BIO

Urodzony 17 września 1917 w Zakopanem; syn Konstantego Steckiego, botanika, od 1925 profesora Uniwersytetu Poznańskiego, autora prac naukowych związanych z Tatrami, i Eugenii Arczyńskiej, nauczycielki. W 1928 rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym w Zakopanem, po czwartej klasie w 1932 został przeniesiony do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. Naukę kontynuował w Korpusie Kadetów nr 2 w Rawiczu. Debiutował w 1936 artykułami zamieszczonymi w lwowskim piśmie szkolnym pt. „Orlęta” (tu m.in. artykuł pt. Bitwa pod Górą św. Anny, nr 35). Od 1936 uprawiał taternictwo. W 1938 zdał maturę, następnie przez rok studiował medycynę w Poznaniu. W 1939 wstąpił do Polskiego Związku Narciarskiego oraz Klubu Wysokogórskiego. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, walcząc w 24. Zmotoryzowanym Pułku Ułanów 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Stanisława Maczka. Następnie przez Węgry i Jugosławię przedostał się do Francji, gdzie służył w plutonie zwiadowców motocyklowych 4. Pułku Piechoty 2. Dywizji Strzelców Pieszych Armii Polskiej. Oddelegowany do Szkoły Podchorążych w Coëtquidan, po klęsce Francji został w czerwcu 1940 ewakuowany z La Rochelle do Wielkiej Brytanii. W 1940-43 służył w Polskiej Marynarce Wojennej, m.in. jako członek załogi maszynowej Okrętu Rzeczpospolitej Polskiej (ORP) „Krakowiak”. W 1943-45 studiował na wydziale ekonomicznym w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Plymouth w Anglii; po ukończeniu nauki został promowany na podporucznika marynarki wojennej, a potem objął funkcję płatnika na ORP „Bałtyk”, następnie został tamże drugim komisarzem. W 1946 powrócił do kraju i kontynuował studia na Akademii Handlowej w Poznaniu. W 1947 ożenił się z Zofią Wisłocką. W 1949 uzyskał magisterium, w tymże roku zamieszkał w Zakopanem. Do 1954 pracował w Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego. W 1953 został członkiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był współzałożycielem Sekcji Taternictwa Jaskiniowego w Zakopanem; w latach następnych brał udział w wielu akcjach ratunkowych i wyprawach odkrywczych do jaskiń. Równocześnie w 1953-55 był księgowym w zakopiańskiej Szkole Metalowej i Liceum Technik Plastycznych. W 1954-71 pracował w zarządzie zakopiańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) jako instruktor narciarski i przewodnik tatrzański (od 1963 klasy II, od 1967 klasy I). Działał aktywnie w Kole Przewodników Tatrzańskich (na stanowisku sekretarza zarządu). Wchodził w skład Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Równocześnie od 1957 rozwijał twórczość literacką; publikował powieści i opowiadania dla młodzieży. Od 1965 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1990). Od 1975 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1981 przeszedł na emeryturę. W 1984-87 był przewodniczącym Rady Przewodnictwa Tatrzańskiego Zarządu Głównego PTTK. Był też członkiem oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Zakopanem, Towarzystwa Ochrony Tatr, Polskiego Związku Narciarskiego, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Odznaczony m.in. Medalem Morskim (1945), Odznaką Grunwaldu (1947), Defense Medal, nadanym przez Jerzego VI (1956), Złotą Odznaką PTTK (1968), złotą odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975) oraz złotą odznaką „Za Zasługi dla Zakopanego” (1977). Zmarł 22 lipca 1996 w Zakopanem; pochowany tamże na Starym Cmentarzu (Pęksowym Brzyzku).

Twórczość

1. Za Kopanem. Powieść historyczna z XVII wieku. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 246 s.

2. Dzieci klęski. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 170 s.

3. Tatry na co dzień. Opowiadania przewodnickie. [Dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 156 s. Wyd. 2 tamże 1966.

Zawartość

W Żlebie Kirkora; Po sprzęt; Straszny dziadunio; Tragiczny finał; Przewodnickie figle; Białe niebezpieczeństwo; Awantury z niedźwiedziem; Cztery tony gipsu; W ścianie Mięguszowieckiego; W Zimnej.

4. Śladami poszukiwaczy skarbów. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 222 s.

5. Zbójeckie dukaty. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 283 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1979.

6. Ludzie spod niebieskiego znaku. [Opowiadania dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 190 s. Wyd. 2 tamże 1976.

Nagrody

Nagroda Telewizji Polskiej Lwi Pazur w 1965 (inf.: W. Kania: Pisarze z Krupniczej. Kraków 1996).

Zawartość

Zaginiony; Twórcy towarzystwa ratunkowego; Fatalna wycieczka; Zamarła turnia; Klimek Bachleda; W Granatach; Kłopoty pana Józefa; Nowi ratownicy; Trudna decyzja; Przed burzą; Zielona granica; Na nowej drodze.

7. Zbójnicki los. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 262 s.

8. Smoluch. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 229 s. Wyd. 2 tamże 1973.

9. Sześć błysków na minutę. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, 239 s.

10. Kupiecki spadek, czyli Przygody pięknej Margarety. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 232 s.

11. Spod znaku żółwia. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1979, 297 s.

12. Przewodnik literacki po Zakopanem. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1980, 95 s.

Dot. m.in. życia literackiego w Zakopanem w XIX i XX w. oraz pamiątek po pisarzach.

13. Gawędy o przewodnikach tatrzańskich. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Kraj 1985, 111 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Zawartość

Zmarzła Przełęcz; Łysy Janek; Skrytostrzelec; Na Gierlach; Zdobywcy Mnicha; Przewodnickie pazury; Wycieczka na Giewont; Posiady u Wnuka; Ojciec i syn; Profesjonaliści; Wycieczka zbiorowa.

14. Koziołek. [Sztuka sceniczna]. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza 1986.

Inf.: W. Kania: Pisarze z Krupniczej. Kraków 1996.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Słowniki i bibliografie

Polski Słownik Biograficzny. T. 43. Warszawa 2004-2005 (A. Krawczyk).

Dzieci klęski

J. Szokalski: Nie złamani klęską. Nowe Książki 1958 nr 17.

Ludzie spod niebieskiego znaku

H. Skrobiszewska: Odważni i szlachetni. Nowe Książki 1967 nr 20.
M. Jagiełło: Błękitny krzyż. Nowe Książki 1977 nr 10.

Smoluch

A. Gass: Z lat wojny. Nowe Książki 1971 nr 9.

Kupiecki spadek, czyli Przygody pięknej Margarety

J. Hartwig-Sosnowska: Awantury sprzed pięciu wieków. Nowe Książki 1976 nr 15.

Spod znaku żółwia

J. Kowalczykówna: Spod znaku żółwia i kotwicy. Nowe Książki 1980 nr 11.

Przewodnik literacki po Zakopanem

A.M. Pędziwol: Spacerkiem po Zakopanem. Wiadomości 1980 nr 33.

Gawędy o przewodnikach tatrzańskich

J. Lazar: Nie tylko gawędy. Tak i Nie 1986 nr 7.