BIO

Urodzony 20 marca 1920 w Łodzi; syn Jana Stolarka, urzędnika, i Marii ze Skórzewskich. Uczęszczał do szkół w Łodzi, na Podlasiu (Łuków, Sokołów, Radzyń) i w Warszawie. W 1939 ukończył liceum typu humanistycznego. W okresie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. W 1943 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim działającym w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Brał udział w działalności konspiracyjnej w szeregach Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Debiutował w 1943 wierszem pt. Fragment, opublikowanym w konspiracyjnym czasopiśmie „Kuźnia” (nr 3; podpisany Zbigniew Szary). Należał do tajnej grupy literackiej „Dźwigary”, związanej z czasopismem „Dźwigary”; w 1943-44 drukował tu także swoje utwory. Brał udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz batalionu „Bełt” (grupa Śródmieście-Południe „Sławbor”); został ranny. Dostał się do niewoli i przebywał m.in. w lazarecie dla jeńców w Gross-Lübars i w Lubece. Po wyzwoleniu obozu pojechał do Francji. Od września 1945 pracował w Paryżu jako dziennikarz w wydawanej tam „Gazecie Polskiej”. Jednocześnie studiował na Sorbonie, a następnie w Ecole Supérieure de Journalisme. W tym czasie był także korespondentem i członkiem redakcji warszawskiego tygodnika „Pokolenie” (1946-47). Rozpoczął twórczość przekładową z literatury francuskiej. W 1947 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP). W połowie 1948 powrócił do Warszawy i pracował w dziale literackim Domu Wojska Polskiego. W 1949 ponownie wyjechał do Francji i kontynuował pracę w „Gazecie Polskiej”, m.in. na stanowisku kierownika działu kulturalnego, a następnie w 1951-52 redaktora naczelnego. Należał w tym czasie do Francuskiej Partii Komunistycznej. Wydalony z Francji, powrócił pod koniec 1952 do kraju i rozpoczął pracę w Państwowym Wydawnictwie „Iskry”. Zorganizował tu redakcję reportaży, której był kierownikiem, a następnie konsultantem literackim; stworzył i redagował serię wydawniczą Naokoło świata. Zawarł związek małżeński z Haliną Kublik. Należał do zespołu redakcyjnego tygodników „Trybuna Wolności” (1956) i „Kraj” (1957). Wiersze, artykuły, reportaże, przekłady drukował m.in. w „Świecie” (w 1953 stała współpraca, sporadyczna w 1955-56, 1966), „Dialogu” (1957-58, 1962-63, 1968-70), „Kulturze” (1963-70; z przerwami; w 1968-70 członek zespołu redakcyjnego) oraz w „Encyklopedii Współczesnej”, w której w 1957 prowadził stały przegląd kronikarski pt. Literatura. Współpracował z Polskim Radiem jako tłumacz słuchowisk radiowych. Działał w Klubie Literatury Faktu przy Oddziale Warszawskim ZLP; w 1988 otrzymał nagrodę Klubu za promocję, popularyzację i krytykę tego gatunku. Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. do Azji (Wietnam), Europy, Afryki i Ameryki Południowej. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976). Zmarł 6 kwietnia 1988 w Warszawie.

Twórczość

1. Ciosy. [Wiersze]. [Warszawa: 31 VII 1944], powielone. Por. poz. .

Wydawnictwo konspiracyjne; autor podpisany Zbigniew Szary. Cały nakład został zniszczony w czasie powstania warszawskiego.

2. Po trzykroć ziemia. [Wiersze]. [Przedmowa: R. Bratny]. Paryż: Rada Narodowa Polaków we Francji 1946, 63 s.

Zawartość

Cykle: Ciosy; Imiona kamienne; Śpiew nad busolą. – W cyklu Ciosy m.in. zrekonstruowane utwory z poz. .

3. Chińska ojczyzna. [Poemat]. [Warszawa:] Prasa Wojskowa [1949], 18 s.

4. Więcej niż dom. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 44 s.

5. Od nitki do kłębka. Z podróży reporterskich po Francji. Kierunek: bawełna, wełna, len. Warszawa: Iskry 1954, 145 s.

6. Byłem w Lourdes. Miasto cudów widziane własnymi i cudzymi oczami. [Publicystyka]. Warszawa: Iskry 1959, 149 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 rozszerzone 1963, 194 s., wyd. 3 1966.

