BIO

Born on 6 December 1945 in Mikołów; son of the Polish, German and Classical philologist and middle school teacher Edward Wojaczek, and the Romance and English philologist Elżbieta née Sobecka; brother of the actor Andrzej Wojaczek. He attended secondary school in Mikołów, in the Ligota district of Katowice (1960-62), and Kędzierzyn. During his school years, he was a member of the Polish Scouting Association (ZHP), and also a keen sailor and photographer. He completed his advanced secondary education at a grammar school for working adults in Kędzierzyn in 1963, before briefly studying Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. In September of that year, he started working on the novel Piąta pora roku (The Fifth Season); the work was never completed and the manuscript is missing. His efforts to return to university were thwarted in June 1964, when he was diagnosed with psychopathy by a psychiatrist. He moved to Wroclaw in 1964, where he worked for several months as a vehicle dispatcher at the Municipal Waste Service. He made his debut in 1965 with the poems Ludzie kładą się spać... (People are going to sleep), Martwy sezon (Dead season), Mit rodzinny (A family myth), Mój pies bardzo przyjemny (My rather pleasant dog), Nasza pani (Our lady), On (He) and Wiem kto to jest (I know who that is), which appeared in the poetry monthly "Poezja" (no. 1). He continued to publish his texts in the periodical until 1971. He later also published pieces in "Odra" (1966-70), "Poglądy" (1967-71), "Twórczość" (1968-71), and "Tygodnik Kulturalny" (1969-71). He was not accepted for membership of the Polish Writers' Union (ZLP), but he was awarded its Tadeusz Borowski creative grant. He was an alcoholic and suffered from mental illness. He had numerous run-ins with the law and made several suicide attempts, starting in his teenage years. In May 1965, he was admitted to the Psychiatric Clinic of Wroclaw Medical Academy. It was here that he met his future wife, Anna (Hanka) Kowalska, then a trainee nurse. They married in January 1966 before separating six months later. He subsequently had a relationship with the Polish philologist Teresa Ziomber. Many of his poems were addressed to her. In the final months of his life, he was in a relationship with the actress Elżbieta Fediuk. He died by suicide on 10 May 1971 in Wroclaw. He is buried at the city's St Laurentius (Wawrzyniec) cemetery. He was posthumously awarded the A. Bursa prize by the Krakow-based Barbarus Literary Group. In the 1990s, the Municipal House of Culture in Mikołów organized the Rafał Wojaczek National Poetry Competition. This initiative was taken over by the Instytut Mikołowski (Mikołów Institute), which is located in the former flat of the Wojaczek family, with one room turned into a museum space dedicated to the poet.

Twórczość

1. Brulion. Powst. 1964. Wyd. jako reprint Wrocław: Biuro Literackie 2014, 56 s.

Faksymilowe wydanie młodzieńczego brulionu R. Wojaczka jako druk towarzyszący poz. .

2. Dziennik dla Teresy. Powst. 1966. Zob. poz. .

Dziennik pisany dla Teresy Ziomber od 10 maja do 19 sierpnia 1966, zdeponowany w prywatnym archiwum Jerzego Ziombera.

3. Źrenica. Wiersze dla Teresy. Powst. 1966. Oprac.: D. Pachocki. Współpraca: Katarzyna Trzak. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2020, 80 s. Archiwum Edytorskie, 7.

Nieznany tom poetycki znajdujący się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygnatura 18291 II), powstały między marcem a sierpień 1966 (inf. za Nota edytorska).

Zawartość

Źrenica. Wiersze dla Teresy; Bruliony, – nadto: D. Pachocki: Podmioty mówiące Rafała Wojaczka; Nota edytorska.

4. Sanatorium. [Powieść]. Powst. 1969. Wyd. Wrocław: Biuro Literackie 2010, 132 s. Przedruk zob. poz. , .

Adaptacje

filmowe

Wojaczek. Scenariusz filmowy [także na podstawie wspomnień o R. Wojaczku]: L. Majewski, M. Melecki. Reżyseria: L. Majewski. Ekranizacja 1999.

5. Sezon. Piosenki. (Poezje). Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1969, 74 s.

Nagrody

Nagroda im. T. Peipera, przyznana przez Ugrupowanie Literackie 66 za 1969.

Zawartość

Cykle: Martwy sezon; Piszę miłość; Śmiertelny wiersz; Gwiazda; List do Królowej Polski; Pod ścianę; Ptak, o którym trochę wiem; Trzeba było rozstrzelać poetę.

6. Inna bajka. Wiersze ulotne. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 48 s.

Nagrody

Nagroda im. T. Peipera, przyznana przez Ugrupowanie Literackie 66 za 1970.

Zawartość

Cykle: Genetyczne; Dydaktyczne.

7. Którego nie było. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 52 s.

Tu m.in. cykl: Notatki z jednej śmierci.

8. Nie skończona krucjata. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 128 s. Wyd. 2 tamże 1973.

Zawartość

Tu m.in. cykle: Piosenka o pocie; Róże; Ballada obsceniczna; Prolegomena do sztuki wyzwolonej; Piosenka uliczna; Głos kobiecy; Poemat mojej melancholii; Nie skończona krucjata.

9. Utwory zebrane. Wstęp: T. Karpowicz. Oprac.: B. Kierc. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 381 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z wcześniej wydanych tomów, rozproszone i niedrukowane, nadto utwory prozą (w tym inedita): Życiorys; Dziennik [7 V-6 IX 1965; w tekście także utwory poetyckie]; Brama; Pornografia w siedmiu klatkach; Pewna formuła nadziei [dot. książki S. Chacińskiego: Jest jak jest]; Sanatorium.

10. Poezje wybrane. Wybrał i oprac.: K. Karasek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1983], 167 s.

11. List do nieznanego poety. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył S. Stabro. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 134 s. Wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1987.

12. Przerosło mnie serce. Wybór. Wybór i posłowie: J. Krzyżanowski. Szczecin: Glob 1991, 139 s.

13. Na nucie najwyższej. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył B. Żurakowski. Warszawa: Anagram 1992, 172 s. Wyd. 2 zmienione i poszerzone tamże 1996.

