BIO

Urodzony 24 marca 1918 w Krakowie; syn Stanisława Stwory, poety i dziennikarza, i Stefanii z Godulów, nauczycielki. Uczęszczał do III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie i tam w 1936 uzyskał świadectwo dojrzałości. Debiutował w tymże roku wierszem pt. Chłopska dola, opublikowanym w „Kurierze Literacko-Naukowym” (nr 18), oraz jako prozaik opowiadaniem pt. Matka, ogłoszonym na łamach „Tempa Dnia” (nr 151). W 1936 podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był członkiem Uniwersyteckiego Koła Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej: walczył pod dowództwem płk. Stanisława Maczka w szeregach 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej (plutonowy podchorąży 24. Pułku Ułanów). Wzięty do niewoli niemieckiej, uciekł do Krakowa, a następnie przez Słowację, Węgry i Jugosławię przedostał się do Francji (styczeń-marzec 1940). Uczestniczył w kampanii francuskiej jako żołnierz tej samej formacji, noszącej teraz nazwę 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji skierował się na południe, do nieokupowanej części kraju. Był wielokrotnie aresztowany i mimo podejmowanych ucieczek spędził siedem miesięcy we francuskich więzieniach, a potem w obozie dla internowanych żołnierzy polskich w Camp-de-Livron pod Caylus (departament Tarn-et-Garonne); tu wraz z Józefem Łobodowskim redagował od grudnia 1940 do maja 1941 powielane pismo literacko-polityczne „Wrócimy” (nr 1-6; nr 5 i 6 wydany w Tuluzie). Po wydostaniu się z obozu brał udział w ruchu oporu w Tuluzie, m.in. jako współpracownik podziemnego periodyku literackiego „Służba” (1941). W 1941 przekroczył nielegalnie granice Hiszpanii. Zatrzymany przez hiszpańską żandarmerię, był więziony kolejno w Leridzie, Saragossie i Madrycie, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego Miranda de Ebro. Odzyskał wolność w styczniu 1943, z chwilą rozwiązania obozu. W maju tego roku dotarł drogą morską do Wielkiej Brytanii i wstąpił do formujących się w Szkocji Polskich Sił Zbrojnych. Służył w dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka 1. Dywizji Pancernej; wraz z 24. Pułkiem Ułanów przebył cały szlak bojowy tej jednostki, od lądowania w Normandii w lipcu 1944, przez bitwy pod Falaise i Chambois, wyzwolenie Belgii i Holandii, aż po kapitulację Niemiec w maju 1945. Przez kolejne dwa lata pełnił służbę w angielskiej strefie okupacyjnej na terenie Niemiec. Po demobilizacji (w randze rotmistrza) powrócił w sierpniu 1947 do Polski i zamieszkał w Krakowie. W tymże roku podjął pracę w redakcji literackiej lokalnej rozgłośni Polskiego Radia; był autorem audycji, słuchowisk, reportaży, magazynów i felietonów. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1950 ożenił się z Alicją Kamińską, aktorką. W 1951 (ze względu na swoją wojenną przeszłość) został wykluczony z partii i zwolniony z radia. Pracował jako robotnik w Nowej Hucie (odznaczony orderem Budowniczego Huty). W 1956 został przywrócony w prawach członka PZPR i powrócił do rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1977. W 1959 otrzymał nagrodę miasta Krakowa za reportaże i słuchowiska o tym mieście. Rozwijał twórczość literacką głównie w dziedzinie reportażu radiowego. Fragmenty prozy (w większości emitowanej wcześniej na antenie Polskiego Radia) i teksty szopek noworocznych ogłaszał m.in. w „Życiu Literackim” (1959-1978, z przerwami) i w „Kontrastach” (1978-79). Był w 1960 współtwórcą krakowskiego kabaretu literackiego Jama Michalikowa (razem z Tadeuszem Kwiatkowskim i Bruno Miecugowem) i do 1985 współautorem jego kolejnych programów. Od 1972 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konkursach dla reporterów radiowych; zrealizowane przez niego audycje były tłumaczone na języki obce i emitowane przez zagraniczne radiostacje. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) i (od 1989) Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był laureatem wielu nagród, m.in.: Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (czterokrotnie, m.in. 1965 i 1977), nagrody Złoty Mikrofon (w 1973 za reportaże radiowe), nagrody dziennikarskiej Ministra Kultury i Sztuki (1977), nagrody im. K. Pruszyńskiego, przyznanej przez Klub Reportażu SDP (1980). Odznaczony m.in. Złotą Odznaką m. Krakowa (1965) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967). Zmarł 21 kwietnia 1994 w Krakowie.
Od 1995 Polskie Radio (Centrum Szkolenia oraz Studio Reportażu i Dokumentu) przyznaje nagrodę w konkursie stypendialnym dla młodych twórców im. J. Stwory.

