BIO

Urodzony 9 stycznia 1925 we Lwowie; syn Henryka Wittlina, i Olgi z Lederów. W czasie okupacji niemieckiej od 1941 mieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał na tajne komplety Gimnazjum im. J. Poniatowskiego; w 1944 zdał tam maturę. Od 1943 był członkiem Armii Krajowej; w 1944 brał udział w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania został wywieziony do Stalagu XI A Altengrabow. Po wyzwoleniu obozu wrócił do Polski i przez pewien czas pracował na Śląsku w grupie operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (studiów nie ukończył). Był członkiem Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (w 1945-46 pełnił funkcję przewodniczącego organizacji środowiskowej we Wrocławiu). Należał także od 1945 do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; PZPR). W 1946 wyjechał do Pragi, gdzie początkowo był uczestnikiem kongresu założycielskiego Międzynarodowego Związku Studentów w Pradze, a następnie do 1949 pracował w Związku jako delegat Polski. Równocześnie studiował w Wyższej Szkole Nauk Polityczno-Społecznych w Pradze. Był członkiem Federacji Polskich Organizacji Studenckich (1948-49), kierował wydziałem zagranicznym Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej (1948-50). W 1949 wrócił do Polski i przez rok pracował nadal w stowarzyszeniach studenckich, a następnie w Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza. Zawarł związek małżeński z Natalią Olędzką. W 1952 był współtwórcą, a następnie redaktorem naczelnym i dyrektorem Państwowego Wydawnictwa „Iskry”. Debiutował w 1953 artykułem pt. Na szeroki trakt, opublikowanym na łamach tygodnika „Nowa Kultura” (nr 12). W 1953-56 studiował w Szkole Partyjnej Komitetu Centralnego PZPR. W 1955-56 pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Komedia w Warszawie. W 1957-60 był członkiem Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej. Rozwijał twórczość literacką i publicystyczną. Od 1965 publikował serię satyryczną Vademecum .... Satyry, artykuły, felietony i recenzje publikował w wielu czasopismach, m.in. na łamach „Szpilek” (1963, 1968-86; tu m.in. cykle felietonów satyrycznych: w 1972-74/75 pt. Dziwny jest ten świat, podpisywanych Jerwit, w 1974-78 pt. Śmietanka towarzyska, podpisywane Tusiak, w 1979-85 pt. Śmietanka (Wiadomości towarzyskie), podpisywane Tusiak, w 1982 pt. Wiadomości przeważnie artystyczne, podpisywane Jerwit, w 1983 pt. Ilustrowana śmietanka światowa, podpisywane Żermena de Pres, w 1984 pt. Śmietanka światowa (Wiadomości przeważnie towarzyskie), podpisywane Żermena de Pres), „Dookoła Świata” (1964-74/75; tu m.in. w 1966, 1969 cykl pt. Z mojego kalendarium, w 1970 rubryka krótkich not i recenzji pt. Przedstawiamy, w 1974 cykl pt. Jest taki dowcip nadto fragmenty cyklu Vademecum), „Życia Literackiego” (1971-75; tu w 1972-74 cykl felietonów Vademecum na co dzień), „Współczesności” (1966-71, z przerwami tu w 1967 cykl felietonów podpisywanych Jerwit, w 1971 cykl felietonów dotyczących literatury i kultury), „Nowych Książek” (1967-70, 1974/75, 1985, 1988), „Teatru” (tu w 1972-75 m.in. cykl felietonów pt. Szeptem), „Literatury na Świecie” (1980-81, w 1980 cykl artykułów pt. Artykuły z importu), „Tu i Teraz” (1982-84), „Gazety Krakowskiej” (1983-88), „Faktów” (1985-86 tu cykl felietonów pt. Prosto bez mostu i List z Warszawy), „Magazynu Razem” (1987; tu m.in. cykl felietonów pt. Lektury niezobowiązujące, podpisywany Tusiak) i „Kultury i Życia” (1988-89). Równocześnie pełnił od 1969 funkcję dyrektora i redaktora naczelnego Wydawnictw Artystycznych i Filmowych. Współpracował z Polskim Radiem i Telewizją; dwukrotnie był wyróżniony nagrodą Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1975, 1979). Od 1967 był członkiem Związku Literatów Polskich (w 1972-80 wiceprzewodniczący Komisji Zagranicznej Związku) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982). W 1984 otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą. W 1986-89 był członkiem Narodowej Rady Kultury. W 1989 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Janka Krasickiego (1960), Złotym Krzyżem Zasługi (1953), Krzyżem Kawalerskim (1963) i Krzyżem Komandorskim (1984) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 20 października 1989 w Warszawie.

