BIO

Urodzony 21 sierpnia 1890 w Krakowie; syn Antoniego Stolarzewicza, krawca, i Marii z Wójtowiczów. Od 1902 uczęszczał do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W 1910 złożył egzamin maturalny i podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1915-20 był nauczycielem w krakowskim Gimnazjum św. Jacka. W marcu 1916 na podstawie pracy Pojęcia Orzechowskiego dotyczące Polaków i Polski (promotor prof. Jan Łoś) uzyskał stopień doktora filozofii, a po kilku miesiącach otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich (w zakresie języka polskiego i filologii klasycznej). Debiutował w tymże roku artykułem pt. Godzinki o Najświętszej Pannie, ogłoszonym w krakowskim piśmie „Sodalis Marianus” (nr 10); do 1917 zamieszczał w tym periodyku kolejne publikacje. W 1920 ochotniczo zgłosił się do wojska i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, po czym rozpoczął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Chełmnie. W 1922 przeprowadził się do Wilna i uczył (m. in. języka polskiego i historii) w Gimnazjum Męskim im. J. Lelewela oraz w Gimnazjum Koedukacyjnym im. A. Mickiewicza. Był członkiem okręgowej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. Współpracował z Biblioteką Uniwersytetu Stefana Batorego (członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki w 1924), pełnił funkcję prezesa Gniazda Wileńskiego Sokolstwa Polskiego (1922-1924), wchodził w skład Rady Okręgowej tego towarzystwa. Artykuły, rozprawy i drobne utwory literackie drukował m.in. w „Głosie Pomorskim” (1922), „Dzienniku Wileńskim” (1923-24) i „Kresach” (1923). Ożenił się z Heleną z domu Stawy-Stawarską. Po przeprowadzce do Łodzi w 1925, pracował początkowo jako nauczyciel w męskim Męskim Gimnazjum Humanistycznym Kazimierza Tomaszewskiego i Humanistycznym Gimnazjum Żeńskim im. E. Orzeszkowej (w 1929-30 redagował tu także szkolne pismo „Mamy głos”), przez pewien czas pracował też w Państwowym Gimnazjum Męskim im J. Śniadeckiego w Pabianicach i łódzkim Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Janiny Czapczyńskiej, a w 1930-39 w Państwowej Szkole Techniczno-Przemysłowej. Równocześnie wygłaszał prelekcje w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego w Łodzi. Należał do Koła Polonistów w Łodzi (wiceprezes do 1937). Był redaktorem odpowiedzialnym „Biuletynu Strzeleckiego” (1934-35), a potem redagował „Kulturę Łodzi” (1938). Współpracował z „Pracami Polonistycznymi”, w których ogłaszał artykuły i zestawienia bibliograficzne (1937-39). Po wybuchu II wojny światowej został w grudniu 1939 aresztowany (wraz z rodziną) przez gestapo i osadzony w obozie przejściowym w miejscowości Radogoszcz (obecnie dzielnica Łodzi). Wysiedlony następnie do Krosna na Podkarpaciu, brał tam udział w organizowaniu tajnego nauczania. Po zakończeniu wojny mieszkał początkowo nadal w Krośnie i był dyrektorem Gimnazjum i Liceum im. Pawła z Krosna. W 1951 przeniósł się do Dzierżoniowa, gdzie do 1954 był dyrektorem Technikum Budowy Maszyn Włókienniczych i kierownikiem Domu Harcerza oraz członkiem redakcji „Gazety Dzierżoniowskiej”. Po przejściu na emeryturę osiadł w Krakowie, gdzie zmarł 28 stycznia 1960.

Twórczość

1. Chełmno. [Historia i opis miasta]. Chełmno: Księgarnia J. Kobierzyńskiego 1921, 31 s.

2. Bibliografia Mickiewiczowska. Wilno: L. Chomiński 1924, VII, 247 s.

3. Bibliografia o Krasińskim. Wilno: P. Hniedziewicz 1924, XIII, 139 s.

4. Bibliografia pism Mickiewicza. Wilno: P. Hniedziewicz 1924, X, 183 s.

5. Młoda Polska. Łódź: K. Neumiller 1928-1930.

Autor podpisany: Adam Galiński.

[Cz. 1]. Poezja i dramat, antologia i literatura. Podręcznik literacko-metodyczny dla szkół średnich i samouków. 1928, XII, 302 s. [Wyd. 2] Wielka Brytania: Dział Wydawniczy Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża przy Korpusie 1947.

Cz. 2. Powieść epicko-realistyczna. Tetmajer, Orkan, Sieroszewski, Reymont, Berent. Literatura, rozbiory, charakterystyki, treść ideowa. 1930 [antydatowane 1929], 143 s.

