BIO

Urodzony 1 września 1939 w Sompolnie pod Kołem; syn Stefana Wilińskiego, robotnika, i Zofii z Fijałkowskich, sklepowej. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Sompolnie, a następnie do Liceum dla Pracujących nr 1 w Szczecinie, gdzie w 1958 zdał maturę. Następnie przez rok uczył się w Technikum Elektrycznym w Szczecinie; ze względu na zły stan zdrowia (początki gruźlicy) musiał przerwać naukę. Debiutował w 1958 wierszami pt. Wskazówki cienia, Czekanie i Ogród, zamieszczonymi w „Głosie Szczecińskim” (nr 272); za właściwy debiut uważa wiersze pt. W parku Kasprowicza i Chopin, opublikowane w 1959 na łamach dwutygodnika „Pomorze” (nr 22). W 1961 zawarł związek małżeński z Eriką Howdun (rozwiedzeni). W 1966 rozpoczął studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po dwóch latach zrezygnował ze studiów z powodu konieczności dalszego leczenia. Pracował krótko jako konserwator taśm filmowych w Centrali Wynajmu Filmów w Szczecinie, a następnie w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim. Powrócił do Szczecina, gdzie pracował najpierw w dzielnicowym zarządzie budynków mieszkalnych, a potem w Zarządzie Gospodarki Terenami przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Następnie rozpoczął pracę dziennikarską w dziale miejskim „Głosu Szczecińskiego” (tu też do 1984 wiersze, proza, felietony i reportaże). Publikował również m.in. w „7-mym Głosie Tygodnia” (1964-68) i „Spojrzeniach” (1971-76). Od 1968 był członkiem Związku Literatów Polskich (do 2000); w 1973 pełnił funkcję sekretarza, a w 1978 członka zarządu Oddziału Szczecińskiego Związku. W 1969 został etatowym pracownikiem redakcji literackiej rozgłośni szczecińskiej Polskiego Radia; ogłaszał tu felietony, reportaże, montaże poetyckie i programy publicystyczno-literackie. Przez kilka lat pełnił funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Nardowej w Szczecinie. W 1975 zawarł związek małżeński z Grażyną Kędrą, pedagogiem. Utrzymywał kontakty z łotewskimi pisarzami i poetami; przekładał ich utwory na język polski. Tłumaczył także z języka jidisz, m.in. utwory żydowskiego poety E. Rajzmana. W 1980 został członkiem zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w szczecińskim ośrodku radia i telewizji. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w 1982 został zwolniony z pracy. Odtąd zajmował się mechaniką samochodową, a potem konserwacją zabytkowych mebli. Trzykrotnie w latach osiemdziesiątych przebywał w Toronto w Kanadzie, gdzie pracował m.in. jako robotnik w fabryce butów. W 1997 przeszedł na rentę. Kontynuował pracę literacką, zajął się także malarstwem. W 2000 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986), odznakami Gryf Pomorski (1987) i Zasłużony Działacz Kultury (1987). Zmarł 18 października 2007 w Szczecinie.

Twórczość

1. Poczęty w cieniu. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 15 s.

2. Trzask płomienia. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 51 s.

3. Nosiciele piętna. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 182 s.

Pierwotny tytuł: Naciek.

4. Las kwitnie. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 206 s. Wyd. 2 poprawione Szczecin: Albatros 2001.

Nagrody

Nagroda literacka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w 1973 (także za poz. ).

5. Łuskanie kłosów. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 69 s.

Nagrody

Nagroda literacka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w 1973 (także za poz. ).

6. W ziemi powróz. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 143 s.

7. Zawzięte trawy. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 190 s.

Pierwotny tytuł: Biała Góra.

8. Na cierniu słowik. [Wiersze]. Szczecin: [Glob] 1993, 72 s.

9. Cień, przystanek światłości. [Wiersze]. Szczecin: Albatros 1999, 64 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Śpiewy Koheleta, człowieka żywego.

10. Litania ślepca. [Wiersze]. Szczecin: Albatros 2003, 91 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2002, 2003, 2006.

Wywiady

Książki Stanisława Wita Wilińskiego. Rozm. J. Frydrykiewicz. Kurier Szczeciński 1978 nr 48.
W zgodzie z sumieniem. Rozm. J. Wachowicz. Morze i Ziemia 1981 nr 1 [dot. Zawzięte trawy].

