BIO

Urodzony 2 maja 1913 w Kijowie; syn Henryka Zelenaya, lekarza (zmarł 1920), i Anieli z Traczewskich. W 1925 przyjechał do Polski i rozpoczął naukę w Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie. Debiutował w 1932 wierszami pt. Kino nieme i Wiek nowy, opublikowanymi w „Kuźni Młodych” (nr 7/8, 9/10). Od 1933 należał do zespołu redakcyjnego tego pisma, był kierownikiem jego działu poetyckiego; publikował tu do 1935. W 1934 ukończył Gimnazjum im. T. Czackiego w Warszawie. W tymże roku rozpoczął służbę wojskową, ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy. W 1935 został zwolniony z wojska na skutek choroby i rozpoczął studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej „Lewica”. Wiersze publikował m.in. w „Naszym Wyrazie” (1935-36), „Pionie” (1935), „Dekadzie Akademickiej” (1936-37), „Kamenie” (1936-38), „Skamandrze” (1939). Od 1938 pracował jako pomoc biurowa w Centralnym Biurze Inwentaryzacji Zabytków. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie; pracował m.in. jako sanitariusz w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża, robotnik budowlany, szklarz. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim. Publikował wiersze w wychodzącym tajnie w Warszawie piśmie „Demokrata” (1943; podpisany: Kleks). W 1943 rozpoczął współpracę (pod pseudonimem: Kleks) z satyrycznym pismem „Moskit”. Wiersze zamieszczał w wydanych konspiracyjnie antologiach: Słowo prawdziwe (1942, 1943), Idzie żołnierz (1943), Pieśni zbrojne (1943) i Pieśni polskie (1945). Brał udział w powstaniu warszawskim, następnie został wywieziony do obozu jenieckiego w Sandbostel pod Bremą (Niemcy). Po wyzwoleniu przebywał początkowo w szpitalach w Bomlitz i Kempten. W końcu 1946 powrócił do Polski i zamieszkał we Wrocławiu. W tymże roku został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Od 1947 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Pracował jako kierownik referatu muzeów w Wydziale Sztuki Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontynuując równocześnie studia z zakresu historii sztuki; w 1951 uzyskał magisterium. Rozwijał twórczość poetycką, a także publicystyczną i krytyczną, publikując w wielu czasopismach, m.in. w „Dzienniku Literackim” (1947-48), „Ekranie Tygodnia” (1947-48), „Nowym Kurierze Wrocławskim” (1947-49), „Odrze” (1947-49; tu w 1949 cykl pt. Życiorysy miast), „Tygodniku Powszechnym” (1947-48), „Zwierciadle” (1947-49), „Słowie Polskim” (1948-49, 1956-57). W 1950 został kierownikiem literackim Państwowego Teatru Młodego Widza we Wrocławiu. W tymże roku ożenił się z Anną Martynowicz, wówczas studentką filologii polskiej, poetką. Zajmował się przekładami z literatury rosyjskiej (m.in. tłumaczył poemat Pawła Antokolskiego: Syn, „Zeszyty Wrocławskie1951 nr 1). W 1951 za całokształt dorobku przekładowego otrzymał Wojewódzką Nagrodę Literacką. Współpracował z Polskim Radiem. W latach następnych publikował m.in. w czasopiśmie „Sprawy i Ludzie” (1952, 1954-57), w „Życiu Literackim” (od 1952; tu w 1954-55 cykl korespondencji pt. List z Wrocławia), „Tygodniku Demokratycznym” (1955-57) i „Nowych Sygnałach” (1956-57; tu m.in. w 1957 cykl pt. Moja literacka Warszawa nr 29-33, 39-40). W 1957 został kierownikiem literackim Teatru Rozmaitości we Wrocławiu. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1956). Zmarł 15 października 1961 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Jesień sentymentalna. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1937, 42 s.

2. Zamieć. [Wiersze]. [Warszawa:] Wydawnictwo Sublokatorów Przyszłości 1939 [właśc. 1940], 13 s. Wyd. nast. Kempten: Nakład autora 1946, 47 s.

Wyd. 1 konspiracyjne; odbito na prawach manuskryptu 7 egzemplarzy.

3. Drogi bez dna. [Powieść]. Powst. 1946-1948. Druk fragmentu: „Naprzód Dolnośląski” 1947 nr 131 s. 4; pt. Wszystko zdawało się kończyć. „Zwierciadło” 1947 nr 33 s. 2, 1948 nr 16 s. 2.

Według informacji autora w ankiecie Związku Literatów Polskich rękopis trzytomowej powieści, rozpoczętej w 1942, spłonął podczas powstania warszawskiego. W 1946-1948 powieść została napisana w nowej wersji.

