BIO

Urodzony 3 października 1940 w Radłowie pod Tarnowem w rodzinie chłopskiej; syn Pawła Ziejki i Anny z domu Mleczko. W Radłowie uczył się w szkole podstawowej, a w 1954-58 w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki, w którym zdał egzamin maturalny. W 1958-63 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1963 uzyskał magisterium. W czasie studiów związał się z ruchem ludowym. Debiutował w 1961 artykułem pt. O starym i młodym Radłowie, ogłoszonym na łamach tygodnika „Wieści” (nr 31); w piśmie tym publikował (z przerwami) do 1985. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ. Pierwszą rozprawę historycznoliteracką pt. Kraszewski i Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu ogłosił w 1966 w „Pamiętniku Literackim” (z. 1). W 1966 ożenił się z Marią Głuszek, pedagogiem. W 1970-73 pracował jako lektor języka polskiego i kultury polskiej na Université de Provence w Aix-en-Provence. Doktoryzował się w 1971 na UJ na podstawie rozprawy pt. Obrazy-symbole „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w świetle polskiej tradycji literackiej i politycznej (promotor profesor Henryk Markiewicz). Po powrocie do kraju podjął na nowo pracę na UJ. W 1975-82 zajmował stanowisko sekretarza Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ruch Literacki”; tu w 1974-94 publikował artykuły i szkice, a w 1977-82 nadto „Przegląd bibliograficzny” zawierający omówienia zawartości bieżących numerów polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Od 1979 przebywał w Lizbonie z misją utworzenia przy tamtejszym uniwersytecie pierwszego w dziejach Portugalii lektoratu języka i kultury polskiej. W 1980 powrócił do Krakowa. W tymże roku otrzymał nagrodę publicystyczną im. T. Nocznickiego przyznawaną przez Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. W 1982 habilitował się na UJ na podstawie rozprawy zatytułowanej Złota legenda chłopów polskich, po czym w 1983 otrzymał stanowisko docenta w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1982-84 był redaktorem naczelnym „Ruchu Literackiego.” W 1984 wyjechał do Paryża, gdzie do 1988 w tamtejszym Institut National des Langues et Civilisations Orientales podjął wykłady z literatury i kultury polskiej oraz prowadził lektorat języka polskiego. W roku akademickim 1988/89 pełnił obowiązki wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej UJ. Objął też ponownie stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Literackiego”. W 1989 otrzymał nagrodę im. K. Wyki, przyznawaną przez prezydenta miasta Krakowa. W 1990-93 był dziekanem Wydziału Filologicznego UJ. W 1991 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1993 wszedł w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; w 2005 został przewodniczącym Komitetu. W 1993-95 był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk. W 1993-99 pełnił funkcję prorektora do spraw ogólnych UJ. W 1994 otrzymał Palmy Akademickie, order przyznawany przez premiera Francji za aktywne działanie na rzecz języka i kultury francuskiej (w 2002 został podniesiony do stopnia oficera tegoż orderu). Od 1996 kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej XIX wieku UJ. W 1997 został członkiem korespondentem, a w 2002 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. W 1998 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego UJ, a w 1999-2005 był rektorem tego uniwersytetu. Od 1999 pełnił funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W 1999-2002 był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od 2002 był jej przewodniczącym. W 2000 został uznany za „Krakowianina Roku”, otrzymał także nagrodę „Premio Internationale – I Megliore dell'Anno 2000” przyznaną przez włoskie czasopismo „Scena Illustrata”. W 2002 został członkiem Polskiego PEN Clubu oraz wszedł w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W tymże roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi, Wielki Krzyż Zasługi na Rzecz Republiki Austrii, brazylijski Order Krzyża Południa, japoński Order Wschodzącego Słońca. W 2003 został doktorem honoris causa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w 2004 Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a w 2005 Akademii Teologicznej w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2004 działał we Wspólnocie Polskiej. Odznaczony m.in. niemieckim Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi (2005). Zmarł 19 lipca 2020 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Twórczość

1. Studia polsko-prowansalskie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 122 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Prace Komisji Historycznoliterackiej, nr 38.