Twórczość

1. Zbój i żołnierz, czyli Cnoty ocalenie. Krotochwila wielce starodawna w 1 odsłonie. [Współautor:] L. Herdegen. [Kraków 1960], 7 s. Teatr Amatorski „Głosu Młodzieży Wiejskiej”.

Nagrody

Nagroda w konkursie rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia na krótki utwór literacki w 1960.

2. Kabaret literacki „Jama Michalikowa. Przedstawienia. [Współautorzy:] T. Kwiatkowski, B. Miecugow. Wystawienie: Kraków, Kawiarnia Jama Michalikowa 1960-1985.

A to ci szopa. Prapremiera: 1960.

Szlagierowy program. Prapremiera: 1960.

A to ci historia. Prapremiera: 1960.

Kraków nocą. Prapremiera: 1961.

A to ci wesele. Prapremiera: 1963.

Dwudziestolatka z przeszłością. Prapremiera: 1964.

A to ci raj. Prapremiera: 1965.

Trędowaty czyli dramat ze sfer. Prapremiera: 1967.

Boyowym szlakiem. Prapremiera: 1971.

De revolutionibus. Prapremiera: 1974.

A to ci wesele '85. Prapremiera: 1985.

3. Dzielnica szwarckopów. [Literackie reportaże radiowe]. [Przedmowa:] Z. Greń. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 101 s.

Zawartość

Dzielnica szwarckopów; Pielgrzymka do ziemi zwykłej; Fortunat; Wojciech i nieznajome; Trzeba głęboko oddychać; Nie ma wzoru na nieskończoność.

4. Pies, wilk i my czyli Co żołnierz miał z trzech groszy. Krotochwila wielce starodawna w 3 odsłonach. [Współautor:] L. Herdegen. Uwagi inscenizacyjne: L. Zamkow-Słomczyńska. Scenografia: J. Skarżyński. Muzyka: T. Maklakiewicz. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1963, 77 s., powielone.

5. Co jest za tym murem? [Powieść reportażowa]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 234 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1977; wyd. 4 Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: R. Filipski. Wystawienie: Kraków, Estrada 1969. Telewizja Polska 1969. Druk „Teatr Polskiej Telewizji 1970 nr 1 s. 35-55.
Adaptacja: B. Tosza. Wystawienie: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1981.
Adaptacja: Z. Wróbel. Wystawienie: Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1981.

6. Szukam panny Emilci. [Literackie reportaże radiowe]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 108 s.

Zawartość

Sąd ostateczny; Mulier felix; Zegary i zegarmistrze; Elegia z ulicy Tkaczy; Kombatanci; Wtorek – godzina 14.00; W małej wiosce; Znajoma i znajomi; Cztery strefy świata; Oryginalna forma.

7. Późnym wieczorem. [Współautor:] S. Stanuch. [Słuchowisko]. Polskie Radio 1971.

8. Pasja czyli Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej widziane. [Literacki reportaż radiowy]. Polskie Radio 1972. Druk „Kontrasty” 1978 nr 11 s. 15-17. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Prasy Włoskiej na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym „Prix Italia” w Turynie w 1972 r.

9. Nadspodziewany początek bankietu. [Powieść reportażowa]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 124 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: J. Budkiewicz. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy 1980.
Adaptacja: W. Brzozowicz. Wystawienie: Warszawa, Teatr Horyzont 1980.

