BIO

Urodzony 11 czerwca 1954 w Gdańsku; syn Stanisława Zawistowskiego i Heleny z Hajdukiewiczów, lekarzy. W 1973 zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Gdańsku i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Debiutował w 1974 wierszami W nas samych w naszych dłoniach (incipit) i Kwiaty na wyspach rosną coraz szybciej (incipit), opublikowanymi w piśmie Koła Naukowego Polonistów „Litteraria. Próby Literackie” (podpisany: Adzik Zawistowski). Był aktywnym członkiem Koła Młodych Związku Literatów Polskich (ZLP), w 1975-78 członkiem jego Zarządu. Współredagował „Litteraria” (1976-78), a także przez pięć lat był sekretarzem Ogólnopolskiego Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o Nagrodę „Czerwonej Róży” (do 1980). W 1975/76 był członkiem grupy Poetariat, która w 1976 zmieniła nazwę na Grupę Sytuacyjną Poetów i Artystów „Wspólność” (1976-79). Jako autor manifestów programowych grupy głosił m.in. koncepcję poezji polifonicznej. W 1976 prowadził I i II Salon Poetycki w Gdańsku. Na ostatnim roku studiów pracował jako archiwista w Teatrze Wybrzeże, a po uzyskaniu w 1977 magisterium z zakresu filologii polskiej ze specjalizacją teatralną, został kierownikiem literackim tego teatru (do 1991, z przerwami wrzesień 1981-kwiecień 1982 i wrzesień 1986-czerwiec 1987). Od 1977 publikował prace krytycznoliterackie m.in. w „Nowym Wyrazie” (1977-81), „Studencie” (1977, 1979) i „Nadodrzu (1977-78). W 1978 ożenił się z Ludwiką Topp, krytykiem literackim. W tymże roku został członkiem zespołu redakcyjnego „Integracji”. W 1979-85 był wykładowcą Studium Aktorskiego przy Teatrze Wybrzeże. Ogłaszał artykuły i recenzje m.in. w „Punkcie” (1979), „Nurcie” (1980, 1986, 1988) i „Polityce” (1980-81), nadto w „Głosie Wybrzeża” publikował felietony przedpremierowe (1980-81). W 1980-81 należał także do zespołu redakcyjnego wychodzącego poza cenzurą pisma „Naprzeciw”. Od 1981 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1986/87 wykładał na Podyplomowym Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji UG. W 1987 otrzymał nagrodę im. A. Bursy, w 1988 nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i nagrodę Funduszu Literatury. Od 1988 pracował jako redaktor w piśmie „Autograf”. W 1991 został redaktorem naczelnym Wydawnictwa Graf. Był wraz z Jerzym Limonem współtwórcą Fundacji Theatrum Gedanense, której został wiceprezesem. W 1989-2006 należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), w 1993-96 był prezesem Oddziału Gdańskiego. W 2000 wykładał „creative writing” na UG. W tymże roku został wiceprezesem Wydawnictwa Tower Press. W 2003 wszedł w skład zespołu redakcyjnego „Gazety Literackiej”. W styczniu 2006 został dyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z czym zrezygnował z funkcji wiceprezesa Theatrum Gedanense i szefa Oddziału Gdańskiego SPP. Mieszka w Gdańsku.

Twórczość

1. Czyli ja. [Wiersze]. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1976, 30 s.

Programy-arkusze poetyckie redakcji „Nowiny Medyka” i „ITD”.

Nagrody

Medal im. S. Grochowiaka za książkowy debiut poetycki w 1976.

2. Płonące biblioteki. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1978, 64 s.

3. Ptak w sieci dalekopisu. [Poemat]. Druk fragmentu: Gdańsk: Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich [1978], 17 s. Wyd. całości: Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 31 s.

4. Wieloryb. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdańsk-Sopot, Teatr Kameralny 1979. Druk: „Integracje” 1981 nr 13 s. 55-59.

Wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki i Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu na polską sztukę współczesną.

5. Geografia. Wiersze i poematy z lat 1977-1980. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 64 s.

Zawartość

M.in. cykl: Ty ja i on.

6. Wysocki. (Dramat w 2 aktach). Dialog 1983 nr 12 s. 5-41. Prapremiera: Szczecin, Teatr Polski 1984. Telewizja Polska 1986. Polskie Radio 1994. Wyd. łącznie z Podróż do krańca mapy zob. poz. s. 103-194. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

III nagroda na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu; wyróżnienie Funduszu Literatury.

Przekłady

angielski

Green River Review”, Michigan 1986 vol. 15.

7. Bardzo długi czerwiec. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1984, 296 s.

Autor podpisany: Witold Biengo.

8. Jak pory roku grają w berka. [Wiersze dla dzieci]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, [24] s. [Wyd. 2] Gipf-Oberfrick, Switzerland: Graphmedia Inter AG 1992.

9. Powitanie jesieni. [Poemat]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 35 s.

10. Serce w klatce. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1987, 240 s.

Autor podpisany: Witold Biengo.

