BIO

Urodzony 21 czerwca 1898 w Warszawie; syn Karola Strumpha, prawnika, i Marii z Wojtkiewiczów, nauczycielki, zaangażowanej w działalność socjalistyczną. Dzieciństwo spędził na Kaukazie, gdzie ojciec pracował jako sędzia. Uczęszczał do szkół w Batumi, Kutaisi i do gimnazjum klasycznego w Baku. Pierwsze utwory publikował w 1914-15 w wychodzącym w Baku pisemku szkolnym „Ogniwo”. Od 1916 studiował medycynę na Uniwersytecie Dońskim w Rostowie, po czym w 1917 przerwał studia i zaciągnął się do 1. Pułku Ułanów na Białej Rusi. Po rozbrojeniu pułku przez Niemców przedostał się do Polski i zamieszkał w Warszawie. Brał udział w działaniach wojennych 1918-20 jako podchorąży w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich; w 1919 został odznaczony Krzyżem Walecznych. Ciężko ranny, przeszedł do rezerwy. W 1919 opublikował pierwszy artykuł publicystyczny pt. Bezrobocie profesorów, zamieszczony w „Gazecie Polskiej” (nr 33). Był luźno związany z grupą futurystów; w 1920 ogłosił wiersze w jednodniówce „To są niebieskie pięty które trzeba pomalować”. W 1921-22 studiował przez trzy semestry na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie do 1925 polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (nie przystąpił do egzaminu magisterskiego). Równocześnie od 1921 pracował jako dziennikarz, początkowo w Polskiej Agencji Telegraficznej. W 1922 otrzymał nagrodę w konkursie literackim „Kuriera Warszawskiego” za opowiadanie pt. Jenerał Maj (druk 1922 nr 342-344), po czym został zaangażowany do redakcji tego pisma, w którym pracował do 1937. W 1923 ożenił się z Chmielewską (imię nieznane; małżeństwo rozpadło się po kilku miesiącach). W 1925 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Po rozwodzie zawarł w 1928 związek małżeński z Janiną Reklewską. Za zabicie w pojedynku, spowodowanym problemami małżeńskimi, kuzyna żony, Aleksandra Zawadzkiego, został skazany na półtora roku więzienia, ale w wyniku dwóch apelacji po miesiącu spędzonym w zakładzie karnym we Wronkach wyszedł nica wolność. W 1935-39 redagował pismo dla młodzieży „Młody Obywatel”. Po kolejnym rozwodzie ożenił się w 1936 z Czesławą Sieniarską-Wielowieyską, maszynistką. Od 1938 był sekretarzem redakcji „Polski Zbrojnej”, z której został usunięty z powodów politycznych w maju 1939. Należał do Aeroklubu Warszawskiego (posiadał licencję pilotażu szybowniczego), Ligi Obrony Powietrznej Państwa, był współzałożycielem Klubu Sprawozdawców Lotniczych i Klubu Sprawozdawców Morskich. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Rumunię do Francji i w stopniu porucznika, potem rotmistrza służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, pełniąc kierownicze funkcje w polskich placówkach prasowych i propagandowych. W 1941 zaczął publikować utwory prozą i artykuły w „Polsce Walczącej” (Londyn, do 1945, także podpisany: Ignacy Jeśman). Od jesieni 1941 przebywał jako oficer prasowy w Związku Radzieckim, gdzie został szefem Wojskowego Biura Propagandy i Oświaty Polskich Sił Zbrojnych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; w 1941 publikował w czasopiśmie „W marszu”, redagował pismo „Orzeł Biały” (1941-42), w którym też zamieszczał swoje utwory. Ewakuowany z Armią Polską na Bliski Wschód, od jesieni 1942 przebywał w Palestynie, następnie został odwołany do Londynu, gdzie prowadził Kwaterę Prasową Polskich Sił Zbrojnych. Wiosną 1944 przeszedł do służby cywilnej i podjął pracę w Ministerstwie Informacji rządu Rzeczpospolitej Polskiej (RP) w Londynie jako kierownik Biura Fotofilmowego, potem redaktor w Polskiej Agencji Telegraficznej. Publikował opowiadania i artykuły w „Nowej Polsce” (1944) i „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (1944). Po zakończeniu wojny zerwał z kołami emigracyjnymi i latem 1945 nawiązał współpracę z Ambasadą RP w Londynie. W tym czasie publikował artykuły i utwory prozą w londyńskim „Kurierze Polskim”. W grudniu tegoż roku powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W 1946 redagował dziennik „Wieczór Warszawy.” Publikował artykuły, recenzje, fragmenty prozy i przekłady z rosyjskiego w wielu czasopismach, w tym w „Kuźnicy” (1946-47), „Polsce Zbrojnej” (do 1948) i „Rzeczpospolitej” (1949-50; tu w 1949 cykle Gawęda o książkach, Gawęda o książkach i cenzurach i Felieton o książkach, m.in. podpisane: St. Wojt., St. St. Wojt.). W 1947 był kierownikiem do spraw prasowych Filmu Polskiego. Należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1957-61 współpracował z tygodnikiem „Stolica”, a w 1965-68 z wydawanym w Londynie przez Bolesława Świderskiego tygodnikiem „Kronika”, w którym publikował utwory prozą, artykuły i felietony. Był członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa „Polonia”, prezesem Klubu Marynistów, następnie wiceprezesem Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Wyjeżdżał wielokrotnie za granicę, m.in. do Grecji (1957), Francji (1959, 1960, 1961), Kanady (1963), Nigerii (1968), Związku Radzieckiego (1969), Włoch (1976). Za twórczość literacką otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej III stopnia (1963) i I stopnia (1978), za prace przekładowe radziecką nagrodę Poczotnaja Gramota (1969), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1977). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1956), Krzyżem Oficerskim (1964), Krzyżem Komandorskim (1971) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1983) Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Związku Uczestników Polskiego Ruchu Oporu we Francji Croix du Mérite (1966), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1967),
medalami: francuskim Médaille d’Europe avec Palme (1969), „Za Zasługi dla Marynarki Wojennej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” (1973) i Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1978). W 1983 wstąpił do nowego ZLP. Zmarł 3 października 1986 w Warszawie.

