BIO

Urodzony 17 stycznia 1932 w Ślemieniu niedaleko Żywca; syn Stanisława Kubielasa, urzędnika pocztowego, i Eleonory z Gładysiewiczów, nauczycielki. Do 1945 mieszkał w Zagórzanach (Rzeszowskie). Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach; w 1950 zdał maturę. Następnie studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; w 1954 uzyskał dyplom. Debiutował w 1951 wierszem pt. Włóczęga, opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 22; podpisany Zygmunt Kubielas). W 1954-55 był instruktorem kulturalno-oświatowym w hotelu robotniczym Zakładów Chemicznych w Piastowie. Następnie pracował jako nauczyciel fizyki w liceach ogólnokształcących, kolejno w Warszawie, Kolnie (Łomżyńskie), Sadownem (Węgrowskie), Sobolewie (Dęblińskie). W 1960 zamieszkał w Koszalinie, gdzie początkowo utrzymywał się z korepetycji z matematyki, od 1961 pracował jako dziennikarz w miejscowym oddziale „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, a od 1964 pełnił funkcję kierownika tego oddziału. Jako prozaik debiutował w 1962 opowiadaniem pt. Urlop w lipcu, ogłoszonym na łamach „Życia Literackiego” (nr 49; podpisany Zygmunt Kubielas) i nagrodzonym w konkursie tego tygodnika i Wydawnictwa Poznańskiego. Od 1965 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do rozwiązania Stowarzyszenia w 1982; w 1981 zastępca przewodniczącego Oddziału Warszawskiego), a od 1968 Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). We wrześniu 1969 przeniósł się do Warszawy. Zajmował się pracą literacką; uczestniczył w zajęciach klubu literackiego przy Robotniczym Domu Kultury w Ursusie. Od 1972 do przejścia na rentę w 1984 pełnił funkcję radcy w biurze rzecznika prasowego w Ministerstwie Komunikacji. W tym okresie publikował artykuły dotyczące komunikacji; dwukrotnie otrzymał nagrodę Klubu Publicystów Komunikacji i Łączności (1978, 1979). Był też nagradzany za twórczość literacką i publicystyczną, m.in. w regionalnych konkursach literackich. W 1982 zawarł związek małżeński z Krystyną Sakowicz, psychologiem, a także poetką i prozaikiem. W 1989 był członkiem założycielem, a następnie członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1990 działał w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie na Ochocie; był członkiem założycielem Ruchu Obywatelskiego – Akcji Demokratycznej, a następnie kolejno członkiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach dziewięćdziesiątych zajął się malowaniem obrazów. Zmarł 29 kwietnia 2009 w Warszawie.

Twórczość

1. Wieczór z Antonim. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 144 s.

Zawartość

Urlop w lipcu; Histeryczka; Anonim; Cena zwierzenia; Zagubieni; Promocja; Pierworodny; Chorych nawiedzać; Troje przy stoliku; Wieczór z Antonim; Portret; Rodzaj pogardy.

2. Punkt widzenia. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 153 s.

Zawartość

Obrona twarzy; Rozczarowanie; Punkt widzenia; Antrakt; Życzliwość; Wszystkie inne miejsca; Na balkonie.

3. Głowy w piasku. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 225 s.

4. Stan krytyczny. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1972, 240 s.

5. Marionetki. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1973, 296 s.

6. Dom sierot. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1982, 189 s.

7. Gabriela. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1983, 232 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2003.

Wieczór z Antonim

A. Cieński: Obiektywnie nudne. Odra 1965 nr 9.
R. Liskowacki: Spotkanie z Zelwanem. „Kultura1965 nr 29.
W. Maciąg: Podejrzliwość sumienia. Życie Literackie 1965 nr 25.
L. Sobolewski. „Litery1965 nr 9.
W. Szwedowicz: Realizm obrazkowy. Nowe Książki 1965 nr 22.
F. Fornalczyk. „Zapiski Koszalińskie1968 nr 2.

Punkt widzenia

T. Lewandowski: Opowiadania jakich wiele. Pomorze 1968 nr 11.
J. Mazurczyk: Gra pozorów. 7-my Głos Tygodnia 1968 nr 12.
K. Nowicki: Na różne sposoby. Psychologiczne etiudy. Życie Literackie 1968 nr 13.

Głowy w piasku

F. Fornalczyk: Zaniepokojona uwaga pisarza. Pobrzeże 1969 nr 10.
Z. Łuczak: Pozornie o lekarzach. Kultura 1969 nr 49.
W. Maciąg: Kto przed kim odpowiada?Życie Literackie1969 nr 40.
J. Mazurczyk: Maski i twarze. 7-my Głos Tygodnia 1969 nr 37.
K. Mętrak: W pajęczynie usprawiedliwień. Nowe Książki 1970 nr 1.

Stan krytyczny

L. Bugajski: Stan podgorączkowy. Twórczość 1972 nr 11.
W. Maciąg: Adwokat jako bohater. Życie Literackie 1972 nr 28.
J. Mazurczyk: Pusta karta. Jantar 1972 nr 28.
K. Nowicki: Stan podgorączkowy i krytyczny. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 34.
J. Sobol: Stan krytyczny Zygmunta Zelwana. Nowy Wyraz 1973 nr 6.

Marionetki

W. Maciąg: Nasze sny nie spełnione. Życie Literackie 1974 nr 4.
K. Nowicki: Marzenie i rzeczywistość. Twórczość 1974 nr 9.
J. Pieszczachowicz: Ach, te marionetki... Nowe Książki 1974 nr 16.

Dom sierot

D. Diłanain: Małe pokątne dobro. Nowe Książki 1982 nr 4 [m.in. dot. Z. Zelwana].
R. Marciniak: Bliżej Korczaka. Tu i Teraz 1982 nr 27.