BIO

Urodzony 29 listopada 1905 w Warszawie; syn Zygmunta Sachnowskiego, dziennikarza, i Romualdy z Wołowskich. W 1928 ukończył gimnazjum w Chełmnie. Następnie studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył w 1936. Równocześnie od 1928 pracował jako reporter dzienników: „Express Poranny”, „Kurier Czerwony”, „Epoka”, „Dzień dobry”. Był sprawozdawcą parlamentarnym „Polski Zbrojnej” (do 1938) i korespondentem warszawskim „Czasu”. W 1937-39 był reporterem i komentatorem w rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i pracował jako robotnik. Brał udział w działalności konspiracyjnej, należał do Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego był członkiem zespołu Polowych Sprawozdawców Wojennych i pod pseudonimem Zygmunt pisał reportaże do „Biuletynu Informacyjnego”. Był też reporterem radiostacji powstańczej Błyskawica. Po wyzwoleniu pracował od 1945 w redakcji „Życia Warszawy” (do 1975); publikował (też pod pseudonimami: Józef Pisak i J. Krajewski w 1945-47) liczne reportaże, artykuły i felietony, m.in. cykl pt. Moja Warszawa (1964-74). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim (1967) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 stycznia 1978 w Warszawie.

Twórczość

1. Tak było. [Wspomnienia]. [Warszawa:] Czytelnik 1947, 245 s. Wyd. nast. tamże: wyd 2 poprawione 1962, wyd. 3 1964.

Przekłady

czeski

Volano z Varšavy. [Przeł.] J. Bečka. Praha 1949.

2. Cud mniemany. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 15 s.

3. Gnieźnieński list Episkopatu. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 37 s.

Broszura propagandowa.

4. Notatki z podróży do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 45 s.

Na okładce tytuł: Notatki z podróży do NRD.

5. Z dziennika podróży do Związku Radzieckiego. Warszawa: Czytelnik 1950, 94 s. Wyd. 2 tamże 1950.

6. Walter nr 45771. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, 132 s.

Przekłady

słowacki

Walter 45771. [Przeł.] M. Choluj. Bratislava 1966.

7. Pożegnanie z diabłem. Scenariusz filmowy. [Współautor:] W. Jakubowska. Ekranizacja 1957.

Według reportażu J. Wołowskiego: Głęboko sięgają korzenie. „Życie Warszawy1955 nr 217.

8. Dziś remanent. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 222 s.

9. Porwano dziecko. [Powieść]. Życie Warszawy 1958 nr 280-304. Wyd. osobne Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 79 s.

10. Proszek do prania. [Powieść]. Życie Warszawy 1958 nr 169-187. Wyd. osobne pt. Kryptonim „Proszek do prania. Warszawa: Iskry 1959, 179 s.

Przekłady

słowacki

Kryptonym Prášok na pranie. [Przeł.] A. Beskid. Bratislava 1962.

11. Oset pleni się w mroku. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1963, 137 s.

Przekłady

słowacki

Kryptonym Bidliak. [Przekł.] L. Švihran. Bratislava 1965, wyd. 2 tamże 1970. Telewizja Polska 1966.

12. Krzyżyk i kreska. [Powieść]. Życie Warszawy 1965 nr 185-221.

Przekłady

słowacki

Križik i čiarka. [Przekł.] J. Gerbóc. Bratislava 1967.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A.W. Piotrowski. Polskie Radio 1966.

13. Akcja Jaśmin. [Powieść]. Życie Warszawy 1966 nr 160-195.

14. Anastazja lubi reklamę. [Powieść]. Życie Warszawy 1967 nr 197-231. Wyd. osobne: Warszawa: Iskry 1969, 50 s.

Przekłady

słowacki

Anastázia má rada reklamu. [Przekł.] J. Gerbóc. Bratislava 1971.

15. Moja Warszawa. [Wybór felietonów]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979, 279 s.

Pierwodruk „Życie Warszawy1964-1974.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.

Ogólne

Artykuły

E. Waszczuk: Stanisław Sachnowski [Jacek Wołowski]. Kronika Warszawska 1979 nr 2.

Tak było

T. Burzecki: Tak nie było. Dziś i Jutro 1947 nr 31, sprostowanie red. tamże nr 33.
J. Piechocki: Trudno się oderwać. Ziemia Pomorska 1947 nr 161.
W. Żukrowski: Książka dla każdego. Odra 1947 nr 29.
J. Linhart: Boj VarSavy za svobodu. „Lidove Noviny”, Praga 1949 nr 183.

Dziś remanent

IM. Ziemski! (m.z.): Pod wysokim protektoratem E.E. Kischa. Głos Prawdy 1958 nr 97.

Kryptonim „Proszek do prania”

T. Świeżawska: Rzeczywistość contra powieściowa fikcja. Prasa Polska 1959 nr 9.

Anastazja lubi reklamę

[J. Słojewski] Hamilton: Perswazje: Gangster potrzebny od zaraz. Kultura 1967 nr 40.

Moja Warszawa

B. Sowińska: O mieście najbliższym. Życie Warszawy 1979 nr 118.
A. Tewiaszew: Tak było i tak bywało. Kronika Warszawska 1980 nr 1.