BIO

Urodzona 21 stycznia 1917 w Warszawie; córka Adolfa Nadla, nauczyciela gimnazjum, i Rozalii z Pelców. Uczęszczała do Gimnazjum im. J. Korzeniowskiego w Brodach. Następnie podjęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim; w 1938 uzyskała magisterium. Studiowała też w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, której nie ukończyła. W 1939 odbyła podróż do Anglii. Zajęła się tłumaczeniami z języka angielskiego, m.in. przełożyła powieść James'a Fenimore'a Coopera pt. Ostatni Mohikanin oraz Roberta Louisa Stevensona pt. Wyspa skarbów (wojna uniemożliwiła ich wydanie). Po wybuchu II wojny światowej udała się do Lwowa, gdzie spędziła następnie cały okres okupacji sowieckiej i okupacji niemieckiej. Zarabiała na życie, podejmując się różnych prac. W 1944 powróciła do Warszawy i tu oraz w okolicach przebywała do końca wojny. Po wyzwoleniu została w 1945 korespondentką wojenną Agencji Prasowej „Polpress” w Lublinie, później pracowała w Polskiej Agencji Prasowej, skąd przeszła do nowo zorganizowanej Agencji Robotniczej. Debiutowała w 1946 artykułem o wystawie prasy podziemnej pt. Po przeczytaniu podaj dalej, opublikowanym na łamach czasopisma „Echo Krakowa” (nr 66), w którym następnie drukowała też wywiady. W 1946-47 ogłaszała reportaże w „Głosie Ludu”. W 1947-52 była reportażystką w Polskim Radiu, z którym współpracowała dorywczo także w latach następnych. Zawarła związek małżeński z Andrzejem Piwowarczykiem, prozaikiem. W latach pięćdziesiątych publikowała reportaże, a w sześćdziesiątych utwory prozą (także wspólnie z mężem). W 1956 powtórnie odbyła podróż do Anglii. W 1962 została członkinią Związku Literatów Polskich. Zmarła 6 stycznia 2001 w Warszawie.

Twórczość

1. [Trzydzieści siedem] 37 z kreskami. [Reportaże z dziedziny medycyny]. [Warszawa:] Czytelnik 1953, 210 s.

2. Zielone godziny. [Reportaże]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 154 s.

3. Bardzo dobre zajęcie. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1960, 191 s.

4. Zawiane ślady. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 251 s.

Zawartość

Ula; Cygi; Zamek na Podrzeczu.

5. Jarmark znaczków. [Opowieści o znaczkach; współautor:] A. Piwowarczyk. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 222 s.

6. Gdzie są te skrzynie? [Powieść; współautor: A. Piwowarczyk]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 225 s.

Autorzy podpisani wspólnym pseudonimem: Andrzej Maria Nadel.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1975.

Wywiady

Rozmowy z pisarzami. J. Wierzbowska. Rozm. K. Nepomucka. „Chłopska Droga1968 nr 50.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (A. Szałagan).

37 z kreskami

K. Koźniewski: Reportaże o Służbie Zdrowia. „Nowa Kultura1953 nr 34.

Bardzo dobre zajęcie

J. Preger: Książka nie tylko sensacyjna. „Nowa Kultura1960 nr 51/52.
W. Sadkowski: Profesja inżyniera Brzosta. „Nowe Książki1960 nr 22.
A. Hamerliński: Okupacja inaczej widziana. „Wiatraki1963 nr 3.

Zawiane ślady

J. Katz: Prawdziwy koniec wielkiej wojny. „Życie Literackie1964 nr 10.
J. Preger: O solidarność ludzką. „Nowe Książki1964 nr 7.