Twórczość

1. Opowieść o ziemi polskiej. [Album]. Oprac. i tekst: J. Wittlin. Zdjęcia: S. Arczyński. Warszawa: Iskry 1955, [79] s.

2. Historia jednej miłości. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1959.

3. Historia od początku. [Scenariusz widowiska telewizyjnego; współautor:] R. Radwański. Telewizja Polska 1962.

4. Kochankowie z Targówka. [Utwór dramatyczny; współautor:] B. Witek-Swinarska, J. Rakowiecki. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ludowy 1963.

5. Vademecum grafomana. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 178 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1972. Wyd. wspólnie z poz. pt. Vademecum grafomana; Vademecum żurnalisty. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 180 + 207 s.

Dalsze tomy serii zob. poz. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Przekłady

niemiecki

Lesen ist Silber, schreiben ist Gold. J. Wittlins satirisches ABC des Literaturbetriebes. [Przeł.] K. Staemmler. Düsseldorf 1976.

6. Jadą komedianci. Piosenki kabaretu „Semafor”. Scenariusz widowiska telewizyjnego. Telewizja Polska 1967.

7. Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 232 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1970, wyd. 4 1974. Por. poz. .

8. Vademecum szefa. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 234 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1969; wyd. 3 Warszawa: Książka i Wiedza 1972, wyd. 4 tamże 1974. Por. poz. .

Przekłady

niemiecki

Wie man sich durchs Leben schlängelt. Ein vergnüglicher Leitfaden für die Wechselfälle des privaten und beruflichen Alltags nebst Briefsteller und nützlichen Ratschlägen für Chefs. [Przeł.] K. Staemmler. Düsseldorf 1971.

9. Vademecum kochania. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 209 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1973, wyd. 4 1977. Por. poz. .

10. Prawdziwa historia leśniczanki Krysi. Powst. 1970. Scenariusz widowiska telewizyjnego. Telewizja Polska 1974.

Pierwotny tytuł: Historia prawdziwej miłości leśniczanki Krysi.

Nagrody

II nagroda w konkursie TV na scenariusz widowiska lub filmu rozrywkowego w 1970.

11. Vademecum dla nerwowych. [Satyry]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 195 s. Wyd. 2 tamże 1971. Por. poz. .

12. Vademecun petenta. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1970, 213 s. Wyd. 2 tamże 1976. Por. poz. .

13. Podróże, podróże. Scenariusz widowiska telewizyjnego. Telewizja Polska 1971.

14. Vademecum podróżującego. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 150 s. Por. poz. .

15. Vademecum dla tych, którzy pierwszy raz. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Iskry 1972, 214 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1977. Por. poz. .

16. Vademecum żurnalisty. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 207 s. Wyd. 2 wspólnie z Vademecum grafomana. Zob. poz. .

17. Jest taki dowcip! Vademecum. 666 dowcipów do opowiadania w 600 sytuacjach. Warszawa: Iskry 1973, 270 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 rozszerzone z podtytułem Vademecum 999 dowcipów do opowiadania w 900 sytuacjach 1975, 394 s., wyd. 3 [z podtytułem jak w wyd. 1] 1979; Warszawa: Żubr 1992.

18. Vademecum dla pań młodszych i starszych. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 190 s. Wyd. 2 tamże 1977. Por. poz. .

19. Alfabet polskiej rozrywki. [Współautor:] M.R. Groński, W. Filler. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974, 99 s.

Opracowanie słownikowe z zakresu współczesnej polskiej sztuki estradowej.

20. Vademecum erotomana. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 174 s. Por. poz. .

21. Vademecum dla snobki i snoba. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 194 s. Wyd. 2 tamże 1989. Por. poz. .

22. Vademecum dla tych, którym się nie spieszy. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 166 s. Por. poz. .

23. Vademecum małżeńskiej samoobrony. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 186 s. Wyd. 2 tamże 1989. Por. poz. .

24. Dykcyonarz teatralny. [Współaut.:] W. Filler, R.M. Groński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978, 104 s.

Satyryczne opracowanie słownikowe z zakresu współczesnego teatru.

25. Vademecum dla lubiących coś doradzić. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 154 s. Por. poz. .

26. Vademecum dojrzewającego turysty. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Zakład Wydawniczo-Propagandowy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1979, 150 s. Por. poz. .

27. Elementarz humoru. Warszawa: Nasza Księgarnia 1980, 130 s.

28. Vademecum dla występujących z okazji. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Iskry 1980, 183 s. Por. poz. .

29. Vademecum miłośnika. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 181 s. Por. poz. .

30. Vademecum pacjenta praktyka. [Utwór satyryczny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983, 223 s. Wyd. nast. Warszawa: Ypsylon 2001. Por. poz. .

31. Po pierwsze – nie nudzić. [Szkice i anegdoty]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 95 s.

32. Pójdź ze mną! Dziennik – pamiętnik. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 410 + 351 + 335.

T. 1. Połowa XII 1980 – połowa III 1981; t. 2. Połowa XII 1981 – połowa III 1982; t. 3. Połowa XII 1982 – połowa III 1983.