Przekłady

rosyjski

Gorod cudes. Swoimi i cuzimi glazami. (Lurd segodnja). [Przeł.] T. Panfilova. Moskva 1961.

7. Podróż do wielkiego patata. [Reportaż z Wietnamu]. Warszawa: Iskry 1961, 245 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1966, 282 s.

8. Jak jelenie bawiły się z wilkami. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [6] k.

9. Sygnet. (Pieśń o wierności). [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1968. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1969 nr 3 s. 33-55.

10. Znajomi spod Perpignan. Sztuka telewizyjna. Dialog 1968 nr 10 s. 69-88. Telewizja Polska 1969.

11. Kraj jak wielkie „S. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 166 s.

Szkice publicystyczne dla młodzieży o Wietnamie.

Przekłady

1. J. Anouhil: Antygona. Sztuka w 1 akcie. Przegląd Kulturalny 1956 nr 28-29. Wystawienie: Lwów, Polski Teatr Ludowy 1968.
2. J. Cocteau: Piękny i nieczuły. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1957 nr 4 s. 60-64. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza, Scena „Margines 1963.
3. M. de Ghelderode: Escurial. Dramat w 1 akcie. Dialog 1957 nr 1 s. 76-82. Wystawienie: Olsztyn-Elbląg, Teatr im. S. Jaracza 1972. Telewizja Polska 1973. Przedruk zob. poz. .
4. M. Ghelderode: Czerwona magia. Sztuka w 3 aktach. Dialog 1958 nr 10 s. 30-52. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1963. Przedruk zob. poz. .”.
5. M. Ghelderode: Jaki piękny dzień. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1958.
6. L. Valentin: Człowiek – ptak. [Wspomnienia]. Przeł. [i posłowiem opatrzył] Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1958, 158 s.
7. J.-P. Sartre: Huragan nad cukrem. Warszawa: Iskry 1961, 191 s.
Wrażenia z podróży na Kubę.
8. Czerwone oczy maski. Murzyńskie, eskimoskie, indiańskie, polinezyjskie teksty poetyckie. Wybrał i tłum. [z języków europejskich] Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1962, 389 s. Wyd. 2 tamże 1964.
9. M. Ghelderode: O diable który cuda głosił z ambony. Misterium dla marionetek. Dialog 1962 nr 1 s. 52-81. Przedruk zob. poz. .
10. R. Maufrais: Zielone piekło. Warszawa: Iskry 1962, 389 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 pełne 1982; Warszawa: Muza 1995.

Zawartość

Cz. 1. W Matto Grosso [wspomnienia]; Cz. 2. W Gujanie [dziennik].

Wyd. osobne cz. 2 pt. Zielone piekło w Gujanie. Wyd. 3 [!] Warszawa: Iskry 1966, 173 s. Wyd. 4 tamże 1978.

