BIO

Urodzony 24 października 1899 w Warszawie; syn Samuela Sterna, dziennikarza, i Małgorzaty z domu Lange, nauczycielki. Uczęszczał do gimnazjum Rocha Kowalskiego w Warszawie. W 1918 uzyskał świadectwo dojrzałości i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Należał do grupy futurystów polskich, których ośrodek, drugi po Krakowie, utworzył z Aleksandrem Watem w końcu 1918 w Warszawie (do 1923). W 1919 podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Od początku tegoż roku występował ze swoimi wierszami m.in. w kawiarni poetów Pod Picadorem oraz podczas futurystycznych wieczorów literackich w Warszawie; w tymże roku wydał debiutancki tomik poetycki Futuryzje. W grudniu 1919 został aresztowany pod zarzutem bluźnierstwa (w wierszach odczytanych podczas wieczoru autorskiego w Wilnie) i osadzony w więzieniu w Łukiszkach. Po pół roku oczekiwania na proces i po protestach środowiska pisarskiego (m.in. Antoniego Słonimskiego) w czerwcu 1920 został zwolniony z więzienia (sprawa została ostatecznie umorzona w 1922). Mieszkał w Warszawie i rozwijał twórczość literacką. Wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. w jednodniówkach: „To są niebieskie pięty które trzeba pomalować (1920), „Gga. Pierwszy polski almanach poezji futurystycznej” (1920; tu cykl Muza na czworakach oraz wspólnie z Aleksandrem Watem futurystyczny manifest Prymitywiści do narodów świata i Polski), „Jednodńuwka futurystów” (1921), „Nuż w bżuhu” (1921), „Nieśmiertelny tom futuryz” (1921). W 1921-22 współredagował futurystyczne czasopismo „Nowa Sztuka” (nr 1-2), a potem wchodził w skład zespołów redakcyjnych „Awangardy” (1924), „Almanachu Nowej Sztuki” (1924-25) i dwutygodnika „Kino. Teatr” ( 1928-30). Był redaktorem naczelnym czasopisma „Kino-Film” (1925-27). Jako poeta, krytyk teatralny i filmowy współpracował m.in. z pismami „Kurier Polski” (1920-25), „Skamander” (1922-24), „Wiadomości Literackie” (1924-27; także pod kryptonimem ast.; tu m.in. rubryka pt. Kurier kinowy), „Ekran i Scena” (1925-26), „Echo Warszawy” (1926; tu m.in. rubryka pt. Tydzień filmowy), „Kino. Teatr” (1928). W 1922 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP), w 1930 – Polskiego PEN Clubu. Około 1927 ożenił się z Alicją Zeidenman, tłumaczką z języka francuskiego i rosyjskiego. Od 1928 zajmował się głównie pisaniem scenariuszy filmowych (oryginalnych i adaptacji). W 1928-31 wchodził w skład Rady dla Spraw Kultury Filmowej, powołanej przez Radę Ministrów. Od 1932 jako kierownik działu kulturalnego współpracował z „Kurierem Porannym”. Artykuły ogłaszał też m.in. w „Świecie Filmu” (1937-39). W następnych latach rozwijał także twórczość prozatorską i dramaturgiczną. Zasiadał w Radzie do Spraw Kultury Filmowej. Nadal ogłaszał recenzje filmowe i teatralne, m.in. na łamach „Wiadomości Filmowych” (1935-36), „Filmu” (1936-39), „X Muzy” (1937-38). Po wybuchu II wojny światowej dotarł jesienią 1939 do Lwowa, zajętego wkrótce przez ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), gdzie został członkiem Komitetu Organizacyjnego Związku Pisarzy Zachodnia Ukrainy. W tym czasie pracował też nad przekładami poezji rosyjskiej i ukraińskiej na język polski. Aresztowany wraz z grupą polskich poetów przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) 24 stycznia 1940; zwolniony po kilku miesiącach objął we wrześniu tegoż roku stanowisko kierownika wydziału teatralnego w Domu Kultury Ludowej we Lwowie. Razem z Wiktorem Domańskim i Józefem Prutkowskim prowadził przy tej instytucji Teatr Poezji i Satyry (do czerwca 1941). W 1941 został członkiem lwowskiej Komisji Repertuarowej. W czerwcu 1941, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, ewakuował się (przez Kijów) do Kujbyszewa, gdzie pracował jako kierownik artystyczny teatru. W styczniu 1942 wstąpił do Armii Polskiej; służył w referacie propagandy, w oddziale sanitarnym i materiałowym. W marcu tego roku został wraz z Armią ewakuowany do Iranu. Brał udział (jako scenarzysta i członek wojskowej ekipy filmowej) w realizacji filmu o Tobruku (niezachowany). W grudniu 1943 odszedł ze służby wojskowej. Mieszkał w Palestynie, gdzie kontynuował twórczość literacką, pisał wiersze, dramaty, opowiadania i powieści. Współpracował m.in. z „Biuletynem Wolnej Polski” (1944-47); należał do Zarządu Centrum Propagandy Kultury Polskiej na Środkowym Wschodzie. W lutym 1948 opuścił Palestynę i drogą morską udał się do Genui. Po kilkutygodniowym pobycie w Rzymie przyjechał w kwietniu 1948 wraz z żoną do Warszawy. Ponownie został członkiem ZZLP (od 1949 ZLP) i Polskiego PEN Clubu. Początkowo pracował nad scenariuszem filmu o Mikołaju Koperniku (niezrealizowany), potem zajmował się głównie pracą dramaturgiczną (utwory oryginalne i adaptacje) oraz przekładami z języka rosyjskiego. W 1955-56 był kierownikiem literackim zespołu filmowego „Iluzjon”. Podróżował do Francji (m.in. w 1957 jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w poszukiwaniu materiałów dotyczących Brunona Jasieńskiego i Guillaume'a Apollinaire'a) i do ZSRR (w 1955, 1962, 1964-65). Artykuły, szkice i eseje ogłaszał m.in. w pismach „Nowa Kultura” (1950-63), „Świat” (1952-65), „Przegląd Kulturalny” (1955-58), „Argumenty” (1958-59, 1961-67), „Życie Literackie” (1958-68), „Kultura” (1965-66). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956). Zmarł 19 października 1968 w Warszawie.

Twórczość

1. Futuryzje. [Wiersze]. Warszawa: [Drukarnia] Wszechczas 1919, 28 s.

2. Nagi człowiek w Śródmieściu. Poemat. Warszawa: [Drukarnia] Wszechczas 1919, 16 s.

Tom wycofany z obiegu.

3. Fabrykant torped. Tragedia buffo. Powst. ok. 1920. Druk pt. Fabrykant torped albo ucieczka serca. Bufonada w 4 aktach. [Wyd. z rękopisu i nota edytorska:] I. Bołtuć. „Dialog” 1976 nr 7 s. 49-62.

