BIO

Urodzony 21 października 1912 w Kołodeżach (na Wołyniu, powiat Łuck); syn Franciszka Zawilskiego i Antoniny z domu Stefanowicz, rolników. Uczył się w Gimnazjum Humanistycznym im. T. Kościuszki w Łucku; w 1932 zdał maturę. Od 1926 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1928-30 był współredaktorem pisma gimnazjum pt.Żak”. Po odbyciu służby wojskowej na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łucku i ukończeniu Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu pełnił od 1935 służbę czynną w 15. Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy; nadto przez cztery lata był oficerem oświatowym pułku. Debiutował w 1935 artykułem Sentyment jako moment wychowawczy, opublikowanym w dzienniku „Polska Zbrojna” (nr 118). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 jako porucznik i dowódca 8. baterii 15. Pułku Artylerii Lekkiej. Przebył szlak bojowy z armią „Pomorze” od Jeziora Koronowskiego do Lasek pod Warszawą, gdzie 20 września został ciężko ranny. Przez pierwsze miesiące okupacji niemieckiej był leczony w szpitalach w Laskach, Warszawie i Lublinie (do kwietnia 1940), następnie zamieszkał w Lubartowie, gdzie kontynuował rehabilitację. W szpitalu polowym w Laskach, na przełomie września i października 1939, rozpoczął opracowywanie relacji z działań bojowych (wyd. pt. Bateria została. Łódź 1946). Od 1941 należał do Związku Walki Zbrojnej i prowadził działalność konspiracyjną na terenie Lubelszczyzny. W lipcu 1944 został powołany do Wojska Polskiego; otrzymał zadanie wznowienia naukowego miesięcznika „Bellona”, będąc członkiem zespołu redakcyjnego Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego (do 1949) prowadził wznowiony miesięcznik do 1948, początkowo w Lublinie, a następnie w Łodzi (gdzie mieszkał od 1945). W piśmie tym w 1945-48 publikował też artykuły na tematy militarne. W 1946 ożenił się z Haliną Józwicką. W 1948 podjął studia na Wydziale Dramaturgicznym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej; w 1950 uzyskał dyplom kierownika literackiego teatrów. W 1949 został przeniesiony do Warszawy, gdzie objął funkcję szefa wydziału wydawnictw fachowo-wojskowych w oficynie Prasa Wojskowa. Bezpodstawnie oskarżony w związku ze sprawą gen. Jerzego Kirchmayera o udział w rzekomej konspiracji działającej w wojsku i szpiegostwo, jesienią 1951 został aresztowany, a w 1952 skazany na karę śmierci, zamienioną po dwu latach na dożywotnie więzienie. Od września 1954 do lutego 1955 przebywał w więziennym szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych. W więzieniu stworzył poemat dramatyczny wierszem w czterech trzyaktowych częściach pt. Świt nad ziemią i nad wodami (wyd. komputerowe pt. Bitwa o Issos 1996), opracował adaptację teatralną dzieła Aleksieja Tołstoja Droga przez mękę oraz napisał dwie części powieści autobiograficznej z cyklu Mój wiek XX, pt. Grzegorza Mała i Szklane zbocze. Po zwolnieniu z więzienia z powodu choroby, został zatrudniony we wrześniu 1955 jako kierownik literacki w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (do 1957) i w Teatrze Powszechnym w Łodzi (1957-1959); w 1956-59 publikował recenzje teatralne w „Programie Teatru Powszechnego”. Równocześnie uzupełniał studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego; w 1961 uzyskał magisterium z zakresu filologii polskiej. W 1960-61 prowadził otrzymane w spadku gospodarstwo rolne w Bydgoskiem. W tym czasie zajął się twórczością literacką. Następnie przez półtora roku pracował jako wykładowca przedmiotów humanistycznych w Technikum Samochodowym nr 1 w Łodzi. Od 1963 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983; w 1962-63 pełnił funkcję sekretarza Zarządu, a w 1976-77 wiceprezesa Oddziału Łódzkiego). W 1963-64 kierował biurem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Łodzi. W 1964 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy (SD; w 1977-79 członek Komitetu Łódzkiego). W 1965 pracował jako referent w dziale wydawnictw w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Łódzkiego, a w 1966 w Fabryce Maszyn Górniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Publikował w „Odgłosach” (1963-66). Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. do Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Francji, Rumunii, Czechosłowacji, Bułgarii, Turcji i Grecji. W 1977 pracował okresowo w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W 1980 otrzymał nagrodę im. G. Morcinka, przyznaną przez Klub Pisarzy SD im. B. Prusa. Publikował artykuły w wydawanych poza cenzurą łódzkich pismach: „Prześwit” (1982-85; podpisane: Ann, Celestyn Musowy, J. Zastawny, Jan Zastawny, January Sędzicki, Leon Kuraś, Zygmunt Karolewski) oraz „Słowo Obecności” (1981; podpisane: A.Z.). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; był współzałożycielem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia. W 1995 na podstawie rozprawy Bitwy polskiego września uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (promotor prof. Marian Zgórniak). W 1996 został formalnie uniewinniony z oskarżeń, za które był sądzony w 1952. W 1997-98 publikował artykuły dotyczące tematyki historycznej w wydawanym w Paryżu dwutygodniku „Gazety Wojenne”. W 2001 zamieszkał w Warszawie. W 2002 otrzymał doktorat honoris causa przyznany przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1945), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1946), Krzyżem Virtuti Militari V klasy (1947), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1975), Krzyżem Armii Krajowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Zmarł 20 czerwca 2004 w Warszawie.

