BIO

Urodzony 13 stycznia 1907 w Będzinie; syn Izaaka Wygodzkiego, działacza syjonistycznego, i Barbary Werdygier. Uczęszczał do gimnazjum Fürstenberga w Będzinie. W 1924, na dwa miesiące przed maturą, został wydalony ze szkoły za agitację komunistyczną i w 1925-27 był więziony w Będzinie i Piotrkowie. Po zwolnieniu mieszkał w Będzinie i pracował jako urzędnik. Ożenił się z Anną Dąb. Debiutował w 1928 artykułem pt. Zadania poezji w Polsce dzisiejszej. O zmianę frontu, opublikowanym w „Wiadomościach Literackich” (nr 29; podpisany Stanisław Wygodzki). W 1928-29 współpracował z tygodnikiem „Głos Literacki”, a następnie z czasopismami lewicowymi „Miesięcznik Literacki” (1930-31; w 1930 też pod pseudonimem Stanisław Gocki), „Nowa Kronika” (1931), „Lewar” (1934-35), a od 1936 stale z „Kameną”. W tym okresie był czynnym członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Biura Literatury Rewolucyjnej w Moskwie, współpracownikiem wydawanych tam pism „Kultura Mas” (1933-35) i „Literatura Mirowoj Rewolucji”, organu Międzynarodowej Organizacji Pisarzy Rewolucyjnych. Po śmierci pierwszej żony w czasie wojny, w 1943 ożenił się z Ireną Beitner. W czasie okupacji niemieckiej był więziony w getcie w Będzinie, a w sierpniu 1943 został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie kolejno do Oranienburga, Sachsenhausen i Dachau (do kwietnia 1945). Po wyzwoleniu przebywał w Niemczech lecząc gruźlicę płuc w tamtejszych szpitalach. W kwietniu 1947 powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Od maja 1947 do grudnia 1948 pracował w Departamencie Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wiersze, opowiadania i artykuły publikował w wielu czasopismach, m.in. w „Kuźnicy” (1946-50), „Odrodzeniu” (1946-48), „Szpilkach” (1947), „Trybunie Ludu” i „Trybunie Wolności” (od 1948). W 1947 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1948-53 był redaktorem naczelnym działu literackiego Polskiego Radia. Od 1953 zajmował się wyłącznie pracą literacką. Współpracował z licznymi czasopismami, m.in. z „Nową Kulturą” (1950-63), „Życiem Literackim” (1951-53, 1956-67), „Kulturą i Życiem” (1953-54 i stale w 1963-67), „Światem” (1952, 1954-55, 1958 i stale w 1961-67), „Nowymi Książkami” (1957-67), „Polityką” (1957-64), „Żołnierzem Polskim” (1957-61), „Życiem Warszawy” (1957, 1959-67), „Expressem Wieczornym” (1958-67), „Trybuną Mazowiecką” (1958-66), „Żołnierzem Polski Ludowej” (1960-65). W 1956-64 był prezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Wyjeżdżał kilkakrotnie za granicę, m.in. do Chin (1959), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1960, 1962) i Szwajcarii. W styczniu 1968 wyjechał na stałe do Izraela i zamieszkał w Giwataim koło Tel Awiwu. Wstąpił do Związku Pisarzy Hebrajskich oraz Hebrajskiego PEN Clubu. W 1969 nawiązał współpracę z literacką prasą hebrajską, m.in. z wychodzącym w Tel Awiwie pismem „Maariw” oraz z wydawanymi w języku polskim czasopismami „Nowiny-Kurier” i „Przegląd”, w których zamieszczał wiersze i artykuły. Równocześnie publikował wiersze, opowiadania, artykuły i recenzje w polskich czasopismach emigracyjnych: w paryskiej „Kulturze” (1968-70) oraz w londyńskich „Wiadomościach” (1971-80), „Tygodniu Polskim” (1971-79, 1984), „Zapisie” (1981), a później w wydawanych w Paryżu „Zeszytach Literackich” (1984-85). Był redaktorem działu literatury polskiej w Encyclopaedia Judaica (wyd. w języku angielskim w 1970-72). Został laureatem nagrody Związku Byłych Więźniów Bergen-Belsen (1969) oraz nagrody państwowej im. prezydenta Zalmana Szazara, przyznanej za twórczość o Holokauście. Odznaczony m.in. Orderem Sztanaru Pracy II klasy (1949) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1959). Zmarł 9 maja 1992 w Tel Awiwie.