Zawartość

Konstanty Gaszyński w Aix-en-Provence. (Pierwsze lata pobytu: 1833-1838); Chopin w Marsylii; Marsylskie dni Conrada; „Gran apostres, gran félibres”. (Z dziejów literatury nowoprowansalskiej w Polsce); „Teodoro, król borów”, czyli o spotkaniu Zygmunta Krasińskiego z tematyką korsykańską; Obraz Korsyki w literaturze polskiej.

2. W kręgu mitów polskich. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 280 s. Wyd. 2 poszerzone pt.Wesele” w kręgu mitów polskich tamże 1997, 439 s.

W wyd. 2 nadto: W blaskach bronowickiej legendy. – Świat zaczarowany. – Sami swoi, polska szopa: Dwór się od poezji trzęsie; Polityków mam dość; Ksiądz dobrodziej; Przyszedł Mosiek na wesele; Radczyni jestem z Krakowa. – Dramat: Przyjdź, Chochole, na wesele; Miałem ci być poślubiony; Siedziałem u królewskich stóp; Na głos mój ty będziesz drżał; Diabły moją piją krew; Byłem ich ojcom kat; Ja stałem w pożarnej łunie. – Z mitologii narodowej: Wici; Przymierze; Społem.

Nagrody

W 1978 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia oraz nagroda „Miesięcznika Literackiego”.

Zawartość

Wstęp. – Pawie pióra; Piastowski pług; Racławickie kosy; Skrwawiona sukmana; Upiór grobów; Chocholi taniec.

Przekłady

francuski

Mythes polonais. Autor de „La noce” de Stanisław Wyspiański. Un siécle aprés la premiére théatrale du plusconnu des drames polonais. [Przeł.] J. Bukowski. Villeneuve-d'Asca 2001.

3. Złota legenda chłopów polskich. [Kraków: Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980], 627 k., maszynopis. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 422 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

W 1984 nagroda „Życia Literackiego”, w 1985 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, nagroda Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Zawartość

Wstęp. – Śpiący rycerze; Wieloch, Michałko i inni; Kostka Napierski; Stanisław Łętowski i górale; Bartosz Głowacki i kosynierzy; Żołnierze tułacze; Jakub Szela i chłopi rabacyjni; Chochołowscy; Bohaterowie i... szakale [dot. odbicia wyżej wymienionych tematów w literaturze, legendzie i podaniu].

4. Moje spotkania z Portugalią. [Reportaże]. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 112 s.

Zawartość

Miasto na wzgórzach; W muzeach Lizbony; W królestwie Algarve; W słonecznej Évorze; Perła w koronie; Kochanka Mondego; Metropolia znad Douro; Wyprawa w przeszłość; W cieniu legend; Trzy opowieści ze szlaku kamiennej kroniki.

5. Panorama Racławicka. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 107 s.

Wydawnictwo albumowe.

Zawartość

Szkice: Racławicka legenda; Powstanie „Panoramy Racławickiej”; Sukces „Panoramy Racławickiej”; Sukces zwielokrotniony – polskie panoramy; Burzliwe dzieje „Panoramy Racławickiej”.

Adaptacje

telewizyjne

Narodziny i dzieje legendy, czyli rzecz o Panoramie Racławickiej. Adaptacja i reżyseria S. Szlachtycz. Telewizja Polska 1989.

6. Polski listopad. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Telewizja Polska 1989.

7. Traugutt. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Telewizja Polska 1991.

8. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Jagielloński. Informator. [Współautor:] M. Kocójowa, A. Razny. Kraków: Universitas 1992, 366 s.