Twórczość

1. Płonę i blednę. (Trzy poematy). Warszawa: Sonata 1921, 47 s.

Zawartość

Płonę i blednę; Robinson; Ali. (Opowieść o miłości i szaleństwie prostaka).

2. Opowieści. [Wiersze]. Warszawa: Sonata 1922, 48 s.

3. Grób na Falklandach. [Opowieść]. Warszawa: Rój [1926], 62 s.

4. Jenerał Maj i inne nowele. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy 1926, 175 s.

Zawartość

Jenerał Maj; Nadlatująca wiosna; Złote guziki; Po przeprawie; Po raz drugi; Marsz na Warszawę; Zwycięstwo; Nieznani; My wszyscy.

5. Korsarze 1914. [Opowieść]. Warszawa: Rój 1926, 63 s.

6. Warszawa w ogniu 12 V-16 V 1926 roku. [Reportaże; współautorzy:] W. Melcer-Rutkowska, M. Szpyrkówna. Warszawa: Rój 1926, 128 s.

Tu S. Strumpha Wojtkiewicza: Bieg wypadków, s. 5-79.

7. Zemsta lorda Fishera. [Opowieść]. Warszawa: Rój [1926], 64 s.

8. Człowiek – Mewa. (Blériot – Garros – Alcock i Brown – Lindbergh). [Opowieść]. Warszawa: Rój [1927], 61 s.

9. Kariera asa asów. [Opowieść o kapitanie René Fonck]. Warszawa: Rój [1927], 55 s.

10. Rajdy łodzi podwodnych. I. Bitwa Jutlandzka. II. Wojna podwodna. III. Walka o Bałtyk. [Opowieść]. Warszawa: Rój [1927], 96 s.

11. Skorpion i dziewczyna. [Opowiadania]. Warszawa: Rój 1927, 154 s.

Najspokojniejszy rok; Żyto.

Zawartość

Pierwsza epopeja; Od Cymbała do Zamościa; Rok 1914; Bitwa ułana Welta; Zmartwychwstanie żołnierza;.

12. Orzeł morski. Korsarz XX wieku. [Opowieść]. Warszawa: Rój 1928, 62 s.

13. Grąż. Powieść współczesna. 7 Dni 1929 nr 1-32. Wyd. osobne Warszawa: F. Hoesick 1930, 309 s.

14. My mamy dość... [Wiersz]. Tygodnik Ilustrowany 1929 nr 1. Wyd. osobne [Warszawa:] Liga Morska i Kolonialna [1933], 1 s.