Informacja o dacie powstania od autora.
Rękopisy pt.Fabrykant torped i jego serce” oraz „Ucieczka serca”, na podstawie których przygotowano edycję w „Dialogu”, w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przekłady

angielski

The torpedo-maker, or the flight of the heart. [Przeł.] E. Rothert. „Polish Perspectives”, Warszawa 1976 nr 11.

czeski

Výrobce bomb aneb Útěk srdce. [Przeł.] A. Kříž. Praha [1978].

francuski

Le fabricant de torpilles. [Przeł.] J. Wolf. „Perspectives Polonaises”, Warszawa 1976 nr 11.

niemiecki

Der Torpedoproduzent oder die Flucht des Herzens. [Przeł.] J.S. Buras. „Polnische Perspektiven”, Warszawa 1976 nr 11.

Adaptacje

teatralne

pt. Fabrykant torped, czyli właściciel zbyt dużego serca. Warszawa, Klub Riviera-Remont, Kabaret literacki „Uśmiech bez kota1998.

4. Anielski cham. [Wiersze]. Warszawa: Almanach Nowej Sztuki 1924, 32 s. Wyd. 2 Warszawa: F. Hoesick 1928.

5. Ziemia na lewo. [Wiersze; autorzy:] B. Jasieński, A. Stern. Okładka i układ graficzny: M. Szczuka. Warszawa: Książka 1924, 36 s. Wyd. nast.: tamże 1932; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987.

Adaptacje

teatralne

pt. Ziemia na lewo. Adaptacja: M. Staśkiewicz. W: I. Jun, M. Staśkiewicz, Z. Żółciak: Mój warsztat teatralny. Warszawa 1973 s. 57-83 (Montaż poetycki oparty na tekstach: B. Jasieńskiego i A. Sterna).

6. Europa. [Poemat]. „Reflektor1925 nr 3 s. 99-101. Wyd. osobne (wraz z przekł. francuskim) z podtytułem Poemat. Przedmowa: J.N. Miller. Ilustracje oraz układ graficzny: M. Szczuka. Warszawa: F. Hoesick 1929, [26] s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

angielski

Europa. [Przeł.:] [S. Themerson] S.T. i [M. Horovitz] M.H. Londyn 1962.

francuski

Europe. [Przeł.] B. Gorie. W: A. Stern: Europa. Warszawa 1929.

niderlandzki

Europa. Maastricht 1982.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: F. i S. Themersonowie. Ekranizacja 1932.

7. Bieg do bieguna. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1927, 106 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poemat Europa [poz. ].

8. Na Sybir. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W. Sieroszewski, H. Szaro. Ekranizacja 1930.

9. Namiętny pielgrzym. Powieść. Pierwodr. pt. Jeden z nas morderców. „Kurier Poranny1931 nr 331-361; 1932 nr 1-71. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1933 [antydatowane 1932], 385 s.

10. Uwiedziona. Scenariusz filmowy. [Współautor:] L. Belmont. Ekranizacja 1931.

11. Rok 1914. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W. Sieroszewski, H. Szaro. Ekranizacja 1932.

12. Szkoła geniuszów. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1933.

Streszczenie (rękopis oraz maszynopis) w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

13. Co mój mąż robi w nocy. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1934.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: M. Sławiński. Wystawienie: Katowice, Teatr Ziemi Rybnickiej 1997.

14. Czarna perła. Scenariusz filmowy. [Współautor:] E. Bodo. Ekranizacja 1934.

15. Piłsudski. Poemat. Warszawa 1934. Przedruk zmienione zob. poz. .

Wyd. skonfiskowane przez cenzurę.

16. Antek policmajster. Scenariusz filmowy. [Współautor:] [G. Baumritter] K. Tom, E. Schlechter. Ekranizacja 1935.

17. Barbara Radziwiłłówna. Scenariusz filmowy. [Współautor:] M.J. Wielopolska. Ekranizacja 1936.

18. Jego wielka miłość. Scenariusz filmowy. [Współautor:] Alicja Stern. Ekranizacja 1936.

19. Pan Twardowski. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W. Gąsiorowski. Ekranizacja 1936.

Maszynopis w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, scenopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

20. Pani minister tańczy. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Turski. Ekranizacja 1937.

21. List do matki. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1938.

Film w języku jidysz; tytuł polski: List do matki; informacja wg strony internetowej: www.filmpolski.pl.

22. Rozmowa z Apollinem. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1938, 55 s.

23. U kresu drogi. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1939.

Rozpowszechnianie filmu uniemożliwił wybuch II wojny światowej (inf.: J. Janicki: Polskie filmy fabularne 1902-1988. Warszawa 1990).

24. [Cudowne przygody Zeganedena. Opowiadania dla dzieci]. Powst. ok. 1943-45.

Przekłady

hebrajski

'Aliot ha-pele shel Zeganeden. Przeł. M. Levin. Tel-Aviv 1945.

25. Historia o żołnierzu. Poemat sceniczny. (Na tle pomysłu C.F. Ramuza). Tel Awiw: Drukarnia Azriel, Dayag 1943, 61 s.

Na okładce tytuł: Historia o żołnierzu i diable.

26. Ludzie i syrena. [Powieść]. Powst. ok. 1944. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 238 s. Wyd. 2 [poszerzone] tamże 1959, 286 s.

Informacje o dacie powstania od autora.
Inne wersje tytułu: Koniec nazisty; Opowieść grecka.
Wyd. 2 poszerzone o rozdz. pt.: Gdyby Führer i Duce żyli...

Przekłady

angielski

The men and the mermaid. [Przeł.] A. Nicole. Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

francuski

Les hommes et la sirène. Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

hebrajski

Aharito shel Nazi. [Przeł.] D. Shtok. Tel-Aviv 1944.

niemiecki

Mensch und Sirene. [Przeł.:] M. Schreiber i K. Weintraub. Powst. 1958. Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

27. Nad błękitnym Kinereth. [Opowiadania]. Powst. 1944.

Data powstania wg dokumentów w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
W katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie inna wersja tytułu: Nad błękitnym Genezaret. (Opowieść dla dzieci).

Przekłady

hebrajski

'Al kineret ha-tekhelet. [Przeł.] S. Melcer. Tel-Aviv [1947].

28. Rodzina Wanderer. (Na tle powieści „Żyd polski”). Dramat w 2 częściach, 8 obrazach. Powst. ok. 1944. Por. poz. .

Maszynopis z informacji o dacie powstania w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

29. Uczta w czasie dżumy. [Powieść]. T. 1-2. Powst. ok. 1944. Druk fragmentów pt. Kardynał i minister. Rozdział z powieści o r. 1933 pn. „Uczta w czasie dżumy”. „Kuźnica” 1948 s. 6-7. Por. poz. .

Inne wersje tytułu: Wojna zaczęła się wczoraj; Żyd polski; Żyd z Polski.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przekłady

hebrajski

Yehudi mi-Polin. [T.] 1. Pogrom. [T.] 2. Ha-mashtah be-megipah. [Przeł.] S. Melcer. Merhabyah 1946.

30. Przyszedł człowiek w nocy... Sztuka w 3 aktach. Powst. ok. 1945. Por. poz. .

Inna wersja tytułu: Przyszedł pewnego razu człowiek.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie; tu także maszynopis innej wersji sztuki pt. Człowiek z ghetta.

Przekłady

hebrajski

Adam higi'a ba -lajla. „Olam Ha'ishah”, Tel Awiw 1947 nr 110- 1948 nr 124 [przekład anonimowy].
[Przeł. S. Melcer]. Tel Awiw 1947 [inf. autora].