9. Paryż młodopolski. [Szkice]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1993, 473 s.

Zawartość

I. Stolica świata. – II. Polska w Paryżu [dot. polskiego życia literackiego]. – III. Ludzie pogranicza. – IV. Przyjaciele Francuzi. – V. Ogniska polskich artystów i pisarzy: 1. Towarzystwo Filharmoniczne Polskie; 2. Koło Polskie Literacko-Artystyczne; 3. Towarzystwo Polskie Artystyczno-Literackie; 4. Towarzystwo Artystów Polskich. – VI. O miejsce dla Polski: 1. Agence Polonaise de Presse; 2. Akcja Sienkiewicza [o przygotowanej przez pisarza ankiecie z 10 XII 1907 dot. przymusowego wywłaszczania Polaków w zaborze pruskim, rozesłanej do pisarzy, artystów, uczonych i polityków]; 3. Komitet Polsko-Francuski; 4. Batalia o Paska i polską literaturę [dot. działalności komitetu L'Oeuvre Littéraire Polonaise w zakresie tłumaczenia i wydawania we Francji arcydzieł literatury polskiej]. – VII. Patronat wieszczów: 1. Droga Adama [Mickiewicza] na Plac d'Alma; 2. Przy grobie Juliusza [Słowackiego]. – VIII. Bestseller i jego pokłosie [dot.: H. Sienkiewicz: Quo vadis]. – IX. Młoda Polska u bram Europy: 1. Paryskie sukcesy i porażki Stanisława Wyspiańskiego; 2. Jana Augusta Kisielewskiego nieudana wyprawa po złote runo [dot. recepcji jego utworów]; 3. Podbój Paryża przez Józefa Weyssenhoffa i jego „Podfilipskiego” [dot.: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego]; 4. Paryskie nadzieje i rozczarowania Stefana Żeromskiego; 5. Władysława St. Reymonta droga na paryski Parnas.

10. Nasza rodzina w Europie. Studia i szkice. Kraków: Universitas 1995, 246 s.

Zawartość

Nasza rodzina w Europie; Młodopolscy Europejczycy; Nowożytny Babilon. Obraz Paryża w literaturze polskiej (1890-1930); Bizancjum modernistów. „W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury europejskiej o tematyce bizantyjskiej; Prasłowianie w literaturze młodopolskiej; Smutna Arkadia. Białoruś i Białorusini w literaturze polskiej XIX-XX wieku; „Czytania podlaskie”. Unia i unici w piśmiennictwie polskim na przełomie XIX-XX wieku; Horodelska tradycja; Portugalskie echa powstania styczniowego; Francja i Rosja. Karta z dziejów stosunków literackich w Europie na przełomie XIX-XX wieku; Czeskie zauroczenia Mariana Szyjkowskiego.

11. Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej. [Szkice]. Kraków: Universitas 1998, 345 s.

Zawartość

Wstęp. – Wśród swoich: W blaskach złotej legendy. O roli Krakowa w życiu duchowym Polaków w wieku XIX: Miasto grobowe; „Nowa Jeruzalem”; Relikwiarz narodowych pamiątek; Krakowscy pątnicy; Poeci u bram Krakusowego grodu; Tu wszystko jest Polską. – Pisarze czasów narodowej niewoli na jasnogórskim szlaku pielgrzymkowym: U stóp Maryi. Z podróżnikami. Z pielgrzymami. Z księdzem Kordeckim. Tam, gdzie się jasna świeci Częstochowa; Lilia Wawelu. Królowa Jadwiga w literaturze polskiej XIX i XX wieku; Tadeusz Kościuszko w tradycji ludowej; Misjonarz pośród rabantów [dot. ks. K. Antoniewicza]; W siermięgi, bracia, w sukmany! [dot. tzw. chłopomanii]; W stronę Tatr i Podhala; Gręboszowskie inspiracje i nieporozumienia. Wokół „Klątwy” Stanisława Wyspiańskiego; Nauce i ludziom przypisani [dot. dokonań profesorów pochodzenia chłopskiego w nauce polskiej]; Stanisława Pigonia odkrywanie Wielkopolski. – Wśród obcych: Kosmopolityzm i literatura narodowa; Kolonia paryska polskich malarzy. W stolicy muz. Na Montparnass. W paryskim świecie. Nędzarze i krezusi. W galeriach. Paryż malowany. Artyści opisani; Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch; Nieznani, zapomniani, czyli o dawnych tłumaczach literatury polskiej we Francji.

12. Sytuacja gospodarcza i finansowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: [Uniwersytet Jagielloński] 1998, 73 s.

13. Gaudium veritas. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005, 123 s.

Szkice dotyczące polskiego środowiska akademickiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Miasto poetów. Studia i szkice. Kraków: Universitas 2005, 537 s.