14. Była wiosna, było lato. [Wybór wierszy]. Bielsko-Biała: Profile 1993, 109 s.

15. Wiersze. [Wybór]. Oprac. i posłowie: B. Kierc. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1996, 332 s.

16. Dla Ciebie piszę miłość. [Wiersze]. Wybór i oprac.: L. Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1997, 72 s.

17. Reszta krwi. Wstęp: R. Cudak. Posłowie: M. Melecki. Mikołów: Instytut Mikołowski 1999, 86 s.

Zawiera 60 niedrukowanych wcześniej wierszy.

18. Wiersze. Wybrał i posłowiem opatrzył T. Pióro. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1999, 370 s. Wyd. 2 tamże 2004, 371 s.

19. Chodzę i pytam. Wybór wierszy. Wybór i wstęp: Z. Fedecki. Warszawa: Libros 2002, 175 s.

20. Wiersze zebrane. Red.: B. Kierc. Wrocław: Biuro Literackie 2005, 371 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 rozszerzone i poprawione 2006, wyd. 3 2007 392 s., wyd. 4 2008 432 s., wyd. 5. popawione 2011 436 s.

21. Mërtvy sezon. Vybranyâ veršy. [Z polskiego przeł.] V. Mort. = Martwy sezon. [Wiersze zebrane]. Mìnsk: Ì. P. Logvìnaŭ 2007, 137 s.

Tekst w języku białoruskim i polskim.

22. Wiersze i proza 1964-1971. Red.: B. Kierc. Wrocław: Biuro Literackie 2014, 556 s.

Zawartość

Sezon [poz. ], Sanatorium [poz. ], Inna bajka [poz. ], Nie skończona krucjata [poz.], Którego nie było [poz. ], Reszta krwi [poz. ], wiersze spoza zbiorów ułożonych bądź przygotowanych do wydania przez R. Wojaczka, a także wiersze usunięte z tomów przez cenzurę, – nadto: B. Kierc: Prawdziwy bohater bawi się sam. Wyd. łącznie z drukiem towarzyszącym zob. poz. .

23. Nie te czasy. Utwory nieznane. Red.: K. Wojtyła, M. Melecki. Mikołów: Instytut Mikołowski 2016, 224 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Mikołów: Instytut Mikołowski 2016, plik w formacie PDF.
Zawiera 67 wierszy i utwory prozatorskie znalezione w Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przez M. Meleckiego i K. Wojtyłę.

Zawartość

Nieznane wiersze z lat 1964-1971; Dziennik dla Teresy [poz. ]; Nieznane utwory prozą: [Majtki; Opowiadanie dla Jagi (Zimny); inc. Piotr jadł gówno; Paranoje; Nie te czasy; Plan opowiadania „Zemsta” i fragmenty; Lędyczek]; M. Melecki: Ostatnie ogniwo; K. Wojtyła: P(r)oza, której nie było; Nota edytorska.

24. Prawdziwe życie bohatera. [Wybór wierszy]. Wybór: B. Kierc. Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2020, 40 s.

Listy

1. Listy miłosne i nie. Red. i wstęp: S. Bereś. Współpraca redakcyjna i opracowanie edytorskie: D. Cichoń. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy 2019, 462 s.
Listy R. Wojaczka do rodziców, partnerek życiowych, literatów i wydawców oraz podania i pisma urzędowe z lat 1959-1971 oraz rozszerzona wersja kalendarium życia R. Wojaczka drukowana w poz. .

Wybory utworów literackich w przekładach

białoruski

Mërtvy sezon. Vybranyâ veršy. [Z polskiego przeł.] V. Mort. = Martwy sezon. [Wiersze zebrane]. Mìnsk 2007.

czeski

Který nebyl. Tłumaczenie: V. Burian i in. Oprac.: N. Holub. Posłowie: M. Melecki. Ostrava 2012.

hebrajski

Ahẇbatŵ šel ha-talẇy. Mibḥar šiyriym. Red.: Yakir Ben-Moshe. Przeł.: J. Barkai. Ra'anana 2015.

niemiecki

In tödlicher Not. [Przeł. i posłowie:] G. Simonides, T. Rössler. Aachen 2000. Wyd. 2 tamże [2017].

słowacki

Listy mŕtvemu. (Výber z poézie). [Z polskiego przeł.] R. Brenkus. Košice 2009.

ukraiński

Nezakìnčenij hrestovij pohìd. [Z polskiego przeł.] M. Bodnar. Iwano-Frankiwsk 2016.

Montaże utworów

teatralne

Nieskończona krucjata. Wystawienie: Rzeszów, Studencki Teatr „Prolegomen” przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 1975.
Słowo nadziei – jutro. Reżyseria: P. Palich. Wystawienie: Olsztyn, Teatr „Kandelabr 1976.
Którego nie było. Na podstawie wierszy R. Wojaczka. Wystawienie: Kraków, Teatr Akademii Medycznej „TAM 1979.
Thanatos polski. Teksty A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, R. Wojaczka. Realizacja zbiorcza pod kierunkiem R. Cieślaka. Wystawienie: Wrocław, Instytut Teatru – Teatr Laboratorium 1981.
Gdzie jest ojczyzna bogów. Według tekstów T. Konwickiego, R. Wojaczka, S. Wyspiańskiego i S. Plath. Wystawienie: Zielona Góra, Teatr „STYK” przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej 1982.
Abisal. Według tekstów R. Wojaczka. Reżyseria: J. Potężny. Wystawienie: Wrocław, Teatr „Misterium 1984.
Jak zwykle po końcu świata. Adaptacja, scenariusz i reżyseria: A. Titkow. Wystawienie: Wrocław, Teatr Polski, Teatr Kameralny 1985.
Wszystko jest jedną całością. Monodram na podstawie tekstów R. Wojaczka, C. Norwida, B. Brechta. Wykonanie: W. Bołtryka 1985.
Życia nie szukaj. Według tekstów A. Bursy, R. Milczewskiego-Bruna, E. Stachury, R. Wojaczka. Scenariusz i reżyseria: W. Kopciński. Wystawienie: Słupsk, Teatr Dramatyczny, Mała Scena 1986.
Śmierć. Reżyseria: M. Półtoranos. Wystawienie: Kłodzko, Studio Teatralne Ko-Ku 1989.
Byłem. Jestem. Oprac. tekstu: K. Pawicki. Realizacja zbiorcza pod kierunkiem K. Pawickiego. Wystawienie: Szczecin, Teatr Współczesny 1990.
Wymyśliłem siebie. Oprac. i wykonanie: P. Pasterz, M. Talarowski. Wystawienie: Lublin, Centrum Kultury 2002.
Do nieznanego. Reżyseria: M. Kazińska. Wystawienie: Wrocław, Przegląd Piosenki Aktorskiej 2011.
Notatki do opisu Rafała Wojaczka. Reżyseria: P. Kumor. Wystawienie: Tychy, Teatr Mały 2015.
Wo(ja)czek. Reżyseria: Reżyseria: M. Karczewski. Wystawienie: Białystok, Teatr Dramatyczny im. Węgierki 2015.

