BIO

Urodzony 3 kwietnia 1926 w Krakowie; syn Marcina Zielińskiego, lekarza, profesora neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz Uniwersytetu Poznańskiego (zginął w Katyniu), i Blanki z Łada-Bieńkowskich. W 1938 przeprowadził się wraz z rodzicami do Poznania i tu uczęszczał do Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 przedostał się z matką do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał do 1941 w Warszawie, a później w Krakowie. W 1944 wstąpił do Armii Krajowej (brał udział w zajęciach podchorążówki). Po zakończeniu wojny mieszkał nadal w Krakowie i uczył się w Liceum dla Dorosłych im. J. Joteyki; w 1946 zdał maturę. Następnie studiował na UJ prawo (1946-50) oraz w Szkole Nauk Politycznych UJ (1947-48). Od 1950 pracował jako urzędnik w Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (1950-51), w Spółdzielczości Pracy (1951-55), w Polskim Towarzystwie Maszyn Biurowych (1955-58) i w firmie handlowej „Arged”. Po krótkotrwałym małżeństwie z Ireną z Krasińskich, pielęgniarką (rozwód w 1956), ożenił się z Ewą Śliwińską, historykiem sztuki (zmarła w 1980). W 1957 został członkiem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (od 1980 przewodniczący Rady Naczelnej). Rozpoczął także działalność dziennikarską, pierwsze artykuły publikował w 1957 na łamach „Echa Krakowa”. Od 1959 był związany z tygodnikiem „Za i przeciw”, początkowo jako reporter, a od 1961 publicysta; w 1968-90 wchodził w skład kolegium redakcyjnego; zamieszczał tu do 1985 liczne artykuły i recenzje. Pisał także broszury i szkice historyczne. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich (ZLP; od 1973). W 1981 współpracował z Polskim Radiem (tu m.in. cykl Potyczki z historią). W 1982 wstąpił do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (członek Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej i przewodniczący Krakowskiej Rady), był też członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i radnym Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. W 1984 ożenił się z Marią Przemecką, historykiem sztuki. Wstąpił do tzw. nowego ZLP i został prezesem Oddziału Krakowskiego. Wszedł w skład Rady Nadzorczej Ars Christiana. Był współtwórcą, a następnie członkiem jury nagrody im. św. Brata Alberta. Sprawował mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (1989-91). Był też członkiem Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katyńskich w Krakowie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1977) i Krzyżem Oficerskim (1984) Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Za zasługi dla Krakowa”. Zmarł 6 maja 1994 w Krakowie.

Twórczość

1. Dzień coraz krótszy. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 249 s.

2. Wejście w mrok. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 278 s. Wyd. 2 tamże 1985.

3. Przypadki jenerała wiceprezesa. [Opowieść biograficzna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 280 s.

Dot. generała Karola Zielińskiego.

4. Wyspy niezbyt samotne. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 207 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej w 1975.

5. Karmazyny i sitarze. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 335 s.

6. Polka na francuskim tronie. [Opowieść biograficzna o Marii Leszczyńskiej]. Warszawa: Czytelnik 1978, 274 s.

7. Rokosz. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 301 s.

8. Skrzydła z wosku. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 269 s.

9. Niebo i piekło. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981, 231 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej w 1980.

10. Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu. [Opowieść biograficzna]. [Współautor:] R. Żelewski. Warszawa: Czytelnik 1982, 236 s.

11. Gry majowe. Pamiętnik spóźnionego. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1983, 203 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Prace z dziedziny historii

