BIO

Urodzony 3 sierpnia 1905 we wsi Chrośno (pod Kutnem); syn Zygmunta Wyganowskiego, ziemianina, a następnie dzierżawcy i administratora majątków rolnych, oraz Idy z domu Hulewicz. Okres dzieciństwa spędzał kolejno na Wołyniu, w województwie kaliskim i w Stróży pod Lublinem. Uczęszczał do Szkoły Handlowej w Lublinie, a potem do Szkoły Realnej w Tarnobrzegu, gdzie w 1924 zdał maturę. Od 1924 studiował ekonomię polityczną na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego; w 1931 uzyskał magisterium. Równocześnie od 1935 studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim; w 1939 otrzymał absolutorium. Następnie podjął pracę jako urzędnik, kolejno w Łodzi, Kaliszu, Kępnie, Chodzieży, Poznaniu i w Warszawie. Podczas II wojny światowej przebywał w Gierczycach pod Opatowem, gdzie uczył historii i geografii na tajnych kompletach licealnych. Po zakończeniu wojny pracował nadal jako nauczyciel, kolejno w liceach w Sosnowcu, Mińsku Mazowieckim, w Liceum im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie, w Brwinowie i Warszawie. W 1948 ożenił się z Zofią Borkowską. Twórczość literacką rozpoczął w latach pięćdziesiątych; w 1957 ukończył opowiadanie pt. Życie i los Marcelego Dodysza (druk w tomie Gwiazdy i lęk wyd. 1983). Debiutował w 1958 krótkim fragmentem prozy nadesłanej do Polskiego Radia pt. Czerwone rękawiczki, a następnie opublikowanej w tygodniku „Radio i Telewizja” (nr 42) wraz z komentarzem Andrzeja Kijowskiego. Od 1963 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1966 przeszedł na emeryturę. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974). Zmarł 25 września 1990 w Warszawie.

Twórczość

1. Powroty i zabłąkania. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1960, 198 s.

Zawartość

Trzy samotności; Pozory złudzeń; Równanie z niewiadomą.

2. Dzielnica spóźniających się zegarów. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1963, 192 s.

Zawartość

Szukam dyrektora Sekulara; Gwiazdy i lęk; Dzielnica spóźniających się zegarów; O Swenie, Swanie i pięknej Simonetcie.

3. Czas w krajobrazie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 253 s. Wyd. 2 tamże 1978.

4. Umarłe krajobrazy. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1974, 189 s.

Zawartość

Witraże; Ocean Indyjski; Mistyfikacje miasta Um.

5. Klechda o jawie, snach i miłowaniu księdza Jana. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1980, 145 s.

6. Gwiazdy i lęk. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1983, 384 s.

Zawartość

Zawiera poz. 4, – nadto: Życie i los Marcelego Dodysza [powst. 1957]; Wielki cug; Równanie z niewiadomą [poz. ]; Gwiazdy i lęk [poz. ].

7. Prześwity. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1990, 166 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975, 1988.

Wywiady

Magia. Wizyta u Wojciecha Wyganowskiego. Rozm. M. Sołtysik. Życie Literackie 1982 nr 26.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (A. Szałagan).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Z. Chojnowski).

Ogólne

Artykuły

M. Głowiński: O Wojciechu Wyganowskim (1905-1990). Kultura Niezależna 1990 nr 65.
A. Pacholski: Mops z Warszówki. Wspomnienie o Wojciechu Wyganowskim. Wiadomości Dnia 1997 nr 190, 196.

Powroty i zabłąkania

M. Głowiński: Opowiadania Wojciecha Wyganowskiego. Twórczość 1961 nr 6.
A. Klimowicz: Taśma snów. Nowe Książki 1961 nr 3.
M. Szpakowska. „Współczesność1961 nr 3.

Dzielnica spóźniających się zegarów

S. Lichański: Człowiek i czas. Więź 1964 nr 4.
W. Maciąg: Zegary spóźniają się. Życie Literackie 1964 nr 5.

Czas w krajobrazie

W. Kaczocha: Magia czasu. Miesięcznik Literacki 1969 nr 10.
B. Kledzik: Lektura Wyganowskiego. „Twórczość 1969 nr 11.
W. Maciąg: Jak być sobą. Nowe Książki 1969 nr 9.
A. Dzieniszewska: Czas zwielokrotniony. Kultura 1970 nr 9.
S. Zieliński: Wyganowski 1978. „Nowe Książki” 1979 nr 3.
M. Sołtysik: Dwie szpule czasu. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 7.

Umarłe krajobrazy

I. Furnal: Widzieć rzeczy dziwne. Miesięcznik Literacki 1975 nr 4.
B. Rogatko: Senny koszmar. Życie Literackie 1975 nr 33.

Klechda o jawie, snach i miłowaniu księdza Jana

M. Sołtysik: Nie ma wyspy Itango. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 5.
B. Zielińska: Strychy i zakamarki historii. Literatura 1981 nr 3.

Gwiazdy i lęk

M. Sołtysik: O krok od zbrodni. Życie Literackie 1984 nr 36.
A. Staniszewski: W oczekiwaniu na Wielki Cug. „Nowe Książki 1984 nr 12.

Prześwity

J. Rurawski. „Nowe Książki1990 nr 11.