15. Dramat w ojczyźnie. [Powieść]. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931, 195 s.

16. Skarby Traura. Powieść. Kurier Czerwony 1931 nr 222-273.

17. Polskoje Pomorie. [Szkic]. Warszawa: Liga Morska i Kolonialna 1933, 34 s.

18. Pasierb Europy. Powieść. Polska Zbrojna 1936 nr 111-174. Wyd. osobne Warszawa: W. Michalak i S-ka 1936, 224 s. Por. poz. .

Ciąg dalszy zob. poz. .

19. Kamienny most. Wybór nowel. Warszawa: Biblioteka Polska 1939 [właśc. 1938], 182 s.

Zawartość

Wojna ze świętym Janem; Mgła; Generał Maj [poz. pt. Jenerał Maj]; Śmierć Niezwyciężonego; I Korpus; Złote guziki [poz. ]; Szczapa sosnowa; Psy Osterhofa; Fort Wąsika; Nieznani; Żniwo; Zapach pelargonii; U celu; Kamienny most.

20. Lawina. Powieść. Polska Zbrojna 1939 nr 1-105. Wyd. osobne Warszawa: W. Michalak 1939, 468 s.

Kontynuacja poz. 18.

21. Nasz Wódz. [Biografia E. Śmigłego-Rydza]. Warszawa: Biblioteka Polska 1939, 160 s.

22. Na Atlantyku. [Opowieści dla młodzieży]. Powst. 1941. Wyd. Warszawa: Gebethner i Wolff 1946, 91 s.

Zawartość

Spotkanie „Pioruna” z „Bismarckiem”; Na okręcie podwodnym „Sokół”.

23. M.p. Adama i Ewy. (The back garden of Eden). Dokument fabularyzowany. Scenariusz. [Współautor:] M. Waszyński. Komentarz: J. Bazarewski. Powst. Kair 1944. Ekranizacja 1944.

Autor podpisany: Ignacy Jeśman.
Ekranizacja Sekcji Filmowej II Korpusu Polskiego Studio MISR w wersji polskiej i angielskiej.

24. Gwiazda Władysława Sikorskiego. [Studium historyczne]. [Warszawa:] Czytelnik 1946, 454 s. Por. poz. , .

25. Serce w plecaku. [Powieść]. Życie Warszawy 1946 nr 82-92 [druk niedokończony].

26. Sikorski i jego żołnierze. [Studium historyczne]. Łódź: Księgarnia Ludowa T. Lemański 1946, 265 s. Por. poz. , .

27. Emigranci. Powieść. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 204 s.

28. Ściśle tajne. [Powieść]. Świat Przygód 1948 nr 1-52.

29. Generał Komuny. [Powieść o W. Wróblewskim]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 289 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1953.

30. Przed styczniem. (Fragment historyczny w 1 akcie). Wstęp W. Strumph. Świetlica 1952 nr 10 s. 24-28. Przedruk w: W walce i pracy. Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1953. Prapremiera: Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1953.

31. Opowieść o Bronisławie Szwarcem. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 272 s.

Adaptacje

radiowe

pt. Teczka z papierami: Adaptacja: M. Witwińska. Polskie Radio 1967.

32. Sierakowski. Opowieść z lat 1848-1863. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 511 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1956, wyd. 3 1962; wyd. 4 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, wyd. 5 1978.

Wiersz do LachówT. Szewczenki w przekładzie L. Sowińskiego opracowany przez S. Strumpha Wojtkiewicza, pozostałe wiersze rosyjskie i ukraińskie w przekładzie S. Strumpha Wojtkiewicza.

33. Bitwa o Paryż. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 323 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1987.

34. Droga Mickiewicza. Warszawa 1955, 86 s.

Przekłady

rosyjski

Put' Mickeviča. [Warszawa: Polonia] 1955.

35. Poznajmy Mickiewicza. [Odczyt]. Warszawa 1955, 28 s., powielone.

36. W służbie wolności. Opowieści z lat 1861-1864. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 229 s.

Zawartość

Warszawa zawsze młoda; Miłość i braterstwo; Helenka; Zwycięzca.

37. Traugutt. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 781 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione t. 1-2 1962, wyd. 3 1964, wyd. 4 1966.

Adaptacje

radiowe

pt. Romuald Traugutt: Adaptacja: S. Gnoiński. Polskie Radio 1970.