Cz. 3. Powieść liryczna. Przybyszewski, Żeromski, Daniłowski, Strug. Literatura, rozbiory, charakterystyka, treść ideowa. 1930 [antydatowane 1929], 247 s.

6. Pierwszy żołnierz Odrodzonej Polski [J. Piłsudski]. Łódź: L. Fiszer, 1928, 424 s. Wyd. nast.: Katowice: Polski Instytut Wydawniczy 1931, tamże 1932; wyd. nowe powiększone i poprawione pt. Pierwszy żołnierz Polski Odrodzonej. Życie i czyny Józefa Piłsudskiego. Warszawa: J. Przeworski 1935, 536 + Dod. 96 s.; Warszawa: F. Wyszyński 1936; Katowice: Książnica Polska 1936; pt. Dzieje i czyny Nieśmiertelnego Wodza Narodu. Zupełnie nowe wyd. powiększone i poprawione Warszawa, Katowice: Książnica Polska 1936, 625 s., [40] k. tab.

Autor podpisany (poza wydaniem pt. Dzieje i czyny Nieśmiertelnego Wodza Narodu): Stefan Hincza.

7. Młodości! Wszystkiego dziedzicu! Powieść z życia młodzieży. Łódź: Czytaj [1933], 190 s.

Autor podpisany: Ludwik Rozłucki.

8. Dzień 11 listopada. Święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Poradnik dla nauczycieli i dla urządzających obchody. Łódź: Drukarnia Państwowa [ok. 1934], 87 s. Wyd. nast.: wyd. 2 powiększone tamże [1936], 108 s.; wyd. 3 powiększone Poznań: Drukarnia Państwowa [ok. 1938], 120 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

9. Dzień 19 marca. Poradnik dla urządzających obchody i akademie ku czci Marszałka Piłsudskiego. Łódź: Drukarnia Państwowa 1934, 64 s. Wyd 3 [!] powiększone tamże 1935, 80 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

10. Dzień matki i dziecka. Poradnik dla nauczycieli i kierowników stowarzyszeń urządzających Dzień Matki i Dziecka. Łódź: Drukarnia Państwowa [1934], 56 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

11. Gawędy o Komendancie i o pierwszych Strzelcach. Łódź: Zarząd i Komenda Okręgu Związku Strzeleckiego [1934], 21 s.

Zawartość

Zawiera: Ostatnie manewry strzeleckie; W biurze werbunkowym; Na biwaku; Pierwsza kadrowa wyrusza.

Adaptacje

teatralne

gawędy: W biurze werbunkowym por. poz. .

12. Jak obchodzić rocznicę Powstania Styczniowego w szkole i w stowarzyszeniach. Poradnik dla nauczyciela i dla urządzających uroczystości rocznicy styczniowej. Łódź: Drukarnia Państwowa [1934], 50 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

13. Nasza trójka w lasach Beskidu. Powieść z niedawnej przeszłości. Łódź: K. Neumiller 1934 [antydatowane 1933], 240 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

14. Obchodzimy „Święto Morza. Materiały i wzory dla urządzających uroczystości, poświęcone propagandzie morza. Łódź: Drukarnia Państwowa 1934, 77 s., nuty. Wyd. 2 poprawione i powiększone Poznań: Drukarnia Państwowa [1939], 90 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

15. Obchód imienin Pana Prezydenta w szkole i w stowarzyszeniach. Poradnik dla nauczyciela i dla urządzających uroczystości imieninowe. Łódź: Drukarnia Państwowa 1934, 50 s. Wyd. nast.: wyd. 2 powiększone tamże [ok. 1936], 64 s.; wyd. 3 powiększone Poznań: Drukarnia Państwowa [1938], 76 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

16. Trzeci Maja. Książka dla nauczyciela i dla urządzających uroczystości trzeciomajowe. Łódź: Drukarnia Państwowa [1934], 52 s. Wyd. 2 powiększone Poznań: Drukarnia Państwowa Polskiej Agencji Telegraficznej [1938], 62 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

17. Z polskich tradycji wigilijnych Strzelca. Gawęda dla świetlic i oddziałów strzeleckich. Łódź: Zarząd i Komenda Okręgu IV Związku Strzeleckiego [1934], 21 s.

18. Czcimy rocznicę. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży. (Obrazek sceniczny dla młodzieży męskiej). Na dzień 3-ci Maja. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

19. I my dziewczęta wojować będziemy. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży szkolnej. (Obrazek sceniczny przeznaczony dla młodzieży żeńskiej). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

20. Jestem poetą. Komedyjka w 1 odsłonie. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 20 s. Wyd. nast. Poznań: Polska Agencja Telegraficzna [1938].

21. Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia. Szkic literacki i antologia. Łódź: S. Seipelt [1935], 396 s.

Tu L. Stolarzewicza szkic: Z tradycji literackich Łodzi, s. 7-100 oraz bibliografia dot. Łodzi do 1935, s. 101-136. Kontynuacja zob. poz. .

22. Między pewiaczkami. Obrazek sceniczny z życia młodzieży szkolnej w 1 odsłonie. (Obrazek sceniczny dla szkół żeńskich). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 22 s.

23. My, zuchy, harcerze. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży szkolnej. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 16 s.

24. Na placówce. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie z czasów walk legionowych na Wołyniu. (Obrazek sceniczny przeznaczony dla młodzieży męskiej). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 20 s.

25. Nasi chłopcy i dziewczęta. Obrazek sceniczny z życia młodzieży szkolnej w 2 odsłonach. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich, żeńskich i koedukacyjnych). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 16 s.

26. Nasz Komendant. Obrazek sceniczny w 3 odsłonach z życia młodzieży szkolnej. (Obrazek sceniczny dla młodzieży męskiej, żeńskiej i szkół koedukacyjnych). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 20 s.

27. Pan Marszałek Piłsudski. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży szkolnej. (Obrazek sceniczny dla młodzieży męskiej, żeńskiej i szkół koedukacyjnych). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

28. Radujmy się! Obrazek sceniczny z życia młodzieży szkolnej w 2 odsłonach. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich, żeńskich i koedukacyjnych). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

29. W biurze werbunkowym. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży. (Obrazek sceniczny przeznaczony dla młodzieży męskiej). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 22 s.

Adaptacja teatralna gawędy W biurze werbunkowym z poz. .

30. W Dzień Majowy. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży. (Obrazek sceniczny dla młodzieży żeńskiej). Na dzień 3-ci Maja. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

31. W gronie dziewcząt. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży. (Obrazek sceniczny dla szkół żeńskich). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 22 s.

32. W świetlicy. Obrazek sceniczny z życia chłopców z ulic miasta w 4 odsłonach. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 18 s.

33. W Zalasowej. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży szkolnej. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 19 s.

34. Widziałam Pana Prezydenta. Obrazek sceniczny z życia młodzieży szkolnej w 2 odsłonach. (Obrazek sceniczny dla szkół męskich, żeńskich i koedukacyjnych). Na obchód imienin Pana Prezydenta. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 18 s.

35. Za twoim przewodem. Obrazek sceniczny w 2 odsłonach z życia młodzieży. (Obrazek sceniczny dla młodzieży męskiej, żeńskiej i szkół koedukacyjnych). Na dzień 19 marca. Łódź: Drukarnia Państwowa [1935], 24 s.

36. Edward Śmigły-Rydz, Marszałek Polski. Poradnik dla urządzających obchody ku czci Naczelnego Wodza. Poznań: Drukarnia Państwowa [1937], 84 s. Wyd. 2 zmienione i powiększone tamże [1939], 122 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

37. Materiały do bibliografii literacko-kulturalnej Łodzi. „Prace Polonistyczne” Seria 1: 1937 s. 247-273; odb. 1937. Początek zob. poz. .

38. Tydzień szkoły powszechnej. Materiały i poradnik dla urządzających obchody w szkole powszechnej. Poznań: Drukarnia Państwowa Polskiej Agencji Telegraficznej [1937], 95 s.

Autor podpisany: Adam Galiński.

39. Włodarz Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki – człowiek – uczony. Warszawa: Książnica Polska 1937, 619 s.

40. Aleksy Rżewski – rys życia; Spis bibliograficzny prac Aleksego Rżewskiego. W: W służbie idei. Księga zbiorowa ku uczczeniu 35-lecia pracy Aleksego Rżewskiego. Łódź 1938 s. 9-46, 64-78; odb. 1938, 83 s.

41. Dziewczęta i chłopcy. Obrazek w 1 odsłonie. Poznań: Polska Agencja Telegraficzna [1938], 23 s.

42. Materiały do bibliografii literackiej Łodzi. Prace Polonistyczne 1938-1939.

[za l. 1937 i 1938]. Seria 2: 1938 s. 275-306.