radiowe

Którego nie było. Wybór poezji. Adaptacja i reżyseria: J. Weksler. Polskie Radio 1987.
Ballada obsceniczna. Reżyseria: G. Gronczewska. Polskie Radio 1990.

telewizyjne

Musi być ktoś. Scenariusz: J. Fryźlewicz. Reżyseria: I. Sobierajska. Telewizja Polska 1974.
Chodzę i pytam. Telewizja Polska 1993.

Adaptacje twórczości autora

Sleepy hair sleepy ... . [Muzyka:] A. Frenkel. [Wiersz:] R. Wojaczek. [Przeł.] F.L. Vigoda. Riverside, CA: Vigoda Press 2012, [2] s. + 1 płyta CD [druk bibliofilski].

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1971wyd. 1973 (J. Chudek).
K. Nowak: Rafał Wojaczek. W tejże: Z polskiej poezji współczesnej. Warszawa 1988.
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 ([J. Łukasiewicz] jł).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

M.M. Szczawiński: Rafał Wojaczek, który był. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1993, 131 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poszerzone Katowice: Książnica 1996, 162 s., wyd. 3 poszerzone tamże 1999, 185 s., przedruk we fragmentach w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
S. Srokowski: Skandalista Wojaczek. Legendy, prowokacje, życie. Wrocław: Wydawnictwo Stanley 1999, 119 s. Wyd. 2 zmienione z podtytułem Poezja, dziewczyny, miłość. [B.m.:] Światowid 2006, 198 s.
Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Pod red.: R. Cudaka i M. Meleckiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, 342 s. Uniwersytet Śląski; Instytut Mikołowski [zawiera: R. Krynicki: Rafał Wojaczek; B. Zadura: Rafał Wojaczek – zwichnięta symetria; S. Barańczak: Rafał Wojaczek – metafizyka zagrożenia; K. Mętrak: Święty młodej poezji; T. Komendant: Przywracanie symetrii; J. Kwiatkowski: Poezja Wojaczka i jej bałwochwalcy; J. Styczeń: Chaotycznie o Rafale Wojaczku; S. Chaciński: Byłem – Rafał; B. Kierc: Kim jest; K. Karasek: Czy „dał się nabrać na język, którego nie było?”; L. Kowalewski: „Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć”; M. Fostowicz: Mięso nieśmiertelności. (O poezji Rafała Wojaczka); J. Łukasiewicz: Liryka Rafała Wojaczka; B. Prejs: Wspólnik. Szkic o „niejakim Wojaczku”; S. Stabro: Rafał Wojaczek – w dwadzieścia lat później; R. Cudak: „Piosenka bohaterów” Rafała Wojaczka; T. Kunz: Liryka Rafała Wojaczka; B. Kierc: „Znam go, nazywa się Rafał Wojaczek”, – nadto: Wojaczek sześciokrotny. O Rafale Wojaczku z A. Wojaczkiem, E. Fediuk, D. Kierc, B. Kiercem, M.M. Szczawińskim rozm. S. Bereś; T. Karpowicz: Sezon na ziemi [pierwodruk jako wstęp zob. Twórczość poz. ]; T. Pióro: Posłowie [pierwodruk jako posłowie zob. Twórczość poz. ]; J. Gutorow: Rafał Wojaczek: czystość głosu].
R. Cudak: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 292 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2261.
B. Kierc: Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera. Warszawa: W.A.B. 2007, 384 s. Wyd. 2 tamże 2012.
Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, relacje, świadectwa. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 623 s. + dysk optyczny CD-Rom [zbiór zawiera 85 relacji i świadectw związanych z życiem R. Wojaczka; dysk optyczny zawiera 30 haseł tematycznych związanych z poetą].
M.A. Polkowska: Kategorie kobiecości w pisarstwie Rafała Wojaczka. Studium psychoanalityczne [on-line] Warszawa: Ardius 2009, dokument dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej.
Szkice do Wojaczka. Pod red. P. Śliwińskiego. Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2015, 205 s. [zawiera: P. Śliwiński: Wojaczek ponowiony, odnowiony; J. Misun: Legenda literacka, czyli „odrobina refleksji nad własnym drobnotowarowym mitotwórstwem”; P. Bąkowska: Tradycja i talent indywidualny – o liryce Rafała Wojaczka; W. Szwebs: Poeta i inne byty. Próba odczytania „Próby poematu”; Y. Hardalov: Psia krew. Wojaczek; M. Staśko: Uśmiechnij się! Usta-usta na martwym języku, czyli o(d)żywianie Wojaczka; Z. Kozłowska: Pomiędzy nierealnym a nadrealnym. Somatosensorium liryki Rafała Wojaczka; B. Szumański: Intymistyka nieobecności? O „Sanatorium” Rafała Wojaczka; B. Koper: „Sanatorium”. Głos w sprawie samobójstwa; U. Putyńska: Śmierć w kadrze. Szkic o WOjaCZKU Lecha Majewskiego; N. Harbut: Ucho i muzyka (w) poezji Rafała Wojaczka].
Wojaczek przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka. Pod red. T. Kunza i A. Poprawy. Kraków: Wydawnictwo EMG 2016, 229 s. [zawiera: J. Łukasiewicz: Poeta i czytelnicy; S. Stabro: Żywioł historiozofii w liryce Rafała Wojaczka; A. Poprawa: Wojaczek nowofalowy; R. Cudak: Wojaczek metafizyczny?; T. Kunz: Poza zasadą literackości albo poezja jako projekt egzystencjalny; P. Bogalecki: Wojaczek – nadzieja partytury; A. Kałuża: „Wskoczyć prosto do ust królowej”. Efekty działania iluzji estetycznej w poezji Rafała Wojaczka; G. Pertek: Wojaczek – poezja luksacji; A. Kopkiewicz: Ciało i pasja Rafała Wojaczka; M. Melecki: „Ranny wiersz” Rafała Wojaczka; M. Jaworski: „Martwy język” jako „początek wiersza”. Poezja i prawo do śmierci w twórczości Rafała Wojaczka; T. Pióro: Od psychoanalizy do literackości, czyli jak czytać „Sanatorium”; J. Ziemek: Wstęp wzbroniony? „Wojaczek” Lecha Majewskiego].
K. Wojtyła: Anty-antychryst? Wojaczek religijny. Mikołów: Instytut Mikołowski 2021, 448 s.