11. M. Pons: Pasażer jednej nocy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1962, 86 s.
12. M. Ghelderode: Wędrówka mistrza Kościeja. Farsa w 3 aktach i 6 obrazach. Dialog 1963 nr 12 s. 38-76. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1965. Przedruk zob. poz. .
Wystawiane też pt. Farsa o Śmierci, która mało co nie umarła, czyli Wędrówki mistrza Kościeja.
13. G. Périot: Przez noc wielkich drzew. [Reportaż]. Warszawa: Iskry 1964, 382 s.
14. B. Gorsky: Moana. [Reportaż]. Warszawa: Iskry 1966, 509 s. Wyd. 2 tamże 1975.
15. P. Pfeffer: Biwak na Borneo. [Reportaż]. Warszawa: Iskry 1968, 256 s.
16. M. Ghelderode: Klub kłamców. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Telewizja Polska 1969. Druk zob. poz. .
17. M. Ghelderode: Pasja. Misterium Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi osobami zrekonstruowane dla teatru marionetek według ludowego widowiska. Przeł. Z. Stolarek. W: Najwybitniejsze dzieła repertuaru teatru lalek. Szopka; Faust; Don Juan. [Wybór:] H. Jurkowski. Wrocław: Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych 1969 s. 279-306, powielone.
18. M. Ghelderode: Szkoła błaznów. Dramat. Dialog 1969 nr 2 s. 55-71. Wystawienie: Poznań, Teatr Nowy 1975. Przedruk zob. poz. .
19. M. Ghelderode: Dlaczego mnie budzą? [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Gdańsk-Sopot, Teatr Wybrzeże 1970; telewizyjne: Telewizja Polska 1972. Druk pt. Panna Jair zob. poz. .
20. M. Ghelderode: Przepychy piekielne. Tragedia buffo w 1 akcie. Dialog 1970 nr 3 s. 53-72. Przedruk pt. Glorie piekielne zob. poz. .
21. Drogi przez ogień. [Antologia publicystyki wietnamskiej]. Wybór i przekł. Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1971, 217 s.
22. M. Ghelderode: Dziwny jeździec. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1971. Wystawienie: Tarnów, Teatr im. L. Solskiego 1978. Druk zob. poz. .
23. M. Ghelderode: Farsa Mrocznych. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1971. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy, Scena Duża 1972. Druk zob. poz. .
24. M. Ghelderode: Kram Karoliny. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1971. Wystawienie: teatralne: Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego 1982; telewizyjne: Telewizja Polska 1982. Druk zob. poz. .
25. M. Ghelderode: Krzysztof Kolumb. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1971. Telewizja Polska 1973. Druk zob. poz. .
26. M. Ghelderode: Teatr. [Utwory dramatyczne]. Wybrał, wstępem opatrzył i tłum. Z. Stolarek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 673 s.

Zawartość

Eskurial [poz. ]; O diable każącym o cudach [poz. pt. O diable który cuda głosił z ambony]; Kobiety u Grobu; Wędrówka mistrza Kościeja [poz. ]; Sroka na szubienicy; Krzysztof Kolumb [poz. ]; Panna Jair [poz. pt. Dlaczego mnie budzą]; Kram Karoliny [poz. ]; Glorie piekielne [poz. pt. Przepychy piekielne]; Dziwny jeździec [poz. ]; Farsa Mrocznych [poz. ]; Klub kłamców [poz 16]; Czerwona magia [poz. ]; Szkoła błaznów [poz. ].

Adaptacje

pt. Teatr. Scenariusz na podstawie sztuk: Kram Karoliny, Eskurial, Szkoła błaznów i Wędrówka mistrza Kościeja: R. Ronczewski. Wystawienie: Sopot, „Czarna Sala” Studium Aktorskiego 1985.
27. C. Laye: Czarny chłopak. [Wspomnienia]. Tłum. i wstępem poprzedził Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1973, 180 s.
28. M. Ghelderode: Błazny i demony. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Studio 1974.
29. A. Kourouma: Fama Dumbuya, najprawdziwszy Dumbuya na białym koniu. [Powieść]. Słowo wstępne: K. Dziewanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 184 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Literatura na Świecie” za przekład w 1976.
30. Eposy Czarnej Afryki. Sundżata albo Epopeja Mandingu. Z ustnej relacji spisał i na francuski przeł. D.T. Niane. Przeł. z francuskiego Z. Stolarek. Wybór, wstęp, przypisy: W. Leopold. [Współwyd. z:] T. Mofolo: Zulus Czaka. Z soto na angielski przeł. F.H. Dutton. Przeł. z angielskiego E. Fiszer. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 298 s.
Przekłady Z. Stolarka na s. 51-183.
31. A. Césaire: Poezje. Wybór, przekł. i wprowadzenie: Z. Stolarek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 148 s.
32. R. Frison-Roche: Przez śniegi i wody Kanady. Przeł. i oprac. Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1978, 457 s.
33. R. Gessain: Ammassalik czyli cywilizacja obowiązkowa. [Wrażenia z podróży]. Warszawa: Iskry 1978, 283 s.