33. Vademecum zdrowego rozsądku. [Utwór satyryczny]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 191 s. Por. poz. .

34. Vademecum porozumienia w nieporozumieniu. [Utwór satyryczny]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, 114 s. Por. poz. .

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

Pruvodce bezradného clovéka. [Przeł. i oprac.:] O. Syrovátka. Praha 1974.
Vádemécum pro J. Wittlin. [Przeł.] V. Jiránek. Praha 1975.
Pruvodce životem rodiným i společenským. [Przeł.] I. Kral. Praha 1984.

niemiecki

Leben und leben lassen. Satirische Texte. [Oprac.] B. Olszańska. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1977, wyd. nast. tamże: [wyd. 3!] 1979, 1983.
Wie man sich durch's Leben schlängelt. [Przeł.] K. Staemmler. Hamburg 1979.
Satirischer Ratgeber. [Przeł.:] H. Schumann, S. Moser. Berlin 1988.

rosyjski

Nastavlenie načalniku, klientu, grafomanu, po ličnoj žizni, na pervyj raz. [Przeł.] M. Ignatow, V. Kiselev, N. Plisko, V. Svetlov, V. Chorev. Moskva 1979.

węgierski

Ne hagyd magad lerázni! [Przeł.] B. Muranyi. Budapest 1985.

Przekłady i adaptacje

1. One dwie i on jeden. Według powieści C. Rice'a: Home Sweet Comedie. Oprac. telewizyjne: J. Wittlin. Cz. 1-2. Telewizja Polska 1958.
2. J. Grimm, W. Grimm: Królewna Śnieżka. Adaptacja sceniczna: J. Rakowiecki, J. Wittlin. Wystawienie: Częstochowa, Teatr im. A. Mickiewicza 1959.
3. K. Krumłowski: Królowa przedmieścia. Adaptacja: J. Rakowiecki, J. Wittlin. Wystawienie: Warszawa, Teatr Komedia 1959.
4. A. Sztejn. Ocean. (Opowieść dramatyczna). Przeł.: J. Wittlin. Literatura Radziecka 1962 nr 6 s. 78-138.
5. J. Hašek: Humoreski. Przeł.: S. Dębski i J. Wittlin. Scenariusz widowiska telewizyjnego: J. Wittlin. Telewizja Polska 1984.

Prace redakcyjne

1. Przedstawiamy humor polski. Pory roku. Wybór J. Wittlin. Warszawa: Iskry 1968, 326 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1970 [właśc. 1971]; wyd. 3 rozszerzone Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974, 395 s. wyd. 4 rozszerzone tamże 1984.

Przekłady

niemiecki

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Polnische Humoresken. [Przeł.] K. Staemmler. Hamburg 1969, wyd. nast. München 1974.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Pamięć. Rozm. J. Strzemżalski. Kultura 1986 nr 53.
Po pierwsze nie nudzić. Rozm. A. Baczewska. Życie Warszawy 1987 nr 92.
Najkrótsze określenie mego miejsca na tym świecie. Rozm. M. Jarocka. Argumenty 1988 nr 29.

Ogólne

Artykuły

D. Ulicka: Rzeczowe i rzeczone. Miesięcznik Literacki 1988 nr 2/3 [dot. utworów pamiętnikarskich T. Konwickiego, A. Rudnickiego i J. Wittlina].
G. Kozyra: Ping pong z VIPem (Jerzy Wittlin nie ma się czym chwalić). Itd 1989 nr 5 [recenzja serii Vademecum...].

Vademecum grafomana

J. Doliński: Podręcznik grafomana. Życie Literackie 1965 nr 52.
K.T. Toeplitz. „Kultura1966 nr 2.
S. Kozicki: Zatkana dziura. Odra 1967 nr 9 [dot. też: Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego].

Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego

J. Doliński: J.W.- a traktat moralny á rebours. Życie Literackie 1967 nr 30.
S. Kozicki: Zatkana dziura. Odra 1967 nr 9 [dot. także: Vademecum grafomana].
A. Makowiecki: Parkinsoniada rodzinno-towarzyska. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 29.
J. Siewierski: Jak żyć potrzeba. Nowe Książki 1967 nr 11.
A. Baranowska: Jedenastka. Nowe Książki 1974 nr 18 [dot. też: Vademecum dla pań młodszych i starszych; Vademecum dla tych, którzy pierwszy raz].

Vademecum szefa

A. Budzyński: Polski parkinson, czyli jak być szefem. Kultura 1968 nr 30.
J. Doliński: Vademecum dla szefów. Życie Literackie 1968 nr 37.
Sz. Kobyliński: Podręcznik bossów. Nowe Książki 1968 nr 14.
T. Kujda: Szef ma zawsze rację... Współczesność 1968 nr 24.