4. Miś Kuleczka. [Współautor:] E. Kalinowicz. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1956.

5. Żółte okno. [Wiersze]. Wrocław: Związek Literatów Polskich 1957, 16 s.

6. Zielone światło. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Wrocław, Teatr przy Stoliku 1959.

Wystawienie łącznie z Z. Herbert: Drugi pokój.

7. Kartki z pamiętnika poetyckiego. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1960, 58 s.

8. Zapiski ze starej skrzyni. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 137 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1968.

Zawartość

Coś na kształt przedmowy; Dwa pieczone bażanty; Ośle uszy panny Florentyny; Opowiadanie flamandzkie; Opowiadanie francuskie; Opowiadanie hiszpańskie; Opowiadanie norweskie; Opowiadanie wiedeńskie; Opowiadanie angielskie; Opowiadanie polskie; Opowiadanie mizantropa; Teczka albo sen; Białe ćmy; Zemsta parasola; Fajka. – W wyd. 2 nadto: Opowiadanie amerykańskie; Zapiski porządnego człowieka.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Ośle uszy panny Florentyny: Adaptacja: J. Skotnicka. Polskie Radio 1969.

9. Wiersze. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 142 s.

Zawartość

Cykle: Jesień sentymentalna; Pamiątki; Godziny miasta; Upominki; Kartki z pamiętnika poetyckiego; Rozłąki. – Tom zawiera cały dorobek poetycki Tadeusza Zelenaya. Teksty zostały w większości oparte na rękopisach poety, który dokonał wstępnej selekcji i podał propozycje podziału na cykle.

Przekłady i adaptacje

1. S. Michałkow: Ja chcę do domu. (Sztuka w 4 odsłonach). Przeł. T. Zelenay. Adaptacja: H.N. Bojarska. Materiały Świetlicowe 1950 nr 7 s. 306-315. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1950.
2. Wesołe nutki. Montaż słowno-muzyczny. Oprac. literackie: T. Zelenay. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1950.
3. S. Michałkow: Zając mały-przemądrzały. Sztuka dla teatru kukiełkowego. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1951.
4. M. Koriun: Czarik i Kadżarik. Przeł. T. Zelenay. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1953.
5. Sprawa o przezwisko. Przeróbka sceniczna humoreski M. Gogola: Opowieść o tym, jak Iwan Iwanowicz pokłócił się z Iwanem Nikiforowiczem. Adaptacja: T. Zelenay, W. Zdanowicz. Wystawienie: Wrocław, Teatr Młodego Widza 1953.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953.

Autor o sobie

T. Zelenay: [Dziennik jeniecki]. Powst. 1944. Druk „Odra” 1984 nr 5 s. 42-51 [dot. okresu od 8 X do 5 XI 1944; z notą J. Łukasiewicza].
T. Zelenay: Wszystkimi siłami chcę służyć ojczyźnie. Słowo Polskie 1954 nr 212.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1961 (P. Grzegorczyk).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.

Ogólne

Artykuły

S. Kuszewski: O twórczości Tadeusza Zelenaya. (Próba oceny). Sprawy i Ludzie 1952 nr 73.
[Z. Bieńkowski] zb. Twórczość 1962 nr 1 [wspomnienie pośmiertne].
L. Krzemieniecki: Pamięć o wrocławskim poecie. Kalendarz Wrocławski 1972.
Z. Antkowiak: Tadeusz Zelenay. Poeta najbardziej wrocławski. Wiadomości 1981 nr 41.
A.M. Dzierżanowski: Zelenayowie. Pomosty 2003 [t.] 8 [dot. też A. Zelenay].

Jesień sentymentalna

H. Michalski. „Kultura1937 nr 25.
J.K. Weintraub: Wśród poetów. Sygnały 1938 nr 44.

Żółte okno

[A. Międzyrzecki] (arm). Nowe Książki 1957 nr 8.
J. Trznadel: O refleksji moralnej. Nowe Sygnały 1957 nr 17.
[Z. Falkowski] (ZF). Wrocławski Tygodnik Katolików 1957 nr 18.

Kartki z pamiętnika poetyckiego

M. Kowalski: Tadeusza Zelenaya pamiętnik poetycki. Odra 1960 nr 19.
S. Lichański: Na granicy życia i sztuki. Twórczość 1962 nr 2, przedruk w tegoż: Cienie i profile. Warszawa 1967.

Zapiski ze starej skrzyni

W. Dzieduszycki: Skrzynia pełna uroków. Życie Literackie 1961 nr 22.
Z. Kubikowski: Opowiadania przy kominku. Odra 1961 nr 5.
J.J. Lipski: Stylizacja z przymrużeniem oka. Nowe Książki 1961 nr 10.