38. Agent nr 1. [Powieść]. Żołnierz Wolności 1958 nr 180-239. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1959, 316 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1962, wyd. 3 1964, wyd. 4 1966, wyd. 5 1970, wyd. 6 1974, wyd. 7 1988.

Przekłady

grecki

Geórgios Ivanof. Práktor N 1. [Przeł.] I. Szelagiewicz-Ellenikos. [B.m. 1986].

rosyjski

Agent № 1. [Przeł.] J. Aleksandrova. Moskva 1969.

Adaptacje

filmowe

Adaptacja: A. Ścibor-Rylski. Ekranizacja 1971.

39. Zdobywcy przestworzy. [Publicystyka dot. lotnictwa]. Warszawa: Sport i Turystyka 1958, 330 s.

40. Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939-1945. Warszawa: Czytelnik 1959, 402 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 1961, wyd. 4 1968, wyd. 5 uzupełnione 1972; wyd. 6 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979.

41. Złote guziki. Nowele i szkice. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 227 s.

Zawartość

Antares; Wojna ze świętym Janem [poz. ]; „Malec”; Pasierb Europy [por. poz. ]; Salwa; Most; Fort Wąsika [poz. ]; Złote guziki [poz. ]; Generał Maj [pt. Jenerał Maj, poz. ]; Wiosna Wielichowian; 74 kilometry; Żniwo [poz. ]; Kamienny most [poz. ]; Zapach pelargonii; Romans lotnika; Mgła; Cyranka; Z prywatnego archiwum; Kum biesa kukasi?; Rozpustna lampa; Pierwszy reportaż; Wierny sługa; Przygoda w Drohiczynie; Przyjaciel z Hoboken; „Zachowuję swój kurs...” – Od autora.

42. Patrol na Biskaju. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1960, 255 s. Wyd. 2 tamże 1968.

Zawartość

Operacja „miraż”; Nowa piosenka; Cornellis van Braams; Omyłka; Patrol na Biskaju; „Romeo i Julia”.

43. Ziemia i gwiazdy. Powieść z roku 1863. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1961, 242 s. Wyd. 2 tamże 1964.

44. Książka szła za emigrantem. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 408 s.

Szkice z historii wydawnictw książek polskich za granicą.

Zawartość

Zamiast wstępu; Pierwsze spotkanie; Książka poprzedza tułacza; Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość; Narodziny „wielkiej emigracji”; Hasło przetrwania i „punkty strategiczne”; W okresie Wiosny Ludów; Przed styczniem, po styczniu; Książka wciąż goni tułacza.

45. Powstanie styczniowe. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 236 s. Wyd. 2 tamże 1973.

46. Korsarze Wilhelma II. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, 217 s.

Wydawnictwo popularne dotyczące marynarki wojennej.

47. Romans dowódcy. Powieść historyczna z roku 1863. [O L. Żychlińskim]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 253 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1972.

48. Tiergarten. Powieść z lat 1939-1945. „Kronika1965 nr 40-50/51, 1966 nr 1/2-22. Wyd. osobne Warszawa: Książka i Wiedza 1966, 399 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1970, wyd. 4 1974, wyd. 5 1978, wyd. 6 1986.

Przekłady

czeski

Čtyři gramy cyankáli. [Przeł.:] B. Křemenák, Z. Marek. Praha 1968.

49. Kariera van Braamsa. [Opowieść]. Tygodnik Morski 1966 nr 1-10.

50. Noc nad Omylną. (Opowieść z roku 1945). Kronika”, Londyn 1966 nr 30/31-46. Wyd. osobne [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 180 s.

51. Gen[erał] Jarosław Dąbrowski 1836-1871. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 184 s.

52. Gra wojenna. [Powieść]. Fragmenty: Kronika”, Londyn 1967 nr 37-49/50, 1968 nr 1-26. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 419 s. Wyd. 2 tamże 1970.

53. O własnych siłach. Kartki z prywatnego archiwum 1921-1939. [Wspomnienia]. Warszawa: Książka i Wiedza 1967, 303 s. Wyd. 2 tamże 1974.

54. Piąta kolumna w Bristolu. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 223 s.

Przekłady

czeski

Pátá kolona v Bristolu. [Przeł.] Z. Marek. Praha 1978.

55. Siła złego. [Szkic historyczny o W. Sikorskim]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 271 s.

Przekłady

węgierski

A tábornok halála. [Przeł.] Z. Bárkányi. Budapest 1973.