Vademecum kochania

A. Bojarski: Trzeba wiedzieć jak co kochać. Kultura 1969 nr 50.
J. Mikołajczak. „Nowe Książki1969 nr 24.

Vademecum dla nerwowych

J. Siewierski: Piąte vademecum Wittlina. Nowe Książki 1970 nr 13.
S. Zieliński: Przed odlotem do Łydyn. W tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1971.

Vademecum podróżującego

M. Malcharek: Dzieło życzliwe. Nowe Książki 1972 nr 11.

Vademecum dla tych, którzy pierwszy raz

A. Baranowska: Jedenastka. Nowe Książki 1974 nr 18 [dot. też: Vademecum dla pań młodszych i starszych; Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego].

Vademecum żurnalisty

M. Jaworski: Bądź żurnalistą. Nowe Książki 1973 nr 5.

Jest taki dowcip!

T. Lewandowski: Satyra nie zawsze śmieszna. Nowe Książki 1974 nr 4.

Vademecum dla pań młodszych i starszych

A. Baranowska: Jedenastka. Nowe Książki 1974 nr 18 [dot. też: Vademecum życia rodzinnego i towarzyskiego; Vademecum dla tych, którzy pierwszy raz].
M. Misiorny: O Paniach. Życie Literackie 1974 nr 33.

Alfabet polskiej rozrywki

J. Koprowski. „Literatura1974 nr 34.

Vademecum erotomana

W. Adamiec: Vademecomania. Nowe Książki 1975 nr 13.
Z. Umiński: Nowa biblioteka. Kierunki 1981 nr 1.

Vademecum dla snobki i snoba

J. Bukowski: Prawo i Życie 1976 nr 32 [dot. też: Vademecum dla tych, którym się nie spieszy].
J. Koprowski: W obronie humoru. Literatura 1976 nr 4.
S. Zieliński: Zemsta pułkownika. W tegoż: Wycieczki balonem. Warszawa 1976.
W. Żukrowski: Karambole. Poufny doradca. Nowe Książki 1976 nr 10.

Vademecum dla tych, którym się nie spieszy

J. Bukowski: Prawo i Życie 1976 nr 32 [dot. też: Vademecum dla snobki i snoba].

Vademecum małżeńskiej samoobrony

W. Filler. „Szpilki1977 nr 23.
W. Sokorski: Vademecum. Miesięcznik Literacki 1977 nr 8 [dot. też: Vademecum dla snobki i snoba].

Dykcyonarz teatralny

Z. Greń: To jest to. Życie Literackie 1979 nr 13.
A.T. Kijowski: Paradoks o słownikach. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 30.

Vademecum dla lubiących coś doradzić

A. Urbański: Mój portret wielostronny. Nowe Książki 1979 nr 6.

Elementarz humoru

J. Maruszewski: Śmiechu warte. Nowe Książki 1980 nr 24.

Vademecum dla występujących z okazji

J. Piasecki: W. contra slogan. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 46.

Vademecum pacjenta praktyka

R.M. Groński: Recepty doktora Wittlina. „Nowe Książki1984 nr 2.

Po pierwsze – nie nudzić

B. Maciejewski: Ozorek palacza, czyli Vademecum książek osobliwych. Nowe Książki 1985 nr 11.

Pójdź ze mną!

R.M. Groński: Pisanka. Polityka 1985 nr 14 [dot. t. 1].
O. Jędrzejczyk: Dlaczego nie pójdę z Wittlinem?. Życie Literackie 1985 nr 20.
B. Klukowski: Inne vademecum. Nowe Książki 1985 nr 4 [dot. t. 1].
Z. Kraska. „Tygodnik Kulturalny1985 nr 26 [dot. t. 1].
S. Kryska: Lepsze towarzystwo. Barwy 1985 nr 4 [dot. t. 1].
D. Lebioda: Strip-tease. Fakty 1985 nr 16 [dot. t. 1].
Ł. Budny: ... wypisać swobodnie. Kultura 1986 nr 46 [dot. t. 2].
R.M. Groński: Sama śmietanka. Polityka 1986 nr 7 [dot. t. 2].
D.T. Lebioda: Strip-tease II. Fakty 1986 nr 50 [dot. t. 2].
B. Klukowski: Iść z Wittlinem? Nowe Książki 1987 nr 7/8 [dot. t. 2].
J. Marx: Koneser anegdot. Odrodzenie 1987 nr 16 [dot. t. 2].
W. Sokorski: Plotka w literaturze. Miesięcznik Literacki 1987 nr 5 [dot. t. 1].

Przedstawiamy humor polski

J. Mikołajczak: Cztery wesołe pory roku. Nowe Książki 1969 nr 7.