31. Ester i król Ahasver. Feeria dramatyczno-komediowa w 3 częściach, 12 odsłonach, z prologiem. Powst. przed 1946. Por. poz. .

Inna wersja tytułu: Megillat – Ester.
Maszynopis (z pieczątką Teatru Habimah, Tel Awiw) w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

32. Stworzenie ziemi. Scenariusz i scenopis filmowy. Powst. przed 1946.

Dot. kibucu Bet Haarva.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

33. Krew i ziemia. [Poemat dramatyczny]. Powst. 1948. Druk zob. poz. .

Według informacji M. Jarmułowicz (Sezony błędów i wypaczeń. Gdańsk 2003) właściwy tytuł: Ziemia i krew.

34. Maleńki człowiek z Wielkiej Doliny. [Opowiadania dla dzieci]. Powst. 1948. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1955, 52 s.

Informacja o dacie powstania od autora.

Zawartość

Krótki wstęp czyli parę słów o pewnej dolinie i pewnej wsi; Człowiek z fajką; Zlot dziecięcy; Przygoda Tomka; Fajka Toraja; Pięciu Piotrusiów; Czarodziejski flecik; Stary, niepotrzebny muł; Zadziwiająca opowieść o tym, jak Wojtek zamienił się w mrówkę; Toraj, szarańcza i bociany; Jak dzieci poratowały Toraja w biedzie.

35. Ich troje. Komedia współczesna w 3 aktach. [Współautorka:] M. Samozwaniec. Prapremiera: Teatr Objazdowy A. Brodzisza 1949.

36. Pani Dulska na rozdrożu. Komedia współczesna w 3 aktach. Powst. 1949. Prapremiera: Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej 1952.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Nagrody

Nagroda w konkursie na większy utwór satyryczny ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Związku Literatów Polskich w 1951.

37. Jubileusz. Sztuka w 3 aktach. Powst. ok. 1950.

Data powst. wg: G. Pietruszewska-Kobiela: Pejzaż dramatyczny Anatola Sterna. Częstochowa 1989.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

38. Wroga siła. Sztuka w 3 aktach, 9 obrazach. Powst. 1950.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

39. Górnicy. Sztuka w 3 aktach. (9 odsłonach). [B.m.w. ok. 1950], 58 s., powielone Wyd. w skrócie z podtytułem Sztuka w 7 obrazach. Skrót sceniczny. Warszawa : Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych 1951, 64 s. Prapremiera: Warszawa, Robotniczy Zespół Świetlicowy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Rakowcu ok. 1952.

Wyróżnienie w konkursie Min. Kultury i Sztuki na sztukę dla teatrów świetlicowych w 1950.

40. Aktorzy. Sztuka w 3 aktach. Powst. 1954.

41. Zatarg o Baśkę. Awantura współczesno-historyczna w 1 akcie. Powst. ok. 1955.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

42. Pan Zagłoba przyjechał. [Sztuka fantastyczna w 3 odsłonach]. Druk „Prace Świetlicowe1956 nr 1 s. 71-104.

Maszynopis z podtytułem Historia fantastyczna w 1 akcie w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

43. Wiersze i poematy. [Przedmowa:] J. Przyboś. Warszawa: Iskry 1956, 187 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poematy: Lata wojny; Wiosna w Italii; Krew i ziemia; Z „Historii o żołnierzu i diable” [fragm. poz. ]; Fresk w zburzonej katedrze.

44. Opowiadania starego szpaka. [Dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1957, 118 s. Wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975.

Zawartość

Opowiadania starego szpaka: Z początku parę słów o ptakach; Dwie gąsieniczki; O kropelce wody; Krowa i boża krówka; Król starego zamczyska czyli pająk – Guliwer; Jak wam się to podoba? – Bajki do koloru i do wyboru: Król pomidorów i mały pomidor; O kalafiorowej rodzinie; O baloniku, który pękł z dumy; Panna tyczka i pan chmiel; Jak Jaś się uczył; Kłótnia na szyldzie; Rak – bohater. – Opowieści potężnej wróżki Meluzyny: Jak poznałem wróżkę Meluzynę; Opowieść prawdziwa: o tym, co jest najpiękniejsze na świecie; Opowieść wesoła: o Kopciuszku w sklepie; Opowieść tajemnicza: o komarze intrygancie; Opowieść czarnoksięska: o wężu morskim i dziewczynce; Opowieść niezwykła: o chińskim pudełeczku; Zakończenie historii o wróżce Meluzynie.

Przekłady

niemiecki

Ein alter Star erzählt. [Przeł.] S. Schmidt. Warszawa 1978.

Wyd. osobne opowiadań: Rak – bohater. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 8 k. – Dwie gąsieniczki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, [8] k.

45. Wiersze dawne i nowe. Warszawa: Czytelnik 1957, 250 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów poz. , , , , , , – nadto: Wiersze powojenne. (1945-1956).

46. Zaczarowana grządka. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 124 s.

Zawartość

Zaczarowana grządka; Król i dziewczynka; O dzieciach i morzu; Najdziwniejsza historia na świecie; Szczęście; Dar wróżki Meluzyny; Wielka przygoda małej chorągiewki; Pieśń słowika.

47. Cudotwórca. Bufonada liryczna w 2 aktach. Prapremiera: Opole, Teatr Ziemi Opolskiej 1959.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przekłady

francuski

[Adaptacja:] J. Nicaise. Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Le thaumaturge. [Przeł.] A. Kosko. Rękopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: W. Maciejewski. Polskie Radio 1973.

48. Opowieść o Żołnierzu i Diable. Feeria poetycka. Warszawa: Nasza Księgarnia 1959, 86 s.

Zmieniona i poszerzona wersja utworu Historia o żołnierzu [poz. ].

49. Wspomnienia z Atlantydy. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1959, 267 s.

Zawiera omówienia dotyczące polskiej kinematografii (głównie przedwojennej) oraz recenzje filmowe z lat 1922-1959.

50. Zabawa w piekło. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1959, 336 s. Wyd. 2 skrócone tamże 1961, 291 s.

Zawartość

Zabawa w piekło; Krucjata; Kardynał i minister [fragm. poz. ]; Mała wyspa wśród szalejącego oceanu; Zdobywcy świata [fragm. poz. ]; Posąg bohatera; Spotkanie z prorokiem; Człowiek zza oceanu; Ostatnia tajemnica miłości; List przyjaciółki; Zamknięty pokój; Zamaskowani; Jubileusz; Dziwna historia; Przyszedł człowiek w nocy [por. poz. ]. – W wyd. 2 pominięto: Krucjata; Mała wyspa wśród szalejącego oceanu; Zdobywcy świata.

51. Idzie żołnierz borem, lasem. Poemat sceniczny w 2 aktach. Muzyka: T. Skwarczyński. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 82 s.

Nowa wersja Historii o żołnierzu [poz. ].

52. Kałuża aniołów. Sztuka w 3 aktach. Powst. ok. 1960.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Tamże maszynopisy innych wersji utworu: pt. Historia niemoralna. Sztuka współczesna w 3 aktach; pt. Trzeba umieć pięknie żyć. Dramat w 4 aktach.