56. Urlop w Nigerii. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 237 s.

57. Czachowski i inni. [Szkic historyczny]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 256 s.

Dotyczy powstania styczniowego i udziału w nim D. Czachowskiego.

58. Czata „Brańszczyk. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 309 s.

59. Alarm dla Gdyni. [Szkic]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 344 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1982, wyd. 4 1984.

60. Piąta kolumna w Paryżu. [Powieść]. Głos Prawdy 1975 nr 303-310/311, 1976 nr 1-42, „Sztandar Ludu” 1976 nr 179-183, 185-226. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1979, 123 s.

61. Sekret „Enigmy. [Szkic historyczny]. Wieczór Wrocławia 1976 nr 34-86. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1978, 157 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1979, 169 s. Por. poz. .

62. Polski chleb. [Recenzje i szkice publicystyczne]. Warszawa: Iskry 1977, 293 s.

Zawartość

Od autora. – [Cykle:] W mojej Warszawie; Smutne karty historii; Polemika z głosami we mgle; Pro domo sua – spowiedzi literackie; I znów rok 1945.

63. Sekret „Enigmy. Scenariusz filmowy. [Współautor:] R. Wionczek. Warszawa 1978, 310 s., powielone. Ekranizacja 1979. Por. poz. .

Scenopis na podstawie scenariusza: R. Wionczek, J. Zygadło. Warszawa 1977, 236 s., powielone.

64. Rozpoznanie, czyli Oficerski pitaval. [Szkic historyczny]. Warszawa: Czytelnik 1979, 218 s.

65. Generał Władysław Sikorski. [Biografia]. Warszawa: Iskry 1981, 156 s. Por. poz. , .

Przekłady

1. A. Puszkin: Córka kapitana. [Powieść]. Warszawa: Rój 1926, 161 s. Nowa red. w: A. Puszkin: Opowieści. Przeł.: S. Pollak i W. Strumph. Warszawa: Książka i Wiedza 1949. Wyd. 2 tamże 1949. Przedruk w: A. Puszkin: Opowieści. Przeł.: S. Pollak, T. Stępniewski, W. Strumph. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1973, Biblioteka Narodowa II, 175.
2. I. Erenburg: Burza. [Powieść]. Głos Ludu 1948 nr 280-345 [do odcinka 65; od odcinka 66:] „Trybuna Ludu” 1948 nr 2, 8-10, 12-14 [do odcinka 73]; „Głos Wybrzeża” 1949 nr 1-310; „Trybuna Ludu” 1949 nr 1-300. Wyd. osobne T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 372 + 504 s. Wyd. nast.: t. 1-3 tamże 1950; t. 1-2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953; wyd. 4 (Dzieła wybrane. T. 2). Warszawa: Czytelnik 1956.
3. K. Fiedin: Pierwsze porywy. [Powieść]. Warszawa: Książka 1948, 410 s.
4. E. Kazakiewicz: Gwiazda. [Powieść]. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 182 s. Wyd. nast. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1950.

Wyd. fragmentów wspólnie z: L. Sławin: Wycieczka do Zerbst. [Przeł.] W. Odolska. [Warszawa:] Czytelnik 1948, 61 s.

5. M. Gorki: Artamonow i synowie. [Powieść]. Warszawa: Książka 1949, 339 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka i Wiedza 1949, wyd. 2 [!] tamże 1950; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, tamże: (Wybór dzieł. T. 3) 1954, wyd. 4 1963, wyd. 5 1977.
6. M. Gorki: Moje uniwersytety. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 151 s. Wyd. 2 tamże 1950.
7. M. Blejman, M. Bolszincow, F. Ermler: Wielki obywatel. Scenariusz filmowy. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1951, 183 s.
8. G. Miedyński: Maria. [Powieść]. Wola Ludu 1951 nr 110-204. Wyd. osobne Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 578 s. Wyd. nast.: wyd. 2 t. 1-2 tamże 1952; wyd. 2 [!] Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956.
9. G. Pienieżko: Pisane w czołgu. Notatki radzieckiego oficera. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 517 s.

Wyd. osobne fragmentów pt. Obrońcy Odessy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 126 s.

