BIO

Urodzona 11 stycznia 1904 w Klimontowie Sandomierskim; córka Franciszka Wójcickiego i Marii z domu Szumilewicz. Uczęszczała do szkoły średniej w Sandomierzu. Po zdaniu matury studiowała na Wolnej Wszechnicy Polskiej. W okresie międzywojennym była nauczycielką szkół podstawowych, a następnie wykładowczynią literatury na Uniwersytecie Ludowym w Radzicach (województwo kieleckie) i w Różynie na Wołyniu. Podczas okupacji niemieckiej brała udział w ruchu oporu jako łączniczka Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. Pierwsze utwory ogłaszała w piśmie młodzieży wiejskiej „Wici”. Jej wiersze ukazywały się w ludowej prasie konspiracyjnej. Publikowała m.in. w „Prawdzie Młodych” (1943; podpisana M. Liścień), „Poradniku Świetlicowym” (1944; podpisana M. Liścień). Po wojnie drukowała w pismach „Chłopskie Dziecko” (1947-48) i „Orka” (1958-59). W 1961 zamieszkała w Warszawie. Zmarła 3 stycznia 1991 w Warszawie.

Twórczość

1. Wolna pieśń. [Wiersze]. Warszawa 1941, [11] s.

Autorka podpisana: M. Liścień.
Wydanie konspiracyjne.
Zawiera m.in.: Ojczyzna: I-III; Wolność: I-V; Nadzieja: I-III; Od początku: I-IV.

2. Wiązanka cierni. [Wiersze]. Warszawa 1942, [15] s.

Autorka podpisana: M. Liścień.
Wydanie konspiracyjne.

3. Czynom i prochom. [Wiersze]. (Drzeworyty W. Radwana). Warszawa: E. Kuthan 1946, 39 s.

4. Z dna ciemności. [Wiersze]. Warszawa: E. Kuthan 1946, 85 s.

Zawartość

Stało się; W walce; Egzekucje; Osad; Ta zwykła.

5. Dziecko wsi. [Wiersze]. Warszawa: Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1948, 48 s.

6. Największy skarb. Baśnie i opowiadania. [Współautorka:] M. Suszyńska. Warszawa: Chłopski Świat 1948, 60 s.

Zawartość

Uśmiech dla matki; Największy skarb; Spełnione życzenie; Jaskółka i szlaban; Przygoda Gosi; Kto najważniejszy; O kropelce rosy, która do żarnowca tęskniła; Baśń o paproci; Odkrycie; O rozbójnikach, którzy drogę budują.

7. Baśń chlebna. Warszawa: Chłopski Świat 1949, 53 s.

8. O kowalczyku, który serca przekuwał. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Chłopski Świat 1949, 64 s.

9. Ziarna piasku. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 171 s.

Zawartość

Nosiwoda; Walenty Pacioch; Gospodyni; Sumienie; Dzień dobry, Mami!; Kobieta – albo opowiadanie sentymentalne; Opowiadanie nie zamierzone; Podróżni jednego przedziału.

10. Balbisia, Dezydery i działka. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 162 s.

11. Wielorakie dni. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 83 s.

Zawartość

Pole widzenia; Ziemniaki i róże; Motywy zielne; Elegia okwiatu; Miłość; W błękicie; Wielorakie dni.

12. Krawędzią nadziei. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 138 s.

Zawartość

Na wirażu; Wczasy; Ostatnia posługa; Wandziuchna; Penne d'Agenais; Gołębnik.

13. Z bocznego toru. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 231 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1970, 271 s.

Zawartość

Sklep Moniki; Chrzciny; Dziewczynki z ulicy Rycerskiej; Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu; Dni powszednie; Prawdy kłamstwa; Na horyzoncie miasto płonie; Attyka; Dialektyka; Liberté; Z zapisków Marty; Konfrontacja; Krzyk. – W wyd. 2 dodano: Piegowaty Julek; Józef znad Wisły; Penne d'Agenais.

14. Róża jawy i snu. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 162 s.

Zawartość

Wyrzucona z pogody; Odpływy-przypływy; Refleksje; Życie; Pytania; Pejzaże ewokacyjne; Dominanta; Rodzicom; Nastroje; Odrodzenie.

15. Światłocienie. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 103 s.

Zawartość

Cykle: Krok w bezkres; Pod pomnikiem Chopina; Apostrofy; Imię własne; Melodie zieleni; Żal.

16. Koloryt zmierzchu. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 113 s.

Zawartość

Cykle: Brzegiem czasu; W jesiennej mgle; Uciszenie; Impresje; Światłodźwięki; Narodziny słowa.

17. Nizane na wietrze. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 116 s.

Zawartość

Cykle: Patrząc na Księżyc wielki złoty; Twarzą w twarz; Idąc ulicą; W kręgu ciszy; Asocjacje; Nizane na wietrze; Pod kopułą nieba.

18. Róża jawy i snu. Wiersze wybrane. Wstęp: A. Zieniewicz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 166 s.

Zawiera też: Z wierszy niedrukowanych.

Prace redakcyjne

1. H.Ch. Andersen: Baśnie wybrane. Oprac.: C. Kozioł, F. Mleczko, J. Wójcicka. Warszawa: Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza 1947, 204 s.

Omówienia i recenzje

Czynom i prochom

S. Lichański: U poetów. „Wieś1946 nr 47 [recenzja też Z dna ciemności].

Z dna ciemności

S. Lichański: U poetów. „Wieś1946 nr 47 [recenzja też Czynom i prochom].

Ziarna piasku

W. Sadkowski: Lotne ziarna. „Nowe Książki1958 nr 13.
J. Szczawiej: Ziarna szczerego talentu. „Orka1958 nr 34.

Krawędzią nadziei

J. Termer: Mały realizm. „Nowe Książki1966 nr 7.
J. Łodykowska: Szkice obyczajowe i wspomnienia. „Tygodnik Kulturalny1968 nr 12 [recenzja też: Z bocznego toru].

Róża jawy i snu

W. Pietruczuk: Sklep Moniki” i inne opowiadania. „Zielony Sztandar1969 nr 33.
M. Krassowski: Jeszcze jeden niewypał. „Tu i Teraz1982 nr 19.
T. Olszewski: Szary słowik milczenia?Tygodnik Kulturalny1983 nr 3.

Światłocienie

A. Zieniewicz: Bardzo delikatna poezja. „Nowe Książki1972 nr 17.

Koloryt zmierzchu

E. Pietrzyk. „Nowe Książki1974 nr 3.