11. O zaginionych żeglarzach i latającej szafie. [Widowisko dla dzieci]. Telewizja Polska 1988.

12. Podróż do krańca mapy. Sztuka sceniczna w 12 obrazach. Wyd. łącznie z poz. pt. Podróż do krańca mapy; Wysocki. Warszawa: Czytelnik 1988, 193 s. Przedruk zob. poz. . Prapremiera: Szczecin, Teatr Polski 1996.

Podróż do krańca mapy s. 7-102.

13. Stąd do Ameryki. (Sztuka w 4 obrazach). Dialog 1988 nr 8 s. 5-41. Prapremiera: Gdańsk-Sopot, Teatr Wybrzeże 1988. Radio. 1989. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i nagroda Funduszu Literatury w 1988.

14. Baśń o Raduniu, Ostrzycu i Sumie – królu jeziora. [Dla dzieci]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1990, 20 s.

15. Gwiazdy spadają w sierpniu. [Powieść]. Gdańsk: Gryf 1990, 260 s.

Autor podpisany: Witold Biengo.

16. Autor komentujący. Dziesięć wierszy dla Juliana. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1992, [16] s.

Powielona kserokopia rękopisu przeznaczona na spotkanie autorskie.

17. Ciemna niedziela. Wiersze i poematy wybrane. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 146 s.

18. Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1993 nr 9 s. 5-37. Prapremiera: Gdańsk-Sopot, Teatr Kameralny 1994. Telewizja Polska 1996.

Nagrody

Nagroda w konkursie na dramat ogłoszonym przez katowicki ośrodek Telewizji Polskiej.

19. Radio Romans. [Współautor:] A. Czekanowicz. Serial telewizyjny. Telewizja Polska 1995.

20. Ulica Kwietna. [Współautor:] A. Czekanowicz. Serial radiowy. Polskie Radio Gdańsk 1995-1998.

Wyemitowano 150 odcinków.

21. Żyj Danielu. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Sopot, Agencja Biliczak w Teatrze Kameralnym 1996.

22. Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza? [Encyklopedia]. Gdańsk: Tower Press 1999, 432 s.

23. Stąd do Ameryki i inne utwory dramatyczne. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 1999, 203 s.

Zawartość

Podróż do krańca mapy [poz. ]; Wysocki [poz. ]; Stąd do Ameryki [poz. ].

24. Witajcie w roku 2002. Sztuki telewizyjne. Dialog 2000 nr 6 s. 5-41.

25. Dobry adres. Słuchowisko. Gdańsk, Teatr Przy Stole 2001. Polskie Radio 2001. Por. poz. .

26. Dobry adres. Sztuka współczesna. Dialog 2003 nr 4 s. 8-38. Telewizja Polska 2004. Por. poz. .

27. Sztandar z ortalionu (tylko wiersze). Gdańsk: Tower Press 2004, 72 s.

Nagrody

Nagroda miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gedanensis za rok 2004.

Przekłady i adaptacje

1. H. Chettle: Tragedia Hoffmana albo zemsta za ojca. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Limon, W. Zawistowski. Wstęp i przypisy: J. Limon. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1985, 139 s.
2. T. Middleton: Cnotliwa panna z ulicy taniej. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Limon, W. Zawistowski. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1989.
3. W. Shakespeare: Trojlus i Kressyda. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Limon, W. Zawistowski. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1990. Druk: Posłowie: J. Limon. Gdańsk: Graf 1990, 88 s.
4. W. Shakespeare: Antoniusz i Kleopatra. Przeł.: J. Limon, W. Zawistowski. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1992.
5. J. Grass: Było sobie kiedyś miasteczko. Scenariusz W. Zawistowski na podstawie noweli pt. Kot i mysz w przekł. I., E. Naganowskich oraz powieści pt. Psie lata w przekł. S. Błauta. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeże 1994.
6. A. Czechow: Historie zakulisowe. Scenariusz W. Zawistowski. Telewizja Polska 2000. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 2003. Zob. Prace redakcyjne i edytorskie poz. .

Prace edytorskie i redakcyjne

1. H. Sienkiewicz: Wiry. Oprac. i posłowiem opatrzył W. Zawistowski. Gdańsk: Graf 1990, 283 s.
2. W. Zahorski: Podania i legendy wileńskie. Oprac. i posł. W. Zawistowski. Gdańsk: Graf 1991, 175 s.
3. S. Jachowicz: Kalendarz dziecka polskiego. Ułożyli H. Zawistowska, W. Zawistowski. Gdańsk: Graf 1992, 130 s.
4. Poeci poetów. 100 najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich. [Antologia]. Pomysł, układ, red.: A. Czekanowicz, Z. Majchrowski, W. Zawistowski. Warszawa: Anagram 1996, 272 s.
5. A. Czechow: Historie zakulisowe, czyli Anegdoty teatralne. Wybór i posłowie W. Zawistowski. Przekł. z rosyjskiego I. Bajkowska [i in.]. Gdańsk: Tower Press 1997, 138 s. Zob. Przekłady i adaptacje poz. .
6. Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje. Pod red. J. Ciechowicza, W. Zawistowskiego. Gdańsk: Tower Press 2005, 264 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Wywiady