Prace redakcyjne

1. Zjednoczenie ruchu robotniczego. Pieśni, utwory poetyckie, inscenizacje, fragmenty prozy. [Antologia]. Oprac.: Z. Stolarek. [Warszawa:] Prasa Wojskowa 1948, 153 s.
2. Wejście w kraj. Wybór reportaży z 1944-1964. Wybrał, oprac. [i wstępem opatrzył]: Z. Stolarek. T. 1-2. Warszawa: Iskry 1965, 295 + 273 s. Wyd. 2 tamże 1967.
Tu także Z. Stolarek: Reporterskie wczasy.
3. Krajobraz ogni. Antologia reportaży o Nowej Hucie. Wybór: Z. Stolarek i S. Kozicki. Warszawa: Iskry 1971, 456 s.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych (informacja od autora).
4. Antologia poezji afrykańskiej. [Wybór:] W. Leopold. Wprowadzenie: Z. Stolarek. Przeł.: M. Bieszczadowski [i in.] Noty biograficzne: W. Leopold. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 337 s.
Tu także przekłady Z. Stolarka.
5. Klucze do zdarzeń. Wybór reportaży z Polski i o Polsce. Wybór i oprac.: K. Goldbergowa, Z. Stolarek. Warszawa: Iskry 1976, 435 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975.

Wywiady

Nim ukaże się książka. Rozm. K. Meloch. Kontrasty”, Białystok 1979 nr 7.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (R. Loth).
Polski słownik biograficzny. T. 44. Warszawa 2006-2007 (S. Melkowski).

Ogólne

Artykuły

K. Goldbergowa: Kosz z chlebem i owocami. Literatura na Świecie 1976 nr 8 [dot. twórczości przekładowej Z. Stolarka].
K. Goldbergowa: Cząstkę siebie oddał innym. Ludzie oficyny. Literatura 1988 nr 7.

Po trzykroć ziemia

S. Lichański: W kręgu szkoły warszawskiej. Twórczość 1947 nr 9.
S.Ziembicki: Dojrzewanie. Nowiny Literackie 1947 nr 32.
R. Bratny: Chronologie poetyckie. Odrodzenie 1949 nr 2 [m.in. dot. Z. Stolarka].

Byłem w Lourdes

B. Favre: Mity a rzeczywistość. Fakty i Myśli 1960 nr 12.
M. Jarochowska: Pastylki z cudowną wodą. Polityka 1960 nr 21.
S. Kozicki: O cudach naszych i obcych. Nowa Kultura 1960 nr 8 [m.in. dot. Z. Stolarka].

Podróż do wielkiego patata

B. Bartoszewicz: Podróżnicza seria „Iskier. Orka 1961 nr 25.
M. Fleszar: Kraje, podróże, przygody... Nowe Książki 1961 nr 11.
W. Górnicki: Gawędziarz w tropikach. Przegląd Kulturalny 1961 nr 23.
S. Pagaczewski: Himalaje, Kaukaz i Wietnam. Kierunki 1961 nr 22 [m.in. dot. Z. Stolarka].
T. Różewicz: Poeta reporterem, czy reporter poetą. (Na marginesie „Podróży do wielkiego patata” Zbigniewa Stolarka). Nowa Kultura 1961 nr 28.

Czerwone oczy maski

Z. Dolecki: Kalejdoskop poetycki. Kierunki 1962 nr 35.
M. Grześczak: Naturalny śpiew człowieczeństwa. Wiatraki 1962 nr 18.
S. Lichański: Śpiew człowieka. Tygodnik Kulturalny 1962 nr 31.
Z. Łapiński: U źródeł. Tygodnik Powszechny 1962 nr 38.
A. Międzyrzecki: Magiczny świat Czirokezów. Świt 1962 nr 21.
T. Różewicz: Wspaniałe zajęcie układać piosenki... Nowa Kultura 1962 nr 22.
A. Kamieńska: Tęsknota do dzikości. Twórczość 1963 nr 5.

A. Césaire: Poezje

J. Marx: Trzy przekłady poezji francuskiej. Poezja 1979 nr 5.

Wejście w kraj

K. Goldbergowa: Nowości literatury faktów. Życie Literackie 1966 nr 29 [m.in. dot. Z. Stolarka].
K. Nowicki. „Wiatraki1966 nr 14.
A. Strońska: Wejście w reportaż. Polityka 1966 nr 22.
T. Zimecki: Próba epopei. Nowe Książki 1966 nr 10.

Antologia poezji afrykańskiej

T. Jastrun: Od bieli do czerni. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 47.
J. Lipski: Murzynność – poezja. Twórczość 1975 nr 8.