Kazimierz Pułaski 1747-1779. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 159 s.
Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 176 s.
Kartki z historii powstania wielkopolskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 33 s.
Wrzesień pod Karpatami 1939. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 177 s.
Wrzesień 1939. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 169 s.
Bitwa pod Oleszycami. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 157 s.
Gibraltarska katastrofa 1943. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 156 s.
Księża znad Odry. [Współautor:] J. Majdecki. Warszawa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne; nakład Ars Christiana 1976, 162 s.
Katyń. Warszawa: [Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego]* 1977, 32 s. Wyd. nast.: [Warszawa:] Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego* [1977]; [Warszawa?:] Wydawnictwo Polskie* [1978?]; Warszawa: Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego*; wyd. 4 [!] Warszawa: Wydawnictwo Polskie* 1979; wyd. 5 [!] Kraków: Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego* 1981; Gdańsk: Wydawnictwo Polskie* 1981; [B.m.w.]* 1981; Bydgoszcz: [B.m.w.]* [19]81; [B.m.w.* ok. 1981]; Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu* 1981/82; W: S. Swianiewicz: W cieniu Katynia. Wrocław: [właśc. Warszawa: b.w.]* [1986?] s. 17-38; Warszawa: [b.w.]* 1987.
Autor podpisany: Jan Abramski [i] Ryszard Żywiecki. Pseudonim utworzony z pierwszej i ostatniej pozycji na liście zidentyfikowanych ofiar Katynia.
Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920. Warszawa: Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego, Wydawnictwo Polskie* 1978, 40 s. Wyd. nast.: Gdańsk: Wydawnictwo Polskie* 1979, 36 s., 4 k.; Gdańsk: [Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego, Wydawnictwo Polskie* 1979, 27 k.; Wrocław: „Wyzwolenie”* 1980, 51 s.; Katowice: Wydawnictwo Polskie* 1981, 19 s.; Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”* 1981, 34 s.; Łódź: Wydawnictwo Niezależnego Związku Studentów Uniwersytetu Łódzkiego „Kaktus”* 1981, 42 s.; Poznań: W[ydawnictwo] P[olskie]* 1981, 27 s.; [Olsztyn:] Niezależny Instytut Wydawniczy* [1981], 49 s.; [Warszawa:] Niezależny Instytut Literatury* 1981, 26 s.; Katowice: Wydawnictwo Polskie* 1987, 19 s.; Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej* 1987, 40 s.
Autor podpisany: Mieczysław Zułowski; pseudonim rozwiązany przez M. Przemecką-Zielińską.
Krakowskim szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1918. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Kraj 1988, 100 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Informacje od żony, M. Przemeckiej-Zielińskiej 2004.

Ogólne

Artykuły

A. Ziembicki: Literatura w granicach faktów. Nowe Książki 1977 nr 9.

Dzień coraz krótszy

B. Gajdziński: O wrześniu inaczej niż dotąd. Kierunki 1969 nr 26.

Wejście w mrok

A. Garlicki: Co nowego w historii?Kultura1971 nr 24.
B. Królikowski. „Tygodnik Powszechny1971 nr 37.
M. Sokołowski: Inny wrzesień. Nowe Książki 1971 nr 22.
A. Szomański: Wrzesień bez mitów. Za i Przeciw 1971 nr 25.

Przypadki jenerała wiceprezesa

E. Łopuszyńska: O listopadzie roku 1831 i wrześniu roku 1939. „Nowe Książki” 1973 nr 18.

Wyspy niezbyt samotne

J. Lewandowski: Nic z wypracowania szkolnego. Kierunki 1975 nr 28.
W. Żukrowski: Marsz do woja. Trybuna Ludu 1975 nr 160.
S. Barańczak: Płody reedukacji. W tegoż: Książki najgorsze (1975-1980). Kraków* 1981 [właśc. 1982].

Polka na francuskim tronie

J. Meysztowicz: Marynka w Wersalu. Za i Przeciw 1979 nr 5.
M. Ruszczyc: Misterny gobelin. Nowe Książki 1979 nr 12.

Rokosz

Z. Płażewski: Fikcja contra fakt historyczny. Nowe Książki 1980 nr 8.

Gry majowe

M.A. Kowalski: Błogosławione zapomnienie. Życie Literackie 1984 nr 21.
O. Terlecki: Dwie warstwy „Gier majowych. Życie Literackie 1984 nr 3.

Gibraltarska katastrofa

O. Terlecki: Nieudana próba. Miesięcznik Literacki 1974 nr 11.