BIO

Urodzony 29 marca 1933 w majątku Laszki Murowane pod Lwowem; syn Jerzego Jordan-Stojowskiego, właściciela ziemskiego, inżyniera rolnika, i Marii z Potockich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na wsi w Rzeszowskiem. Uczył się w domu, a po II wojnie światowej w klasztornym internacie w Gostyniu (usunięty za „wolnomyślicielstwo”). Od 1950 pracował jako rysownik, m.in. w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Łodzi, oraz jako tłumacz z języków francuskiego i niemieckiego. Uczęszczał na zajęcia w Instytucie Francuskim w Łodzi i na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczył się też malarstwa w pracowni prof. Krzysztofa Kryształowskiego i praktykował w Pracowni Konserwacji Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1952-56 był zatrudniony przymusowo w tzw. batalionach pracy jako górnik w kopalni i przy budowie kombinatu w Turoszowie. Prowadził tam też zespół teatralny i bibliotekę. W 1956-58 pracował jako bibliotekarz w Szczawnie – Zdroju. W 1958 zamieszkał w Warszawie, gdzie rozpoczął współpracę z Państwowym Wydawnictwem Naukowym jako autor recenzji i artykułów informacyjnych; w 1960 otrzymał stanowisko starszego redaktora (zatrudniony do 1990). W 1958-78 wydawał nadto „Biuletyn PWN dla Prasy, Radia i Telewizji”. W 1960 ożenił się z Elżbietą Mycielską, tłumaczką. Wraz z żoną przełożył wiele artykułów z zakresu historii filozofii i krytyki artystycznej publikowanych w czasopismach naukowych, m.in. w „Zeszytach Argumentów”. W 1961 został członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Debiutował w 1963 recenzją książki Zofii Jaremko-Pytowskiej pt. Louis Aragon, opublikowaną w „Kulturze” (nr 16). Pod koniec lat sześćdziesiątych zaczął publikować opowiadania i powieści o tematyce historycznej. Od 1970 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1972 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Za twórczość literacką o tematyce historycznej otrzymał w 1976 nagrodę Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 3 stycznia 2006 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wilanowskim.

Twórczość

1. Podróż do Nieczajny. Opowiadania leodyjskie. Warszawa: Czytelnik 1968, 220 s.

Zawartość

wyd. 1: Anteusz; Album; Cztery strony świata; Podróż do Nieczajny; Goście; Arka Noego, bal i klątwa; Końskie kasyno; Targ na konie. Polityka; Interesy; Hotel „Polska Riviera”; Którędy, panie, na Zaleszczyki?; Apel poległych; Apoteoza.

Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Podróż do Nieczajny (Opowiadania leodyjskie); Chłopiec na kucu. Warszawa: Czytelnik 1974, 618 s.

2. Romans polski. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 175 s.

Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Romans polski; Kareta. Warszawa: Czytelnik 1975, 382 s.

3. Chłopiec na kucu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1971, 262 s.

Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Podróż do Nieczajny (Opowiadania leodyjskie); Chłopiec na kucu. Warszawa: Czytelnik 1974, 618 s.

4. Kareta. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1972, 250 s. Wyd. 3 tamże 1977.

Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Romans polski; Kareta. Warszawa: Czytelnik 1975, 382 s.

5. Zamek w Karpatach. Opowiadania i zmyślenia. Warszawa: Czytelnik 1973, 256 s. Wyd. 2 tamże 1984.

Zawartość

Uzdrowisko; Sjesta w secesji; Zamek w Karpatach; Gramofon; Tryumf Judyty; Hołd Trzech Króli; Prokuratora zapiski sekretne.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Zamek w Karpatach: Adaptacja i reżyseria: Z. Kopalko. Polskie Radio 1974.

6. Carskie wrota. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 346 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1981.

Nagrody

Nagroda Radia Wolna Europa za najlepszą książkę roku 1976 w 1977.

7. Kanonierka. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1978, 236 s. Wyd. 2 tamże 1980.

8. W ręku Boga. [Powieść]. Londyn: Puls 1997, 607 s. Wyd. 2 Warszawa: Świat Książki 1999.

Kontynuacja losów bohaterów „Trylogii” H. Sienkiewicza.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Judiths Triumph. Erzählungen nach biblischen Motiven. [Przeł.] K. Wolff. Berlin 1984.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2000.

Wywiady

Magia świadomości. Rozm. Z. Taranienko. Literatura 1976 nr 2, przedruk w wersji poszerzonej w Z. Taranienko: Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

L. Bugajski: Obok historii. Życie Literackie 1980 nr 51/52, przedruk w tegoż: W gąszczu znaczeń. Kraków 1988 [dot. powieści A. Stojowskiego].
E. Wiegandt: Andrzeja Stojowskiego i Włodzimierza Odojewskiego „szlacheckie apokalipsy. W tejże: Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1988.
B. Hadaczek: Saga ziemiańsko-galicyjska Andrzeja Stojowskiego. W tegoż: Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szczecin 1993.
S. Stabro: O uwewnętrznianiu historii – Andrzej Stojowski. W tegoż: Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. Kraków 2002.
A. Woldan: Mit na płaszczyźnie kompozycji. Elementy mityczne w przestrzennej organizacji tematu. W tegoż: Mit Austrii w literaturze polskiej. Kraków 2002 [dot. m.in. twórczości A. Stojowskiego].