Zawartość

Przedmowa. – I: Wawel – symbol tożsamości narodowej Polaków; Portugalski humanista w Krakowie [dot.: D. de Gois]; Z dziejów recepcji Adama Mickiewicza w Krakowie; Europejskie oblicze młodopolskiego Krakowa; Czesi w młodopolskim Krakowie; Ukraińcy w młodopolskim Krakowie; Spod Giewontu do Krakowa. O góralach na Uniwersytecie Jagiellońskim. – II: „Nie rzucim ziemi...”. Z dziejów symboliki ziemi w literaturze polskiej epoki rozbiorów; Najdłuższa wojna Polaków; „Wieczna pamiątka między krześcijany...” Z dziejów legendy Władysława Warneńczyka, ostatniego krzyżowca Europy; Cudowna obrona świątyni – miasta; Rejent w kulturze i literaturze polskiej; Europejska legenda Tadeusza Kościuszki. – III: Polscy pisarze w panteonie literatury europejskiej; Konstanty Gaszyński – pisarz prowansalski; Stanisław Przybyszewski i Francuzi; Stanisław Jachowicz – poeta nieznany; Inferno Reymonta; Orkan dzisiaj; Krótka opowieść o emigracyjnym skarbie i niektórych jego strażnikach [dot. Biblioteki Polskiej w Paryżu]; Książka pielgrzym [dot. albumu: S. Wyspiański: Dzieła malarskie]. – IV: Odzyskane obywatelstwo chłopów polskich; Chłopów galicyjskich drogi do Polski; Korzenie Jakuba Bojki; Wokół czarnej legendy Wincentego Witosa; Przeciw krzywdzie wyrządzanej Polsce i ludziom; Wspaniały typ chłopa polskiego, podniesiony do wyższej potęgi. Stanisław Pigoń wobec Wincentego Witosa; Uniwersytety ludowe w krajobrazie polskiej wsi; Miejsce Tarnowa w życiu duchowym Polaków epoki zaborów; Dziedzictwo Mieszkowych drużynników. – V: Stanisław Pigoń; Stanisław Kot; Czesław Zgorzelski; Zygmunt Markiewicz; Wacław Kubacki; Aniela Łempicka; Tomasz Weiss; Jerzy Giedroyc.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Chłopski bohater historyczny w literaturze Młodej Polski. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1968 t. 6 s. 25-63.
Legendy o Szeli. Kwartalnik Historyczny 1969 nr 4 s. 831-851.
Chłop „bajecznie kolorowy” w literaturze młodopolskiej. Kultura i Społeczeństwo 1971 nr 1 s. 105-115.
Młodopolski chłop „kolorowy bajecznie” a polska tradycja literacka. W: Tradycja i nowoczesność. Wrocław 1971 s. 27-55.
Rodowód i funkcje motywów ludowych w twórczości Wyspiańskiego. W: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1. Wrocław 1972 s. 321-364.
Tajemnice „Faraona [B. Prusa]. Ruch Literacki 1974 nr 1 s. 19-30.
Literacka legenda o Wernyhorze. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1975 s. 31-85.
Stanisław Jachowicz – poeta nieznany. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1976 nr 442 s. 99-113.
Motywy prasłowiańskie. W: Młodopolski świat wyobraźni. Kraków 1977 s. 191-230.
Kniaź Patiomkin” Micińskiego a tradycja polskiego dramatu o rewolucji. Miesięcznik Literacki 1979 nr 7 s. 61-73.
Literackie przyjaźnie Władysława Orkana. (W kręgu „Szkoły podhalańskiej”). Przegląd Humanistyczny 1979 nr 1 s. 155-165.
Cudowna obrona świątyni-miasta. (Z dziejów tematu). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1980 s. 41-61 [dot. głównie obrony Częstochowy].
Faraon” [B. Prusa] w kręgu spraw polskich; Stanisława Wyspiańskiego walka z mitami. (Próba interpretacji „Wesela”). W: Literackie wizje i re-wizje. Warszawa 1980 s. 121-132, 142-151.
Jakub Szela. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 1. Warszawa 1980 s. 207-228.
Publicystyka Mariana Szyjkowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980 nr 550 s. 181-193.
Chłopi obrońcami ziemi ojczystej w czasie szwedzkiego „potopu. (Z dziejów literackiej legendy). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1984 nr 722 s. 71-90.
Polegaj jak na Zawiszy. Pamiętnik Literacki 1984 z. 1 s. 145-180 [dot. postaci Zawiszy Czarnego w historiografii i literaturze].
Konstanty Gaszyński – pisarz prowansalski. Ruch Literacki 1986 nr 1 s. 23-37.
Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska we Francji. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 175-193.
Stanisław Wyspiański u bram Europy. Ruch Literacki 1991 nr 1/2 s. 1-11.
Czy pójdziemy do Horodła?Arka1992 nr 34 s. 99-110 [dot. ruchu narodowo-religijnego w latach 60. XIX wieku].
Zawisza Czarny. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 3. Warszawa 1992 s. 31-68.
Droga Mickiewicza na paryski Plac d'Alma. Z dziejów recepcji kultu poety we Francji na przełomie XIX i XX wieku. W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wrocław 1993 s. 396-407.
Kosmopolityzm a literatura narodowa. Le cosmopolitisme et la littérature nationale. W: Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. National and supranational character of literature. Nationaler und übernationaler Charakter der Literatur. La caractére de la littérature. Kraków 1996 s. 401-420.
Odrzykoń i Wawel. Ustęp z dziejów budowania świadomości narodowej Polaków w wieku XIX. W: Ziemia Krośnieńska w kulturze polskiej. T. 1. Kraków 1996 s. 45-55.
La Babylone moderne. L'image de Paris dans la littérature polonaise de 1900 á 1930. W: Paris „capitale culturelle” de l'Europe centrale? Paris 1997 s. 193-206.
La légende européenne de Thade Kosciuszko. W: Kosciuszko et son insurrection. Dijon 1997 s. 9-21.
Na początku był plagiat... (Z dziejów kultu Adama Mickiewicza). Ruch Literacki 1998 nr 3 s. 335-356.
Ojczyzna Polaków. W: Słowianie wobec integracji Europy. Kraków 1998 s. 23-34.
Paul Cazin á Paris, capitale artistique polonaise. W: Actes du Colloque Paul Cazin 1881-1963. Dijon 1998 s. 91-107.
Adam Mickiewicz w życiu duchowym dziewiętnastowiecznego Krakowa. W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Katowice 2000 s. 6-74.
Wielki nieznajomy. Z dziejów kultu Adama Mickiewicza we Francji w II połowie XIX i na początku XX wieku. W: „Polono-Hungarica”, Budapest, [vol.] 8 2000 s. 157-168.
Miasto poetów. W: Siedem granic, osiem kultur i Europa. Łomża 2001 s. 180-199 [dot. Krakowa].
Krakowski „apostoł” sławy Adama Mickiewicza. W: Poszukiwanie realności. Kraków 2003 s. 7-16 [dot. W.K. Stattlera].
Najdłuższa wojna Polaków. W: Kultura wsi podkarpackiej. Kraków 2003 s. 41-54.
Śmierć proroka. W: Zbliżenia historycznoliterackie. Kraków 2003 s. 35-47 [dot. A. Mickiewicza].
Wieczna pamiątka między chrześcijany... (Z dziejów legendy Władysława Warneńczyka, ostatniego krzyżowca Europy). W: Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Doctor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis. Wrocław 2003 s. 23-32.

