BIO

Urodzony 30 maja 1922 w Mircu pod Starachowicami w rodzinie chłopskiej; syn Daniela Stompora i Anny Korjat. Uczęszczał do Gimnazjum Mechanicznego w Radomiu, gdzie uzyskał małą maturę. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. W 1940 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej; od 1942 należał do Armii Krajowej. Kontynuował naukę na tajnych kompletach. Po zdaniu matury powrócił w rodzinne strony, gdzie nadal uczestniczył w działalności konspiracyjnej. W 1943 przeszedł do Batalionów Chłopskich i zorganizował w Mircu pierwszy oddział tej organizacji. W 1944 brał udział w akcji „Burza”. We wrześniu 1944 został aresztowany w czasie obławy, następnie przez miesiąc pracował przy budowie bunkrów w Górach Świętokrzyskich. Zbiegłszy, ukrywał się do zakończenia II wojny światowej. Zainicjował powstanie w Mircu koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, którego był członkiem do 1948. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Kielecczyznę w styczniu 1945, wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. W 1946 wystąpił z wojska i podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego (później Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie; AM). W 1949 został członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1952 uzyskał dyplom lekarza i rozpoczął praktykę w służbie zdrowia w Warszawie. W tymże roku ożenił się z Elżbietą Danielewską, pielęgniarką. W 1952-57 pracował w Klinice Ortopedycznej AM, następnie jako lekarz w poradni rejonowej, a od 1965 w Poradni Odwykowej dla Alkoholików i Lekomanów. Łączył praktykę lekarską z twórczością literacką. Debiutował w 1958 powieścią „Leśne noce”. Współpracował z „Tygodnikiem Kulturalnym”, publikując na jego łamach artykuły, opowiadania oraz fragmenty powieści (1960-83, z przerwami). W 1968 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1980 przeszedł na emeryturę. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim (1948) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979). Zmarł 18 kwietnia 1997 w Warszawie.

Twórczość

1. Leśne noce. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 205 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

2. Partyzant od Starego. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 318 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione i uzupełnione 1967, wyd. 3 poprawione i uzupełnione 1968, wyd. 4 poprawione i uzupełnione 1975.

3. Człowiek z lancetem. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 134 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1965, 190 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

niemiecki

Der Mann mit dem Skalpell. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1967, wyd. 2 tamże 1974.

4. Szpital pod jodłami i inne opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 200 s. Wyd. 2 tamże 1968. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Szpital pod jodłami; Narkotyzor; Anita; Węgier; Doktór Sławek; Spotkanie; Noce; Kariera. – W wyd. 2 dodano: Narwaniec i winowajcy; Paciorek; Na postoju; Różaniec; Złodzieje; Kobieta z dziećmi; Goryl; Okop.

Przekłady

niemiecki

Schüsse am Gebirgspass und zwei weitere Erzählungen. Przeł. K. Kelm. Berlin 1968 (w wyborze).

5. Orły. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 245 s. Por. poz. .

Adaptacje

radiowe

fragmentów: Oprac.: E. Gepner. Polskie Radio 1969.

6. Rapsodia świętokrzyska. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 162 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Spotkanie pod Monte Cassino; Rapsodia świętokrzyska; Decyzja; Tchórz; Bracia; Panowie oficerowie; Doktor Gromow; Czołgiści.

7. Człowiek z lancetem i inne opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 467 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1983.

Zawartość

Człowiek z lancetem [poz. ]. – Leśne noce [poz. ], – nadto opowiadania z tomów: poz. (wyd. 2) i poz. 6.

8. Płonące lazarety. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 175 s. Wyd. nast.: wyd. 2 rozszerzone z podtytułem Powieść powstańcza. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 397 s., wyd. 3 tamże 1987.

Przekłady

niemiecki

Brennende Lazarette. Berlin 1975.

9. Niewierna. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 273 s. Wyd. nast.: wyd. 2 rozszerzone z podtytułem Opowieść łomżyńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 500 s., wyd. 4 [!] Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985.

10. Narkomanka. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 495 s. Wyd. 2 poprawione Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988.

11. Duchy Baszty. [Powieść]. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 269 s. Wyd. 2 poprawione Lublin: Wydawnictwo Lubelskie  1988.

12. Rozdroża miłości. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 414 s.

Nagrody

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1985 i nagroda Wojewody Łomżyńskiego w 1986.

13. Orły, Klara i medycy. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 387 s.

Nowa wersja powieści Orły [poz. ].

14. Leśne noce, czyli Cena miłości. Na motywach debiutu z 1958 roku. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 311 s.