53. Noce królewskie. Sztuka w 7 odsłonach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1961.

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Zmien. wersja utworu Ester i król Ahasver [poz. ].

54. Poezja zbuntowana. [Szkice literackie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 420 s. Wyd. 2 rozszerzone i poprawione tamże 1970.

Zawartość

Futuryści polscy i inni; Poeta i jego słowo. (O Brunonie Jasieńskim); Zraniony przez miłość. (O Włodzimierzu Majakowskim); Apollinaire nieznany; U źródeł nowej estetyki. (Poezja a film). – Wspomnienia sentymentalne: Z niedomkniętej nocy. (O poezji Tuwima); Dans l'eau d'amour et de folie. (Wspomnienie o K.I. Gałczyńskim). – Varia: Narodziny wiersza; Czyżby śmierć poezji?; Autoportret okrutny; Szkoła nieprzyzwyczajenia; O nową wizję liryczną.

55. Widzialne i niewidzialne. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 139 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poematy: Znaki wróżebne; Dom Apollinaire'a; Mewy z Neseberu.

Adaptacje

radiowe

poematu Dom Apollinaire'a: Adaptacja: W. Maciejewski. Polskie Radio 1978.

56. Rzeźnia. (Komedia w 3 aktach z niekomediowym zakończeniem). „Dialog1967 nr 2 s. 5-31. Prapremiera: Wrocław, Teatr Rozmaitości 1967.

Maszynopis innej wersji utworu pt. Anioł w rzeźni w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

57. Z motyką na słońce. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1967, 183 s.

Zawartość

Zawiera wiersze i satyry z lat 1918-1966.

58. Bruno Jasieński. [Monografia]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1969, 237 s.

59. Legendy naszych dni. [Szkice literackie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 247 s.

Zawartość

I: Leśmian i jego współcześni; Przybyszewski poszukiwacz „nagiej duszy”; Witkacy, wielki wtajemniczony [dot. S.I. Witkiewicza]; Karol Irzykowski, czyli kuźnia bluźnierstw; Władysław Broniewski. (Głos poety); Bruno Jasieński, czyli piękny fanatyzm; Antoni Ferdynand Ossendowski, czyli wielka przygoda; Stefan Jaracz. (Cena talentu); Xawery Dunikowski, człowiek samotny; Zgon artysty. (O Felicjanie Kowarskim); Feliks Topolski i jego modele. (Impresje rzymskie); Legenda Mieczysława Szczuki; Trudne życie nowatora. (Henryk Berlewi). – II: Dawid Burluk; Majakowski. (Tajemnica geniuszu); Uczony i stylista. (Wiktor Szkłowski); „Wszystko, o czym dyszę... ”. (Mikołaj Asiejew i jego liryka); Wieczna młodość poety. (Grigorij Pietnikow i jego liryka); Mikołaj Jewreinow. (Teatralizacja życia); Spotkania ze Strawińskim; Wspominając Annę Achmatową; Rozmyślając o Erenburgu; Samuel Marszak; Mikołaj Bażan, czyli wizyta w Kijowie; Gamzatow; Spotkanie z Aleksandrem Twardowskim; Poeta z Elisty. (Dawid Kugultinow); Peder Chuzangaj. (Poeta legendarnego kraju); Galina Ułanowa; Teodor Szaliapin, czyli szaleństwo etyczne. – III: Pierre Albert-Birot; U Aragona; Seuphor; Człowiek nazwiskiem Sadoul; René Clair; Gilbert Keith Chesterton.

60. Poezje. (1918-1968). Wybór oraz układ: A. Stern. Wstęp: K. Wyka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 199 s.

Zawartość

Zawiera też: Wiersze nowe (1965-1967).

61. Alarm nocny. [Wybór wierszy]. [Wstęp:] R. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik 1970, 110 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Liryki; Alarm nocny; Tworzenie wierszem.

62. Historie z nieco innych wymiarów. [Miniatury literackie]. Warszawa: Iskry 1970, 190 s.

63. Głód jednoznaczności i inne szkice. Słowo wstępne: R. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik 1972, 384 s.

Zawartość

Szkice z lat 1921-1927: Manekiny naturalizmu [o teatrze polskim, krytyce teatralnej i S.I. Witkiewiczu]; „Pragmatyści” [S.I. Witkiewicza]; O poezji Skamandra; Poeta a ideologia. (Z powodu pierwszych wierszy Juliana Tuwima); Głód religii. (Z powodu „Zawodów” Juliusza Kaden-Bandrowskiego); Emeryt merytoryzmu [polemika z K. Irzykowskim]; Zwierzęta w klatce. (O polskim futuryzmie); O poetach Nowej Sztuki. List do Redaktora „Almanachu” [„Almanachu Nowej Sztuki”]; Twórca zdań rozkwitających. O poezji Tadeusza Peipera; Wiersze Marii Pawlikowskiej; We władzy czarnego człowieka. Tragedia Sergiusza Jesienina; W oparach sentymentalizmu. O wczesnej twórczości Erenburga. – Szkice z lat 1946-1968: Pisarz a wojna; Cyrk; Poezja młodych; O liryce Bolesława Leśmiana; Bolesław Leśmian jako krytyk; Powroty Bolesława Leśmiana; Harmonia czyli Leopold Staff; Poeta wielkiej ciszy [o J. Czechowiczu]; „Bal u Salomona”. O „wyobraźni wyzwolonej” w naszej poezji [dot. utworu K.I. Gałczyńskiego]; Z poezją w cztery oczy [dot.: Poezja polska 1914-1939. Warszawa 1962]; Poezja rosyjska w przekładach polskich; Poeta sentymentalny [o W.A. Żukowskim]; Majakowski po 40 latach; Niezwykła historia polskiego futuryzmu. (1918-1968); Walka z konwencją; Książka o nowej sztuce [dot.: H. Zaworska: O nową sztukę]; Głód jednoznaczności [dot. M. Szczuki]; Matka Apollinaire'a.

64. Dom Apollinaire'a. Rzecz o polskości i rodzinie poety. [Eseje]. Przygotowała do druku: A. Sternowa. Oprac. i przypisy: Z. Czerny. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 333 s.

Eseje: Polska poezja awangardowa a Apollinaire; Dom Apollinaire'a [poz. ]; Apollinaire nieznany [poz. ]; Kim jesteś Guillaumie Apollinaire?; Matka Apollinaire'a [poz. ]. – Artykuły: O wciąż „tajemniczym Apollinairze”. Ostatni wywiad z A. Stern. (Rozm. J. Sacharewicz); Z „kolekcji dusz”. Apollinairiana; Polskie źródła twórczości Apollinaire'a. – Aneksy.

65. Poezje wybrane. Wybór, oprac., przedmowa i nota biograficzna: K. Karasek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 125 s.

66. Wiersze zebrane. Oprac. i wstęp: A.K. Waśkiewicz. T. 1-2. Kr.; Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 572 + 551, [33] s.

Tu m.in.: Wiersze rozproszone 1937-1966; Inedita.