Twórczość

1. Apel. Poezje. Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej 1933, 88 s.

2. Chleb powszedni. [Wiersze]. Kraków: Gebethner i Wolff 1934, 59 s.

3. Żywioł liścia. [Wiersze]. Kraków: Gebethner i Wolff 1936, 80 s.

4. Pamiętnik miłości. [Wiersze]. Warszawa: Książka 1948, 54 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1963, wyd. 3 tamże 1964; [Londyn:] Sowula 1983, 123 s. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Związku Zawodowego Literatów Polskich w 1948.

5. W kotlinie. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 177 s.

Zawartość

Jeden wieczór; Grisza; Obywatel; Nazwisko; Ubranie; Stopnie nienawiści; W kotlinie.

Przekłady

niemiecki

Im Kessel. [Przeł.] C. Poralla. Berlin 1950.

6. Nad Engelsem. [Wiersze]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 40 s.

7. Newa wiecznie nowa. [Reportaże z Leningradu i Moskwy]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 49 s.

8. [Poezje]. Warszawa: Związek Literatów Polskich 1950, 15 s.

9. Widzenie. [Opowiadanie]. Powst. 1950. Druk zob. poz. . Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 33 s.

10. Widzenie. Opowiadania. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 274 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1951, wyd. 1 Warszawa: Nasza Księgarnia 1955.

Zawartość

Widzenie [poz. ]; Czy napiszę powieść? Obcy; Kandydatura; Czwarta niedziela; Sprzymierzeńcy; Listopadowe zebranie; Aby żyć.

Przekłady

czeski

Sektání. [Przeł.] H. Teigová. Praha 1952.

niemiecki

Erzählungen. [Przeł.] G. Peet-Tanewa. Berlin 1953.

11. Wiersze. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 86 s.

Zawartość

Cykle: Księga dnia i nocy; Z notatnika szpitalnego; Dialektyka dziejów.

12. Jelonek i syn. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 266 s. Wyd. 2 tamże 1951.

Przekłady

niemiecki

Jelonek und Sohn. [Przekł. anonimowy]. Berlin 1953.

13. Opowiadanie buchaltera. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1951, 182 s.

Przekłady

niemiecki

Die Erzählung des Buchhalters. [Przeł.] K. Harrer. Berlin 1952.

14. Wzgórza. [Wiersze]. [Warszawa:] Czytelnik 1952, 94 s.

Zawartość

Cykle: Polska; Wzgórza; Wiersze o Feliksie Dzierżyńskim, — nadto wiersze: Strofy o Stalinie; Towarzysz.

15. Powrót do domu. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1954, 411 s.

16. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1954, 222 s.

Zawartość

Zawiera utwory z tomów poz. , , , , , , , — oraz: Wiersze najnowsze.

17. Pusty plac. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 332 s.

Zawartość

Pusty plac; List z Opola; Podwójne dno; Nad rzeką; W górach poz. [18].

Przekłady

bułgarski

Pustijat dvor. [Przeł.] V. Genovska. Sofija 1958.

18. W górach. [Opowiadanie]. „Świat1955 nr 26-54. Wyd. osobne z posłowiem J. Mrozka Warszawa: Czytelnik 1956, 138 s. Przedruk zob. poz. .

19. Przy szosie. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 281 s.

Zawartość

Wyjście z sądu; Powrót; Litwo! Ojczyzno moja...; Most; Na strychu; W sadzie; Upalny dzień; Tajemnica; Sabotaż; Przy szosie; Przejście przez ulicę; Na dworcu; Ulica Długa; Sąsiad; Palma.

20. Zatrzymany do wyjaśnienia. [Powieść]. Powst. 22 V-20 VI 1957. Wyd. Paryż: Instytut Literacki 1968, 205 s. Przedruk fragmentu bez zgody autora: „Życie Literackie” 1988 nr 6-28.