Artykuły

T. Karpowicz: Rafał Wojaczek. Poezja 1965 nr 1.
A.Z. [A. Zagajewski]: Rafał Wojaczek. Życie Literackie 1971 nr 22.
S. Barańczak: Rafał Wojaczek – metafizyka zagrożenia. „Odra1971 nr 9, przedruk w tegoż: Ironia i harmonia. Warszawa 1973, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
J. Czopik: Rafał Wojaczek 1945-1971. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 25.
K. Karasek: Post scriptum. Poezja 1971 nr 12.
J. Kornhauser: Sezon. Poezja 1971 nr 12, przedruk w: Życie Literackie 1971 nr 25.
R. Krynicki: Rafał Wojaczek 7.12.1945-11.5.1971. Poglądy 1971 nr 15, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
J. Markiewicz: Rafał Wojaczek nie żyje!Orientacje1971 nr 12.
M. Orski: Bezbożne ballady. Poezja 1971 nr 5.
B. Zadura: Rafał Wojaczek – zwichnięta symetria. Kamena 1971 nr 15, przedruk w tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lublin 1996, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
B. Kierc: Całość Rafała Wojaczka. Student 1972 nr 10, sprostowanie nr 12.
B. Kierc: Zdegradowana eucharystia. Miesięcznik Literacki 1972 nr 8.
T. Karpowicz: Sezon na ziemi. Odra 1973 nr 5, przedruk w tegoż: Eseje. Wrocław 2019.
B.S. Kunda: Legenda i poezja Rafała Wojaczka. Poezja 1973 nr 9.
K. Mętrak: Święty młodej poezji. Kulisy 1973 nr 37, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
Nowy Wyraz 1973 nr 8 [nr poświęcony R. Wojaczkowi; tu artykuły: B. Kierc: Fenomen Rafała Wojaczka; H. Wolniak: I „on też miał matkę”; J. Pluta: „Gdy śnię, wierzę, że nie było Rafała Wojaczka”; M. Bocian: Metoda i poezja; K. Karasek: Czyściec Wojaczka; M. Baranowska: Poeta – Wojaczek; K. Sielicki: Świat, który gryzie; T. Komendant: Przywracanie symetrii, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001].
K. Pysiak: Wrocławski Rimbaud. Kultura 1973 nr 24, przedruk w tegoż: Przecena dla młodej literatury. Warszawa 1988.
A. Więckowski: Wypadek zbiegowisko. Odra 1973 nr 5.
K. Wóycicki: Poezja i fakty. Kultura”, Paryż 1973 nr 7/8 [dot. m.in. R. Wojaczka].
A. Jurczak: Próba uporządkowania. Akcent 1974 nr specjalny.
J.K. Misiec: Zjawisko: Wojaczek. Kamena 1974 nr 9.
J. Pieszczachowicz: Poeta i mity. (Modele i modyfikacje). Miesięcznik Literacki 1974 nr 2, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
J. Kwiatkowski: Poezja Wojaczka i jej bałwochwalcy. W tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
J. Styczeń: Chaotycznie o Rafale Wojaczku. Nowy Wyraz 1975 nr 5, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
S. Chaciński: Byłem – Rafał. Opole 1976 nr 5, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
R. Cudak: Mogąc pisać wiersze, nie sercem je wyrzynać...” „Nowy Wyraz 1976 nr 9.
S. Esden-Tempski: Szkic bez tytułu. (Czy istnieje poezja totalna?). Nowy Wyraz 1976 nr 10 [na przykładzie wiersza Celnik].
B. Kierc: Przed wydaniem utworów zebranych Rafała Wojaczka; Kim jest. W tegoż: Przyboś i. Wrocław 1976, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
S. Burkot: Rafał Wojaczek. („Sezon”, „Piosenka bohaterów II”, „Próba ostatniego wiersza”). W tegoż: Spotkanie z poezją współczesną. Warszawa 1977.
P. Dybel: Cóż to za polski poeta!Twórczość1977 nr 8.
P. Dybel: Miłość i ciało – dwa sprzeczne zeznania. Nowy Wyraz 1977 nr 5, przedruk w: Licytacja. Warszawa 1981 oraz w tegoż: Ziemscy, słowni, cieleśni. Warszawa 1988 [dot. też B. Kierca].
Z. Mentzel: Trzy sezony Rafała Wojaczka. Polityka 1977 nr 29.
M. Pęczak: Prolegomena do poezji zbuntowanej. Nowy Wyraz 1977 nr 10.
B. Maj: Najbliższy obcy poeta. Więź 1978 nr 11.
S. Stabro: W czyśćcu jasnowidzenia. Twórczość 1978 nr 7, przedruk w tegoż: Poeta odrzucony. Kraków 1989.
J. Stolarczyk: Metafizyka ocalenia. Odra 1978 nr 7/8.
J. Trznadel: Krucjata dziecięca, przedruk w tegoż: Płomień obdarzony rozumem. Warszawa 1978.
B. Maj: Niepotrzebni muszą odejść. W: Drugi krakowski almanach młodych. Kraków 1980.
Z. Dziedzicki: Śmierć zaklęta w słowa. Kierunki 1981 nr 8.
E. Kolbus: Przypomnienie Wojaczka. Nowy Wyraz 1981 nr 4.
P. Piaszczyński: Był poeta, w sezony cierpliwie zaklinał. Kultura 1981 nr 25.
T. Hofmański: Elementy sakralne w poezji Rafała Wojaczka. Roczniki Humanistyczne 1982 nr 1.
B. Żurakowski: Przeklęty poeta. W tegoż: Paradoks poezji. Kraków 1982.
B. Tokarz: Wobec cywilizacyjnej mitologii. W tejże: Mit literacki. Katowice 1983 [dot. też R. Krynickiego].
A. Wiśniewski: Rafał Wojaczek. W tegoż: Współczesna poezja polska. Od Różewicza do Wojaczka. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1983, 76 s.
J. Mączyńska: Uwagi o prozie Rafała Wojaczka. Ruch Literacki 1984 nr 4.
K. Derdowski: Kosmos śmierci Rafała Wojaczka. Nurt 1985 nr 9.
M. Korusiewicz: Inna bajka. (O poezji Rafała Wojaczka). Poezja 1985 nr 7/8.
B. Wróblewski: Legendy i mody. W tegoż: Wydziedziczenie i kompleksy. Lublin 1985.
M. Fleischer: Modelowy charakter czasoprzestrzeni w liryce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1986 nr 878 [dot. też E. Stachury].
M. Fostowicz: Wybór moralny. Odra 1986 nr 5.
K. Karasek: Czy „dał się nabrać na język, którego nie było?. W tegoż: Poezja i jej sobowtór. Warszawa 1986, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
E. Kolbus: Z dziejów krucjaty, której nie było. W: Kaskaderzy literatury. Łódź 1986, wyd. 2 uzupełnione tamże 1990.
D.T. Lebioda: Zmartwychwstanie śmierci. Życie Literackie 1986 nr 21.
G. Fedorowski: Chwyt językowo-stylistyczny a problem ekspresywności. Litteraria 1987 nr 2/3.