Ogólne

Artykuły

S. Barańczak: Szczecińscy debiutanci. Nurt 1966 nr 3 [m.in. rec.: Poczęty w cieniu].
J.Z. Brudnicki: Strefy upadku i nadziei. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 17.
J. Wachowicz: Stanisław Wit Wiliński. Morze i Ziemia 1981 nr [6].
J. Mazurczyk: Codziennie rodzę się ptakiem. (O poezji Stanisława Wita Wilińskiego). Morze i Ziemia 1986 nr 37.

Trzask płomienia

K. Nowicki. „Poezja1968 nr 8.
M. Kużel: Antyestetyzm i niepewność. Nadodrze 1970 nr 4.

Nosiciele piętna

J.Z. Brudnicki: Czy istnieje turpizm w powieści?Twórczość1969 nr 8.
F. Fornalczyk: Rozrachunki z życiem. Pobrzeże 1969 nr 9 [dot. też: Trzask płomienia].
E. Kuźma: Okrucieństwo i nadzieja. Głos Szczecina 1969 nr 13.
T. Lewandowski: Powieść bez bohatera. Pomorze 1969 nr 6.
K. Nowicki: Zaprzeczyć swojej śmierci. Życie Literackie 1969 nr 3.

Las kwitnie

Z. Kosiorowski: Zagrzebię się w pochmurny cień lasu...Współczesność1971 nr 21.
J. Mazurczyk: Wielkie kwitnienie. 7-my Głos Tygodnia 1971 nr 34.
J.Z. Brudnicki: Miłość i przemoc w bujnym lesie wyobraźni. Nowy dramat błękitnej planety. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 5, 16 [dot. też: Łuskanie kłosów].
L. Bugajski: Las, starość i przeznaczenie. Twórczość 1972 nr 9.
F. Fornalczyk: Był las... Poglądy 1972 nr 20.
T. Grabowski: Baśń o lesie. Nowe Książki 1972 nr 3.
K. Nowicki: Trudny las. Spojrzenia 1972 nr 2.
T.Z. Grabowski: Zamknięte układy przestrzeni. Pogranicza 2001 nr 2.

Łuskanie kłosów

E. Kuźma. „Głos Szczecina1971 nr 192.
J. Mazurczyk: Kłosy i ziarna. 7-my Głos Tygodnia 1971 nr 50.
J.Z. Brudnicki: Miłość i przemoc w bujnym lesie wyobraźni. Nowy dramat błękitnej planety. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 5, 16 [dot. też: Las kwitnie].
Z. Kosiorowski: Duszy poety odcięte zaułki. Spojrzenia 1972 nr 9.
S. Melkowski: Kłos i umieranie. Nowe Książki 1972 nr 10, przedruk w tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1980.

W ziemi powróz

J.Z. Brudnicki: Mała apokalipsa. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 42.
F. Fornalczyk: Więcej smutku niż wesela. Fakty 1978 nr 38.
E. Kraskowska-Lange: W kręgu mitologii wiejskiej. Nurt 1978 nr 9.
A. Osten: Powrócić do źródła. Literatura 1978 nr 39.
A. Myszkowski: Wiejskie demony. Miesięcznik Literacki 1979 nr 1.
A. Urbański: Pieśni o brzoskwiniowym sadzie. Regiony 1979 nr 1.
M. Yoph-Żabiński: Proza bez nostalgii. Radar 1979 nr 4.

Zawzięte trawy

M. Yoph-Żabiński: Nie z marmuru, nie z żelaza. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 47.
K. Nowicki: Sprzed Sierpnia. Fakty 1982 nr 5.

Cień, przystanek światłości

J.Z. Brudnicki. „Magazyn Literacki1999 nr 12.
M. Strzelczyk: Nadzieja w cieniu. Kurier Szczeciński 2000 nr 93.

Litania ślepca

E. Biela: Nasionkiem przyfrunę. Gazeta Kulturalna 2004 nr 6.
D. Liskowacki: Litanie powrotne. Kurier Szczeciński 2004 nr z 27 I.
M. Yaph-Żabiński: Literacki obrachunek. Wieści Polickie 2004 nr 127.