Maszynopis powieści został w 1957 złożony do druku w „Twórczości”, gotowe dwa numery pisma zostały wycofane przez cenzurę.

Przekłady

hebrajski

Ma'acar le-corech birur. [Przeł.] J. Chrust. Tel Awiw 1968.

niemiecki

Bis zur Klarstellung. [Przeł.] K. Wehler. München 1969.

21. Milczenie. Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 260 s.

Zawartość

Anna; Jan i Maria; Kłamstwo; Akwizytor firmy „Kosiarz”; Milczenie; Ziemia; Las.

22. Pusty plac. Sztuka w 8 obrazach. Wyd. łącznie z: L. Pasternak: Komuna miasta Łomży. Warszawa: Praca Świetlicowa 1958, 79 s., wkładka do nr 10/11.

Nagrody

Nagroda Radia i Telewizji w 1960.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Strzałka. Polskie Radio 1958.

23. [Sześć] 6 opowiadań. Warszawa: Książka i Wiedza 1958, 234 s.

Zawartość

[Wstęp]. — Widzenie [poz. ], — z poz. : List z Opola; Nad rzeką; Pusty plac, — z poz. : Wyjście z sądu; Powrót.

24. O świcie. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 301 s.

Zawartość

Hände hoch!; Łyżeczka gorącego piachu; Oczy; Rondo; O świcie.

25. Upalny dzień. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1960, 262 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z poz. : Jeden wieczór; W kotlinie; Obywatel; Ubranie, — z poz. : Most; W sadzie; Litwo! Ojczyzno moja...; Upalny dzień, — oraz: Wawrzyniec.

26. Człowiek z wózkiem. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1961, 225 s.

Zawartość

Człowiek z wózkiem; Boczna uliczka; Miłosierdzie; Powóz; Mazeł tow; Rzeźbiarz; Dokąd oczy poniosą.

27. Koncert życzeń. Opowiadania. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 252 s. Wyd. 2 tamże 1961.

Nagrody

Nagroda literacka „Nowej Kultury” oraz nagroda Radia i Telewizji w 1960.

Zawartość

Instrumentum mortis; Chleb i kwiaty; Broń; Niemiec; Czarna suknia; Błogosławione niech będą ręce; Śnieg; Baryłeczka; Protokół; Szatanek; Drzazga; Powrót [poz. ]; Koncert życzeń.

Przekłady

hebrajski

Der wincz-koncert. [Przeł.] D. Sfard. Warszawa 1960 (w wyborze).

węgierski

Lenes üdvözlet. [Przeł.] M. Bába. Budapest 1963.

Adaptacje

telewizyjne

opowiadania Koncert życzeń: Adaptacja: J. Gruza. Telewizja Polska 1960.
opowiadania Czarna suknia: Adaptacja: J. Majewski. Telewizja Polska 1961.

28. Osaczeni. [Powieść]. Nowa Kultura 1961 nr 48-52/53, 1962 nr 1-7.

29. Serca mego rodzeństwa. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1961, 134 s.

30. [Dialogi wspólnie z A. Szypulskim do:] A. Szypulski, Z. Koźmiński: Drugi brzeg. Scenopis filmu według opowiadań S. Wygodzkiego. [Warszawa 1961], 218 s. Ekranizacja 1962.

31. Jestem dorosły. [Utwór dramatyczny] Telewizja Polska 1962.

32. W deszczu. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 287 s.

Zawartość

W deszczu; W samo południe; Odwiedziny; Gdyby świat zapomniał...; Jeszcze nie jest za późno; Przywitanie wolności; Znajome okolice; Brzoza; Uboczne zajęcie; Tama; Osaczeni.

Przekłady

czeski

V dešti. [Przeł.] H. Jechová. Praha 1965.

33. Nauczyciel tańca. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1963, 254 s.

Zawartość

Zaraz — poczekaj — nie ma; Nauczyciel tańca; Konfrontacje; Futro; Żandarm; Na wozie; Kobieta; Kucharz; Po latach; Pamiętasz?; Archaiczne trawy; Spacer; „Paloma”; W przedziale kolejowym; Wieczorem w pokoju; Miłość; W parku; Czekam; Wujaszek; Przed telewizorem; Dolomit główny.

