BIO

Urodzona 3 marca 1925 w Łucku na Wołyniu; córka Władysława Martynowicza, pracownika sądu (woźnego), i Marii z Antonowiczów. W pierwszym roku życia przeniosła się do Równego, gdzie później uczęszczała do Państwowego Gimnazjum im. T. Kościuszki. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Armii Czerwonej przebywała nadal w Równem, gdzie uczyła się w dziesięcioletniej radzieckiej szkole średniej z polskim językiem nauczania (ukończyła 7 klas). Podczas okupacji niemieckiej uczęszczała przez rok do ukraińskiej szkoły handlowej w Równem. Od 1942 pracowała w Banku Gospodarczym jako urzędniczka. Jednocześnie prywatnie uczyła się języków niemieckiego i francuskiego. W końcu 1943 z powodu ciężkiej choroby płuc przerwała pracę, co uchroniło ją przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. W maju 1945 przyjechała wraz z rodzicami w ramach tzw. repatriacji do Radomia, gdzie zdała „małą maturę” i kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Zrzeszenia Nauczycieli „Przyszłość”. W październiku 1946 przeniosła się z rodzicami do Kłodzka, gdzie w 1947 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po pierwszym roku, z powodu nawrotu choroby płuc, zmuszona była przerwać naukę. Przez rok leczyła się w Sanatorium Akademickim w Zakopanem. Po powrocie kontynuowała studia. Debiutowała w 1948 wierszem pt. W styczniową rocznicę opublikowanym w „Zwierciadle” (nr 3), dodatku literackim „Słowa Polskiego” (następne utwory literackie ogłaszała dopiero od 1958). W 1950 wyszła za mąż za Tadeusza Zelenaya, poetę i historyka sztuki. W 1952 uzyskała magisterium. W 1953-56 leczyła się w Klinice Gruźlicy we Wrocławiu i w sanatoriach. Zaczęła przygotowywać adaptacje dla teatrów lalkowych. W 1956 przeniosła się do rodziców do Kłodzka, gdzie do 1958 prowadziła z przerwami zespół teatralny i recytatorski w Powiatowym Domu Kultury. W 1957 pół roku spędziła w sanatorium w Otwocku. W 1957-58 współpracowała z Teatrem Lalek „Guliwer” w Warszawie. Od 1958 działała w Klubie Inteligencji Twórczej, a później w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Była współorganizatorką Kłodzkich Wiosen Poetyckich. Wiersze i przekłady z poezji rosyjskiej publikowała m.in. w „Nadodrzu” (1958), „Życiu i Myśli” (1959-60), „Odrze” (1959-60), „Roczniku Kłodzkim” (1959/60, 1964), „Współczesności” (1961, 1963, 1965, 1966, 1969), „Tygodniku Kulturalnym” (1962, 1964-66, 1968-70), „Poglądach” (1963-69), „Poezji” (1966-70) i „Kulturze” (1967-70). Była współredaktorem czasopism i wydawnictw lokalnych (katalogów, jednodniówek). W 1960 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Po śmierci ojca w 1961, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, zmuszona była podjąć stałą pracę w Kłodzkim Powiatowym Domu Kultury jako instruktor oświatowy (do października 1963). Była laureatką wielu nagród, m.in. w turniejach Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej (1962, 1964, 1965). Od sierpnia 1963 ponownie przebywała w Klinice Gruźlicy we Wrocławiu, a następnie w sanatorium w Prabutach. W 1964 przeszła operację płuc i otrzymała rentę inwalidzką. W 1965 została członkiem Związku Literatów Polskich. W tymże roku otrzymała nagrodę artystyczną miasta Kłodzka, a w 1966 nagrodę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku. Leczyła się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie. Zmarła 18 września 1970 w Warszawie, pochowana we Wrocławiu lub Kłodzku.

Twórczość

1. Przewodnik po zabytkach Kłodzka. Wrocław: Nakład Klubu Inteligencji Twórczej w Kłodzku; druk Ossolineum 1960.

2. Zielona hemoglobina. [Wiersze]. Kłodzko: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 32 s. Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku.

3. Próba powrotu. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1964, 75 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Pierścienia, Peleryny i Pióra w 1964.

4. Dni darowane. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 49 s.

Utwory z cyklu: Ballady dubieńskie.

5. Biała krynica. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1967, 76 s.

Tu także przekłady wierszy z języka rosyjskiego autorów: A. Achmatowa, M. Cwietajewa, S. Jesienin.

6. Barometry na złą pogodę. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 51 s.

Zawartość

M.in. cykle: Pamiątki; Ballady dubieńskie [poz. ].

7. Wiersze zebrane. Posłowie: J. Kulka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 210 s.

Zawartość

Cykle: Sonety; Kreślenie krajobrazu; Organizmy; Liryki; Drobiazgi; Ballady dubieńskie [poz. ]; Wiersze ostatnie.

8. Ślad. Wiersz odnalazł i przygotował do druku B. Michnik. Kłodzko: Kłodzki Klub Literacki 1990, [4] s.

Adaptacje

W. Żukrowski: Porwanie w Tiutiurlistanie. Adaptacja sceniczna: A. Zelenay. Wystawienie: Wałbrzych, Teatr Lalek 1955.
K. Makuszyński: O dwóch takich, co ukradli księżyc. Adaptacja sceniczna: A. Zelenay. Warszawa, Teatr Lalek „Guliwer 1957.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

M. Dzierżyński: Kłodzkie środowisko literackie – próba penetracji. Agora 1968 nr 20.
J. Łukasiewicz: Anna Zelenay. Odra 1970 nr 12 [wspomnienie].
[J. Kulka] Jak: Żegnana szeptem tlenu.... Twórczość 1972 nr 10.
J. Kulka: Próba powrotu. O Anie Zelenay. Pracownia 2000 nr 23.
A.M. Dzierżanowski: Zelenayowie. Pomosty 2003 [t.] 8 [dot. też T. Zelenaya].

Zielona hemoglobina

J. Łukasiewicz: Poezja rzeczy małych. Odra 1963 nr 2.

Próba powrotu

J. Lau. „Życie Literackie1964 nr 50.
A. Słucki: Wiersze Anny Zelenay. Twórczość 1965 nr 1.

Dni darowane

J. Penta: Mieć ptaki na własny użytek”, czyli zwycięstwo poetki. Agora 1966 nr 14.
A. Słucki: Poetka kłodzkich wiosen. Zwierciadło 1967 nr 9.

Biała krynica

J. Pieszczachowicz: Krynica smutku. Twórczość 1968 nr 4, przedruk pt. Poetycka mitologia codzienności w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
J. Pluta: Nowe zdziwienia Anny Zelenay. Agora 1968 nr 20.
M. Sprusiński: Ironie i sentymenty. Nowe Książki 1968 nr 8.
J. Zacharska: Zbuntowana, łakoma krasy świata. Poezja 1968 nr 8.

Barometry na złą pogodę

T. Olszewski: Urzeczenia i liryka. Kierunki 1970 nr 38.
J. Zacharska: Pożegnanie Anny Zelenay. Poezja 1971 nr 2.

Wiersze zebrane

P. Dybel: Próby powrotu. Twórczość 1977 nr 4.

W. Żukrowski: Porwanie w Tiutiurlistanie

Z. Karczewska-Markiewicz: Tiutiurlistan” w Wałbrzychu. Teatr 1956 nr 4.

K. Makuszyński: O dwóch takich, co ukradli księżyc

K. Jeżewska: O dwóch takich, co ukradli księżyc. Teatr Lalek 1958 nr 4.