Skazany na literaturę. Rozm. K. Pysiak. Radar 1986 nr 9.
Legenda do nie istniejącej mapy. Rozm. J. Chojka. Tytuł 1994 nr 1.
Siła serialu. Rozm. A. Jęsiak. Dziennik Bałtycki 1995 nr 285.
Gdańskie „pokolenie druku. Rozm. M. Fox. Odra 1998 nr 4.
Nie mam ochoty na tanie kino. Rozm. D. Jovanka Cirlić. Dialog 2003 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jentys).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 7. Łódź 2005 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

L. Topp: Gdzie nie kończy się zasięg ręki. Litteraria 1977 z. IV.
T. Skutnik: Zawistowskie pisanie. Polityka 1979 nr 8.
J. Taranienko: Poezja czyli życie. Poezja 1980 nr 6.
R. Bednarczyk: Władysław Zawistowski: wielogłosowość porządkująca. Tak i Nie 1985 nr 39.
B. Miszewski: Władysław Zawistowski. W tejże: New Age Discurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre. München 1995.
Ogrodnicy północy. Poetów portret potrójny. Oprac. M. Fox. Gdańsk 1998 [tu m.in. o W. Zawistowskim].
K. Zalewska: Zawistowski: Trzy teatry. Dialog 2000 nr 6.

Czyli ja

L. Topp: Gdzie nie kończy się zasięg naszej ręki. Poezja 1978 nr 3.

Płonące biblioteki

K. Nowicki: Pięćdziesiąte. Fakty 1979 nr 4.
J. Sochoń: Kuszenie poety. Nowy Wyraz 1979 nr 7.
S. Sterna-Wachowiak: Dramat niedomówienia. Fakty 1979 nr 13.
R. Biliński: Wspólna świadomość. Odra 1980 nr 9.
B. Sienkiewicz: Czego boi się Zawistowski?Nurt1980 nr 3.
A. Zawada: Dobra zapowiedź. Twórczość 1980 nr 10.

Ptak w sieci dalekopisu

T. Komendant: Atawizm. (Jak w rodzinie). Nowy Wyraz 1979 nr 4.
R. Chojnacki: Z punktu widzenia ptaka. Nurt 1980 nr 9.
M. Stala: Czas zastygły, czas płonący. Student 1981 nr 3.
A.K. Waśkiewicz: Być – istnieć w świecie kultury. Fakty 1981 nr 8.

Wieloryb

A. Żurowski: Wieloryb faszerowany. Teatr 1979 nr 26.

Geografia

M. Chrzanowski: Poezja jest rozmową. Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 3.
R. Marciniak: Zapadamy się w swoją samotną wiedzę. Poezja 1985 nr 4.
S. Sterna-Wachowiak: W krainie afazji. Twórczość 1985 nr 12.

Wysocki

S. Bardijewska: Wysocki” Władysława Zawistowskiego. Teatr 1984 nr 3.
Z. Majchrowski: Czar jednej nocy, czyli o potrzebie dramatu historycznego. Dialog 1984 nr 10.
J. Sieradzki: Ani triumf, ani zgon. Twórczość 1985 nr 7/8.
Z. Greń: Powstaniec. Życie Literackie 1989 nr 23 [dot. też: Podróż do krańca mapy].
T. Kubikowski: Sól ziemi z przyprawami. Autograf 1990 nr 4/5 [dot. też: Podróż do krańca mapy].
S. Stanik: Historia daleka i bliska. Słowo Powszechne 1990 nr 8 [dot. też: Podróż do krańca mapy].
A. Sordyl: Władysława Zawistowskiego mit uczłowieczony. (Wysocki). W tejże: Między historią, kreacją i mitem. Katowice 2001.

Powitanie jesieni

K. Kuczkowski: Dopowiedzenie jesieni. Nowe Książki 1988 nr 6.

Podróż do krańca mapy

Z. Greń: Powstaniec. Życie Literackie 1989 nr 23 [dot. też: Wysocki].
T. Kubikowski: Sól ziemi z przyprawami. Autograf 1990 nr 4/5 [dot. też: Wysocki].
S. Stanik: Historia daleka i bliska. Słowo Powszechne 1990 nr 8 [dot. też: Wysocki].

Stąd do Ameryki

J. Majcherek: Krytyk z lustrem: Tu jest Polska. Teatr 1988 nr 9.
W. Zwinogrodzka: Sztuka z wytrychem. Dialog 1989 nr 3.

Ciemna niedziela

A. Szymańska: Poezja niemożliwa. Przegląd Powszechny 1994 nr 9.
A.K. Waśkiewicz: Ptak monumentalny. Topos 1994 nr 5/6.

Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością

W. Majcherek: Polska farsa z o.o. Teatr 1994 nr 4.

Sztandar z ortalionu (tylko wiersze)

P. Śliwiński: Rewizje sentymentalne. Nowe Książki 2004 nr 8.

H. Chettle: Tragedia Hoffmana albo zemsta za ojca

A. Kietrys: Władysław Zawistowski w pułapce. (Elżbietański horror w gdańskich dekoracjach). Delta 1986 nr 38.