34. Opowiadania wybrane. 1955-1962. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 410 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z poz. : Pusty plac; Nad rzeką, — z poz. : Litwo! Ojczyzno moja...; Upalny dzień; Przy szosie, — z poz. : Ziemia, — z poz. : Łyżeczka gorącego piachu; Oczy, — z poz. : Czarna suknia; Szatanek; Koncert życzeń, — z poz. : Człowiek z wózkiem; Miłosierdzie, — z poz. : W deszczu; W samo południe; Odwiedziny.

35. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1964, 355 s.

Zawartość

Pusty plac [poz. ]; Nad rzeką [poz. ]; Ziemia [poz. ]; Szatanek [poz. ]; Koncert życzeń [poz. ]; Człowiek z wózkiem [poz. ]; Nauczyciel tańca [poz. ].

36. Basy. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 249 s.

Zawartość

Basy; „Janek”; Sprawiedliwość; Misja; Zwietrzała kartka.

37. Rzeki i księżyc. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, [12] k.

38. Uciekł lew. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, [20] k.

39. Boczna uliczka. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1966, 202 s.

Zawartość

W kotlinie [poz. ], — z poz. : Przy szosie; Palma; Powrót, — z poz. : Łyżeczka gorącego piachu, — z poz. : Człowiek z wózkiem, — z poz. : W deszczu; W samo południe; Odwiedziny, — z poz. : W parku; Wujaszek; Czekam, — oraz: Boczna uliczka; W szpitalu; Ziemia naszego testamentu; Dwie siostry; Jak ci na imię, mamo?; Wiewiórka; Podróż do Indii; Syn Janusza.

40. Lubię dworce kolejowe. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, [26] k.

41. Odwiedziła mnie żyrafa. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, [12] k.

Przekłady

francuski

Une girafe m’a rendu visite. [Przeł.] I. Elster. Paris 1995.

hebrajski

Bikra ecel ha-żirafa. [Przeł.] A. Amir. [B.m.] 1973.

42. Powrót na ziemię. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1967, 291 s.

Zawartość

Park; Pierwsza miłość; Piwnica Jakubowa; Śmierć poety; Prośba starozakonnego; Alibi; Kozak; Zakładnicy; Widok ze wzgórza; Synowie; Kluczyk; Ty nie żyjesz; Powrót na ziemię; Alice.

43. Drzewo ciemności. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1971, 72 s.

44. Pieskin został pisarzem. Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1973, 252 s.

45. Podróż zimowa. Wiersze. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1975, 64 s.

46. Pożegnanie. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1979, 52 s. Wyd. nast. Warszawa: Czytelnik 1990.

Wiersze z tomów poz. , oraz cykl: Pożegnanie.

47. Wybór poezji = Joman ahawa. [Pamiętnik miłości]. Wydanie dwujęzyczne. Przekł. na hebrajski: H. Paruz. Londyn: Rafael 1987, 94 s.

Zawartość

Tekst w języku polskim i hebrajskim — Zawiera m.in. wiersze z tomów poz. , , , .

Przekłady

niemiecki

Tagebuch der Liebe. Eine Begegnung in Gedichten, Briefen und Interviews. [Przeł.] N. Kozlowski [i in.]. Vechta-Langförden 2005.

Wydania osobne tekstów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

Pieśń Jedności. [Muzyka:] A. Gradstein. [Współwyd. z:] L. Lewin: Pieśń Zjednoczonych Partii. Muzyka: A. Panufnik. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1948], 8 s.
Piosenka o 6-letnim Planie. [Muzyka:] T. Sygietyński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1950, 5 s. Wyd. nast.: tamże 1951; [Warszawa:] Czytelnik 1951, 12 k.; pt. Piosenka o Planie 6-letnim. [Warszawa:] Książka i Wiedza [1952], 4 s.
Służba Polsce. [Muzyka:] W. Lutosławski. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1950, 2 k.
Nowa Huta. [Muzyka:] W. Lutosławski. [Warszawa:] Czytelnik 1952, 3 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

