BIO

Urodzony 1 lipca 1904 we Frantówce pod Daszowem na Ukrainie (powiat Humań) w rodzinie ziemiańskiej; syn Mariana Alfreda Zbyszewskiego i Katarzyny z Żeromskich. Do 1914 przebywał na wsi. Z chwilą wybuchu I wojny światowej zamieszkał wraz z rodziną w Kijowie, gdzie najpierw przez dwa lata uczęszczał do gimnazjum rosyjskiego, po czym przeniósł się do III klasy szkoły polskiej. W 1919 w czasie inwazji bolszewickiej opuścił Kijów, przedostał się do Polski i zamieszkał w Warszawie. Kurs V klasy gimnazjum odbywał w domu. W 1920 podjął naukę w VI klasie w Ośmioklasowym Gimnazjum Męskim Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Po zdaniu matury w 1924 rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim; w 1929 uzyskał magisterium. W tym czasie był czynnym zawodnikiem Akademickich Zespołów Sportowych; uprawiał pływanie, piłkę nożną, wielokrotnie zdobył mistrzostwo akademickie Polski w tenisie. Po studiach pracował jako nauczyciel historii w gimnazjum w Otwocku pod Warszawą oraz jako archiwista w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1928 podjął pracę dziennikarską w wileńskim dzienniku „Słowo”, gdzie anonimowo publikował drobne artykuły i felietony satyryczne; w 1930 ogłosił w „Przeglądzie Literackim” (nr 5/6) tekst podpisany pełnym nazwiskiem pt. Kuźnia książki. (Wędrówka rękopisu – zanim dostanie się do rąk czytelnika. Rozwijając twórczość literacką, ogłaszał też m.in. w „Prosto z mostu” (1936-39; tu w 1938-39 cykl felietonów pt. Ryżową szczotką podpisany: Karol...ski), „ABC” (1937), „Gońcu Warszawskim” (1938), „Kronice Polski i Świata” (1938-39) i „Polityce” (1938-39). W 1938 przedstawił zbeletryzowaną biografię pt. Niemcewicz od przodu i tyłu jako rozprawę doktorską (promotor profesor Marceli Handelsman), która łączyła historyczne badania naukowe z elementami literatury; rozprawa nie została przyjęta. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 przedostał się przez Litwę i Szwecję do Francji, gdzie wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i został skierowany do obozu w Coëtquidan. Należał do zespołu redakcyjnego pisma „Polska Walcząca”. Od stycznia 1940 publikował utwory i artykuły w wydawanym w Paryżu tygodniku „Słowo”. Przydzielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, brał udział w kampanii norweskiej jako goniec motocyklowy. Został odznaczony Norweskim Medalem Obrony. Następnie krótko walczył we Francji, a po jej klęsce ewakuował się do Szkocji, gdzie nadal odbywał służbę wojskową. Od jesieni 1940 współpracował z wydawanym przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rzeczpospolitej Polskiej (RP) w Londynie „Dziennikiem Polskim” (do 1943). Publikował nadto m.in. w „Polsce Walczącej” (Londyn, 1940, 1942), „Wiadomościach Polskich” (Londyn, 1940-41, 1943). Za opublikowany w tym piśmie artykuł pt. Żołnierze, których znam: Poleszuk (1941 nr 3), przedstawiający przedwojenne przygotowania wojska do walki z czołgami, uznany przez dowództwo polskie w Szkocji za paszkwil, został postawiony przed sądem wojennym w Perth i skazany na karę dwóch miesięcy więzienia w zawieszeniu. Od 1944 współpracował z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza” (Londyn; tu m.in. stała rubryka felietonów pt. To i owo; podpisany: K.Z.). Po wojnie pozostał na emigracji i zamieszkał na stałe w Londynie. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) oraz Związku Dziennikarzy RP w Londynie, w którym przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa. Kontynuował stałą współpracę z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza” (1950-88; tu w 1952-54 rubryka codzienna pt. To i owo; w 1956 cykl reportaży pt. Autem po Italii; w 1958 kronika tygodniowa pt. Tydzień w Londynie; w 1964-73 cykl felietonów pt. Tylon; w 1972 cykl reportaży pt. Od kopalni do Irkucka; w 1973-75, 1979-80 cykl felietonów pt. Dzień po dniu, podpisanych: K. Zbysz. i K. Zb.; w 1985 cykl felietonów pt. Drobne niedokładności; nadto w różnych latach felietony tygodniowe o zmieniającym się tytule: Dawki we czwartki, Gadki we czwartki, Kartki we czwartki, Kwiatki we czwartki, Migawki we czwartki, Notatki we czwartki, Pogwarki we czwartki, Skrawki we czwartki, Wprawki we czwartki). Ogłaszał też fragmenty prozy, artykuły i recenzje w wydawanych w Londynie „Wiadomościach” (1952-80, z przerwami) i „Tygodniu Polskim” (dodatku „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 1961-76, z przerwami) oraz w paryskiej „Kulturze” (1953-54). Współpracował również z Radiem Wolna Europa. W 1958 otrzymał nagrodę ZPPnO za twórczość felietonową, a w 1960 nagrodę Fundacji im. T. Zabłockiego, przyznawaną przez Związek. W 1973 został redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”; funkcję tę sprawował do przejścia na emeryturę w 1984. W tymże roku otrzymał tytuł Seniora Związku Dziennikarzy RP w Londynie, a w 1985 Nagrodę Dziennikarską tegoż Związku. Powstałe w tym czasie utwory prozatorskie publikował w „Orle Białym” (Londyn, 1985-87). Zmarł 16 listopada 1990 w Londynie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość

1. Niemcewicz od przodu i tyłu. [Zbeletryzowana biografia]. [Przedmowa: S. Mackiewicz]. Warszawa: Rój 1939, 366 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże [1939]; wyd. 3 Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1986; wyd. 4. Warszawa: Gebethner i Ska 1991; ze wstępem S. Mackiewicza i posłowiem J. Jaruzelskiego Warszawa: Świat Książki 1999.

2. The fight for Narvik. Impressions of the Polish compaign in Norway. Text by K. Zbyszewski. Drawings by J. Natanson. [Przedmowa: B. Chlusewicz; przeł. V.A. Firsoff]. London: Lindsay Drummond 1940, IX, 30 s. 11 tabl. Wyd. nast. tamże 1941.

3. Z Marszałkowskiej na Piccadilly. [Felietony i anegdoty]. Letchworth: [drukarnia Letchworth Printers 1943], 72 s. Wyd. nast.: Celle: A. Markiewicz 1946.

4. Warsaw was a beautiful city. [Popularny zarys historii Warszawy]. London: The Library of Fighting Poland 1945, 48 s.

5. Anglicy w dzień i w nocy. [Felietony i anegdoty]. Bruksela: Polski Instytut Wydawniczy [1947], 227 s.

Wybór z rubryki pt.To i owo” w londyńskim „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, w rozdziałach zatytułowanych: Nadludzie w dęciakach; Władza bez kija; Plackiem przed funtem; Pan Bóg na weekendzie; Alarm podczas tea...; Buch – piłką w brzuch; Od karalucha do wielkoryba; Krąg rodzinny; Z fotela o wszechświecie; Na wsi krowa jest prymadonną; Zagadnienia personalne; A tam pruszy naftaliną; W zasięgu łóżka; Czar butelki; Landlordzi wśród nędzarzy.

6. Polacy w Anglii. [Szkic publicystyczny]. Londyn: Biblioteka Polska w W[ielkiej] Brytanii 1947, 35 s.

Zawartość

Rozdziały: Z kogo się składają; Miniatura państwa; Rząd; Wojsko; Propaganda; Opieka nad Polakami; Sytuacja materialna; Strona kulturalna; Polityka; Stosunek do Anglików.

7. Kluski z custardem. [Felietony i anegdoty]. Newtown: [drukarnia] The Montgomeryshire Printing Company 1957, 207 s.

Zawartość

Wybór tekstów z rubryki „To i owo” z „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”.

8. Wczoraj na wyrywki. [Szkice]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1964, 159 s. Wyd. nast. tamże 1997.

Zawartość

Na Wiśle z długim wiosłem [dot. ważnych miast Polski nad Wisłą]; Stanisław Leszczyński król – emigrant; Świetnie pan wygląda!; Zgoda będzie zgubą [dot. pojęcia zgody narodowej]; Luksemburg i Śląsk miały niegdyś tegoż władcę [dot. cesarza Karola IV]; Samochodem po brytyjskiej wysepce [reportaż z podróży]; Byle nowe, drogie i modne [dot. rewii mody]; Dziennik to wszystko przetrwał [dot.Dziennika Polskiego” w Londynie]; Bohater znający tylko klęski [dot. K. Pułaskiego]. Nagroda londyńskiego tygodnika „Wiadomości” za najlepszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w 1964.

9. Ktoś kto jest kimś innym. (Powieść z czasów powojennych – wszystkie osoby fikcyjne). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1969 nr 29-126. Wyd. osobne z podtytułem Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1972, 192 s.

10. Nogami do sławy. Piłkarskie mistrzostwa świata 1974. [Reportaż]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, 64 s.

11. Daddy milioner. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1985.

Przekłady

polski

Bitwa o Narwik. Impresje z polskiej kampanii w Norwegii. [Przeł.] J. Poszwińska. [Przedmowa:] T. Panecki: Kampania norweska 1940 roku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990, 56 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN ok. 1957, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
[J. Zieliński] J. Kowalski: Karol Zbyszewski. W tegoż: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 tamże 1990.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Kisiel).