Rok 1938-39 i uzupełnienia. Seria 3: 1939 s. 333-360; odb. 1939.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Gniazdo Wileńskie Sokolstwu Polskiemu. 8-9 czerwca 1924 roku. Oprac. i układ druku: L. Stolarzewicz, prezesa Gniazda. Wilno: Gniazdo Wileńskie 1924, 29 s., 14 tab.
Wydawnictwo z okazji ogólnopolskiego zjazdu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 1924 w Wilnie.
2. Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930. Obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej. [Antologia]. Łódź: K. Neumiller 1931 [antydatowane 1930], 416 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
3. S.W. Reymont: Z ziemi chełmskiej. Wybór. [Wybrał: Z. Prawda. Oprac.: L. Stolarzewicz]. Łódź: Drukarnia Państwowa [ok. 1936], 31 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
4. Materiały do życia kulturalnego miasta Łodzi. [Red.] L. Stolarzewicz. „Prace Polonistyczne” Seria 1: 1937 s. 387-440; odbitka rozszerzona pt. Życie kulturalne Łodzi. Materiały. Łódź 1937, 79 s.
Autor odbitki podpisany: Ludwik Stolarzewicz.

Zawartość

Zawiera m.in. teksty L. Stolarzewicza.
5. Antologia 120 poetów. Wiersze na obchody i uroczystości. Zebrał L. Stolarzewicz. Łódź: S. Seipelt [1938], 355 s. Wyd. 2. Zebrał i oprac. L. Stolarzewicz. Łódź: Poligrafika 1947.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
6. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. (W urywkach). Wybrał Z. Prawda. Oprac. L. Stolarzewicz. Łódź: Drukarnia Państwowa [ok. 1938], 22 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
7. [Tysiąc dziewięćset osiemnaście – tysiąc dziewięćset trzydzieści osiem] 1918-1938. Dwudziestolecie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały, fakty, cyfry, wiersze. Na dzień 11 listopada. Warszawa: Klimaszewski i Osiński 1938, 160 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
8. Wybór poezji legionowej. Wyboru dokonał i zaopatrzył w objaśnienia L. Stolarzewicz. Łódź: Drukarnia Państwowa [ok. 1938], 23 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
9. Marszałek Józef Piłsudski, budowniczy Polski. Próba charakterystyki. Materiały dla szkół i dla urządzających obchody ku czci Józefa Piłsudskiego. Poznań: Drukarnia Państwowa [1939], 260 s.
Autor opracowania podpisany: Adam Galiński.
Zawiera utwory literackie oraz dokumenty i opracowania historyczne, m.in. pióra L. Stolarzewicza.

Zob. też Twórczość poz. .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Ludwik Stolarzewicz. 1892[!]-1960. (Twórcy i badacze kultury zmarli w 1960 roku). Znak 1962 nr 7/8, przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (W. Sulikowska).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 3. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000 (K.T. Witczak).
Polski słownik biograficzny. T. 44. Warszawa 2006-2007 (M. Wójcik).

Bibliografia Mickiewiczowska

S. Pigoń: Bibliografia i bibliofilstwo. Przegląd Warszawski 1924 nr 38 [dot. też: Bibliografia pism Mickiewicza].
A. Semkowicz. „Pamiętnik Literacki1924/25 [dot. też: Bibliografia pism Mickiewicza].

Bibliografia o Krasińskim

S. Cywiński: Z wydawnictw wileńskich. Dziennik Wileński 1925 nr 40.

Bibliografia pism Mickiewicza

S. Pigoń: Bibliografia i bibliofilstwo. Przegląd Warszawski 1924 nr 38 [dot. też: Bibliografia Mickiewiczowska].
A. Semkowicz. „Pamiętnik Literacki1924/25 [dot. też: Bibliografia Mickiewiczowska].

Młoda Polska

L. Płoszewski. „Ruch Literacki1928 nr 10.
G. Pauszerówna: Młoda Polska w szkole. Wiadomości Literackie 1929 nr 37.

Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia

G. Timofiejew: Książka o literaturze łódzkiej. Tygodnik Ilustrowany 1935 nr 32.
S. Rygiel. „Nowa Książka1936 z. 9, polemika tamże: L. Stolarzewicz. 1937 z. 1, S. Rygiel. 1937 z. 2.

Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930

R. Kołoniecki. „Pamiętnik Warszawski1931 nr 3.
S. Napierski: Polska poezja powojenna. Wiadomości Literackie 1931 nr 21.
A. Broniewicz: Zakłamywacze polskiej literatury. Barykady 1932 z. 1.
A. Szczerbowski. „Ruch Literacki1932 nr 1.

Antologia 120 poetów

W. Brudziński: Nowa antologia. Kultura 1938 nr 40.
J. Rembieliński: Antologia „z duchem czasu”... Kronika Polski i Świata 1938 nr 29.