BIO

Urodzony 12 maja 1948 w Muszynie nad Popradem; syn Jana Ziemianina, kolejarza, i Marii Buczyńskiej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy; w 1966 zdał maturę. Podczas nauki w szkole średniej zajmował się szybownictwem (uzyskał tytuł pilota szybowcowego III klasy), śpiewał w chórze kościelnym. Po maturze przez rok pracował jako inwentaryzator. Następnie uczył się w Studium Nauczycielskim w Krakowie, które ukończył w 1969, po czym pracował krótko jako nauczyciel w Brzuśniku pod Żywcem. Debiutował w 1968 na łamach „Życia Literackiego” wierszem pt. Św. Jan z Kasiny Wielkiej (nr 6). W 1970-74 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do Koła Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP) i do poetyckiej grupy „Tylicz” (od 1970) związanej z Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy. Był laureatem wielu konkursów poetyckich, m.in. organizowanych w klubie „Pod Jaszczurami” Turniejów Jednego Wiersza, Łódzkiej Wiosny Poetów (1970) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Śpiewaka (1972). Wiersze publikował m.in. w „Poezji” (1970-80, z przerwami), „Twórczości” (1976-2003, z przerwami), „Wieściach” (1976-85) i „Literaturze” (1977-90, z przerwami). Pisał także teksty piosenek dla zespołu muzycznego Wolna Grupa Bukowina (od 1972), występował z zespołem gitarzysty jazzowego Ryszarda Styły. W 1976 ożenił się z Marią Zegadłowicz, wnuczką Emila Zegadłowicza, dziennikarką. Pracował jako dziennikarz w piśmie „Kolejarz” (od 1972), a po jego rozwiązaniu w 1982 w dzienniku „Echo Krakowa” (do 1997), początkowo jako redaktor techniczny; publikował tu liczne wiersze, artykuły i recenzje, a od 1985 felietony w cyklu pt. Samo życie. Od 1978 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W latach osiemdziesiątych jako autor tekstów piosenek nawiązał współpracę z grupą muzyczną Stare Dobre Małżeństwo; występował z tym zespołem, recytując także własne wiersze i prowadząc tzw. „kwadrans poetycki”. W tym okresie zaczął też publikować opowiadania m.in. na łamach „Literatury”. Za twórczość poetycką otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę im. S. Piętaka (1989). W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1996 członek zarządu Oddziału Krakowskiego i wiceprezes). W 1992 podjął współpracę z „Almanachem Muszyny”, na którego łamach zamieszczał liczne wiersze, opowiadania i artykuły. W 1995 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1997-2000 pracował na stanowisku dziennikarza w „Gazecie Krakowskiej”. W 1997, 1998, 2000, 2002 i 2003 z grupą Stare Dobre Małżeństwo przebywał na tournée w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (Chicago, Nowy Jork, New Britain, Pasaic, Detroit, Toronto). Został wyróżniony tytułem „Gość Honorowy miasta i gminy Muszyna” (1998), otrzymał Nagrodę Wojewody Małopolskiego w dziedzinie literatury (1998) oraz Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce (1999), przyznany przez krakowską filię Fundacji Kultury Polskiej. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Wypogadza się nad naszym domem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 50 s.

2. Pod jednym dachem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 71 s.

Tu m.in. wiersze z cyklu: Rekolekcje czarnoleskie.

3. Nasz słony rachunek. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1980, 72 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1981.

Zawartość

Cykle: Nasz słony rachunek; Wesołe miasteczko; Maria.

4. W kącie przedziału. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 48 s.

5. Makatka z płonącego domu. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 106 s.

Nagrody

Nagroda Funduszu Literatury w 1985.

Zawartość

Cykle: Makatki polskie; Poddaszewo; Kartki z kalendarza ściennego; Hotel pod Dziką Różą.

6. Wiersze dla Marii. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 1985, 38 s. Wyd. nast. [rozszerzone] Kraków: Miniatura, nakład Oficyna pod Baranami 1988, 109 s.

7. Zdrowaś Matko – łaski pełna. [Wiersze]. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 1987, 41 s.

8. Dwoje na balkonie. [Wiersze]. Wybór i wstęp: K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 125 s.

Nagrody

Nagroda im. A. Świrszczyńskiej.