V dešti. [Przeł.] H. Jechová. Praha 1965.

hebrajski

Be-machbo. [Przeł.] B. Tene. Tel Awiw 1970.
B’chor szatan. [Przeł.] J. Chrust. Tel Awiw 1971.

niemiecki

Der kleine satan. [Wybór i wstęp] S. Wygodzki. [Przeł.:] H. Bereska, D. Hammer-Petrová, I. Kuhnke. Leipzig 1965.

rosyjski

Chleb i cvety. [Przeł.:] V. Golovskij, V. Kovalskij, R. Merkina, L. Ivanova. Moskva 1963.

rumuński

Omul cu cǎruciorul şi alte povestiri. [Przeł.] I. Petriča. Bucureşti 1964.

węgierski

Zenés üdvözlet. [Przeł.:] M. Bába, R. Gimes, E. Sebök. Budapest 1963.

Przekłady i adaptacje

1. E.E. Kisch: Jarmark sensacji. [Reportaże]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1949, 297 s. Wyd. 3 [!] Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957.
2. Janko Muzykant. Libretto opery [wg opowiadania H. Sienkiewicza]: T. Borowski, S. Wygodzki. Powst. przed 1951. Wystawienie: Bytom, Opera Śląska 1953.
3. Sz. Alejchem: Motel, syn kantora. [Powieść]. Słowniczek wyrazów żydowskich: S. Łastik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 413 s.
4. E. Kaganowski: Warszawskie opowiadania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1958, 267 s.
5. D. Bergelson: Dwie bestie i inne opowiadania. Wybór i przekł. S. Wygodzki. Warszawa: Książka i Wiedza 1959, 173 s.
6. S. Hermlin: Podporucznik Yorck von Wartenburg. [Utwór dramatyczny]. Twórczość 1962 nr 5 s. 30-43.
7. D. Wendrowski: Opowiadania z przeszłości. Warszawa: Czytelnik 1962, 240 s.
8. Sz. Asz: Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1964, 157 s.
9. E.E. Kisch: Matka mordercy. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 1968. Wystawienie: Telewizja Polska 1994.

Prace redakcyjne

1. Słowo o wielkim braterstwie. [Antologia wierszy]. Przygotował: S. Wygodzki, L.M. Bartelski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 119 s.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Autor o sobie

S. Wygodzki: Losy mojej książki. „Kultura”, Paryż 1968 nr 12 [dot.: Zatrzymany do wyjaśnienia].
S. Wygodzki. [Wypowiedź w ankiecie:] Emigranci o sobie. „Arka”* 1986 nr 16, przedruk: „Kontury”, Tel Awiw 1992 nr 3.

Wywiady

Dlaczego piszę o komunistach. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1961 nr 2.
Służyłem złej sprawie. Rozm. P. Sarzyński. Polityka 1990 nr 9, przedruk w: Wygodzki. Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim. Tel Awiw 1992.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 4. Warszawa 1966.
[J. Zieliński] J. Kowalski: Stanisław Wygodzki. W tegoż: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin 1989*, wyd. 2 tamże 1990.
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
M.A. Supruniuk. „Kultura”, Paryż 1998 nr 7/8 [inf. o przekazaniu archiwum S. Wygodzkiego do Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu].
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (redakcja).
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Lublin 2000 (S.J. Żurek).

Ogólne

Książki

Wygodzki. Zeszyt pamięci o Stanisławie Wygodzkim. Tel Awiw: [b.w.] 1992, 124 s. [Zawiera m.in. artykuły autorów: C. Ajzenman, K. Bernard: Uwikłany w historię; K. Bernard: Poeci pamiętają długo. (W 70-lecie urodzin); I. Fink: Stanisław Wygodzki; A. Frajlich: Nie zbudzę więcej nikogo; J. Goldkorn; Rozważania nad rozważaniami; N. Gross: Podróż do dna nocy [rec: Drzewo ciemności]; N. Gross: Pożegnanie — pamiętnik rozpaczy; A. Klugman: Nie czuję litości do Szpakowatego [recenzja: Zatrzymany do wyjaśnienia]; M. Lewińska: Od Adama i Ewy; J. Shalitt: Oni wszyscy żyją we mnie; S. Taczanowski: Stanisław Wygodzki (1907-1992); R. Löw: Znaki obecności].
F. Bruder: Stanisław Wygodzki. Pole, Jude, Kommunist-Schriftsteller. Wstęp: I. Wygodzka. Münster: Unrast 2003, 142 s.

