BIO

Urodzony 28 marca 1941 w Żurawicy pod Przemyślem; syn Józefa Włocha i Anny z domu Kuffel, rolników. Uczył się w Technikum Geodezyjnym w Jarosławiu (1954-56; nieukończone), a następnie w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Przemyślu (1957-60). W 1962-64 odbył zasadniczą służbę wojskową, po czym powrócił do rodzinnej Żurawicy. Debiutował w 1966 wierszami pt. Kazanie z talii i Wołanie, ogłoszonymi w „Poezji” (nr 10). W następnych latach publikował wiersze m.in. w „Widnokręgu” (tygodniowy dod. „Nowin Rzeszowskich”; 1966-73), „Życiu Przemyskim” (1968-76) i „Profilach” (1969-87, z przerwami). Był członkiem założonej w 1967 przy rzeszowskim oddziale Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy grupy poetyckiej Gwoźnica, a potem przemyskiej grupy poetyckiej Zniesienie (1969-70). W 1969 otrzymał stypendium im. T. Borowskiego, przyznane przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich (ZLP). W następnych latach kilkakrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Od 1978 był członkiem ZLP (do 1996). W 1979 ożenił się z Janiną Krawczyk, pisarką, i zamieszkał w Rzeszowie. W tymże roku otrzymał literacką nagrodę im. J. Przybosia, w 1993 nagrodę miasta Rzeszowa za 1992. W 1997 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Amatorsko zajmował się malarstwem. Fragmenty poematów drukował m.in. w piśmie „Fraza” (2003, 2006). W 2004 otrzymał nagrodę literacką Marszałka Województwa Podkarpackiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987). Mieszka w Rzeszowie.

Twórczość

1. Żywioł pokątny. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1971, 55 s.

Zawartość

Cykle: Poza rzeczą; Faksymile.

2. Moreny. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 50 s.

3. Sonety do Eurydyki. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 63 s.

4. Gałąź osobna. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 50 s.

5. Sonety do Morfeusza. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 63 s.

6. Zeznania liryczne. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1990, 31 s.

7. Trzeci brzeg. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1991, 40 s.

8. Posiew i rdza. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1992, 30 s.

9. Pozew. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1992, 31 s.

10. Wycofana skarga. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1992, 31 s.

11. Za śpiewem. [Wiersze]. Rzeszów: Drukarnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej [nakład autora] 1992, 35 s.

12. Rzut poziomy. [Wiersze]. Rzeszów: Raf 1993, 58 s.

13. Wędrująca brama. [Wiersze]. Rzeszów: Raf 1993, 60 s.

14. Rzut boczny. [Wiersze]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1994, 72 s.

15. Kość zgody. [Wiersze]. Rzeszów: Motto 1997, 32 s.

16. Bez urazy. [Wiersze]. Rzeszów: Motto 2000, 46 s.

17. Rzut wolny. [Wiersze]. Rzeszów: Meandry 2001, 59 s.

18. Wiersze wybrane. Red. [i przedmowa:] J. Tulik. Krosno: Nonparel 2003, 212 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , , , , , , , , , , , oraz utwory w cyklach: Srebrny sznurek; Węza i strąk.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2002, 2006.

Wywiady

Piszę dla każdego, nie dla wszystkich... Rozm. J. Barylanka. Profile 1987 nr 6.

Ogólne

Artykuły

S. Uliasz: O poezji Władysława Włocha. Profile 1982 nr 8.
S. Uliasz: Władysław Włoch — uroki i bezdroża poezji hermetycznej. W: Pejzaże poetyckie. Rzeszów 1988.
S. Uliasz: Ścieżką losu przepasany. (Uwagi o najnowszych tomikach poetyckich Władysława Włocha). Nowiny 1992 nr 98 [dot. Posiew i rdza; Pozew; Wycofana skarga; Za śpiewem].
J. Koryl: Liryczne światy Władysława Włoch. Nowiny 1993 nr 96.

Żywioł pokątny

T. Piekło: Żywioł możliwości. Życie Przemyskie 1971 nr 9.
P. Żbikowski: Cena nowego spojrzenia. Profile 1971 nr 5.

Moreny

R. Lis: Gdy figle płata moja złota łopata. Nowy Wyraz 1977 nr 12.
M.A. Łyp: Uwięziony w sobie. Profile 1977 nr 8.

Gałąź osobna

S. Uliasz: Rozterki poetyckiego filozofowania. Życie Przemyskie 1982 nr 34.
J.B. Ożóg: Zdrowa gałąź. Życie Literackie 1983 nr 10.

Wiersze wybrane [2004]

S. Uliasz: Władysław Włoch: klasycyzujący poeta awangardowy. Fraza 2003 nr 1/2.