BIO

Urodzony 16 października 1904 w Białymstoku; syn Tadeusza Straszewicza, adwokata, i Marii z Szaniawskich. W wyniku wypadków wojennych wyjechał w 1916 z rodziną do Moskwy, gdzie przez rok uczęszczał do polskiego gimnazjum. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką, pisząc dramaty o powstaniu styczniowym (rękopisy w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie). Następnie jakiś czas przebywał na Krymie, a w 1917-18 w Kostromie w Rosji. W 1918 powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie, gdzie rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. S. Staszica. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 wstąpił na ochotnika do wojska i był żołnierzem 2. Pułku Obrony Warszawy. Został odznaczony Odznaką Ofiarnych Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa 1920 roku. Następnie kontynuował naukę na kursach maturalnych i w październiku 1923 otrzymał świadectwo dojrzałości. W tymże roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW); wkrótce przeniósł się na filozofię; w 1930 nie przystąpił do egzaminu magisterskiego. W czasie studiów był członkiem Zarządu Koła Polonistów UW oraz członkiem Koła Literackiego Słuchaczy UW. Wiele podróżował do Hiszpanii, Francji, Grecji i Włoch. Debiutował w 1926 fragmentem opowiadania pt. Don Juan z Sewilli, opublikowanym w piśmie „Romans i Powieść” (nr 15). W 1928-29 ogłaszał opowiadania w „Kwadrydze”. W 1937-39 był redaktorem odpowiedzialnym „Tygodnika Ilustrowanego”, a w 1938-39 prowadził nadto dział literacki w tygodniku „Polityka” (tu m.in. w 1938 stały cykl recenzji pt. Co trzeba czytać, podpisywany (c.s.)). Fragmenty prozy, nowele, artykuły i recenzje literackie publikował w czasopismach „Gazeta Polska” (1932, 1936), „Prosto z mostu” (1935-38), „Płomyk” (1937/38), „Ateneum” (1938), „Kronika Polski i Świata” (1938-39), „Kurier Poranny” (1939), „Świat” (1939). W 1939 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. W sierpniu 1939, zaproszony w charakterze korespondenta polskich czasopism przez towarzystwo żeglugowe Gdynia-American Lines, popłynął wespół z Witoldem Gombrowiczem na statku Chrobry do Argentyny, gdzie w Pernambuco zamierzał zbierać materiały do powieści o życiu polskiej emigracji zarobkowej. Na wieść o wybuchu II wojny światowej tym samym statkiem powrócił do Europy i zgłosił się do Wojska Polskiego we Francji; przebywał w obozie w Coëtquidan. Po upadku Francji w czerwcu 1940, przez Szwajcarię i Włochy dotarł do Anglii i w stopniu porucznika został przydzielony do stacjonującej w Szkocji 10. Brygady Pancernej gen. Stanisława Maczka, gdzie zajmował się szkoleniem żołnierzy. Zwolniony z wojska po wypadku samochodowym, od 1943 był współredaktorem i jednym ze spikerów polskiej rozgłośni radiowej Świt w Bletchley pod Londynem, podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych rządu Rzeczpospolitej (RP). W 1944 został wysłany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do Montevideo w Urugwaju jako attaché prasowy przy poselstwie polskim; służbę dyplomatyczną przerwał po kilku miesiącach. W 1944-55 kierował radiem polskim w Montevideo, a w radiu urugwajskim Espectador prowadził audycje pt. Polski Biuletyn Informacyjny. Utrzymywał się pracując początkowo jako magazynier w fabryce gumy na przedmieściach Montevideo, następnie prowadził kiosk z wyrobami tytoniowymi. Jednocześnie aktywnie działał w środowisku Polonii. W 1949 został odznaczony brazylijskim medalem Rui Barbosa. W 1953 otrzymał nagrodę Koła Byłych Żołnierzy AK w Detroit. Kontynuował twórczość literacką, publikując utwory prozą na łamach paryskiej „Kultury” (1952-53, 1955, 1957, 1961) i w wydawanych w Londynie „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (1954) i tygodniku „Życie” (1954). Jesienią 1956 przeniósł się do Europy, zamieszkał w Monachium i podjął pracę w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W 1961 ożenił się z Ewą Szuman primo voto Roman, wdową po konsulu RP w Montevideo. W początku 1963 powrócił do Montevideo, gdzie zmarł 18 września 1963.
W 1964 ufundowana została nagroda im. Cz. Straszewicza w konkursie literackim Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Twórczość

1. Wystawa bogów. [Opowiadania]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1933, 252 s.

Zawartość

Na śniegu dojrzewa ryż; Księżyc oczu moich; Zamach na Kolumba; Gruczoł tarczowy beduinki Saidy; Wystawa na wyspie Margarety.

