BIO

Urodzony 26 grudnia 1912 w Warszawie; syn Czesława Znamierowskiego, prawnika, filozofa i socjologa, i Marii z Rudnickich. Uczył się w Gimnazjum im. T. Czackiego w Warszawie; w 1932 zdał maturę. Następnie w 1932-38 studiował w Wyższej Szkole Handlowej (od 1933 Szkoła Główna Handlowa, SGH), specjalizując się w zagadnieniach transportu morskiego. W 1934 był praktykantem na statkach s/s „Polonia” i s/s „Kościuszko”. W czasie studiów, od 1936 do 1938, pracował jako referent w Biurze Studiów Polskiego Radia w Warszawie. W 1938 uzyskał dyplom SGH. Następnie do 1939 był zastępcą kierownika działu w Biurze Sprzedaży Rowerów „Łucznik”. Po wybuchu II wojny światowej brał udział jako ochotnik w kampanii wrześniowej w samodzielnym batalionie „Stanisław” na Lubelszczyźnie. Ożenił się z Jadwigą Kruszewską. W czasie okupacji niemieckiej przebywał do 1942 w Warszawie i pracował jako spawacz oraz elektromonter. W tym czasie należał do Związku Walki Zbrojnej. Od 1942 mieszkał w Zakopanem, utrzymując się z prywatnych lekcji angielskiego. Jednocześnie współpracował z ruchem oporu jako wywiadowca i łącznik (pseudonim Pastor) radzieckiego oddziału partyzanckiego „Walka” płk. Mikołaja Kazina (pseudonim Kalinowski) na Podhalu. Po wojnie był w 1945 podoficerem Milicji Obywatelskiej w Zakopanem. W tymże roku przeniósł się do Lęborka (Pomorze) i uczestniczył w organizowaniu administracji polskiej. Był do 1946 kierownikiem Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy, wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej, przewodniczącym Komisji Kontroli Społecznej oraz radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej (członek Komitetu Powiatowego w Lęborku). Pierwsze artykuły publicystyczne i korespondencje drukował w „Dzienniku Bałtyckim” (1945-46). W końcu 1946 przeniósł się do Warszawy, gdzie objął funkcję zastępcy kierownika Wydziału Zagranicznego Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Był też kierownikiem działu politycznego tygodnika „Świat i Polska” (1946-47). W 1947 wyjechał do Bratysławy, gdzie objął stanowisko kierownika Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej. W 1948-58 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1949 powrócił do kraju i podjął pracę jako dziennikarz, najpierw w kieleckim „Słowie Ludu” (do 1950), a następnie w „Głosie Pracy” (do 1951) w Warszawie. W 1952-56 był inspektorem w Centralnym Zarządzie Księgarstwa. Następnie wyjechał do Bydgoszczy i pracował w redakcji „Gazety Pomorskiej” jako kierownik działu (1956-57). Powróciwszy do Warszawy, wznowił pracę w tygodniku „Świat i Polska”. Po zamknięciu tego pisma w 1959, został sekretarzem Klubu Marynistów Ligi Przyjaciół Żołnierza (do 1961). Od 1962 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). Od tego roku nie pracował etatowo, zajmując się pracą literacką. W 1963-69 uczestniczył w pracach kilku komisji Zarządu Głównego ZLP: Komisji Zagranicznej, Komisji Domów Twórczych, Komisji Budowy Domu Zasłużonego Twórcy. W 1964 uzyskał stypendium Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, co umożliwiło mu napisanie powieści pt. Duży karaluch. W 1966-82 należał ponownie do PZPR. W 1969-72 był członkiem redakcji tygodnika „Przyjaciółka”, w którym ogłaszał artykuły (także pod pseudonimem Juliusz Stefan). Od 1969 publikował też w „Barwach”. W 1984 został prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W 1986 przebywał przez pięć miesięcy w Stanach Zjednoczonych. W 1988 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i przewodniczącym Klubu Autorów Literatury Polskiej. Wyróżniony m.in. złotą odznakę „Zasłużony Pracownik Morza” (1960), Złotym Krzyżem Zasługi (1974) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983). Zmarł 21 lutego 1998 w Warszawie.

Twórczość

1. Vulkan AG. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 350 s.

Ciąg dalszy zob. poz. .

2. Trzynasty rejs. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1963, 202 s.

3. Zielone światło. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 327 s.

Początek zob. poz. .

4. Jutro będę młodszy. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 141 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wojska Polskiego i Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich na powieść współczesną w 1965.

5. Trzecia twarz miasta. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 194 s.

6. Duży karaluch. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 191 s.

7. Honor bez motywów. Serial w 3 częściach. Telewizja Polska 1977.

Cz. 1. Czy ja też zabiłem?; cz. 2. Honor bez motywów; cz. 3. Klub trzech sprawiedliwych.

8. Pożeracz ciepła. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1982, 277 s.

9. Gdzie będę tak potrzebny. [Powieść]. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 146 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

A. Przypkowski: Juliusza Znamierowskiego kształt miasteczka. Tygodnik Morski 1966 nr 49.
J. Borowik: Problematyka Łeby w ujęciu powieściowym. Tygodnik Morski 1967 nr 44.

Vulkan AG

K. Dąbrowska: Dojrzały debiut. Pomorze 1962 nr 19.
G. Jordan: O ludziach trudu i żywiołu. Słowo Powszechne 1962 nr 145.
Z. Kubikowski. „Odra1962 nr 12.
W. Maciąg: Ekonomista i powieść. Życie Literackie 1962 nr 37.
Z. Żabicki: Epika czy powieść polityczna?Nowe Książki1962 nr 14.

Zielone światło

J. Gärtner. „Tygodnik Morski1964 nr 8.
B. Kogut: Pogranicze autentyzmu. Życie Literackie 1964 nr 9.
S. Melkowski: Powieść dokument. Twórczość 1964 nr 6.
A. Werner: Małe życie i wielka polityka. Nowe Książki 1964 nr 10.

Jutro będę młodszy

Z. Pędziński: Temat z przyszłością. Nurt 1965 nr 8.
W. Nawrocki: Morska reedukacja. Kultura 1966 nr 20.
J. Ratajczak: Trzech panów w łódce, nie licząc psa. Wiatraki 1966 nr 7.

Trzecia twarz miasta

J. Brudnicki: Pointa ucięta jak synkopa. Współczesność 1967 nr 20.
W. Maciąg: Prozaicy wśród czytelników albo: Kto nudzi i kto bawi. Życie Literackie 1967 nr 17.
J. Mazurczyk: Nadmiar i niedosyt. 7-my Głos Tygodnia 1967 nr 30.

Duży karaluch

H. Chmielowski: Paskudny karaluch. Tygodnik Morski 1968 nr 32.
J. Mazurczyk: Zbyt wiele i za szybko. 7-my Głos Tygodnia 1968 nr 10.
A. Żurowski: W oczekiwaniu na sztorm. Głos Wybrzeża 1969 nr 176.

Pożeracz ciepła

Z. Dworak: Na pograniczu fantastyki naukowej. Fantastyka 1983 nr 11/12.
T. Wach: Tobie doktora Sieberbacha. Nowe Książki 1983 nr 8.