Ogólne

Artykuły

C. Wędrowski: Pan Karol i „Kontury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1967 nr 109.
M. Danilewicz Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, passim.
M. Cybulski: Pan Karol – to wystarczy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 84.
K. Muszkowski: Odbrązowienia. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1986 nr 29.
K. Muszkowski: Prozaik w pióropuszu. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1987 nr 5.
J. Karbowska: Karol Zbyszewski. Kierunki 1989 nr 29.
W. Wasiutyński: Pan Karol. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1990 nr 301.
S. Kossowska: Karol Zbyszewski. Kultura”, Paryż 1991 nr 1/2.
T. Zablocki-Gwasz: Pisząc o Karolu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1991 nr 43.
S.S. Nicieja: Karol Zbyszewski – historyk, publicysta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia 1993 z. 29.
A. Stawiarska: Pałka, drwina, bździna. Gazeta Wyborcza 1999 nr 13.

Niemcewicz od przodu i tyłu

J. Bajkowski: O Niemcewiczu. Myśl Narodowa 1939 nr 24.
F. Bielak: Historia odgrzewana na „gazie. Głos Narodowy 1939 nr 91.
A. Bocheński: Boy w karykaturze. Polityka 1939 nr 5.
T. Bujnicki: Porachunki Karola. Słowo 1939 nr 110.
S. Piasecki: Sąd wojenny nad wiekiem XVIII. Prosto z Mostu 1939 nr 18, przedruk w tegoż: Prosto z mostu. Kraków 2003.
K. Pruszyński. „Kurier Literacko-Naukowy1939 nr 9, przedruk pt. Karola Zbyszewskiego „Niemcewicz w tegoż: Wybór pism publicystycznych. T. 1. Kraków 1966.
A. Skałkowski: Nieprzyjęta praca doktorska. Wiadomości Literackie 1939 nr 11.
A. Słonimski. „Wiadomości Literackie1939 nr 10, przedruk pt. Zbyszewski z przodu i od tyłu w tegoż: Kroniki tygodniowe 1927-1939. Warszawa 1956.
Cz. Straszewicz: Votum separatum. Polityka 1939 nr 6.
Pszonka (Babin): O bohaterach, profesorach i redaktorach. Orzeł Biały”, Londyn 1979 nr 178.
M.E. Cybulska: Dziedzictwo. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1986 nr 30.
F. Śmieja: Uroki subskrypcji. Związkowiec”, Toronto 1986 nr 60.
M. Pieszczyk: Zbyszewski, z ketchupem na wynos. Fronda 1994 nr 1.
M. Adamiec: Olaboga, to ci historia! W tegoż: Bez namaszczenia. Lublin 1995.

Z Marszałkowskiej na Piccadilly

J.W.G.: Satyryczna kompania. Polak w Indiach 1944 nr 15.
S. Mackiewicz: Nowe książki. W tegoż: 4 stycznia 1944. Londyn 1944.
P.J.: Na londyńskim bruku. Myśl Polska”, Londyn 1944 nr 66.

Anglicy w dzień i w nocy

J. Rakoczy: Anglicy. Przemiany 1957 nr 22.

Kluski z custardem

M. Hemar: Zbyszewski z przodu i z tyłu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1957 nr 233, przedruk w tegoż: Awantury w rodzinie. Londyn 1967.
M.K. Pawlikowski: Custard z musztardą. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 42.
H. Żurkowska: Karolu, tak nie można.... Orzeł Biały”, Londyn 1957 nr 37.

Wczoraj na wyrywki

Cz. Dobek. „Orzeł Biały”, Londyn 1964 nr 4.
M. Hemar: Trzecia seria książek Polskiej Fundacji Kulturalnej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1964 nr 42 [dot. też: R. Malczewski: Późna jesień; S. Piasecki: Dla honoru organizacji; Z. Grabowski: Śpiew dziewcząt; S. Zahorska: Warszawa – Lwów 1939].
Cz. Jeśman: Kronikarz doskonały. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 258.
S. Kossowska: Jeden z wielkich Karolów. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 11.
J. Bielatowicz: Historia i kronika w krzywym zwierciadle. (O Karolu Zbyszewskim). W tegoż: Literatura na emigracji. Londyn 1970.

Ktoś kto jest kimś innym

Cz. Jeśman: Smutna historia na wesoło. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1972 nr 33.
J. Kowalewski: Zbyszewski (Karol) – „Strip-teaser. Wiadomości”, Londyn 1972 nr 33.
S. Legeżyński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 231.
S. Legeżyński. „Gazeta Niedzielna”, Londyn 1972 nr 39.
H. Żurkowska: Humoreska pana Karola. Orzeł Biały”, Londyn 1972 nr 98.

Nogami do sławy

J. Bazylewicz: Książka, która podoba się młodzieży. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1974 nr 260.
S. Legeżyński: Zbyszewski o zwycięstwie Polaków. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1974 nr 45.
W. Płazak: Pierwsza książka sportowa wydana na emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1974 nr 246.
W. Trojanowski: Radosne chwile, które miło sobie przypomnieć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1974 nr 271.

Daddy milioner

E. Cudzyński: Daddy milioner” – inne spojrzenie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 103.
A. Wołek: Daddy Milioner” – komedia wcale nie do śmiechu. Słowo Ojczyste”, Londyn 1985 nr 2.
A. Wołek: Tatuś milioner. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 98, polemika: J. Łukowski, tamże nr 116.