Twórczość

1. Bateria została... Relacja uczestnika kampanii wrześniowej. Powst. 1940-1942. Łódź: Księgarnia Ludowa – T. Lemański 1946, 289 s. Wyd. nast.: wyd. 1 [!] pt. Bateria została. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 292 s., tamże: wyd. 2 z przedmową J. Kirchmayera 1959, wyd. 4 1965; wyd. 5 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, wyd. 6 uzupełnione tamże 1984; wyd. 7 Łódź: Papier Service 2002.

Ciąg dalszy zob. poz. .

2. Igraszki z diabłem” Jana Drdy. (Inscenizacja Leona Schillera wobec tekstu i inscenizacji A. Podhorsky'ego). „Prace Polonistyczne” Seria 7: 1949 s. 177-245.

Praca magisterska.

3. Grzegorza Mała. [Powieść autobiograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1962, 212 s.

4. Szklane zbocze. [Powieść autobiograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1963, 316 s.

5. Bełchatów i jego historyczne awanse. [Szkic historyczny]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 284 s.

6. Złota szabla. [Powieść autobiograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 314 s.

7. Bitwa nad Bzurą. 1939. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 189 s.

Praca popularnonaukowa.

8. Opowieść o sprzedanym mieście. [Powieść dokumentalna]. Realia łódzkie wg A. Rynkowskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 350 s. Wyd. 2 tamże 1987.

9. Bitwy polskiego września. [Praca historyczna]. T. 1-2. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 365 + 257 s. Wyd. 2 poprawione i udokumentowane Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 1990, 465 + 437 s.

Rozprawa doktorska.

10. Kamienne zegary. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 340 s.

Zbeletryzowane wspomnienia; kontynuacja poz. 1.

11. Testament. [Powieść autobiograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 366 s.

12. Bitwa nad Bzurą. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Łódź, Teatr Propozycji Polskiej Sztuki Współczesnej 1976.

13. Polacy w Ameryce. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Łódź, Teatr Propozycji Polskiej Sztuki Współczesnej 1976.

14. Bułgaria trzynastu wieków. Warszawa: Nasza Księgarnia 1979, 225 s.

15. O wolność Bułgarii. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 378 s.

Dot. m.in. działalności literackiej i udziału pisarzy w walkach o wolność Bułgarii.
Tytuł pierwotny: Wskrzeszenie Bułgarii.

16. Grób Nieznanego Żołnierza. [Szkic]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 80 s., ilustrowane.

Opracowanie popularyzatorskie dla młodzieży.
Tekst pod fotografiami: H. Wielecki.

17. Spadkobierca. [Powieść autobiograficzna]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 355 s.

18. Misja. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1986, 171 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie prozatorskim na utwór o tematyce historycznej w 1984.

19. Godzina „W. Dramat dokumentalny z Powstania Warszawskiego 1944 w 5 aktach. Łódź: Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 1995, 60 s. Prapremiera: Łódź, Klub Nauczyciela 1995.

20. Księga o Bełchatowie. [Praca historyczna]. Cz. 1. Bełchatów: Stowarzyszenie Bełchatów „Mała Ojczyzna [1995], 156 s.

21. Polskie fronty 1918-1945. [Praca historyczna]. T. 1-2. Warszawa: Volumen 1996, 640 + 605 s. Wyd. 2 Warszawa: Volumen, Dom Wydawniczy „Bellona 1997.