Prace redakcyjne

1. Pozytywizm. Wybór tekstów z literatury naukowej. Wybór, oprac. i bibliograficzne F. Ziejka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej 1975, 302 s., powielone.
2. O Wincentym Witosie. Przedmowa i wybór: F. Ziejka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 195 s. Biblioteka Uniwersytetów Ludowych.
3. W. Orkan, K. Smreczyńska: Dialog serdeczny. Korespondencja Władysława Orkana i Katarzyny Smreczyńskiej. Do druku przygotował, przedmową i przypisami opatrzył F. Ziejka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 189 s.
4. Panorama de la littérature Polonaise. Des origines a 1822. [Oprac.:] M. Delaperriere, F. Ziejka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Paris: Institut d'Études Slaves 1991, 479 s.
5. W.S. Reymont: Chłopi. Oprac. [i wstęp:] F. Ziejka. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1991, CXXVIII, 573 + 659 s. Biblioteka Narodowa I, 279. Wyd. 2 poszerzone tamże 1999.
6. Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa pod red. R. Łużnego, F. Ziejka i A. Kępińskiego. Kraków: Universitas 1994, 555 s.
7. Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996. Pod red. M. Bobrownickiej, L. Suchanka, F. Ziejki. Kraków: Universitas 1997, 416 s.
8. Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat. Red.: B. Dopart, F. Ziejka. Kraków: Universitas 1999, 511 s.
9. W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Red.: M. Stala, F. Ziejka. Kraków: Universitas 2001, 424 s.
10. J. Bojko: Gorące słowa. Wybór pism. Wybór, wstęp i oprac.: F. Ziejka. Kraków: Universitas 2002, XXII, 569 s.
11. Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Tomaszowi Weissowi. Pod red. M. Zaczyńskiego i F. Ziejki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 436 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Słowniki i bibliografie

