BIO

Urodzony 14 marca 1875 w Rakowie w okolicy Mińska (Białoruś) w rodzinie ziemiańskiej; syn Edmunda Zdziechowskiego i Heleny z Półjanowskich; młodszy brat Mariana Zdziechowskiego, historyka kultur i literatur słowiańskich, krytyka literackiego i publicysty. Do gimnazjum uczęszczał w Wilnie, do VII klasy w V Gimnazjum w Petersburgu, na ostatni rok nauki powrócił do Wilna. Następnie, zgodnie z wolą ojca, ukończył prawo na uniwersytecie w Moskwie. W czasie studiów nawiązał korespondencję z Emilem Zolą i Elizą Orzeszkową, którą też kilkakrotnie odwiedził w Poniemuniu. Równocześnie w 1896 opublikował pierwsze nowele, artykuły i recenzje w krakowskich pismach „Czas” (nr 237), „Przegląd Literacki” (nr 6) i w warszawskim tygodniku „Prawda” (nr 25, 26); z pismami tymi współpracował do 1898. W latach następnych ogłaszał utwory m.in. w „Nowej Reformie” (1900; pod pseudonimem: Władysław Zdora), „Ogniwie” (1903-04; tu m.in. felietony pod pseudonimem: Władysław Mourner), „Bibliotece Warszawskiej” (1904-11), „Kurierze Litewskim” (1905-06, 1909), ponownie w „Czasie” (1906, 1919, 1933), „Krytyce” (Kraków 1906; tu nowele pt. Antysemita, Uczta) i „Słowie Polskim” (Lwów 1907-08). Od 1905 gospodarował, w związku z chorobą ojca, w rodzinnym majątku w Rakowie. W 1910 ożenił się z Amelią Lebowską. W 1914, chory na tarczycę, wyjechał do Finlandii, gdzie był operowany i przez jakiś czas przebywał w sanatorium. W tym czasie przygotowywał powieść pt. Kresy (ukończona w 1917). Po powrocie nadal gospodarował w przejętym po śmierci ojca majątku w Rakowie. W 1920 wykupił z rąk niemieckich majątek w Słaboszewku w Poznańskiem. Dwór stał się miejscem spotkań twórców, zyskał miano litewskich Aten, do jego gości należeli m.in. Witold Małcużyński, Bolesław Miciński, Ksawery Pruszyński, Antoni Uniechowski, Jerzy Andrzejewski, Witold Gombrowicz. Nawiązał też kontakt korespondencyjny m.in. z Marią Dąbrowską i Jarosławem Iwaszkiewiczem. Po wybuchu II wojny światowej udał się z żoną, przez Warszawę, do córki gospodarującej wraz z mężem w Worokomli na Polesiu. Po 17 września i włączeniu tych ziem do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wyjechał z rodziną do majątku Jedlicze pod Krosnem, gdzie gospodarowała ciotka, Zofia Stawiarska. Stamtąd wysyłał paczki żywnościowe literatom, m.in. Marii Dąbrowskiej. Za udzielenie pomocy i schronienia członkom podziemnej organizacji został w lutym 1942 aresztowany i przewieziony do więzienia na Montelupich w Krakowie, następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł 2 sierpnia 1942.

Twórczość

1. Fuimus. Powieść. Nowa Reforma 1900 nr 100-179. Wyd. osobne Kraków: Drukarnia Jagiellońska 1900, 244 s. Wyd. 2 Kraków: Spółka Wydawnicza Polska 1909, 244 s.

Autor podpisany: Władysław Zdora.

2. W bagnie. Szkic powieściowy. Nowa Reforma 1900 nr 16-27.

Autor podpisany: Władysław Zdora.

3. Perełka. [Nowela]. Pierwodruk pt. Perła. „Ogniwo 1904 nr 6-7. Wyd. osobne Warszawa: E. Wende i Sp. 1905, 15 s.

4. Przemiany. Powieść. Biblioteka Warszawska 1904 t. 3-4, 1905 t. 1-3. Wyd. osobne T. 1-2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 346 + 347 s.

Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .

5. Łuna. Powieść współczesna. Biblioteka Warszawska 1907 t. 1-4, 1908 t. 1-3. Wyd. osobne T. 1-2. Warszawa: E. Wende i Sp. 1910, 432 + 435 s.

Cz. 2 trylogii; cz. 1, 3 zob. poz. , .

