BIO

Urodzony 5 stycznia 1888 w Krakowie w rodzinie inteligenckiej; syn Wojciecha Stwory i Emilii z domu Raszke; ojciec Jacka Stwory, prozaika, dziennikarza radiowego. Uczył się w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Debiutował w 1906 wierszem pt. Nowa pieśń, zamieszczonym w piśmie uczniowskim „Znicz” (nr 1, ciąg dalszy 1907 nr 2; podpisany kryptonimem S.S.), z którym współpracował do 1909. W następnych latach wiersze ogłaszał w pismach krakowskich, m.in. w „Gazecie Powszechnej” (1908-10), „Przyjacielu Ludu” (1908-09) i „Głosie Narodu” (1911-15, 1917-18, 1924, 1929). Pracował jako dziennikarz w redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (1911-21, 1923-39; publikował m.in. pod kryptonimami: Stw, St.Stw.) oraz „Nowej Reformy” (1912, 1914-19, 1921, 1924-37); w dziennikach tych drukował artykuły i recenzje literackie, teksty publicystyczne, felietony oraz wiersze. Podczas pierwszej wojny światowej walczył w Legionach Polskich. W 1918 powrócił do Krakowa i kontynuował pracę dziennikarską. Ożenił się ze Stefanią z Godulów, nauczycielką. Był związany z ruchem ludowym; w 1930 uczestniczył m.in. w organizowaniu przez Centrolew Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu w Krakowie. Poza dziennikami, z którymi współpracował etatowo, publikował m.in. w „Piaście” i w „Tempie Dnia” (1934-39). Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Krakowie. Zmarł tamże 30 września 1942.

Twórczość

1. Strofy o żołnierzu polskim. [Wiersz]. Kraków: K. Goebel 1915, 2 s.

Utwór poświęcony rotmistrzowi Z. Dunin Wąsowiczowi.

2. Strofy czasu. 1914-1915. [Wiersze]. Kraków: Z. Mroczek 1916, 94 s.

Zawiera m.in. cykl: Podzwonne braciom.

3. Ulica. [Wiersze]. Kraków: F. Terakowski 1917, 65 s.

Zawartość

Zawiera: Cz. 1. Ulica. – Cz. 2. Liryki.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Tak mi czegoś żal. Muzyka: Z. Wiehler. Kraków: S.A. Krzyżanowski [ok. 1905], 5 s.
Nie mów nic o tem... Muzyka: B. Kopystyński. Op. 6. Kraków: S.A. Krzyżanowski [ok. 1920], [5] s.
Trzy pieśni na chór męski. 1. K. Tetmajer: Limba. 2. A. Waśkowski: Pożegnanie. 3. S. Stwora: Wieczorny dzwon. Muzyka: S. Rączka. [Warszawa:] Skład główny F. Grąbczewski [1936], [4] s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.

Ogólne

Artykuły

J. Wiktor: Pamiętnik z tamtych lat. (Wspomnienie o poecie). Wieści 1965 nr 30.
W. Zechenter: Stanisław Stwora. (Zapomniani poeci Krakowa 7). Słowo Powszechne 1966 nr 8.
• [S. Stanuch] S.S.: Wspomnienie. Wieści 1973 nr 11.

Strofy czasu

J. Wiktor. „Nowa Reforma1916 nr 69.

Ulica

• [E. Zechenter] E.Z. „Głos Narodu1917 nr 158.
T. Sinko: Poezja ulicy. (Z powodu „Ulicy” Stanisława Stwory). Maski 1918 z. 30.
K. Czachowski: Zapomniany przez siebie poeta. Kurier Literacko-Naukowy 1929 nr 40.