BIO

Urodzony 21 lutego 1925 w Warszawie; syn Jana Strasburgera, inżyniera technologa, i Małgorzaty z Krasowskich. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i pracował zarobkowo w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Równocześnie kontynuował (z przerwami) naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych i licealnych; w 1944 zdał maturę. W tym okresie zaczął się także samodzielnie uczyć języka hiszpańskiego i nowogreckiego. Po wojnie rozpoczął w 1945 studia w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Równocześnie do 1949 był asystentem Katedry Literatury Włoskiej UW. Debiutował w 1947 esejem pt. Portret Cervantesa zamieszczonym na łamach „Nowin Literackich” (nr 32). W tymże roku zawarł związek małżeński z Haliną Chomicz, prawniczką. Rozpoczął twórczość poetycką (publikowaną po 1989) oraz przekładową z języka hiszpańskiego i francuskiego. W 1949 pracował w dziale dokumentacji Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Po uzyskaniu w 1950 magisterium był pracownikiem naukowym Sekcji Teatru Państwowego Instytutu Sztuki (obecnie Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), w 1951-56 jako kierownik Działu Teatru Powszechnego. W 1952-57 wykładał historię teatru powszechnego na Wydziale Reżyserskim, w 1955-56 także na Wydziale Aktorskim i Estradowym w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, a w 1957-59 na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Rozwijał twórczość przekładową, głównie z języka greckiego i hiszpańskiego. Od 1957 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). Współpracował od 1967 z Polskim Radiem jako autor tekstów dla kalendarza radiowego. Zainicjował w 1957 serię wydawniczą słowników literatur obcych w wydawnictwie Wiedza Powszechna; w 1959-62 przewodniczył jej komitetowi redakcyjnemu. Opracowywał transkrypcję greckich nazw geograficznych dla map i wydawnictw Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych; był także konsultantem tego wydawnictwa w zakresie geografii Grecji i Hiszpanii. Odbył wiele podróży zagranicznych, głównie do Grecji, Francji i Hiszpanii, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskami twórczymi i naukowymi. W 1962-67 współpracował z greckim czasopismem „Epochés”. W 1970-80 wykładał historię literatury hiszpańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej, a od 1977 także w Instytucie Iberystyki UW. Jednocześnie prowadził w obu tych Instytutach seminarium z przekładu poetyckiego. Artykuły i przekłady ogłaszał m.in. w miesięczniku „Literatura na Świecie” (od 1971, z przerwami). W 1972 został członkiem honorowym Stowarzyszenia Pisarzy Greckich. Od 1981 do 1989 przewodniczył Klubowi Tłumaczy i Krytyków Literatur Obcych przy Oddziale Warszawskim ZLP; był tam też założycielem Koła Młodych. W 1986 został członkiem – korespondentem Związku Tłumaczy Greckich. W 1987-89 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Tłumaczy przy Zarządzie Głównym ZLP; był także członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu. Odznaczony m.in. greckim Złotym Krzyżem Orderu Feniksa (1978) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989). Zmarł 17 grudnia 2000 w Warszawie.

Twórczość

1. Wreszcie na swoim. (Wiersze z różnych lat). Warszawa: Libraria 1990, 70 s.

Zawartość

Cykle: My cudzoziemcy; Wreszcie na swoim, – oraz przekł. wierszy poetów greckich dedykowanych J. Strasburgerowi.

2. Tylko tak. [Wiersze]. Warszawa: Libraria 1991, 69 s.

Zawartość

Cykle: Tylko tak; Nasze wysokości, – oraz przekł. utworów następujących poetów francuskich: A. de Vigny, F. Arvers, G. de Nerval, H. Moreau, A. Esquiros, L. de Lisle, Ch. de Baudelaire, P. Verlaine, C. Mendés, P.J. Toulet.

3. Zaduma nad potokiem. [Wiersze]. Warszawa: IBiS 1994, 78 s.

Zawartość

Wiersze z poz. , oraz nowe w cyklu Zaduma nad potokiem.