2. Gromy z jasnego nieba. [Opowiadania]. Warszawa: Prosto z Mostu 1936, 235 s.

Zawartość

Wzgórze księżyca; Mojżesz; Chór Gładkowa.

3. Przeklęta Wenecja. Powieść. Tygodnik Ilustrowany 1937 nr 16-26, 28-44. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1938, 268 s.

4. Litość. Powieść. Kronika Polski i Świata 1938 nr 1-37, 39-49. Wyd. osobne Warszawa: J. Mortkowicz, Towarzystwo Wydawnicze 1939, 274 s. Wyd. nast.: Warszawa: Spółdzielczy Instytut Wydawniczy 1947 [właśc. 1948].

5. Turyści z bocianich gniazd. Paryż: Instytut Literacki 1953, 254 s. Biblioteka „Kultury”, t. 6. Wyd. nast.: Lublin: Czyn i Słowo* 1987; wyd. 2 krajowe Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.

Cz. 1: Katedra Sandwiczów, s. 5-108; Cz. 2: Kociołek na Ziemowita, s. 109-254.

Przekłady

angielski

rękopis w Bibliotece Polskiej w Londynie.

Adaptacje

radiowe

cz. 1 pt. Katedra Sandwiczów: Radio 1992.

6. Gołąbek. [Słuchowisko radiowe]. Życie”, Londyn 1954 nr 29, 30.

7. Zamek nietoperzy, czyli Królowa Bona umarła. [Słuchowisko radiowe]. Na Antenie”, Monachium 1965 nr 27/28.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

[J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 tamże 1990.
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

K. Czachowski: Dwaj młodzi ekspresjoniści. Czas 1937 nr 250 [dot. też H. Worcella].
S. Piasecki: Sztuka jest wypowiadaniem siebie. Prosto z Mostu 1938 nr 40.
H. Naglerowa: Po piętnastu latach. (O twórczości Straszewicza). Orzeł Biały”, Londyn 1954 nr 25.
J. Ulatowski: Czesław Straszewicz. Polak zdziwiony. Horyzonty”, Paryż 1956 z. 1.
[T. Chciuk] M. Celt: Na falach „Świtu. Na Antenie”, Monachium 1963 nr 7.
J. Czapski: Czesław Straszewicz. Kultura”, Paryż 1963 nr 10, przedruk w tegoż: Czytając. Kraków 1980.
T. Nowakowski: Czesio. Na Antenie”, Monachium 1963 nr 7, przedruk w tegoż: Aleja Dobrych Znajomych. Londyn 1968.
K. Zbyszewski: Ta nowela po nim zostanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1963 nr 236 [dot. biografii Cz. Straszewicza i Katedry Sandwiczów z tomu Turyści z bocianich gniazd].
J. Laskowski: Radiostacja „Świt. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1966 nr 9, 10 [o współpracy Cz. Straszewicza w 1943-1944].
J. Krok-Paszkowski: W Urugwaju i w Gdańsku. „Tydzień Polski”, Londyn 1968 nr 48.
[K. Rutkowski] A.J. Rembowski: Czesław Straszewicz: turyści i bogowie. Kontakt,” Paryż 1986 nr 9.
R. Gorczyńska: Dwaj panowie na „Chrobrym. Rzecz o Czesławie Straszewiczu i Witoldzie Gombrowiczu. Kultura”, Paryż 1987 nr 9.
B. Kazimierczyk: Czesława Straszewicza kuchnia polsko-urugwajska. Odrodzenie 1988 nr 40.
J.M. Jackowski: Turysta z bocianiego gniazda. Szkic o Czesławie Straszewiczu. Tygodnik Powszechny 1989 nr 39.
H. Gosk: Archiwum Czesława Straszewicza. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2.
H. Gosk: Aspekty tożsamości jednostkowej i zbiorowej w prozie Czesława Straszewicza. W tejże: A gdy to wszystko zapomnę... Uniwersalizacja zagadnień swojskości i obcości. Izabelin 1995.
V. Wejs-Milewska: Radio w twórczości Czesława Straszewicza. W: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Toruń 2001.
F. Śmieja: Język hiszpańsko-polski. Czesław Straszewicz (1904-1963). W tegoż: Zbliżenia i kontakty. Katowice 2003.
V. Wejs-Milewska: Czesława Straszewicza człowiek wędrujący. Tragikomiczny los obieżyświatów. W: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Rzeszów 2003.
V. Wejs-Milewska: Wykorzenieni i wygnani. O twórczości Czesława Straszewicza. Kraków: Arcana 2003, 361 s.
J. Gizella: Anty-Gombrowicz. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2004 nr z 28 V.
K. Polechoński: Straszewicz odzyskany. Kresy 2004 nr 3.
T. Mizerkiewicz: Reforma „śmiechu polskiego” na emigracji. (Gombrowicz i Straszewicz). W tegoż: Nić śmiesznego. Poznań 2007.