6. Opoka. Powieść. Biblioteka Warszawska 1910 t. 1-4, 1911 t. 1-3. Wyd. osobne Kraków: S.A. Krzyżanowski 1912, 375 s.

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

7. Kresy. Powieść. Powst. 1917. Pierwodruk „Czas” 1919 nr 70-160. Wyd. osobne Kraków: J. Czernecki 1929, 262 s.

Data powstania pod tekstem wyd. osobne: Grankulla w Finlandii 1917.

Wyd. inne pt. Kresy. Toledo, Ohio: A. Paryski [po 1920], 443 s.

8. Przegrana. Powieść. Romans i Powieść 1920 nr 1-27. Wyd. osobne z podtytułem Powieść współczesna. Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego [1921], 211 s.

9. Zbrodnia. Powieść. Nowa Reforma 1921 nr 4-165, 172-207. Wyd. osobne Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1922 [antydatowane 1921], 368 s.

10. Podzwonne. Powieść. Czas 1933 nr 53-159. Wyd. osobne Kraków: Rój 1933, 561 s.

11. [Pamiętnik]. Powst. przed 1942. Maszynopis, 109 s.

Według informacji wnuka, Szymona Krasickiego, obecnie „Pamiętnik” znajduje się w posiadaniu jego kuzyna, Kazimierza Zdziechowskiego, zamieszkałego w Śremie.

Zawartość

Części: I. Dzieciństwo; II. Szkoła – Wilno; III. Lata Uniwersyteckie; IV. W Rakowie na zagonie ojcowym [informacja: W. Studencki: Przypomnienie Kazimierza Zdziechowskiego. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska1982 nr 5; W. Studencki: „Pamiętnik” Kazimierza Zdziechowskiego. „Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie1983 wyd. 1986 t. 27 z. 1; M. Kwiatkowski: Nieznane listy Marii Dąbrowskiej do Kazimierza Zdziechowskiego. „Przekrój1985 nr 2084].

Omówienia i recenzje

Informacje rodziny 2003.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (C. Gajkowska).

Ogólne

Artykuły

W. Studencki: Przypomnienie Kazimierza Zdziechowskiego. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska 1982 nr 5.
M. Kwiatkowski: Nieznane listy Marii Dąbrowskiej do Kazimierza Zdziechowskiego. Przekrój 1985 nr 2084.
S. Kaszyński: Nieznanym śladem Kazimierza Zdziechowskiego. Gazeta Pomorska 1986 nr 56.
W. Studencki: Przypomnienie Kazimierza Zdziechowskiego; „Trylogia” powieściowa Kazimierza Zdziechowskiego. Sprawozdanie Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury 1990 nr 21, 22.

Fuimus

Aes: Z życia młodego pokolenia. Przegląd Wszechpolski 1900 nr 12.
H. Galle. „Ateneum1901 t. 2.
J. Pawelski: Przegląd piśmiennictwa. Przegląd Powszechny 1902 t. 70.

Przemiany

H. Galle. „Książka1906 nr 10.
W. Jabłonowski: Szerokim gościńcem życia. Myśl Polska 1906 nr 15, przedruk w tegoż: Rozprawy i wrażenia literackie. Warszawa 1908.
J.A. Kisielewski: Nowa powieść. Gazeta Polska 1906 nr 225.

Łuna

W. Gostomski: Z chwili zamętu. Czas 1910 nr 92.
W. Jabłonowski: Dusze bez powołania. Gazeta Warszawska 1910 nr 245.
[H. Zahorska] Savitri: Obrachunek porewolucyjny. „Łuna”. Świat 1910 nr 21.

Opoka

T. Szantroch: Wierszem i prozą. Rydwan 1912 z. 1.
[H. Zahorska] Savitri: Negocjacja polityki. Z powodu książki Kazimierza Zdziechowskiego. „Opoka”. Świat 1912 nr 31.

Kresy

W. Studencki: Kresy”, powieść Kazimierza Zdziechowskiego. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska 1985 nr 1.

Zbrodnia

[E. Czekalski] Dr Z.M.: Zbrodnia. Nowa powieść Kazimierza Zdziechowskiego. Świat (Romans i Powieść) 1922 nr 15.
J. Kallenbach: Z przełomu. Czas 1922 nr 80.
[T. Sinko] A.O. Czas 1922 nr 47.

Podzwonne

[Z. Rabska] Z.R.: Kronika literacka. Kurier Warszawski 1934 nr 101.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Z literatury powieściowej. Przegląd Powszechny 1934 t. 201.

[Pamiętnik]

W. Studencki: Pamiętnik” Kazimierza Zdziechowskiego. Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1983 wyd. 1986 t. 27 z. 1.