 s.

Zawartość

Uśnij snem morskim; Niepokojące muzy; Fioletowy fioł; Tylko muzykę o nazwie „Nina Ricci” można jeść.

6. Rozkosz gotycka. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 177 s.

Zawartość

Cykle: Obrazy; Anioły, – oraz wiersz: Hieronim Bosch.

7. Echnaton. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1982. Druk zob. poz. . Prapremiera: Warszawa, Dom Literatury Warszawska Wszechnica Literatury 1987.

8. Trujące piękno. [Opowiadania i dramaty]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 142 s.

Zawartość

[Opowiadania:] Mistrz Adam; Powrót mistrza Adama; Mistrz Adam i miłość; Judasz; Wykład mistrza Adama będący modelem sugestywnej hipnozy i hipnotycznej sugestii. – [Dramaty:] Trujące piękno; Echnaton [poz. ].

9. Widzialne ciała tajemnicy. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 90 s.

10. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 229 s.

11. Idealna para. (Sztuka w 1 akcie). Dialog 1985 nr 1 s. 19-26.

12. Suknia ślubna. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1985 nr 9 s. 27-34.

13. Liście księżyca. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1989, 95 s.

14. Mężczyzna i kobieta patrzą na księżyc. [Wiersze]. Kłodzko: Kłodzki Ośrodek Kultury 1989, 23 s.

15. Poezja mroku. Wrocław: Okis 1994, 53 s.

16. Groza wtajemniczenia. [Wiersze]. Warszawa: Przedświt 1996, 56 s.

17. Wieczna noc miłosna. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999, 84 s.

18. Melancholia symboli. [Wiersze]. Trzebnica: LEW – L. Wróblewski; Wrocław: na zlecenie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2003, 72 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1983, 2006.

Autor o sobie

J. Styczeń: Poezja nie potrzebuje usprawiedliwień. Czas Kultury 1993 nr 6.

Wywiady

Moja poezja dzieje się w podziemiach duszy. Rozm. U.M. Benka. „Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 2.
Symbol jest otchłanią. Rozm. T. Hrynacz. Topos 1998 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (D. Nowacki).

Ogólne

Artykuły

Z. Badura-Tegnerowicz: Złapać cień za marynarkę, przejść w lustro. Nowy Wyraz 1978 nr 11.
U. Benka: Uśnij snem morskim. Nowe odczytanie „Odysei” penetracją śmierci. Nowy Wyraz 1978 nr 11 [dot. utworu: Uśnij snem morskim].
R. Gawłowski: W stronę metafizyki. Nowy Wyraz 1978 nr 4 [dot. m.in. J. Stycznia].
M. Baranowska: Ktoś musiał zbudować mur surrealizmu. Odra 1979 nr 10 [dot. m.in. J. Stycznia].
K. Grela: Po drugiej stronie lustra. Poezja 1983 nr 3.
K. Grela: Po drugiej stronie lustra. W tegoż: Kształt słowa. Warszawa 1986.
R. Gawłowski: Janusz Styczeń: Poprzez życie i poprzez lustro. Cz. 1-2. Że 1990 nr 1, 2.
M. Baranowska: Planeta uczuć. Potop 1991 nr 8/9.
U. Benka: Media pożądania. Teksty Drugie 1992 nr 6.
M. Lizurej: Sakralizacja erotyki w poezji Stycznia. Metafora 1996 nr 25/26.
B. Budzińska: Laboratorium nasycenia. O poezji Janusza Stycznia. Wyrazy 1997 nr 2.
A. Domagała: Zawsze była jakaś muza. Gazeta Dolnośląska 2000 nr 6.

Kontury

A.K. Waśkiewicz: Cztery wrocławskie debiuty. Twórczość 1967 nr 10 [dot. m.in. J. Stycznia].
B. Żurakowski: Dopiero kontury. Odra 1967 nr 3.

Lustro-sofista

J. Łukasiewicz. „Odra1970 nr 5.
M. Orski. „Poezja1970 nr 5 [dot. m.in. J. Stycznia].
A. Weiss: Korektor wartości. Nurt 1970 nr 7.