22. Znów ożywają kurhany. [Powieść autobiograficzna]. Wrocław: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 1997, 338 s.

23. Bellona, jej kontynuacje i przeobrażenia w osiemdziesięcioleciu 1918-1998. Warszawa: Volumen 1999, 245 s.

Przegląd bibliografii z komentarzami.

Inna twórczość

Zbiór wiadomości dla podoficera rezerwy artylerii. Bydgoszcz 1936, 80 s.
[Czterdzieści] 40 lat wodociągów i kanalizacji miasta Łodzi 1925-1965. Oprac. red. A.: Zawilski i in. Łódź 1965, 75 s.
Katalog maszyn i urządzeń górniczych. Fabryka Maszyn Górniczych im. T. Żarskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tomaszów Mazowowiecki 1966, 82 s.

Przekłady

1. I.N. Bołtin: Rozgromienie Kołczaka w 1919 roku. Red.: M. Widhopf. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 176 s.
Przekład z języka rosyjskiego – Inf. o przekładach: A. Zawilski.
2. Wielkie zwycięstwo pod Stalingradem. [Praca zbiorowa]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 285 s.
Przekład z języka rosyjskiego – Inf. o przekładach: A. Zawilski.
3. P. Teremow: Płonące brzegi. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 489 s.
4. M. Pawliszczew: Tygodnie polskiego buntu. T. 1-2. Przekł. i oprac. naukowe: A. Zawilski. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 2003, 469 + 628 s.
T. 1. Okres manifestacji 1861-1862; t. 2. Walka orężna 1863-1864.
Tygodniowe raporty dla cara nadsyłane z Królestwa Polskiego.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1975, 1988, 2003.

Wywiady

Chciałem złożyć meldunek. Rozm. K. Frejdlich. Odgłosy 1979 nr 35 s. 10.
Życie po wyroku śmierci. Rozm. M. Zdrojewski. Odgłosy 1988 nr 38.
Pamięć bez indeksu. Rozm. P. Werner. Kalejdoskop 1999 nr 9.
Polska to rzecz wielka. Rozm. M. Mazurek. „Gazeta Niedzielna”, Londyn 2002 nr z 22. 09.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (E. Głębicka).

Ogólne

Artykuły

K. Frejdlich: Pamiętnik trudnego dojrzewania. Osnowa 1970, zima [dot. twórczości A. Zawilskiego].
K. Frejdlich: Apoloniusz Zawilski. Odgłosy 1975 nr 44 [hasło słownikowe], sprostowanie: A. Zawilski. Tamże nr 47.
J. Podolska: Do Wieczności i z powrotem. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta Wyborcza w Łodzi 2003 nr 38.

Bateria została...

J. Willaume. „Rocznik Historyczny1947.
J. Czuliński: Przez zagładę i obok zagłady. Żołnierz Wolny 1957 nr 232 [dot. też: T. Łopalewski: Obok zagłady].
J. Kirchmayer: Rzetelny autentyk. Nowa Kultura 1958 nr 45.

Szklane zbocze

B. Dudziński: Marcin Sobczyński – to imię zbiorowe. W: Osnowa 1965. Łódź 1964 [właśc. 1965].
J. Tynecki: Trylogia o ciągłości historii. Odgłosy 1967 nr 48 [dot. też: Grzegorza Mała; Złota szabla].

Złota szabla

W. Nawrocki: Stracone złudzenia podchorążego. Nowe Książki 1968 nr 7.

Bitwa nad Bzurą. 1939

W. Iwanowski: Największa bitwa w kampanii wrześniowej. Nowe Książki 1968 nr 19.

Opowieść o sprzedanym mieście

A. Jelicz: Dokument i literatura. Nowe Książki 1971 nr 1.

Bitwy polskiego września

K. Frejdlich: Wrzesień. Odgłosy 1973 nr 38.
S. Truszkowski. „Kierunki1973 nr 13.

Kamienne zegary

M. Hryniewicz: Dwie książki o wojnie. Nowe Książki 1973 nr 22 [dot. też: H. Dinter: Patrząc na warszawską Nike...].
B. Nawrocka: Prawo obiektywizacji. Odgłosy 1973 nr 21.

Spadkobierca

T. Błażejewski: Wymierzyć sprawiedliwość. Odgłosy 1984 nr 2.

Misja

E. Nowacka: Patrz, Wincenty, na nas z nieba. Nowe Książki 1986 nr 11.