10. Rajski Plac. [Literackie reportaże radiowe]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979, 207 s.

Zawartość

z poz. 3 [przedruk w wersji zmienionej]: Dzielnica szwarckopów; Trzeba głęboko oddychać; Wojciech i starsze panie [wcześniej pt. Wojciech i nieznajome]; Fortunat, – z poz. : Zegary i zegarmistrze; Kombatanci; Elegia z ulicy Tkaczy; Mulier felix; Wtorek, godzina czternasta; Znajoma i znajomi; W małej wiosce; Cztery strefy świata, – nadto: Złoty tron; Rajski Plac; Różnie się ludziom śni; „Venus” i ulubieńcy; Pasja czyli Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej widziane [poz. ].

11. Kataryniarz i złoty tron. [Literackie reportaże radiowe]. Warszawa: Iskry 1980, 210 s.

Zawartość

z poz. 3: Dzielnica szwarckopów; Trzeba głęboko oddychać; Fortunat; Wojciech i starsze panie [wcześniej pt. Wojciech i nieznajome], – z poz. .: Zegary i zegarmistrze; Kombatanci; Mulier felix; Elegia z ulicy Tkaczy; W małej wiosce, – z poz. : Złoty tron; Rajski Plac; Różnie się ludziom śni, – nadto: Świt pod Caen i zmierzch pod Cramesnil; Wspaniałe życie przyjaciela Dożywotki; Na początku była ziemia.

Adaptacje

K. Krumłowski: Królowa przedmieścia. [Wodewil]. Adaptacja: L. Herdegen, J. Stwora. Wystawienie: Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1960.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Wywiady

Co jest za tym Stworą? [Rozm.] R. Ciemiński. Polityka 1977 nr 38.
• [Rozm.] Z. Bauer. Kontrasty”, Białystok 1980 nr 7.
Teatrzyk pana Stwory. [Rozm.] J. Baran. „Wieści1981 nr 11, przedruk zmieniony w: J. Baran: Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety. Warszawa 1986.

Ogólne

Artykuły

J. Lovell: Ocalić od przemijania. Życie Literackie 1959 nr 22 [dot. twórczości radiowej J. Stwory].
J. Mayen: Reporterskie rozmowy. W tegoż: Radio a literatura. Warszawa 1965.
F. Fornalczyk: Reporterskie moralitety. Tygodnik Kulturalny 1970 nr 38.
K. Meloch: Romantyk z mikrofonem. (Opisanie Jacka Stwory). Kontrasty”, Białystok 1978 nr 11.
S. Stanuch: Świat Jacka Stwory. W tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1978.
W. Maciąg: Jacek Stwora. 1918-1994. „Dekada Literacka1994 nr 9.
K. Goldbergowa: Rotmistrz w stanie spoczynku. Literatura 1997 nr 12.
S. Stanuch: Łupy wojenne skrzydlatego rotmistrza. Wizja świata według Jacka Stwory. Trybuna 1999 nr 140.
W. Ślusarski: Pan Rotmistrz. Wspomnienie o Jacku Stworze. „Z Dziejów Polskiej Radiofonii2005/2006 nr 2.

Dzielnica szwarckopów

J. Lovell: Prawo do własnego sposobu widzenia. Życie Literackie 1964 nr 8.
A. Chciuk. „Kultura”, Paryż 1965 nr 3.

Co jest za tym murem?

J.Z. Brudnicki: Na pograniczu. W: Proza, poezja. 1967. Warszawa 1968.
A. Rowiński. „Nowe Książki1968 nr 8.
S. Stanuch. „Życie Literackie1968 nr 7.
B. Wernichowska, M. Staszewski: Własność Celebraka. Argumenty 1971 nr 28.

Szukam panny Emilci

S. Stanuch: Dziennik intymny Jacka Stwory. Nowe Książki 1970 nr 15.

Pasja czyli Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej widziane

A. Małachowski: Nagroda dla Jacka Stwory. Teatr 1972 nr 23/24.

Nadspodziewany początek bankietu

K. Miklaszewski: Historia, którą napisało życie?Życie Literackie1978 nr 40.

Rajski Plac

S.J. Królik: Złotym mikrofonem po papierze. Nowe Książki 1980 nr 16.
P. Siekierski: Pejzaż ludzkich spraw. Literatura 1980 nr 6.

Kataryniarz i złoty tron

W. Łuka: Sen jakiś daleki. Nowe Książki 1981 nr 1.
A. Staniszewski: Na granicy smutku i radości. Kontrasty”, Białystok 1981 nr 5.