Artykuły

K. Koźniewski: Wygodzki — pisarz komunistów. Polityka 1959 nr 3.
Z. Żabicki: Wygodzki. Nowa Kultura 1961 nr 18, przedruk w tegoż: Tradycja, styl, obyczaj. Warszawa 1963.
W. Sadkowski: Stanisław Wygodzki. Nowe Książki 1962 nr 13.
M. Sprusiński: Dramaty pisarza zaangażowanego. Życie Literackie 1963 nr 10.
W. Sadkowski: Pisarstwo wielkiej troski. W tegoż: Penetracje i komentarze. Warszawa 1967.
W. Biliński: Przypadek Stanisława Wygodzkiego. Odgłosy 1968 nr 14 [dot. wyjazdu pisarza do Izraela].
R. Bednarczyk: Zatrzymany do wyjaśnienia”, czyli wiara i zwątpienia Stanisława Wygodzkiego. Życie Literackie 1988 nr 28.
Z. Lichniak: W kręgu mniej wybitnych. Kierunki 1988 nr 34.
Z. Szeps: Gdy zdjęto sakrę z człowieka. Kierunki 1989 nr 38.
J. Wróbel: Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987. Kraków 1991.
S. Gawliński: Emigracyjne rozrachunki ze stalinizmem. Cz. 1. Stanisław Wygodzki: Zatrzymany do wyjaśnienia. Dekada Literacka 1992 nr 10.
S. Gawliński: Błędy i wypaczenia” w perspektywie powieści. W tegoż: Polityczne obowiązki. Kraków 1993.
N. Gross: Żydowskie tematy Wygodzkiego. W tegoż: Poeci i Szoa. Sosnowiec 1993.
A. Węgrzyniakowa: Po Marcu. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. Katowice 1994.
W. Wójcik: Żydowska polska dusza. O poezji Stanisława Wygodzkiego. W: Żydzi w literaturze. Katowice 2003.

Chleb powszedni

H. Kamieński: Poezja Wygodzkiego. „Kultura Masowa”, Moskwa 1934 nr 3/4.
W. Sebyła. „Pion1934 nr 20.
J. Putrament. „Po prostu1935 nr 5.
K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1934wyd. 1935.

Żywioł liścia

B. Dudziński. „Naprzód1936 nr 394.
H. Michalski: Muza społeczna. Kultura 1938 nr 28.

Pamiętnik miłości

K. Gruszczyński: Profil. Po prostu 1948 nr 11.
A. Kamieńska. „Kuźnica1948 nr 40.
H. Vogler: Drogi poetyckiej prawdy. Nowiny Literackie 1948 nr 43.
S. Czernik. „Twórczość1949 nr 1.
W. Maciąg. „Tygodnik Powszechny1949 nr 25.
A. Międzyrzecki. „Nowe Książki1963 nr 16.
J. Wyka. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 36.

W kotlinie

H. Wielowieyska: Pamiętnik ludzkiej godności. Dziennik Literacki 1949 nr 45.
A. Kijowski: Odruchy i prawa historii. Dziennik Literacki 1950 nr 45, przedruk w tegoż: Różowe i czarne. Kraków 1957 [dot. też Widzenie].
K. Koźniewski: W ludzi wierzę. Twórczość 1950 nr 3.

Nad Engelsem

J. Błoński: Nowa szansa poezji. Wieś 1950 nr 37.
M. Janion: Wokół epiki. W szkole Engelsa. Wieś 1950 nr 37.
W. Wirpsza: Czyżby nad Engelsem?Twórczość1951 nr 1, polemika: S. Wygodzki. „Tamże” nr 2.

