BIO

Urodzony 7 sierpnia 1929 w Warszawie; syn Romualda Zimeckiego, urzędnika, i Kazimiery z Kowalskich, nauczycielki. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał od 1941 wraz z rodziną w Radomiu. Od 1943 uczęszczał do gimnazjum i liceum Wydziału Budownictwa siedmioletniej Szkoły Technicznej w Radomiu. Po zakończeniu wojny kontynuował tam naukę; w 1950 zdał maturę i otrzymał tytuł technika budowlanego. Równocześnie w 1947-1951 pracował jako dziennikarz w „Życiu Radomskim” (mutacji „Życia Warszawy)”, na którego łamach debiutował w 1947 artykułem pt. Dawny kościół i klasztor OO Bernardynów (nr z 30 grudnia). W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). W 1949-52 działał w radomskim Klubie Literackim, powstałym pod patronatem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1951-53 był dziennikarzem w Polskiej Agencji Prasowej. W 1953 zamieszkał ponownie w Warszawie i podjął pracę w Polskim Radiu. Był reportażystą Redakcji Publicystyki Krajowej, stale występował w audycjach Warszawska fala i Muzyka i aktualności. W 1957-58 studiował zaocznie prawo na Uniwersytecie Warszawskim (studiów nie ukończył). W 1958 zawarł związek małżeński z Anną Wantrych, lekarką. W tymże roku został oddelegowany przez Rozgłośnię Centralną Polskiego Radia do Zielonej Góry, gdzie do 1960 organizował redakcję społeczno-literacką w nowo powstałej regionalnej rozgłośni. W 1958 był także współorganizatorem, a następnie do 1960 sekretarzem pisma „Nadodrze”. W 1961 otrzymał nagrodę dla młodych dziennikarzy im. J. Bruna, przyznaną przez SDP, a w 1962 za reportaże z Wybrzeża (wspólnie z Kazimierzem Zybertem) Bursztynowy Mikrofon i nagrodę m. Gdańska. Po powrocie do Warszawy pracował nadal w Polskim Radiu w Redakcji Społecznej i jako komentator w audycji Muzyka i aktualności. Zaczął pisać cykle powieści radiowych i słuchowiska dla młodzieży oraz cykle reportaży (także pod pseudonimem Tomasz Latecki); m.in. w 1960 pt. Aleją Dobrej Nadziei (nagroda Polskiego Radia i Telewizji w 1960), w 1972 Ballady polskie (nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1972), a także cykl reportaży (wspólnie z Heleną Dobrowolską) pt. Złoty Medal dla Polski. Równocześnie reportaże oraz powieści i opowiadania dla młodzieży ogłaszał drukiem. Artykuły, reportaże i recenzje publikował też na łamach pism, m.in. „Polski” (w wielojęzycznych edycjach; 1960-70), „Prasy Polskiej” (1963-66), „Itd” (1965-74; tu w 1968-69 cykl felietonów pt. Grzdylakowie; członek komitetu redakcyjnego) oraz „Nowych Książek” (1965-67). W 1964 otrzymał nagrodę Klubu Publicystyki Polityczno-Społecznej i Klubu Publicystyki Prawnej SDP. W 1965 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1969 został członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. w 1972/73 morską dookoła świata. W 1973 otrzymał Złoty Mikrofon, przyznany przez redakcję „Radia i Telewizji” za zasługi dla rozwoju Polskiego Radia i wybitne osiągnięcia twórcze. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 wystąpił z PZPR. Zwolniony z pracy w Polskim Radiu, przeszedł na rentę. W 1988 został członkiem International Federation of Journalists, a w 1989 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i reaktywowanego SDP. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1970), odznaką Zasłużony Działacz dla Polskiego Radia i Telewizji (1974). Zmarł 5 listopada 2007 w Warszawie.

Twórczość

1. Aleją Dobrej Nadziei. Reportaże. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 158 s.

Dot. spraw społecznych na terenach Polski Północnej i Zachodniej.

2. Niemaszchleba. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1964, 191 s. Por. Słuchowiska.

3. Klub Wyższego Wtajemniczenia. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966, 48 s. Wyd. 2 tamże 1969.

4. Ptaki okaleczone. [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 260 s.

Dot. losów ludzkich po zakończeniu II wojny światowej.

5. Demostenes 43. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 170 s.

Zawartość

Przyjrzyj się temu dobrze; Śmierć inżyniera Jojo; Demostenes 43; Portret partyzanta; Rzut oszczepem; Eryk i Hilda; Gdzie jest student; Dziad i baba; Czy to już prawdziwy koniec wojny?

6. Podróż doliną rzeki. [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 178 s.

Dot. relacji między ludnością polską a niemiecką mieszkającą na terenach granicznych.

7. Virtuti dla Karakuła. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1970, 47 s. Przedruk zob. poz. .

8. Łatwiej wystrzelać bandę Jima. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1971, 39 s. Przedruk zob. poz. .

9. Kto zasypia spokojnie nie licząc baranów? [Satyry]. Oprac. graficzne i rysunki: Sz. Kobyliński. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 134 s.

Cykle: Życie biurowe; Życie towarzyskie.

10. Wielki temat Tomasza Akapita. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1973, 152 s.

11. Dwoje w buszu. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Horyzonty 1975, 282 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1978, wyd. 3 tamże 1987.

Przekłady

węgierski

Vakáció a kenguruk szigeten. [Przeł.] J. Cservenits. Budapest 1984.

12. Old Piernik, prerie i my. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 242 s.

13. Australia kusząca obietnicą. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 300 s. Wyd. 2 tamże 1978.

14. Mister Nikt. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1977, 46 s. Przedruk zob. poz. .

Adaptacje

filmowe

pt. Tylko tyle. Adaptacja: A. Górna. Telewizja Polska 1978.