Podróż do Nieczajny

T. Chrzanowski. „Tygodnik Powszechny1969 nr 11.
A. Drawicz: Czas przeszły podwójnie zamknięty. Sztandar Młodych 1969 nr 258.
S. Melkowski: Zaginiony, zamknięty świat. Twórczość 1969 nr 6, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982.
K. Mętrak: Z albumu pamięci. Kultura 1969 nr 19.
W. Szwedowicz: Podróż przez Nieczajnę do Bratkowic. Nowe Książki 1969 nr 15.

Romans polski

W. Sadkowski: Stojowskiego apokryf rodzinny. Twórczość 1970 nr 10.
T.J. Żółciński: Pożegnanie z Nieczajną. Współczesność 1970 nr 25.
J. Termer: Historia w pigułce. Miesięcznik Literacki 1971 nr 9.

Chłopiec na kucu

M. Nowakowska: Chłopięcymi oczami. Współczesność 1971 nr 23.
W. Nawrocki: Exodus ze dworu. Życie Literackie 1972 nr 8.
W. Sadkowski: W imieniu własnym. Nowe Książki 1972 nr 3.
H. Zaworska: Bezradność. Twórczość 1972 nr 5, przedruk w tejże: Spotkania. Warszawa 1973.

Kareta

S. Jaworski: Chwila w pędzie historii. Życie Literackie 1972 nr 47.
W. Maciąg: Jak patrzeć w przeszłość?Nowe Książki1972 nr 22.
M. Bajerowicz: Zmierzch dobrze urodzonych. Nurt 1973 nr 6.
M. Dąbrowski: Świadectwo czasu przeszłego. Kultura 1973 nr 1.
J. Niecikowski: Pasażerowie karety. Miesięcznik Literacki 1973 nr 5.

Zamek w Karpatach

S. Melkowski: Ach te komeraże!Kultura1973 nr 31.
M. Orski: Prozatorskie bibeloty. Twórczość 1973 nr 9.
J. Pawłowski: Charakterystyczna tendencja. Literatura 1973 nr 27.
S. Zieliński: Wykopanie z błogostanu. Nowe Książki 1973 nr 12, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 5. Kraków 1976.

Carskie wrota

W. Maciąg: Inny Stojowski. Nowe Książki 1975 nr 20.
B. Królikowski: Dzieje Dymitra Fałszywego przez Andrzeja Stojowskiego spisane. Tygodnik Powszechny 1976 nr 27.
H. Krzeczkowski: Dymitriada. Twórczość 1976 nr 3.
S. Melkowski: Dymitriada albo przypowieść. Argumenty 1976 nr 19, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982.
M. Pelc: Granica prawdy i fikcji. Życie Literackie 1976 nr 16.
J. Walc. „Polityka1976 nr 9.
M. Ziółek: Sztuka imitacji. Miesięcznik Literacki 1976 nr 3.

Kanonierka

M. Boni: Nasz porucznik. Literatura 1979 nr 19.
L. Bugajski: Jak przez mgłę. Odra 1979 nr 7/8.
R. Chodźko: Martwe krajobrazy. Miesięcznik Literacki 1979 nr 7, przedruk w tegoż: Martwe krajobrazy. Białystok 1992.
M. Chrzanowski: Gdzieś na Kresach... Życie Literackie 1979 nr 7.
M.A. Kowalski: Porucznik w błocie. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 8.
W. Maciąg: Tragiczność, drwina i – melancholia. Nowe Książki 1979 nr 1.
J. Pieszczachowicz: Buster Keaton po polsku. Kultura 1979 nr 13, przedruk w tegoż: Na widnokręgu historii. Kraków 1988.

W ręku Boga

J. Kolbuszewski: Trylogia 100 lat później. Gazeta Wyborcza 1997 nr 289.
J. Rogowski: Kiemlicze ex machina, czyli wywoływanie sienkiewiczowskiego ducha w powieści Andrzeja Stojowskiego pt.W ręku Boga. Życie 1997 nr 301.
J. Tazbir: W ręku Boga”, czyli Sienkiewicz Stojowskim doprawiony. Czwarta część Trylogii. Polityka 1997 nr 52.
E. Nowacka: Brać lutnię po Bekwarku. Nowe Książki 1998 nr 3.
J. Żylińska: Po drugiej stronie lustra. Tygodnik Powszechny 1998 nr 16.