Utwory niepublikowane

Niezrealizowane scenariusze filmowe zachowane w maszynopisach

• Według informacji J. Małeckiej: Doświadczenia filmowe Anatola Sterna. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. P. Mitznera, obroniona na Uniwersytecie im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w r. 2004.
Dar Pomorza. Powst. 1951.
Mikołaj Kopernik. Powst. 1951.
Przodownik pracy. Powst. 1951.
Śladami Żeromskiego. Powst. 1955.

Scenariusze zaginione

• Według informacji J. Małeckiej: Doświadczenia filmowe Anatola Sterna. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. P. Mitznera, obroniona na Uniwersytecie im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w r. 2004.
Nieznajoma. Scenariusz według opowiadania S. Zweiga pt. 24 godziny z życia kobiety. Powst. 1931.
Posucha. Powst. 1935.
Od Latrum do Gazali. Powst. 1942.

Montaże utworów

Metamorfozy teatru pijana sypialnia. Spektakl oparty na futurystycznych tekstach A. Sterna, T. Czyżewskiego i S. Młodożeńca. Scenariusz: Z. Zającówna. Wystawienie: Kraków, Teatr Groteska 1999.

Przekłady i adaptacje

1. Zob. także Prace edytorskie i redakcyjne poz. , , , , , , .
2. Przedwiośnie. Scenariusz filmowy wg powieści S. Żeromskiego. [Współautor:] A. Strug. Ekranizacja 1928.
3. Grzeszna miłość. Scenariusz filmowy wg powieści A. Struga pt.Pokolenie Marka Świdy”. Ekranizacja 1929.
4. Szlakiem hańby. Scenariusz filmowy wg powieści A. Marczyńskiego pt. „W szponach handlarzy kobiet”. Ekranizacja 1929. Por. poz. .
5. Kult ciała. Scenariusz filmowy wg powieści M. Srokowskiego. [Współautor:] S. Székély. Ekranizacja 1930.
6. Niebezpieczny romans. Scenariusz filmowy wg powieści A. Struga pt.Fortuna kasjera Śpiewankiewicza”. Ekranizacja 1930.
7. Uroda życia. Scenariusz filmowy wg powieści S. Żeromskiego. [Współautor:] J. Gardan. Ekranizacja 1930.
8. Wiatr od morza. Scenariusz filmowy wg powieści S. Żeromskiego. [Współaut.:] W. Sieroszewski. Ekranizacja 1930.
9. Krwawy wschód. Scenariusz filmowy wg powieści S. Kiedrzyńskiego pt. Serce na ulicy. Ekran 1931.
Informacja o tytule scenariusza na stronie internetowej: www.filmpolski.pl.
10. Serce na ulicy. Scenariusz filmowy wg powieści S. Kiedrzyńskiego. [Współautor:] J. Gardan. Ekranizacja 1931.
11. Młody las. Scenariusz filmowy wg dramatu J.A. Hertza. [Współautorzy:] J.A. Hertz, J. Lejtes. Ekranizacja 1934.
12. A. Tołstoj: Eksperyment inż. Garina. [Powieść]. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. T. 1-2. Warszawa: Rój 1935 [antydatowane 1934], 232 + 241 s.
13. Róża. Scenariusz filmowy wg dramatu S. Żeromskiego. [Współautor:] J. Lejtes. Ekranizacja 1936.
14. M. Twain: Yankes na dworze króla Artura. [Powieść]. [Przeł.: A. Stern i Alicja Stern]. Warszawa: Rój 1936, 210 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wiedza 1948; wyd. 3 Warszawa: Książka i Wiedza 1949; wyd. 4 Warszawa: Alfa 1989.
Przekład anonimowy: inf. o tłumaczeniu od Alicji Stern.
15. Wierna rzeka. Scenariusz filmowy wg powieści S. Żeromskiego. Ekranizacja 1936.
16. Znachor. Scenariusz filmowy wg powieści T. Dołęgi-Mostowicza. Ekranizacja 1937.
17. Druga młodość. Scenariusz filmowy wg dramatu H. Bataille'a pt.Maman Colibri”. Ekranizacja 1938.
18. Gehenna. Scenariusz filmowy wg powieści H. Mniszek. Ekranizacja 1938.
19. Kobiety nad przepaścią. Scenariusz filmowy wg powieści A. Marczyńskiego pt. „W szponach handlarzy kobiet”. Ekranizacja 1938. Por. poz. .
Druga wersja scenariusza.
20. Moi rodzice rozwodzą się. Scenariusz filmowy wg utworu dramatycznego K. Nordena. [Współautor:] K. Norden. Ekranizacja 1938.
21. Ostatnia brygada. (Prawo do szczęścia). Scenariusz filmowy wg powieści T. Dołęgi-Mostowicza pt.Ostatnia brygada”. Ekranizacja 1938.
22. Profesor Wilczur. Scenariusz filmowy wg powieści T. Dołęgi-Mostowicza. Ekranizacja 1938.
23. Sezonowa miłość. Scenariusz filmowy wg dramatu G. Zapolskiej. Ekranizacja 1938.
24. Kłamstwo Krystyny. Scenariusz filmowy wg powieści S. Kiedrzyńskiego pt.Dzień upragniony”. [Współautor:] S. Kiedrzyński, H. Szaro. Ekranizacja 1939.
25. Szczęście przychodzi, kiedy chce. Scenariusz filmowy wg powieści K. Nordena. Powst. 1939.
Realizację filmu przerwał wybuch II wojny światowej (inf.: J. Janicki: Polskie filmy fabularne 1902-1988. Warszawa 1990).
26. Warszawa. Dramat w 3 aktach wg powieści Szalom Asza. Powst. ok. 1945.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przekłady

hebrajski

Przeł. A. Levinson. Wystawienie: Tel Awiw, T. Habimah 1945 [inf. wg programu teatralnego w Bibliotece Narodowej w Warszawie].
27. Nowe przygody Szwejka. Komedia w 2 częściach, 6 obrazach wg powieści M. Słobodskiego. [Przeł. i oprac.:] A. Stern. Warszawa: Współpraca 1949, 99 s. Wystawienie: Kraków, Teatr Młodego Widza 1949.

Przekłady

rosyjski

Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
28. K.M. Simonow: Chłopiec z naszego miasta. Sztuka w 4 aktach, 9 odsłonach. Warszawa: Współpraca 1949, 109 s. Wystawienie: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1951.
29. A. Sofronow: Moskiewski charakter. Sztuka w 4 aktach, 7 odsłonach. Warszawa: Współpraca 1949, 141 s. Wystawienie: Białystok, Teatr im. A. Węgierki 1949.
30. Wiosna w Norwegii. Sztuka w 3 aktach wg powieści S. Engstranda. Adaptacja sceniczna: A. Stern. Wystawienie: Szczecin, Teatr Polski 1949.
Rękopis (powielony) w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Przekłady

hebrajski

Wystawienie: Tel Awiw, T. Ohel ok. 1945 [data wyst. wg inf. w dokumentach w Bibliotece Narodowej w Warszawie].
31. M. Gorki: Baśnie włoskie. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 162 s.
32. W. Michajłow, L. Samojłow: Tajna wojna. Sztuka w 6 odsłonach. Przekł. powst. 1950. Wystawienie: Warszawa, Teatr Domu Wojska Polskiego 1952.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
33. W. Pozner: Stany nie bardzo Zjednoczone. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 269 s. Wyd. 2 tamże 1950.
34. P. Ignatow: Notatki partyzanta. [Powieść]. Przeł.: Alina [!] Stern i A. Stern. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 467+583 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2, t. 1-3 1952, wyd. 3, t. 1-2 1954.
W wyd. 1 mylnie podane imię współautorki przekładu Alicji Stern.