10. I. Łukowski: Tajemnica wiecznej nocy. Dramat fantastyczno-naukowy w 4 aktach, 8 odsłonach. Warszawa: Czytelnik 1952, 100 s.
11. P. Pawlenko, M. Cziaureli: Przysięga. Scenariusz filmowy. Przedmowa: J. Giżycki. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1952, 76 s.
12. G. Bieriezko: Szara Szyjka. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 47 s. Wyd. 2 Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.
13. B. Brodski, M. Papawa: Żółty bocian. Bajka filmowa. [Cz. 1]. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 22 s.
14. S. Gierasimow: Nauczyciel. Scenariusz filmowy. Przedmowa: K.T. Toeplitz. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 94 s.
15. M. Jersikian, Z. Filimonowa: Czarodziejski dzwoneczek. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 45 s. Wyd. 2 tamże 1953.
16. W. Sutiejew: Gdy zapłonie choinka... Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 46 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1953.
17. J. Wano, A. Śnieżko-Błocka: Gęsi Baby-Jagi. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 22 s.
18. M. Wolpin, M. Erdman: Niegrzeczny Fiedia. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1953, 47 s. Wyd. 2 tamże 1953.
19. W. Katajew: Siedem czarodziejskich płatków. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, 46 s.
20. O. Leonidow: Serce bohatera. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, 29 s.
21. B. Łaskin: Miś na lodzie. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, 33 s.
22. L. Wiepricka: Janek Wyrwidąb. Bajka filmowa. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza 1954, [24] k.
23. M. Niekrasow: Komu się na Rusi dobrze dzieje. [Poemat; fragmenty]. Przeł.: W. Strumph i J. Tuwim. W: M. Niekrasow: Utwory wybrane. T. 2. Poematy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955.
W przekładzie S. Strumpha Wojtkiewicza cz. 1 i fragment cz. 2, s. 27-178.
24. I. Erenburg: Odwilż. [Powieść]. Echo Krakowa 1956 nr 116-167; „Przyjaźń” 1956 nr 19-37. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 172 s.
25. A. Puszkin: Fontanna Bakczysaraju. W: A. Puszkin: Dzieła wybrane. T. 2. Poematy i baśnie. Wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 137-164.
26. E. Kazakiewicz: Gwiazda. [Opowiadanie]. W: E. Kazakiewicz: Dwaj w stepie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964 s. 101-234.

Prace redakcyjne

1. [Drugi] II-gi Tydzień Lotniczy. Jednodniówka. 6-13 września 1925 r. Red. W. Strumph. Warszawa: Komitet Społeczny LOPP [Ligi Obrony Powietrznej Państwa] 1925, 12 s.
2. B. Adamowicz, J. Adamowicz: Przez Atlantyk. Spisał z relacji lotników i oprac.: W. Strumph. Warszawa: M. Arct 1934, 87 s.
3. Księga jazdy polskiej. [Album]. Red.: B. Wieniawa-Długoszowski, B. Rakowski, W. Dziewanowski, K. Koźmiński, W. Strumph, S. Ostoja-Chrostowski. Warszawa: Biblioteka Polska 1938, 429 s.
Tu studium S. Strumpha Wojtkiewicza: Kawaleria Polski Odrodzonej, s. 149-194.
4. Abbey is ours. London: The Polish Ministry of Information [1944], 16 s.
5. Our share. [Album]. [Wybór] W. Strumph. [Rysunki:] J. Poliński. London: Polish Ministry of Information [ok. 1945], [18] k.
6. Przygody lotnicze. Opowiadania. Oprac. literackie: W. Strumph. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, 184 s.
7. Burzliwe dzieje Teodora Tomasza Jeża. Z pamiętnika, pism i listów wybrał i oprac.: W. Strumph. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 466 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1957, 1966, 1979.

Autor o sobie

S. Strumph Wojtkiewicz: O kłopotach przy pisaniu powieści historycznych. Mówią Wieki 1959 nr 1.

Wywiady

Od tomika wierszy do powieści o Traugucie. Rozm. M. Nawrotówna. Ilustrowany Kurier Polski 1956 nr 285.
Pisarz niestrudzony. Rozm. B. Sowińska. Życie Warszawy 1968 nr 257.
Bez porywu nie ma twórczości. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 18.
Wańkowicz chciał mnie wyzwać na pojedynek. Rozm. K. Drozdowski. Przegląd Tygodniowy 1984 nr 11, polemika: O. Terlecki: Wciąż głową w pień. Tamże nr 13, J. Valenta: O generale Sikorskim, cudach i Stanisława Strumpha Wojtkiewicza. Tamże nr 22.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski Słownik Biograficzny. T. 44. Cz. 3. Warszawa 2006 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