J. Marx: Alkohol powoli wypierał krew z obiegu. O poezji Rafała Wojaczka. Profile 1987 nr 9-12, przedruk w tegoż: Legendarni i tragiczni. Warszawa 1993.
R. Wilson: Rafał Wojaczek: genius of despair. The Slavic and East European Journal”, Albany, NY 1987 nr 2.
J. Drzewucki: Apologeta poezji; Poezja, śmierć i ten drugi. W tegoż: Chaos i konwencje. Kraków 1988 oraz passim.
A. Lam: Groźne eksperymenty. W tegoż: Lupus in fabula. Kraków 1988.
T. Lewandowski: Okolice innej bajki. Poezja 1988 nr 7.
R. Milczewski-Bruno: Sezon, o którym trochę wiem. W tegoż: [Poezja, proza, listy]. T. 2. Proza. Warszawa 1989.
L. Kowalewski: Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – Leśmian – Wojaczek. Akcent 1990 nr 4, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
D.T. Lebioda: Poeci tragiczni a pragnienie śmierci. Miesięcznik Literacki 1990 nr 1.
M. Fostowicz: Mięso nieśmiertelności. (O poezji Rafała Wojaczka). Czas Kultury 1991 nr 9/10, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
J. Łukasiewicz: Liryka Rafała Wojaczka. Kresy 1991 nr 8, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
B. Prejs: Wspólnik. Szkic o „niejakim Wojaczku”. Integracje 1991 cz. 27, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
W. Maciąg: Rafał Wojaczek – czyli cielesność. W tegoż: Nasz wiek XX. Wrocław 1992.
B. Prejs: Przeglądając spis wierszy Rafała Wojaczka (czyli kilka słów o tradycji). Literatura Ludowa 1992 nr 1.
E. Rewers: Filozofia ciała w poezji Rafała Wojaczka. Sztuka i Filozofia 1992 t. 5.
R. Cudak: Biblia Rafała Wojaczka. Szkic. W: Znajomym gościńcem. Katowice 1993.
T. Kunz: Ja”, którego nie było. Transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4.
B. Prejs: Lider czy outsider pokolenia? O liryce Rafała Wojaczka. W: Cezury i przełomy. Katowice 1994.
S. Stabro: Rafał Wojaczek – w dwadzieścia lat później. W tegoż: Zamknięty rozdział. Warszawa 1994, Poezja i historia. Kraków 1995, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
D. Walczak: Wiem kto to jest” Rafała Wojaczka. Arkusz 1994 nr 6.
B. Żurakowski: Poemat jest osobą. Integracje 1994/1995 cz. 30.
S. Chwin: Wojaczek. Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. Tytuł 1995 nr 3/4a.
R. Cudak: Rafał Wojaczek – który jest. Śląsk 1995 nr 2.
T. Kunz: Spór o Rafała Wojaczka. Kresy 1996 nr 4.
K. Nowosielski: Ja mięso modlitwy. Niektóre religijne aspekty poezji Rafała Wojaczka. W: To, co Boskie, to co ludzkie. Wrocław 1996, przedruk w tegoż: Troska i czas. Gdańsk 2001.
M. Krassowski: Życie na ołtarzu sztuki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 17.
J. Hobot: Cenzor jako odbiorca i autor na przykładzie poezji Wojaczka i Barańczaka. Dekada Literacka 1998 nr 11.
T. Komendant: Rafał Wojaczek. „Mit rodzinny”. W: Poezja współczesna. Interpretacje. Warszawa 1998.
R. Cudak: Piosenka bohaterów” Rafała Wojaczka. W: Kanonada. Katowice 1999, przedruk w tegoż: Światopełna trześć dziwosłów. Katowice 1999, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
T. Kunz: Liryka Rafała Wojaczka. W: Lektury polonistyczne. T. 2. Kraków 1999, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
M. Łukaszewicz: Dziecko starego mitu. Literatura 1999 nr 9.
J. Styczeń: Wojaczek znany i nieznany. Śląsk 1999 nr 5.
M. Wojny-Bogdanowska: Porządkowanie Wojaczka. Ruch Literacki 1999 z. 2.
J. Kornhauser: Po sezonie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 12.
M. Łukaszuk-Piekara: W mocy sygnatury, czyli poemat jest osobą? Poemat jest kimś innym (Wojaczek). Kresy 2000 nr 2/3.
R. Cudak: Dystych w poezji Rafała Wojaczka. W: Miniatura i mikrologia. T. 2. Katowice 2001.
B. Kierc: Znam go, nazywa się Rafał Wojaczek. W tegoż: Moje kochanki. Wrocław 2001, przedruk w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy. Katowice 2001.
B. Małczyński: Rafała Wojaczka „dowód na istnienie Boga. Przez Czerń 2001 nr 4 [dot. wiersza Sto pięćdziesiąty piąty dowód na Twoje istnienie].
B. Małczyński: Wiersze genezyjskie” Rafała Wojaczka. W: Obecność i przemijanie. Opole 2001.
P. Spychała: Poematy prozatorskie Rafała Wojaczka. Fraza 2001 nr 1/2.
Arkadia 2002 nr 11/12 [nr poświęcony R. Wojaczkowi; tu artykuły: K. Maliszewski: Status poety. Uwagi na marginesie; M. Pęczak: Atrakcyjność przeklętego; S. Stabro: Poeta zdekonstruowany; A. Ziemianin: Pisał własną krwią; W. Tkaczuk: Dwie dygresje o Wojaczku. I nie więcej o sobie; A. Sosnowski: „Najryzykowniej” (u Wojaczka), przedruk w tegoż: Najryzykowniej. Wrocław 2007; B. Kierc: Rafał Wojaczek: byłem, jestem; J. Markiewicz: Kilka uwag; K. Siwczyk: Zachować twarz; oprócz tego teksty B. Zadury i T. Pióro].
Z. Fedecki: W pogoni za wierszem. Twórczość 2002 nr 9.
M. Łuka: Miłość w twórczości Rafała Wojaczka. Autograf 2002 nr 6.
A. Sosnowski: Najryzykowniej” (u Wojaczka). „Arkadia2002 nr 11/12, przedruk w tegoż: Najryzykowniej. Wrocław 2007.
J. Gutorow: Rafał Wojaczek: czystość głosu. W tegoż: Niepodległość głosu. Kraków 2003.
P. Spychała: Rafał Wojaczek w poszukiwaniu tego, co naprawdę istnieje. Arkadia 2003 nr 13/14.
A. Dziadek: Fuga” Rafała Wojaczka. W tegoż: Obrazy i wiersze. Katowice 2004.
A. Filipowicz: Między fantazmatem PRL-u a alchemią ofiary. O kobiecej mięsności w twórczości Rafała Wojaczka. Dyskurs 2004 z. 1.
J. Ślósarska: Aż do najdalszej granicy poranka. Obrazowanie kształtu-na-tle. W tejże: Studia z poetyki antropologicznej. Warszawa 2004 [dot. wiersza: Ekloga].
K. Wojtyła: Wojaczek według Freuda – Freud według Wojaczka. Dyskurs 2004 z. 1.
