BIO

Urodzony 29 października 1915 w Hadyńkowcach na Podolu w rodzinie ziemiańskiej; syn Władysława Zycha, oficera (zginął w wojnie polsko-bolszewickiej 1920), i Walerii z Dębskich. Okres dzieciństwa i młodości (do 25 roku życia) spędził na przemian w Krakowie i na Podolu. Naukę rozpoczął w szkole im. św. Wojciecha w Krakowie, następnie uczył się w Gimnazjum św. Anny (później Gimnazjum Nowodworskiego). Przez pewien czas uczęszczał do szkoły średniej w Buczaczu, potem do gimnazjum humanistycznego w Czortkowie. Po powrocie do Krakowa kontynuował naukę w Gimnazjum Michałowskiego. W 1933 rozpoczął studia z zakresu filologii polskiej i historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał służbę w wojsku i uzyskał stopień oficerski. W połowie 1938 podjął pracę w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Debiutował udziałem w dyskusji Wawel czy Wołczyn, ogłosił słuchowisko radiowe z okazji „Dni Krakowa” pt. Siedem wież wawelskich. Ożenił się z Heleną Korowkin. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 jako oficer 12. Pułku Piechoty z Wadowic brał udział w bitwach pod Jordanowem, Myślenicami, Rudnikiem nad Sanem oraz pod Narolem i Tomaszowem Lubelskim, gdzie wraz z całym oddziałem dostał się do niewoli, z której po paru godzinach zbiegł. Brał udział w działalności konspiracyjnej; po aresztowaniu został osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie, a następnie zesłany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Przebywał tam do 5 maja 1945. Po powrocie do kraju zamieszkał we Wrocławiu, a w 1953 w Warszawie. Został powołany do wojska i pracował kolejno na stanowiskach wykładowcy w Szkole Oficerskiej, redaktora w Wojskowym Instytucie Wydawniczym i szefa sekcji w Sztabie Generalnym. Przygotowywał cykl publikacji związanych z epoką napoleońską. Po zwolnieniu z wojska w 1955 pracował w Filmie Polskim na stanowisku kierownika Działu Scenariuszy, następnie jako kierownik Działu Audycji Masowych w Polskim Radiu, a później w Polskiej Agencji Prasowej. W latach siedemdziesiątych rozpoczął twórczość powieściopisarską. Podróżował do Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Holandii i Belgii. W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy (1939), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”. Zmarł 31 maja 1996 w Warszawie.

Twórczość

1. Historia 8 pułku moździerzy I samodzielnej brygady moździerzy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 87 s.

2. Lamus zdarzeń i opowieści. Historie pouczające, ucieszne a prawdziwe z lat dawnych przez Jana Bendę i Gabriela Zycha spisane. [Współautor:] J. Benda. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 367 s.

3. Rok 1807. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 295 s.

Dot. wojny francusko-pruskiej 1806-1807.

4. Armia Księstwa Warszawskiego 1807-1812. Red.: J. Nadzieja. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1961, 423 s.

5. Oranienburg. Rachunek pamięci. Warszawa: Książka i Wiedza 1962, 209 s.

Po opublikowaniu utworu Gabriel Zych został wezwany na świadka w procesie przeciwko byłym funkcjonariuszom obozu koncentracyjnego.

Nagrody

Nagroda „Polityki” w 1962.

6. Jan Henryk Dąbrowski. 1755-1818. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 479 s.

7. Karnawał nad Renem. Warszawa: Książka i Wiedza 1969, 309 s.

Reportaż dot. procesu zbrodniarzy hitlerowskich z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen oraz zagadnień współczesnej Republiki Federalnej Niemiec.

Adaptacje

filmowe

J.H. Drapella: Karnawał nad Renem. [Scenariusz filmowy]. Warszawa: Zespół Filmowy „Nike 1970, [111] k., powielone.

8. Raszyn 1809. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 174 s.

9. Pułkownik Jan Michał Dąbrowski. 1782-1827. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 204 s.

10. Kolorowe neony. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 292 s.

Autor podpisany: Kamil Rewera.

11. Maski pośmiertne. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1972, 286 s.

12. Generał Jan Henryk Dąbrowski. 1755-1818. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 165 s.

13. Obiekt nr 17. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 251 s.

Autor podpisany: Kamil Rewera.

14. Nie przysyłaj mi kwiatów. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 255 s.

15. Rapsod 39. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 253 s.

Nagrody

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1976.

16. Biała Walkiria. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 266 s.

Autor podpisany: Kamil Rewera.

17. Prosta linia rodu Ligoniów. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 323 s.

O Juliuszu, Janie i Stanisławie Ligoniach.

Nagrody

Nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej na najlepszą książkę r. 1978 przyznana w 1979.

18. Pierwszy śnieg. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 553 s.

19. Mgły nad Loarą. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1984, 293 s.

20. Śpiewacy królowej Jadwigi. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 365 s.

21. Generałowa. Opowieść o Barbarze z Chłapowskich Dąbrowskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 245 s.

22. Narzeczona. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1988, 245 s.

23. Wiry Zbrucza. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1990, 255 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Chwasty Radogoszczy.
Duch prymasa.
Skrzydlaty mikrofon. Cykl słuchowisk satyrycznych.
Szesnasty domek.
• Słuchowiska powst. w latach 1948-1951.

Prace redakcyjne

1. S. Nałęcz: Nad Nysą i Szprewą. Pod red. G. Zycha. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 105 s.
Opis działań wojennych 2. Armii Wojska Polskiego.
2. K. Kaczmarek: Bohaterowie Odry. Oprac. literackie: G. Zych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 65 s.
3. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Zeszyt 11. Oprac.: M. Krwawicz, G. Zych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 135 s.
4. Antoni Czechow. Materiały z sesji zorganizowanej przez Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Naukowej i Instytut Polsko-Radziecki w październiku 1960 r. Red.: G. Zych. Warszawa: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa 1961, 47 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1988.

Oranienburg

S. Wygodzki: Z rachunków pamięci. Nowe Książki 1962 nr 22.

Karnawał nad Renem

S. Gogłuska. „Żołnierz Polski1969 nr 19.

Maski pośmiertne

W. Chołodowski: Porażenie. Nowe Książki 1972 nr 14.

Prosta linia rodu Ligoniów

R. Dziszyński. „Trybuna Odrzańska1978 nr 215.
J. Lis. „Wrocławski Tygodnik Katolików1978 nr 22.
A. Soszyński: Saga rodu Ligoniów. Nowe Książki 1978 nr 22.
W. Błachut. „Miesięcznik Literacki1980 nr 5.

Mgły nad Loarą

Z. Kozakiewicz: Los tułacza. Żołnierz Polski 1984 nr 51.
G. Zybura: Wśród obcych. „Dziennik Ludowy”. 1985 nr 30.

Śpiewacy królowej Jadwigi

S. Stanuch: Śpiewacy małomiasteczkowych legend. Dziennik Polski 1985 nr 14.

Generałowa

W. Korolczuk. „Słowo Powszechne1990 nr 254.

Narzeczona

M. Dłużyk-Marciniak: Erotyka, sensacja, polityka. Nowe Książki 1989 nr 1.