Widzenie

T. Drewnowski: Przeszłość i teraźniejszość. Nowa Kultura 1950 nr 36.
A. Kijowski: Odruchy i prawa historii. Dziennik Literacki 1950 nr 45, przedruk w tegoż: Różowe i czarne. Kraków 1957 [dot. też W kotlinie].
B. Rafałowska. „Twórczość1951 nr 3.

Wiersze

L. Herdegen. „Nowa Kultura1951 nr 43.

Jelonek i syn

L. Budrecki: Nowe tomy prozy Wygodzkiego. Życie Literackie 1952 nr 2, polemika: S. Wygodzki: Słowo od autora. „Tamże” nr 3 [dot. też Opowiadanie buchaltera].

Opowiadanie buchaltera

H. Bereza: W poszukiwaniu prawdy o ludziach wielkich i małych. Wieś 1952 nr 37.
L. Budrecki: Nowe tomy prozy Wygodzkiego. Życie Literackie 1952 nr 2, polemika: S. Wygodzki: Słowo od autora. „Tamże” nr 3 [dot. też Jelonek i syn].
Z. Lichniak: Diagram rozwoju, czyli o tzw. powieści produkcyjnej. Dziś i Jutro 1952 nr 14, przedruk w: Obrachunki ze współczesnością. Warszawa 1955.

Powrót do domu

A. Biernacki: Trudny eksperyment. Twórczość 1955 nr 6.
W. Sadkowski: Ile wątków. Nowa Kultura 1955 nr 12.

Wybór wierszy [2000]

M. Głowiński: O liryce Wygodzkiego. Życie Literackie 1954 nr 47.
W. Sadkowski: Poetycki pamiętnik ostatnich lat. Słowo Tygodnia 1954 nr 29.
J. Trznadel. „Twórczość1955 nr 6.

Pusty plac

T. Drewnowski. „Rocznik Literacki 1955”.
J. Adamski: Odkrycie prozy Wygodzkiego. Przegląd Kulturalny 1955 nr 29.
W. Sadkowski: Temat, problem, konwencja. Nowa Kultura 1955 nr 25.

Przy szosie

L. Przemski: Opowiadania o ludziach osaczonych. Nowa Kultura 1957 nr 32.
W. Sadkowski: Szlakiem wielkich tematów. Nowe Książki 1957 nr 11.

Zatrzymany do wyjaśnienia

H. Chorążyna: Na marginesie książki Wygodzkiego. „Kultura”, Paryż 1969 nr 10.
L. Kłodnicki: Ofiary i oprawcy. „Kultura”, Paryż 1969 nr 1/2.
Z. Kozarynowa: Książka poruszająca i książka okrutna. „Wiadomości”, Londyn 1969 nr 41.

Milczenie

A. Braun: Apologia czy ocena?Nowa Kultura1958 nr 40.
T. Drewnowski: Jeszcze jeden mazur kajdaniarski. Nowe Książki 1958 nr 21.
W. Maciąg: Z zagadnień psychiki konspiratorskiej. Twórczość 1958 nr 12, przedruk w tegoż: Opinie i wróżby. Kraków 1963.

O świcie

J. Adamski: Odwaga i prostota. Przegląd Kulturalny 1959 nr 36.
A. Klimowicz: Samotni naprawdę. Nowe Książki 1959 nr 17.
W. Maciąg: Z zagadnień pozytywnego bohatera. Życie Literackie 1959 nr 21.
J. Kelera: W podróży od Sienkiewicza do Kafki. Twórczość 1960 nr 8.
H. Kirchner-Ładyka: Nowe opowiadania Wygodzkiego. Nowa Kultura 1960 nr 2.

Upalny dzień

W. Sadkowski: Zwrot liryka ku epice. Nowe Książki 1961 nr 8 [dot. też Koncert życzeń].
T. Burek: Drugi Wygodzki. Twórczość 1962 nr 3.