T. 1. Na przedgórzu Kaukazu.

T. 2: Księga 2. Podziemie Krasnodaru; Księga 3. Błękitna linia.

Wyd. osobne fragmentów pt. Na Tamaniu. Oprac. literackie: P. Łopatin. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 63 s.

35. W. Oczeretin: Jam twój Ojczyzno. [Powieść]. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 339 s.
36. W. Żukowski: Bajka o carewiczu Iwanie i o burym wilku. Wyd. w: W. Żukowski: Poezje. Warszawa 1952. Wyd. osobne jako wyd. 2 Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 39 s. Przedruk zob. poz. .
37. M. Bubiennow: Biała brzoza. Powieść. T. 2. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. Wyd. 3. Warszawa: Czytelnik 1954, 318 s.
T. 1. w przekładzie J. Jędrzejewicza.
38. A. Groszew: Postać człowieka radzieckiego na ekranie. Szkic historyczno-krytyczny. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. Posłowie przeł. M. Machwic. Przedmowa: K.T. Toeplitz. Warszawa: FAW 1954, 241 s.
39. A. Puszkin: Utwory dramatyczne. Przeł.: S. Pollak, A. Stern, M. Toporowski. Przypisy: L. Gomolicki. (Dzieła wybrane. T. 4). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 272 s.
Tu w przekładzie A. Sterna: Rusałka, s. 197-225.
40. W. Dychawiczny, M. Słobodskoj: Pozwólcie mi zmartwychwstać! Zupełnie nieprawdopodobne [zdarzenie] w 3 aktach 6 obrazach. Powst. 1955.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
41. W. Majakowski: Wiersze dla dzieci. Przeł.: W. Broniewski, A. Sandauer, A. Stern. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 60 s.
42. B. Jasieński: Bal manekinów. (Sztuka w 3 aktach). Przygotował do druku [i przeł. z języka rosyjskiego] A. Stern. „Dialog1957 nr 6 s. 17-50. Wystawienie: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1957. Telewizja Polska 1979. Przedruk w: B. Jasieński: Nogi Izoldy Morgan i inne utwory. Warszawa 1966.
43. W. Majakowski: Misterium Buffo. Heroiczny, epicki i satyryczny obraz naszej epoki. Przekł. A. Stern. powst. ok. 1960.

Adaptacje

teatralne

Przeł.: A. Sandauer, A. Stern. Adaptacja: J. Grotowski. Wystawienie: Opole, Teatr 13 Rzędów 1960.
Przeł. A. Stern. Przekł. prologu: W. Wandurski. Adaptacja tekstu i uwagi inscenizacyjne: L. Zamkow-Słomczyńska. Muzyka: E. Pałłasz. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1962, 44, [18] s., 37 tab.
Przeł.: S. Pollak, A. Stern. Reżyseria: J. Szajna. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy 1965.
44. I. Ilf, E. Pietrow: Złoty cielak. Adaptacja: A. Stern. Wystawienie: Warszawa, Teatr Komedia 1961.
45. W. Żukowski: Baśnie. Śpiąca królewna; Baśń o carewiczu Iwanie i o burym wilku; Baśń o carze Berendieju, o synu jego carewiczu Iwanie, o podstępach Kościeja Nieśmiertelnego i o niezłomnej mądrości carówny Marii, jego córki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 95 s.
46. M. Bażan: Mickiewicz w Odessie. 1825 rok. Cykl poezji. Przekł.: J. Iwaszkiewicz, A. Stern. Wstęp: A. Uniechowski. Warszawa: Iskry 1962, 70 s.
Teksty w języku polskim i ukraińskim.
47. J. Nagibin: Nocny gość. Wybór opowiadań. Przeł.: Alicja Stern i A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 244 s.
48. M. Gogol: Martwe dusze. Adaptacja sceniczna w 3 aktach, 8 odsłonach A. Stern. Tekst polski: W. Broniewski i A. Stern. Powst. ok. 1966.
Maszynopis w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
49. Piliśmy pieśni. Przekłady z poezji rosyjskiej. Red. J. Kaliszuk. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1971, 228 s.

Zawartość

Zawiera też art. A. Stern: O sztuce tłumaczenia, s. 5-22.
50. Czym dla duszy tchnienie. [Wiersze]. Wybór: D. Wawiłow i O. Usenko. Przekł.: A. Stern, J. Tuwim, D. Wawiłow. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, [30] s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Nuż w bżuhu. 2. jednodńuwka futurystuw [!]. Wydanie nadzwyczajne. Red. i wyd.: B. Jasieński, A. Stern. Krakuw[!]: Drukarnia „Czasu1921, [4] k.
2. Katalog Wystawy Fotokinematograficznej w Warszawie. Pod. red. L. Brauna i A. Stern. Dolina Szwajcarska od 8 września do 3 października 1927 r. Warszawa: Tow. Reklamy Międzynar. 1927, 96 s.
3. W. Majakowski: Wybór poezji. Poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografią oraz przedmową A. Sterna. Red.: A. Stern. Warszawa: Książka 1927, 120 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
4. W. Żukowski: Poezje. Red., wstęp i przypisy: A. Stern. Warszawa: Czytelnik 1952, 232 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
5. W. Majakowski: Wybór satyr. Przekł. zbiorowy. Pod red. A. Sterna. Warszawa: Czytelnik 1955, 269 s.
6. W. Majakowski: Młodym. Wybór wierszy pod red. A. Sterna. Warszawa: Iskry 1956, 235 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
7. W. Majakowski: Poezje. Red.: M. Jastrun, S. Pollak, A. Stern, A. Ważyk. Słowo wstępne: A. Stern. Warszawa: Czytelnik 1957, 770 s.
8. W. Majakowski: Poematy. Red.: M. Jastrun, S. Pollak, A. Stern, A. Ważyk. Warszawa: Czytelnik 1959, 486 s.
9. W. Majakowski: Utwory sceniczne; Proza. Red.: M. Jastrun, S. Pollak, A. Stern, A. Ważyk. Warszawa: Czytelnik 1959, 544 s.
10. B. Jasieński: Utwory poetyckie. [Wybór i wstęp:] A. Stern. Wiersze rozproszone zebrała S. Knispel-Wróblowa. Warszawa: Czytelnik 1960, 246 s.
11. N. Asjejew: Nadzieja. Wiersze wybrane. Wybór: A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 58 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
12. E. Winokurow: Światło i inne wiersze. Wybór A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 62 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
13. W. Majakowski: Liryka. Oprac. i wstęp: S. Pollak i A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 194 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.
14. Mieczysław Szczuka. [Wybór] i oprac.: A. Stern. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, 191 s.