Nowa wersja powieści Leśne noce [poz. ].

15. Epizody powstańcze. [Opowiadania]. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989, 182 s.

Zawartość

Piekło młodości; Łącznicy; Wpław przez Wisłę; „Módl się za nami”; Rzeszowscy zwiadowcy; Sanitarna edukacja; Łomżynianka; Sanitariuszka i zwiadowca.

16. Sekrety medyczne polskiego stalinizmu. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1990, 269 s.

17. Spod Łomży na Monte Cassino. [Powieść]. Warszawa, Łomża: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 1997, 184 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975, 1979, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (B. Winklowa).
Polski słownik biograficzny. T. 44. Warszawa 2006-2007 (K. Batora, A. Dąbrowski).

Ogólne

Artykuły

M. Ślusarczyk: Józef Stompor. W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Kielce 1983.
J. Umiński: Partyzancka nuta. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 23.
G. Kozyra: Paradoks Stompora. Itd 1988 nr 14.

Leśne noce

S. Adamczyk: Debiut lekarza. Orka 1958 nr 27.
Z. Irzyk: Dojrzały debiut. Współczesność 1958 nr 20.
A. Mandalian: Pamiętnik partyzancki. Nowa Kultura 1958 nr 35.

Partyzant od Starego

Z. Domański: Bohaterstwo nieefektowne. Kierunki 1960 nr 40.
T. Goździkiewicz: Doświadczenia partyzanckie. Orka 1960 nr 28.
T. Łubieński: Wieczny partyzant. Twórczość 1960 nr 11.
A. Stanisławczyk: Partyzancka opowieść. Dziennik Ludowy 1960 nr 180.
J. Termer: Partyzant z Kielecczyzny. Nowe Książki 1967 nr 18.

Człowiek z lancetem

S. Grochowiak: Stompor napisał trzecią książkę. Kultura 1964 nr 29.
A. Hamerliński: Człowiek z lancetem”, czyli przejście pierwszej granicy. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 50.
M. Otto. „Nowe Książki1964 nr 13.

Szpital pod jodłami i inne opowiadania

B. Sowińska: Fikcja i rzeczywistość. Życie Warszawy 1966 nr 170.
J. Termer: Wojenna etyka lekarska. Nowe Książki 1966 nr 11.
E. Czekalski: Literacki dokument. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 19.

Orły

J. Marx: Wojna i medycyna. Nowe Książki 1969 nr 2.

Rapsodia świętokrzyska

R. Pietrzak: Lancet i karabin. Nowe Książki 1968 nr 24.

Człowiek z lancetem i inne opowiadania

E. Ożóg: Jeszcze: lekarz i wojna. Nowe Książki 1971 nr 9.

Płonące lazarety

J. Biernacki: Dwie i pół wojny. Nowe Książki 1973 nr 2.
S. Melkowski: Piekący dym tamtych lat. Tygodnik Kulturalny 1973 nr 21, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980.
O. Jędrzejczyk: Sierpniowy bój o życie. Życie Literackie 1980 nr 31.
S. Jurkowski: Nowe „lazarety. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 13.

Niewierna

A. Hamerliński: Wojna i medycyna. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 45.
J. Koprowski: Powieść o zdradzie. Literatura 1974 nr 34.
M. Ruszczyc: Lekarskie uniwersytety. Nowe Książki 1974 nr 24.

Narkomanka

S. Jurkowski: Wielkie ostrzeżenie. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 30.
J. Koprowski: Narkomanka”, czyli samo życie. Nowe Książki 1980 nr 14.
A. Przypkowski. „Barwy1981 nr 3.

Duchy Baszty

J. Lewandowski: Partyzancka opowieść. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 50.

Rozdroża miłości

J. Lewandowski: Trzy miłości. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 42.
Z. Skuza: Miłość, wierność znaczy walka. Argumenty 1986 nr 11.
L. Żuliński: Wojna, miłość i medycyna. Kultura 1986 nr 22.

Orły, Klara i medycy

E. Biela: Partyzancki Judym. Profile 1988 nr 4.
A. Dąbrowski: Współtowarzysze skalpela i broni. Nowe Książki 1988 nr 6.
Z. Dolecki: Epos i rapsodia. Kierunki 1988 nr 51.

Epizody powstańcze

Z. Dolecki: Dni powstańcze – wspaniałe i smutne. Kierunki 1990 nr 5.

Sekrety medyczne polskiego stalinizmu

J. Wierzbiński: Sekrety medyczne” Stompora. Nowe Książki 1991 nr 9.