R. Cudak: Rafał Wojaczek: „Piosenka z najwyższej wieży”. Notatki do lektury wiersza. W: Liryka Polska XX Wieku. Seria 3. Katowice 2005.
B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński: Trudny romantyzm Rafała Wojaczka. W tychże: Literatura polska XX wieku. Poznań 2005.
B. Kierc: Muszę już iść, bo jest mi za dobrze. Rozm. R. Bubnicki. Rzeczpospolita 2005 nr 112.
W.P. Szymański: Moja matka jadalna. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.
P. Śliwiński: Niepokora, bunt, głód nadziei. Polonistyka 2005 nr 3.
P. Targiel: Siła Rafała. Rozm. B. Gruszka-Zyc. Śląsk 2005 nr 5.
D. Kierc, B. Kierc: Wszystko, co Tam jest. Rozm. J. Borowiec. Tygodnik Powszechny 2006 nr 21 dod. literacki.
D.T. Lebioda: Piosenka bohaterów. Okolica Poetów 2006 nr 34/35 [dot. wiersza Piosenka bohaterów].
B. Przymuszała: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006, passim.
M. Szabat: Ekshibicjonizm w perspektywie filozofii ciała. Wokół poezji Rafała Wojaczka oraz refleksji Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Rita Baum 2006 nr 10.
S. Bereś: Światło, które boli. Rozm. B. Prejs. Śląsk 2007 nr 11.
A. Niewiadomski: Wojaczek. Nieuchwytna cielesność, nieuchwytne ciało poezji. Kresy 2007 nr 4.
A. Urbaniak: Poeta zbuntowany. O romantycznych inspiracjach Rafała Wojaczka. Kresy 2007 nr 4.
S. Bereś: Wojaczek dla każdego inny. Rozm. A. Kołodyńska. Gazeta Wyborcza 2008 nr 101.
A. Jarzyna: Rafał Wojaczek: „to Norwid się kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz. Colloquia Litteraria. Półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008 nr 1-2.
B. Nowicki: Dzień w dzień z Wojaczkiem. Rozm. S. Bereś. Rzeczpospolita 2008 nr 93.
A. Wierzba: Dwugłos w sprawie tradycji. Norwid i Wojaczek. Wielogłos 2008 nr 1.
C. Zalewski: Terror (z) fotografii. Nowoczesna przemoc w ujęciu Rafała Wojaczka i Wisławy Szymborskiej. Dekada Literacka 2008 nr 4.
E. Prokopowicz: Rafał Wojaczek i jego legenda biograficzna. Odra 2009 nr 12.
A. Rauzer: Wojaczek. Znaj 2009/2010 nr 5.
A. Rozenfeld: Poeta, gnój, alfons własnej śmierci”, czyli Rafał Wojaczek. Rozm. A. Rauzer. Znaj 2009/2010 nr 5.
A. Nowaczewski, B. Kierc, M. Melecki: Najlepszy Rafał Wojaczek, który jest nim rzeczywiście. Fragmenty dyskusji „Wojaczek 40 lat później”. Bliza 2011 nr 4.
G. Pertek: Jest ja, ale mnie nie ma. Granica poetyckiego szaleństwa Rafała Wojaczka. Przestrzenie Teorii 2011 R. 16.
K. Pospiszyl: Prawdziwy bohater śpiewa piosenki. Przyczynek do dyskusji nad genealogią „Wierszy bohaterskich” Rafała Wojaczka. Studia Slavica 2011 nr 15.
G. Pertek: Wyrok" Rafała Wojaczka jako kres możliwości podmiotu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2012 t. 19.
A. Chwieduk: Wojaczek na miarę. Przykład legendy literackiej. Ogrody Nauk i Sztuk 2014 t. 4.
G. Pertek: Reklama w świetle legendy. „Dźwignia” Rafała Wojaczka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2014 t. 24.
M. Kędziora: Zarządzanie „pamięcią niechcianą” o artyście. Studium przypadku „poety wyklętego” Rafała Wojaczka. Zarządzanie w Kulturze 2015 z. 4.
E.M. Popielarz: Kategoria sacrum w poezji Rafała Wojaczka. W: W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych. Bydgoszcz 2015.
K. Siwczyk, M. Melecki: Wiersz jest drogą. Rozm. D. Drzazga. Śląsk 2015 nr 12.
D. Zubik: Wulgarny buntownik czy romantyczny kochanek?. Dwa typy obrazowania w poezji Rafała Wojaczka. W: Obrazy i poznanie. Lublin 2015.
S. Błażejczyk: Apocalypsis cum figuris” Rafała Wojaczka. Teatr 2016 nr 11.
Z. Guty: Wielopostaciowość sonetu w poezji Rafała Wojaczka. Colloquia Litteraria. Półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2016 nr 2.
M. Koronkiewicz: Wojaczek wśród najmłodszych. Wielogłos 2016 nr 4 [dot. recepcji R. Wojaczka w najnowszej poezji].
S. Stabro: Żywioł historii w liryce Rafała Wojaczka. Odra 2016 nr 4.
M. Wroniszewski: Wojaczek wydziedziczony. W: Światy melancholii. W 500-lecie „Melancholii” Albrechta Dürera (1514-2014). Gdańsk 2016.
J. Beczek: Nieznany list Rafała Wojaczka do Edwarda Stachury. Odra 2017 nr 10.
I. Boruszkowska, U. Pieczek: Obszary somatyczności – Sexton/Wojaczek. Ciało chorego ciałem Innego. Poetyckie reprezentacje ciała samobójcy. W: Ciało i ponowoczesność. W kręgu sztuki. Gdańsk; Sopot 2017.
G. Czerwiński: Ciało kobiece – ikona modlitewna Rafała Wojaczka. Między sakralizacją a deformacją. Topos 2017 nr 6.
N. Kiedyk: Profanacja czy seksualność uwznioślona?Krzyż” Rafała Wojaczka. W: Filozoficzne rozważania na temat miłości. Lublin 2017.
S. Stanik: Żywoty psycholi – artystów o tęskniących duszach. Warszawa; Ożarów Mazowiecki 2017, passim.
K. Bielecki: Picie z tobą jest istotne. „Fronda Lux2018 nr 86/87 [dot. problemu alkoholowego w kontekście: M. Hłaski, I. Iredyńskiego, R. Wojaczka].
A. Małecka: Rafał Wojaczek's „sickness unto non‑existence. Studia Humanistyczne AGH. Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica 2018 z. 3.
P. Ligocký: Násilí a brutalita v poezii polských prokletých básníků 2 poloviny 20 století. W: Przemoc w komunikacji. Częstochowa 2019 [dot. też A. Bursy i K. Ratonia].
Z.W. Solski: Pokoleniowa agorafobia. Tymoteusz Karpowicz i Rafał Wojaczek. Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa... Od Młodej Polski po koniec XX wieku. Bydgoszcz 2019.
K. Wojtyła: Wojaczek – Cwietajewa. Przeklęte pokrewieństwo = Wojaczek – Cwietajewa. Cursed propinquity = Voâček – Cvetaeva. Proklâtoe rodstvo. „Iudaica Russica2020 nr 2.

