BIO

Urodzony 21 października 1914 w Stanisławowie; syn Piotra Zamojskiego, kolejarza, i Barbary z Baczyńskich. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Stanisławowie. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; w 1937 uzyskał magisterium. Zawarł związek małżeński z Amandą Andrzejewską. Jesienią 1937 rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy przy 48. Pułku Strzelców Kresowych; w 1938 został w stopniu plutonowego podchorążego przeniesiony do rezerwy. W styczniu 1939 rozpoczął pracę w Urzędzie Skarbowym w Stanisławowie. Po wybuchu II wojny światowej zgłosił się ochotniczo do wojska i odbył kampanię wrześniową jako zastępca dowódcy plutonu cekaemów w 48. Pułku 11. Karpackiej Dywizji Piechoty Armii „Karpaty”. Następnie przedarł się do Stanisławowa i w czasie okupacji radzieckiej pracował jako ekonomista m.in. w Związku Spółdzielni Drobnej Wytwórczości. Po wkroczeniu Niemców w czerwcu 1941, pracował krótko w Urzędzie Skarbowym, a następnie jako księgowy w majątkach rolnych pod Samborem, a potem Horodenką. Wobec zagrożenia ze strony nacjonalistów ukraińskich w 1943 wrócił do Stanisławowa, gdzie pozostał do zakończenia wojny; przez krótki czas pracował w tym okresie na kolei. Jesienią 1945 w ramach tzw. akcji repatriacyjnej wyjechał do Gliwic. W 1945-49 pracował w Zjednoczeniu Spożywczym jako kierownik działu ekonomicznego. Był od 1946 kandydatem na członka Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (zrezygnował z członkostwa w 1952). W 1949 zamieszkał w Warszawie. Pracował kolejno jako naczelnik w wydziale ekonomicznym Ministerstwa Budownictwa (1950-51), kierownik działu ekonomicznego w Centralnym Zarządzie Budownictwa (1952-56), ekonomista w Zakładach Metalowych im. gen. K. Świerczewskiego (1957-58), doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli (1958-74). W tym okresie drukował liczne artykuły o tematyce ekonomicznej w „Życiu Gospodarczym” i „Kontroli Państwowej”. Jako prozaik debiutował w 1962 fragmentem powieści pt. Droga, opublikowanym na łamach tygodnika „Nowa Kultura” (nr 35). Od tej pory prozę drukował m.in. na łamach „Życia Warszawy” (1970-82) i „Żołnierza Polskiego” (1970-74). W 1970 został członkiem Związku Literatów Polskich; pełnił funkcję sekretarza Klubu Batalistów. Był zapalonym wędkarzem i członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Odznaką Grunwaldzką Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (1972). Zmarł 18 września 1984 w Warszawie.

Twórczość

1. Droga. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 261 s. Wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1970.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

2. Powrót nad rzekę. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 344 s. Wyd. 2 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1970.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

3. Ryby zielonych rzek. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 174 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1983.

Zawartość

Dom nad rzeką; Żywy spławik; Błysk o zachodzie; Ciepły wiatr; Srebrny deszcz; Człowiek z długim bambusem; Ryby i dziewczyny; Diabeł na rybach; Lin i samotnik; Na ochabach; Dniestr rzeka zielona; Przed burzą.

4. Ryby i rybitwy. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1970, 246 s. Wyd. 2 tamże 1976.

Zawartość

Mgła; Bilet wstępu; A w nagrodę szczupaczek; Diabeł nie sum; Mały rybak i wielki sum; Sandacz bierze o zmierzchu; Baza starych sumów; Cena jednego sandacza; Ryby i rybitwy; Żywy krzak; Rapa ryba chytra; Na ostrodze; Północny wiatr.

5. Ciemność. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1971, 175 s.

6. Dwaj z kaemów. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 367 s. Wyd. 2 tamże 1974.

7. Smak niedopałka. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1972, 157 s. Wyd. 2 tamże 1984.

8. Światła bakanów. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 218 s. Wyd. nast. pt. Światła bakanów. Opowiadania wędkarskie. Warszawa: Sport i Turystyka 1985.

Zawartość

Pod Horodyszczem; Moja Ryba „Kormoran”; Świt nad Wkrą; Ślub; Światła bakanów; Cień; Łoś jedynak; Królewski pstrąg; Złota muszka; Pożegnania; Sum; Balia pełna karasków; Druga kra; Domek nad wodą.

9. Chłopiec znad Bzury. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 274 s. Wyd nast. tamże 1983.

10. Grona jarzębiny. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1978, 225 s.

Zawartość

Most; Pseudonim „Kolejarz”; Amerykanin; Łza w prawym oku; Stara furtka; Grona jarzębiny.

11. Noc nad miastem. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981, 419 s. Wyd. 2 tamże 1985.

12. Azyl nad Dniestrem. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1986, 253 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Nie chcę puścić się na szerokie wody fikcji… Rozm. A. Kornacka. Express Wieczorny 1981 nr 83.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1984” wyd. 1991 (A. Biernacki).

Droga. Proza i wiersze

W. Szwedowicz: Opowieść o odwrocie. Nowe Książki 1964 nr 10.
O. Terlecki: Powieść o ciężkiej drodze. Życie Literackie 1965 nr 42.
L. Siemion: Zakamuflowany autentyk. Kamena 1970 nr 13.

Powrót nad rzekę

Z. Mikulski. „Kultura i Życie1971 nr 7.
S. Zieliński: Próba powrotu. W tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1971.

Ryby zielonych rzek

W. Szwedowicz: Zielone rzeki dzieciństwa. Nowe Książki 1969 nr 22.
S. Zieliński: Przyducha. Kultura 1970 nr 7, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1978 [dot. też: Ryby i rybitwy].

Ryby i rybitwy

J. Mazurczyk: Nie tylko o rybkach. 7-my Głos Tygodnia 1970 nr 14.
S. Zieliński: Przyducha. Kultura 1970 nr 7, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1978 [dot. też: Ryby zielonych rzek].
M. Kabata: Przygody z oczekiwaniem. Nowe Książki 1971 nr 6.

Dwaj z kaemów

J. Biernacki: Dwie i pół wojny. Nowe Książki 1973 nr 2.

Smak niedopałka

J. Marx: Czy to powieść?Nowe Książki1972 nr 15.
T. Wach: O tym jak trudno zmusić się do czytania. Nowe Książki 1984 nr 12.

Chłopiec znad Bzury

K. Bujwid-Konopka. „Nowe Książki1978 nr 11.

Grona jarzębiny

W. Krzysztoszek: Kraina dzieciństwa. Literatura 1979 nr 13.

Noc nad miastem

J. Koprowski: Premia za temat. Perspektywy 1981 nr 30.
A. Przypkowski: Jeszcze o nocy. Nike 1981 nr 4.
E. Biela: Czas pogardy. Odgłosy 1982 nr 11.