M. Gembarzewski: Pisze żołnierz... Myśl Polska 1937 nr 15.
T. Syga: Historyczne powieści Strumpha Wojtkiewicza. Twórczość 1957 nr 3 [dot.: Generał Komuny; Opowieść o Bronisławie Szwarcem; Sierakowski].
J. Lis: W kręgu bohaterów Strumpha Wojtkiewicza. Kierunki 1960 nr 1.
S. Lichański. „Nowe Książki1961 nr 23.
A. Hamerliński: Stanisław Strumph Wojtkiewicz. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 41.
R. Wójcik: Kronikarz żołnierskich dziejów. Kronika”, Londyn 1965 nr 22.
A. Krasińska: Stanisław Strumph Wojtkiewicz – pisarz warszawski. Stolica 1968 nr 19.
M. Wańkowicz: Polski Münchhausen. Odra 1968 nr 11.
[A.K. Wróblewski] Bywalec: Etyka ułańska. Polityka 1971 nr 48.
J. Rawicz: Śmierć na trzydzieści pięć kroków. W tegoż: Do pierwszej krwi. Warszawa 1974 [dot. pojedynku S. Strumpha Wojtkiewicza w 1928].
T. Kucharski: Między wierszami. Prasa Polska 1975 nr 5 [dot. procesu M. Wańkowicza przeciwko S. Strumphowi Wojtkiewiczowi o naruszenie jego dobrego imienia w książce „O własnych siłach”].
J.M.: Stanisław Strumph Wojtkiewicz (1898-1986). Odrodzenie 1986 nr 44.
L. Klimczak: Stanisław Strumph Wojtkiewicz. Ekran 1986 nr 47.
T. Kucharski: Zamiast pojedynku. Melchior Wańkowicz contra Stanisław Strumph Wojtkiewicz. Literatura 1988 nr 2.

Płonę i blednę

[J. Brzęczkowski] J.B.Ponowa1921 nr 3 [dot. też: Opowieści].
S. Kołaczkowski. „Przegląd Warszawski1922 t. 3 [dot. też: Opowieści].

Opowieści

[J. Brzęczkowski] J.B.Ponowa1921 nr 3 [dot. też: Płonę i blednę].
S. Kołaczkowski. „Przegląd Warszawski1922 t. 3 [dot. też: Płonę i blednę].

Jenerał Maj i inne nowele

Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1926 nr 255.

Skorpion i dziewczyna

Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1927 nr 281.

Grąż

L. Pomirowski. „Kurier Poranny1930 nr 146.

Dramat w ojczyźnie

L. Pomirowski. „Kurier Poranny1930 nr 349.

Pasierb Europy

J. Andrzejewski: Powieść o niepodległości. Prosto z Mostu 1936 nr 51.
H. Galle. „Nowa Książka1936 nr 9.
A. Grzymała-Siedlecki: Książka o instynkcie żołnierskim. Kurier Warszawski 1936 nr 253.
E. Breiter. „Wiadomości Literackie1937 nr 1.

Kamienny most

K. Czachowski. „Nowa Książka1939 nr 4.
J. Putrament. „Sygnały1939 nr 62.

Lawina

A. Jesionowski: Gdy naród do boju. Kultura 1939 nr 34.

Gwiazda Władysława Sikorskiego

P. Jasienica: Dzieje katastrofy. Tygodnik Powszechny 1947 nr 11.

Sikorski i jego żołnierze

S. Helsztyński: Fascynująca rewelacja wojenna. Nowa Epoka 1946 nr 23/24.
P. Jasienica: Rzekomo o Sikorskim – naprawdę o żołnierzach. Tygodnik Powszechny 1946 nr 27.
J. Kirchmayer: O Sikorskim i jego żołnierzach. Polska Zbrojna 1946 nr 138.

Emigranci

P. Jasienica: Gestapo przyszywa guziki. Tygodnik Powszechny 1949 nr 18.

Generał Komuny

S. Treugutt. „Nowa Kultura1951 nr 11.
H. Zaworska: Szlakiem polskich „Jakobinów. Wieś 1951 nr 29.

Sierakowski

Z. Florczak: Na tropach historii. Nowa Kultura 1955 nr 23.
W. Natanson. „Życie Literackie1955 nr 34.

Traugutt

P. Jasienica: Obrona grzesznicy. Twórczość 1958 nr 3.
J. Skórnicki: Powieść o Romualdzie Traugucie. Życie Literackie 1958 nr 6.
A. Tatomir: Na pograniczu powieści i relacji historycznej. Nowe Książki 1958 nr 10.