Sanatorium

A.O. Scott: A poet whose death wish eventually comes true. New York Times 2001 nr z 31 III [dot. filmu].
P. Kwiatkowska: Film czyta literaturę. Dialog 2006 nr 7 [dot. filmu L. Majewskiego].
M. Sendecki: Bohater prozą ...czyli „Sanatorium” Rafała Wojaczka. Przekrój 2010 nr 1.
M. Boczkowska: Portret poety z czasów młodości. Twórczość 2011 nr 3.
W. Klera: Postępowanie choroby. Pogranicza. Szczeciński kwartalnik kulturalny 2011 nr 1.
A. Luter: Z obłędem w oczach i płucach. Więź 2011 nr 8/9.
Ł. Saturczak: Ballada obsceniczna. Tygodnik Powszechny 2011 nr 6 dod. „Książki w Tygodniku”.
K. Siwczyk: Bohater bawi się sam. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 48 [dostęp 10 marca 2021]. Dostępny w Internecie: Zob. link , przedruk w tegoż: Kinkiety w piekle. Felietony. Teksty. Rozmowy. Mikołów 2012.
D. Kaja: Orfeusz w uścisku Narcyza. Antropologia żywego słowa w filmowych biografiach poetów. Litteraria Copernicana 2016 nr 1 [dot. filmu L. Majewskiego].
I. Gródź: Zaprawdę powiadam ci, poetą się jest. „Wojaczek” Lecha Majewskiego z 1999 roku. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2018 t. 34.
W. Otto: Czytanie poety – widzenie poezji. O „Wojaczku” Lecha Majewskiego. Przestrzenie Teorii 2019 nr 32.