M. Zaczyński: Franciszek Ziejka – bibliografia. W: Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65. rocznicę urodzin. Kraków 2005.

Ogólne

Książki

Franciszek Ziejka – doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005, 37 s. [zawiera m.in.: Laudatio: K. Stępnik. – Opiniones: A. Mencwel; T. Sławek; J. Swięch].
Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65. rocznicę urodzin. Kraków 2005 [tu m.in.: Bp T. Pieronek: Laudacja z okazji nadania J.M. Prof. zwyczajnemu Franciszkowi Ziejce, Rektorowi UJ, doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie; B. Dopart: Profesora Franciszka Ziejki badania nad kulturą; A. Ziółowicz, B. Dopart: Profesor Franciszek Ziejka jako historyk literatury XIX wieku; M. Stala: Franciszek Ziejka jako badacz Młodej Polski. (Tezy wprowadzające)].

Studia polsko-prowansalskie

J. Nowakowski. „Ruch Literacki1978 nr 3.

W kręgu mitów polskich

M. Boni: Mitologia i polityka. Miesięcznik Literacki 1978 nr 9.
M. Głowiński: Kilka mitów polskich. Nurt 1978 nr 6.
A. Kaliszewski: Mity polskie, mit „Wesela. Literatura 1978 nr 10.
J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. Twórczość 1978 nr 1, przedruk pt. Ostrzeżenie przed Zorianem w tegoż: Felietony poetyckie. Kraków 1982.
T. Romanowska. „Ruch Literacki1978 nr 6.
A. Sulikowski: Refleksje o złudzeniach narodowych. Znak 1980 nr 3.
A. Czabanowska-Wróbel. „Ruch Literacki1998 nr 2 [dot. wyd. 2 poszerzonego pt.Wesele” w kręgu mitów polskich].
D. Kudelska: Co czytać zanim powstanie prawdziwa monografia Wyspiańskiego?Kresy1998 nr 2 [dot. wyd. 2 poszerzonego pt. „Wesele” w kręgu mitów polskich; dot. też: E. Miodońska-Brookes: „Mam ten dar bowiem, patrzę się inaczej”].

Złota legenda chłopów polskich

M.A. Kowalski: Legenda złota i czarna. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 51.
P. Bagiński: Złota legenda. Polonistyka 1985 nr 9.
J. Kolbuszewski. „Przegląd Powszechny1985 nr 6.
R. Sulima: Bohaterowie i szakale. Polityka 1985 nr 12.
A. Zawada: Historia chłopskiej tożsamości. Twórczość 1985 nr 9.
I. Sikora: Pamięć zbiorowa i literatura. Odra 1986 nr 5.

Paryż młodopolski

A. Czabanowska-Wróbel. „Ruch Literacki1994 nr 1/2.
E. Grabska: Paryż z innej perspektywy. Twórczość 1994 nr 12.
E. Ihnatowicz: Młoda Polska w Paryżu. Nowe Książki 1994 nr 5.
B. Koc. „Pamiętnik Literacki1995 z. 1.
K.Z. Szymańska. „Przegląd Humanistyczny1995 nr 2.
W. Śladkowski. „Dzieje Najnowsze1995 nr 1.
A.Z. Makowiecki: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 [dot. też: Nasza rodzina w Europie].

Nasza rodzina w Europie

A.Z. Makowiecki: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 [dot. też: Paryż młodopolski].
A. Ziołowicz. „Ruch Literacki1996 nr 2.

Poeci, misjonarze, uczeni

J.A. Malik. „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1999 nr 1/2.