Człowiek z wózkiem

W. Sadkowski: Sztuka: niemoc czy sprzeciw?Nowe Książki1961 nr 18 [dot. też Serca mego rodzeństwa].
W. Maciąg: W zaklętym kręgu martyrologii. Twórczość 1962 nr 1 [dot. też Serca mego rodzeństwa].
H. Michalski. „Nowa Kultura1962 nr 41 [dot. też W deszczu].

Koncert życzeń

A. Lisiecka: Kryteria i realizacje. Nowa Kultura 1960 nr 51/52, przedruk w tejże: W krainie czarów. Warszawa 1961.
J. Adamski. „Przegląd Kulturalny1961 nr 18.
S. Błaut. „Tygodnik Powszechny1961 nr 34.
Z. Kubikowski. „Życie Literackie1961 nr 30.
W. Sadkowski: Zwrot liryka ku epice. Nowe Książki 1961 nr 8 [dot. też Upalny dzień].

Serca mego rodzeństwa

W. Sadkowski: Sztuka: niemoc czy sprzeciw?Nowe Książki1961 nr 18 [dot. też Człowiek z wózkiem].
W. Maciąg: W zaklętym kręgu martyrologii. Twórczość 1962 nr 1 [dot. też Człowiek z wózkiem].

W deszczu

A. Kijowski: Najczystszy nurt. Przegląd Kulturalny 1962 nr 37, przedruk w tegoż: Arcydzieło nieznane. Kraków 1964.
W. Maciąg: Powikłania dusz spiskujących. Twórczość 1962 nr 11.
H. Michalski. „Nowa Kultura1962 nr 41 [dot. też Człowiek z wózkiem].
W. Sadkowski: Osaczeni. Nowe Książki 1962 nr 13.

Nauczyciel tańca

D. Cirlić: Poszukiwanie współczesności. Nowe Książki 1964 nr 9.
W. Maciąg. „Życie Literackie1964 nr 5.
Z. Pędziński. „Tygodnik Kulturalny1964 nr 8.

Basy

Z. Folejewski. „Books Abroad”, Oklahoma 1966 nr 4.
B. Kogut: Nowości prozy. Życie Literackie 1966 nr 6.
K. Koźniewski: Czternasty tom. Polityka 1966 nr 4.
M. Wiśniewska: Apologia pamięci. Nowe Książki 1966 nr 6.

Boczna uliczka

Z. Pędziński: Na tropach Janusza Korczaka. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 25.
J. Trznadel: Potrzeba świadectwa. Nowa Kultura 1966 nr 11.

Powrót na ziemię

W. Billip: Nowe opowiadania Wygodzkiego. Nowe Książki 1967 nr 14.
Z. Kubikowski: Wojna we wszystkich przypadkach: wojna w oczach ofiar, czyli opowieści kombatantów. Życie Literackie 1967 nr 40.
Z. Ziątek: Wygodzkiego prawdy pisane. Miesięcznik Literacki 1967 nr 12.

Drzewo ciemności

A. Lisiecka. „Wiadomości”, Londyn 1971 nr 51/52.
M. Reszczyńska-Stypińska: Poezje Stanisława Wygodzkiego. „Tydzień Polski”, Londyn 1972 nr 4.

Pieskin został pisarzem

J. Kowalewski: Bezgraniczna bezdomność. „Wiadomości”, Londyn 1973 nr 47.
D. Lazer: Machane rekuz-nose le satira. „Maariv”, Tel Awiw 1973 nr z 7 XII.

Podróż zimowa

B. Przyłuski. „Tydzień Polski”, Londyn 1975 nr 33.
H. Grynberg: Podróż do dna rozpaczy. „Wiadomości”, Londyn 1976 nr 5.

Pożegnanie

J. Ficowski. „Wiadomości”, Londyn 1980 nr 40.

Be-machbo

M. Awiszaj. „Omer”, Izrael 1970 nr z 20 XI.
J. Chrust. „Maariv”, Tel Awiw 1970 nr z 14 VIII.
A. Mazia. „Dawar”, Tel Awiw 1970 nr z 28 VIII.
K.F. Vincenz. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1970 nr 6.
A. Zahawi. „Yedioth Achronot”, Tel Awiw 1970 nr z 20 VIII.