9. Boski wieczorny młyn. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1990, 206 s.

10. List do zielonej ścieżki. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Maria Zielna 1993, 106 s.

Zawiera m.in. poemat pt. Nieludzka komedia.

11. Dom okoliczności łagodzących. Wybór wierszy. Słowo wstępne: S. Dziedzic. [Kraków:] Cracovia; Śródmiejski Ośrodek Kultury 1995, 82 s.

12. Ulica Ogrodowa. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński 1996, 88 s.

13. Nosi mnie. [Wiersze]. Posłowie: J. Pieszczachowicz. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, Dom Kultury „Podgórze 1997, 86 s.

14. Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i oprac.: A. Ziemianin. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1998, 139 s.

15. Gościniec. Wiersze wybrane 1966-1999. Słowo wstępne: J. Drzewucki. Poznań: Arka 1999, 256 s.

16. Plac Wolności. Wiersze całkiem nowe. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 1999, 103 s.

17. Światłem malowane. [Katalog wystawy; malarstwo: M. Gromada]. [Autorzy wierszy:] J. Baran, A. Ziemianin. Nowy Sącz: BWA [Biuro Wystaw Artystycznych 2000], [36] s.

18. Na głowie staję. [Wiersze]. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2002, 75 s.

19. Modlitwy mojego wieku. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium 2004, 72 s.

20. Notesik amerykański. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo i drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2004, 72 s.

21. Makatki. [Wiersze]. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2005, 163 s.

22. Dzikie zapałki. [Wiersze], Londyn: Br@ndBook 2006, 75 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

angielski

A Weaver from Radziszow. [Przeł.] A. Gregorek. Chattanooga: Poetry Miscellany Chapbooks 1997, 12 s.

Adaptacje

A. de Saint-Exupéry: Mały książę. Przeł. J. Szwykowski. Adaptacja teatralna: A. Ziemianin, M. Kmieciński. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1983.

Prace redakcyjne

1. Z miłości i wiary. [Antologia wierszy]. Red., wybór i oprac.: A. Ziemianin. Wieliczka: Miejski Dom Kultury [1999], 54 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2004.

Wywiady

Z trójkąta Ziemi. Rozm. J. Baran. W: J. Baran: Autor! Autor! Rozmowy z ludźmi pióra i palety. Warszawa 1986.
Księżycowy gość. Rozmowa z Adamem Ziemianinem. Rozm. B. Salamon-Satała. W: B. Salamon-Satała: Wielka inwentaryzacja. Rozmowy z poetami. Kraków 1999.
Poeta na estradzie. Rozm. W. Krupiński. Dziennik Polski 2000 nr 83.

Ogólne

Artykuły

H. Cyganik: Źródło nie wygasające. Gazeta Południowa 1976 nr 202.
T. Olszewski: Nasz los powszedni. (O poezji Adama Ziemianina). Tygodnik Kulturalny 1983 nr 38.
M. Schabowska: Słownictwo poetyckie Adama Ziemianina. (Frazeologia). W: Dialektyka, onomastyka, stylistyka. Kraków 1984, przedruk w: Słownictwo poetyckie Adma Ziemianina. „Poradnik Językowy” 1990 nr 5.
H. Czubała: Daleko od Tylicza. (O poezji Józefa Barana i Adama Ziemianina). Życie Literackie 1986 nr 16.
B. Żurakowski: Poezja domu. Odra 1987 nr 2.
S. Dziedzic: Poezja uświęconej codzienności. O inspiracjach religijnych w poezji Adama Ziemianina. W: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998.
M. Głowiński: Antyfona, czterdzieści cztery i towary zwyczajne. W tegoż: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000 [dot. wiersza Antyfona do kiełbasy zwyczajnej].
P. Tański: Zabliźnianie ran: słowo wstępne do kilku wierszy Adama Ziemianina. Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 5.
A. Kozioł: Poeta z Krainy Łagodności. Dziennik Polski” Nowy Jork 2003 nr 179.