Wystawa bogów

K. Czachowski: Poszukiwanie absolutu. Gazeta Polska 1933 nr 92.
L. Piwiński. „Wiadomości Literackie1933 nr 49.
V. Wejs-Milewska: Między powieścią a dramatem. „Wystawa bogów” Czesława Straszewicza jako cykl epicki. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001.

Gromy z jasnego nieba

E. Breiter. „Wiadomości Literackie1937 nr 12.
J. Janowski. „Pion1937 nr 4.
J. Kaden-Bandrowski. „Gazeta Polska1937 nr 31.
J. Lorentowicz. „Nowa Książka1937 z. 4.

Przeklęta Wenecja

E. Breiter: Zagadnienie rasizmu w powieści. Wiadomości Literackie 1938 nr 30.
K. Czachowski. „Nowa Książka1938 z. 10.
L. Pomirowski. „Gazeta Polska1938 nr 111.
M. Promiński. „Sygnały1938 nr 43.
H. Wierzbicka. „Przegląd Powszechny1938 t. 219.

Litość

E. Breiter: Niemiec w Hiszpanii. Wiadomości Literackie 1939 nr 33.
J. Lorentowicz. „Nowa Książka1939 z. 5.
H. Michalski: Jeszcze raz o „Litości” Straszewicza. Polityka 1939 nr 11.
W. Pietrzak. „Prosto z Mostu1939 nr 23.
K. Pruszyński. „Polityka1939 nr 10.
J. Putrament: Wśród nowych powieści. Sygnały 1939 nr 74.

Turyści z bocianich gniazd

W. Gniatczyński: Tragikomedia polskości. Życie Akademickie”, Londyn 1952/53 nr 11.
J. Jasieńczyk: Straszewicz znakomity. Orzeł Biały,” Londyn 1953 nr 48.
K. Zbyszewski: Od Punta Chata do Gdańska. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1953 nr 296.
W.A. Zbyszewski: Straszewicz. Wiadomości,” Londyn 1954 nr 22.
Z. Lichniak: Raptularz literacki: stłuczone okulary. Kierunki 1956 nr 31, przedruk w tegoż: Raptularz literacki. Warszawa 1957.
Z. Lichniak: Jak sobie duży Czesio wyobrażał Polskę. Literatura 1981 nr 36.
T.A. Włodkowski: Sylwester w Punta Chata. Odgłosy 1988 nr 44.
L.M. Koźmiński: Umieć spojrzeć na świat. Kresy 1993 nr 15.
M. Łukaszewicz: Straszewicz na maszt. Nowe Książki 1993 nr 4.
F. Śmieja: Hiszpański posmak „Katedry Sandwiczów” Czesława Straszewicza. Archiwum Emigracji 1999 z. 2.
B. Gutkowska: Czesława Straszewicza apologia przypadku. O „Turystach z bocianich gniazd”. W: Presja i ekspresja. Szczecin 2002.
J. Pasterski: Gniazda wolności, gniazda kłamstwa. Między realizmem a groteską w dylogii „Turyści z bocianich gniazd” Czesława Straszewicza. W: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Rzeszów 2003.