Zawartość

Zawiera artykuły i wspomnienia poświęcone M. Szczuce, tu także szkic A. Sterna: Głód jednoznaczności, s. 8-53.
15. M. Bażan: Rozmowa serc. Wiersze wybrane. Wybrał A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 48 s.
16. A. Wozniesienski: Antyświaty. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Stern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 54 s.
17. Ziemia gorąca. Antologia współczesnej poezji bułgarskiej. Wybór i oprac.: A. Kamieńska, A. Stern. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 465 s.
Tu także m.in. przekłady A. Sterna.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1965.

Autor o sobie

A. Stern: Zasypane źródła. „Nowa Literatura i Wydawnictwa1957 nr 5 [dot. związku z futuryzmem].

Wywiady

Z doświadczeń autora trzydziestu scenariuszy. Rozm. S. Beylin. W: S. Beylin: A jak to było, opowiem... Warszawa 1958, przedruk zob. Twórczość poz. .
Język poezji. (Rozmowa z Anatolem Sternem o Majakowskim). „Nowa Kultura1962 nr 12 [dot. prac przekładowych].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Rocznik Literacki 1968. Warszawa 1970 (J. Chudek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).
Polski słownik biograficzny. T. 44. Warszawa 2006-2007 (A.K. Waśkiewicz).

Ogólne

Książki

G. Pietruszewska-Kobiela: Pejzaż dramatyczny Anatola Sterna. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1989, 159 s.
G. Pietruszewska-Kobiela: Psychologizm i surrealizm. Proza Anatola Sterna. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1991, 129 s.
G. Pietruszewska-Kobiela: O poezji Anatola Sterna. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1992, 87 s.
P. Majerski: Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, 247 s.

Artykuły

B. Carpenter: Anatol Stern. W tegoż: The poetic avant-garde in Poland. 1918-1939. Seattle, London 1983.
K. Walc: Niebo w międzywojennej poezji Anatola Sterna. W: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Rzeszów 1993.
Ch. Löw: Żydzi w poezji odrodzonej Polski. II. Futuryści. A. Stern. „Miesięcznik Żydowski1934 nr 1.
P. Majerski: Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie październikowym. Na marginesie sporu Anatola Sterna z Antonim Słonimskim. W: Przełomy. Rok 1956. Katowice 1996, przedruk zmienione: w tegoż: Odmiany awangardy. Katowice 2001, pt. Po przełomie w tegoż: Anarchia i formuły. Katowice 2001.
K. Wyka: Z lawy metafor. „Życie Literackie1957 nr 31, przedruk w tegoż: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959 i wyd. nast.
W. Banaszkiewicz: Film a początki awangardy artystycznej w Polsce. „Kwartalnik Filmowy1959 nr 4 [m.in. o publicystyce filmowej A. Sterna].
O. Missuna: Anatol Stern na ławie oskarżonych. W tegoż: Warszawski pitaval literacki. Warszawa 1960 [dot. procesu o bluźnierstwo z 1920].
R. Warnier: Sensacyjna hipoteza polska na temat Apollinaire'a. Przeł. J. Dmowska. „Życie Literackie1960 nr 9 [dot. badań A. Sterna nad biografią G. Apollinaire'a].
T. Wróblewska: Anatol Stern. „Tygodnik Kulturalny1964 nr 50.
K. Wyka: Dwa skrzydła poezji Anatola Sterna. „Poezja1969 nr 6, przedruk jako wstęp do: A. Stern: Poezje. Warszawa 1969 oraz w: K. Wyka: Rzecz wyobraźni. Wyd. 2 rozszerzone Warszawa 1977, wyd. 3 Kraków 1997.
M. Decaudin: Anatol Stern. „Europe”, Paryż 1970 nr 489 [m.in. nt. prac A. Sterna poświęconych G. Apollinaire'owi].
H. Zaworska: Dom poety bezdomnego. (O poemacie Anatola Sterna „Dom Apollinaire'a”). „Poezja1970 nr 11.
J. Pieszczachowicz: Anatol Stern wśród futurystów. (Modele poezji). „Życie Literackie1971 nr 41.
S. Pollak: Otwarte drzwi. „Poezja1972 nr 1.
J. Prokop: Uwagi o poezji Anatola Sterna. W tegoż: Lekcja rzeczy. Kraków 1972.
W. Studencki: Eseistyka i dramaturgia Anatola Sterna. „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska1978 z. 16.
K. Karasek: Irrealna gwiazda” Anatola Sterna. „Literatura1979 nr 22.
J. Lemann: Poglądy filmowe Anatola Sterna w dwudziestoleciu międzywojennym. (Na przykładzie publikacji i działalności społecznej). W: Film polski wobec innych sztuk. Katowice 1979.
A.K. Waśkiewicz: Irrealna gwiazda. O poezji Anatola Sterna. „Pamiętnik Literacki1979 z. 4.
S. Dąbrowski: Styl poetycki a szanse dla czytelniczej wyobraźni. (Na przykładzie trzech wierszy Anatola Sterna). „Ruch Literacki1981 nr 6 [dot. wierszy: Pojedynek; Liryka; Szczęście].
Z. Jarosiński: Poezja ziemi. (Anatol Stern). W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 2. Warszawa 1982.
M. Baranowska: Prymitywizm prowokowany. (Stern). W tejże: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984 [dot. wczesnej twórczości poetyckiej].
A. Pryszczewska-Kozołub: O zapomnianej powieści Anatola Sterna „Namiętny pielgrzym. „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska1985 nr 24.
P. Czapliński: Bluźnierstwo awangardy. „Tytuł1992 nr 1 [dot. m.in. procesu o bluźnierstwo wytoczonego A. Sternowi w r. 1919].
T. Burek: Anatol Stern. W: Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Kraków 1993.
M. Gamdzyk-Kluźniak: Trzymam rekę na pulsie naszej awangardy. Z archiwum Anatola Stern. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej1996 nr 2 [dot. materiałów przekazanych w 1995 r. Bibliotece Narodowej w Warszawie; głównie nt. listów od H. Berlewiego z lat 1957-1967].
M. Giżycki: Awangarda wobec kina. Warszawa 1996, passim.
M. Gamdzyk-Kluźniak: Pan Prezes walczy z futuryzmem. Z archiwum Anatola Sterna. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej1997 nr 2 [dot. sporów wokół futuryzmu, toczonych w r. 1957 z udziałem A. Sterna].
P. Majerski: W koleinach racjonalizmu. (Glosy do utworu „Nasz przyjaciel stół” Anatola Sterna). „Ruch Literacki1998 nr 2.
P. Majerski: O języku (w) poezji Anatola Sterna. „Przegląd Humanistyczny1999 nr 6.
M. Kareński-Tschurl: Czy dlatego, że my się par example kochamy? O erotyce futurystycznej na przykładzie poezji Brunona Jasińskiego i Anatola Sterna. „Teksty Drugie2000 nr 6.
P. Majerski: Strategia dyletanta. Tekst i konteksty „Kobiet wyśnionych” Anatola Sterna. W: Liryka polska XX wieku. Seria 2. Katowice 2000.
M. Cywińska-Dziekońska: Od judaizmu ku apokalipsie. Poetycka nieświadomość „genetyczna” w surrealizmie „á la polonaise”. „Albo albo2001 z. 1 [dot. także A. Wata].
A.K. Waśkiewicz: Irrealna gwiazda. O poezji Anatola Sterna. W tegoż: W kręgu futuryzmu i awangardy. Wrocław 2003.
M. Delaperrière: Polskie awangardy a poezja europejska. Katowice 2004, passim.