Sezon

J. Łukasiewicz: Krew i gwiazda. Odra 1969 nr 12.
S. Barańczak: Terapia magiczna. Nurt 1970 nr 1.
J. Błoński: Inne lęki, inne bajki. Życie Literackie 1970 nr 34, przedruk w tegoż: Odmarsz. Kraków 1978 [dot. też: Inna bajka].
Z. Jankowski: Osaczony. Twórczość 1970 nr 3.
B. Kierc. Mięso modlitwy. „Kontrasty Odrzańskie1970 nr 5.
R. Milczewski-Bruno: Sezon, o którym trochę wiem. Nadodrze 1970 nr 9.
M. Orski: Sezon ciała. „Wiadomości” (Wrocław) 1970 nr 12.
J. Styczeń: Obiecujący sen. Poglądy 1970 nr 5.

Inna bajka

J. Błoński: Inne lęki, inne bajki. Życie Literackie 1970 nr 34, przedruk w tegoż: Odmarsz. Kraków 1978 [dot. też: Sezon].
E. Dyczek: Ossoliński serwis poetycki. Sigma 1970/71 nr 4.
B. Kierc. Rzecz pospolita. „Kontrasty Odrzańskie1970 nr 5.
T. Olszewski: Na półkach z poezją. Kierunki 1970 nr 32.
M. Waliński: Nowa bajka Rafała Wojaczka. Nadodrze 1970 nr 20.
M. Jodłowski: Liryki jednej struny. „Wiadomości” (Wrocław) 1971 nr 4.
M. Orski. Bezbożne ballady. „Poezja1971 nr 5.
J. Duk: Finał tragiczny. Odgłosy 1972 nr 21.
R. Cudak: Inna bajka” Rafała Wojaczka wobec tradycji romantycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 242.

Którego nie było

S. Sterna-Wachowiak: Granice snu i śmierci. Nadodrze 1973 nr 2.

Nie skończona krucjata

I. Smolka: Wyobraźnia rozjątrzona i bezradna. Życie Literackie 1973 nr 19.

Przerosło mnie serce

A. Biała: Pod znakiem okrutnego Amorka. Nowe Książki 1992 nr 10.

Wiersze

K.M.: Wojaczek klasykiem. Rzeczpospolita 1996 nr 220 dod. s. 7.
T. Nyczek: Bóg w nocnej koszuli. Książki. Gazeta 1996 nr 9, przedruk w tegoż: Lektury obowiązkowe. Kraków 2005.

Reszta krwi

P. Ślewiński: Wojaczek. Powtórka z polskiego. Czas Kultury 1999 nr 4/5.
R. Kobierski: Grzebanie Wojaczka. Studium 2000 nr 6/1.
J. Kornhauser: Rafała Wojaczka „Reszta krwi. „Tygodnik Powszechny2000 nr 12, przedruk w tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003.
K. Maliszewski: Wojaczek bodaj odrzucony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 56.
[M. Orski] Or: W oficynie. Odra 2000 nr 11.
A. Pluszka: Poeta, jak Wojaczek, żyje wiecznie. Studium 2000 nr 6/1.
M. Pogoda: Wojaczek spokojniejszy. Pogranicza 2000 nr 1/2.
P. Szubartowicz: Po wtóre: Wojaczek. Trybuna 2001 nr 198 dod.

Wiersze zebrane

J. Drzewucki: Który był i jest. Rzeczpospolita 2005 nr 112.
K. Siwczyk: Wojaczek od kuchni. Tygodnik Powszechny 2008 nr 27 dod. literacki [dot. też: Wojaczek wielokrotny].

Wiersze i proza 1964-1971

A. Kopkiewicz: Reprint Wojaczka jak kaseta Nirvany. „dwutygodnik.com” [on-line] 2014 nr 136 [dostęp 9 marca 2021]. Dostępny w Internecie: Zob. link.

Nie te czasy

W. Klera: W sam czas. ArtPapier [on-line] 2017 nr 11 [dostęp 18 maja 2021]. Dostępny w internecie: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=326&artykul=6191.
A. Kopkiewicz: Zaklęty przeklęty. „dwutygodnik.com” [on-line] 2017 nr 204 [dostęp 9 marca 2021]. Dostępny w Internecie: Zob. link.
G. Pertek: Nieskończona errata. „Zwichnięte” wiersze Rafała Wojaczka. Wielogłos 2017 nr 1.

Prawdziwe życie bohatera

B. Kierc: Samotne bohaterstwo. Rozm. A. Burszta. biBLioteka. Magazyn literacki” [on-line] 2020 nr 6 [dostęp 10 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/samotne-bohaterstwo/.
B. Kierc: Szczera róża. biBLioteka. Magazyn literacki” [on-line] 2020 nr 6 [dostęp 10 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/szczera-roza/.
K. Maliszewski: Wojaczek a przyjemność lektury. biBLioteka. Magazyn literacki” [on-line] 2020 nr 6 [dostęp 10 marca 2021]. Dostępny w internecie: https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/wojaczek-a-przyjemnosc-lektury/.

Listy miłosne i nie

P. Bratkowski: Buntownik i jego maski. Newsweek Polska 2020 nr 8.