15. Dobra noc na szczupaka. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 337 s.

Zawartość

Cezary, wnuk „Żbika”; W sobotę pod drzewkiem pomarańczy; Dobra noc na szczupaka [por. Słuchowiska]; Virtuti dla Karakuła [poz. ]; Łatwiej wystrzelać bandę Jima [poz. 81; Mister Nikt [poz. ]; Małolat; Bergman, Antonioni i pomoc techniczna [por. Słuchowiska]; Eksperyment docenta Piszczaka; Uprowadzenie nad Czarną Hańczą.

16. Nie samym chlebem. Reportaże. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 211 s.

Dot. spraw społecznych.

17. Wyprawa po królewskiego łososia. Z plecakiem przez Finlandię. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 159 s. Wyd. nast. tamże 1983.

18. [Siedemnaście] 17 kur na Tasmanię. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 340 s. Wyd. nast. tamże 1987.

19. Drozd śpiewający we mgle. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1984, 164 s.

20. Gdy zaczyna padać w Bordeaux. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987, 30 s.

21. Od Hańczy do australijskiej Thomson River. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 174 s.

Opowiadania wędkarskie z różnych kontynentów.

22. Wyspa Rampous, zielona od tamaryszków. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 32 s.

23. Ja, Franek... [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2001, 191 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Wyratowanie najprawdziwszego pułkownika. Polskie Radio 1968.
Wielki Ben z Błękitnej Doliny. Polskie Radio 1970.
Bonanza nad Pląsawką. Polskie Radio 1971.
Dobra noc na szczupaka. Polskie Radio 1971 [por. Twórczość poz. ].
Gdzie jest filozof? Radio 1972.
W sobotę na dużej przerwie. Polskie Radio 1973.
Niemaszchleba. Polskie Radio 1974 [nagroda Ministerstwa Obrony Narodowej w 1964; por. Twórczość poz. ].
Bergman, Antonioni i pomoc techniczna. Polskie Radio 1977 [por. Twórczość poz. ].
Cezary, wnuk Żbika. Polskie Radio 1977 [I nagroda w konkursie międzynarodowym (Finlandia 1977); por. Twórczość poz. ].
Trudny przypadek Albina „Z. Polskie Radio 1977.
W sobotę pod drzewkiem pomarańczy. Polskie Radio 1977.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2003.

Wywiady

Przy pół czarnej z Tadeuszem Zimeckim. Rozm. M. Tygielska. Radio i Telewizja 1963 nr 18.
Propagandę robi się piórkiem... Rozm. Z. Wasilewski. Radio i Telewizja 1972 nr 33.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (B. Tylicka).
E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Ogólne

Artykuły

T. Świeżawska. „Prasa Polska1967 nr 6.

Aleją Dobrej Nadziei

E. Boniecka: Saga Ziem Zachodnich. Nowe Książki 1964 nr 11.
W. Wystup: Po prostu pośpiech. Odra 1964 nr 3.
F. Fornalczyk: O lubuskim piśmiennictwie dokumentalnym. Zeszyty Lubuskie 1968 nr 4.

Niemaszchleba

W. Wystup: Albumy rodzinne. Odra 1964 nr 11.
W. Nawrocki: W Niemaszchleba jest chleb. W: Proza, poezja 1964. Warszawa 1965.
M. Radgowski: Tamten słup graniczny. Nowe Książki 1965 nr 7.
Z. Pędziński: W poszukiwaniu. Twórczość 1967 nr 3.

Ptaki okaleczone

J. Ambroziewicz: Zdobywanie człowieka. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 12.
[K. Łastawiecki] Łast: Bohaterowie nie są zmęczeni. Litery 1967 nr 3.
E. Pawlak: Kompleksy reportera Zimeckiego. „Nurt1967 nr 12.

Podróż doliną rzeki

J. Ambroziewicz: Reporter jest dobry na wszystko. Tygodnik Kulturalny 1970 nr 13 [m.in. dot. T. Zimeckiego].
J. Doliński: Po obu stronach granicy. Życie Literackie 1970 nr 10.
J. Mazurczyk: Wzdłuż granicy. 7-my Głos Tygodnia 1970 nr 12.
J. Rolicki: Ucieczka od reportażu. Nowe Książki 1970 nr 3 [dot. też: Demostenes 43].
J. Rutkiewicz: Po obu stronach rzeki. Odra 1970 nr 3.

Dwoje w buszu

B. Zaborowska: Przygoda w buszu. Nowe Książki 1976 nr 1.

Old Piernik, prerie i my

[J. Miśniakiewicz?] A. Jowit: Trudno być małym chłopcem. „Jantar1975 nr 44.
A. Sekuła: Z uniwersalną dedykacją. Nowe Książki 1976 nr 15.

Nie samym chlebem

M. Różycki: Zaproszenie do autodiagnozy. Literatura 1980 nr 30.
T. Wach: Wspaniali erudyci. Nowe Książki 1980 nr 16.

Wyprawa po królewskiego łososia

J. Doliński: Apokalipsa i Arkadia. Życie Literackie 1980 nr 45.

Drozd śpiewający we mgle

E. Nowacka: Na granicy wydawalności. Nowe Książki 1986 nr 5.

Gdy zaczyna padać w Bordeaux

I. Tessarowicz: Prawie sto ważnych spraw. Nowe Książki 1987 nr 9.

Ja, Franek...

M. Arpad Kowalski: Sto dwadzieścia i dalej. Czas 2002 nr 12.
G. Leszczyński. „Nowe Książki2002 nr 4.