Futuryzje

J. Iwaszkiewicz. „Skamander1920 nr 1 [dot. też: Nagi człowiek w Śródmieściu].

Nagi człowiek w Śródmieściu

J. Iwaszkiewicz. „Skamander1920 nr 1 [dot. też: Futuryzje].

Anielski cham

Cz. Bobrowski. „Reflektor1924 nr 1.
[S. Napierski] sn. „Wiadomości Literackie1924 nr 50, polemika: A. Stern: Kilka słów o moich krytykach. „Almanach Nowej Sztuki” 1925 nr 2.

Ziemia na lewo

[S.K. Gacki] St.K.G. „Almanach Nowej Sztuki1924 nr 2.
S. Napierski: Poezja tzw. „Nowej Sztuki”. „Wiadomości Literackie1924 nr 11 [dot. m.in. Ziemia na lewo].
P. Łuszczykiewicz: Oparzeni gryzącymi językami poezji. „Poezja1988 nr 1.

Europa

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1929 nr 15, polem. tamże: A. Stern: Korespondencja. O „Europę”. 1929 nr 17, S. Napierski: Korespondencja. W odpowiedzi Anatolowi Sternowi. 1929 nr 20.
S. Zahorska: Polski film – dobry!Wiadomości Literackie1932 nr 53 [dot. głównie filmu F. i S. Themersonów].
T. Wróblewska: Renesans „Europy. „Życie Literackie1962 nr 33.
H. Zaworska: Futurystyczny bohater wieku. „Współczesność1962 nr 18.

Bieg do bieguna

W. Horzyca: Bieg do Boga. „Epoka1927 nr 57.
S. Napierski: Mistyk i reporter. „Wiadomości Literackie1927 nr 36, polemika: J.N. Miller: Rzecz o bokserze miłości pełnym, czyli o Chrystusie. „Wiadomości Literackie” 1927 nr 41.
A. Stawar. „Dźwignia1927 nr 1.

Namiętny pielgrzym

K. Irzykowski: Bogom nieznanym. „Tygodnik Ilustrowany1933 nr 32.
L. Piwiński: Powieść o „namiętnym pielgrzymie. „Wiadomości Literackie1933 nr 22.

Szkoła geniuszów

[W. Zawistowski] W.Z. „Pion 1933 nr 4.
T. Boy Żeleński. W tegoż: Reflektorem w serce. Warszawa 1934, przedruk w tegoż: Pisma. T. 25. Warszawa 1968.

Piłsudski

A. Świrek: Kilka uwag o poemacie „Piłsudski” Anatola Sterna. W: Odrodzona i niepodległa” – w literaturze. Zielona Góra 1992.
P. Majerski: Spalone mosty polskiego romantyzmu... (nad „Piłsudskim” Anatola Sterna). W: Mity, stereotypy, konwencje. Katowice 1995.

Rozmowa z Apollinem

P. Hulka-Laskowski. „Naprzód1938 nr 233.

Ludzie i syrena

H. Bereza: Do wszystkiego gotowi. „Twórczość1956 nr 5.
W. Gralewski. „Kamena1956 nr 11.
L. Prorok: Powieść o hańbie nauki. „Pomorze1957 nr 1.

Pani Dulska na rozdrożu

S. Marczak-Oborski: Powrót pani Dulskiej. „Nowa Kultura1952 nr 21.

Wiersze dawne i nowe

M. Jastrun: O wierszach Anatola Sterna. „Przegląd Kulturalny1957 nr 10, przedruk w tegoż: Forma i sens poezji. Warszawa 1988.
J. Lau: Futuryzm, mitologia i młodość. „Po prostu1957 nr 23.
R. Matuszewski: Metamorfozy futurysty. „Nowa Kultura1957 nr 13 [dot. także: Wiersze i poematy].
A. Słucki: Bieg do bieguna poezji. „Nowa Literatura i Wydawnictwa1957 nr 5.
J.W. Zięba: Futuryzm z retuszem. „Kamena1957 nr 12, polemika: A. Stern: Do redakcji „Kameny”. „Kamena” 1957 nr 17, A. Słonimski: Ofensywa bezsensu. „Nowa Kultura” 1957 nr 22, A. Stern: „Fałszerze”. „Współczesność” 1957 nr 8, A. Słonimski: Anielski cham. „Nowa Kultura” 1957 nr 34, A. Stern: Parę słów o rozumie, dobrych obyczajach i śmierdzących chorągiewkach. „Nowa Kultura” 1957 nr 36, A. Stern: Sfałszowane cytaty. „Nowa Kultura” 1957 nr 38, J.W. Zięba: Na zakończenie dyskusji. „Nowa Kultura” 1957 nr 42, A. Stern: List otwarty. „Życie Literackie” 1957 nr 41 [całość dyskusji zob.Polska Bibliografia Literacka” 1957 poz. 3514].

Cudotwórca

A. Jarecki: Sublokator cudotwórca. „Nowa Kultura1959 nr 13.

Zabawa w piekło

J.J. Lipski: Cicer cum caule. „Nowe Książki1959 nr 10.
W. Maciąg: Urocza rekwizytornia. „Twórczość1959 nr 5.

Poezja zbuntowana

T. Burek: Z albumu awangardy. „Twórczość1965 nr 3.
S. Jaworski: Początek wszystkiego. „Ruch Literacki1965 nr 2.
H. Kunstman. „Die Welt der Slaven”, Wiesbaden 1965 nr 2.

Rzeźnia

B. Danowicz: Nowa sztuka Anatola Sterna. „Teatr1967 nr 17, polem. J. Falkowski: Przypadek „Rzeźni”. „Współczesność” 1968 nr 16.

Bruno Jasieński

K. Sierocka. „Kwartalnik Historyczny1970 nr 4.

Poezje (1918-1968)

M. Sprusiński: Biologia i śmierć. „Nowe Książki1969 nr 21, przedruk w tegoż: Imiona naszego czasu. Kraków 1974.

Historie z nieco innych wymiarów

S. Melkowski: Cyrk filozoficzny. W tegoż: Domena prozy. Warszawa 1984.

Dom Apollinaire'a

M. Baranowska: Życiorys magiczny. „Literatura1974 nr 3.

Wiersze zebrane

H. Czubała: Futuryści i kontestatorzy. „Życie Literackie1986 nr 40.
J. Pieszczachowicz: W pogoni za „irrealną gwiazdą. „Literatura1988 nr 5, przedruk w tegoż: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Kraków 1994.
S. Sterna-Wachowiak: Chochoł futurystycznej melancholii. „Twórczość1988 nr 1.

B. Jasieński: Utwory poetyckie

H. Zaworska: O poezji Brunona Jasieńskiego. „Twórczość1961 nr 4.

Mieczysław Szczuka

H. Zaworska: Mieczysław Szczuka – pionier sztuki nowoczesnej. „Wiatraki1966 nr 14.

Ziemia gorąca

T. Dąbek. „Pamiętnik Słowiański1969 t. 19.
J. Lau. „Twórczość1969 nr 12.