Boski paragraf

M. Jodłowski: Okulary nałożone na usta. Opole 1971 nr 9.
R. Krynicki: Trzeba świat traktować surrealistycznie. Nurt 1971 nr 12.
T. Nyczek: Krajobrazy wewnętrzne. Boski pejzaż wewnętrzny. Życie Literackie 1971 nr 32.
M. Orski: Ku wyobraźni czystej. Współczesność 1971 nr 24.
M. Fostowicz. „Odra1972 nr 5.
R. Krynicki: Między realnością a transcendencją. Poglądy 1972 nr 4.
J. Markiewicz: Nasz nowy Gałczyński. Nowy Wyraz 1972 nr 1.
E. Puzdrowski: To jest właściwie mój dom. Poglądy 1972 nr 7.

Ten najżarliwszy seans spirytystyczny

A. Tchórzewski: Styczeń – duch Ewy Góral wywołany w Piwnicy Świdnickiej. Poglądy 1975 nr 10.
M. Bocian. „Poglądy1976 nr 2.
W. Filipczuk: Wewnętrzny głos. Poglądy 1976 nr 4.
W.K. Janota: Śpiące rekwizyty. Nowy Wyraz 1976 nr 1.
M. Jodłowski: Lustra z nadrukiem: ekspres. Odra 1976 nr 2.
S. Sterna-Wachowiak: Na ekranie „wewnętrznego telewizora.” „Twórczość 1976 nr 3.

Uśnij snem morskim i inne dramaty

Z. Badura: Sztuka w sztuce. Odra 1978 nr 3.
M. Nosek: Dramaty na temat poezji. Poglądy 1978 nr 9.
Cz. Sobkowiak: Tom dramatów Janusza Stycznia. Nadodrze 1978 nr 5.
S. Bardijewska: Janusz Styczeń. (Fantazja oniryczna). Dialog 1982 nr 1.

Rozkosz gotycka

K. Roszak: Pisane gotykiem. Literatura 1980 nr 46.
R. Gawłowski: Poprzez serce i poprzez zwierciadło. Odra 1981 nr 3.
J. Łukasiewicz: Ciało – muzeum. Twórczość 1981 nr 9.
A. Ogrodowczyk: Metody rozkoszy. Nowy Wyraz 1981 nr 4.
S. Żurek: Średniowieczna rozkosz. Kamena 1981 nr 17.
M. Baranowska: Kogo dziś muzy niepokoją. Odra 1983 nr 5.

Trujące piękno

U.M. Benka: Labirynt niechaj będzie jeszcze bardziej przeźroczysty?Pismo Literacko-Artystyczne1984 nr 7/9.

Widzialne ciała tajemnicy

J. Marx: Bukiet z ludzkiego ciała. Poezja 1983 nr 7.
T. Olszewski: Rzeki wielosłowia. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 40.

Wiersze wybrane [2004]

N. Augenblick: Zasłona z lustra. Pismo Literacko-Artystyczne 1985 nr 4, polemika: J. Styczeń. Tamże nr 10.
Z. Chojnowski: Naturalna sztuczność. Życie Literackie 1985 nr 36.
J. Marx: Po miłości zostają obrazy. Tu i Teraz 1985 nr 19.
K. Pieńkosz: Ach tak wygląda jawa. Literatura 1985 nr 10.

Liście księżyca

J. Łukasiewicz: Podksiężycowy świat Jana Stycznia. W tegoż: Rytm czyli powinność. Wrocław 1993.
A. Mazur: Platońskie cienie księżyca. Twórczość 1994 nr 5.

Poezja mroku

A. Bichta: Więzień nocy. Twórczość 1994 nr 12.
K. Maliszewski: To moje serce biegnie przez mrok. Nowy Nurt 1994 nr 17.
Z. Zander. „Opcje1994 nr 2.
U. Benka: Więzień nocy. Odra 1995 nr 3.
M. Kalandyk: Metamorfozy. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 2.

Groza wtajemniczenia

P. Kobielski-Grauman: Romanse ze śmiercią. Akcent 1997 nr 2.
M. Krassowski: Rozmowy o duszy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3.
D. Muszer: Gnoza. Wtajemniczenia w dziurkę od klucza. Topos 1997 nr 3.
U.M. Benka. „Kwartalnik Artystyczny1998 nr 1.
J. Lehman: Zrodzony ze śmierci miłości. List Oceaniczny”, Toronto 1998 nr 62.
J. Zdun. „Literatura1998 nr 3.

Wieczna noc miłosna

K. Michałowski: Jakby... Akant 1999 nr 13.
J. Łukasiewicz: Styczeń, albo los poety. Nowe Książki 2000 nr 4.

Melancholia symboli

P. Mackiewicz. „Odra2004 nr 12.
A. Stokłosa: Surrealizm oswojony. Śląsk 2006 nr 5.