Agent nr 1

L. Sulczyński: Jeśli nie wierzyć w Polskę, cóż zostanie?. Nowe Książki 1959 nr 18.

Wbrew rozkazowi

J. Kornicz: Przyczynki do „sprawy polskiej. Nowe Książki 1959 nr 20.
W. Zahorski: Dwa wcielenia Strumpha. Kultura”, Paryż 1973 nr 9.

Patrol na Biskaju

S. Lichański: Ze szkoły Sienkiewicza. Nowe Książki 1960 nr 22.

Książka szła za emigrantem

M. Danilewiczowa. „Kultura”, Paryż 1963 nr 6.
Z. Kozarynowa. „Wiadomości”, Londyn 1963 nr 50.
S. Zieliński: O ludziach i książkach. Nowe Książki 1963 nr 15.
T.J. Żółciński. „Twórczość1963 nr 9.

Powstanie styczniowe

J. Siewierski: Rok 1863. Nowe Książki 1964 nr 6.

Romans dowódcy

J. Biernacki. „Kultura1965 nr 23.
W. Maciąg. „Życie Literackie1965 nr 25.
Z. Macużanka. „Nowe Książki1965 nr 22.
M. Putkowska. „Kronika”, Londyn 1965 nr 22.

Tiergarten

J. Chłopecki: Był żołnierzem – politykiem nie był. Kierunki 1966 nr 25.
D. Cirlić-Straszyńska: Tiergarten” – znaczy „zwierzyniec. Nowe Książki 1966 nr 16.

Noc nad Omylną

Z. Flisowski: Nad Omylną. Nowe Książki 1968 nr 4.

Gen. Jarosław Dąbrowski 1836-1871

J. Skowronek. „Mówią Wieki1968 nr 7.

Gra wojenna

A. Horodyski: We francuskim tyglu. Nowe Książki 1969 nr 11.
S. Kocik: Powieść o polskim ruchu oporu we Francji. Tygodnik Polski”, Paryż 1969 nr 31/32.
S. Zieliński: Gra wśród gierek. Kultura 1969 nr 16, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 4. Warszawa 1971, nawiązanie: J. Łubkowski: Kelnerzy i senatorowie. „Kronika”, Londyn 1969 nr 19.

Piąta kolumna w Bristolu

M. Ruszczyc: Szpiedzy szaleją w Polsce. Nowe Książki 1972 nr 15.

Siła złego

L.M. Bartelski: Niewygasłe sprawy Polaków. Nowe Książki 1971 nr 22.
O. Terlecki: Gliniany pomnik. Życie Literackie 1971 nr 39.
L. Kaltenbergh: Rozrachunek z buchalterią mitu. Wychowanie 1972 nr 1.
O. Terlecki: Ślepy nocą w lesie. Więź 1972 nr 7/8.

Urlop w Nigerii

M.A. Kowalski: Koniec egzotyki. Kultura 1971 nr 13.

Czachowski i inni

A. Magierski: Opowieść o powstańcu. Nowe Książki 1973 nr 15.

Alarm dla Gdyni

S. Zieliński: Wojna bez sacharyny. Nowe Książki 1975 nr 18, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 6: Gawędy z pretekstem. Warszawa 1978.
M.A. Kowalski: Trzy razy wrzesień. Nowe Książki 1983 nr 1.

Rozpoznanie, czyli Oficerski pitaval

O. Terlecki: Ku rozweseleniu serc. Polityka 1980 nr 15.

Generał Władysław Sikorski

O. Terlecki: Najbogatszy zbiorek. Życie Literackie 1982 nr 10.
O. Terlecki: Najdziwniejsza książka. Życie Literackie 1982 nr 45/46, polemika: S. Kaliszewski, W. Kulisiewicz: Najdziwniejsza recenzja. „Tygodnik Demokratyczny” 1983 nr 2.

Przygody lotnicze

J. Kownacki. „Skrzydlata Polska1957 nr 17.

Burzliwe dzieje Teodora Tomasza Jeża

Z. Pędziński. „Tygodnik Kulturalny1962 nr 16.
T.J. Żółciński. „Twórczość1962 nr 5.