4. Słownik pisarzy nowogreckich. Warszawa: Wiedza Powszechna 1995, 174 s.

Przekłady

1. Z hiszpańskiego. Przekłady poezji. Oprac. i przeł. J. Strasburger. Drzeworyty M. Hiszpańskiej-Neumann. Warszawa: Czytelnik 1956, 209 s.
2. J.R. Jiménez: Srebrzynek i ja. Elegia andaluzyjska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1962, 178 s. Wyd. 2 tamże 1979.
3. P. Prevelakis: Słońce śmierci. [Powieść]. Przekł. i wstęp J. Strasburger. Warszawa: Czytelnik 1967, 322 s.
4. Poeci Nowej Grecji. Wybrał, przeł., wstępem i komentarzami opatrzył J. Strasburger. Warszawa: Czytelnik 1972, 218 s. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione tamże 1987, 510 s.
5. P. Prevelakis: Kronika pewnego miasta. [Opowieść]. Przeł. i wstępem opatrzył J. Strasburger. Warszawa: Czytelnik 1975, 114 s.
6. R. Gomez de la Serna: Myśli rozbrykane. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył J. Strasburger. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 125 s.
7. A. Sikelianos: Poezje. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył J. Strasburger. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 117 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji Uranisa przy Akademii Ateńskiej za polski wybór wierszy greckiego poety narodowego A. Sikelianosa w 1985 oraz wyróżnienie Funduszu Literatury za przekład w 1986.
8. K. Palamas: Poezje. Wybrał, przeł., wstępem i przypisami opatrzył J. Strasburger. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 154 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji Uranisa przy Akademii Ateńskiej za polski wybór wierszy greckiego poety narodowego w 1987.
9. Czeka cię serce moje. [Antologia poezji hiszpańskiej XX wieku]. Wybrał, przeł. i przypisami opatrzył J. Strasburger. Warszawa: IBiS 1994, 179 s.
10. Antologia poezji hiszpańskiej. Oprac. merytoryczne i wybór poezji oraz wstęp i noty biograficzne J. Strasburger. Przeł. J. Strasburger. [i in.] Warszawa: Elma Books 2000, 374 s.
11. Na przekór pompie, wbrew rytuałom. Fraszki. Do druku przygotował H. Strasburger. Warszawa: Anagram 2004, 89 s.

Prace redakcyjne

1. Ch.M. Leconte de Lisle: Poezje. Wybrał, wstępem i przypisami poprzedził J. Strasburger. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 128 s.
Tu także m.in. przekł. J. Strasburgera. Zob. też Przekłady poz. , , , , , , .
2. J.R. Jiménez: Poezje. Wybór, wstęp i red. J. Strasburger. Przeł. A. Dzisiewska [i in.]. Warszawa: Anagram 2002, 121 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1980, 1988, 1996, 1998, 2000.

Wywiady

Wśród greckich pisarzy. Rozm. R. Pietrzak. Życie Warszawy 1996 nr 204.

Ogólne

Artykuły

A. Zaniewski: Pamięci Janusza Strasburgera. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26.

Zaduma nad potokiem

A. Zaniewski: Na swoim... Życie Warszawy 1996 nr 204, toż „Metafora” 1996/1997 nr 27/28.

Z hiszpańskiego

[J.N. Kłosowski] jnk. Kamena 1957 nr 9/10.
M.K. Nowe Sygnały 1957 nr 16.
Z. Szmydtowa. „Twórczość1957 nr 6.

J.R. Jiménez: Srebrzynek i ja

A. Grajewska. Kierunki 1963 nr 10.
P. Sawicki: Srebroń, czy Srebrzynek. Literatura na Świecie 1974 nr 4.

Poeci Nowej Grecji

Z. Kubiak: Literatura grecka. Rocznik Literacki 1972 s. 458-461.

R. Gomez de la Serna: Myśli rozbrykane

K. Orzechowski: Aforyzmy hiszpańskie. Nowe Książki 1980 nr 3.