Wypogadza się nad naszym domem

M. Chrzanowski: W kręgu spraw najprostszych. Nowe Książki 1975 nr 21.
B.S. Kunda: Przesilenie „młodej poezji”?Nowy Wyraz1975 nr 10.
H. Siewierski: Jaki będzie powrót do Tylicza?Życie Literackie1975 nr 22.
S. Stanuch: Newton małych miasteczek. Dziennik Polski 1975 nr 105.
A. Chudzik: Inny głos pokolenia. Poezja 1976 nr 9.
Z. Zygma: Niedaleko od jabłoni. Poezja 1976 nr 5.
B. Żurakowski: Wyspa w rzece Heraklita. Twórczość 1977 nr 9.

Pod jednym dachem

J.K. Adamkiewicz: W poetyce „swojskości. Nadodrze 1978 nr 16.
K. Lisowski: Pod jednym dachem z wierszem i miłością. Magazyn Kulturalny 1978 nr 2.
B. Maj: Z Colasem. Nowy Wyraz 1978 nr 8.
J. Neuberg: Poezja utraconego ładu. Opole 1978 nr 6, toż „Tygodnik Kulturalny” 1978 nr 22.
B. Rudnicki. „Tygodnik Powszechny1978 nr 28.
H. Siewierski: Gdy skrzypi ironia. Życie Literackie 1978 nr 7.
M. Sołtysik: Odwrotna strona medalu. Nowe Książki 1978 nr 5.

Nasz słony rachunek

B. Maj. „Tygodnik Powszechny1980 nr 32.
J. Neuberg: Zwątpienie i nadzieje. Opole 1980 nr 11.
A. Szymańska: Sposób na codzienność. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 22.
W. Jurasz: Rachunek za dojrzałość. Magazyn Kulturalny 1981 nr 1.

W kącie przedziału

S. Stanuch: Poezja spraw prostych. Dziennik Polski 1982 nr 132.
T. Stępień: Skazany na pogodę. Regiony 1982 nr 1/3.
Cz.M. Szczepaniak: Piszę list otwarty na oścież. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 29.
S. Jurkowski: W przedziale świata. Życie Literackie 1983 nr 15.

Makatka z płonącego domu

S. Jurkowski: Makatki dla mądrych. Życie Literackie 1985 nr 37.
K. Kania: Makatkowe życie. Kierunki 1985 nr 37.
S. Stanuch: Makatki Adama Ziemianina. Dziennik Polski 1985 nr 104.
L. Żuliński: Makatki z poddasza. Kultura 1985 nr 4, przedruk w tegoż: Mity konieczne. Łódź 1989.
J.A. Borzęcki: Wystawa makatek. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 19.
J. Krzyżanowski: Świat prostych wartości. Nowe Książki 1986 nr 2.
J. Neuberg: Poezja dobroci. Opole 1986 nr 4.

Dwoje na balkonie

A. Borowa: Nasz słony rachunek. Kultura 1989 nr 2.
M. Hałas: Obrachunki. Życie Literackie 1989 nr 29 [dot. także: J. Markiewicz: Wybór wierszy].
J. Pieszczachowicz: Poezja zdrowego rozsądku. Nowe Książki 1990 nr 10.

Boski wieczorny młyn

K. Kania: Poezja na co dzień. Słowo Powszechne 1991 nr 193.

Dom okoliczności łagodzących

Z. Bauer. „Suplement1996 nr 42.
J. Drzewucki: Święto codzienności. Nowe Książki 1996 nr 12.

Ulica Ogrodowa

J. Baran: Ludzieńkowie z Muszyny. Gazeta Krakowska 1996 nr 206.
Z. Chojnowski: Sztuka ballady. Nowe Książki 1997 nr 1.

Nosi mnie

J. Drzewucki: Chce się żyć. Twórczość 1998 nr 10.

Wiersze wybrane [2004]

J. Baran: Śpiewne nuty. Dziennik Polski 1998 nr 122.
J. Borzęcki: Ziemianin rozpisany na nuty. Sycyna 1998 nr 18.

„Plac Wolności”

J. Drzewucki: Czystość słów. Rzeczpospolita 1999 nr 260.
S. Stanuch: Co słychać na Placu Wolności. Trybuna 1999 nr 200.

Na głowie staję

J. Drzewucki: Dajmy na to, Ziemianin. Twórczość 2003 nr 11.

Makatki

K. Lisowski:Makatki codzienne. Nowe Książki 2006 nr 5.